Garenmarkt (Brugge)

Van Wikipedia
De seniorie Ten Eeckhoute in ’t nieuwgebouwd appartementsgebouw woa da de Bank Dujardin was, mè d’oude pôorte uut 1834

De Garenmarkt in Brugge is ‘t verlengde van d’Eekhoutstroate en komt uut in de Nieuwe Gentweg.

D’Eekhoutreie liep vroeger ounder de Cleene Eeckhoutbrugghe, tusschn d’Eekhoutstroate en woa da nu de Garenmarkt begunt. Vo da de reie doa gedempt was en de brugge ofgebrookn, was ’t begun van de Garenmarkt ook nog d'Eeckhout Straete en was de Garenmarkt ’t latste stik van de stroate.

D'oorsprounkelikke noame Nazaretteplatse kwam van ‘t passantnhuus O.L.Vrouwe van Nazareth, loater ’t Magdalenagasthuus. ’t Gebouw is nu ’n dêel van ‘t Keunienklik Technisch Atheneum mè d’oorsprounkelikke kapelle uut 1429-1430, woa da de Garenmarkt ip uutkomt in de Nieuwe Gentweg.

Round 1541 wierd er Vlasmarkt g’houdn en de platse stound ton vermeld ols Nazaretteplaetse of Vlaschmart. Van ’t begun van de joarn 1700 begostn ze te klappn van de Garenmarkt en die benoamienge is gebleevn. De Vlasmarkt blêef bestoan tout vo den Êestn Weireldoorloge.

De twi hoekhuuzn zyn ‘t huus de Sterre en ‘t huus de Vlasblomme en e bitje verder stoat de Stichting-Sint-Trudo-1808. ’t Was de vroegere refuge van Sint-Baafs, in 1566 angekocht deur de Sint-Trudoabdye, en in 1808 ommegevormd tout godshuus.

De zusters van Sint-Trudo, die êest ofhiengn van d’Eeckhoutabdye, verhuusdn in 1149 nor Odegem, nu Stêenbrugge. Van 1248 woarn ze zelfstandig.

Met de reformoatie kwamt er ‘n ende an de bloeiperiode. Den 22stn ogustus 1566 mostn de zusters vluchtn vo de geuzn en ze kochtn ‘t refugehuus van Sint-Baafs ip de Garenmarkt. In 1567 kostn ze werekêern, mo ze mostn loater were vluchtn en da betêeknde ’t ende van de Sint-Trudoabdye in Stêenbrugge.

In 1584 kostn ze ’t Brugs klôoster van de Staelyzerbroeders in de Nieuwe Gentweg koopn. D’abdye wierd in 1797 ofgeschaft deur de Fransche, mo kwam were in gebruuk in 1816 in de Nieuwe Gentweg en van 1951 in d’Abdy van Male.

Ip de plekke van St-André, de KHBO schole, en der neffest de seniorie Ten Eeckhoute, stound et Hof van Cuba. De Brugschn dominicoan Jan de Witte is doar in 1475 geboorn en in 1540 gestorvn. Christoffel Colombus ha Cuba ip z’n êeste reize in 1492 ountdekt en Jan de Witte wierd tout êerstn bisschop van Cuba benoemd. Vandoa de noame Hof van Cuba.

In 1834 kocht de familie Dujardin ’t Hof van Cuba vo te verbouwn tout bank. De Bank Dujardin kwam êen van de belangrykste bankn van West-Vloandern, mor in 1874 zyn ze failliet gegoan.

In 1859-1860 kwoamn Les Dames de Saint-André, religieuzn uut Doornik, under vestign in Brugge vor e schole ip te richtn vo lêerliengn-religieuzn. Ze vestigdn under êest in de Freren Fonteinstroate. In 1864 begostn ze met e Franstoalig oefnschooltje vo de bourgeoisie. In 1870 vestigde de schole heur in ’t hotel ’t Serclaes an de de Sint-Jansplatse, woa dat Hemelsdaele nu is, en wierd er ook gestart met e Vlamsche schole. Deur de groei kostn ze in 1877 an ’t gebouw en de groundn van de Dujardins ip de Garenmarkt geroakn, mè nog ’n huus d’r neffest. D’r wierd in 1885 nog ground angekocht over de Reie van de vroegere Eeckhoutabdye en achter dat de Reie gedempt was wierd er nog bygebouwd.

An den overkant stoat er Huys ten Nazarette boovn de deure en d’huuzn 3 en 5 vormdn vroeger ’t Hof van Maldeghem. In 1579 weunde de Brugschn kroniekschryver Zeger van Male doa en nu is 't C.A.W. De Viersprong.