Naar inhoud springen

Verdrag van Ribemont (880)

Van Wikipedia

't Ryk van Lodewyk III purper, van Karloman blow, van Boso geel, van Lodewyk de Joungn groen, en van Karel den Dikkn rôod
Lodewyk de Joungn meugt in 880 de grenze van zyn keunienkryk (oranje) verschuuvn no ’t westn en is nu keunienk van hêel Lotharingen

Met ‘t Verdrag van Ribemont in 880 wierd ‘t Frankisch Ryk vo de latste ki verdêeld.

‘t Verdrag wierd geslootn tusschn Lodewyk de Joungn, zeune van Lodewyk den Duuts, en Lodewyk III en Karloman, de klêenjounges van Karel de Kletsn. ’t Westelik stik van Lotharingn, dat achter ’t verdrag van Meerssen in 870 by West-Francië gekommn was, kwam nu ook by Oost-Francië. Lodewyk de Joungn krêegt doadeure hêel Lotharingn.

Den êestn november 878, e joar achter den dôod van Karel de Kletsn, woarn zyn zeune Lodewyk den Hakkeloare en Lodewyk de Joungn in Voern tegoare gekommn, vo d’akkôordn van ‘t Verdrag van Meerssen te bevestign. Z’haan ofgesprookn van tegoare an één kant te stoan teegn de Vikings en makoars jounges te beschermn.

Den 10stn april 879 stierf Lodewyk den Hakkeloare en zyn twi oudste zeuns volgdn hem ip. Ze woarn nog mo 15 en 13 joar oud.

Lodewyk de Joungn profiteerde van den dôod van zyn nounkel vo West-Francië binn te valln, vo ’t westelik stik van Lotharingn te verovern. En Provence wilde de zeuns van Lodewyk den Hakkeloare nie ols ipvolger. Ze koozn Boso van Provence, die ‘t keunienkryk Lêger-Bourgondië (of Cisjuranië) stichtte, en hem liet uutroepn tout keunienk.

Achter ‘n ende kwoamn de Karolingische keuniengn, Lodewyk de Joungn van Oost-Francië en Lodewyk III en Karloman van West-Francië, overêen vor hunder gevecht vo Lotharingen te stoppn, vo sterker te stoan teegn Boso van Provence en ook teegn de Vikings.

In februoari 880 kwoamn ze tegoare in Ribemont vo te têeknn. Lodewyk de Joungn kost azo de grenze van zyn keunienkryk verschuuvn no ’t westn. Die grenze wierd nu gevormd deur de Schelde en nie mè deur de Moas, en Henegouwn, Luuk en Noamn kwoamn nu by Oost-Francië.

‘t Was de latste verdêlienge van ‘t Frankisch Ryk en die grenze tusschn Vrankryk en Duutsland blêeft de reste van de Middelêeuwn bykan ounveranderd.

D’irdere verdêliengn van ‘t Frankisch Ryk woarn: