Maurits Sabbe (schryver)

Van Wikipedia
Dit artikel zou beter herschreevn zyn in 't Brugs.

Sabbe (c.1924)
Dat artikel goat over den schryver Maurits Sabbe. Vo d'n gelyknoamign theolôog, kykt noa Maurits Sabbe (theolôog).

Maurits Karel Maria Willem Sabbe (Brugge, 9 februoari 1873Antwerpen, 12 februoari 1938) was e Vlamsche schryver en vôorvechter van de Vlamsche Bewegienge.

Biografie[bewerkn | brontekst bewerken]

De voader van Maurits Sabbe was Julius Sabbe, e schryver en gekend liberoal. Ie was 'n oudsten van zeevn kienders en studêerdege filosofie en lettern an den universiteit van Gent. Doarachter was 't ie êest leroare Nederlands an 't Keuninklik Atheneum in Brugge. In 1903 wierd ie ton leroare in Mecheln en vanaf 1907 gaft ie ôok lesse in de tonêelklasse van 't Keuninklik Vlams Conservatorium van Antwerpn.
In 1919 wierd ie conservator an 't Plantin-Moretusmuseum in Antwerpn en vanaf 1923 oogleroare in de Nederlandse letterkunde an de Vrije Universiteit van Brussel. Ie was getrouwd me Gabriëlla De Smet.

Maurits Sabbe ligt begraavn ip 't erepark van 't Schoonselhof in Antwerpn. In 1950 is 't er e bostbild van em geplatst by 't Sasuus an 't Minnewoater in Brugge.

Bibliografie[bewerkn | brontekst bewerken]

Peter Benoit (1892), studie
Aan 't Minnewater (1893), novelle
Pinksternacht. Lyrische lentefantazie in één bedrijf (1902)
Een mei van vroomheid (1903), novelle
Een driekoningenavond ; kindertonêeltjes (1903)
Het leven en de werken van Michiel de Swaen (1905), studie
De filosoof van 't sashuis (1907), novelle
Vlaamsche menschen (1907), veroaln
Het proza in de Vlaamsche letterkunde (1909), vôordrachte
Mozaïek (1911), verspreide opstelln
De nood der Bariseele's (1912), roman
Bietje (1913), tonêelstik
Philemons dans om de bruid en Tooneelervaringen (1913)
Caritate (1914), tonêelstik
Willem van Gulik (1914), Istorische ballade me muziek van Hendrik Willems
In 't gedrang / Vertellingen uit den oorlog (1915)
Dierkennis en diersage bij Vondel (1917), studie
De tooneelles (1917), minnespel
Vrouwenhart. Tonêelspel in êen bedryf (1917)
't Kleintje. Tonêelspel in êen bedryf (1917)
Gedenkpenning voor Burgemeester Karel Dessain bij zijn blijde terugkomst te Mechelen uit Duitsche gevangenschap, op 26 november 1918
Vaderlandsche toespraak gehouden bij de sluiting der Mechelsche Volksvoordrachten, op 3 december 1918
't Pastorken van Schaerdycke (1919), roman
't Kwartet der Jacobijnen (1920), roman
Wat Oud-Vlaanderen zong (1920), liederboek
Vondel’s Herbarium (1920), studie
Uit het Plantijnsche Huis (1923), verspreide opstellen
Het Plantijnsche Huis (1924), studie
De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher (1925), studie
Antwerpsche Druckerye (1926), studie
Rubens en zijn eeuw (1927), studie
De Moretussen en hun kring (1928), verspreide opstelln
De muziek in Vlaanderen (1928), studie
Letterkundige verscheidenheden (1928), studie
Hoe Fräulein Dämchen begraven werd (1929), novelle
Brabant in 't verweer (1933), bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandse strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw
Frans Godin en de Keizerskroning van 1658. Vondel's "Lucifer" gebruikt tegen Mazarin (1934), essay
Peilingen (1935)
De Plantijnsche werkstede. Arbeidsregeling, tucht en maatschappelijke voorzorg in de oude Antwerpsche drukkerij (1935)
De Meesters van den Gulden Passer (1937), studie over Christoffel Plantijn en de Moretussen
Uit den taalstrijd in Zuid-Nederland tusschen 1815 en 1830 (1937)
Vondel en Zuid-Nederland (1939), studie

Verfilmiengn[bewerkn | brontekst bewerken]

  • De filosoof van ’t Sashuis (België, 1963), e film van Maurits Balfoort lik de geliknoamige roman uut 1907, me Roger Coorens, Rita Lommée en Luc Philips.
  • De Vorstinnen van Brugge (België, 1972).