Wikipedia:Toalvroagn/AN koningin

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

AN Koningin (geconcludeerd)[brontekst bewerken]

En 'k zoun ook geiren joun menienge willn weetn over de spellinge van "keuniginne" of "keuneginne". --Zeisterre 15:57, 5 september 2007 (UTC)

AN Koningin: alternatievn[brontekst bewerken]

  1. keuniginne
  2. keuneginne
  3. keunigginne

AN Koningin: discuusje[brontekst bewerken]

Persoonlik verkieze 'k keuniginne omdat 't beter ansluut by myn uutsproake, moa ik keune da nie verolgemeenn. --Patrick 21:13, 5 september 2007 (UTC)

Vo 't keun woarn 'k al van in 't begun vo "keuniginne". :-) --Zeisterre 22:00, 5 september 2007 (UTC)
Ne deursnee vloaming goat keuniginne ols keunie-ginne leezn. Oaje de n loat volln komt het en oopn lettergrepe. --Foroa 06:48, 6 september 2007 (UTC)
Foroa eit e punt, keuniginne es nie echt juste, 't zou moetn keunigginne zyn vo de "i" kort t'oun. --Patrick 21:14, 6 september 2007 (UTC)
Ik bluuvn by "keuniginne". Je leest da toch "globaal"!!! Die dubbele g is gin zicht...Dat is nog erger dan "keuneginne :-). Ik vindn die dubbele k in "moeilikke" enz. ook zo erg. Ik zou da "moeilike" schryvn (of nog beter moeilyke)--Zeisterre 21:30, 6 september 2007 (UTC)
ah nee, Zeisterre. -lyk versus -lik is al een gesloten discussie, met overgrote meerderheid ten faveure van het 2de. Maar dat is een ander debat --Astro 10:42, 7 september 2007 (UTC)
Nateurlik, Astro. ;-). En ik leggn myn doa by nere. Gin probleem. :-). Moa die dubbele k vind 'k echt nie nodig...Ik zien da ze ip de Afrikoansche Wiki "menslike, maklike, eintlike en zelfs belangrike" schryvn...En zynder gebruukn ook de "y" --Zeisterre 10:49, 7 september 2007 (UTC)
Natuurlik is 't afrikoans baje êenvoudiger, logischer en uniformer moa ze klappn ôok ollemoale mêer ip dezelfste maniere. (overol -rik, -lik en gene -riek, -liek). --Foroa 11:38, 7 september 2007 (UTC)
Die dubbele medeklienker es wel nodig want da makt 't verschil tusschn korte i (witte, zittn, villn) en lange i (militair, panikeern, piroat, figeure, giraffe, isoleern). "-like" keun je dus nie anders dan uutspreekn lik "lieke". Me zittn nu in 't AN - en by consensus ook in 'n SV - mei oopn en geslootn lettergreepn, 'k wete nie oe 't Afrikoans die ook eit?... --Patrick 11:47, 7 september 2007 (UTC)
Je meugt da toch nie zo letterlik ippakn, Patrick. Een woord lees je toch “globaal”. Ost er een Afrikoan “menslike” ziet stoan leest ’n doavoren nie “menslieke”. En zynder gebruukn ook de oopn en geslootn lettergreepn juste lik mynder. En os je in ’t AN “gemakkelijk” en “moeilijk” ziet stoan lees je dat toch ook nie analytisch met een “ij”-uutsproake…--Zeisterre 12:50, 7 september 2007 (UTC)
Peis je ook nie, Zeisterre, da 't globoal leezn van woordn subjectief gebeurt? Spellienge bestoat uut afsproakn, regels, ge kut doa moeilyk van onderuut. Oe je stelt da d'uutsproake van -like gelyk zou moetn keun zyn an die van witte, toun meug j'ook witte lik wite schryvn. Zo smyt je bestoande spelliengsregels overboord, en myn vreze es toun da me ne stap achteruut zettn in plekke van vooruut. Myn indruk es dat er ier behoefte én zels vroage es na goeie ofsproakn. --Patrick 10:34, 8 september 2007 (UTC)
Ost er etwien is die vo dudelike ofsproakn is, zyn ‘k ik ‘t wel. Moa ik vindn da je de spellinge nie te vele meugt loatn ofhangn van de uutsproake. Je moet ook kykn noa de oorsprong van een woord. Niemand goat “like” verkeerd leezn omdat dat in ’t AN ook met één k geschreevn wordt. En by “keuniginne” zien ‘k ik ook gin probleem… By “witte” ligt da nateurlik anders…. En ’t is noois nie slicht van e ki te kykn noa menschn die d’r al langer mee bezig zyn of mynder. Os ze in ’t Afrikoans “like” schryven goan ze doa wel e reedn voren ein.--Zeisterre 12:23, 8 september 2007 (UTC)
Trouwens in 't AN schryven ze ook "dommeriken, perziken, haviken". Dus nie met een dubbele "k"...--Zeisterre 06:47, 26 september 2007 (UTC)
Goe geziene Zeisterre, dat es idd zo by de onbeklemtoonde -ik suffix. Eigenlik wel roar hè. Zou da nie keunn zyn omda d'Ollanders die "-ik" dof uutspreekn: monnik/monniken, dommerik/dommeriken? Dat es wel nie zo in 't West-Vlams, de ik van bangerik es by uus helegansn nie dof. In 't AN ei je by de nie-doffe -ik wel verdubbelienge: blikken, valstrikken, flikken enz. Joun upmerkienge kut en argument zyn round de gemakkelikke/gemakkelike discuusje... --Patrick 07:31, 26 september 2007 (UTC)
Dat è nie mè uutsproake te moakn. d' Ollanders spreekn de -ik ook nie dof uut...--Zeisterre 07:51, 26 september 2007 (UTC)
'k Ei osan geleerd da je die woordn mei doffe e moet uutspreekn: monnik, havik enz. --Patrick 09:36, 26 september 2007 (UTC)
Dat is omda je 't nie zoudt uutspreekn met een West-Vlamsche "i" = [ε] ;-)--Zeisterre 12:27, 26 september 2007 (UTC)
Persoonlik vinne'k da je de schryfwyze nie meugt loatn ofangn van esthetische argumentn (cfr. dubbele g is gin zicht). Oe me keun uutleggen voewuk da liggen, dikke, witte nen dubbeln medeklienker moe krygn, voewuk toun nie by keunigginne en gemakkelikke ? 'k Zou ook geirn oorn van andere gebrukers oe dan ze zyder AN koningin zoun schryvn in 't West-Vlams. --Patrick 12:14, 10 september 2007 (UTC)
(Indent weg) ik zient probleem ni by "keuniginne". Int West-Vlams wordt de 'i' sowieso dof uutgesprookn, cfr. 'wit', 'schip', 'sik'. We gon uzze spellieng toch ni helegans gon anpasn an oe da de andere provinsjes under letters uutspreken zekers...? Jet spellieng en jet uutsprake, 't est misschiens ook weerd voen da te vermelden ergens. Jack the Stripper 12:23, 10 september 2007 (UTC)
Lees ne kee de discuusje ierboovn Jack. Keuniginne keun je splitsn in keu-ni-gin-ne. Die dubbele medeklienker es wel nodig want da makt 't verschil tusschn korte i (lik in liggn, witte) en lange i (militair, panikeern, piroat, figeure, giraffe, isoleern). "keuni-" keun je dus nie anders dan uutspreekn lik "keunie". --Patrick 12:30, 10 september 2007 (UTC)
Moa ik wille nie consequent zyn tot in 't absurde. Ik ei myn punt gemakt, on d'r nu nog akkoord goane mei keuniginne, toen moetn me doa nie over bluuvn discuteern. --Patrick 12:35, 10 september 2007 (UTC)
Kzien je punt wel wi, tis gewoon de moeilikheid dajet kat opvatn lik 'keunig-inne' of 'keuni-ginne'. In 't Vlams is 't echter ook 'koning-in', dus kpeize da de meeste der gin miserie mee zoen en. Kaan de discuusje gelezen wi trouwens ;) Jack the Stripper 12:37, 10 september 2007 (UTC)
A je wilt weetn oe da 'k ik da zou skryvn ip 't gevoel: keuniginne. Tbc 12:38, 10 september 2007 (UTC)
Ok. Toun moetn me keuniginne wel splitsn lik keu-nig-in-ne. Nie dan d'r doa vele goan van wakker liggn, moar allez --Patrick 12:45, 10 september 2007 (UTC)
Ik liggn doa zeker nie van wakker... :-)...--Zeisterre 14:46, 10 september 2007 (UTC)
'k Vroege 't my ol of :-) In 't Duuts es 't trouwens ook Königin (dus ook e keun) --Patrick 14:49, 10 september 2007 (UTC)

AN Koningin: conclusie[brontekst bewerken]

Me schryvn keuniginne.
Splitsienge in lettergreepn: keu-nig-in-ne. --Patrick 16:18, 10 september 2007 (UTC)