Spaghetti

Van Wikipedia
Spaghetti zounder sause

Spaghetti is e sôorte droadn van dêegwoarn. Spagetti wos êest populair in Itoalië ("spaghetti" wil 't eigentlik zeggn "touwtjes"), moa nu kent hêel de weireld da.

By nuus in Vloandern eetn we da dikkers mè bolonaise sause (tomatte, andjoens, karoten, seldery en gekapt) en geraspte koas derip, moa die combinoasje kenn ze nie in Itoalië. Je kunt er oek e vegetarische sause by eetn.

Macaroni, de dikkere variant van spagetti es ol langer bekend in Vloandren. Rond den oorloge oatn de minsn macaroni me brune suker, goekôop dus. Loater kwam de macaroni me stikses espe en een bechamelkoassause populair. Da wird dikkers gegratineerd in den oovn om der een schôon bruun kostje ip te krygn.

't Roare me spagetti es datter niemand goe weet oe da je die lange slekkn me maniern moe ipeetn en zounder da je die slekkn moe ipzuugn zôdat nie round jen ôorn spyt. Er zyn de volgende methoodn:

  • Ne praktischn Vloaming pakt zyn mes en snydt zêre 'n poar kêern deur zyn assiete zôda de slekkn niet le lange mêe zyn. Ton eet y vôder met zyn ferchette allêne.
  • En chiquere maniere es met ne lepel en ferchette: met de ferchette pak je wa spagetti, droait de ferchette met de kop in de lepel totdat er gêen lange slekkn mêe losangn, en ton steek je 't in je mond.
  • D'Italioan'n eetn et lik de vôrige maniere, moa zounder lepel: de ferchette wird ipgedroaid tegen d'assiette.

In Roeseloare ei je Soubry, noast Anco, êen van de twee grôte Belgische dêegwoarnfabrikanten.

Wikimedia Commons