Naar inhoud springen

Warmgemoatigde koniefeerebusschn

Van Wikipedia

Verspreidienge in de weirld van de warmgemoatigde koniefeerebusschn.

Warmgemoatigde koniefeerebusschn zyn e bioom da te vienn is in streekn mê warme zoomrs en koele wientrs en voldoende reegnvol vo 't bus in stand te kunn oedn. In de mêeste warmgemoatigde koniefeerebusschn zyn 't altydgroene koniefeern die oovrêersn, terwyl dat er sommigte e mienglienge zyn van koniefeern en loofboomn (altydgroene en/of bladverlieznde loofboomn). Warmgemoatigde altydgroene busschn zyn algemêen in de kustgebiedn die milde wienters ên en ooge reegnvol, of in gebiedn voddre van de kuste mê droogre kliemoatn of bergstreekn. Koniefeerebusschn zyn te vienn in de Verêenigde Stoaten van Amerika, Canada, Europa, en Oazje. Veele sôortn boomn zyn tuus in die busschn woaroendre ceedrs, cypresn, doeglasn, denn, juniperussn, kauri, pynboomn, podocarpus, sparrn, sekwojas en venynboomn. De oendregruuj bevat ook e brêe keuze van kruudn en struukn.

Araucaria-koniefeerebus in Nasjenoal Park Conguillío, Chili.

Nor ipbow zyn die busschn iddre simple, in 't algemêen bestoand uut twêe laagn : e boovnverdiep en 'n oendrelaage. Sommigte busschn kunn e tusschnlaage ên van struukn. Pynbusschn ên e kruudachtige oendrelaage die in 't algemêen oovrêerst is deur gras en kruudachtige oovrebluuvnde plantn, en dr gebeurn dikkrs ekologiesch belangryke busbrandn.

Warmgemoatigde reegnbusschn komm mo vôorn in zeevn streekn : de Paciefieke warmgemoatigde reegnbusschn van 't Paciefieke Nôordwestn, de Valdieviesche warmgemoatigde reegnbusschn van zuudwestlik Zuud-Amerika, de reegnbusschn van Niew-Zêeland en Tasmoanje, Nôordwest Europa (klêene gebiedn in Ierland, Schotland, Wales, Ysland en e bitje grotre gebied in Nôorweegn, zuudlik Japan, en de streeke an 't Ôostn van de Zwarte Zêe-Kaspiesche Zêe in Turkeye en Georgje toe noordlik Iran. De vochtige omstandigeedn van warmgemoatigde reegnbusschn êrbergn in 't algemêen 'n oendrelaage van mossn, voarns, en sommigte struukn. Warmgemoatigde reegnbusschn kunn ofwêl warmgemoatigde koniefeerebusschn zyn ofwel moatig warme loof- en gemienglde busschn.

Sôortn[bewerkn | brontekst bewerken]

Cedrus deodara in de Subalpiene koniefeerebusschn van de westlikke Himalaja.

De reegnbusschn uut de warmgemoatigde koniefeerebusschn êrbergn d' oogste nievoos an biomassa van om 't eevn wuk eirdippervkak-ekostelsl en zyn uutzoenderlik vo boomn mê styf grôote ofmeetiengn, woaroendre Sequoia sempervirens, Pseudotsuga menziesii, Picea sitchensis, Fitzroya cupressoides en Agathis australis. Die busschn zyn hêel zeldzoam, en kommn vôorn ip klêene ippervlaktn in Nôord-Amerika, zuudwestlik Zuud-Amerika en nôordlik Niew-Zêeland. De busschn van Klamath-Siskiyou van nôordwestlik Kalifornië en zuudwestlik Oregon is gekend vo ze ryke varjoasje an plante- en bêestesôortn, woaroendre veele endeemiesche sôortn [1].

De bêesteweirld omvat ier veele pelsbêestn lik weezlachtign, zèèvrevosn, lynksn, en beevrs.

De bloarn van de boomn zyn lik noaldn. De noaldn ên e wasachtige bedekkienge woadeure da ze nie rap schoa lynn.

Eksterne koppliengn[bewerkn | brontekst bewerken]

Wikimedia Commons

Verwyziengn[bewerkn | brontekst bewerken]

<references>

  1. Kauffmann, Michael 2012 : Conifer Country, Backcountry Press, Kneeland, ISBN 978-0-578-09416-8