Wikipedia:SV-AN/SV1.1

Van Wikipedia

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

West-Vlaams - Nederlands[brontekst bewerken]

Deze lijst met West-Vlaamse woorden en hun Nederlands equivalent dient als hulpmiddel voor bezoekers op deze West-Vlaamse wikipedia. Ze biedt uitsluitsel omtrent het West-Vlaamse woordgebruik en de juiste spelling ervan. De gevolgde spelling is die van het SV. Zie ook Nederlands - West-Vlaams.

Er wordt gestreefd naar algemeen West-Vlaams. (Zeer) lokaal gebruikte termen zijn hier niet opgenomen.
Bij zelfstandige naamwoorden wordt het geslacht en de meervoudsvorm vermeld.
Bij werkwoorden worden telkens drie vervoegingen vermeld: 1e p ev tt, 2e p ev tt, voltooid deelwoord.

Klik hier om nieuwe woorden voor deze lijst aan te vragen.
Zie de legende voor een beschrijving van de gebruikte afkortingen.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Amerikoan
(zn m, mv Amerikoanders) Amerikaan
à peu près
(bw) ongeveer
andjoen
(zn m, mv ~s) ui
anmeldn
(ww) aanmelden; ik melde an, gy meldt an, angemeld
appelsin
(zn m, mv idem/appelsins) sinaasappel; ook sinappel
artikel
(zn o, mv ~s) artikel
beezn
(zn mv) bessen; ook beiers
beiers
(zn mv) bessen; ook beezn
bête
(zn v, mv bêetn) biet
beuter
(zn m) boter; ook butter
bewerkn
(ww) bewerken; ik bewerke, gy bewerkt, bewerkt
bie
(zn v,mv biën) bij; Die bie et my gestekt De bij heeft mij geprikt
binst
(bw) ondertussen; ook ondertusschn
blad
(zn o, mv bloadn) webpagina
bladzyde
(zn v, mv bladzydn) bladzijde, pagina uit boek
bleitn
(ww) wenen; ik bleite, gy blet, geblet; ook schrêemn
blomme
(zn v, mv blommn) bloem
bluuvn
(ww) blijven; ik bluve, gy bluuft, gebleevn
blyde
(bn) blij; ook bly, blye, content
bly
(bn) blij; ook blyde, blye, content
blye
(bn) blij; ook blyde, bly, content
briengn
(ww) brengen; ik brienge, gy briengt, gebrocht
brugge
(zn v, mv bruggen) brug
buk
(zn m, mv ~s) rammelaar; ook keunebuk; vlg. keun, keunemoere, moere
butter
(zn m) boter; ook beuter
buutn
1. (zn m) buiten; Je wunt up den buutn Hij woont op het platteland
2. (bw, vz) buiten; J'es buutn in nof Hij is buiten in de tuin
by
(vz) bij
bydroage
(zn v, mv bydroagn) bijdrage (aandeel in iets)
content
(bn) blij; ook blyde, bly, blye
courageus
(bn) moedig; ook stout
dag
(zn m, mv doagen) dag
deure
(zn v, mv deurn) deur
diere
(bn) duur
dinne
(bn) ook dunne
1. dun; Myn kouse es dinne
2. simpel van geest; Ge moe gy nie dinne doene Je hoeft niet simpel te doen
discuusje
(zn v, mv ~s) discussie
dizndag
(zn m) dinsdag
droef
(bn) stout; ook stout
dul
(bn) kwaad; ook kwoad, vis
dunderdag
(zn m) donderdag
dunne
(bn) zie dinne
duusd
duizend
Duuts
1. (zn m, mv Duutsche) Duitser; ook Duutser
2. (zn o) het Duits
3. (bn o) Duits
Duutsche
1. (zn v, mv idem) Duitse vrouw
2. (bn v/mv) Duits
Duutschn
(bn m) Duits
Duutser
(zn m, mv Duutsers) Duitser; ook Duuts
Duutsland
(zn o) Duitsland
ein
(ww) hebben; ik ei, gy eit, gehad
elpn
(ww) helpen; ik elpe, gy elpt, golpn
enstens
(bn) overlangs, in de lengte
Die stroate stond enstens onder woater
entwien
(onbep. vnw) iemand; ook etwien
ernoemn
(ww) hernoemen; ik ernoeme, gy ernoemt, ernoemd
erte
(zn v, mv ertn) hart
ertzêer
(zn o) verdriet; ook verdriet
erwete
(zn v, mv erweetn) erwt
etwien
(onbep. vnw) iemand; ook entwien
etwoaschn
(bw) ergens; ook etwoasn
etwoasn
(bw) ergens; ook etwoaschn
Française
(zn v, mv Fransche) Franse vrouw
Frans
1. (zn o) het Frans
2. (bn o) Frans
Fransche
1. (zn o) Frankrijk; ook Vrankryk
2. (bn v/mv) Frans
Franschn
(zn m, mv Fransche) Fransman; ook Fransman
(bn m) Frans
Fransman
(zn m, mv Fransmans) Fransman; ook Franschn
Frans-Vloandern
(zn o) Frans-Vlaanderen
garre
(zn v, mv garrn) spleet; ook gerre, splete, splette
gas
(zn o) gras; ook ges
gebruker
(zn m, mv ~s) gebruiker
gebrukersportoal
(zn o, mv ~n) gebruikersportaal
gebruukn
(ww) gebruiken; ik gebruke, gy gebruukt, gebruukt
geel
(zn o) geel; ook gilwe
geirnoar
(zn m, mv ~s) garnaal
gemakkelik
(bn) eenvoudig, gemakkelijk, simpel; ook simpel
genoeg
(bw) genoeg
gerre
(zn v, mv gerrn) spleet; ook garre, splete, splette
gertn
(ww) opzij gaan; ik gerte, gy gert; vlg. goan
Gert ne kêe! Ga opzij!
ges
(zn o) gras; ook gas
gête
(zn v, mv gêetn) geit
geschiedenisse
(zn v) geschiedenis
gifte
(zn v, mv giftn) bijdrage (financieel)
gilwe
(zn o) geel; ook geel
goan
(ww) gaan; ik goa, gy goat, gegoan; vgl. gertn
grenze
(zn v, mv grenzn) grens (algemeen); vlg. schreve
groensel
(zn o, mv ~s) groente
groenselmart
(zn m, mv groenselmartn) groentemarkt
gulder
(pers vn, 2e mv) jullie; ook gyder, gynder
gyder
(pers vn, 2e mv) jullie; ook gynder, gulder
gynder
(pers vn, 2e mv) jullie; ook gyder, gulder
Iengeland
(zn o) Engeland
Iengels
1. (zn o) het Engels
2. (bn o) Engels
Iengelsche
1. (zn v, mv idem) Engelse vrouw
2. (bn v/mv) Engels
Iengelschn
1. (zn m, mv Iengelsche) Engelsman; ook Iengelsman
2. (bn m) Engels
Iengelsman
(zn m, mv Iengelsche) Engelsman; ook Iengelschn
inschryvn
(ww) inschrijven; ik schryve in, gy schryft in, ingeschreevn
ip
(bw, vz) op; ook up
joengetje
(zn o, mv ~s) jongetje; ook manneke, vintje
juste
(bw) juist, zopas
juste veranderd
recente wijzigingen
karote
(zn v, mv karootn) wortel (groente); ook workel, wortel
kasse
(zn v, mv kassn) kast
Zy wunt in e kasse van en uus
katte
(zn v, mv kattn) kat; ook poeze
kêe
(zn m, mv kêe(r)s) keer
den noaste kêe de volgende keer
Kestdag
(zn m) Kerstdag
keun
(zn o, mv keuns)
1. konijn; vlg. buk, keunebuk, keunemoere, moere
2. aantrekkelijke vrouw; ook mokke, puppe, snelle
keunebuk
(zn m, mv ~s) rammelaar; ook buk; vlg. buk, keunemoere, moere
keunemoere
(zn v, mv keunemoern) voedster; ook moere; vlg. buk, keun, keunebuk
keunienk
(zn m, mv keuniengn/keuniengs) koning
keuniginne
(zn v, mv keuniginn) koningin
kobbe
(zn m, mv kobbn) spin
koppelienge
(zn v, mv koppeliengn) hyperlink
kruud
(zn o) onkruid; ook onkruud
kurs
(zn m) koorts; ook kuts
kursebloaze
(zn v, mv kursebloazn) koortslip; ook kusbloaze, kutsbloaze, kuspuuste
kuspuuste
(zn v, mv kuspuustn) koortslip; ook kursebloaze, kusbloaze, kutsbloaze
kuts
(zn m) koorts; ook kurs
kutsbloaze
(zn v, mv kutsbloazn) koortslip; ook kursebloaze, kusbloaze, kuspuuste
kwoad
(bn) kwaad; ook dul, vis
kykn
(ww) kijken; ik kyke, gy kykt, gekeekn
kyzig
(bn) vuil; ook vuul
leegn
(ww) ledigen; ook ydeln
leezn
(ww) bidden; ik leze, gy leest, geleezn
letter
(bw, tw) weinig; ook winnig
lichte
(bw) licht
lucht
(zn m, mv luchtn) licht (van lamp)
luujn
(ww) luiden; ik luje, gy luujt, geluujd; ook luuwn
luustern
(ww) luisteren; ik luustere, gy luustert, geluusterd; vlg. ortn
luuwn
(ww) luiden; ik luwe, gy luuwt, geluuwd; ook luujn
manneke
(zn o, mv ~s) jongetje; ook joengetje, vintje
mart
(zn m, mv martn) markt
mêer
(bw, tw) meer
meiske
(zn o, mv ~s) meisje; ook meistje
meistje
(zn o, mv ~s) meisje; ook meiske
mens
(zn m, mv menschn) mens; ook mins
meugn
(ww) mogen; ik meuge, gy meugt
meur
(zn m, mv meurn) muur
myn
(bez. vn) mijn
mins
(zn m, mv minschn) mens; ook mens
moaf
(zn o) paars; ook poars, purper
moandag
(zn n) maandag
moere
(zn v, mv moern) voedster; ook keunemoere; vlg. buk, keun, keunebuk
mokke
(zn v, mv mokkn) aantrekkelijke vrouw; ook puppe, snelle, keun
mooschn
(ww) morsen; ook sturtn
môze
(zn v) modder; ook ôre, slyk
mussche
(zn v, mv musschn) mus
muus
(zn v, mv muuzn) muis; ook muze
muze
(zn v, mv muuzn) muis; ook muus
navigoatie
(zn v, mv ~s) navigatie
nefferst
(bw, vz) naast; ook nevens
neute
(zn v, mv neutn) noot; ook note
nevens
(bw, vz) naast; ook nefferst
nieverans(t)
(bw) nergens; ook nievers(t), nowwers(t)
nievers(t)
(bw) nergens; ook nieverans(t), nowwers(t)
noazn
(ww) naderen; ik noaze, gy noast, genoast
note
(zn v, mv nootn) noot; ook neute
nowwers(t)
(bw) nergens; ook nievers(t), nieverans(t)
oaverwege
(bw, vz) halverwege; ook olverwege
oensdag
(zn m) woensdag; ook woensdag
ofmeldn
(ww) afmelden; ik melde of, gy meldt of, ofgemeld
Olland
(zn o) Nederland
olverwege
(bw, vz) halverwege; ook oaverwege
ond
(zn m, mv ondn) hond
ondertusschn
(bw) ondertussen; ook binst
onkruud
(zn o) onkruid; ook kruud
ôre
(zn v) modder; ook môze, slyk
ortn
(ww) aandachtig luisteren; ik orte, gy ort, gort; vlg. luustern
peird
(zn o, mv peirdn) paard
pertank
(bw) nochtans
pisseblomme
(zn v, mv pisseblommn) paardenbloem
pling
(zn o, mv plings) plein
poars
(zn o) paars; ook moaf, purper
poeze
(zn v, mv poezn) kat; ook katte
pret
prei
puppe
(zn v, mv puppn) pop
1. pop
2. aantrekkelijke vrouw; ook mokke, snelle, keun
purper
(zn o) paars; ook moaf, poars
puut
(zn m, mv puutn) kikvors
reegn
(zn m) regen; ook reine
reine
(zn m) regen; ook reegn
rik
(zn v, mv riks) rug; ook rugge
rugge
(zn v, mv ruggen) rug; ook rik
ryen
(ww) rijden; ik rye, gy rydt, gereen
sarze
(zn v, mv sarzn) deken

seule : emer

schartn
(ww) krabben; ik scharte, gy schart, geschart
't Stoat geschreevn en gedrukt da je moe schartn woa da 't jukt.
schoere
(zn v, mv schoern, schoers) schouder
schorsnêeln
(zn mv) schorseneren; ook schorsnêern, schorsnêewn
schorsnêern
(zn mv) schorseneren; ook schorsnêeln, schorsnêewn
schorsnêewn
(zn mv) schorseneren; ook schorsnêeln, schorsnêern
schouwe
(zn v) schaduw; ook schouwte
schouwte
(zn v) schaduw; ook schouwe
schrêemn
(ww) wenen; ik schrême, gy schrêemt, geschrêemd; ook bleitn
schreve
(zn v, mv schreevn) grens met Frankrijk; vlg. grenze
schryvn
(ww) schrijven; ik schryve, gy schryft, geschreevn
schutteldoek
(zn m, mv ~n) vaatdoek
Sienschn
(zn m) Pinksteren; ook Sinksn
simpel
1. eenvoudig, gemakkelijk (bn); ook gemakkelik
2. simpel van geest (bn); ook dinne
sinappel
(zn m, mv sinappels) sinaasappel; ook appelsin
Sinksn
(zn m) Pinksteren; ook Sienschn
slyk
(zn o) modder; ook môze, ôre
Spanje
(zn o) Spanje
snel
(bn) aantrekkelijk; ne snelln (vint), e snelle (vrouwe)
snelle
(zn v, mv idem) aantrekkelijke vrouw; ook mokke, puppe, keun
snelln
(zn m, mv snelle) aantrekkelijke man; wuk ne snelln
Spanjoard
(zn m, mv Spanjoardn) Spanjaard
spellienge
(zn v, mv spelliengn) spelling
splete
(zn v, mv spleetn) spleet; ook garre, gerre, splette
splette
(zn v, mv splettn) spleet; ook garre, gerre, splete
Spoans
1. (zn o) het Spaans
2. (bn o) Spaans
Spoansche
1. (zn v, mv idem) Spaanse vrouw
2. (bn v/mv) Spaans
Spoanschn
(bn m) Spaans
specioal
(bw) speciaal
Standoardvlams
(zn o, zn v/zn mv/bn Standoardvlamsche) Standaardvlaams
stik
(zn o, mv stikkn) stuk
stoel
(zn m, mv stoeln) stoel
stout
1. (bn) moedig; ook courageus
2. (bn) stout; ook droef
sturtn
(ww) morsen; ook mooschn
sulfer
(zn v, mv ~s) lucifer
tettienk
(zn m, mv tettiengn/tettiengs) worm
toafel
(zn m, mv toafels) tafel
toale
(zn v, mv toaln) taal
tôorn
(zn m, mv tôorns) toren; ook torre
torre
(zn v, mv torrn) toren; ook tôorn
tring
(zn m, mv trings) trein
tusschn
(vz) tussen
ulpe
(zn v) help
ulpmiddel
(zn o, mv ~n/~s) hulpmiddel
up
(bw, vz) op; ook ip
uus
(zn o, mv uuzn) huis
uutwerkienge
(zn v, mv uutwerkiengn) uitwerking
uutwerkn
(ww) uitwerken
varve
(zn v, mv varvn) verf; ook verve
vechtn
(ww) vechten; ik vechte, gy vecht, gevochtn; ook vichtn
veister
(zn m, mv veisters) venster
verdriet
(zn o) verdriet; ook ertzêer
verve
(zn v, mv vervn) verf; ook varve
veugel
(zn m, mv veugels) vogel
vichtn
(ww) vechten; ik vichte, gy vicht, gevochtn; ook vechtn
vier
(zn o, mv viern) vuur
vint
(zn m, mv vintn) man, echtgenoot
vintje
(zn o, mv ~s) jongetje; ook joengetje, manneke
vis
(zn m, mv visschn) vis
(bn) kwaad; ook dul, kwoad
Vlams
1. (zn o) het Vlaams
2. (bn o) Vlaams
Vlamsche
1. (zn v, mv idem) Vlaamse vrouw
2. (bn v/mv) Vlaams
Vlamschn
(bn m) Vlaams
Vloamienk
(zn m, mv Vloamiengn) Vlaming
Vloandern
(zn o) Vlaanderen
vodder
(bw) verderop
volglyste
(zn v, mv volglystn) volglijst
volgn
(ww) volgen; ik volge, gy volgt, gevolgd
Vrankryk
(zn o) Frankrijk; ook Fransche
vromens
(zn o, mv vromenschn) ook vromins
1. vrouw
2. echtgenote
vgl. vrouwe, wuuf
vgl. mokke, puppe, snelle, keun
vromins
(zn o, mv vrominschn) zie vromens
vrouwe
(zn v, mv vrouwn)
1. echtgenote
2. vrouw
vgl. vromens, wuuf
vgl. mokke, puppe, snelle, keun
vrydag
(zn m) vrijdag
vuul
(bn) vuil; ook kyzig
werkn
(ww) werken; ik werke, gy werkt, gewrocht
West-Vlams
1. (zn o) het West-Vlaams
2. (bn o) West-Vlaams
West-Vlamsche
1. (zn v, mv idem) West-Vlaamse vrouw
2. (bn v/mv) West-Vlaams
West-Vlamschn
(bn m) West-Vlaams
West-Vloamienk
(zn m, mv West-Vloamiengn) West-Vlaming
West-Vloandern
(zn o) West-Vlaanderen
weunn
(ww) wonen; ik weune, gy wunt, gewund
winnig
(bw, tw) weinig; ook letter
woensdag
(zn m) woensdag; ook oensdag
workel
(zn v, mv ~s) wortel (groente); ook karote, wortel
wortel
(zn v, mv ~s) wortel (groente); ook karote, workel
wulder
(pers vn, 1e mv) wij; ook wyder, wynder
wuuf
(zn o, mv wuuvn)
1. echtgenote, vrouw
2. wijf (pejoratief)
vgl. vromens, vrouwe
wyder
(pers vn, 1e mv) wij; ook wynder, wulder
wynder
(pers vn, 1e mv) wij; ook wyder, wulder
ydeln
(ww) ledigen; ook leegn
zêe
(zn v, mv zêen) zee
zêer
(bn) pijn
zeggn
(ww) zeggen; ik zegge, gy zegt, gezeid
zeune
(zn m, mv zeuns) zoon
zoaterdag
(zn m) zaterdag
zulder
(pers vn, 3e mv) zij; ook zyder, zynder
zundag
(zn m) zondag
zunne
(zn v) zon
zyder
(pers vn, 3e mv) zij; ook zynder, zulder
zynder
(pers vn, 3e mv) zij; ook zyder, zulder
zyn
(ww) zijn; ik benne/zy/zyn, gy zyt, j'es, gewist