Wikipedia:Café/Archief 20090516

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemeen Vlaams[brontekst bewerken]

En van en Antwerps gekleurde bronne: De Morgen: Jongeren spreken geen AN maar Algemeen Vlaams --Foroa 7 feb 2008 11:11 (UTC)

Ik ergeren myn soms an de Brabants-Antwerpschn invloed ip 't West-Vlams. Piet Huysentruyt is doar e schôon voorbeeld van met zyn "ziede't" en "ga de gij"...--Zeisterre 7 feb 2008 11:55 (UTC)
Dien invloed is nie moeilik. In soaps lik 'Thuis' oor je nie anders mêe. Gif myn ton mo d'olgemene toale van ol die West-Vloamingn lik Martine Tanghe, Lievn Verstraete enz...--Pastel 7 feb 2008 12:03 (UTC)
'n Invloed van zukke series up 'n tv es moeilik t'ounderschattn... --Patrick 7 feb 2008 12:10 (UTC)
'k Zie die ountwikkelienge ôok by journalisten. Vorige weke in 't Volk "Prijs van de patatten etc. ", "Henegouwse pompiers etc" in plekke van aardappelen en brandweermannen. Ollemoale ip p. 3 van de gazette. Tbc 7 feb 2008 12:42 (UTC)
Da vind ik nie zo erg, want dat is 'Algemeen Vlaams' en de West-Vloamingn gebruukn die woordn ôok. Ik zyn teegn 't 'Algemeen Antwerps'.--Pastel 7 feb 2008 13:15 (UTC)
Zolang dat idd algemeen "Vlaams" is. 'k Wete nie of da ze ôok patattn zeggn in 't Ôostn van Vloandern. Tbc 7 feb 2008 14:17 (UTC)
In Widooie in Limburg: jappêl, ol zeggn de mêeste menschn doar oek ol wel patat, peis ke (dialectverlies is doa vele idder ekommn of olier). --Meuzel

West-Vlams langst de boane[brontekst bewerken]

Frituur "De Ploatse" ip de ploatse in Sen-Nys

Met dat were beter weer begunt te kommn, zou 'k e were e ki durven van met de koersevelo ip de boane te goan en overol in West-Vloandern koumt ge West-Vlamsche noamn teegn (noamn van cafés, jeugduuzn, fuiven, ...). Gêestig wi. A 'k myne kodak mee ei, goa 'k wel e ki mêer foto's trekkn. Gistern nog café "De Tunne" gezien in Ettelgem en café "De skjeevn rechtn" in Heule. Ouk in Toeroet en De Panne eik van 't weekend zukke diengn gezien, moa 'k wete ze nie mi. Tbc 7 feb 2008 12:37 (UTC)

Dikkebus: Frituur De Platse, Café 't Kobbetje.
Dat in Toeroet was "D'oude scheure", ben er van 't weekend weer aan gepasseerd. Tbc 11 feb 2008 12:48 (UTC)
En nog ..., goe voe en artikel te startn ...
Wel ippasn met die lyste, nis lik al e bitje veroederd (de Jachthoorn besto ni mi bvb.) Jack the Stripper 11 feb 2008 16:19 (UTC)
Moelik te vermydn: ze goan rapper failliet dan da'je de noame kunt ipschryvn. K'ei nog twoasen ne boek liggen met ol de cafés in oarelbeke vanof 1900 of zô: er schietn verzekers gin 2% mêer over. --Foroa 11 feb 2008 17:12 (UTC)
Ôok ip de foto rechts ku je zien dat frituur "De Ploatse" nog nie lange leen café "'t Cafeetje" wos :-) Tbc 11 feb 2008 17:53 (UTC)
West-Vlamsche mentaliteit in 2 woordn?

't Fotootje links da 'k vandoage getrokken ei in de Ostendsche polders wildige 'k under nie onthouden omdak vindt dat de West-Vlamsche mentaliteit verzekers goe soamnvat. Wa verder wos 't er nen oudern vint an 't werkn in nen typischn blauwn kiel - 'k had dedju moetn vroagn of dat ie der ne ki nie neffest wildige stoan. Tbc 12 feb 2008 19:55 (UTC)

Noame van e nieuwe residentie ip e rampe noa de zêedyk in Blanknberge: de "Charlierhelling", in de volksmound "d'Yzeren Rampe".


Ik zyn al vele West-Vlams langst de boane tegen gekommn en 'k zien da ze overal de h schryvn, wa da 'k ik moa hêel normaal viendn. E poar voorbeeldn: d'Hoeve, 't hof van Commerce, 't Hoekske, den Haese, den Hoorn, d'Herberghe, den Heirweg, 't Heksekotje, den Herder, 't Hooghe, den Hille, den Nieuwen Haene, 't Boldershof, d'Hoogploate.... Ik viendn da 't tyd wordt da me mynder ook de h begunn te schryvn...In 't Frans spreken ze de h ook nie uut moa toch schryvn ze homme, heure, habitude, hollandais, humain, Knokke-Heist enz enz...Ik zoun hier geiren reactie ip krygn, moa liefst nie allemolle tegelyk... ;-)--Zeisterre 22 okt 2008 18:00 (UTC)
Akkoord. Iederêen wit toch, on ze Frans of West-Vlams leezn, dan ze de H nie moen uutspreekn? En oe ku je zien in 'oogploate of oogrenaissance' dat 't over AN hoog goat en nie over AN Oog? En d'r zyn nog gevalln woa da 't oundudelik is.--Pastel 22 okt 2008 18:13 (UTC)
"Alle in West-Vloandern"! Ik en lange moetn peizn êer da 'k wistn woarover da 't gienk... :-)--Zeisterre 22 okt 2008 18:58 (UTC)
Soms leest datte inderdoad moeilik. 't Ee ook en ende gedeurd tegen da'k wiste wuk dan ze met allekerke wildn zeggn. Invoerienge van initiële h es wel nie mee styf evident oe je 't my vroagt. Moa me moetn doa ne kee keunn over klappn. --Patrick 23 okt 2008 00:18 (UTC)
Discuusje over initiële h vodder zettn up Discuusje_Wikipedia:SV_V1.2#Initi.C3.ABle_h aub. --Patrick 23 okt 2008 01:36 (UTC)

Komma's[brontekst bewerken]

Nie da ke dedie geirn of vele neukn, mo 'k vroagn myn of of dan dezeste regels telln voun de wiki iere lik of dat dadde in 't AN is? 'k Zien da nie idderêen e komma tusschn 2 werkwôorn zet die nietnt me makoar te moakn en in e zinne (Toun a ke enoeg eetn an, beguste ke dust te krygn.) of vôorn mo, ma, moar, moa,... en want. De regel in 't AN zegt dat dadde verplicht is. Wuk peizn me der ier van? --Meuzel 21 feb 2008 19:33 (UTC)

Joa, dat is inderdoad de regel, mo in sommige gevoln vienk et zelve overbodig. "an begoste" zoet ier nie echt klopn, ter is dus gin verwarrienge meugelik. 84.197.129.78 21 feb 2008 21:02 (UTC)
Ik lette doar wel up, tusschn twee werkwoordn goa'k geweunlik wel ne komma zettn. --Patrick 21 feb 2008 21:26 (UTC)
Ik ôok, mijn moeder (die e leroaresse is gewist) eit dat er vroeger ingedramd. Tbc 22 feb 2008 17:57 (UTC)
Juste lik da regels mo jene keer per moand kommn, zoekik doar ier wok mor een kljein bitjen ip lettn, mo nie tevele wi

Audio-fragmentn[brontekst bewerken]

Nu dat er e nieuwe discuusje [[1]] op gang komt over een ounderdêel van de spellieng (è, èè, ei, e, ee... enzovodders) vroagn 'k myn of, of da me ni moetn peizn an audio-fragmentn. Ik weetn bevôorbeeld ni wuk dat er bedoeld is mi de klanke: 660 [ɪ] lik in et Kortryks "krygn" Dat is e klanke die 't middn oudt tusschen 2 anger klankn -- moa vele wyzer zyn 'k ik doamei nie. Dus: azo kom et moeilik om t'ôordeeln over spellieng... --Astro 26 feb 2008 22:47 (UTC)

Astro, dat es de klanke lik in "zuver" AN ik, wit die neigt noar en korte ee. --Patrick 26 feb 2008 22:57 (UTC)
Echt woa. Ik weetn begot ni wuk da 'k myn doa moetn by vôorstelln. Wit oke... moa wit uutspreekn mit e korte ee? :) Dat is juste lik Zeisterre die curieus is oe dat e Westoeker ouk zegt --Astro 26 feb 2008 23:01 (UTC)
Tusschen 'wiet', utgesprookn met e korte 'ie', en de 'e' van 'blek' peizek :) Jack the Stripper 26 feb 2008 23:02 (UTC)
Ja, NU zyn 'k hêlegansn mei wi! :-))) --Astro 26 feb 2008 23:11 (UTC)
Ik zoe êer zeggn: en hêle korte ee die en (klêin) bitje noa de i van wit goat. 'k peize da Wim Opbrouck krygn eutspreekt in zyne video. --Foroa 26 feb 2008 23:12 (UTC)
Toch niet dus. Zonder de SV-Y zoe ne Kortrykzoan tiene/neegne krygn lik "kreegn" schryvn oloewel dat de ee dus hêel kort eutgesprookn es.
aha! interessant: een audiofragment! ;-) Woa stoat dat filmtje, en woannêer passeert 't wôord? --Astro 26 feb 2008 23:20 (UTC)
Da fragment stoat up metacafe.com moar die klanke es nievers t'oorn, 'k è 't juste helegansn beluusterd ;-) --Patrick 26 feb 2008 23:27 (UTC)
Probeer ier ne kêe of ip Wim Opbrouck. --Foroa 26 feb 2008 23:38 (UTC)
En o je nie wit oe dat de AN i in "ik" en "wit" klinkt kun je ook luustern noa Martine Tanghe en Lieven Verstraete ip de VRT.--Zeisterre 27 feb 2008 08:54 (UTC)

Uproep: ankondigienge bofartikel "vos"[brontekst bewerken]

Meuzel lat efkens nietn van em oorn. Vanof 1/03 (overmorgen dus) komt d'ankondigienge van et nieuwe bofartikel vos up et voorblad te stoane. Ziet er dat soms etwiene zittn voor et introotje te schryvn dat up et voorblad goat kommn? Merci. --Patrick 28 feb 2008 20:22 (UTC)

bah joa'k. --Astro 28 feb 2008 21:03 (UTC)
Eeste klasse. Ge zyt nen iengel Astro, merci! --Patrick 28 feb 2008 21:36 (UTC)

Request bot flag for Alexbot[brontekst bewerken]

I request the bot flag for Alexbot:

Operator:zh:User:Alexsh
Programming Language:Pywikipedia SVN
Functions:Interwiki(+autonomous), double redirect fix, featured article interwiki link.
Other languages:All statistics in here

Thank you--Alexsh 29 feb 2008 13:21 (UTC)

Granted. I know you from other wikis. Please only make useful edits (like many in one edit), not just as many edits as possible to crank up your bots editcounter. Success, Tbc 3 mrt 2008 00:06 (UTC)

KLJ[brontekst bewerken]

Kik kzoe kik ier geerne een twuk skrivn over de KLJ omdak vinne da da toch wel vele doet in west-vlaandrn. We zin ton wok de grootste klj-province, anter ier ng zin die in de klj zitn meugn ze da assan loatn weetn en ze meugn wok assan loatn weten wuffre foivn dazze geevn me undre KLJ.

Kzalle kik al beginn me dak in KLJ Ruislé zitte en we geevn wudre Kille Winternacht en Zwoele Zomernacht.

Passend é ;o)

Indeliks passnd, geweune doen! At de spellienge nie juuste is, go me dadde wel in order briengn. 't I wel t' oopn daj mêer ku vertelln of me drienkn vele pientn en me geevn vele fuivn :). E kajotter... --Meuzel 6 maa 2008 8:38 (UTC)

Wiendr meugn content zien daw de KLJ en. Butn vele pientn drienkn en vele goeie fuivn geven doewn wiendr nateurlik wok andre diengn. Oast olle weke en wiendr activiteitn en doewn wiendr twa tope mè uze moatn van de KLJ. Je kut da nu droain en keern gelik daj da wilt mo wen wiendr oltiet stief vele leute. Ikzelven zien van KLJ Oostende-Houtave (Oetoave utgesproken an die kantn iere) en uze leuze of oe moejt wok goan zegn is "Leute zonder ende, KLJ Oostende". Elk joar geven wiendr wok twee fuivn. 't Zuipertjesbal ist 3de wiekend van april en de Nacht van de Brugse Zot ton teerste wiekend van van juli, kwestie van in vakancestemminge te komn ee vaneigens.

Betawiki: better support for your language in MediaWiki[brontekst bewerken]

Dear community. I am writing to you to promote a special wiki called Betawiki. This wiki facilitates the localisation (l10n) of the MediaWiki interface. You may have changed many messages here to use your language in the interface, but if you would log in to for example the Japanese language Wiktionary, you would not be able to use the interface as well translated as here. In fact, of 1,736 messages in the core of MediaWiki, 5.99% of the messages have been translated. Betawiki also supports the translation of messages for 126 extensions, with 2,174 messages. Many of them are used in WMF projects and they are vital for understanding the wiki. Currently 0.00% of the WMF extension messages have been translated. Translators for over 90 languages contribute their work to MediaWiki this way every month.

If you wish to contribute to better support of your language in MediaWiki, as well as for many MediaWiki extensions, please visit Betawiki, create an account and request translator privileges. You can see the current status of localisation of your language on MediaWiki.org and do not forget to get in touch with others that may already be working on your language on Betawiki.

If you have any further questions, please let me know on my talk page on Betawiki. We will try and assist you as much as possible, for example by importing all messages from a local wiki for you to start with, if you so desire.

You can also find us on the Freenode IRC network in the channel #mediawiki-i18n where we will be happy to help you get started.

Thank you very much for your attention and I do hope to see some of you on Betawiki soon! Thanks, GerardM@Betawiki

 • Currently 1.98% of the MediaWiki messages and 0.26% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 17 mei 2008 10:33 (UTC)
 • Currently 1.95% of the MediaWiki messages and 0.24% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11 jul 2008 11:57 (UTC)
 • Currently 1.90% of the MediaWiki messages and 0.29% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 9 ogu 2008 15:32 (UTC)
 • Currently 1.81% of the MediaWiki messages and 0.26% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11 sep 2008 11:50 (UTC)
 • Currently 1.83% of the MediaWiki messages and 0.26% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 18 okt 2008 10:43 (UTC)
 • Currently 1.84% of the MediaWiki messages and 0.26% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11 nov 2008 10:09 (UTC)
 • Currently 1.81% of the MediaWiki messages and 0.09% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 15 dec 2008 12:30 (UTC)
 • Currently 1.79% of the MediaWiki messages and 0.09% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 12 jan 2009 21:53 (UTC)
PS Please help us complete the most wanted messages..

"Vertoalmachine"[brontekst bewerken]

up http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect-vertaler.php is 't meuglik vo 'n woord of 'n zinne te vertoaln van 't Nederlands noa 't Westvlams en zelfs noa 't Werviks! Groetn, Endriek (die nog oltyd echt gen tyd èt vo were ne kêer 'n poar artikeltjes te schryvn ...)

West-Vlams ip 't voorblad van de Nederlandstoalign wikipedia[brontekst bewerken]

Zie titel... (link) Tbc 12 mrt 2008 23:52 (UTC)

Spellinge[brontekst bewerken]

Ge keun van sommeste we merken of dasse van de kanten van brugge, 't zèètje of van kortrik zin wè ! ik zou bevwoarbeeld zeggen "zjètje", in plekke van "zèètje". 't gjèstigste an westflamse spellinge es da je hjèl fonetisch meug skrivven, en da je dus eihntlik hin skriffouten keun moaken :-) aje 't skrift lik da je 't utsprikt, ewel, ton es't zjuste !

Machtig é

Nie iederêen verstoat dus da 't nie zounder regels is, mo gow :). --Meuzel
Awel, zie je gy datte nie zittn vo ne kee en (kleen) artikeltje te schryvn ier? Over etwodde of entwien da joun interesseert of boeit? --Patrick 15 mrt 2008 16:43 (UTC)

Lyste van wikischryvers[brontekst bewerken]

Der es e nieuw overzicht gemakt van wikischryvers, zie Wikipedia:Wikischryvers. Wil je gynder ne kee kykn oe d'informoatie doar juste es? En oe je der nie by en stoat, stik jou der toun moar in.

Die nieuwe lyste vervangt de drie oude overzichtn:

--Patrick 18 mrt 2008 22:55 (UTC)

Schande ![brontekst bewerken]

Ja, 'k weten 't da 't gin stoatszoake es, mo 't ein der doa en poar va Mêende etwot getôogd van West-Vloandern en z'adden de Vlagge verkêerd an de stok hang ! Up WTV vandoage, de dato 21 moarte. 'k En e mailtje gezondn vo te zeggn dan ze mis zyn. Horned God 21 mrt 2008 19:10 (UTC)

En ze geevn nundern groep nog en Nederlandsche noame oek... Woa goat dadde nortoe? :) --Meuzel

Oost/West Vlaams[brontekst bewerken]

Hallo (Sorry voor NL) Iets dat mij opgevallen is, is dat het onbegonnen werk is van een grens tussen Oost- en West-Vlaams te trekken (wat veel minder het geval is tussen Brabants en Oost-Vlaams). Wat gedaan met de Maldegemse en Waregemse dialectgroepen, laten we die op allebei toe als ze hun maar aanpassen aan de spelling (ik ben in alle geval geneigd van beide bij mij toe te laten: Waregems zelfs nog meer dan Maldegems)

En dit ideetje is wat toekomstmuziek, maar misschien kunnen we later een Vloamsche Wikiotikon of Wieksikon maken

groeten en merci Nychus 25 mrt 2008 11:01 (UTC)

Woaregem is ollik West-Vloandern? En 't Meetjesland ulder toalke trekt olleszinsten wrêed ip 't oeze, da es hêel juste. Soete 31 mrt 2008 22:49 (UTC)

Hmm ik merk dat ik betrekkelijk essentiele informatie ben vergeten in mijn bericht, wat alles verwarrend maakt, nl. ik ben de oprichter van de Oost-Vlaamse wp op proef, wat ik bedoelde is dus inderdaad waar trekken we de grens tussen beide, mijn suggestie zou zijn geen grens maar een zone de welke de regio rond waregem en maldegem bevat. Het hele meetjesland lijkt mij erover want veel standoarduest-vloamsr dan dat krijgt ge niet (ik ben zelf meetjeslander) Nychus 15 apr 2008 12:28 (UTC)

volgens mij zul je de grenzen proefondervindelijk moeten ervaren. En zal het van gemeente tot gemeente, wijk tot wijk blijken wie tot W-VL en wie tot O-VL behoort. Logischerwijze zal je zones aantreffen met een mix. Soit, lijkt me een boeiend gegeven. Niet alleen voor jouw Wiki, maar ook voor de onze. Gebruker:Astro

Verschillige noamn[brontekst bewerken]

'k Zaagn juuste by zoetekoeke, dan der nog 2 aar noamn bie stoan (kruudekoeke en pennepisse). Ouk by kruudnoagel stoan der nog 2 vertoaliengn. Zy 'k ik ollêne of vienn der dat nog aar nie echt schône? En artikel en is egliek gin wôornlyste? Ik en nu zevve e deurverwyzienge emakt van krunekoeke lik of da me dadde in Dikkebus zeggn, mo 'k an 't eevn goed in 't artikel kunn zettn. Zou me nie geweune me deurverwyziengn werkn en in 't artikel ollêne 't wôord loatn stoan va 'n origineeln schryver? 't I mor e gedacht, wi. --Meuzel 26 mrt 2008 17:09 (UTC)

't es wel interessant om te weetn oe dat da elders gezeid weird. Meskiens es en tableautje lik in Kortwoagn of Schommel de bestn compromis. --Foroa 26 mrt 2008 17:33 (UTC)

Ik en ook geirn van te weetn oe da 't elders gezeid wordt. En da tableautje is een goe gedacht...--Zeisterre 26 mrt 2008 18:58 (UTC)
Doa ku ke myn oek wel by nere leggn, zounder ol te vele teegnpruttelieng :)! --Meuzel 26 mrt 2008 23:56 (UTC)
Die variantn en wel degeliks zin, in de gevalln da de wôordn compleet moa ton ouk compleet angers zyn. Lik Pennepisse en krudekoeke. Moar e tabelletje toogt schonder, dat is woa. --Astro 27 mrt 2008 09:05 (UTC)
Ik ben ook ol olsan ne grôte vôorstander gewist van zukkn tabellekes. Zeker doen! Tbc 27 mrt 2008 12:29 (UTC)

Overtyd[brontekst bewerken]

Zoagn da 'k ik doen, mo joungetjes toch! 'k Zien dan olle vroegers veraard zyn deur overtyd. Voun myn is dadde goed, mo zyn der nog lik ik die da wôord nie gebruukn in die betêkenisse? Wyder zeggn in 'n tyde, nie overtyd. --Meuzel 28 mrt 2008 12:48 (UTC)

Ik zeggn dat ook nie en 'k peizn nievers in 't noordn--Pastel 28 mrt 2008 13:17 (UTC)
Ik gebruukn overtyd ook nie in die betêkenisse...--Zeisterre 28 mrt 2008 14:49 (UTC)
Voe my es overtyd onder andre en wel bepoald antal moanden of joaren geleen. In 'n tyde komt mêer overêen me vroegre. --Foroa 28 mrt 2008 16:10 (UTC)
Mja, dat is myne robot die da gedoan eit, toen da 'k nog uutgienge van de verounderstellienge dat olle West-Vloamiengn overtyd in die betekenisse bezigden en omda 'k merktige dat er vele schryvers Nederlandse woordn gebruukten in plekke van West-Vlamse omda ze een Nederlandstoalig artikel an 't vertoaln woarn. 'k Goat nôois ni mi doen, ge meug grus zyn ;-) Tbc 15 apr 2008 16:44 (UTC)

Ofbeeldiengn[brontekst bewerken]

Zoudt er ekir etwien kunn uutleggn oe da 'k ofbeeldiengn wel zichtboar kunn moakn, lik bevôorbeeld in Asterix? Dat e lukt in 't hêle nie. --Meuzel 28 mrt 2008 12:53 (UTC)

En woa stoan joun ofbeeldiengn juste? Up den vls of up Commons? 'k Vinne 'k ik ze nievers were --Patrick 28 mrt 2008 14:07 (UTC)
Ze stoan ip den Afrikoanschn--Zeisterre 28 mrt 2008 14:37 (UTC)
Zal moeilik zyn om prentjes te vinden: ze zyn ollemoale nog beschermd deur auteursrechtn. --Foroa 28 mrt 2008 16:02 (UTC)
Wikimedia Commons
Ik en z'etracht van te kopieern van up 'n Afrikoanschn. At dadde doarup meugt, werom nie up de West-Vlamschn, wos myn redenerienge... --Meuzel 28 mrt 2008

Te vele interne koppeliengn[brontekst bewerken]

Ik en e probleemtje mi overvloedig intern koppeliengn moakn. E vôorbeeldje. In 't artikel Weireldkampioenschappn Velokoerse goan d'r lienks na ol de joartalln. Eigentlik verwacht je doarachter een artikel over dàt WK in dàt bepoalde joar. Moa nin: 't goat geweune na e droog joartal. Myn suggestie: ofwel koppelienge wegoaln, ofwel deurelinkn na de gebeurtenisse in dat joar. Om myn punt dudelik te moakn: 'k en 't artikel van 't WK 1996 eschreevn. Klik je in 't artikel Weireldkampioenschappn Velokoerse nu op "1996", ton goa je doa nartoe. --Astro 9 apr 2008 14:58 (UTC)

En koppelienge eit inderdoad moa zin oa't ze relevant es. In jen artikel zyn der veel joartal koppeliengn inderdoad totoal nie relevant. --Foroa 9 apr 2008 16:26 (UTC)
'k Bent hêel akkôord me gy, Astro. 'k Zou der (rôo) links noa de WK's van moakn, lik da je gedoan eit by 1996. Tbc 9 apr 2008 17:29 (UTC)
OK, gastn. 'k Goan d'r e prioriteit van moakn (t'ope mi de Slag by Passchendoale). --Astro 9 apr 2008 17:42 (UTC)

Onderzoek Westvlaamse Wikipedia[brontekst bewerken]

Hallo, ik ben bezig met een klein onderzoek naar de Wikipedia's in "kleine talen" in Duitland en Benelux. Wie me graag wil helpen en wat vraagen zou beantworden, kan me een mail sturen via mijn gebruikerspagina. Ik kan helaas alleen maar Duits en Nederlands, geen Westvlaams.--Ziko 12 apr 2008 13:16 (UTC)

Plaats een aantal vraagjes in onze café en we zullen zien wat we kunnen doen. Tbc 15 apr 2008 16:41 (UTC)

Patrôonn[brontekst bewerken]

Menschen, ik zyn zot van patrôontjes. Ik kun ze joamer enoeg ni zelve moakn :/ Is 't er entwien die dat vo myn zou kunn doen? Mêer bepoald e patrôon:coureur? Dit zyn de gegeevns da'k geirn zou zien. --Astro 19 apr 2008 20:06 (UTC)

 • Titeltje: Persôonlikke informoasje
Noame, Bynoame, Gebôortedoatum, Specialiteit, Grotste overwinniengn
 • Titeltje: Ploegn
Nu, Vroeger
Een werksje vo D-rex? ;-). Ik kunn dat ook nie :-/...--Zeisterre 25 apr 2008 10:36 (UTC)
Styf moeilik es datte pertank nie. 'k Goa 'k ik eentje moakn (misschiens vanoavond) --Patrick 25 apr 2008 11:26 (UTC)

Astro, zie Patrôon:Coureur. Kykt ook e kee by Tom Boonen en Jef Demuysere. Es 't zuk etwodde dat je wilt? --Patrick 25 apr 2008 18:45 (UTC)

Perfect! Merci, Patrick. --Astro 27 apr 2008 13:25 (UTC)

Alecs.bot[brontekst bewerken]

I'd like to request a bot flag for interwiki bot Alecs.bot.

Thank you! -- Alecs.y (disc. - contr.) 22 apr 2008 09:52 (UTC)

Bonjour Alecs.y, do whatever you please with your bot and after an evaluation period of about a week or so, we will grant you bot status if we have not encountered serious mistakes. Success! Tbc 9 okt 2007 15:17 (UTC)
okay start edits test. Alecs.y (disc. - contr.) 27 ogu 2008 08:38 (UTC)
Alecs.bot now has botstatus. Regards, Tbc 11 okt 2008 12:59 (UTC)

CarsracBot[brontekst bewerken]

Ik zou graag een botflag willen aanvragen voor bot CarsracBot.

Ik nog wel wat meer botflags, maar dit geeft een goede indruk. Carsrac 29 apr 2008 19:14 (UTC)


Hoi Carsrac, doe gerust wijzigingen op vls zonder botflag. Als we zien dat er inderdaad veel en juiste wijzigingen zijn, gaan we jou zonder probleem een botflag toekennen. Groeten, Tbc 18 mei 2008 08:46 (UTC)
Hartelijke dank voor het warme welkom. Ik zal het hek rond de bot voor vls weg halen en proberen zo veel mogelijk nuttig werk te doen. Ik weet niet of er veel zullen zijn, maar ik zal er voor zorgen, dat zonder de vlag niet extreem veel in korte tijd zal doen. Carsrac 21 mei 2008 18:42 (UTC)
Beste Carsrac, je bot eit nu botstatus ip de vls. Tbc 10 jun 2008 21:42 (UTC)

West-Vlamsch en Nedersaksisch[brontekst bewerken]

Moi lu - in 't praotkefee van de Nedersaksische Wikipedie is d'r een gesprekkien oaver de oaverienkomsten en verskillen tussen 't West-Vlamsch en 't Nedersaksisch (onderan kieken, een ende onder de gedichies). Beveurbield: waorumme hebbe wi'j allemaole die ao/oa-klaank? Aj d'r wat oaver kwiet kunt, loopt gerörst ies an en skrieft röstig in 't West-Vlamsch. Goedgaon, Ni'jluuseger 12 mei 2008 19:22 (UTC)

Om en voun[brontekst bewerken]

'k Zien dat er indeliks vele om gebruukt is (Der zit wel een bitje spelinge ip de datum om te viern. (uut 't artikel 100 dagen)). 'k Ôorn ik dadde oul tuzens oek mêer en mêer, mo 'k peizn dat dadde e lêenwôord is die nog nie lange in West-Vloandern bestoat. Voun (of vour of etwot die derup trekt) is, peis ke, 't echte wôord. Zou me dadde nie overol veraarn of is 't me Westoeks die me te radikoal lat kykn? Die om vloekt geweune indeliks. --Meuzel 19 meie 2008

'k Peizen da je gelyk et. Êen klêen detail: wyder zeggen vou (dus zounder eind -n). --Astro 19 mei 2008 18:20 (UTC)
Die om lykt my inderdoad ôok nie direct ip zyn plekke olier. Wyder zeggn vo of voorn (of dat da latste Kortryks es, ben 'k nie zeker want de latste joarn begunt myn dialect mêer en mêer ip da va Veurne te trekken, 't schynt) Tbc 19 mei 2008 21:35 (UTC)
In Wervik zeggn me wynder ook vo te viern. "Om" es by wynder nooi nie gebruukt. --Patrick 20 mei 2008 09:33 (UTC)
Der schynt en infiltroatie van 't AN te zyn moa "om" es wel mêer present dan da'je zoe peizn. Ip 't êeste gezicht es "om" in Kortryk gebreukt lik omme in de zin van ommekêern, ommedroain, ommetoer, ommeland, ommekappn..., moa om in doarom, woarom, omda(dde), omgevienge, omverre, omgekêerd, omzeggens en om middernacht (eutzonderienge, anders 's nachts, 's noens, ten twoalvn...). Voer in de zinne van 't vôorbild es 't den doatum "voe of vôa" te vieren. We goan nie om bier moa achter woater. --Foroa 20 mei 2008 12:30 (UTC)
J'e gelyk, me gebruukn wyder dadde oek vele in wôorn lik ommevolln of omverre, mo 'k an 't iere ollêne over de om van in 't vôorbeeld. Wuk go me dermei doen? Ol veraarn of nie? @Astro: me gebruukn z'olletwêe, vou en voun, 't is te zien oenêe, mo 'k peizn inderdoad nog mêer vou of voun. Merci, e pieper van de juffrouw en twêe bankn voruut :). --Meuzel 21 meie 2008 9:40 (UTC)
Ik gebruukn om ook nie in 't voorbeeld. Ik zeggn vo te viern...--Zeisterre 21 mei 2008 19:59 (UTC)
Concensus dus. A 't er nog etwien uut 't oge Nôordn (Brugge) zegt dat 'n om nie gebruukt in deze betêkenisse, ton meugen me ze ollemoale buutn kuuschn, zekers? --Astro 22 mei 2008 07:59 (UTC)
hêel lange geleen da'k ier nog ne kêe kommn kykn è ... Ikzelve zegge ôok "vo te viern" en 'k èt ne kêe an myn vrouwe gevroagd die wel van Brugge es en zydre gebruukn die "om" ôok nie wi. Groetn, --Endriek 22 mei 2008 16:10 (UTC)

SUL[brontekst bewerken]

Gêen snul moa SUL, Single identified Login over al de wiki's. Met den detector weet je zêre woa da'je stoat, je wiki-geborte doatums en en poar statistiekn. SUL --Foroa 4 jun 2008 07:37 (UTC)

'k En juste e ki gekeekn oe da 't zit me myn "editcounts" :)--Zeisterre 4 jun 2008 08:46 (UTC)
'k ei nog nie veel andre Zeisterrn gevondn, Foroa's ôok nie. Roar é. --Foroa 4 jun 2008 08:54 (UTC)
Me zyn uniek! :-)--Zeisterre 4 jun 2008 08:58 (UTC)
Dedie me nen minder uniekn noame riskeern ier n'êen of 'n andren dag van noame te moetn te verandrn oat er ne pipo me ne gelykign noame nen SUL account anvroagt. Pipo en Piepo bestoan ol. --Foroa 4 jun 2008 09:44 (UTC)
'k Gon oek wel gin benauwd moetn en, zeker? --Meuzel
Nêeg, moa toch verwondelik oevele dat'er ip google te vindn zyne. --Foroa 4 jun 2008 13:47 (UTC)
Ik ei prys ghed: den Tbc ip den en.wiki benne 'k ik nie, ik ben doar ol enigte joarn Tbc2 :-( Tbc 23 jun 2008 16:34 (UTC)

Bruggeliengn in Zuud-Amerika[brontekst bewerken]

kzien van brugge, vuuventsestig joar oet, mo kweunen in zuudameerika ollange. kvienden tjoed om were wat in men toale te chrieven. twas ollange geleen. kzien geel dichte bie de Mart geboren. kzoen geren meir kontakt kriegen met oedere menschen uut Brugge. Goat da? kjon wajten ip nieuws. Myriam Stroobandt

Ik en kenn gin oude menschn van Brugge, messchien aar menschn iere? --Meuzel
Stekene is nie styf verre van Brugge: Kykt noa: gebruker:Buster7 en Discuusje gebruker:Buster7 (j'et email) --Foroa 2 jul 2008 12:23 (UTC)

Overname gebruikersnaam[brontekst bewerken]

Beste collega's,
Ik vroeg mij af waar ik op de vls-wiki een aanvraag kan doen voor het "usurp"en van een gebruikersnaam i.v.m. SUL. Er is een gebruiker met de door mij gewenste gebruikersnaam met één edit. Het zou kunnen dat ik zelf die edit ooit heb gedaan maar als dat zo is, ben ik het password kwijt. Hebben jullie een pagina voor dit soort aanvragen? Groeten, Martijn 18 jun 2008 19:34 (UTC)

Neen, wij hebben daarvoor geen pagina... Zet het gewoon hier in de café: plaats een link naar de gebruiker die je zou willen overnemen, en ik zorg wel dat het in orde komt. Als je trouwens werkelijk die gebruiker bent, kan je trouwens steeds een nieuw paswoord aanvragen - dit wordt naar het emailadres geassocieerd met deze gebruiker gestuurd. Tbc 22 jun 2008 07:48 (UTC)
Ik heb geprobeerd een nieuw password aan te vragen maar dat werkte niet (ik zal het dus wel niet zelf geweest zijn).
Ik zou, in het kader van SUL, de gebruikersnaam Martijn willen overnemen (deze gebruiker heeft 1 edit). Ik heb deze naam overal al, behalve op pl: (aanvraag loopt) en hier. Als je dit voor mij kunt regelen, graag! Alvast bedankt en als je meer info nodig hebt, hoor ik het wel. Groet, Martijn (nl-wp) 23 jun 2008 10:23 (UTC)
Voila Martijn, het staat u nu vrij de gebruiker Martijn aan te maken. Groeten, Tbc 23 jun 2008 16:31 (UTC)
Is gebeurd! Bedankt! Martijn 23 jun 2008 21:56 (UTC)

Manual for new and small Wikipedias[brontekst bewerken]

Hello, at Meta there is the project of a Manual to help new and small Wikipedias, and a set of Wikipedia pages and help pages every Wikipedia should have. You have experience in these questions, when building up your language edition, and I would like you to have a look and comment. Kind regards --Ziko 9 ogu 2008 11:18 (UTC)

Artikel over Frans-Vlams in Knack[brontekst bewerken]

Vo de geïnteresseerdn, in de Knack van dizze weke stoat er e goe artikel over et Frans-Vlams. --Patrick 23 ogu 2008 10:21 (UTC)

'k En 't oek eleezn, interessant inderdoad. Êentige weekn eleen oek êen in de Morgen eleezn over da Frans-Vlams dan ze in êentige schooln round Nôordpeene geevn en woateegn dat er weerstand komt van de Vlamsche regerienge (e bykan dôo toale woa daj ollêne mo juuste over de schreve etwot mei kut doen, is nie verantwôord, ze zoudn doa beter Nederlands lêern (dixit kabinet Vandenbroucke). Meuzel
Knack nog nie eleezn. Moa wel e gelyksôortig artikel in de Poperinknoare (Het Wekelijks Nieuws). Dat is toch vo te vortn?! Die menschn lêern nunder oude moedertoale (Vlemsch), ze krygn steun van de Fransche regerieng, en wyder in Vloandern goan doa kritiek op geevn?! Belachelik! Ik zyn van plan om e protestbrief te schryvn na VDB. Wie doet er mei? --Astro 25 ogu 2008 13:30 (UTC)
Inderdoat de Vlamsche regeringe en 'd Ollanders van de toalunie vindn da't e toale es da byna dôod es... Der zyn inderdoat verre 25 kêers minder minsn die West-Vlams klappen dan dan't er zyn die Ollands klappen. Mo wuk moen de Friesn toen nie peizen? Der zyn mo 400.000 minsn die da klappen (tegenover 1,2 miljoen West-Vloamingn)... Da's 75 kêers mêer minsn die Ollands klappen. Volgens my zyn ze zydder e betje benauwd da't West-Vlaams een echte toale zoudt kunn wordn. Da't Affrikoans een apparte toale es kan ulder nie scheiln omdat da toch een appart land es, mo nus toaltje makt dêel uut van Belgie en m'èn wydder in tegenstellinge met d'Ollanders oal genug probleemn met de Woaln. Kyk mo wukke dramma dan ze zydder nie moakn van BHV. Dus doa verstoa'k ze wel e bètje in, mo 'k vinne nie dan z'ulder moetn moein we wa dan de Fransche doen. Ge kunt't artiekl zelve leezn ip de webplekke van den ANVT: http://www.anvt.org/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,65/Itemid,99999999/lang,nl/ --91.177.160.22 25 ogu 2008 13:14 (UTC)
Ik zoudn wel wulln, mo me gon der egliek nietnt mei veraarn, want ik weetn 't antwôord ol: Sentiment weegt niet op tegen het leren van iets functioneels als het Nederlands. 't Gounk doaby en uutbreidienge kommn nor êentige aar schooln, mor ounder druk van de Vlamsche Regerienge en nuze matjes van de Taalunie got dadde der nie mi van kommn. Spytig, mo soit, me gon der ier oek nortoe wi. Ik zoudn idder ekir e steunbrief no dienn schoolmêester wulln zendn, e keirel met de Vlamsche noame nog wel (De Vos). Meuzel

Presenteer je slimme idee eens voor een live-publiek[brontekst bewerken]

De inschrijving voor een presentatie of workshop op de Wikimedia Conferentie Nederland 2008 sluit over 5 dagen...

Heb jij nog een bruisend idee dat je de rest van de conferentiebezoekers echt niet wilt onthouden? Een nieuw botje ontwikkeld waarvan je vindt dat iedereen moet weten hoe hij werkt? De ideale manier gevonden om met je studiegenoten of leerlingen samen te werken via een eigen wiki? Heb je een wiki-project waarmee je vindt dat je de wereld een stapje verder helpt?
Hou het niet voor jezelf, maar deel je kennis en schrijf je in op de website!
Groetjes, Ciell 10 sep 2008 13:02 (CEST)

Wikibook[brontekst bewerken]

Ik vroeg me af of het niet beter zou zijn om het SV tevens op deze pagina te plaatsen?

Laatste Show[brontekst bewerken]

Ezien? Syntra West gift dus lessn Brugs (messchien oek nog aar streekvariantn). Frieda: Moet je niet na elke zin "gow" zeggen? Van schoapn eklapt... :) Meuzel

Me zoudn moetn keunn an dienen cursus geroakn... Niemand goestienge vo die lessn te volgn? :-) --Patrick 15 sep 2008 07:50 (UTC)
Va ze leevns go'k ik gin Brugs lêern! :) --Meuzel 16 sep 2008 16:42 (UTC)

Uproep[brontekst bewerken]

'k Zien dat de latstn tyd eigentlik bykan niemand nemi schryft, 'k vroagn myn of of da me nie nog ekir en artikeltje zoudn kunn krygn in 't Wekelijks Nieuws (of de Weekbode) met e dudelikkn uproep no menschn toe die artikeltjes wulln schryvn in nunder eign dialect. Wuk peis je gyder? A me dat zien zittn, zou ke wel wulln kykn voun en artikeltje te loatn inzettn. Meuzel

Dat is misschiens gin slicht gedacht, mor ik viendn 't surtout spytig dat de habitué's nie me van under loatn ôren. Nie de kwantiteit telt moa de kwaliteit...--Zeisterre 3 okt 2008 10:33 (UTC)
't I juuste, mo van kwantiteit ku me wyder kwaliteit moakn, enni. J'et wel gelyk, woa zyn dedie die in tyde zuk e grôotn mound an? :) Meuzel 3 okt 2008 14:21

Inschrijvingen WCN 2008 geopend![brontekst bewerken]

Misschien was het jullie al opgevallen: de inschrijvingen voor de WCN 2008 zijn geopend!
Zaterdag 1 november zal de conferentie plaatsvinden in Utrecht, met ook dit jaar weer tal van interessante sprekers. Bekijk het programma en schrijf je in op de website van de conferentie. Ciell 4 okt 2008 06:16 (UTC)

Synthebot[brontekst bewerken]

Dear all, this is to request a bot flag for Synthebot. Its technical information is summarized below.

 • Operator: Julian Mendez
 • Automatic or Manually Assisted: mostly automatic in autonomous mode; sometimes manually assisted to solve interwiki conflicts
 • Programming Language(s): pywikipedia (source code)
 • Function Summary: interwiki links
 • Already has a bot flag on: more than 100 wikipedias (SUL), and approved in many others as global bot

Further technical information is available on its main page. Thank you in advance. Regards, --Julian 11 okt 2008 11:17 (UTC)

Hi Julian, do whatever you please with your bot and after an evaluation period of about a week or so, we will grant you bot status if we have not encountered serious mistakes. Success! Tbc 11 okt 2008 12:41 (UTC)

Ok, thank you very much. --Julian 11 okt 2008 13:45 (UTC)

Synthebot has now botstatus on vls. Use it wisely :-) Tbc 27 okt 2008 19:59 (UTC)

Uutsproake van 't Ypers[brontekst bewerken]

Ik en zyn nie elegans kontent mi 't gene daje gyder Ypers noumt, ter zit veel te vele Langemarks en zelfs van vele verder in da nie in 't stad gebrukt is. D'uutsproake is ook nie helegans zjuuste.Me gan nog vele werk en, geloovd' j'et.

Wuk bedoel je gy juste Kloppenoamer? Keun je kee e voorbeeld geevn woar da je Ypers gezien et da volgens jou nie echt Ypers es? --Patrick 30 okt 2008 17:35 (UTC)
Da ku zyn, mor a 'k ik myn dialect gebruukn, toune zet 'ke doa Ypers by, omdat Dikkebus e dêelgemêente van Yper is. Ik weetn oek wel dat dadde gin Ypers van 't stee is, mo ke kunn egliek gin Dikkebusch zettn? Ik gebruukn oek wel wôordn die idder Poperiengs zyn, mor dat is de moelikeid met toale, ze stopt nie an geogroafische grenzn. Dus a 't er etwien is die beter Ypers kut of ik, geirn. Yper is vaneigns oek mêer of 't stee ollêne, de toale van Zillebeke is bevôorbeeld echt ol e hêel stik aars of oe da'k ik koutn. Overlatst zei 't er moat van myn da zyn lief, die van Poperienge is, piepauw zegt teegn en emelbêestje. In Zillebeke zeggn ze dadde nie, mor in Dikkebus (en ik zevve) dus wel. Meuzel 13 nov 2008 17:15 (UTC)

ISO-taalcode vls gebruikt voor West-Vlaamse Wikipedia, waarom?[brontekst bewerken]

Hallo,

I schrijf niet in het West-Vlaams. Ik zou het niet kunnen, al probeerde ik het. Ik kwam hier onlangs wat vertalingen oppikken via interwikilinks. Wat me tegen de borst stuit is dat de ISO639-code vls voor de West-Vlaamse Wikipedia gebruikt is. Voor zover ik het begrijp staat vls voor Vlaams. Dat omvat toch al gauw 4-5 grotere dialectgroepen, waarom is er dan niet iets als vls-wst gebruikt. o.i.d.? Ikzelf woon in Vlaams-Brabant en ik heb geen plannen om een Wikipedia voor deze regio op te starten, maar ik lever veel bijdragen aan en.wiktionary.org. Daar werd de vertaling die 'k hier ophaalde onder Flemish gecatalogeerd, wat niet helemaal correct is. Mijn eerste reactie was dan maar om vls als Western Flemish weer te geven, maar dat is ook niet correct. Ik ga het dus weer aanpassen. Waarschijnlijk sluit 'k deze Wikipedia voorlopig ook uit wanneer ik op jacht ga naar vertalingen. Ofwel moet 'k achter elke vertaling een opmerking plaatsen dat het om de West-Vlaamse variant van het Vlaams gaat. Waarom hebben jullie er niet aan gedacht dat er nog andere variaties van Vlaams zijn bij het oprichten van de deze Wikipedia? --Polyglot 17 nov 2008 07:27 (UTC)

Zie vroegere discussie--Zeisterre 17 nov 2008 08:01 (UTC)
Ach, ik ben curieus wat ze dan bij WM gaan doen als er iemand op het idee komt om een Antwerpse of een Limburgse (Ik weet het die is er al, maar is Duits Limburgs voor zover ik het begrijp) wil gaan oprichten. Er zal wel niemand aan een Vlaams-Brabantse willen beginnen. Het lijkt me dat daar niet genoeg draagkracht voor is en dan nog zijn er al meerdere stromingen in onze dialecten. Ik houd me bij AN om te schrijven en 'Algemeen Vlaams' voor het spreken en ik moet dan nog 's goed nadenken wat ik met de vertalingen ga aanvangen. Hebben jullie trouwens een voorkeur voor West Flemish of Western Flemish als naam voor het West-Vlaams in het Engels? --Polyglot 17 nov 2008 08:26 (UTC)
De Engelstalige wikipedia noemt het West Flemish.
Je kunt inderdaad ver(der) gaan in de opsplitsing van dialecten en streektalen, en dus van theoretisch mogelijke wiki's. Als je 't mij vraagt, zijn de belangrijkste streektalen in het zuidelijk Nederlands taalgebied het West-Vlaams (incl. Frans-Vlaams en Zeeuws-Vlaams), Oost-Vlaams, Brabants (= Antwerps + Vlaams-Brabants + Noord-Brabants (NL) + Brussels) en Limburgs. Zie trouwens ook het mooi kaartje op West Flemish. Als je nog meer gaat opsplitsen, geloof ik dat het moeilijk wordt om zo'n wiki's voldoende levensvatbaar te maken of houden. --Patrick 17 nov 2008 08:55 (UTC)
De Aentwaerpse Spelling bestaat ook al...--Zeisterre 17 nov 2008 09:14 (UTC)
Zouden we ook moeten hebben, een West-Vlaamse spellingsgids... Voelt iemand zich geroepen? :-) --Patrick 17 nov 2008 10:29 (UTC)

Luckas-bot[brontekst bewerken]

Dear all, this is to request a bot flag for Luckas-bot. Its technical information is summarized below.

Thanks. Luckas Blade 18 nov 2008 22:40 (UTC)

Granted. Good luck. Tbc 25 dec 2008 11:44 (UTC)

Nieuwe gebrukers[brontekst bewerken]

D'r zyn verzekers wel geregeld nieuwe bezoekers die uuzn wiki kommn bekykn moa zelve schryvn goan ze verzekers nie gauwe doene. Wuk zoun me wynder keunn doene vo nieuwe gebrukers artikels te loatn schryvn? Zou ne nieuwn stap-vo-stap spelliengsgids keunn helpn? --Patrick 30 nov 2008 14:08 (UTC)

Ik peizn dan d’r vele zyn die gin gouste en vo die spellienge te leezn, mo wel zoun willn schryvn ip under maniere. De spellienge zou ton kunn verbeterd wordn deur toalmêesters. In ’t begun wierd da toch gedoan? Wien wilt er nog verbetern?--Pastel 30 nov 2008 15:10 (UTC)
D'r moetn êest artikels geschreevn wordn vo da ze kunn verbeterd wordn...--Zeisterre 1 dec 2008 08:29 (UTC)
‘k Wildn ollêne mo zeggn dan de menschn die zoun willn schryvn moetn weetn dat er nie van under verwacht wordt dan ze direct e perfecte spellienge gebruukn.--Pastel 1 dec 2008 09:06 (UTC)
Wost er vroeger gin liste me artikels daw zekers nog moetn èn? kPeis da zukke dingn vee belangrikker zen dan judder spellinge. Ge nodigt ze geweun letterlijk ut ip t voorblad, mo telpt titme nie --Rakel
't es lange gelêen da'k hier nog ne kêe kommn kykn è ... Moa 'k è 'n berichtje gezet up de Facebookbladzyde van West-Vloandern die noar hier verwyst. Met 'n uproep vo artikels te skryvn. Groetn! --Endriek 15 jan 2009 19:07 (UTC)
Dat is e goe gedacht van joun, Endriek. En hopelik deurt 't nie mi zo lange êer da je hier nog e ki langskomt... ;-)--Zeisterre 15 jan 2009 22:10 (UTC)
Messchien moet er ekir etwien e bladzyde moakn specioal van de West-Vlamschn wiki? Meuzel 16 jan 2009


DialectWiki[brontekst bewerken]

Hallo dialectvrienden,


het zou leuk zijn als juillie hier een kijkje zouden nemen:

http://meta.wikimedia.org/wiki/DialectWiki

Verdere uitleg:

Hat zal een dialctwoordenboek ontstaan die zowel idiomen also ook hele zinnen zou kunnen bevatten. Ik heb contact gehad met Paul Hemetsberger die zo iets soortgelijks al heeft ontwikkeld. En hij is er ook erin geslaagd een audiomodule er aan toe te voegen: http://www.dict.cc/

Het plan is om meer en meer dialacten of regionale talen er aan toe te voegen. Ik heb ca. 20 Europese plus vier Americaanse taalinstituten gecontacteerd.

Om te beginnen zou het Nederlands-Duitse taalgebied het best geschikt zijn omdat er al taalrijke dialectwikipedias bestaan.

Het belangrijkste onderdeel van een nieuwe DialectWikipedia zou een kaart zijn, b.v. http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiMiniAtlas/de . Deze kaart zou dialectkaarten kunnen bevatten (zo als GoogleMaps) zodat iedereen, die bijdraagt, zijn geboorteplaat of plaats van herkomst ingeeft en die is dan weer gelinkt aan de database.

Deze kaart zou al voorgeconfigureerd kunnen worden met behulp van de locale supporters (juillie) of door de taalinstituten zodat men de resultaten van een klein gebied bij elkaar kan voegen.

De directeur van het Schoots taalinstituut heeft b.v. erop gewezen dat het Schoots vijf hoofddialecten telt. In het Nederlands taalgebied kan men er naast de drie hoofdgebieden nog veel meer vinden.

Ikzelf ben nieuw op Wikipedia en probeer zo vel mogelijk technisch kennis te vergaderen om een prototype in de lucht te krijgen maar heb voor dit doel uiteraard help nodig. Voor het gaval dat juillie ideen hebben of sterker nog willen meedoen hoor ik het graag.

Een weetje om de kaart in te lassen of het inbrengen van een audiomodule en vooral het aanmaken van een geschikte database zou het puntje van de zalm zijn.

Met vriendelijke groet

==Bovelett 16 jan 2009 14:55 (UTC)