Discuusje:Ploatntektoniek

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Z' oet da ier nie pasn vo ôok te zegn da an die ploatn teegn mekoar busn der bergn ontstoan en der lava kan ontsnapn van de kern van d' eirde of oardbeveningn ontstoan? --David-bel 18 ogu 2009 20:44 (UTC)

Eirde[brontekst bewerken]

In myn dialect es "eirde" vrouwelik, da gevoel van woordgeslacht es nog toamelik sterk by uus. 'k Vinne't doarom roar voe te leezn "d'eirde zyn lithosfeer", ik zou schryvn "d'eirde heur(ne) lithosfeer". Es doa by junder nie zo? --Patrick 4 sep 2009 06:47 (UTC)

In Discuusje Wikipedia: Vormleer Brugs#bepaalde lidwoorden hèn 'k doa juste over geschreevn: Doordat ze geen verschil maken tussen mannelijke en vrouwelijke verbuiging, waarin ze trouwens meedoen met het Engels, hebben sprekers van het Kustwestvlaams geen gevoel voor het oorspronkelijke grammaticale geslacht van de woorden. Net zoals de Hollanders, die de bedoelde verbuiging evenmin kennen in hun dialecten, hebben zij de neiging om naamwoorden voor zaken, die immers geslachtsloze dingen zijn, als mannelijk te behandelen... Misschiens best schryvn: de lithosfeer van d'eirde? :-) --Zeisterre 4 sep 2009 07:11 (UTC)
En wuk zeg je gy Zeisterre: "de koe heurne steirt" of "de koe zyn steirt"? :-) --Patrick 4 sep 2009 08:24 (UTC)
De steirt van de koeie ;-)...--Zeisterre 4 sep 2009 08:37 (UTC)
Myn upmerkienge es nie bedoeld voe 't artikel te verandern, helegansn nie. 'k Vonne't ollene roar voe te leezn, 't komt by my nie nateurlik over. 'k Wiste nie dan ze zynder da in 't hoge noordn ezzo uutspreekn :-) --Patrick 4 sep 2009 08:30 (UTC)
(fonetisch) E koe'se steirt, olhoewel da m'in 't Ypersche oek wel nog e stief grôot gevoel voun geslachtn hen. De deure, doe ze ekir oopn', Die koe, gif z'ekir e duw., 'n Toafel, zet 'n ekir an de kant. Ol tuzens zeggn m'overol ze of se. Da misje neur puppe is oek nie gebruukt, peis ke, ik zoudn 't olleszins nie doen. Ik volgn Zeisterre, 't dak van dat huus en nie 't huus ze dak, da klienkt in 't hêle nie nateurlik, ik peizn da me dadde ollêne voun menschn gebruukn. Dus voun myn: de lithosfeer van d'eirde! Meuzel 4 sep 2009 12:28 (UTC)
Een paar commentaren over wa mij opviel + een paar vragen die mij te binnen schoten, meêstal over meh betrekking tot geslacht
D'eirde en d'Afrikoanse ploate lijken mij afgezien van 't verwijswoord veel beter dan "den Afrikoanse Ploate" (ook een verwijzing med "jie" ipv "ze" later, maar die congruentie besta mss ook ni? gelijk zyn/heur.. in da' geval hoefde da' zeker ni aan te passen)
"den...sfeer"=>"d'... sfeire/sfere"? "den oceankorst" => "d'oceankorste"? (later in 't artikel is 't wel med de slot-e bewaard.. "oceanische korst" is ook ne keer zonder slot-e later)
is "keetn" trouwens mannelijk in 't West-Vlaams? ('k ken "ne reedn" al, wa allebei v. zijn in Brabant ("de rede", "de kete"))
"moa noarmoate da 't je ouder wordt," <- wa betekend diej 't? moe 't ni of "da je" of "dat je" (of "dad je?") zijn?
is "kracht" altijd mannelijk? (wrs wel tenzij da "de krachte" besta)
"den vector" <- word de n daar uitgesproken? wad is de regel voor 't al dan ni schrijven ervan op deze wiki?
"de krachtn die d'r up uutg'oefend wordn" <- d'rup (of liever: derup)
"elt" > "(h)elft"? (ook "(h)elfte"?)
Voor de rest: wauw, da was een goe geschreven artikel, MarnixR (aannemend da' gij 't meêsten hed geschreven). Goedzo! Grytolle 14 sep 2009 06:23 (UTC)
Niemand van ons heeft West-Vlaams leren schrijven, dus is het niet gemakkelijk :-).
  • Ik zeg: d'Afrikoans(ch)e ploate, de sfeer (maar 'de sfere' wordt blijkbaar ook gezegd), d'oceoankaste, oceoanische kaste, de vector, den (h)elt (AN de helft).
  • Het zou moeten zijn: Noarmoate dat je ouder wordt (Brugs voor 'naarmate hij ouder wordt'.) Elders in West-Vlaanderen wordt ook gezegd dat ie of dat 'n (voor 'dat hij'). In het West-Vlaams wordt 'ie' soms (maar niet altijd) 'je'. vb. parochie/parochje, provincie/provinsje, stoatie/stoasje, ie/je… (Da je betekent dan weer niet 'dat hij' maar 'dat je').
  • Als kustwestvlaamse weet ik niet of 'keetn' en 'kracht' mannelijk is of vrouwelijk :-). Dat is meer een vraag voor Patrick.--Zeisterre 14 sep 2009 12:21 (UTC)
Dank u wel, Zeisterre! Intressante wegval van de f in helft! Ook bedankt voor al ander info ook :) Dus "sfer(e)" is nooit med een [ɛ:] gelijk bvb "eirde"? Ik wacht Patrick z'n antwoord wel af :) Grytolle 14 sep 2009 12:52 (UTC)
In Wervik, dat es in 't zuudn, zeggn me wyder:
  • d'Afrikoansche ploate
  • d'oceoankorste of d'oceoanische korste ('k en wete nie wuk da 't juste moe zyn) -- korste in 't zuudn!
  • 'n (h)èilt (AN helft)
  • noarmoate dat 'n ouder komt
  • prochje, provinsje, stoasje
  • ne keetn (m.), die force (v.), kracht gebruukn me wynder nie
Astemblieft :-) --Patrick 14 sep 2009 15:20 (UTC)
Dank u, Patrick! :) Mag et artikel aangepast worden volgens wa' gulder hier gezegd hed? 'k Weet nog ni' zo veel van de taalcultuur hier da 'k aan de verbuiging in iemand z'nen tekst durf te prutselen :p Tenminste consequent "de korste" ipv soms "den korst" lijkt m'een goed idee. Zelf zijn ek hier trouwens vooral om wa kennis te maken med de structuur van 't West-Vlaams (fonemen, assimilatie grammatica) en wa passieve kennis te verwerven, gelijk da 'k et afgelopen jaar al gedaan heb med et Brabants :) Grytolle 14 sep 2009 15:35 (UTC)