Woare Jezuskerke

Van Wikipedia

De Woare Jezuskerke is een oenafankelikke christelikke kerkegenôotschap die in 1917 in Peking, China oentstoend. In 2009 telde de kerke volgenst eign schattienge 1,5 toet 2,5 miljoen leedn in 48 landn. De kerke is een Chinese lôot van de Pienksterbewegienge en was êene van de drie otochtone-Chinese huuskerkn die bestoendn vô de vestigienge van 't gezag van de Communistische Party in 1949. Sins 1992 ét de kerke oak gemêentn in Holland, 1993 in België. Den uudigen verkoazn vôrzitter van TJC Internationoale Assemblage is voorganger Yung-Li Lin. De tiên geloafspuntn van de Woare Jezuskerke zyn:

  1. Illigen Geest
  2. Doap
  3. De voêtwassienge
  4. D'heilige communieje
  5. Sabbat
  6. Jezus Christus: "Jezus Christus, 't woôrd da vlêes wierd, gestorvn an't kruus voe de verlossienge van zoendoars, herrezn ip de derden dag en ten'emel gevoarn. Ie'is den ênigen redder van de menschied, de schepper van den emel van van d'eirde, en den ênigen woaren God".
  7. Den heiligen bybl: "Den Hilligen Bybel, bestoande uut 'Ougde en de Nieve Testamentn, is ginspirird deur God, d'ênige bybels woarhied, en de norm voe 't christelike levn".
  8. Reddienge: "Reddienge wordt geschoenkn deur de genoade va God deur 't gelôave. Gelôavign moetn vertrouwn ip den Hilligen Hêest voer illihynge noa te strevn, God t'êren, en voe 't mensdom t'houdn"
  9. Kerke
  10. Dat oenzn Heere wêere kêrt