Verkennd leezn

Van Wikipedia
Kunstwerk van ne vint die zyn gazette an 't leezn es in de Weinstrasse in Neustadt

Verkennd leezn es et rap overlôopn van e tekst, om zêre te bepoaln woarover nen tekst juste goat. Et wirdt et mêest gebruukt by 't leezn van de gazette. De mêeste minsn weetn zelfs nie dan ze 't an 't doen zyn.

Mêestol gebeur et in twêe kêers:

  • Oriënteernd leezn es et bepoaln van et olgemêen onderwerp van den tekst, deur te lettn ip den kop, den schryver, den uutgever, de onderkoppn en den êestn en den latstn porogroaf.
  • Globoal leezn es et bepoaln van de oofdzoakns, deur de inleidinge en et slot en e poar plekkn dertussen onder de loupe te pakkn.

Et wirdt mêestol gebruukt om te zien of e bepoalde tekste de moeite weird es om uutendelik intensief te leezn of zelfs studerend te leezn. Et uutendelik doel van da systêem es ton ôok om zô winnig meugelik tyd te verdoen an 't leezn van zoakns die der toch nie toe doen. Ozô èi je mêer tyd om jen te concentreern ip nen andern tekst die misschiens wel belangryk es.