Wikipedia:AN-SV/SV1.1

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

Nederlands - West-Vlaams[brontekst bewerken]

Deze lijst met Nederlandse woorden en hun West-Vlaams equivalent dient als hulpmiddel voor alle schrijvers op deze West-Vlaamse wikipedia. Ze biedt uitsluitsel omtrent het West-Vlaamse woordgebruik en de juiste spelling ervan. De gevolgde spelling is die van het SV. Zie ook West-Vlaams - Nederlands.

Er wordt gestreefd naar algemeen West-Vlaams. Lokaal gebruikte termen zijn hier niet opgenomen.
Bij zelfstandige naamwoorden wordt het geslacht en de meervoudsvorm vermeld.
Bij werkwoorden worden telkens drie vervoegingen vermeld: 1e p ev tt, 2e p ev tt, voltooid deelwoord.

Klik hier om nieuwe woorden voor deze lijst aan te vragen.
Zie de legende voor een beschrijving van de gebruikte afkortingen.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A[brontekst bewerken]

aanmelden 
anmeldn (ww); ik melde an, gy meldt an, angemeld
aantrekkelijk
snel (bn); ne snelln (vint), e snelle (vrouwe)
zie ook vrouw (aantrekkelijke vrouw)
afmelden 
ofmeldn (ww); ik melde of, gy meldt of, ofgemeld
appelsien 
sinaasappel
artikel 
artikel (zn o, mv ~s)

B[brontekst bewerken]

bessen 
beiers, beezn (zn mv)
bewerken 
bewerkn (ww); ik bewerke, gy bewerkt, bewerkt
bidden 
leezn (ww); ik leze, gy leest, geleezn
biet 
bête (zn v, mv bêetn)
bij
1. bie (zn v) Die bie et my gestekt De bij heeft mij geprikt
2. by (vz)
bijdrage (aandeel in iets) 
bydroage (zn v, mv bydroagn)
bijdrage (financieel) 
gifte (zn v, mv giftn)
bladzijde (boek) 
bladzyde (zn v, mv bladzydn)
zie ook pagina (van boek)
blij
blyde, bly, blye, content (bn)
blijven 
bluuvn (ww); ik bluve, gy bluuft, gebleevn
bloem 
blomme (zn v, mv blommn)
boter 
beuter, butter (zn m)
brengen 
briengn (ww); ik brienge, gy briengt, gebrocht
brug 
brugge (zn v, mv bruggen)
buiten
1. buutn (zn m) Je wunt up den buutn Hij woont op het platteland
2. buutn (bw, vz) J'es buutn in nof Hij is buiten in de tuin

C[brontekst bewerken]

D[brontekst bewerken]

dag 
dag (zn m, mv doagen)
deken 
sarze (zn v, mv sarzn)
deur 
deure (zn v, mv deurn)
dinsdag 
dizndag (zn m)
discussie 
discuusje (zn v, mv ~s)
donderdag
dunderdag (zn m)
Duits
1. Duuts (zn o)
2. Duuts (bn o), Duutsche (bn v/mv), Duutschn (bn m)
Duitse 
(bet. vrouw) Duutsche (zn v, mv idem)
Duitser 
Duuts (zn m, mv Duutsche), Duutser (zn m, mv Duutsers)
Duitsland 
Duutsland (zn o)
dun 
dinne, dunne (bn); Myn kouse es dinne
vgl. simpel
duizend 
duusd
duur 
diere (bn)

E[brontekst bewerken]

echtgenoot
vint (zn m, mv vintn); zie ook man
echtgenote
vrouwe (zn v, mv vrouwn), wuuf (zn o, mv wuuvn)
ook: vromens, vromins (zn o, mv vromenschn, vrominschn)
vgl. vrouw, wijf
Engeland 
Iengeland (zn o)
Engels
1. Iengels (zn o)
2. Iengels (bn o), Iengelsche (bn v/mv), Iengelschn (bn m)
Engelse 
(bet. vrouw) Iengelsche (zn v, mv idem)
Engelsman 
Iengelschn (zn m, mv Iengelsche), Iengelsman (zn m, mv Iengelsche)
ergens 
etwoaschn, etwoasn (bw)
erwt 
erwete (zn v, mv erweetn)

F[brontekst bewerken]

Frankrijk 
Vrankryk (zn o), Fransche (zn o)
Frans
1. Frans (zn o)
2. Frans (bn o), Fransche (bn v/mv), Franschn (bn m)
Franse 
(bet. vrouw) Française (zn v, mv Fransche)
Fransman 
Franschn (zn m, mv Fransche), Fransman (zn m, mv Fransmans)
Frans-Vlaanderen 
Frans-Vloandern (zn o)

G[brontekst bewerken]

garnaal 
geirnoar (zn m, mv ~s)
gebruiken 
gebruukn (ww); ik gebruke, gy gebruukt, gebruukt
gebruiker 
gebruker (zn m, mv ~s)
gebruikersportaal 
gebrukersportoal (zn o, mv ~n)
geel 
geel, gilwe (zn o)
geit 
gête (zn v, mv gêetn)
genoeg 
genoeg (bw)
geschiedenis 
geschiedenisse (zn v)
gaan
1. goan (ww); ik goa, gy goat, gegoan
2. gertn (ww) = opzij gaan; ik gerte, gy gert. Gert ne kêe! Ga opzij!
gras 
ges, gas (zn o)
grens
grenze (olgemeen) (zn v, mv grenzn)
schreve (Vrankryk) (zn v, mv schreevn)
groente 
groensel (zn o, mv ~s)
groentemarkt 
groenselmart (zn m, mv groenselmartn)

H[brontekst bewerken]

halverwege
oaverwege, olverwege (bw, vz)
hart 
erte (zn v, mv ertn)
hebben 
ein (ww); ik ei, gy eit, gehad
help 
ulpe (zn v)
helpen 
elpn (ww); ik elpe, gy elpt, golpn
hernoemen 
ernoemn (ww); ik ernoeme, gy ernoemt, ernoemd
hond 
ond (zn m, mv ondn)
huis 
uus (zn o, mv uuzn)
hulpmiddel 
ulpmiddel (zn o, mv ~n/~s)
hyperlink 
koppelienge (zn v, mv koppeliengn)

I[brontekst bewerken]

iemand
entwien, etwien (onbep. vnw)
inschrijven 
inschryvn (ww); ik schryve in, gy schryft in, ingeschreevn

J[brontekst bewerken]

jongetje
joengetje (zn o, mv ~s), manneke (zn o, mv ~s), vintje (zn o, mv ~s)
juist 
juste (bw)
jullie 
(pers vn, 2e mv) gynder, gyder, gulder

K[brontekst bewerken]

kast 
kasse (zn v, mv kassn)
Zy wunt in e kasse van en uus
kat 
katte (zn v, mv kattn), poeze (zn v, mv poezn)
keer 
kêe (zn m, mv kêe(r)s)
den noaste kêe de volgende keer
Kerstdag 
Kestdag (zn m)
kijken 
kykn (ww); ik kyke, gy kykt, gekeekn
kikvors 
puut (zn m, mv puutn)
konijn 
keun (zn m, mv keuns), zie ook rammelaar, voedster
koning 
keunienk (zn m, mv keuniengn/keuniengs)
koningin 
keuniginne (zn v, mv keuniginn)
koorts 
kurs (zn m), kuts (zn m)
koortslip 
kursebloaze (zn v, mv kursebloazn), ku(t)sbloaze (zn v, mv ku(t)sbloazn), kuspuuste (zn v, mv kuspuustn)
krabben 
schartn (ww); ik scharte, gy schart, geschart
't Stoat geschreevn en gedrukt da je moe schartn woa da 't jukt.
kwaad 
dul, kwoad, vis (bn)

L[brontekst bewerken]

ledigen 
ydeln, leegn (ww)
licht (van lamp) 
lucht (zn m, mv luchtn)
licht (bw) 
lichte
link 
hyperlink
lucifer 
sulfer (zn m, mv ~s)
luiden
luujn (ww); ik luje, gy luujt, geluujd
luuwn (ww); ik luwe, gy luuwt, geluuwd
luisteren
1. luustern (ww); ik luustere, gy luustert, geluusterd
2. ortn (ww) = aandachtig luisteren; ik orte, gy ort, gort

M[brontekst bewerken]

maandag 
moandag (zn m)
man
vint (zn m, mv vintn), zie ook echtgenoot
markt 
mart (zn m, mv martn)
meer 
mêer (bw, tw)
meisje
meistje (zn o, mv ~s), meiske (zn o, mv ~s)
mens
mens, mins (zn m, mv menschn/minschn)
mijn 
myn (bez. vn)
modder 
môze (zn v), ôre (zn v), slyk (zn o)
moedig 
stout, courageus (bn)
mogen 
meugn (ww); ik meuge, gy meugt
morsen
mooschn, sturtn (ww)
muis 
muus, muze (zn v, mv muuzn)
mus 
mussche (zn v, mv musschn)
muur 
meur (zn m, meurn)

N[brontekst bewerken]

naast 
nefferst, nevens (bw, vz)
naderen 
noazn (ww); ik noaze, gy noast, genoast
navigatie 
navigoatie (zn v, mv ~s)
Nederland 
Olland (zn o)
nergens 
nievers(t), nieverans(t), nowwers(t) (bw)
nochtans 
pertank (bw)
noot 
neute (zn v, mv neutn), note (zn v, mv nootn)

O[brontekst bewerken]

onkruid 
kruud (zn o), onkruud (zn o)
ondertussen 
ondertusschn, binst (bw)
ongeveer 
à peu près, ongeveer (bw)
op 
ip, up (bw, vz)
overlangs, in de lengte 
enstens (bn)
Die stroate stond enstens onder woater
overleg 
discussie

P[brontekst bewerken]

paard 
peird (zn o, mv peirdn)
paars 
moaf, poars, purper (zn o)
paardenbloem 
pisseblomme (zn v, mv pisseblommn)
pagina
1. (van boek) bladzyde (zn v, mv bladzydn)
2. (van web) blad (zn o, mv bloadn)
pijn 
zêer (bn)
Pinksteren 
Sienschn, Sinksn (zn m)
plein 
pling (zn o, mv plings)
pop 
puppe (zn v, mv puppn)
prei 
pret

Q[brontekst bewerken]

R[brontekst bewerken]

rammelaar 
buk, keunebuk (zn m, mv ~buks), zie ook konijn, voedster
recente wijzigingen 
juste veranderd
regen 
reegn, reine (zn m)
rijden 
ryen (ww); ik rye, gy rydt, gereen
rug 
rik (zn v, mv riks), rugge (zn v, mv ruggen)

S[brontekst bewerken]

schaduw 
schouwe, schouwte (zn v)
schorseneren 
schorsnêeln, schorsnêern, schorsnêewn (zn mv)
schouder 
schoere (zn v, mv schoern, schoers)
schrijven 
schryvn (ww); ik schryve, gy schryft, geschreevn
simpel
1. (bet. eenvoudig) gemakkelik, simpel (bn)
2. (bet. simpel van geest) dinne, dunne (bn); Ge moe gy nie dinne doene Je hoeft niet simpel te doen; vgl. dun
sinaasappel 
appelsin (zn m, mv idem/appelsins), sinappel (zn m, mv sinappels)
slijk 
zie modder
Spaans
1. Spoans (zn o)
2. Spoans (bn o), Spoansche (bn v/mv), Spoanschn (bn m)
Spaanse 
(bet. vrouw) Spoansche (zn v, mv idem)
Spanjaard 
Spanjoard (zn m, mv Spanjoardn)
Spanje 
Spanje (zn o)
speciaal 
specioal (bw)
spelling 
spellienge (zn v, mv spelliengn)
spin 
kobbe (zn m, mv kobbn)
spleet
splete (zn v, mv spleetn), splette (zn v, mv splettn)
garre (zn v, mv garrn), gerre (zn v, mv gerrn)
Standaardvlaams 
Standoardvlams (zn o, zn v/zn mv/bn Standoardvlamsche)
stoel 
stoel (zn m, mv stoeln)
stout 
(bn) droef, stout
stuk 
stik (zn o, mv stikkn)

T[brontekst bewerken]

taal 
toale (zn v, mv toaln)
tafel 
toafel (zn m, mv toafels)
toren
torre (zn v, mv torrn)
tôorn (zn m, mv tôorns)
trein 
tring (zn m, mv trings)
tussen 
tusschn (vz)

U[brontekst bewerken]

ui 
andjoen (zn m, mv ~s)
uitwerken 
uutwerkn (zn ww)
uitwerking 
uutwerkienge (zn v, mv uutwerkiengn)

V[brontekst bewerken]

vaatdoek 
schutteldoek (zn m, mv ~n)
vechten
vechtn (ww); ik vechte, gy vecht, gevochtn
vichtn (ww); ik vichte, gy vicht, gevochtn
venster 
veister (zn m, mv veisters)
verderop 
vodder (bw)
verdriet 
ertzêer (zn o), verdriet (zn o)
verf 
verve, varve (zn v, mv vervn/varvn)
vies
1. bet. slechtgehumeurd: zie kwaad
2. bet. vuil: zie vuil
vis 
vis (zn m, mv visschn)
Vlaams
1. Vlams (zn o)
2. Vlams (bn o), Vlamsche (bn v/mv), Vlamschn (bn m)
Vlaamse 
(bet. vrouw) Vlamsche (zn v, mv idem)
Vlaanderen 
Vloandern (zn o)
Vlaming 
Vloamienk (zn m, mv Vloamiengn)
voedster 
moere, keunemoere (zn v, mv ~moern), zie ook konijn, rammelaar
vogel 
veugel (zn m, mv veugels)
volgen 
volgn (ww); ik volge, gy volgt, gevolgd
volglijst 
volglyste (zn v, mv volglystn)
vrijdag 
vrydag (zn m)
vrouw
1. (algemeen) vromens, vromins (zn o, mv vromenschn, vrominschn)
2. (echtgenote) vrouwe (zn v, mv vrouwn), wuuf (zn o, mv wuuvn)
3. (aantrekkelijke vrouw) mokke (zn v, mokkn), puppe (zn v, mv puppn), snelle (zn v, mv idem), keun (zn o); zie ook aantrekkelijk
vlg. echtgenote, wijf
vuil 
(bn) kyzig, vuul
vuur 
vier (zn o, mv viern)

W[brontekst bewerken]

webpagina 
blad (zn o, mv bloadn)
zie ook pagina (van web)
weinig 
letter, winnig (bw, tw)
wenen
bleitn (ww); ik bleite, gy blet, geblet
schrêemn (ww); ik schrême, gy schrêemt, geschrêemd
werken 
werkn (ww); ik werke, gy werkt, gewrocht
West-Vlaams
1. West-Vlams (zn o)
2. West-Vlams (bn o), West-Vlamsche (bn v/mv), West-Vlamschn (bn m)
West-Vlaamse 
(bet. vrouw) West-Vlamsche (zn v, mv idem)
West-Vlaanderen 
West-Vloandern (zn o)
West-Vlaming 
West-Vloamienk (zn m, mv West-Vloamiengn)
wij 
(pers vn, 1e mv) wynder, wyder, wulder
wijf (pejoratief)
wuuf (zn o, mv wuuvn)
vgl. echtgenote, vrouw
woensdag
oensdag, woensdag (zn m)
wonen 
weunn (ww); ik weune, gy wunt, gewund
worm 
tettienk (zn m, mv tettiengn/tettiengs)
wortel (groente) 
karote (zn v, mv karootn), workel (zn m, mv ~s), wortel (zn m, mv ~s)

X[brontekst bewerken]

Y[brontekst bewerken]

Z[brontekst bewerken]

zaterdag 
zoaterdag (zn m)
zee 
zêe (zn v, mv zêen)
zeggen 
zeggn (ww); ik zegge, gy zegt, gezeid
zij 
(pers vn, 3e mv) zynder, zyder, zulder
zijn
zyn (ww); ik benne/zy/zyn, gy zyt, j'es, gewist
zon 
zunne (zn v)
zondag 
zundag (zn m)
zoon 
zeune (zn m, mv zeuns)
zopas 
juste (bw)