Naar inhoud springen

West-Vlams/Detail/Brugge

Van Wikipedia

Arroundissement Brugge[bewerkn | brontekst bewerken]

Dit is de detailpagina voor het Arroundissement Brugge. De globale tabel kan je hier vinden.

Volgorde tabel: van de grens met Nederland en Oost-Vlaanderen naar Brugge en de noordkust, en dan naar het centrum van West-Vlaanderen.

Minschn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet Ichteghem
Man vènt ? vint vint vint ? vint ? vint vint vint
Vrouw (neutraal) vrouwe, wuyf ? vrouwe vrouwe, wuuf vrouwe ? vrouwe, wuuf ? vrouwe, wuuf wuuf vrouwe, wuuvje
Vrouw (echtgenote) vrouwe, wuyf ? wuuf, vrouwe vromins, vrouwmens vrouwe ? vrouwe, wuuf ? vrouwe, wuuf wuuf vromens
Attractieve vrouw keun, kiptje, snelle ? een snelle kiptje, keun, 'n stik, tartje e snelle mokke (k=glottisslag) ? puppe, mokke ? puppe, mokke mokke ti e sgoon keun wi
Wijf (pejoratief) wuyf ? wuuf wuuf wuuf wuuf ? ? wuuf wuuf wuuf
Jongentje joengetje ? joengentje joentje, joentjie joengetje, knecht, knechtjoengn ? joengetje ? joengetje knechtjoengn joegnetje, knechtjoengn
Meisje meistje ? meiske meistje, meistjie meisje ? meistje ? meistje meisjoengn, meistje e meistje
Meisje (deugniet) meistje ? ? ? ? ? meisjekutte ? meistje ? je ziet e teevje wi
Iemand etwien ? eentwien entwien etwiejn ? etwien ? etwien etwien etwien
Koortsblaar korsebloare ? korsebloaze kursebloaze korsebloaze ? korsebloaze ? korsebloaze korsbloaze korsbloaze
Rug rik ? ruhhe rik, ruhhe rik, ruhhe ? rik ? rik rik rik
Schouders schoeren ? schoern schoeren, schoekders sjchoern ? schoern ? schoern schoeders, schoern je schoeders, schoern
Het snot snotters, snottebelle, krote ? snottekeise snottebelle, e kroete 't snot, snottebelle, snottekeise ? snotte ? snotte snottekeise, snottebelle e snottebelle
Conversatie klaptje, conversoasje ? klappen klaptjie conversoasje ? koeten ? koeten klapn e klaptje
De praat gebabbel ? parlé de parlé de parlé ? klaps ? klaps parlé, coutenansje t'geklap
Mens/mensen mens,mensen ? mijnsen ? mènsjchn ? menschen ? menschen menschn meisnschn
Een oude koning een oude keuninck ? nen oekde keunink nen oukden keunienk en oede keunienk ? en oede keunienk ? en oede keunienk nen oede keunienk nen oedn keunink
Onze zoon onze zeune ? onze zeune onze zeune uze zeune ? uze zeune ? uze zeune uze zeune uze zeune
Mijn hart m'n herte ? min erte mn erte mn erte ? men erte ? mn erte mn erte men erte vint
Het Vlaams Vlams ? 't vlams 't Vlaams 't Vlams ? ´t vlams ? vlams 't Vlams t'vlams
Het Spaans Spoans ? 't spoans 't Spoans 't Spoans ? ´t spoans ? 't spoans 't Spoans t'spoans
de Franse grens Fansche grenze ? de franse grenze de Franschge grenze de fransjche grènze ? de schreve ? de schreve de Franse grenze de barrière, de froanse grenze
de Vlaamse taal Vlaemsche toale ? de vlamse toale De Vlaamschge toale de Vlamsjche toale ? vlams ? vlams de Vlamse toale de vlamse toale

Beestn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Garnalen heirnoars heirnoals heirnoars hèèrnoars, hernoazen hèèrnoars ? heirnoars ? heirnoars ?
Kikvors kikker (puut/padde=pad) kikkre, puut puut pude, puut puut ? puut ? puut ?
Konijn keun ? keun keun keun keun keun ? keun ?
Konijn (m) keun keun keunebuk rameloare, keunebuk ? ? keunebuk ? keunebuk ?
Konijn (v) keun keun keunemoere moere ? ? ? ? keunemoere ?
Lieveheersbeestje pimpampoentje piempamoentje pimpampoentje piempaljoentjie,piempampoene piempampoentje ? piempampoentje ? piempampoentje ?
Spin spinne kobbe spinne, kobbe kobbe, spinne kobbe ? kobbe ? kobbe ?
Wesp wespe wespe wespe waspe wespe ? wespe ? wespe ?
Worm worm wurm tettink tettink worm ? tettink ? tettink ?
Geit geite gjiet gjitte geete heite ? gjeete ? gjeete ?
Paard peeërd peird peird pèèrd pèèrd ? ? ? peeërd ?
Vogel veugel vleuhle veugele veugele veuhel ? veuhel ? veuhel veugle
Muis muys muus muus ? muus ? muus ? muus muus
Hond/honden hound ond ond, ondn oenkd/oenkden oend/oendn ? oen´n ? oen´n nond
Mus/mussen mussche/mus ? musse, mussn mussche/musschen mussjche ? muss´n muss´n muss´n ?
Vis/vissen vis/visschen-vissen ? vis, vissn ? vis/vissn ? viss´n ? viss´n visn

Fruut en groensels[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Bessen ? ? beiers beiers beiers ? beiers ? ? ?
Biet beeëte ? bjittn beete beite ? bjeeten ? ? beetn
Erwt erwéte ? erwete erewete erwete ? erwete ? ? erweetn
Noot neute ? neute ? neute ? neute ? ? ?
Prei preie,poreie ? preie, pret pareije pareie ? pret ? ? pret
Schorseneren schorsenelen ? schorsenjillen schorsneiren sjchorseneiln ? schorseneiren ? ? ?
Sinaasappel appelsiene,appelsiena ? appelsin appelsiena seenappel ? seenappel ? ? appelsien
Ui ajuyn ? andzjoen azun andzjoewn ? andzjoewn ? ? endjoen
Wortelen karoten ? workels, karootn karooten karootn ? karootn ? ? wortels

Kleers en soortn stoffn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Breiwol wulle, sjette ? sjette sette sjette ? sjette ? wulle, sjette ?
Diamant diamant ? steen diamant diamant ? ? ? diamant ?
(Rib)fluweel poane ? poone poane poane ? poane ? poane ?
Katoen (geven) katoen ? katoen katoen katoewn ? sjette heevn ? katoen ?
Muts mutse ? mutse mutse mutse ? mutse ? mutse ?
Pantoffels (toe) sluffers ? sluffers sluffers sluffers ? sluffers ? paluffers ?
Pantoffels (open) sluffers ? sletsn instekers sletsn ? sletsn ? paluffers ?
Schoenen schoenen ? schoen schoeên sjchoens schoewn ? schoewn ?

In 't uus en in 'n of[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Deken soazje ? sarze soze soazje ? soazje soajze soazje ?
Emmer eemer ? nen jimmer eemer eimer ? eejmer ? eemer eemer/oaker
Huisje huzetje ? huuzeke uzetjie uzetje ? uuzetje ? uuzetje uzje
Kruiwagen kordewoagen ? kortwoagen, bakwoagen kortewoagen kortewoahn ? kortwaagn ? kordewagen kortwoagn
Lucifer sulfer ? sujfer sulfere sulfer ? sulfer ? sulfer sulfer
Schommel toeter ? renne, toekter,kalletoekter toekter toekter ? toeter ? toekter tjoeter
Vaatdoek schutteldoek ? schutteldoek schutteldoek sjchutteldoek ? schutteldoek ? schutteldoek ?
Verf verve ? verve verve verve ? verve ? verve verve
Pop puppe ? puppe puppe puppe ? puppe ? puppe puppe

Eetn en drienkn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Bord (schotel) tallore ? tallore talloare tallowre ? Tallore ? tallore ?
Boterham stuyte ? stutte stutte stute ? stute ? stute ?
Fles flesse ? flasse flaschge flasjche ? Flasjche ? flesse ?
Peperkoek zoetekoeke ? zoetekoeke zoetekoeke zoetekoeke ? Zoetekoeke ? zoetekoeke ?
Pint piente ? pinte piente piente ? pientje ? piente ?
Tas (kopje) tasse ? taske tasse tasse ? tasse ? tasse ?
Tas (groot) tasse ? tasse mokke tasse ? tasse ? tasse tasse
Vork ferchette ? fersette versette fersjette ? fersjette ? ferchette forsjette
Boter beuter ? beutre beutere beuter ? butter ? beuter ?
Pap pap ? pap pap pap ? pap ? pap ?

Nateure[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Brug brughe ? bruhhe bruhhe bruhhe ? bruhhe ? ? ?
Buiten buyten ? buutn butten buutn ? buutn ? ? ?
Gras gras, ges ? ges has has ? has ? ? ?
Groef, insnijding snee ? veure reneure snee ? reneure ? ? ?
Modder slik ? slik slik slik ? slik ? ? sliek
Paardenbloem pisse-perdeblomme ? peirdeblomme, pisseblomme pèrdeblomme pisseblomme ? pisseblomme ? ? beddepisser
Idem (blad+wortel) idem ? ? ploate ? ? pisseblomme ? ? ploatn
Regen reghen ? rehé rehene rehen ? rehen ? ? reegn
Schaduw schoaduwe ? schauwe schoduwe, schgowte sjchauwe ? schauwe ? ? schowwe
Spleet splete ? splette spleete splette ? splette ? ? ?
Stuk (land) stik ? stik stik stik ? stik ? ? ?
Toren torre ? toorn torre torre ? toren ? ? ?
Zee zeeë ? zji zeê, 't zeetjie zeije ? zeè ? ? ?
Zon zunne ? zunne zunne zunne ? zunne ? ? ?
Licht (van lamp) lucht ? lucht lucht lucht ? lucht ? ? ?
Vuur vier ? vier vier vier ? vier ? ? ?
Onkruid oenkruyd ? ongkruud, wiet oenkrud oenkruud ? oenkruud ? ? ?
Muur mur, meur ? meur mur meur ? meur ? ? ?
Stad stad ? stad stad stad, steedje ? stad ? ? ?
Plein/pleinen pling ? pling, plings pling pling, plings ? pling ? ? ?
Groentemarkt groenselmart ? groenselmart groenselmart groenselmart ? groenselmarkt ? ? ?

Cyfers[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
5 vuve ? vuuve vuve vuve ? vuve ? ? ?
15 viftiene ? viftiene viftiene viftiene ? Viftiene ? ? ?
50 viftig, vuftig ? fiftig vivtig viftig ? vifttg ? ? ?
1000 duysd ? duust duust duusd ? duusd ? ? ?

Kleurn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Geel geel, gilf, gele ? geel gilf heel, hilwe ? heel ? ? ?
Paars purper, mauve ? purpre purpere, poars purpr ? purpre ? ? ?

Eigenschappn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Dun dinne ? dinne fyn dinne ? dinne ? ? ?
Genoeg ghenough ? genoeg henoeg genoeg ? henoeg ? ? ?
Kwaad kwoad ? dul, kwoad dul dul, kwoad ? dul ? ? ?
Moedig courageus ? graschreerd geasereerd moewdig ? moewdig ? ? ?
Stout stout ? stoekt stoekt, stoet stoet, droef ? stoet,droef stoet ? ?
Verdriet (hartepijn) verdrietigh ? zjir, ertzjir verdrietih, ertzeer verdriejt ? verdriejt ? ? ?
Vies, vuil vuyl ? kiezig, vuul vies, vuul vuul ? vul,kiezig vul ? ?
Weinig winnig ? winnig, letre winnig winnig ? winnig ? ? ?
Duur (€) diere ? diere diere diere ? diere ? ? ?
Blij blyë ? blie bliê blieje ? blieje ? ? ?

Tusschnvoegsels, voorzetsels[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Halverwege olverweghe ? alverwege olverwege alverwehe ? alverwehe ? ? ?
Naast neffest ? nefferst dernevens neffest ? neffest ? ? ?
Nochtans pertangs ? pertang pertangs pertang ? pertangs ? ? ?
Op ip ? ip up ip ? ip ? ? ?
Ondertussen binst, in tuss(ch)en tyd ? ondertussn oendertussn oendertussjchn ? oendertusschen ? ? ?
Overlangs, in de lengte ? ? vanlangstn van tlangsten vanlangstn ? van 't langsten ? ? ?
Verder verder ? voort verdere vowrt ? verder,voort ? ? ?
Volgende (keer) 't noaste ki ? noastekji tenoaste ki noaste ki ? noaste ki ? ? ?
Ergens etwoasten ? eentwoastn eentwoarstn, ieveraans etwoastn ? etwoastn ? ? ?
Tussen tussen, tusschen ? tussn tusschen tussjchn ? tusschn ? ? ?
Nergens nievers(t) ? nieverst nievers, nieveraans nievrs, nieverans ? nieverst ? ? ?
Meer meeër ? mjir mèèr meijr ? mèèr ? ? ?

Werkwoordn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Bidden bidden ? leezn leezn bidd'n, leezn ? biddn ? ? ?
Goed functioneren marcheren ? goed macheern hoed marscheren marcheern ? goed marcheren, goet gaon ? ? ?
Groeien groeien ? groein groejen groein ? groein ? ? ?
Krabben (jeuk) scharten ? schartn scharten sjchartn ? scharten ? ? ?
Legen leghen ? liegn lehen lehen ? legg'n ? ? ?
Luiden (klokken) luuën ? luin ludden, lujen luuwn ? luuwn ? ? ?
Luisteren luysteren ? luustern luusteren luustrn ? lustern ? ? ?
Morsen (vb. water uit glas) sturten ? moosn sturten, moaschen sturtn ? sturtn ? ? ?
Naderen noaren, dichte kommen ? noasn noazen noazn ? noazn ? ? ?
Rijden rieën ? ryn ryn riejen ? ryn ? ? ?
Schuren scheuren ? scheurn schgeuren sjcheurn ? scheuren ? ? ?
Ik ben 'k zyn ? k zyn ik zyn ik zyn ? 'k zyn 'k ik ? ? ?
Uit de weg gaan uyt/an de kant goan ? uut de kant goan ut de weg goan uut de kant goan ? ut de weg goan ? ? ?
Ga uit de weg! goat an de kant ? goat an de kant go langs de kant, harte! hoat uut de kant ? goat d'e ke ut de weg ? ? ?
Blijven bluyven ? bluuvn bluven bluuvn ? bluvn ? ? ?
Vechten vechten, batteren ? vechtn vegten vechtn ? vechtn, battern ? ? ?
Wenen bleeten,schreemen ? schrjimn, bleitn sgremen, blèten, kriepen sjchreimn, blèètn ? bleiten,schreemn ? ? ?
Brengen bryngen ? bryngn bryngen bryngn ? bryngn ? ? ?
Gewerkt ghewerkt ? gewert hewerkt hewerkt ? hewerkt ? ? ?
Gezegd ghezeid ? gezeit hezeit hezeit ? hezeit ? ? ?
Gebracht ghebrocht ? gebrocht hebrocht hebrocht ? hebrocht ? ? ?

Kalender[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
Maandag moandagh ? moandag moandag moandag ? moandag moandah ? moandag
Dinsdag diesendagh ? disndag dieschendag diessendag ? diesendag diesendah ? diesndag
Woensdag woensdagh ? oensdag woensdag woezdag ? woensdag oensdah ? oensdag
Donderdag dunderdagh ? dunderdag dunderdag dunderdag ? dunderdag dunderdah ? dunderdag
Vrijdag vrydagh ? vridag vrydag vrydag ? vrydag vridah ? vrydag
Zaterdag zoaterdagh ? zoaterdag zoaterdag zoaterdag ? zoaterdage zoaterdah ? zoaterag
Zondag zundagh ? zundag zundag zundag ? zondage zundah ? zundag
Allerheiligen allerheilighen ? allerilligen ollerillighen allerillihen ? allerhillihen ? ? Adrillighen
Kerstmis kestdagh ? kestah kestdah kestag ? kestdag kestah ? Kestag
Pinksteren Sienksen ? sinksn sienksen sienksjchn ? sienksn sinksn ? Sienksn
15 augustus 15sten ogustus ? alvoest 15 oest de 15stn ogustus ? 15 augustus alvoest ? 15stn oest

Moatschappie[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Knokke-Heist Damme Beirnem Brugge Blanknberge Zuunkerke Jabbeke Ôostkamp Zillegem Toeroet
België belgië ? belgie belgieje Belgje ? belgjie ? ? Belgje
Frankrijk Frankryk ? vrankrik frankriek Vrankryk ? frankriek ? ? Vrankryk
politie polisie, flikken, zwoantjes ? klykn, pietjes polissie poliesje ? flykk'n, polisje ? ? poliesje
provincie provinsie ? provinsie provinse provinsje ? provinsje ? ? provinsje
werkloosheid werklooëseid ? doppers an den dop werklooseit ? werlooshied ? ? werkloaseid