Naar inhoud springen

Wikipedia:Doel West-Vlaamse Wikipedia

Van Wikipedia

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

Dit blad is een eerste poging om het doel van de West-Vlaamse Wikipedia te definiëren.

Het West-Vlaams is een bijzonder raar beest, maar ook een bedreigde soort.
Wij zijn ermee opgevoed en hebben zonder enige vorm van schriftelijke ondersteuning en formele regels, duizenden regels ingelepeld gekregen die dan nog sterk verschillen van streek tot streek.
Als je eventjes goed kijkt naar Patricks vormleer zal je beseffen dat hij, na honderden uren werk, alleen maar een stukje van die regels wist vast te leggen.
Als je rondwandelt op de Nederlandstalige Wikipedia ga je al snel beseffen wat een wondermooi initiatief de Wikipedia is.
En als je stilstaat bij onze bescheiden West-Vlaamse Wikipedia, dan ga je zien welke indrukwekkende gedrevenheid erachter schuilgaat. Een gedrevenheid die gemotiveerd is door het verlangen om eindelijk eens onze moedertaal en de West-Vlaamse eigenheid vast te leggen.

De missie van de gedreven groep achter de West-Vlaamse Wikipedia is het vastleggen van de West-Vlaamse woordenschat, taal en eigenheid.

De West-Vlaamse encyclopedie of Wikipedia is geen doel op zich, enkel het hoofdmiddel om de missie te bereiken.

Doelstellingen[brontekst bewerken]

Op korte termijn willen we een omgeving, richtlijnen en middelen creëren die iedere potentiële deelnemer toelaat om zijn steentje bij te dragen.
Op langere termijn moeten wij een aantal thema’s definiëren waarrond prioritair gewerkt wordt. Ook moeten wij nieuwe medewerkers aantrekken die bepaalde thema's kunnen stimuleren en aanvoeren.

Sterkten[brontekst bewerken]

 • een aantal bijzonder gemotiveerde bijdragers
 • de Wikipedia-omgeving

Zwakten[brontekst bewerken]

 • Wij zijn opgevoed om het West-Vlaams enkel in vertrouwde kring te gebruiken. Het gebruik van West-Vlaams als geschreven taal wordt dan ook dikwijls als plat en ongeoorloofd aangevoeld.
 • Wij hebben geen enkel geschreven referentiepunt; noch voor woordgebruik, spelling, grammatica of gezegden. Bovendien zijn er sterke verschillen van streek tot streek, wat onze taak er niet eenvoudiger op maakt.
 • Wij zijn getraind om Nederlands te lezen en te schrijven. Het schrijven en lezen in het dialect vergt, vooral in het begin, een niet te onderschatten inspanning. Bovendien bestaat er niets zoiets als "correct" dialect, hetgeen een conflict geeft met onze "harde" opvoeding in taalgebruik.
 • Als taalliefhebbers proberen wij een aantal regels vast te leggen, maar dit is titanenwerk en zou beter lopen met ondersteuning van taalkundigen.
 • Heel weinig aandacht voor of aansluiting met het industriële, commerciële en sociologische (met uitzondering van sport) weefsel in West-Vlaanderen.
 • De West-Vlaamse wikipedia wordt in niet-West-Vlaamse kringen in het beste geval op meewarige blikken onthaald, en in het slechtste geval puur vijandig. Daarbij wordt vergeten dat voor taalgebieden die veel kleiner zijn dan het West-Vlaams omvattende taalgebied er al lange tijd Wikipedia's bestaan. In die optiek is het belangrijk op te merken dat de Wikipedia initieel werd opgezet door niet-West-Vlamingen, in een ernstige poging om het West-Vlaams te beschrijven.

Opportuniteiten[brontekst bewerken]

De Wikipedia op zich is een enorme opportuniteit; dit is al te zien in het behaalde resultaat. Andere opportuniteiten zijn nog te bepalen.

Bedreigingen[brontekst bewerken]

 • Hoewel de anonimiteit van de Wikipedia dikwijls een voordeel is, werkt het vandalisme en obstructie sterk ontmoedigend.

Organisatie[brontekst bewerken]

De aandacht, of zullen we zeggen affectie, voor het West-Vlaams blijkt een sterke drijfveer te zijn. Wat nog meer verbaast is dat, ondanks de sterk verschillende visies van de verschillende auteurs, er snel eensgezindheid ontstaat over de essentie: het vastleggen van onze West-Vlaamse erfenis.
Nog meer verbazingwekkend is dat, ondanks het ontbreken van iedere formele vorm van leiderschap, organisatie, regels, overleg en taakverdeling, er zich bij de volslagen onbekende vrijwillige deelnemers langzaamaan een organisatie vormt waarin omzeggens iedereen zijn plaatsje en rol vindt, hetgeen de West-Vlaamse Wikipedia soms op een indrukwekkende snelheid doet groeien.

In eerste instantie lijkt het erop dat de meeste deelnemers aan de West-Vlaamse Wikipedia in zekere mate ontheemd zijn of geïsoleerd van een dagelijks contact met het West-Vlaams. Samen met het langzame verdwijnen of uitvlakken van het West-Vlaams schijnt dit een bijzonder sterke bron van motivatie te zijn.
Als wij op korte termijn als amper bekend initiatief met weinig mensen bergen werk verzet hebben, dan betekent dit dat wij het potentieel hebben om sterk te groeien. Als eerste prioriteiten moeten wij op gebied van organisatie de volgende problemen aanpakken:

 • Een stabiel Standaardvlaams en woordenlijst op punt stellen
 • Een oplossing voor een woordenboek en organisatie voor uitdrukkingen en gezegden

Daarenboven moeten wij:

 • Als er een nieuw thema aangesneden wordt, proberen bij te springen en te ondersteunen om iedere tak die begint te groeien maximale startkansen te geven.
 • Proberen een aantal doelgroepen te identificeren en aan te spreken; in eerste instantie denk ik aan de vele lokale werkgroepen die zich concentreren op heemkunde en dialect: de Wikipedia is een relatieve veilige en eenvoudige drager terwijl al de praktische problemen van hosting en opslag door de organisatie opgelost worden.
 • De bekendmaking verbeteren
tip: verwerk de URL in je digitale handtekening van al je uitgaande e-mail!
 • De toegangsdrempel verlagen: woordenboek, gezegden, constructieve hulp bij de computerkant van de zaak, de structuur en spelling

Opmerkingen - kritiek[brontekst bewerken]

Ga je gang maar op het discussieblad, niets is slechter dan de stilte.