Naar inhoud springen

Piere

Van Wikipedia
Estacade in Blanknberge
Piere in Scheveniengn

E piere is e vastn dyk die vanof de kust en ende in de zêe lopt. 't Bestoan verschillige sôortn:

  • E bouwwerk in hout ip poaln vo d'hoavegeule of te zettn (estacade of staketsel) lik dan der vele zyn an de kust. Ip 't uutende stoat er ton e klêen viertorretje.
  • E recreatieve piere, die gebouwd is vo de toeristn en ende over de zêe te loatn wandeln. Ip 't uutende stoat er ton e gebouw mè café-restaurang en andere attracsjes. An de Vlamsche Kust ist er moar één zukke piere en dat is in Blanknberge. Nog bekende recreatieve piern he je in Holland (Scheveniengn) en Iengeland (Brighton, Blackpool, Southend). D'êeste zyn gebouwd in Iengeland in de 19ste êeuwe. Deur de nieuwe spôorweegn is 't massatoerisme ton ip gank gekommn.
  • G'heit ôok pieren ip 't vliegpling woadan de vliegers koomn anleggn.

Piere is ôok en Vlams word vô tettink of teirienk. Ne pierewoai es êen die nie weet wa dat ie wilt en droait noa de wind.

Wikimedia Commons