Puutn van Vloandern

Van Wikipedia

In Vloandern kwaamn der 11 puutn en paddn vôorn, woavan dat der êen (de Gilvebuukvierpadde) in België is uutgestorvn. In totoal kommn der 8 puutn en paddn vôorn in West-Vloandern, alhoewel dan de mêeste (zels de dee die voa 't moment as "redelik olgemêen" beschreevn zyn) bedrêegd of in aantal an 't ofneemn zyn.

Vlamse name Nederlandse name Latynse name Versprêedienge Foto Details
Vroedmêesterpadde Vroedmeesterpad Alytes obstetricans zeldzoam [1]
Gilvebuukvierpadde Geelbuikvuurpad Bombina variegata uutgestorvn in België
Knoflookpadde Knoflookpad Pelobates fuscus kom nie in West-Vloandern vôorn [2]
Geweune padde Gewone pad Bufo bufo redelik olgemêen [3]
Rikstrepepadde Rugstreeppad Epidalea calamita vôrol an de westelike kust [4]
Boompuut Boomkikker Hyla arborea zeldzoam, vôrol teegn Knokke [5]
Heidepuut Heikikker Rana arvalis kom nie in West-Vloandern vôorn [6]
Brune puut Bruine kikker Rana temporaria redelik olgemêen [7]
Groene puutcomplex Groene kikkercomplex redelik olgemêen [8]
Poelpuut Poelkikker Pelophylax lessonae, vroeger Rana lessonae zeldzoam [9]
Bastoardpuut Bastaardkikker Pelophylax kl. esculentus, vroeger Rana kl. esculenta redelik olgemêen [10]
Meerpuut Meerkikker Pelophylax ridibundus redelik zeldzoam [11]

Interne koppelienge[bewerkn | brontekst bewerken]

Puut

Externe koppelienge[bewerkn | brontekst bewerken]

Natuurpunt Hyla - Amfibieën en reptielen