Het Esperanto in tien lessen

Van WikipediaKafte van 't boeksje, uutgaave van 1923.
Witteryck zyn petreit uut 1910

Het Esperanto in tien lessen is e simple lêerboeksje vor Esperanto uut 't joar 1902. 't Is verzeekers ’t êeste da in Vloandrn uutgekomn is. Oewel daj 't nog aoltyd zoe kunn gebruukn, van 't is vrêe goe gemakt, toch is 't nu nateurlik oedn antiek. 't Wierd ipgesteld deur Jozef Antoon Witteryck ( 1865-1934). Y was van de kantn van Brugge en ad 'n eign drukkery in Stêenbrugge, "De Lusthof" genaamd. 't Boeksje is kurjeus vo 't Needrelans van oendred joar geleen, vo de maniere van schryvn uut dien tyd, mor ook vo 't feit daj goed ku zien datr Westvlaamsche wôordn in vôornkommn. Ip die oendrd en zoveele joarn is 't Esperanto nieks, of toch bykans nieks, veranderd. 't Is lik of dat gistre geschrêevn wierd.

Westvlamsche spôorn en oed taalgebruuk[bewerkn | brontekst bewerken]

Tusschn aksjes, betêeknisse in teegwôordig schôon needrelans.

 • blz. 2 : draadmaren (telegraaf); iever (ijver); wederlandsche taal (internationale taal); goedjonstig (welwillend)
 • blz. 3 : djakke (zweep)
 • blz. 8 : kozijn (neef)
 • blz. 9 : moei (tante); schoone bloemen (mooie bloemen);
 • blz. 14 : dien overgrooten vogel (die zeer grote vogel);
 • blz. 18 : smert (pijn, smart); kloek (sterk);
 • blz. 19 : jonkheid (jongeman, jeugd); kieken (kuiken); kindsheid (kindszijn);
 • blz. 24 : koer (binnenplaats); plankerij (vloer); ladekas (ladenkast); nopens (betreffend);
 • blz. 25 : beendergestel (beenderstelsel); menschdom (mensheid); opschikkamer (badkamer);
 • blz. 26 : buizen van kaven (pijpen van schoorstenen); haastiglijk (haastig, vluchtig); het weder is niet schoon (het weer is niet mooi);
 • blz. 28 : redegevend (oorzakelijk verband aanduidend); benevens (langs, voorbij); vorketten (vorken); een menigte menschen (zeer veel mensen); tegen twee franken (voor twee frank);
 • blz. 29 : schoolmeester (onderwijzer);
 • blz. 30 : solferstekje (lucifer); schup (schop); begeeren (verlangen, wensen); schielijk (dadelijk, onmiddelijk);
 • blz. 32 : tandmeester (tandarts);
 • blz. 33 : bede (verzoek); eeuwiglijk (eeuwig);
 • blz. 36 : verken (varken); vits (linze of platte erwt); zeem (honing);
 • blz. 37 : eene schoonheid (mooie vrouw); eierkroesje (eidopje);
 • blz. 38 : binst (terwijl); de fruiten (het fruit);
 • blz. 41 : vordering (vooruitgang); kuischen (schoonmaken); ik verblijd mij (ik verheug mij);
 • blz. 47 : geloofbaar (gelovenswaardig);
 • blz. 47 : zottigheden doen (dartelen, stoeien);
 • blz. 50 : alsdan dat (wanneer);
 • blz. 52 : gaan naar 't uwent (naar uw huis gaan);
 • blz. 54 : verdrieten (spijt hebben);
 • blz. 60 : weerlicht (bliksem); kerfdier (insect); bie (bij).


<Gallery> Ofbeeldienge:Esperanto 10 lessen 2.jpg|Uuutgaave van 1923, bladzydn 2 en 3. Ofbeeldienge:1933 Witt tien.jpg|Uutgaave van 1933 <Gallery>