Nero

Van Wikipedia

D'r zyn mêerdere betekenissn vo Nero:


Da blad ier es e deurverwyziengsblad vo en ounderscheid te moakn tusschn de verschillige betêkenissn van 't woord Nero.

Ip da blad ier stoat er nen uutleg van de verschillige betêkenissn van Nero en de verwyziengn doa noa toe. Zy j'ier gekommn langs e blad in Wikipedia? Pas toun die verwyzienge an, zodoanig dat d'andre bezoekers loater sebiet juste zittn.

Olle bloadn woa dat de noame van begunt mè Nero.