Rotse (stêenmassa)

Van Wikipedia
Three Sisters in de Blue Mountains, Austroalië

E rotse is e growte steinmassa die boovn 't land uytstèekt. Rotsformoasjes zyn over 't algemein 't resultoat van erosie. Ook vulkoann kunn rotsn produceern achter en uytbarstynge.

Rotsn kunn oenderverdeild word'n in drie hoofdgroep'n volgns 't type stein: kalkstein, zandstein en graniet. Ze zyn populair by bergbeklemmers.

Bekende rotsn zyn: