Wikipedia:AN-SV

Van Wikipedia

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

Deze lijst wordt periodiek automatisch gegenereerd. Opmerkingen en aanvullingen op discussieblad aub.

Nederlands - West-Vlaams

Deze lijst met Nederlandse woorden en hun West-Vlaams equivalent dient als hulpmiddel voor alle schrijvers op deze West-Vlaamse wikipedia. Ze biedt uitsluitsel omtrent het West-Vlaamse woordgebruik en de juiste spelling ervan. De gevolgde spelling is die van het SV. Zie ook West-Vlaams - Nederlands.

Er wordt gestreefd naar algemeen West-Vlaams. Lokaal gebruikte termen zijn hier niet opgenomen.
Bij zelfstandige naamwoorden wordt het geslacht en de meervoudsvorm vermeld.
Bij werkwoorden worden telkens drie vervoegingen vermeld: 1e p ev tt, 2e p ev tt, voltooid deelwoord.

Klik hier om nieuwe woorden voor deze lijst aan te vragen.
Zie de legende voor een beschrijving van de gebruikte afkortingen.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A


aanmelden ( ww ) anmeldn ; ik melde an, gy meldt an, angemeld
aantrekkelijk ( bn ) snel ; ne snelln (vint), e snelle (vrouwe) → vrouw (bet. aantrekkelijke vrouw)
afmelden ( ww ) ofmeldn ; ik melde of, gy meldt of, ofgemeld
appelsien ( zn ) → sinaasappel
artikel ( zn ) artikel (o, mv ~s)
avond ( zn ) avond (m, mv ~n), oavond (m, mv ~n) ; 2 ( bn ) Duutschn (m), Duutsche (v/mv), Duuts (o)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

B


bes ( zn ) beier (m, mv ~s), beze (v, mv beezn)
bewerken ( ww ) bewerkn ; ik bewerke, gy bewerkt, bewerkt
bidden ( ww ) leezn ; ik leze, gy leest, geleezn
biet ( zn ) bete (v, mv beetn)
bij 1 ( zn ) bie (v, mv bieën) ; Die bie et my gestekt De bij heeft mij geprikt
bij 2 ( vz ) by
bijdrage 1 ( zn : bet. aandeel in iets ) bydroage (v, mv bydroagn)
bijdrage 2 ( zn : bet. financieel ) gifte (v, mv giftn)
bladzijde ( zn ) bladzyde (v, mv bladzydn) → pagina (van boek)
blij ( bn ) blyde, blye, bly, content
blijven ( ww ) bluuvn ; ik bluve, gy bluuft, gebleevn
bloem ( zn ) blomme (v, mv blommn)
boos ( bn ) → kwaad
boter ( zn ) beuter (v), butter (v)
1 ( zn : bet. taal ) Iengels (o)
Bourgondisch ( bn ) Bourgondischn (m), Bourgondische (v/mv), Bourgondisch (o)
Bourgondische ( zn ) Bourgondische (v/mv)
Bourgondiër ( zn ) Bourgondiër (m, mv ~s)
brengen ( ww ) briengn ; ik brienge, gy briengt, gebrocht
bron ( zn ) bronne (v, mv bronn)
brug ( zn ) brugge (v, mv bruggn)
buiten 1 ( zn ) buutn (m) ; Je wund' em up den buutn Hij woont op het platteland
buiten 2 ( bw, vz ) buutn ; J'es buutn in 'n of Hij is buiten in de tuin


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

D


dapper ( bn ) → moedig
dinsdag ( zn ) dizzndag (m, ~doagn)
discussie ( zn ) discuusje (v, mv ~s)
donderdag ( zn ) dunderdag (m, ~doagn)
Duits 1 ( zn : bet. taal ) Duuts (o) ; 2 ( bn ) Duutschn (m), Duutsche (v/mv), Duuts (o)
Duitse ( zn ) Duutsche (v)
Duitser ( zn ) Duuts (m, mv ~chers), Duutser (m, mv Duutschers)
duizend ( bep.tw ) duusd
dun ( bn ) dinne, dunne ; Myn kouse es dinne
duur ( bn ) diere


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

E


Engels 1 ( zn : bet. taal ) Iengels (o)
Engels 2 ( bn ) Iengelschn (m), Iengelsche (v/mv), Iengels (o)
Engelse ( zn : bet. inwoner ) Iengelsche (v/mv)
Engelsman ( zn ) Iengelschn (m, mv Iengelsche), Iengelsman (m, mv Iengelsche)
ergens ( onbep bw ) etwoaschn, etwoasn
erwt ( zn ) erwete (v, mv erweetn)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

F


Frans 1 ( zn : bet. taal ) Frans (o)
Frans 2 ( bn ) Franschn (m), Fransche (v/mv), Frans (o)
Franse ( zn : bet. inwoner ) Française (v, mv Françaisn)
Fransman ( zn ) Franschn (m, mv Fransche), Fransman (m, mv Fransmans)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

G


gaan 1 ( ww ) goan ; ik goa, gy goat, gegoane
gaan 2 ( ww : bet. opzij gaan ) gertn ; ik gerte, gy gert, gert ; ; Gert e kee! Ga es opzij!
garnaal ( zn ) geirnoar(e) (m, mv geirnoars/geirnoazn)
gebruiken ( ww ) gebruukn ; ik gebruke, gy gebruukt, gebruukt
gebruiker ( zn ) gebruker (o, mv ~s)
gedreven ( bn ) dul ; Nen dulln (vint), e dulle (vrouwe) Een gedreven man/vrouw
geel ( zn ) geel (o), gèèf (o), gilf (o), gilwe (o)
geit ( zn ) gete (v, mv geetn)
gemakkelijk ( bn ) gemakkelik, simpel
genoeg ( bn ) genoeg
gras ( zn ) gas (o), ges (o)
grenslijn ( zn ) schreve (v), vooral m.b.t. Frankrijk
groente ( zn ) groensel (o, mv ~s)
groentemarkt ( zn ) groenselmart (n, mv ~n)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

H


hart ( zn ) erte (v, mv ertn)
hebben ( ww , in NW WVL ) en ; ik en, gy et, g'ed / ad
hebben ( ww , in ZO WVL ) èn ; ik è, gy èt, g'ed
helpen ( ww ) elpn ; ik elpe, gy elpt, g'olpn
hernoemen ( ww ) ernoemn ; ik ernoeme, gy ernoemt, ernoemd
humeurig ( bn ) vys
hyperlink ( zn ) koppelienge (v, mv koppeliengn)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

I


iemand ( onbep vnw ) entwien(e), etwien(e)
inschrijven ( ww ) inschryvn ; ik schryve in, gy schryft in, ingeschreevn


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

J


juist ( bw ) juste


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

K


kast ( zn ) kasse (v, mv kassn), ook figuurlijk ; Zy wunt in e kasse van en uus Zij woont in een groot huis
kat ( zn ) katte (v, mv kattn), poeze (v, mv poezn)
keer ( zn ) kee (m, mv ~s), keer (m, mv ~s)
kerstdag ( zn ) kestdag (m, mv kestdoagn)
kijken ( ww ) kykn ; ik kyke, gy kykt, gekeekn
konijn ( zn ) keun (o, mv ~s), kenyn (o, mv ~s) → rammelaar, voedster
koning ( zn ) keunienk (m, mv keuniengn/keuniengs)
koningin ( zn ) keuniginne (v, mv keuniginn)
koorts ( zn ) kurs (m), kuts (m)
koortslip ( zn ) kurs(e)bloaze (v, mv ~bloazn), kuts(e)bloaze (v, mv ~bloazn), kuspuuste (v, mv ~puustn)
kras ( zn ) schreve (v, mv schreevn)
kwaad ( bn ) kwoad, dul


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

M


moedig ( bn ) courageus, stout ; Dat es ne stoutn Hij durft nogal


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

N


nijdig ( bn ) dul


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

O


ondertussen ( bw ) binstdien, oundertusschn
ongehoorzaam ( bn ) → stout
ongeveer ( bw ) à peu près, oungeveer
onkruid ( zn ) kruud (o), ounkruud (o)
overlangs ( bn : bet. in de lengte ) enstens ; De stroate stound enstens ounder woater


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

P


pagina 1 ( zn : bet. van papier ) bladzyde (v, mv bladzydn)
pagina 2 ( zn : bet. webpagina ) blad (o, mv bloadn)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

R


rammelaar ( zn ) buk (m, mv buks), keunebuk (m, mv ~s) → konijn, voedster
recente wijzigingen ( zn mv ) juste veranderd


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

S


schaduw ( zn ) schauwe (v, mv schauwn), schauwte (v, mv schauwn)
simpel 1 ( bn : bet. eenvoudig ) gemakkelik, simpel
simpel 2 ( bn : bet. van gedrag of geest ) dinne, dunne ; Doe ne kee nie zo dinne Gedraag je toch een beetje
sinaasappel ( zn ) appelsin (zn m, mv appelsinn/appelsins), sinappel (zn mv, mv sinappels)
smerig ( bn ) kyzig, vuul → vuil
Spaans 1 ( zn : bet. taal ) Spoans (o)
Spaans 2 ( bn ) Spoanschn (m), Spoansche (v/mv), Spoans (o)
Spaanse ( zn : bet. inwoner ) Spoansche (v, mv id.)
Spanjaard ( zn ) Spanjoard (m, mv ~n)
spin ( zn ) kobbe (v, mv kobbn), spinne (v, mv spinn)
spleet ( zn ) garre (v, mv garrn), gerre (v, mv gerrn), splete (v, mv spleetn), splette (v, mv splettn)
stout ( bn ) droef, stout ; Zy je gy were droef dè?! Ben je weer stout ja?!
stout ( bn bet. ongehoorzaam ) droef, stout ; Zy je gy were stout dè?! Ben je weer stout ja?!


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

T


terwijl ( bw ) binst


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

U


ui ( zn ) andjoen (zn m, mv ~s)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

V


verdriet ( zn ) ertzeer (o), verdriet (o)
voedster ( zn ) moere (v, moern), keunemoere (v, mv keunemoern) → konijn, rammelaar
vuil ( bn ) vuul → smerig


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

W


wenen ( ww ) bleitn ; ik bleite, gy blet, geblet , schreemn ; ik schreme, gy schreemt, geschreemd
wortel ( zn : bet. groente ) karote (v, mv karootn), workel (m, mv ~s), wortel (m, mv ~s)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Z


zondag ( zn ) zundag (m, ~doagn)
zopas ( bw ) juste