West-Vlams/Detail/Diksmude

Van Wikipedia

Arroundissement Diksmuide[bewerkn | brontekst bewerken]

Dit is de detailpagina voor het Arroundissement Diksmude. De globale tabel kan je hier vinden.

Volhorde van de tabelle: van twestn olover tzuudn en toen na toostn.

Minschn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Man vint ? ? vint vint
Vrouw (neutraal) vromins ? ? vrouwe, wuuf vromme(n)s
Vrouw (echtgenote) vrouwe, vromins ? ? vrouwe,vrommens wuuf, vrowwe
Attractieve vrouw mokke, keun ? ? snelle mokke mokke, keun,snelle geete
Wijf (pejoratief) wuuf ? ? wuuf wuuf
Jongentje joengetje ? ? joengtje joengtje
Meisje meisje ? ? meische meisje
Meisje (deugniet) ? ? ? 't is eene, wi pleute
Iemand etwien ? ? etwien etwien
Koortsblaar korsepuuste, kursebloaze ? ? kursebloaze, kustepuste korsblaoze
Rug rik ? ? rik rik
Schouders sjchoern ? ? schoers schoern
Het snot snottekèse ? ? snottekesse snottekêese snottekalle
Conversatie koetnansje ? ? koetnansche koetnansche
De praat e babbel ? ? De Parlé klaps
Mens/mensen mèns/mènsch'n ? ? menschen menschen
Een oude koning enoedekeuning ? ? én Oede keunick en oede keunienk
Onze zoon uzezeune ? ? use zeune uze zeune
Mijn hart menèrte ? ? mien erte mien erte
Het Vlaams tvlams ? ? 't vlams 't vlams
Het Spaans tspo'ns ? ? Spoans 's spoans
de Franse grens de fransche grens ? ? Fransche Grenze fransche grenze
de Vlaamse taal de vlamsche taale ? ? Vlams de vlamsche tale

Beestn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Garnalen hèèrnoars ? ? hernoars heirnaors hèèrnoars
Kikvors pud ? ? puut puut
Konijn keun ? ? keun keun
Konijn (m) (keune)buk ? ? keuenbuk (keune)buk
Konijn (v) moere ? ? keunemoere moere
Lieveheersbeestje piempaljoentje ? ? lievenjirsbjistje? liev'eersbêestje piempaljoentje
Spin kobbe ? ? kobbe kobbe
Wesp wespe, frutnier ? ? frutnier ussel, frutnier wespe
Worm tettienk ? ? tettienk tettieng
Geit gièète ? ? gjitte gèète
Paard pëërt ? ? pe.rt (Zarn en Werkng) peirt (Antsame en Kortemark) pêêrd
Vogel veugl ? ? veugel veugle
Muis muus ? ? muus muus
Hond/honden oent/oendn ? ? oent oent
Mus/mussen musche/musch'n ? ? musschen musche/mussch'n
Vis/vissen vis/visch'n ? ? visschen vis/vissch'n

Fruut en groensels[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Bessen beiers ? ? beiers bessn, beiers
Biet bjèète ? ? bji.tte bêete
Erwt erwete ? ? erwete erwete
Noot neute ? ? neute neute
Prei pret ? ? pret pret
Schorseneren sjchorsnjiëln ? ? schorsniëln shosnjeern
Sinaasappel sinappel, appelsiene ? ? sienapl seenappel
Ui andzjoen ? ? andjoen andjoen
Wortelen wortels ? ? workels workels, karroten

Kleers en soortn stofn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Breiwol sjette ? ? sjette sjette
Diamant diamant ? ? diamant(e) diamante
(Rib)fluweel poane ? ? poane poane
Katoen (geven) sjette ? ? sjette heevn sjette heevn
Muts mutse ? ? mutse mutse
Pantoffels (toe) sluffers ? ? sluffers sluffers
Pantoffels (open) sluffers ? ? sletsn sletsn
Schoenen sjchoen ? ? schoen schoen, schoes

Int uus en in nof[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Deken sarze ? ? sarze sarze
Emmer seule ? ? seule seule
Huisje uuzje ? ? uuzje uuzje
Kruiwagen kortewag'n ? ? kortwagen kortewagen kortwagenn
Lucifer sulfer ? ? sulfer sujfre
Schommel juutekoker ? ? jutekoker jutekoekre
Vaatdoek sjchutteldoek ? ? schutteldoek schutteldoek
Verf verve, verwe ? ? verwe verve, verwe
Pop puppe ? ? puppe puppe

Eetn en drynk'n[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Bord (schotel) taloare ? ? talloëre talloare
Boterham stute ? ? stute stute
Fles bottel, flasche ? ? flashge bottle, flaschge
Peperkoek zoetekoeke ? ? zoetekoeke zoetekoeke
Pint piente ? ? piente piente
Tas (kopje) tasse ? ? tasse tasse
Tas (groot) komme ? ? zatte zatte, komme
Vork fersette ? ? fersjette fersjette
Boter butre (lienk de e van "de" ? ? beutre beutre butre
Pap pap ? ? pap pap

Nateure[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Brug bruhhe ? ? bruhhe brugge
Buiten buutn ? ? buutn buutn
Gras has ? ? gas, ges gas
Groef, insnijding veure ? ? schreve geule veure
Modder slik ? ? slik sliek
Paardenbloem pèèredbloeme ? ? beddezièkr, beddepisser, pissebloem beddezeekre, beddepisr
Idem (blad+wortel) beddepisser ? ? ? beddezeekre, beddepisr
Regen reehn ? ? rinne reegn
Schaduw sjchouwte ? schouwte schouwte schouwte
Spleet splete ? herre splete splete, gerre
Stuk (land) stik ? ? stik stik
Toren toérn ? torre toèrn torre, toorn
Zee zjee ? zjee zjee zjee
Zon zunne ? zunne,lora zunne zunne
Licht (van lamp) lucht ? lucht lucht lucht
Vuur vier ? ? vier vier
Onkruid oenkruut ? wied oenkruut oenkruut
Muur meur ? meur meur meur
Stad stad ? stee stad stad
Plein/pleinen pling ? ? pling pling
Groentemarkt groenselmart ? ? groenselmart groenselmart

Cifers[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
5 vuve ? ? vuve vuve
15 viftiene, vihtiene ? ? viftiene viftiene
50 fifteh, vihteh ? ? fiftuh fiftuh
1000 duust ? ? duust duust

Kleurn[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Geel hilwe ? ? hilwe hilwe, geel
Paars moaf, moave ? ? poars, purpre poars, purpre

Eigenschap'n[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Dun dinne ? ? dinne dinne
Genoeg genoeg ? ? genoeg (met h's) genoeg
Kwaad kwoad ? dul kwoat dul, kwaad
Moedig koerazjeus ? ? koerazjeus koerazjeus
Stout stoet ? ? stoet stoet
Verdriet (hartepijn) ertzièèr ? ? hertzjir ertzeer,
Vies, vuil vuul ? ? vies, sme.rruh smerig, vuul
Weinig letter ? ? winnuh, lettr winnuh
Duur (€) diere ? ? diere diere
Blij bliede ? ? blieë blieë, content

Tusschnvoegsels, voorzetsels[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Halverwege oaverwege ? ? olverwege ?
Naast nefn's ? ? neffesn ?
Nochtans pertank ? ? pertank ?
Op ip ? ? up ?
Ondertussen oendertusch'n ? ? intusschentyd ?
Overlangs, in de lengte van twenstn ? ? in de langde ?
Verder vodder ? ? vodder ?
Volgende (keer) tnoaste kji ? ? 't noaste kjiè ?
Ergens etwo ? ? etwoasjchn ?
Tussen tusch'n ? ? tussjn ?
Nergens nieverst ? ? nowerstn ?
Meer mièèr ? ? mjir ?

Werkword'n[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Bidden leez'n ? ? leezn leezn
Goed functioneren goetmarsjér'n ? ? marcheert hoet 'tmarcheert hoet
Groeien groejn ? ? groejn groejn
Krabben (jeuk) scharten ? ? schartn schartn
Legen iedeln ? ? leehn leehn
Luiden (klokken) luuwn ? ? luuwn luujn
Luisteren ortn ? ? ortn ortn
Morsen (vb. water uit glas) sturtn ? ? sturtn sturtn
Naderen noz'n ? ? noazn noadern
Rijden rieèn ? ? ryn ryn
Schuren sjcheurn ? ? scheurn? scheurn
Ik ben 'k zyn ? ? 'k zyn 'k zien
Uit de weg gaan hartn ? ? hartn an de kant goan
Ga uit de weg! harte je kjé! ? ? hart j'an de kantn an de kant/uut de weg
Blijven bluuvn ? ? bluuvn? bluuvn
Vechten vichtn ? ? vichtn vichtn
Wenen blèètn ? ? schrièwn blètn/schréwn
Brengen bryng ? ? bryng bryng
Gewerkt ? ? ? gewrocht gewrocht
Gezegd gezeit ? ? gezeid gezeid
Gebracht gebrocht ? ? gebrocht gebrocht

Kalender[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
Maandag moandag ? ? moandage ?
Dinsdag diesn'dag ? ? diesendage ?
Woensdag woenzdag ? ? woensdage ?
Donderdag dunderdag ? ? dunderdage ?
Vrijdag vrydag ? ? vridage ?
Zaterdag zoaterdag ? ? zoaterdage ?
Zondag zundag ? ? zundage ?
Allerheiligen A'drillihen ? ? odrilligen ?
Kerstmis Kestdach ? ? kestdag ?
2 de kerstdag ? Kessemestag ? ? ?
Pasen ? Poaschn ? ? ?
Paasmaandag ? Poaschemestag ? ? ?
Pinksteren Siengsjn ? ? sienksjchen ?
Pinkstermaandag ? Siengsjnmestag ? ? ?
15 augustus olf oest ? ? olfoest ?

Moatschappie[bewerkn | brontekst bewerken]

Nederlands Diksmude Lo-Rênienge Oetulst Kortemark Kookloare
België bellgju ? ? begjië? ?
Frankrijk frankriek ? ? vrankriek ?
Politie polisje ? ? pollisjhe ?
Provincie provinsje ? ? provinsjhe ?
Werkloosheid an den dop ? ? an dop, sjomeurs ?