Wikipedia:Café/Archief 20070315

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Frans-Vlaams[brontekst bewerken]

Het Frans-Vlaams is eigenlijk een onderdeel van het West-Vlaams, maar heeft door zijn geïsoleerde positie niet deelgenomen aan West-Vlaamse vernieuwingen aan de andere zijde van de rijksgrens en heeft hierdoor allerlei archaïsmen bewaard."[1]

Zijn er voorstanders om pogingen te ondernemen om het Frans-Vlaams in onze Wiki op te nemen? Of hoort die hier niet thuis? Neem anders alvast es een kijkje bij Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale. Bevat zelfs spellingsregels die soms opmerkelijk dicht bij de onze liggen. --Patrick 20:35, 16 oktober 2006 (UTC)

Waarom niet. Ik heb een boekje over het Duinkerks dialect, en het is verbazend hoe dicht het staat. --Foroa 07:36, 19 oktober 2006 (UTC)

Noten[brontekst bewerken]

 1. "Taal in stad en land: Frans-Vlaams" p.5, Hugo Ryckeboer, Lannoo, Tielt, 2004.

automatic invullinge West-Vlams/Detail[brontekst bewerken]

Ge kun miskien entwuk forceren in de software zodaje de vershillende woorden (West-Vlams/Detail) ip een sjiekere maniere kunt ingeven, kzouk ik peizen aan een javascript-vensterke (jist kiezn wukn gemjinte, ton de woordjes vertoalen). Azwo goje de liste rapper gevuld kriegen. Kiep on de goed weurk MADe 21:03, 17 oktober 2006 (UTC)

G'eit gelik, 't en es nie gemakkelik om de detailtabelle an te vuln, ge moe bikans nen ouven IT'er zin. Ollene, 't probleem es da'k nie te goe benne in die html-toestand'n. Oeter etwiene mie concreet kan uutlegn oe da da moe, geirne. --Patrick 12:16, 22 oktober 2006 (UTC)
Ge moe goe k'n reeknen 'n teln voe die stoeme vraagtjekens ut u woordn te kriegen ! xxx 14:21, 3 november 2006 (UTC)
ge goat toch nie zeggen zeker datter ier niemand slimmer es vô en betere iplossienge tôpe te steken ? Allé slimme gasten, loat u nie kenn; t'is nôdig vô ulder klêenkinders... --Foroa 14:24, 3 november 2006 (UTC)
Es d'r ier niemand mee die nog kan telln? :-) --Patrick 16:08, 3 november 2006 (UTC)

Doel West-Vlamse wikipedia[brontekst bewerken]

Iedereen is uitgenodigd mee te werken aan een leuk initiatief van Foroa: Wikipedia:Doel West-Vlaamse Wikipedia. Tbc 23:17, 18 oktober 2006 (UTC)

Vandalisme[brontekst bewerken]

Ik heb nu het patrôon Template:Zb aangemaakt, voor de vandalismebestrijders (mss moet de inhoud nog wat aangepast worden). Kameraad Pjotr 09:16, 22 oktober 2006 (UTC)

En ook het patrôon Template:Puber (weliswaar gewoon gekopiëerd van de NL, maar het is een begin.) Kameraad Pjotr 09:27, 22 oktober 2006 (UTC)

Patrick kandidaat voo sysop[brontekst bewerken]

't Likt mie gin overbodige luxe om 't aantal moderatoorn te vermeezn, cfr. gebrukersbiejeenkomste. 't Es domei da'k min kandidateure stelle. 'k Goa d'r gin misbruuk van moak'n.

vôorn[brontekst bewerken]

 1. Tbc 16:28, 22 oktober 2006 (UTC) uiteraard
 2. D-rex 16:33, 22 oktober 2006 (UTC) zonder jeenige discussie
 3. --Foroa 12:33, 23 oktober 2006 (UTC) Oei, biekans nie gezien; vaneigens
 4. --Astro 12:45, 23 oktober 2006 (UTC)

teegn[brontekst bewerken]

 1. ...

neutroal[brontekst bewerken]

 1. ...

De stemminge es gesloten: Patrick is sinds 4 november sysop.

Interview[brontekst bewerken]

D-rex en ik zyn juste geïnterviewd gewist deur Freaq en 'k peise dat goe gegoan es. Verwacht julder binn'n e weke of 2 moar aan een artikel in de Krant van West-Vlaanderen. Tbc 17:38, 24 oktober 2006 (UTC)

Geschiedenis artikel[brontekst bewerken]

waar is de geschiedenis van dit naartoe ? http://vls.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Infobox_Belgische_gem%C3%AAente&action=history

?

De GFDL licentie vereist dat de geschiedenis intact blijft. Pagina's zomaar wissen en via copy/paste een nieuwe aanmaken is dus not done. Dus graag op Template:Infobox Belgische hemeente terug de oude versie MET history zetten; en de recente twee wijzigingen daar gewoon over copy/pasten. Op deze manier wordt wikipedia's GFDL licentie gevolgd. Wikimedia hecht erg veel belang aan die licentie, het zal slecht overkomen als we daar moeten gaan melden dat men het er hier niet nauw mee neemt... --LimoWreck 20:57, 27 oktober 2006 (UTC)

Hiervoor sla ik mea culpa: ik was heel de tijd bezig met categorieën te hernoemen die door de manier waarop de databases van wikipedia in elkaar zitten, niet anders kunnen hernoemd worden dan domweg de inhoud te kopiëren (GFDL licentie?). Ik moet dit blijkbaar in mijn enthousiasme ook gebruikt hebben voor een template, die in tegenstelling tot categorieën wél "gewoon" kunnen hernoemd worden. Tbc 10:07, 28 oktober 2006 (UTC)
Waarvoor staat die GFDL licentie? --Astro 12:36, 28 oktober 2006 (UTC)
Sorry, vergeten te antwoorden: http://nl.wikipedia.org/wiki/GNU-licentie_voor_vrije_documentatie --Foroa 18:19, 28 oktober

Vreemd, ontvoeringen van artikelen (met geschiedenis) zijn al verschillende keren gebeurd, en dan hoor ik niemand. Selectieve verontwaardiging ? Degene die het luidst roept ... --Foroa 13:19, 28 oktober 2006 (UTC)

@Astro: de licentie waaronder wettelijke de bijdragen op wikipedia geleverd worden ;-) Voor simpele dingskes als categorieën (cf. opmerking van Tbc hiernet), kleine doorverwijspagina's, beginnetjes, onderhoudspagina's en zo'n dingen, is het niet echt zo erg, daar staat normaal weinig wezenlijks in. Voor langere pagina's en zo is het wel de bedoeling die history wat intact te houden (is bv. een van de vereisten voor sites die stukken uit wikipedia kopiëren (wat toegelaten is): bronvermelding + duidelijk beschikbaar maken van de auteurs + history van artikelen). Op de NL, EN, en andere wiki's is men daar ook nogal streng op ;-) --LimoWreck 19:49, 29 oktober 2006 (UTC)
oke, merci! Dan gaan wij ook ons best doen om dat hier te respecteren. --Astro 20:24, 29 oktober 2006 (UTC)

Dialectgroepen - tekst op huisvanalijn.be - deel 2[brontekst bewerken]

Hallo, ik vermoed dat Limowreck voornamelijk hamert op de tekst van huisvanalijn.be:

Gemakkelijkshalve herhaal ik passage die het meest relevant is:

Quote[brontekst bewerken]

.../... Het West-Vlaams mag voor een buitenstaander als een vrij homogeen dialect klinken, toch heeft dialectologisch onderzoek aangetoond dat we in de West-Vlaamse dialecten een fundamentele tweedeling kunnen onderkennen, nl. een noordwestelijke groep tegenover een zuidoostelijke. Er loopt een zeer belangrijke grenzenbundel van klank- en vooral vormverschijnselen van zuidwest naar noordoost dwars door West-Vlaanderen. In het zuiden ligt het vertrekpunt ten oosten van Ieper in de buurt van Wervik en Zandvoorde. De meest noordwestelijke lijn van die bundel loopt over Handzame, buigt af naar Loppem, blijft ten zuiden van Brugge en Damme en loopt tot Lapscheure. De meest zuidoostelijke lijn van die grenzenbundel vertrekt eveneens vanuit Wervik, gaat noordoostwaarts over Roeselare naar Sint-Joris-ten-Distel en loopt in Oost-Vlaanderen door tot de omgeving van Eeklo. Deze grenzenbundel bepaalt dat het zuidoostelijke West-Vlaams in zeer veel opzichten van het meer conservatieve West-Vlaams van het westen en de kuststreek verschilt en eigenlijk al dichter bij de centrale dialecten van Oost-Vlaanderen en Brabant aansluit. Dat houdt b.v. in dat dialectsprekers van het Ieperse meer verwantschap ervaren met het dialect van Brugge en omgeving dan met dat van Tielt of Kortrijk.

De belangrijkste verschijnselen die zich daarbij aftekenen zijn:

 • de uitgang -en bij de vervoeging van de werkwoorden in de eerste persoon in het noordwesten: ik bakken, ik zijn tegenover ik bakke, ik benne;
 • de verkleinwoorduitgang –tje, -etje en –ige in het westen tegenover –ke en –eke in het zuidoosten: dochtertje, mannetje / mannige tegenover dochterke, manneke;
 • de uitspraak van het persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord ons: oes in het zuidoosten tegenover uus in het centrum en nuus in het westen;

Een aantal andere klank- en woordgrenzen lopen met de boven vermelde grenzenbundel nagenoeg parallel, b.v. de klankscheiding tussen ga(r)s en ge(r)s, de uitspraak boom/ booëm in “boom” de woordscheiding tussen kachtel en veulen en nog een aantal andere meer, die men kan nagaan op de vele woordkaarten in het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Het noordwestelijke West-Vlaams vertoont daarmee een aantal kenmerken dat het gemeen heeft met andere Nederlandse kustdialecten als het Zeeuws en het Hollands en ook het Fries, en waarmee het ook dikwijls aan het Engels doet denken.

.../...

Dit bevestigt mijn eerdere stelling dat er in West-Vlaanderen twee grote dialectgroepen zijn (plus een kleine driehoek tussen Kortrijk-Waregem-Ruiselede en Oost-Vlaanderen).
Vreemd genoeg staan er in het artikel slechts enkele verschillen betreffende de twee grote groepen, terwijl de meest opvallende, zoals de sch (schj en varianten versus sk) niet vermeld worden.

Reacties[brontekst bewerken]

Gezien de uiterst heftige reacties van LimoWreck neem ik aan dat hij het standpunt inneemt dat het noordwestelijke West-Vlaams het zuiverst is en dat het zuidoostelijke West-Vlaams "vervuild" is door Oost-Vlaams. Uiteraard is iedere dialectgroep beinvloed door de omliggende dialectgroepen, en gaat de groep die afgescheiden is door de zee en de Schelde minder beïnvloed worden.
Ik meen dat onze bedoeling is om het huidige gebruik van ons dialect (wat er van overschiet) te gaan vastleggen.
Juist omwille van de vrij grote klankverschillen geven de geschreven teksten de indruk dat er geen enkele uniformiteit bestaat, en daarom hebben wij aan een Standaard Vlaams (SV) gewerkt.
Zoals wij ook zien in de verschillende streektabellen van Patrick, is er een veel groter verschil dan het artikel van huisvanalijn laat uitschijnen. Precies om die verschillen te laten samenleven hebben wij gepoogd met het SV een begin van een oplossing te vinden. Het SV richt zich vooral naar systeemteksten, menu's, titels en globale artikels. Voor artikels die sterk streekgebonden zijn bestaat er een dialect template en kan er naar hartelust in het lokale dialect geschreven worden.
Het SV focust vooral op de streekafhankelijke klanken zoals ik ze hier kort herhaal (V1.1):

Betreft Regel SV AN

3. STREEKAFHANKELIJK WEST-VLAAMS
AN-ij (niet-finaal) Schrijf i min lif, schrifster, Kortrik mijn lijf, schrijfster, Kortrijk
AN-o Schrijf o jong, blond, ond, grond jong, blond, hond, grond
AN-oe Schrijf oe groep, vloek groep, vloek
AN-ou Schrijf ou out, goud, zout, koud hout, goud, zout, koud
AN-ui Schrijf u[u] vuuf brune muuzn, uus, gebruker vijf bruine muizen, huis, gebruiker
SV-sch Schrijf sch
 • schrivn, geschiedenisse
 • tusschn Fransche minschn
 • schrijven, geschiedenisse
 • tussen Franse mensen
Finale -tie Schrijf tie informoatie, politie informatie, politie
Diftongering ee Schrijf je[e] indien tweeklank hoorbaar jelegansn, mjeer, jeeste kjee helegans, meer, eerste keer
Diftongering oo Schrijf ô[o] indien tweeklank hoorbaar kôlemarsjang, ôok, grôot kolenhandelaar, ook, groot


Vreemd genoeg was er geen noemenswaardige discussie voor de sch (schj -- sk).
Voor de andere klanken was het veel moeilijker.
Enerzijds omdat aan de ene kant, de klank als normaal AN gezien werd, zodat de nood voor een aparate notatie voor de andere kant, vb Noord (Noorden- Nworden), gemeente - gemjinte niet altijd logisch lijkt.
Anderzijds schijnen bepaalde klanken sterk irriterend te werken: het scherpere NW WVL (ie, uu en oe voor ZO WVL) versus het doffere ZO WVL (eu).

Hoedanook, het blijft een compromis. Als wij niet bereid zijn om te luisteren naar de taal van de anderen noch bereid zijn tot een constructieve dialoog, dan zal het hier altijd vastlopen.

--Foroa 13:49, 2 november 2006 (UTC)


Naar streekgebonden regels ?[brontekst bewerken]

Bovenstaande tekst is een interessante analyse van Foroa, bedankt ervoor.

Ik sta volledig achter de SV-regels, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar het is precies omdat die regels een gemiddeld West-Vlaams beschrijven dat sommigen er moeite mee hebben. En we mogen hier niet blind voor zijn. Die aversie bestaat zowel bij bestaande users als bij nieuwe bezoekers. Sommigen hebben moeite met slechts enkele regels, anderen met alles. Sommigen zijn voorzichtig in hun reacties, anderen gaan feller te keer.

Enkele PERSOONLIJKE opmerkingen/voorstellen.

 1. Zou het helpen om meer mensen over de brug te krijgen als we met die reële verscheidenheid rekening hielden en regels per dialectgroep opstelden? In de praktijk zou dit betekenen dat elke bladzijde wel zou moeten vermelden in wat voor variant het werd geschreven.
 2. Een wellicht beter alternatief voor aparte regels per dialectgroep is het gecontroleerd toelaten én documenteren van varianten binnen één set van regels, zonder dat er een streektaal template nodig is. Ik denk aan opname van: kik'n en kiek'n voor kijken, bleuvn en bluuvn voor blijven, koud en koed voor koud. Op die manier komen we niet alleen tegemoet aan het NW VLS (kiek'n, koed, uus) maar ook aan specifieke klanken eigen aan het ZO WVL (bleuvn, eus).
 3. Ook ben ik bereid om tegemoet te komen aan de kritiek dat we te veel de AN-spelling volgen. Ik zeg wel spelling, niet uitspraak (hebben we expliciet zo gesteld in de SV-regels) maar velen merken dit verschil niet en lezen AN. Ik ben bijvoorbeeld voorstander van:
oend, groend, bloend, joenk	(hond, grond, blond, jong)
koed, oed, zoet, joe		  (koud, oud, zout, jou)

Terwijl het SV hier o resp. ou vooropstelt (zoals in AN).

Ik kan me trouwens niet van de indruk ontdoen dat de SV-regels veel rekening houden met het ZO WVL, misschien wel te veel.

Graag jullie meningen - maar op een RUSTIGE manier graag :-) --Patrick 16:38, 3 november 2006 (UTC)


Ik ben volledig voorstander van het SV, en ik ben ook zeer gelukkig met de manier waarop de regels nog altijd kunnen en mogen evolueren. Waarschijnlijk zijn ze (onbewust) te ZO WVL georiënteerd, maar door een goede discussie zijn er nog altijd aanpassingen mogelijk. Ik vind wel dat we zoveel mogelijk uniformiteit moeten nastreven, anders zal je 'gevechten' krijgen omtrent de taal die gebruikt moet worden op algemene pagina's. Om tot een goed compromis te komen: mensen uit NWVL, kom naar voor en zeg jullie gedacht!
Ik ben ook volledig voorstander van streekgebonden varianten met een aparte streektaal template, ik heb (samen met Foroa) zelfs al getracht om een Kortriks te definiëren, maar jammer genoeg zonder de kwaliteit die Patrick kenmerkt. Dit moet op een meer systematische manier gebeuren, en ik stel voor dat we voor een aantal regio's waar we meer over afweten dit proces starten (Kortrik, Wervik, Poperinge,....). In een tweede fase kunnen we dan de 'blanco' gebied'n initiëren, en een wervingscampagne voeren op de Ôofdpagina.
--D-rex 10:46, 4 november 2006 (UTC)
De SV-regels bevatten veel ZWVL simpelweg omdat de meeste actieve schrijvers uit het zuiden komen. Hun numeriek overwicht heeft geleid tot een promotie van de zuidelijke dialecten t.o.v. noordelijke. Dit is helemaal geen comfortabele situatie voor NWVL-sprekenden en ik wil hier rekening mee houden. De 'uu' (uus, bluuvn) doet meer denken aan NWVL maar die heb ik zelf voorgesteld ter compensatie. Ben toch van plan om es een voorstel te formuleren dat meer ruimte laat voor de eigenheid van de twee of drie (naargelang de bron) West-Vlaamse dialectgroepen. Dit voorstel zal niet de bedoeling hebben een alternatief te zijn voor het SV maar wel een middel ter reflectie en discussie --Patrick 15:41, 4 november 2006 (UTC).
Ik geloof niet dat de numerieke meerderheid zwaar doorwoog, ik denk eerder dat het een soort van irritatiefactor was van bepaalde klanken die deed terugvallen op een soort AN compromis. Een andere reden is dat er voor het ZO WVL compromissen gevonden werden met de ê en ô die weinig opvallen en weinig schijnen te irriteren.
Vooraleer een eventueel tussenniveau (groepen) te vinden denk ik dat wij eerst het SV moeten uitdiepen, zoals ik al aangaf op Wikipedia_talk:SV-Wordnliste#Wukke_variant.27n_ipneemn_in_de_SV-word.27nliste.3F. het lijkt mij bijzonder gevaarlijk gelijktijdig te werken op drie niveaus.--Foroa 18:06, 4 november 2006 (UTC)
Ik zyn ier nieuwe en peize wok da t best zoe zien vo minstens die 2 variantn toe te loat'n. Want zelve benne'k ik van t "zuudôosten" en toch zegme wiedre "bluuven", wa volgens jundre entwo van t NW zoe zien.
Intussn nen groate proficiat vo d'initiatiefnemers! k goa probeern vo wok een biedrage te doen. Mo kweune intussen wel ol biekan 25 joar in brugge en mien dialekt is al een bitje "vervuuld" :) ('t regent ol in de plekke van t rint ...) Endriek

Ter info: streektalen op Limburgse wikipedia[brontekst bewerken]

Heb even m'n licht opgestoken op de Limburgse wikipedia wat hun standpunt is omtrent het gebruik van streektalen. Maar het is belangrijk eerst stil te staan bij hun spellingsstandaarden want zij staan hier al heel wat verder mee dan wij.

 • Er bestaat een Veldeke-spelling gerealiseerd door de vereniging Veldeke-Limburg. Zij is de grootste dialectvereniging van het Nederlands taalgebied: ze telt bijna drieduizend leden en elf regionale kringen in Nederlands Limburg en bestaat al 75 jaar. Veldeke is ook actief in Belgisch-Limburg (zie Veldeke).
 • Het Nederlands-Limburgse provinciebestuur voert een actief taalbeleid. Er bestaat een provinciaal Bureau Streektaal Nederlands-Limburg dat zelfs een streektaalfunctionaris heeft aangesteld die belast is met de dagelijkse zorg voor het Limburgs. Dat bureau houdt zich vooral bezig met het vastleggen van de spelling van de Limburgse dialecten. Zie hun (tweetalige!) web site over Limburgse dialecten. Dit is een rechtstreeks gevolg van de erkenning op 20 februari 1997 van het Limburgs als minderheidstaal door de Nederlandse Regering. De erkenning geldt alleen maar voor dialecten in Nederlands-Limburg.
 • Zij kunnen ook terugvallen op het AGL, het Algemein Gesjreve Limburgs, gestart na een intiatief uit de jaren '80 van een journalist. Dit AGL zoekt een consensus tussen alle Limburgse dialecten. Zie het Limburghuis.

Hun richtlijnen rond het gebruik van het Limburgs op hun artikelen zijn:

 • uitgangspunt is dat een artikel wordt geschreven in het dialect van de auteur volgens de officieel door de Nederlandse provincie Limburg aangenomen Veldekespelling
 • eigenlijk is het voor hen niet eens belangrijk of je bij het schrijven nu wel of geen standaard volgt
 • in de systeemruimtes worden de berichten weergegegeven in het AGL
 • binnen één artikel kan tevens in verschillende dialecten worden geschreven, bv per alinea. Dat wordt aangegeven met een zogenaamde 'dialeksec(tie).' Een kopje geeft dan aan welk soort dialect er volgt. Zie als voorbeeld hun artikel over Voeren.

M'n oorspronkelijke vraag naar informatie en hun antwoord hierop vind je terug in de café van de Limburgse wikipedia.

--Patrick 15:28, 4 november 2006 (UTC)

Wordvoerd'r[brontekst bewerken]

Ik stelle vôorn om ne woordvoerd'r van onze West-Vlamsen Wikipedia an te dudn. Kwestie vôo t' wadde gemakkeliker te moaken vôo de pers en radio.

Kandidoaten ? (Hint: D-rex doet dadde stif goed) --Foroa 21:54, 7 november 2006 (UTC)

d-rex zou da goe doen 80.201.243.211 15:05, 14 november 2006 (UTC)
'k Stelle vôorn da me zêrre êen kiezn, want de pers èt oes gevondn wi: z'èn mie juste gebeld van 't Nieuwsblad. Tbc 15:08, 14 november 2006 (UTC)
Vôo de moment zyn D-rex en tbc de "de facto" wôordvoerd'rs. (chinese vriewilligers)
Zunder tegenstemmen of tegenkandidoaten ? (ik niet)
Aandacht: en kanse vôo ne boeiende job in en dynoamische virtuele ondernemienge, in de polletiek es ne woordvoerd'r nen êeste grôten stap in de carriere (Somers, Vanhengel, ...) --Foroa 09:50, 15 november 2006 (UTC)
Ik wille da wel doen, zolange da we me twêen zyn ip de mêeste geleegnheedn, omdat je ozôo gemakkeliker ip uw pôotjes terechtkomt. 'T es voo de moment wa druk, moa 't zal ton wel were vermindern peize kik. Belangrikste es dat et effect eit. Oo ke kikke noo de latste doagn merke'k veel activiteit van nieuwelingn. En da es toch de bedoelinge van die persaandacht. --D-rex 21:29, 16 november 2006 (UTC)

Probleemke[brontekst bewerken]

Even in't Nederlands...

Ik heb mij hier net als user ingeschreven en aangezien ik niet de meest geweldige ben met computers, heb ik jammergenoeg de site over Mullebeke wat mismeesterd... De template met de infobox over de gemeente is verdwenen??? t'Is te zeggen ze is er nog maar ze verschijnt niet meer zoals het moet. Kan iemand mij helpen of dat rechtzetten?

Merci,

Bartholomeus


OEF, k'et zelve ipgelost... 'k Peisdehe ol dat in brokn wos....

Geen probleem Bartholomeus, we kunnen heus wel het verschil merken tussen een beginnersfoutje en een kwaardaardige edit. Voel je niet geremd, we zijn heel blij om nieuwe mensen te verwelkomen en geloof me, iedereen heeft deze fase doorgemaakt. Dus: ga je gang en laat je creativiteit los op deze wikipedia. Uw user page ziet er al veelbelovend uit --D-rex 18:05, 17 november 2006 (UTC)

Interview Het Nieuwsblad[brontekst bewerken]

D-rex en ik ein juste e hêel interview gedoan vo 't Nieuwsblad. 't Goa verzekers naaste weke donderdag (misschiens loater, misschiens vroeger) ip de regionale pagina's kommn en a ze der bie de Standaard ôok e verhoal in ziene, zou 't ôok nationaal in de Standaard kunnn stoan. Houdt die gazett'n dus moa in de goaten... Tbc 21:20, 17 november 2006 (UTC)

... t interview stoat vandoage inderdaad wok in De Standaard, West-Vlamse edisje! Doamee da'k ik ier terechte gekomn benne :).Endriek

Skrif problimkes[brontekst bewerken]

Aansprakelekeid --> Ansproakelikeid ? (templates ook) vôorig --> vôrig ? (Ôofdpagina)

Systeem messages: http://vls.wikipedia.org/wiki/Special:Allmessages

 • vôorige --> vôrige ?
 • auh en ohustus
 • volglieste --> volgliste
 • volgliste --> volgliste
 • badipadress Onheldig IP-adres
 • gebruuker(s) --> gebruker(s)
 • Moredotdot mjeer --> mêer
 • hieronder --> ieronder
 • hier --> ier
 • notloggedin Ge zi nie anhemeld --> angemeld
 • prefwatchlist Aantal dagen tohen in mien volglieste --> Aantal doagen tôgen in min volgliste
 • prefsnologin Ge zi nie anhemeld --> angemeld
 • rcnote te beginn --> beginn
 • kljene --> klêne (of klêene) ???
 • angeduude --> angedude ??
 • alêene --> allêne ???
 • allêene --> allêne ???
 • herstelln --> erstelln
 • zoaterdah --> zoaterdag
 • tgjinne --> 't gêne ??
 • H'èt --> G'eit ?
 • helukt --> gelukt
 • zundah --> zundag
 • toevoegn --> toevoegn
 • anhemeld --> angemeld
 • twogen --> tôgen
 • anhemeld --> angemeld
 • volgn --> volgn
 • biedraahn --> biedroagn
 • veranderiegn --> veranderiengn
 • beginnde --> beginnde ?


Eventueel de Go (die nu OK vertoald es) te veranderen in Ju

Overal voor, behalve misschiens de allêene --> allêne en angeduude --> angedude. Ook klêene vinne 'k ik lik beter klink'n dan klêne. Ge moe mo 'n twuk loaten weetn at angepast moe wordn, kga dat ton me RobotTbc doene: ton goan die dingn ôok veranderd zyn ip andre pagina's. Tbc 19:15, 22 november 2006 (UTC)
vôo mie est soit angedude of angeduudde, moa k'ben gêen u specialist ;)
de rest eik ôok min twiffels, doarom zette'k t'iere in d'ôope da't zêre goa kêren...

--Foroa 19:23, 22 november 2006 (UTC)

Skrif problimkes: goai of goaj[brontekst bewerken]

Sintekloai of Sintekloaj Ik vinne die j beter olachter omdat die J in 't WVL mêer geprononceerd wird. Nog 'n werkske vôo Patrick. --Foroa 19:48, 22 november 2006 (UTC)

binair reekn'n of reek'nn?

Joa 'k weet et, 'k goa binnenkort min leen zett'n (of est zet'n?) achter die SV-word'nliste. Goestienge genoeg, ollene bitje te druk ip 't werk momenteel. Moa de word'nliste es min eerstvolgend werkske. --Patrick 21:49, 22 november 2006 (UTC)

Je moe je nie ipjoagn :)

Je moeje voarol nie ipjoagn, oaje 'n bitje skoffelt est ôok goe.  ;)
En ippassen vo wa dajje skrift: est "min leen zett'n " of "min leen leggen" ?
--Foroa 00:00, 23 november 2006 (UTC)

Schrif, schrief, schryfprobleemn[brontekst bewerken]

'k Willn nie ambetant doen moa 'k ein probleemn met de spellienge van i, ie en ij. Voa mien (min, myn) zoe 't er 'n oendrscheid gemakt moet'n word'n. Ik vind'n dat't gemakkeliker zoe zien (zin, zyn) moest de ij "y" geschreevn word'n lik in 't oed Vlams.

oa 'k ik schrievn: "ik wandel op de dijk" (AN) schrief'k "Ik wandln ip de diek (dik). Moa vo mien is "dik" 't omgekeerde van moager...Dyk is toch beter!?! "Bluuf van me lyf" is ôok etwat andrs of "bluuf van me lief" :) --Zeisterre 10:27, 4 december 2006 (UTC)

'k Verstoa joe, moa de 'i' wos de compromis damme gevond'n ein achter e hele discuusje. Int noord'n ent west'n zeggn ze eerder 'zien' (AN zijn), int zuudoost'n eerder 'zeen'. Zie de historiek van de SV-regels om uut te visschn oe damme tot diene compromis gekommn zin. Ge meugt oessan ipmerkiengn, voostelln en alternatievn nereschrivn ip Wikipedia_talk:SV_V1.1, me goan ze zekers bekik'n. --Patrick 12:17, 5 december 2006 (UTC)

Wikisyntax in 't West-Vlams[brontekst bewerken]

Goe nieuws want 'k è 't doajuuste iphèt da de latste syntaxtekst'n gelik 'User', 'Image' die wudder as sysop nie zelve kost'n verandern nu deur de developers van Wikimedia zyn vertoald. 'k Ei overols RobotTbc dingn lik Category loat'n verandern in Categorie, ...

Wos da nu stief nôdig? Banint. A je gudder die dingn in 't Ingels wilt bluuven schrieven, goat da perfect bluuven goane. 'k Eit overols veranderd in West-Vlams zoda nieuwe gebrukers die ne kêe an 't rondziene zin, van êeste kêe de West-Vlamse syntax ziene en da ze (of widder) loater nie te veel efforts goan moetn doene vo te zeggn da me 't eigentlik liever in 't West-Vlams eine. Tbc 16:22, 8 december 2006 (UTC)

Statistiek'n[brontekst bewerken]

Vo de liefhebbers van statistiek'n: 'k è vanonder ip Specioal:Statistics e stikske toegevoegd. Tbc 11:58, 12 december 2006 (UTC)

Afkorting vls[brontekst bewerken]

Yo en sorry voor het "gewoon" vlaams ;-) Sommige hier kennen me wel van nl.wikipedia. Ik neem aan dat de discussie nogal gevoerd is, maar waarom hebben jullie in godsnaam voor "vls" gekozen? Is Oost-Vlaams geen Vlaams? Venullian 12:59, 13 december 2006 (UTC)

Leuk jou hier ook eens tegen te komen, Venullian. Voor "vls" hebben wij niet gekozen, dat werd ons voorgeschreven... Bij Wikimedia gebruiken ze de nl:ISO 639-normen voor taalcodes en Vlaams werd vls.
Historisch gezien is Vlaams immers gelijk aan West-Vlaams, het Oost-Vlaams is in tegenstelling tot het West-Vlaams later sterk beïnvloed geweest door het Brabants. Het huidige politieke gewest Vlaanderen heeft weinig te maken met Vlaanderen in z'n historische context. Oude discussies die je wellicht interessant vindt om te lezen kan je vinden op Discuusje:Ôofdpagina. 'k Zal nog wel eens een FAQ-pagina maken met steeds terugkerende vragen als Waarom in godsnaam een West-Vlaamse wikipedia?, Hoe schrijf je dat dan? en Jamaar, er zijn zoveel verschillende West-Vlaamse dialecten... die er lijken te van uit te gaan dat dit nooit kan werken. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Groeten, Tbc 13:15, 13 december 2006 (UTC)
Over dat laatste spreek ik me niet uit ;-) Ik vind het wel een leuk initiatief, al vind ik van mezelf dat ik nu al te weinig tijd heb voor nl wikipedia alleen... (ben hier alleen beland voor 'n gebroken interwiki). Zelf Oost-Vlaams sprekend (wat dat dan ook is, laat ons zeggen "van Oost-Vlaanderen zijnde") vind ik het alleen een beetje spijtig dat Vlaams gelijkgesteld wordt aan West-Vlaams. Niet omdat een Oost-Vlaamse wikipedia op m'n verlanglijstje staat, maar omdat ik het verwarrend & 'n tikkeltje beledigend vindtvoor Oost-Vlamingen. Maar niet jullie fout dus, ik wist niet dat het van wikimedia kwam ;-) Venullian 13:19, 13 december 2006 (UTC)
Dat kan ik wel begrijpen. Mocht door andere Vlamingen niet zo neerbuigend gedaan worden over West-Vlaams, zou ik hier waarschijnlijk ook niet zo actief zijn. Een interessante pagina, waarin ook verschillen met het Oost-Vlaams aangehaald worden, is nl:West-Vlaams... Tbc 13:22, 13 december 2006 (UTC)
Hoi Venullian, dat is ook jammer natuurlijk, maar dat doen we niet zelf. We nemen de codes van ISO 638-3 over, die zich weer grotendeels op Ethnologue baseert. Lees je de beschrijving van het "Flemish" op Ethnologue, dan wordt duidelijk dat ze West- (en Frans-)Vlaams bedoelen. En daar zit ook wel een vorm van logica in. Het West-Vlaams maakt er veel meer dan het Oost-Vlaams aanspraak op een aparteb taal te zijn, omdat het niet onderhevig is geweest aan de Brabantse expansie, die van het Nederlands heeft gemaakt wat het nu is. Het Oost-Vlaams heeft daar wel aan meegedaan. Ik sluit trouwens niet uit dat Ethnologue zijn definitie nog eens bijstelt en dan ineens ook Oost-Vlaams gaat erkennen, maar dat ik zorg voor later :-). Steinbach 13:30, 13 december 2006 (UTC)
Inderdaad, ik denk dat het om een historische evolutie en fout gaat. Maar een Vlaamse wiki die alle vlamingen onderbrengt lijkt mij noch zinvol, noch haalbaar.
Komt erbij dat de West-Vlaamse groep die kennelik de grootse behoefte heeft aan emancipatie er opgesprongen is. Het zou mij niet verwonderen dat dit op termijn aanleiding geeft to andere vlaamse wiki's. Ik denk trouwens dat de meesten onder ons liever zouden hebben dat de vls hernoemd wordt naar bijvoorbeeld wvl; dat is weer een stap(je) verder in de erkenning. Maar een West-Vlaming is zelden fanatiek, dus we zien wel ... --Foroa 13:54, 13 december 2006 (UTC)
Een Vlaamse wiki is idd niet zinvol, en de afkorting "vls" dus ook niet ;-) Maar soit ik begrijp het beter nu ;-) Venullian 13:58, 13 december 2006 (UTC)
Ik zie overigens dat de titel veranderd werd. Dit geeft echter niet weer wat ik bedoelde (terwijl als je't wijzigt het mijn woorden lijken te zijn). Ik weet dat dit de West-Vlaamse wiki is, daar twijfel ik niet aan. Een Vlaamse is zoals gezegd niet zinnig. Ik had enkel last met de afkorting, omdat die het Oost-Vlaams lijkt te negeren... Venullian 14:00, 13 december 2006 (UTC)

Wikify[brontekst bewerken]

Hallo gasten,

Ier en ipmerkiengske over de stiel van en artikel omdak' zie datda ier rap over t'ôofd gezien es.

Het goat em vôoral over 't feit da en artikel, vôor de titels en den inoudstabelle, moe beginnen met êne paragraaf die in't begin de noame van 't artikel in 't vet ei, en die en overzicht geeft van wat dat er in het artikel stoat. Zie nl:Wikipedia:Conventies#Introductie.

K'ei da zô veranderd bie Poater Lievens en JVS Quasar (en de mêeste wulder ier's en wulder doar's diengen utg'oald), moa k'zie da den intro bie de mêeste "grôte" artikels vergeten wird, en ols beutenstoander en van 'n ander dialect est nie gemakkelik omdoar en andje toe te steken.--Foroa 23:30, 16 december 2006 (UTC)

Concept Wikipedia[brontekst bewerken]

Blijkbaar snappen verschillende mensen het concept Wikipedia nog niet. Blijkbaar staren velen zich blind op het WEST-VLAAMS.

Wikipedia is en blijft een encyclopedie van de Wikimedia foundation. Ongeacht de taal wil die encyclopedische artikelen vrij beschikbaar stellen. Let wel: encyclopedisch, en daar kan men al erg ruim in gaan: wikipedia is zowel een klassieke encyclopedie, een aardrijkskundige, een muziekencyclopedie, een sportencyclopedie.

Dat het een VLS-wiki is houdt ENKEL in dat de taal die gebruikt wordt West-Vlaams is (allez, min of meer toch). Dat betekent NIET dat dit wikiproject voor andere doeleinden kan gebruikt worden, of Wikimedia kan deze net zozeer weer afschaffen.

Wat dit VLS zijn wel als logisch gevolg heeft, is dat er meer aandacht is voor lokale fenomenen: lokale dorpen, geschiedenis, personen, etc... Dat is logisch, deze zijn het best bekend. Dit verandert echter NIETS aan de relevantiecriteria en encyclopediewaardigheid. Op de Engelse en Nederlandse wikipedia worden artikelen over lokale Chiro-afdelingen NIET toegelaten. Ook hier zijn deze niet relevant, ook al liggen ze in West-Vlaanderen. Een artikel dat uitleg geeft over de Chiro is ERG interessant. De lokale afdelingen kunnen hun programma, geschiedenis en voorzitters echter prima kwijt op hun eigen homepage. De wikiservers kosten al geld genoeg (maanden terug waren ze nogal goed overbelast en offline wegen geldtekort), het is dan ook niet de bedoeling dat ze gratis advertentieruimte zijn waar de lokale clubjes hun programma kunnen neerzetten.

Wikipedia is ook geen platform voor eigen onderzoek eigenlijk. en:Wikipedia:No original research De tabel bestaat nu al lang op West-Vlams... die tabel kan WEL op wikipedia, maar NIET in het artikel West-Vlams eigenlijk. West-Vlams moet een artikel zijn: zakelijk, met verifieerbare bronnen. De tabel is VLS-wiki-intern. Die tabel presenteren in ene artikel doet uitschijnen of het een serieuze publicatie is, dat is het niet. Wiki-intern onderzoek heeft hier echter zeker een plaats, maar dan zou dat moeten op Wikipedia:West-Vlams, daarvoor dient de Wikipedia: naamruimte immers. Ook teveel geleuter over Vlaamse of Hollands zijn van woorden hoor NIET in de artikelnaamruimte, zeker niet als daar geen wetenschappelijke bron achter staat. Wat wel zou kunnen is een artikel over de verschillend, gebaseerd op bestaande wetenschappelijke publicaties. In de Wikipedia:-naamruimte kunnen we dan voluit naar eigen goesting voorbeeldingen invullen. In de hoofdnaamruimte eigen invulling doen steunt echter nergens op.

Lees ook na op nl:Wikipedia:Wat Wikipedia niet is. Niet zo uitgebreid als de Engelse pagina's meer ook duidelijk.

Deze wikipedia begon goed, en de interessante bijdragen nemen ook maar toe... maar verglijdt bij momenten te vaak op diverse plaatsen naar een niet serieus te nemen internetforum, en geen degelijke, geloofwaardige en serieuze encyclopedie. En neen, plaats voor ludieke artikelen is er helaas niet, toch niet in de artikelnaamruimte zelf, want dan valt het bestaan van deze wiki niet verder te verdedigen bij WikiMedia. --LimoWreck 23:21, 17 december 2006 (UTC)

De West-Vlaamse wikipedia is een encyclopedie, waarschijnlijk zijn 99% van de artikelen van puur encyclopedische aard. Natuurlijk zijn er een aantal 'mindere' pagina's, dit is een encyclopedie in volle opbouw, heel immatuur nog en zeker voor verbetering vatbaar. Maar als ik de kwantiteit en kwaliteit vergelijk met andere, ongeveer even grote, wikipedia's, denk ik dat we reeds lichtjaren voor staan. Natuurlijk zijn we niet te vergelijken met de echt groten, maar dit is onrealistisch.
Er zijn een aantal pagina's die sterk gericht zijn op het west-Vlaams als taal. Dit is niet meer dan logisch en zelfs praktisch noodzakelijk, want door overleg een discussie moet men tot een consensus komen om een schrijftaal-compromis te bereiken die zoveel mogelijk uniformiteit brengt waar mogelijk, maar ook ruimte laat voor regio-afhankelijke interpretatie. De tabel West-Vlams beschouwen als original research is de definitie van 'original research' misbruiken, want de bedoeling van de 'original research'-clausule is vermijden dat mensen hun eigen mening verkondigen als een vaststaand feit. Ik lees:
An edit counts as original research if it does any of the following:
 • It introduces a theory or method of solution;
 • It introduces original ideas;
 • It defines new terms;
 • It provides or presumes new definitions of pre-existing terms;
 • It introduces an argument, without citing a reputable source for that argument, that purports to refute or support another idea, theory, argument, or position;
 • It introduces an analysis or synthesis of established facts, ideas, opinions, or arguments in a way that builds a particular case favored by the editor, without attributing that analysis or synthesis to a reputable source;
 • It introduces or uses neologisms, without attributing the neologism to a reputable source.


De tabel doet juist het tegenovergestelde, het compileert informatie, maar dringt zeker geen (eigen) mening op. Integendeel zelfs, er wordt getracht om 'eigen' meningen te vermijden, door de tabel te laten invullen door 'experten', namelijk de inwoners van een gemeente,... Het is ook een beetje gemakkelijk om te schermen met het feit dat we alles moeten onderbouwen met wetenschappelijke publicaties. We weten namelijk allemaal dat het West-Vlaams geen geschreven traditie heeft, maar dit ongemak kan opgevangen worden door 'expert' edits.
Trouwens, ook de Engelstalige wikipedia bevat ettelijke woordenlijsten, zie List_of_english_words, ze zijn zelfs op dezelfde manier opgebouwd als onze lijst, staan ook niet in de wikipedia: naamruimte en ze hebben zeker niet altijd wetenschappelijke publicaties om ze te ondersteunen.
Wat het JVS Quasar artikel betreft, daar ben ik ook nog niet 100% gelukkig mee, er is nog edit-werk aan. Maar de opsteller van het artikel heeft aangegeven dat zijn vereniging losstaat van een centrale, nationale organisatie, dus gun ik het artikel nog wat respijt. Aangezien het West-Vlaams geen nationale taal is, maar een regionale taal, mag de nationaliteiseis uit Individual chapters of national and international organizations are usually not notable enough to warrant a separate article unless sufficient notability is established through reliable and verifiable sources. However, chapter information is welcome for inclusion into wikipedia in list articles as long as only verifiable information is included. wat mij betreft wat ruim geïnterpreteerd worden. Dus zou ik zeggen: geef het een {{wiu}} en laat er nog wat aan werken.

vroage[brontekst bewerken]

Kzo girn wiln weten woarom 't zudwestvlams (de prochies ingelmunstere, kortrik en roeseloare) nie goe zyn om ier te gebreuk'n als toale. En woarom zyn gunder Kastjièlbier en Brigang vergeten?

Goenovend en een seule marullen in udder bedde,

Wa bedoel je juste? We zyn tot een compromis gekoomn die het SV genoemd weird, zie SV V1.1, moar o je een pagina wil schrivn in een toale specifiek voo een prochie, kuen 'd je dat angeeven deur vanboovn een Patrôon te zett'n, ozôo: {{plat|Kortriks}} voo Kortriks (ge moe wel de nowiki dingn wegdoen). Goa moa ne kêe gan kikk'n ip de pagina va Kortrik, en ge zult zien wa dat et resultoat es.
Kastêelbier keun je ier vind'n, Brigand bestoa nog nie, moa goa moa gerust u gang, want 't es een artikel da we geirne zoen ein. De brouwerie vind je ier: Van Honsebrouck --D-rex 21:12, 20 december 2006 (UTC)

Artikel nummer duusd![brontekst bewerken]

't Es zoverre e gast'n: artikel nummer duusd es geschreven: Bikschote. Proficiat an oes eign da me 't ol zoverre ein gebrocht! Tbc 13:59, 24 december 2006 (UTC)

Wikipedia in Het Journaal[brontekst bewerken]

Daarnet een item over de kaap 250.000 artikels op de NL wiki op het TV1 journaal. Op het einde maakte men even melding van de West-Vlaamse wikipedia.... kans de we de komende dag dus wat meer bezoekers/vandalen over de vloer krijgen ;-) Best eventjes alert zijn dus ;-) --LimoWreck 18:41, 28 december 2006 (UTC)

'k Eit ôok juste geziene ne mail had van Walter... schone dadde! Tbc 18:43, 28 december 2006 (UTC)
Gefeliciteerd met de vermelding op het nieuws :P zelfs op BVN was het te zien dus waarschijlijk meer dan een paar miljoen mensen die het gezien hebben... nu maar hopen dat ze ook deze kant opkomen... en wat Martine zei over de verstaanbaarheid, dat valt wel mee, als je een beetje gevoel voor taal hebt: "dan sal alles regkom" ;) Servien 19:14, 28 december 2006 (UTC)
Jamaar, Martine Tanghe is zelf een West-Vlaamse ;-) Tbc 19:19, 28 december 2006 (UTC)
Zelfs mijn moeder had het gezien :-) Het bericht is te bekijken op de vrtnieuws website. Hoog tijd om de persboodschap rond te sturen, niet? --D-rex 19:23, 28 december 2006 (UTC)
Vaneigens dadde. Tbc 19:35, 28 december 2006 (UTC)
Dat je West-Vlaams bent hoeft niet te zegen dat je het ook spreekt ;) Servien 19:38, 28 december 2006 (UTC)
Dat es geweunweg SCHITTEREND, bravo !! --Patrick 20:47, 28 december 2006 (UTC)

Den tid[brontekst bewerken]

In min vôorkeurn ekket pertan angepast mee 1:00, moa den tid bluf stôn ip UTC. Dartelaar 01:55, 29 december 2006 (UTC)

proficijat[brontekst bewerken]

doe so verder. Kvindn dadde fantastisch da jeunder die Wikipedia int westvlams doen. kgon e regelmoatige gebrukker wordn van jeunder site... allez, koeroge, e doe zo verder...en drinkt er mo ièn op... tis gelik weukke...bier, win, woter of jeniver

cloclo

Merci cloclo, kroaizje es 't er ier genoeg moa olln ulp es welkom! ;-) --Patrick 12:49, 3 moarte 2007 (UTC)

Systeemtekst bij afbeelding op commons.[brontekst bewerken]

Afbeeldingen op commons zijn automatisch beschikbaar op de verschillende wikipedia's. Dit betekent dat de afbeelding op image:MapVeurne.svg rechtstreeks van Commons komt.

Nu hebben de anderstalige Wikipedia's op zo'n pagina's automatisch een melding (meestal in een boxje) met een link naar de betreffende commons-afbeeldingspagina. Zie bv. nl:Image:MapVeurne.svg, en:Image:MapVeurne.svg, de:Bild:MapVeurne.svg, fr:Image:MapVeurne.svg, ... voor enkele lokale varianten. Bij ons ontbreekt zo'n automatische melding. Ik vermoed dat zoiets ergens in de vls-wikipedia-systeemteksten kan geregeld worden ? (NIET op de lokale pagina van de afbeelding dus, die mag/moet leeg blijven). Kan iemand daar even naar kijken? --LimoWreck 23:38, 3 januoari 2007 (UTC)

PS: Waarschijnlijk MediaWiki:Sharedupload en consoorten ? Als je daar nl:MediaWiki:Sharedupload in copy/paste zou het moeten OK zijn vermoed ik, tenzij nog wat ontbreekt. --LimoWreck 23:43, 3 januoari 2007 (UTC)
Gebeurd. A 't den inoud nog West-Vlamser kan, moe je mo 'n twadde loat'n weet'n. Tbc 22:42, 4 januoari 2007 (UTC)
Yups, merci. Dit maakt het alvast iets handiger om doorheen afbeeldingen te browsen bij het editten. --LimoWreck 00:20, 5 januoari 2007 (UTC)

Artikels overneemn van Nederlands Wikipedia[brontekst bewerken]

Seg, es da toegelaatn om artikels over te neemn van de Nederlandsn Wikipedia, moar ton in 't West-Vloams?

In principe gêen probleem (kikt noa nl:GNU-licentie voor vrije documentatie) moa 'k zoe nog en andre opinie willen betreffende d'istorie van't artikel. --Foroa 17:57, 4 januoari 2007 (UTC)

Dat es gin enkel probleem gelik da Foroa zegt. Ge meugt gie overpakken van d'ander wikipedia's wat ge maar wilt, ma probeer het toch nie te letterlijk te doen, want dat is een argument voor de tegenstanders van Wikipedia's in 't dialect, zo van "jama ze kopiëren 't gewoon". Probeert dus toch een bitje der e West-Vlamse eigenheid aan te geven. D-rex 19:08, 4 januoari 2007 (UTC)
In principe mag je die overnemen en vertalen. Het is fatsoenlijk om op de overlegpagina daar een korte melding van te maken of zo, voor de historie (die nodig is voor de GFDL); maar dat wordt meestal eigenlijk "vergeten" op wikipedia (een soort intern gedoogbeleid zeker ;-), aangezien men toch via de interwiki's meteen naar elkaar linkt). Ohja, als het een zelfgeschreven artikel is dat je vertaalt, zoals ik vaak met korte (deel)gemeenteartikeltjes doe die ik net op de NL-wiki heb geschreven, dan is ook dat zelfs niet nodig, want je hebt zelf nog altijd auteursrecht op je eigen werk hé ;-)--LimoWreck 22:17, 4 januoari 2007 (UTC)

Aja, kga toch proberen het wat anders te vermelden ton ;-) (Smetsar)

D-Rex oat het weggezwierd, moa 'k vinne en minimum an beleefdheid om het te vermelden. K'eit et olonderen ip en mêer preciese maniere gezet;
Bronne: dat artikel ier es gestart vanuut het Nederlandse Kasteel van Wijnendale artikel van 4/01/2007
--Foroa 08:04, 5 januoari 2007 (UTC)

Interview WTV[brontekst bewerken]

Ja gasten, D-rex en ik ein dus een interview gehad me WTV, morgen dus ollemoale kikk'n. En hopelik koomn der weer vee nieuwe gebruukers bie é --Tbc 19:34, 4 januoari 2007 (UTC)

Woorden toevoegen[brontekst bewerken]

ki een vraogske: oe moej nieuwe woorden toevoegen zodat de andere dan under eigen dialectwoord er kun intypen? ki wel al gevonden oe dak mijn eigen woorden voe zunnebeke er in kun kriggen... ik kenne nietn van die tekentjes daj zo voor en na de zinnen moet zetten... 19:27, 5 januoari 2007 Gebruker:T666

Die tabellen veranderen es bêestig veel werk omdat ol d'andre tabelle en de ôofdtabellen moen mee verandren.
Voe uw eigen dialectworden en streke zieje beter me Typische West-Vlamsche woord'n.
En ja, welgekomen en bedankt voe 't invullen. Jen andtêkenienge kundje zetten deur den voorlatsten icoon boven 't edit veister in te duwen. Da geeft --~~~~ da ton veranderd wird deur 't systeem bie 't ipsloan. --Foroa 18:46, 5 januoari 2007 (UTC)

Aansluten bie Oed Westvlaams?[brontekst bewerken]

Zeg lieve dames en heren, 'k En nu de latste dagen een paar keers geprobeerd een paar artikeltjes te schrieven in 't West-Vlams voe Wikipedia. 'k An al langer ip msn vele in 't West-Vlams geklapt, en met gasten van de streke lukt da perfect. Ge gaat 't verzekers der wel al kun uutg'haald en, 'k zien nie van Kortriek, mor van Ichtegem. 'k En serieus moeite met een antal regels van 't Standaard Vlams die gesuggereerd worn, geweun omda'm langs hier heel anders klappen.

A je wilt moe je ne keer overwegen om ne keer oed West-Vlams te lezen. 'k Bedoele do mee 't West-Vlams van in de jaren 1600-1700. Ge wit, of ge wit nie, da ze ton ook West-Vlams schreven, en z'an do taalregels voorn. 'k Werke vele ip 't Rijksarchief in Brugge met papieren uut die jaren, ollemolle in West-Vlams en ge kut da perfect verstaan. Ja vaneigens is 't West-Vlams in de 300-400 jaar wel gevolueerd, en zien der intussen ook al dingen veranderd. Ik persoonlik vien dat dadde een paar voordelen zoet en: [1] ansluten met een oede traditie zoe ip termiene 't West-Vlams meer cachet geven, want vergit nie, 't West-Vlams in de late Middeleeuwen was dé standaardtale van de Lege Lan. [2] Een reke taalregels moeten azo nie meer herontdekt worn, met andere woorn, me moeten ton 't warm water nie heruutvien. 'k Peize dernevest ook dat een antal taalregels of taalillementen die in 't Algemeen Nederlands bestaan, en soepel in 't West-Vlams kun omme gezet worn, ook azo meugen gebruukt worn. 'k Peize dobie bevoorbeeld an de klank die hier, en ook deur andere menschen wordt in 't West-Vlams geschreven als "oa". In 't Algemeên Nederlans van nu wit je lik ook wel sebiets a't er "aa" staat , of der staat ne "a" wovan da je wit dat 't em in 't Nederlans als "aa" wordt uutgesproken, da j'em in 't West-Vlams moet uutspreken als 't gene da je probeert 't omschrieven als "oa" of 't gene die in 't Zweeds geschreven wordt met een "a met een bolletje" ip. A'k reflectere no 't Oed West-Vlams, ook do waren ze consequent, do schreven ze in bepaalde perioden "ae", en gedeurende andere perioden "a".

Nog een latste vraagsje, 'k wete nog assan nie hoe da'k moete fotootjes invoegen en zo. A't er geklapt wordt van "de café" kun je hier ton etwo vlot informatie vragen, of ken je gieder mekaar privé?

Zeg, Vele groeten en an elk een gelukkig filologisch 2007 é. Jonas.

Jonas, nu verstoake woarom dajje als nieuwelieng subit mee woard en goeie artikels skreef. User:Foroa en User:Patrick zyn de gast'n ier die vele me de toale bezig zin, miskien keun je ip udder discuusje pagina's een berichtje noaloat'n noo de interessante ipmerkiengn dajje ier gemakt eit. Ze goan u me oopn armen ontvangn :-) Met uw ipmerkienge over de aa, bedoel je da we aa moet'n skrivn in platse van oa, omda iedere West-Vloamieng da toch leest als oa? Wein dezelfde discussie gehad een tidje geleen over de g/h, en we kwaamn ton wok tot 't beslut dat we beter de g liet'n voo wa da tie wos, omda iedere West-Vloamieng dat toch utsprikt als h... --D-rex 13:25, 6 januoari 2007 (UTC)
Jonas, ik vinne joen ideeën echt de moeite. En ze kommn juste up tid, we zyn pas begun mei en evaluoasje van uus SV. Meug 'k joe vroagn voo en poar concrete voorstelln te formuleern up Wikipedia:SV V1.1 Evaluoasje? Dat es de beste plekke voo die discussie vodder te zett'n. Merci --Patrick 13:36, 6 januoari 2007 (UTC)
Ik zyn ook voorstander vor an te sluten bie 't oed West-Vlams. En je tekst is stif goed verstaanbaar, Jonas --Zeisterre 14:58, 6 januoari 2007 (UTC)
ja, maar ik betwijfel of de tekst die Jonas hier neerpende oud West-Vlaams was ;-). Afgezien daarvan: alles wat de spelling kan vergemakkelijken en uniform maken: graag! --Astro 15:05, 6 januoari 2007 (UTC)
een cassyn van zes ghaeten , de staenders inne passende met cassynkens ende venteneelen. Betaelt den ketelboeter van tfernoeys in spynhuus voort zieden van gaerne...gemakkelijk? :) --Zeisterre 18:44, 6 januoari 2007 (UTC)
Vo 't antwoordn ip Jonas zyn vroage over ofbeeldiengn toevoegn: 'k ei juste e stikske toegevoegd ip de pagina met vroagn. En ba nin, wudder kendigen mekoar ni privé voorda we ip vls begost'n... de mêeste ein mekaar ier nog nooi gezien (behalve ip de êeste Gebrukersbieêenkomste). Algemene vragen kun je alsan ier in de café stelln (me noemn die pagina juste daarvôorn de café). Zit je met e vroage over e bepaald artikel, kun je ze stelln ip de discuusjepagina van dat artikel, ei je een vroage voor ne specifieke gebruuker, ku je ze stelln ip zyn discuusjepagina. Groet'n, Tbc 15:17, 6 januoari 2007 (UTC)
Eerst en vooral, diene site Wikipedia:SV V1.1 Evaluoasje e'k zuste bekeken. Da's hier serieuze kost wi :d . 'k Zien helegans akkoord met Astro die zegt dat 't een must is om de spellinge te vergemakkeliken en uniformiseren. 't Tempo womee da je gieder actief ziet ku'k momenteel nie volgen. 'k En blok (al ku'k 't nie laten om af en toe ne keer online te gaan...). A je 't goed vient gaa'k met een paar dagen een paar voorstellen doen, mo 'k zoen der lik eerst nog ne keer e paar dagen willen over peizen zodanig da'k de logica en samenhang e bitje kun zoeken. Merci voor al de tips die zo zere bin komn. Jonas.

Belangrik: wekelikse biedroage in de Krant Van West-Vlaanderen[brontekst bewerken]

Goe nieuws: de Krant van West-Vlaanderen zal in udder jongerenbiedroage Zzzap wekeliks een kort artikelke bringn va de wikipedia. Lat da nen anzet zyn om (nog beter) de kwaliteit van de nieuwe artikels ôoge te oud'n! --D-rex 20:52, 10 januoari 2007 (UTC)

Wiki van de Weke :-) . En z' ein nog ne skwoon titel wok... we kunnn doar allêen ma mee wrêed content zin! Tbc 21:39, 10 januoari 2007 (UTC)

Belangrik: vôorstel voo een twêede VLS gebrukersbieêenkomste[brontekst bewerken]

In tid es 't nog nie lange geleed'n da we tôpe gekoomn zin, moar ondertussn es't er toch ol vrêe veele gebeurd... Ten êeste: der zyn vee nieuwe minsn die goeie artikels schrivn biegekoomn in de latste week'n, en vôorol uit et Nôord'n, wa da oes een grôo plezier doe. Ten twêede, de evaluoatie over het SV es vulip in gang getreed'n. Doarom doeke een vôorstel om nog ne kêe soamn te koomn. in min ôogn moet er an drie vôorwoard'n vuldoan weird'n om da effectief te doen:

 • Der moet'n voldoende nieuwe minsn ip ofkoomn
 • Der moet'n zeker een aantal Nôorderlingn ip ofkoomn
 • Et serieuze gedêelte moet goan over de evaluoatie van het SV, met een bepoalde agenda en plannienge. Inbring es verwacht van iedereen om pinpunt'n (pinklank'n :-) ) te bespreek'n.

Wa vind je gudder van't gedacht? --D-rex 20:58, 10 januoari 2007 (UTC)

Of/woar dat ôok deuregoat, ik komme verzekers allesies of. 'k Ben wel ginne toalman, mo gow ja. Tbc 21:40, 10 januoari 2007 (UTC)
Awel, oaje veel noorderliengen wilt moejje 't misschien an de Noordpool organiseren. K'ei nog ne café de Noordpool gekend, moa je bestoat nie mêe. Serieus; ol de die die nie van Kortrik zyn ein vôorrang (Dus Zuud en West ôok). Moa persoonlik zoek et nie doene vôorn olfsten februoari. --Foroa 22:39, 10 januoari 2007 (UTC)
Bedankt voor de invitatie. Maar ik kom niet. 'k Wens de anwezigen veel succes, weinig getwist, en vooral vele leute. --Astro 19:19, 12 januoari 2007 (UTC)
Natuurlik zyn de 'oude' Zuuderlingn ôok va harte welgekoomn, 'k ben zelve êen :-) Maar om minsn tôpe te bringn moet er wel iets nieuws zyn ten ipzichte van de vôrige bieêenkomste é --D-rex 07:05, 11 januoari 2007 (UTC)
Ik wuln wel komn ('k reken mezeve oender de westerliengn), mo 't god e bitje ovang van 'n doatem. Nu, akket antien weetn, kukke wel etwot regleren. Meuzel apeupri 20:40, 12 januoari 2007
Loat de praktische zoak'n moa voo loater, we goan ton wel nen doatum utzoek'n die voo iederêen die wil koomn past. Nu willek allêene een gedacht van wa da iederêen derover peist, en of dajje zelve zoe willn koomn --D-rex 20:03, 12 januoari 2007 (UTC)
Bedankt vo d' invitoasje. 'k Vind'n 't e hêel tof initiatief. Moa 'k zien min doa nie zitt'n tusschen al die vint'n. 'k Goa kik da nôoit kunnen oalen.:)... En wien wit spring 'k oenverwachts algelik eki binnen. Ik goan junder verkennen moa ginder min nie ;) --Zeisterre 20:10, 12 januoari 2007 (UTC)
Ziesterre, ge goat mie toch nie zeggn dajje gie een vrouwe zit? Dat es nu ne kêe vrêe tof, en 'k oat nie gepeisd. En da moe u nie teegnoud'n om te koomn weie, bring in't slichtste gevol unen vint mee :-) --D-rex 20:22, 12 januoari 2007 (UTC)
Heila allemolle. 'k Vien 't een goei voorstel om ne keer tope te komn. 'k Wille dor ook wel bie zien, mo 'k en exaams toe de twidden februari. De derden gaa'k ferm gaan vieren :-) . Dus ja, lat etwuk weten waar en wanneer da je zoe tope komn é. Vele groeten van Jonas. 12/01/2007
Ik schrieven stief gèren moa ken stief winnig tied voar bièènkomsten, oal kunne 'k stief goed in de noadzake dervan inkommen... zeg me wanneer da je 't zoe doen en tonne go 'k kunnen zeggen oak kunnen kommen--Filibertus 21:41, 12 januoari 2007 (UTC)
D'evaluoasje van SV 1.1 eit eigentlik nog nie zo vele upgebroch oe je 't mie vroagt. 't Es doamei da'k mie ofvroage oet nog nie te tielik es vo en twidde biejeenkomste. Moa ojje en biejeenkomste plant, goa 'k ofkommn, vaneigens datte. 'k Stelle voorn da Zeisterre trakteert, kwestje van eur Noord-West-Vlams beter te verstoane :-) --Patrick 12:58, 13 januoari 2007 (UTC)
Da de evaluoasje nog nie ipgebrocht eit, da vinne kik dus nie, iederêen geeft toch an woar dat er over gediscussieer moe word'n? Moar, de evaluoasje tôont dudelik an da we tôpe moet'n koomn, want voo sommige zoak'n es't beter om der man ip man (of vrouwe ip man, of man ip vrouwe,...) over te discussieern, dus de twêede bieêenkomste es mêer dan nôdig :-) --D-rex 13:09, 13 januoari 2007 (UTC)
man ip man, vrouwe ip man, man ip vrouwe... titn't mie D-rex da joen fantasie en bitje up hol sloat :-) --Patrick 13:14, 13 januoari 2007 (UTC)
'k Zie ôok dat er enouft belangstellienge es van de nieuweliengn, dus 'k besluute ierut dakke verder meuge goan me de praktische invullienge :-) --D-rex 13:09, 13 januoari 2007 (UTC)
Mo misschiens nie hêel direct... Tbc 16:02, 13 januoari 2007 (UTC)
Awel, Patrick, ik zoen joen nog willn trakteern omda je gi min voorstel vo de "y" in te voeren vo de korte "ie" nog zo slecht nie vindt...:) --Zeisterre 11:00, 14 januoari 2007 (UTC)
'k e vandeweke gin tied overget, doarom e 'k nu moa de vroage geleezn vo ne kêe noar ier te kom kiek'n ... Moa 'k zoe 't zelve nie direkt zien zitt'n vor of te kom. 'k Goa ne kêe da blad goan leez'n over die evaluoasje en doar miskien mien gedacht zegg'n. --Endriek 13:43, 20 januoari 2007 (UTC)

Verschillende dialecten in één vls-wiki[brontekst bewerken]

Een nieuwe tool om de artikels die in de verschillende West-Vlaamse dialecten zijn geschreven te beheren is: Categorie:Wikipedia:Artikels noar dialect. Artikelen komen volledig automatisch in de juiste categorie terecht bij het plaatsen van het {{plat}}-template. Groeten, Tbc 16:02, 13 januoari 2007 (UTC)

Ah nu wete 'k wuk da je doamei bedoelt --Patrick 16:06, 13 januoari 2007 (UTC)
En ook nieuw is de {{platsec}}-template, te plaatsen wanneer enkel een bepaalde sectie in een bepaald dialect is geschreven. Inspiratie komt van de Limburgse wiki, waar het systeem blijkt te werken. Tbc 16:49, 13 januoari 2007 (UTC)

.Gif of geen .gif?[brontekst bewerken]

In het artikel katte werd voor 't eerst gebruik gemaakt van een animatie: verschillende foto's wisselden elkaar af. Ikzelf vond dat minder mooi (en zelfs een beetje storend). Daarop haalde tbc ze eraf. Maar misschien ben ik wel in de minderheid, en moeten animated .gifs gewoon kunnen. Daarom een mini-peiling: wat denkt de rest hiervan? --user:Astro

Misschien efkes preciseren: ik vermoed dat het hier niet gaat omwille van het feit dat het gifs zijn (er zijn ook stilstaande gifs die moeilijk te onderscheiden zijn van jpeg's), maar omwille van het feit dat het bewegende beelden zijn. PS: bewegende beelden laten zich ook moeilijker printen.--Foroa 22:23, 15 januoari 2007 (UTC)

 • Voorn
 1. ...
 2. ...
 • Teegn
 1. --Astro 21:06, 15 januoari 2007 (UTC)
 2. --LimoWreck 22:32, 15 januoari 2007 (UTC) zie hieronder...
 3. --MADe 08:13, 16 januoari 2007 (UTC) verwarrend
 4. --Tbc 13:43, 16 januoari 2007 (UTC) 'k Peize da me oes êeste ofbeeldiengsregelke ein ;-). En inderdoad: png es beter. Tbc 13:44, 16 januoari 2007 (UTC)
 • 't Es mie tselste
 1. --Patrick 21:04, 15 januoari 2007 (UTC)
 2. ...

Commentaar[brontekst bewerken]

 • GIF's op zich niets tegen. Maar:
  • niet voor het animeren van statische foto's: plaats dan gewoon meerdere foto's naasteen in een artikel, of selecteer de beste en verwijs voor de rest naar commons:, daar dient dat project voor.
  • Los van de animatie-kwestie: voor tekeningen is en:PNG (portable network graphics) te verkiezen. Voor foto's en:JPEG. Gif is niet te verkiezen, en al helemaal niet voor foto's (256 kleuren beperking).
  • Animatie op zich kunnen natuurlijk, maar dan wel waar ze echt relevant zijn. Zie bijvoorbeeld en:Four Stroke Engine. --LimoWreck 22:32, 15 januoari 2007 (UTC)

Resultoat[brontekst bewerken]

'k Ei 't êen en 't ander in Wikipedia:Conventies gezet, e pagina die nog vele ga groeien... Tbc 19:29, 19 januoari 2007 (UTC)

Iproep voo een twêede VLS gebrukersbieêenkomste[brontekst bewerken]

Ik zoe nen iproep willen doen voo een twêede gebrukerbieêenkomste. In de volgende tabelle stellek een aantal doatum vôorn, o je dienen dag keunt, moe je der moar een kruuske inzett'n. O unen noame der niet biestoat moar ge wil ôok koomn, zet er u moar gerust bie. Oe mêer zieln, oe mêer vreugd.

De bieêenkomste goat best were deure in Roeseloare, in't midd'n van de provincie.

En kruus = ge kut wel, e striepe = ge kut nie, een vroagtêekn: ge kut misschien, o je eventueel goste eit.


User Geïnteresseerd in meeting zo 4 feb 2007 vr 9 feb 2007 zo 11 feb 2007 vr 16 feb 2007 zo 18 feb 2007 vr 23 feb 2007 zo 25 feb 2007 vr 2 moa 2007 zo 4 moa 2007 vr 9 moa 2007 zo 11 moa 2007 vr 16 moa 2007
Astro
D-rex x - x - x - - x x x x x -
Foroa
Patrick x - x x x x x avond - x x avond x
Meuzel x - - x - x - x
Zeisterre - ? - ? - ? - ? - ? - ?
Filibertus x x x x
Eeeceee x - - ? - x - - - - - - -
Jonas Ketshulle
LimoWreck
Tbc x x x - ? - ? - x ? x ?
(vul moar an)
(vul moar an)

Agenda 2e gbr.[brontekst bewerken]

Beslissienge: 9 moarte[brontekst bewerken]

't ziet er noa uut da 9 moart past voor de grôotste groep, ik stelle dus vôorn om ton tôpe te koomn. Dedé die nie keun dienen dag, keun je nog ne kêe kikk'n of da je toch nie zoe keun? Ik zoe der toch vrêe geirn Meuzel en Jonas bie ein zullen. En Foroa, gie zit natuurlik onmisboar, goa je echt nie va gedacht verandern? --D-rex 10:43, 17 februoari 2007 (UTC)

Plekke van twidde byeenkomste[brontekst bewerken]

Wor ist da me tope kom'n?--Filibertus 16:48, 3 moarte 2007 (UTC)
'n Eest'n kee ein me topegekomm'n in Café Cirque, e tof cafeetje up 't Polenplein in Roeseloare. Dat ligt vlak in 't centrum neffers 't staduus en d'r er zyn genoeg parkeermeugelykeed'n, zie under web site vo de juste liggienge.
't Nadeel es wel dat na 'n oavond toe de muzik luder en luder goat. Oe 't surtout de bedoelienge es om te drienk'n toen bessan da zo nie. Moa oe me rustig willn babbeln en discusjeern toen zoen me beters e stillere plekke zoek'n. Oe j'e voorstel eit... --Patrick 17:28, 3 moarte 2007 (UTC)

'k peize inderdaad dat 't de bedoelinge is om ne keer bie te klappen. A je wilt verzamelen in Roeselare, gin probleem, 't is centraal in West-Vlaanderen. Ingeval dat 't do te lude wordt, gaa'm wel een stilder cafeetje vien zeker? Vele groeten en toe ton, Jonas.

Zeg e ki een eure, Patrick of D-rex. Tbc 19:59, 6 moarte 2007 (UTC)
Verdere info ip Wikipedia:Twidde Gebrukersbyêenkomste. Iederêen welgekommn! Tbc 21:13, 6 moarte 2007 (UTC)

Voorstel: nieuw voorblad[brontekst bewerken]

Wil je gider ne kee kik'n na min nieuw VOORBLAD en junder gedacht zeggn? 'k Ei 't ofgekeek'n van andere wiki's (en nog gin bitje ;-). 't Voorblad es nu veel luchtiger, en 't sluut ook an bie andere wiki's.

Min voorblad eit gin inoud nie mei, de bedoelienge es da 't ol weg zit in portoaln en in patroon. Da vinne 'k wel en pluspunt.

Nog te doene:

 • eerst en vooral: uutbouw van ontbrekende portoaln
 • de bestoande portoaln vinne 'k ik te zwoar, ze moet'n ne lichtern layout krign. Kikt bievoorbeeld kee na [1] of [2]
 • 't voorblad eventueel beveilign want 't zit toch gin inoud mei in, 't zou nog ollene moet'n angepast zyn oe de structure van 't oofdblad verandert. En 'k zie dan de meeste Wikipedia's under voorblad ook beveiligen.

En nu goa 'k goan sloap'n :-) --Patrick 03:13, 18 januoari 2007 (UTC)

't Es echt prachtig Patrick, echt woar, zo rap meugelik invoern. Êen klêen minpuntje, ik vinne de 'wa da we zo rap meuglik moet'n ein' te grôot --D-rex 08:12, 18 januoari 2007 (UTC)

Reactjes[brontekst bewerken]

Deze opzet heb je denk ik grotendeels van de Friese Wikipedia, de Friese Wikipedie heeft het weer van de Nedersaksische Wikipedia en ik heb het idee weer van de Portugese Wikipedia (al is het wel in een "zwaar" aangepaste vorm). Lekker orgineel, maar goed alles is beter dan de oude hoofdpagina zou je zo denken :P ...en precies wat D-rex zegt "wat da me stief greig zou wiln ein" of zoiets (beetje informeel voor encyclopedie maar goed) is erg lang, je kan daar beter de encyclopedie neerkwakken daar hebben mensen ook meer aan dan al die rode teksten. Servien 09:42, 18 januoari 2007 (UTC)
Min voorkeure goat uut na de Duutsche Wikipedia, moa ik sloage d'r nie in om die html-code te doen werk'n. Die van de Friese wiki doarentegen es e heel stik eenvoudiger en 'k vonne 't resultoat meer dan bevredigend. Misschiens moet'n me wel andere klurkes gebruuk'n, nu ei'k ze schoamteloos overgepakt :-)
En ik ei d'r gin problim mei dat er ne pak rooie lienks stoan up da voorblad. Me zyn ne joengn Wikipedia, me zyn ambitieus, en me weet'n dat er nog veel werk an de wienkel es. 't Es zo ook en uutnodigienge an olle bezoekers om d'r an mei t'elp'n. --Patrick 10:11, 18 januoari 2007 (UTC)
Ik vind'n 't stif goed. Schôon nachtwerk!!! :) --Zeisterre 10:18, 18 januoari 2007 (UTC)
Nie slicht Patrick, 'k peize dattet moeilik beter kan. Meskien n'discussieblad beginnen voe de detail kritieken en suggesties (vôorol klassementen, surtout de moeilik klasserboare lik dogeliks leven). Der steekt nog êen dieng stif of: verwante wiki's: de stil, de koeien van letters en dertig van de 300 wiki's: 'k peize da dadde stif kan gecompresseerd wirden. --Foroa 10:35, 18 januoari 2007 (UTC)
Een hele verbetering. Eén detailkritiekje... deze titels zijn niet onderscheidend genoeg: Ter informoasje & Wuk da je zoe moet'n weet'n --Astro 10:40, 18 januoari 2007 (UTC)
Ook ik vin 't stief goed. De vorigen begoste inderdoad vrêe zwoar over te komn. 'k Zoe zeggn: direk invoern! En die rode links zijn trouwens erg belangrijk als inspiratiebron. Kijk maar eens hoeveel nieuwe artikels rechtstreeks uit die lijst komen. Tbc 12:58, 18 januoari 2007 (UTC)

De upmerkiengn tot nog toe[brontekst bewerken]

 • Wa da we zo rap meuglik moet'n ein es te lank.
'k Ei die rubriek ingekort. Ik benne ook voorstander om ieder portoal nen eigen rubriek Wa da we zo rap meuglik moet'n ein te geevn. Wie da em wil specialiseern in geschiedenisse, of sport, goa doar ton olles vin da em anbelangt. --Patrick 11:51, 18 januoari 2007 (UTC)
 • Is weinig origineel, cfr Friese en Nedersaksische Wikipedia.
Suggesties voo verbeterienge zyn ossan welkom. --Patrick 11:29, 18 januoari 2007 (UTC)
 • Titels nie dudelik genoeg.
Eik angepast. Est beter zo? --Patrick 11:29, 18 januoari 2007 (UTC)
Ter informoasje & Wuk da je zoe moet'n weet'n: da's toch nog altijd 2 keer 't zelfde. Waarom niet "Nieuws" voor 't eerste?
Wuk da je zoe moet'n weet'n goat over de regels up dizzn wiki. 'k Ei die rubriek'n ernoemd voor olle dudelikeid. --Patrick 12:09, 18 januoari 2007 (UTC)
"Een poar regels" is idd een duidelijkere titel user:Astro
"e poar regels" is nie correct peizekik: "'n poar" of "En poar" regels --Foroa 13:28, 18 januoari 2007 (UTC)
'k A eerst 'en poar' gezet, moa Tbc eit veranderd na 'e poar'. 't Goa verzekers verschilln van streke tot streke. Wider zeggn: ne vint (m), e vrouwe (v), en kind (o). En lik da 'poar' onzidig es, zoet volgens mie ook 'en poar' moet'n zin. Patrick 13:38, 18 januoari 2007 (UTC)
Ik zyn voorstander vo "een poar" of "'n poar" te schriven. "Een" wordt uutgesprook'n met 'n doffe e. Ook in 't AN...--Zeisterre 14:00, 18 januoari 2007 (UTC)
Nie bie uus, wider zeggn wel degelik "en", lik bie 't voegword "A en B". --Patrick 14:07, 18 januoari 2007 (UTC)
Ik zeg ook een poar, maar in de Westhoek blijken ze e poar te zeggen. Te vermijden met ênigte regelkes ;-)

Tbc 14:12, 18 januoari 2007 (UTC)

D'êeste items zyn doel en pers, de latste vertoallisten: 't es moeilik om da regels te noemn (zie alternative voorstellen lik "Oe en woarom" --Foroa 14:23, 18 januoari 2007 (UTC)
Bie uus est enigste regeltjes :-( --Patrick 14:17, 18 januoari 2007 (UTC)
'k Ei der "Doel en ofsproak'n" van gemakt. --Patrick 01:29, 19 januoari 2007 (UTC)
'n poar alternatieve titls: ('k eine gruw van te formele en schoolse titels)
 • en poar regels --> Oe en woarom
 • Belangrike uproepen --> "... 'n andje toesteken" of "Elpt en duwke doen"
OK --Patrick 01:29, 19 januoari 2007 (UTC)
 • Wuk da me nog moet'n ein --> "Oes winsliste" "Zêre nôdig:" "Da moet er zêre bie:"
 • Portoal tourisme;
  • noame inhoudelik nie correct, alternatief "Oezen weireld"
OK --Patrick 01:29, 19 januoari 2007 (UTC)
  • ÔOfdieng" Welkom up et portoal Toerisme" veel plekke voe niks nuttigs, dubbel met den titel der boven (portoal: tourisme)--Foroa 13:17, 18 januoari 2007 (UTC)
OK --Patrick 01:29, 19 januoari 2007 (UTC)
 • Verwante wiki's nimt te vele plekke in.
Eik ook angepast. Goed zo? --Patrick 11:38, 18 januoari 2007 (UTC)
Ter vôorbild angepast (der stoane normoal vele toalen lienks ip de menu, es wel te vet noa min goeste)
 • Rubriek doageliks leevn zit er nie mei in.
Ja, dad'eik geziene: moa de diengen die drin zoaten (geweunlik komje ip 't ende uut met den brol die moeilik te klasseren volt). We goan zien zeit den blenden. --Foroa 12:08, 18 januoari 2007 (UTC)
Nieuw portoal es gemakt. --Patrick 01:29, 19 januoari 2007 (UTC)
Da verbetert olle doagen. K'vinne de fontgrootte van de rubrieken op 't voorblad wel storend groot, de originele woaren proportioneel beter (g'eit die groater gemakt achter en opmerkienge, moa 'k peize dat die ipmerkienge sloeg ip de lengte van de tekst, nie ip de grootte van 't font)
t' portoal Portoal:Doageliks Leevn es wel ne frisseren en lichteren anpak. --Foroa 08:12, 19 januoari 2007 (UTC)
 • Rubriek nieuwe artikels dizze moand --> "Latste artikels" of "Juuste biegekomn" (dizze moand es nie correct)
Es nu "Nieuw sinsn januoari 2007" en 't moand schuuft van tselste up. --Patrick 01:29, 19 januoari 2007 (UTC)
K'peize dajje beter de noame van de wiki van de latste artikels oltid dezelde oudt, nie me de datum drin. Lik dat nu es goat die liste iedren êesten dag van de moand hêlegans leeg zyn en goat het êen of twêen weken duren vôor dattet 'n bitje vul tôogt.--Foroa 16:39, 19 januoari 2007 (UTC)
Voo mie es 't selste, 'k zoe geirn 't gedacht van D-rex oorn, em es degene die nu bieoudt.--Patrick 16:46, 19 januoari 2007 (UTC)
Soms moeie den tid loaten wirken ... --Foroa 18:10, 1 februoari 2007 (UTC)

Primaire doel van 't voorblad - den encyclopedie[brontekst bewerken]

'k Peize dat de primaire bedoelienge van 't voorblad es en overzicht en toegang tot den encyclopedie te geven. Nu zyn der ip 't voorblad ollêne moa de portoalen die me reuze 5 % van 't blad inpakken. Lik dakke ol in vroegere discussies gezeid ei, da tôogt stif kletse, lik datter nie vele inzit. 'k Peize dawwe moeten vizeren ip:

 • êen derde vô 't primaire: den encyclopedie, wat datter inzit
 • êen derde vô secondaire info (regels, nieuws, ..) en
 • êen derde omgevienge: ziebalkskes, menu's, etc

Ip de mêeste andre wiki's zyn de portoalen ip 't voorblad veel mêer utgewerkt met een twêede niveau van structure. We moetn ippassen nie in de overstructurerienge te vollen, lik da't mode kwam veuf joaren geleden. Vô mie es da trouwens de grôte foute van den ollandsen wiki, 'k vin em stif onpraktisch om in te zoeken, de Friesen es vele beter ip da gebied. Nen gebreuker peist nie nôodzoakelik in dezelfde structure dajje gie in jen ôofd eit.

We meugen surtoe nie vergeten da't vôorblad 't mêest gebreukt es vô de "klant" en dat t'ênige blad es woa dattie oltid ip were komt (en ôok nog de café en juste veranderd)--Foroa 08:12, 19 januoari 2007 (UTC) --Foroa 08:12, 19 januoari 2007 (UTC)

G'eit gelik, dat es de sterkte van 't udige voorblad: g'eit direct nen eleboel lienks na artikels. De portoaln zyn der moar achteraf biegekommn en zyn doardeure nie lik dan ze zoen moet'n zin. 't Zoe keun zyn da mei 't nieuwe voorblad da gauwe goat verandern want ge goat er vanaf nu meer mei te moak'n ein. En 'k vinne da de portoaln van Uze weireld, Kunst & cultuur, Weet'nschap, Sport (en in mindere moate Polletiek en Doageliks leevn) toch ook ol veel lienks bevatt'n.
Misschiens moe'k de vier 'lege' portoals voorlopig d'ruut loat'n tot da der entwiene 't ziet zitt'n om ze an te moak'n? --Patrick 09:53, 19 januoari 2007 (UTC)
Patrick, 'k zie an jen reactie dakke min ipmerkienge nie goe genoeg geformuleerd ei of dazze nie goe verstoan zin: volgens mie voldoet het voorgestelde voorblad nie an oeze primaire behoeften. --Foroa 14:45, 19 januoari 2007 (UTC)
'k Vinne den Frieschn wikipedia ook stif goed, up da voorbeeld ei'k mie gebaseerd. 'k Ei der ol veel tid in gestook'n, 'k stele nu voorn om e peilienge t'oudn om da nieuw voorblad in te voern. Oe je wilt, kut je nog oassan een ander alternatief voorsteln woa da me toen over kun discussieern. --Patrick 16:29, 19 januoari 2007 (UTC)

Invoerieng nieuw voorblad: Peilienge[brontekst bewerken]

Het nieuwe VOORBLAD ei'k zoveel meugelik tracht'n te verbetern volgens junder bovenstoande upmerkiengn.
'k Zie da de meeste et nieuw voorblad beter vin dan 't udige. 'k Zoe nie te lange mei wacht'n om et in te voeren want anders bestoat 't gevoar da de twee voorbloadn te vele uut mekoar goan begun te loop'n. En ne kee dat ingevoerd es, goan me ongetwifeld van andere bezoekers nog interessante reacties krign. Wuk peis je gider? --Patrick 09:28, 19 januoari 2007 (UTC)

VOOR INVOERIENGE

 1. 'k Goa 't goe voorbeeld geevn :-) --Patrick 16:32, 19 januoari 2007 (UTC)
 2. --Zeisterre 16:38, 19 januoari 2007 (UTC)...
 3. 't Concept es vrêe goe (wel wa vele ofgekeek'n van andere), en anpassiengn keun loater nog oltid gedoan weird'n. 'k Volge Foroa wel gedêeltelik in zyn ipmerkienge, we goan nu wel vrêe van 't êene extreem noo 't andere. Moa zoals gezei, der es doar nog een mouwe an te passn --D-rex 17:45, 19 januoari 2007 (UTC)
 4. Tbc 19:21, 19 januoari 2007 (UTC) Voor. We kunnen na de invoering ook nog altijd rekening houden met Foroa's opmerkingn. Geen enkele pagina is definitief... dat es ier ne wiki vo 'n twadde njè. Tbc 19:21, 19 januoari 2007 (UTC)

TEGEN INVOERIENGE

 1. ...
 2. ...

UPMERKIENGN

 1. Begrip mie nie verkeerd: qua presentoatie en structuur vind ik 't vrêe goe werk. In de discussie ierboven "Primaire doel van 't voorblad - den encyclopedie" wil 'k allêne moa zeggen dat 't dêel betreffende den inoud van de encyclopedie mêer vôorrang, plekke en détails nodig eit. --Foroa 16:29, 19 januoari 2007 (UTC)
 2. ...

Nieuwe layout ingevoerd[brontekst bewerken]

Uus voorblad 'nieuwe stiel' stoat er, 't vorig voorblad ei'k ier gezet. --Patrick 00:09, 20 januoari 2007 (UTC)

Eigentlik moest je 't oude ernoemd ein na Oud Voorblad of zoiets voor de paginageschiedenisse te bewoaren en ton de redirect ein overschreven met 't nieuw voorblad... Mo gow kom, 't es moar e ki zeggn vo de noaste ki ;-) Tbc 00:16, 20 januoari 2007 (UTC)

Nuweg[brontekst bewerken]

Ter info: ik heb enkele redirects waar {nuweg} op stond terug naar redirect hersteld. Doel: simpel... de redirect bestaat er om een reden, namelijk automatisch doorverwijzen ;-) Niet-onzinnige spelfouten, zoals een accentje dat verkeerd staat (Lefèvre bv.), of ac/dc in kleine letters gespeld zijn niet meteen zeldzame spelfouten: meer mensen schrijven foutief Lefèvre, of typen gewoon het lemma in kleine letters in... de redirect helpt daarbij zo'n frequente spelfouten of spelvariaties op te lossen. Klinklare onzin meg natuurlijk wel weg.. Ik zie weing mensen bv letterlijk TSoete typen als ze 't Zoete zoeken. Zo'n spelfouten zijn inderdaad rariteiten, en zo kun je inderdaad 100 spelvarianten op 1 woord vindne. Die mogen inderaad {nuweg} --LimoWreck 18:52, 18 januoari 2007 (UTC)

Voor mij geen probleem. Ik ben tenminste zeker dat al de referenties aangepast zijn voor ik ze op nuweg zet en ik probeer alle varianten die zondigen tegen de spellingsregels, zoals Ac/dc der uit te zwieren. Als je te veel mogelijkheden biedt wordt er ook met de verkeerde spelling gerefereerd en verspreid de fout zich nog verder.--Foroa 19:09, 18 januoari 2007 (UTC)

Als je echte de frequente spelfouten hun redirect wegzwiert, dan duikt binnen de korste tijd een slordige anoniem op, die prompt zonder rond te kijken onder de foutieve titel een nieuw (in feite al bestaand artikel) begint ;-) Alvast, op de grotere wikipedia's met veel rommelende anoniemen is het al zo ;-) Wanneer je de frequente varianten in spelling laat redirecten, krijgen ze daar tenminste al de kans niet toe ;-) --LimoWreck 21:10, 18 januoari 2007 (UTC)
Hiermee ben ik het helemaal eens en had daarom ook enkele nuwegs weer veranderd in redirects. Overigens ben ik er voorstander van om voor élk artikel een redirect met de Nederlandse naam aan te maken. Mensen die ik ken, zoeken hier op de Nederlandse benaming omdat ze niet direct weten hoe het geschreven is en vinden het dan "vree chic" dat je dan automatisch op de West-Vlaamse pagina uitkomt. Tbc 19:23, 19 januoari 2007 (UTC)
Ik heb daar ook rekening mee gehouden: ik heb vooral de manifeste schrijffouten (vb reeninge) en fouten tegen het SV (vb Bruhhe) deruitgezwierd omdat wij een duidelijk signaal moeten geven dat het fout is. Ik ben trouwens altijd een van de eerste om een AN redirect te zetten. --Foroa 19:37, 19 januoari 2007 (UTC)

Gebruuk van template veranderplat[brontekst bewerken]

Ik pleite vo e spaarzoamer gebruuk van den template veranderplat (die bievoorbeeld zegt: Dit artikel moe erschreevn worden in 't Brugs).

M'ein gistern nog de discuusje g'ed mei den auteur van Jan Breydel, en ik keune de irritoasje van diene keirel goe verstoan. Je doet zyn beste vo en artikel te schrivn da em interesseert, je stikt er ol zinen tid ein, en toen krigt ie t' oorn: Da artikel moe erschreevn worden in 't kweet-nie-wuk. Persoonlik vinne 'k da ook nie stif geestig.

'k Es inderdoad stikk'n 'schonder' oe artikels over persoonlikeed'n, steed'n... in under eigen dialect geschreevn zyn moa 'k peize da me nog mei te letter schrivers zyn iervoorn. Misschiens da me (voorlopig) beter den tekst van veranderplat en bitje voorzichter upstelln, lik Uutbreidiengn up da artikel meugn gerust int Brugs, da sluut beter an bie 't oenderwerp.

Misschiens moet'n me 't gebruuk van de nieuwe template {{platsec}} encourageern, 't zyn d'r verzekers nog nie vele die weet'n da je nu ook en afzoenderlik oofdstik in e streektoale kut markeern, lik in Maria van Bourgondië#Dood. --Patrick 04:52, 23 januoari 2007 (UTC)

Ik ben het daar dus niet mee eens, de logica dicteert dat regiospecifieke artikels in de taal van de regio geschreven moeten worden. Het vraag enkel een beetje volwassenheid om te aanvaarden dat je artikels aangepast kunnen worden. Schrijvers moeten gewoon geen aanstoot nemen aan het feit dat een artikel in een ander regiodialect aangepast wordt, tenslotte wordt er inhoudelijk niets veranderd. Zelf zet ik een veranderplat boven mijn eigen artikels, als ik die in een andere taal wil zien, en zo zou het altijd moeten zijn. Wikipedia is een gezamelijk project, en niemand kan/mag claims leggen op artikels die hij/zij zelf geschreven heeft --D-rex 07:08, 23 januoari 2007 (UTC)
Ik snap de bekommernis van Patrick, maar ik sta wat dit betreft helemaal achter de redenering van D-rex. Als je er per se op staat dat jouw dialectvorm van begin tot eind wordt gerespecteerd (en als je vindt dat dàt primeert boven de gezamenlijke uitbouw van de Wiki - wat je goed recht is), dan moet je maar een plaatsgebonden onderwerp zoeken. --Astro 07:43, 23 januoari 2007 (UTC)
Akkoord vo steed'n en gemeent'n, moa vo belangrike figuurn vinne 'k da elegansn nie nodig om da zo te gaan upleggen (Dit artikel moe erschreevn worden in 't ....). Oe ne Kortrikzoan, Iperlienk of Wervikoan e schoon artikel schrift over Simon Stevin, Jan Breydel, Lodewijk van Gruuthuse of Achille Van Acker, toen es da toch e vree goe zoake vo uze wiki? 'k Zie nie in voewuk dat per se moe erschreevn zin. Dat eit niet'n te moak'n mei volwasseneid, wel mei respect vo 't werk van 'n auteur en den tid dat ie of dazze zie d'r in gestook'n eit. --Patrick 07:24, 23 januoari 2007 (UTC)
Maar zie een aanpassing aan je artikel toch eens niet als een persoonlijke "aanval" op je artikel. Wees blij dat mensen het de moeite vinden om je artikel te lezen én te verbeteren, het kan er alleen maar beter door worden. Zelf durf ik in mijn haast nogal wat spelfouten schrijven, en ik vind het dan ook goed dat mensen als Astro en Foroa mijn tekst 'durven' aanpassen. Persoonlijk denk ik dat het veel erger is voor bvb een Bruggeling als hij een artikel gebonden aan zijn streek moet lezen in een 'vreemde' taal. Verder, als je niet toelaat dat er een veranderplat op je artikel gezet wordt, wil dit zeggen dat je alleen maar over dingen uit je eigen regio kan/mag schrijven. Dit zou de uitbouw van de vls veel sterker beperken. --D-rex 08:07, 23 januoari 2007 (UTC)
Dit blijkt dus een heikel punt te zijn. Uitstekende materie voor de 2de Gebruikersmeeting ;-)--Astro 08:25, 23 januoari 2007 (UTC)
Lik geweunlik moen me de keirke 'n bitje in't midden ouden (kikt noa min reactie ip Discuusje Wikipedia:Café). De formuleringe van veranderplat mag meskiens wel wa vôorzichtiger. Lik dattet nu stoat est dikwils komiek te zien da 'n artikel in 't Brugs stoat en datter boven stoat te blienken dattet in 't Brugs moe erskreven wirden. 'k Zoe ôok die templates olonder zetten, nie ols êeste linne.
Oak voe plat zoekke verzichtiger zin, in den trand van: 't es de bedoelienge da da artikel ier lik Brugs anvoelt.
En tenslotte over de platsec: 'k vinne da en bitje en lapmiddel of overgangsmoatregel vôe iemand die echte grôte stikken bielapt bie en artikel. 't gezond verstand goat loater eutwezen wuk dialect datter overwigt.
En joa, naturlik es Jan Breydel beter in 't Brugs, moa niemand die weet dattie eigenlik van Oostende es (of eut de medialoane in Vilvôorde), dus we moen der ôok gêen dogma van moaken. En 'k ei lievre ne Jan Breydel van Oarelbeke dan gin artikel. Vergeet nie datter vele problemen me tid ondersnêeuwen, surtoe d'ego problemen ... --Foroa 08:37, 23 januoari 2007 (UTC)
Wel, als dit jullie mening is, dan leg ik er mij bij neer. Ter afronding toch nog twee bedenkingen (en 't is niet omdat ik graag 't laatste woord heb ;-) :
 1. Er is een verschil tussen het aanpassen van de spelling om die SV-conform te maken versus het aanpassen van woordenschat en stijl om die in een ander dialect te krijgen. Met dit eerste heb ik zeker geen probleem, integendeel.
 2. Je beperkt de uitbouw van de vls precies omwille van je eis dat auteurs enkel over lokale onderwerpen mogen schrijven. En zelfs als ik een artikel over een bekende Bruggeling zou beginnen bijv. in 't Werviks, op een bepaald moment wordt dit dan plots Brugs, en kan ik het niet meer aanpassen want ik spreek geen Brugs. Van aanmoedigen gesproken! Vandaar mijn voorstel om meer met dialectsecties te werken. Zo kan een artikel dat bijv. int Werviks is begonnen uitgebreid worden met hoofdstukken in 't Brugs, Kortrijks en wat je maar wil, zonder dat het herschreven moet worden. (Zie katte dat begun es in noordelik WVL en da'k angevuld ei in 't Werviks). Gebruik van eigen dialecten moet aangemoedigd worden, en niet uitgewist vind ik. --Patrick 08:53, 23 januoari 2007 (UTC)
Ik sta volledig achter de redenering van D-rex. Op vraag van "Zwaan" heb ik 't artikel over "Michiel de Swaen" verdergezet. Maar ik zou het heel leuk vinden moest dat plotseling veranderen in het echt "Duinkerks". Ik kijk er naar uit...:) --Zeisterre 09:25, 23 januoari 2007 (UTC)
Dat zou inderdaad prachtig zijn. Maar ik zou er niet te veel op rekenen; 't aantal inwoners van Duinkerke dat nog Vlaams kent, kun je waarschijnlijk op je twee handen tellen vrees ik :-( --Patrick 09:38, 23 januoari 2007 (UTC)
Patrick, in jen vôorbilden interfereert secplat nogol straf me 'n tekst, surtoe oandre printjes in stoane. Meskien de tekst "Dit ôofdstik es geschreevn in 't Werviks, en da zoe zo moet'n bluuvn" inkorten tot Dit ôofdstik es geschreevn in 't Werviks. 't ander kleurke isoleert et wok beter van den tekst. --Foroa 10:54, 23 januoari 2007 (UTC)
'k Ei 't bitje ingekort, en 't stoat nu lienks. --Patrick 11:10, 23 januoari 2007 (UTC)
Da isoleert nu toevollig beter omdatter in jen vôorbeeldn prientjes stoane, k'zoe't wel reks loaten stoan in 't blauw (lienk noa ulpe) plus en blanco linne.--Foroa 11:16, 23 januoari 2007 (UTC)
Nezze. --Patrick 11:22, 23 januoari 2007 (UTC)
k vinne da n goe zoake da die formulerienge n bitje angepast es. Want den êeste kêe da'k da boovn n artikle zoage, verskoate 'k toch ôok n bitje :) --Endriek 22:42, 23 januoari 2007 (UTC)
Zou't nie meuglik zyn vo de formuleringe ôok n bitj'an te passen in "Dit artikel es geschreevn in 't Môosleeds, en da zoe zô moet'n bluuvn."? Bevôorbild: " Dit artikel ...in 't Môosleeds, en 't is de bedoelinge dat zô bluuft", die "moeten" schrikt nogol of, vinde 'k ik ... --Endriek 17:17, 26 januoari 2007 (UTC)

Ofmetiengen van de prientjes[brontekst bewerken]

Ol de ofbeeldiengen, angedud me thumb, wirden, voe zoverre meuglik, getôogd lik dattet ingesteld es in de menu "min vôorkeuren - Bestanden - thumb". k'peize datten default 180 pixels es, en das en bitje klêne. K'vinne 300 pixels beter en schôner printjes gift.--Foroa 19:54, 23 januoari 2007 (UTC)

'k Ei ne ki zitt'n zoek'n oe da 'k da kanne instelln en sysops iere keun da blikboar nie zelve. Davôorn moe je ne niveau ôger goan en davoorn e verzoek indienn bie de developers. Persoonlik vin ik die 180 genoeg (misschiens 200 tot zelfs 250 mo toch nie mêer). Wikipedia es uiteindelik gin prent'nboek, olle andere wiki's gebruuken ôok 180 vo standoard en de mêeste minsn ein nog olsan 1024x768 vo schermresolutie wuk da verzekers minder es dan diedie van gie, Foroa. Tbc 19:07, 26 januoari 2007 (UTC)
Inderdoad, op schermen me mêer courante resoluties es 200 tot 250 pixels redeliker. k'Ei geprobeerd ip en scherm van 1900 * 1200 en ton es 180 pixels belachelik klêne. t' Zoe wel interessant zyn oat de bovengrenze 'n bitje ôger dan 300 pixel zoe kunnen zin. Wa da'kke eigelik wilde zeggen es:
   • Je kunt zelve de pixel sizes van je thumb beelden en de maximum ofmetienge van de printjes per gebruker instellen
   • Het is beter geen pixel size ip te geven in de artikels vô printjes die ongeveer ne "thumb" grôot moen zin: zo kan't de gebruker zelve kiezen
   • De galerien geven zôdoanig kleine printjes dazze ip en grôter scherm biekans nie mêe te ziene zin. --Foroa 08:06, 29 januoari 2007 (UTC)
Voor de niet-technisch aangelegden, zoals ik: zou je die cijfers es kunnen demonstreren met de praktijk? Welke prentjes bij welke artikels zijn oké, en welke zijn te groot? (mijn scherm is 1024x768, ontdek ik net) --Astro 08:15, 29 januoari 2007 (UTC)Inderdaad, 1024x768 is momenteel de meest gebruikte resolutie hoewel ik verwacht dat die binnen de drie jaar naar 1200 x 1024 (17 tot 19 inch) (en 1400x1024 voor laptops en widescreens) gaat opschuiven.
'k heb nu geen tijd om uitgebreid te antwoorden. Maar je kan wel experimenteren. In Krote staan er twee printjes in thumb maar zonder pixelsize. Met je eigen instellingen in "Min vôorkeurn" - "bestand'n" kun je de size van de thumbs instellen van 180 tot 300 pixels. Dan moet het beeld van krote na ne refresh (F5) zich automatisch aanpassen aan je instellingen, en het is dus aan jou om uit te maken wat voor jou het beste is. Als je de pixels aangeeft in de artikeltekst (vb ofbeeldienge|thumb|300px...) dan heeft de gebruiker de keuze niet meer, wat dus niet aangewezen is.
Anderzijds zijn sommige artikels beter met een grote mooie foto, vb Kust en Damse vaart (iemand heeft die laatste teruggesteld naar thumb). Maar ook hier kan je je persoonlijk limiet instellen. Aan jou om te experimenteren. In Kortrik zit er een galerie hetgeen ik op mijn scherm veel te klein vind. Jammer dat er geen manier schijnt te zijn om voor gevallen, zoals de Damse vaart, vb 60 % van de windowbreedte te definiëren.
Graag je bevindingen hier want ik werk inderdaad op hogere resoluties (1600 x 1200, 1200x 1600 en 1680 x 1050) waar prentjes piepklein worden en teksten dikwijls moeilijk leesbaar zijn omdat ze veel meer dan honderd characteres per lijn bevatten. --Foroa 08:50, 29 januoari 2007 (UTC)
In Pieter de Coninck staat er een foto die op 300 pixels staat. Goed, te groot ? --Foroa 10:34, 29 januoari 2007 (UTC)
Ik heb er geen enkel probleem mee geen opgelegde afbeeldingsbreedtes meer door te geven en standaard thumb te gebruiken (voor taxoboxen dient denk ik wel een standaard afgesproken te worden). Dan kan, zoals je zegt, de gebruiker zelf kiezen hoe groot hij die prentjes wil. Persoonlijk gebruik ik al jaren 1400x1050 als resolutie met links een bookmark sidebar zodat mijn tekstvenster uiteindelijk niet zó breed is. Zelf vind ik krote met 180px mooier dan met 300px maar dat is echt een kwestie van smaak. Ik vind het niet zo geslaagd dat door de grote afbeeldingen kopjes rechts van een afbeelding beginnen. Idem bij West-Vlams: de inhoudstafel met links daarvan een afbeelding. Die afbeelding zie ik liever rechts (idealiter onder de toc, in een kopje). Maar zoals reeds gezegd: kwestie van smaak. De galerijprentjes zijn inderdaad vaak nogal klein. De afbeelding in Pieter de Coninck bevindt zich aan de bovengrens van wat ik mooi vind. Ik zou het niet erger vinden mocht het kleiner zijn omwille van hetgeen ik boven al vermelde: door de afmetingen springt standbild rechts van de afbeelding. Een br clear=all zou dit verhelpen maar dan krijg je weer witte ruimtes. Tbc 14:44, 29 januoari 2007 (UTC)
Pas op met dergelijke verwijzingen omdat de tekst en printjes bij iedereen anders staan, afhankelijk van de afmetingen van je venster, fonts, etc. ... Zo staat bij mij standbild 2 cm onder de foto.
Wel belangrijk om weten is dat een foto linksboven de leesbaarheid vermindert (normaal leest je oog van links boven naar rechts onder) maar vooral dat alle indents en bullets aan de linkerzijde om zeep zijn (alles links ge-aligneerd). Bovendien wordt er sporadisch een stuk van de tekst afgeknipt (een refresh verhelpt dat, maar het is sukkelen). Dat is te zien in Guld'nspoornslag waar dat we de bullets niet goed krijgen. --Foroa 14:58, 29 januoari 2007 (UTC)
Dus je hebt er niks op tegen dat ik afbeeldingen die links staan, rechts zet en vastgezette breedtes verwijder? Tbc 14:51, 1 februoari 2007 (UTC)
Voor mij geen probleem, tenzij waar het duidelijk voor de sfeer of layout gedaan is, vb kust en vroeger damse vaart. Als je belangrijke verschillen merkt zou ik gewoon een seintje geven aan de auteur (of vermelden in de samenvatting). Eventueel nog een item voor de conventies. Gecenterde onderteksten vind ik ook properder.
In sommige gevallen kunnen inperkingen van de afmetingen aangeraden zijn zoals bv het flesje Bernardus hiernaast (in 100 pixel resolutie gevolgd door de gebruiker resolutie). De opgegeven waarden slaan duidelijk op de breedte. Bij mij is het tweede fles driemaal groter: 't is om dronke van te worden.--Foroa 15:27, 1 februoari 2007 (UTC)
't Dynamisch bereken van de prentjes (bv. 25% van je schermbrêedte) zorgt vo vee belastienge ip de servers. Ol die prentjes under thumbs zijn noamelik ol geresized ip vôorhand en doar bewoard zoda ze zêre kunn getôogd wordn. Moest da dynamisch zin, moet'n ze iedere ki at er êen e pagina ipvroagt goan resizen of ol de prentjes van Wikimedia in olle meugelikke ofmêtiengn goan ipsloan. En z'ein nu ol zukke miserie vo de groei van wikipedia te volgn me hardware... Dynamische thumbs: 'k zoe der je bôontjes nie ip te weke leggen, 't goa ni vo direkt zin. Tbc 23:44, 9 februoari 2007 (UTC)

Woordenboek der Nederlandsche Taal[brontekst bewerken]

Het nl:Woordenboek der Nederlandsche Taal staat nu ook online, volledig en gratis te raadplegen. Zie http://wnt.inl.nl . Daar vind je dus Nederlandse woorden, maar de lexicografie bevat dus ook oude Nederlandse woorden... jawel, woorden die vaak in de diverse dialecten in de lage landen opduiken. Als je eens wat meer achtergrond wil bij een woord dat je niet meer in de Van Dale terugvindt, maar wel in je dagelijks taalgebruik: misschien kan je daar terecht. (Of kan je ook zien dat bepaalde woorden soms helemaal niet zo West-Vlaams zijn als we dachten ;-) ) --LimoWreck 20:08, 29 januoari 2007 (UTC)

En probeer ook even:

Als je oude online en dwonloadable woordenboeken zoekt. --Foroa 15:21, 7 februoari 2007 (UTC)