Intensief leezn

Van Wikipedia
Stanbeeld van den illgn Isidoor ip de trappn van de nationoale bibliotheke van Spanje in Madrid

Intensief leezn es et grondig deurepakkn van e tekste om em uutindelik te vattn. Iedere zinne, ieder word en iedern letter wirdt geleezn.

Normoal begunt je me den tekst verkennd te leezn, om den olgemêenn droad te begrypn. Ton goa je 't middnste grondig leezn en bekyk je de verschillige onderwerpn die deronder volln. Ier moe je sourtout lettn ip de belangrykste woordn binn de zinn en de belangrykste zinn binn de porogroafn.

O je de tekste ol grêed verkennd èi gleezn, goa je ier over et olgemêen 'n systêem lik et zêreleezn goan willn gebruukn.

De volgendn stap da je ton misschiens goat doen es 't kritisch leezn of direct studeernd leezn. 't Ku ôok zyn da je der de vôorkeur an geft om den auteur, uutgever en ouderdom van de tekste êest kritisch te bekykn, olvôorns da j'em intensief begunt te leezn.