Cornelis Weus

Van Wikipedia

Cornelis Weus ofte in Franstoalige tekstn Cornil Weus (round 1535 - 1587) wos e Duunkerksche koapr.

In 1569 wos tem kapiting ip't ôorlogsschip de Windhond da deur de scheepen'n van Duunkerke wierd bewoapend om de visschers te beschermn teegn anvalln van de Woatergeuzn in de contexte van't begun van de Tachtigjoarign Oorlog. Duunkerke wos in dien tyd Spoanschgezind en wos e vôorpost van de katholieke weireld teegn d'ipstandige protenstantsche provincies. E poar kilomèters ten nôordn van de stad begoest 't gebied van de toekomstige Republiek der Zeevn Verenigde Provinciën, die vêel invloed adn ip zêe deur de Woatergeuzn. Deur ulder controle ip de Nôordzêe wierd de bevoorroadienge en de commerce vo 't katholieke Duunkerke vrêe bedreigd.

In meie 1576 viel vice-admiroal Weus d'Ollanders an en ne sloagde derin van nen grôotn ôop woapens en muuniesje an land te bringn in Brouwesaeven in Zêeland da ip da moment geblokkeerd wierd deur Willem van Oranje. 't Lukte Weus ôok om an bôord van de Windhond en an't ôofd van en eskoader van tien scheepn ip 20 september van da joar binn'n te voarn in Duunkerke oundanks de blokkoage van de protestantsche ipstandeliengn.

Ip de Windhond ad Cornelis Weus as schipper Antoine Bart, die loatr oovergrôovoadr zo kommn van Jan Bart. Weus es ôok rechtstreeks familje van Jan Bart in vrouwelyke lyne deurda zyn dochter Laurence Weus trouwde me Michiel Jacobsen.