Discuusje:Brugge

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Geert Hoste[brontekst bewerken]

??geboorn in brugge, moa ooit geweund??? k peizde dat ie in zien joengen tied in Ruddervoorde weunde.

Zie je van Brugge, zet u vanvôorn... vo 't SB[brontekst bewerken]

'k Ei ol dikwils ondervonden oe lastig daddet es oanze je teksten achter je gat verandren omda ze nie 't akkôord zin over de spellienge. En eigelik, me'n bitje goe wille est nie zô moeilik om ovrêen te komen setoe oaje nie verre uutêen weunt en dajje mekoar in principe stif goe verstoat. Dus iere kundje beter begunn me 't SB (Standard Brugs).

Gulder goat 't natuurlik zelve moen iplossen, ge goat toch zeker nie peiz'n da'n boerke uut Kortrik de probleem'n in'oezen ôofdstad goa kunnn iplossen. Dus Bruggeliengen, nu est an uldren toer. Filibertus êest, d'andre vollen in ....

Ier 'n listje wa datter mie onlangs ipgevoll'n eit:

 • eur en ur
 • ût : oe spreke je dadde uut ? 't es tussen de korte en de lange u (lik damme in Kortrik tussen me'n korte eu zitten)
 • woarom den êen éé en den andren èè: wien eiter gelik ? (oe klienkt dadde ?)
 • 't hope en 'thope: spriktje gulder de h uut ? OK: h nie uutgesproken en 't es dus 't ope of tope
 • èè of éé: van woar moet de wind kommn ?
 • Voe de oo klanken gebruuktje vele oa (doad, verwoard): d'ofsproake es dat de oa voe de vule a es (loate, groaf, ...) en de ôo voe de diftonge oo dôod, môord.

--Foroa 07:39, 16 februoari 2007 (UTC)

Vôorstel'n:

 • de û in ût sprik je ût lik een korte, heldere uu. Oa je schrieft 'uut' klienkt da vo mien lik een lange heldere uu.

 • 'haar muts'='ur mutse'

 • we spreken de 'h' nie ût, dus ist eigelik 't ope i.p.v. 't hope

 • Tellen: èèn, twèè, drie, viere, vuve, zesse, zev'n, achte, neg'n, tiene (zie ook West-Vlams/Detail/Brugge#Cifers)

--Filibertus 17:57, 2 februoari 2007 (UTC)

 • Ken ook e bitje da problim me de 'uu', kvin da nog e schoan voorstel van die û
 • Kzoen toch wel gon vo 'eur mutse' i plekke va 'ur'.
 • inderdaad geen H in het Brugs
 • opmerking bij het tellen, de ee's bij een en twee klinken mijns insziens toch verschillend, waarbij de ee bij een uit 1 klank bestaat (èèn), en die bij twee uit 2 klanken (uitspraak:twi-e, twije,..?). Al zal de spelling die Filibertus aangaf waarschijnlijk toch het beste uitkomen.--Narayan 21:11, 25 februoari 2007 (UTC)

Vormleer Brugs[brontekst bewerken]

Ksteln voor dawe de reste van de discuusje ip deen ier doen. Ulpe is oltied welkom want min Brugsch is oke nie oltied zuver.--Narayan 17:23, 26 februoari 2007 (UTC)

Fottoos van Brugge[brontekst bewerken]

Betreffende de fottoos die der nu ny stoan: Is da nu 't bild van Brugge dam me de wèreld willen togen??? 2 kèren 't concertgebow en 't zand in de doenkerte??? kpeizen dan der toch schondere kanten van Brugge zyn dan da...--Filibertus 10:57, 8 april 2007 (UTC)

Awel ik zien 't azo: Wen verschillige foto's van de schone oede kant van Brugge (de schonste kant oj wilt), en ton emme nog e fotootje of 2 wor da der getoogd wordt da Brugge wok e modernere kant et...(lelijk of nie, dad is persoonlikke smoake, ik viend persoonlijk nie lelijk). Dien eersten van't Concertgebouw is uuteroard geweun ter illustroatie van et vernoemde Concertgebow é... Deen me 't Zand snavons, vonnek nog e schôon sfeerbjild. Wikifalcon 11:04, 8 april 2007 (UTC)

Mo zyn 2 kèren 't concertgebow ton nie wa van 't goeie te vele? èèntje ziek zeker ook wel zitten (vo de reden da je zelve zegt) mo pass'n d'andere ton nie beter by 't vaschgeschreven artikel van 't concertgebow?--Filibertus 12:39, 8 april 2007 (UTC)

Das messchien nog azo gin slicht gedacht. 'k zoen ton deen van concertgebowe allêne (overdag) wegdoen uut't artikel van Brugge, nieë?Wikifalcon 17:03, 8 april 2007 (UTC)

Wikifalcon, gy zy wel 'n styf groate fan van 't Zand hé ;-)--Filibertus 18:10, 21 ogustus 2007 (UTC)

Joak wi;-) Allé, nie ot voe weg te goan is eigentlik, mo goewd. Ist van dien panorama messchiens? Kzien nog van zinnens van der nog één te trekn van de groate markt wok en mss nog enigt' andere... o'k nog ki tied en;-) Wikifalcon 18:52, 21 ogustus 2007 (UTC)
styf goed, doe mo! de burg en 't uudevettersplingstje lykn men ook wel eentwa! en joat twas vo dien panorama, mo twas mor een kluchtje é (nor anleidinge van onze 'discuusje' van ierboovn :-) )--Filibertus 19:44, 21 ogustus 2007 (UTC)
Kweetn't wel wi;-) Dien andere fottoo van 't Zand ekkik nie getrokn, wel g'iplowd. 't uudervettersplingsje is inderdoad goe gedacht! En 'kwoaren ant peizen voe messchiens de vismart wok. En etwoarsen an de reejtjes, mss de Langereeje... plekkn genoeg olgeliek!;-) Wikifalcon 19:55, 21 ogustus 2007 (UTC)
't Weirdt ferm tyd da wudder kortrykzoann Kortryk nog ne kêe anpakkn, kwestie van oes nie van achtern te zettn :-) --D-rex 20:02, 21 ogustus 2007 (UTC)

Der is bliekboar e fransman dat dad ier geleejsn et van die panorama's...:-) Wikifalcon 14:42, 18 september 2007 (UTC)

Wikifalcon, tis geweunweg prachtig!!! En ton nog te peizen da je nog moar een poar schôone platstjes der ip gezet et... En D-Rex, je moe nateurlik probeern vo da in Kortrik ook te viendn, moa misschiens past ier toch de sprikwoordelikke Kortrykse bescheidneid? ;-)--Filibertus 19:03, 18 september 2007 (UTC)

Benenwerk[brontekst bewerken]

Benenwerk is inderdoad een oenderdêl van klienkers--Filibertus 20:17, 1 juli 2007 (UTC)

Abdy van Male[brontekst bewerken]

stoat ier nu onder de 'particuliere musees'. Moa by myn weetn is da hêlegans gen museum!?! En 'k vroage my ook af wie dat er nog "stadsbestier" zegt? --Endriek 10 okt 2007 13:23 (UTC)

Ik zeggn nog "stadsbestier", moa van e "schoeburg" èn 'k nog noois g'oord. Da doe myn peizn an e "schoewinkel"...:-) --Zeisterre 10 okt 2007 15:30 (UTC)
http://www.brugge.be/internet/nl/toerisme/bezienswaardigheden/musea.htm ;-) En da moet inderdoad twad anders zien of "schoeburg" é. Geweune "schouwburg" of "schowburg" of zukketwa? Wikifalcon 10 okt 2007 15:32 (UTC)
'k a dat ook peizn ier te zettn mo vergeetn, idd geweune schouwburg zeker? En 'k ad er nie up gepeisd vo ne kêe te kykn up de website van Brugge zelve vo d'abdy van Male. 't Is roar dat er an d'abdy zelve doa niks van uuthangt, want we zyn doa met Open Monumentendag nog gewist. --Endriek 10 okt 2007 17:05 (UTC)

Brugsche spellienge[brontekst bewerken]

Oe je e regionoal artikel, mei streektoalpatroon, anvult, oudt je best rekenienge mei de bestoande spellienge. 'k Zie da "èè" nu ol in gebruuk es. Oe je da wilt verandern, zou je da best ofstemmn mei d'andere Bruggeliengn/Noorderliengn dien ol an 't artikel gewrocht ein. --Patrick 9 nov 2008 22:51 (UTC)