Sandriejee

Van Wikipedia
E 'geslootn' sandriejee
E vulle 'oopn' sandriejee

sandriejee of cendrier es etwuk woa da smôorders d'assche va under sigrettn of sigarrn in kunnn doene, en de rèste van under sigrettn in kunn smittn.


D'r zyn verskilnde sôortn sandriejees. Voe ip toafel, bie d'n entree van e wienkel, ingebowd in de stoeln ip trings en ip de vlieger etc. Sandriejees weirdn gemakt van verskilnde materioaln, oender andere van porseling, kristalle, glas en metoal. Een wegsmytsandriejee (da vele in de horeca gebruukt weirdt) es va alleminium. D'r zyn wok droagboare ofsluutboare sandriejees, da je gemakkelik in je zakkn kut meepakkn.

Metda de minschn van te vôorn zô vele smôordn, ein d'otos wok dikkenst jin of mjir sandriejees. Wok ip trings en vliegers an ze in de smôorkotjes (toet daj doa nie mji mochte smôorn) sandriejees.