Discuusje gebruker:Jack the Stripper

  Van Wikipedia

  Welgekoomn Jack the Stripper, of moeke zeggn, 'ipnieuw' welgekoomn :-) En lat u môo ne kêe goe goan :-) --D-rex 08:07, 28 meie 2007 (UTC)

  Hehe merci, kgon da ton doen si. Mo ni te vele vot moment, want ken agauwe exaams en kzoen ton moen leern :) Jack the Stripper 13:29, 28 meie 2007 (UTC)

  SV-spellienge[brontekst bewerken]

  Goe bezig hé Jack the Stripper! Misschiens toch e poar upmerkiengn omtrent spellienge:

  • AN ij → SV y: by, zyn, belangryk, schryvers (niet: bie, zien, belangriek, schrievers)
  • AN -lijk → SV lik: tydelikke (niet: tiedelijke)
  • AN ui → SV uu: zuud- (niet: zud-)
  • AN o blijft zo in SV: grondwet, onafankelik, onder, zonder (niet: groendwet, oenafankelijk, oender, zoender)

  Over da latste onderwerpt lopt er e peilienge. Ge zyt welkom om mei te stemmn. Groeten, --Patrick 18:59, 9 juli 2007 (UTC)

  Kgon der ip letn int vervolg, men excuses. Jack the Stripper 23:34, 9 juli 2007 (UTC)
  Nog e klêne upmerkienge: SV telt nie by bepoalde wôorn at er Ypers bystoat. Edoan is oe da me da zeggn in Yper en nie gedoan. Mo soit, die zonder zonde is... Meuzel
  Kaan ton vezekerst da patrôon ni gezien, myn excuses :) Jack the Stripper 31 okt 2007 16:53 (UTC)Reageren[reageer]

  Periodiek Systim[brontekst bewerken]

  Jack, 'k zie da je gy ginteresseerd zyt in scheikunde. Zie je gy da soms nie zittn om e blad te moakn over 't periodiek systim van d'elementn? Ge zou keunn 't artikel uut den Nederlandstoaligen wiki kopieern en vertoaln in 't West-Vlams, da zou ol e styf goe begun zyn. En zo ein me direct e referensjeblad mei olle elementn up. Oe je vroagn of voorstelln eit, gif ze moa gerust deure! --Patrick 09:44, 31 juli 2007 (UTC)

  Wel kyk, cava, kgon me doa ki an zetn. Tgo wel ni vo direct zyn, me dak nog werkn ook nu en feitelijk zoen moen leren ook, mo kgon der agelyk an peizn :) Jack the Stripper 12:57, 31 juli 2007 (UTC)
  Merci! --Patrick 13:12, 31 juli 2007 (UTC)
  Voila, ken etwa in mekoar geklutst me verschillige meugelijke 'designs', a junder (of gie, kweet ni wien da ier nog leest) voe te zegn wuk dat best is. Zie ook de Iengelsche versie, woa dak bitje inspiratie ghoald en. Jack the Stripper 23:20, 1 ogustus 2007 (UTC)
  Goe bezig, Stripper. Ip de reactie van Patrick goa je 'n bitje moetn wachtn. J' is gistern vertrokkn ip reize. En d'r zyn d'r ier nog die weg zyn...--Zeisterre 12:08, 2 ogustus 2007 (UTC)
  Aha, merci. At der commentoar is, je mag et assan zegn eh, en da geldt vo geliek wien. Van frulletjes en randjes en... Jack the Stripper 15:53, 2 ogustus 2007 (UTC)
  Jack joenk, dat es klasse !
  'k Wiste ook nie da m'elementn kenn die we nog moetn ontdekkn :-) --Patrick 16:52, 6 ogustus 2007 (UTC)

  Ha, goe vo te zien dat geapprecieerd wordt. Merci! :) Jack the Stripper 17:17, 6 ogustus 2007 (UTC)

  Vaneigens da! 't Engiste da'k d'r nog by zou zettn, es e verkloarienge van ol de klurtjes da j'in joun tabelle eit gebruukt. Misschiens ne kee kykn by den Nederlandschn of Limburgschn oe dan ze zyder da doar gedoan ein? --Patrick 10:32, 11 ogustus 2007 (UTC)
  Done. Jack the Stripper 12:53, 11 ogustus 2007 (UTC)

  Dieren (rijk)[brontekst bewerken]

  Dag menêre de Stripper,

  jen artikel Dieren (rijk) overlapt straf me en oud artikel da nu Bêesten (ryk) noemt. Om onnôdig wirk te vermien es jen artikel op de nuweg lyste gezet moa n'inoud van jen artikel by 't artikel Bêesten (ryk) geplakt, moa nie geintegreerd.

  Bedankt en nog veel amusement. --Foroa 17:28, 8 ogustus 2007 (UTC)

  Voila si. Kaant mo te loate gezien da et overlapte. Jack the Stripper 21:29, 8 ogustus 2007 (UTC)

  Dialecttabelle[brontekst bewerken]

  Jack, 'k ei geziene da je de tabelle up Wikipedia:West-Vlams/Dialect_Tabel_Arr eit angevuld vo 't Oostends. 'k Vinne da magnifiek, moa die tabelle es nu eigentlik nie mei gebruukt. M'ein ze gekopieerd noa West-Vlamsche klankverschuviengn en noa West-Vlams#Toalkundige_Fenomeenn. 't Oostends es in die artikels ol ingevuld, moa ou je da ziet zittn, meugt ge 't gerust nog ne kee controleern en verbetern woar da datte nodig es. In olle gevol merci! --Patrick 22:21, 10 ogustus 2007 (UTC)

  Ha, my bad. Nuja, dien ek ook ol ingevuld (dachtek, of twa gelykoardigs), dus nu stot et Oostends overol! :) Jack the Stripper 00:13, 11 ogustus 2007 (UTC)
  Merci. 'k Ei die verouderde tabelle van nen tekst voorziene, kwestje dat er gin werk verloorn goat. --Patrick 00:15, 11 ogustus 2007 (UTC)
  Goe gedacht --Jack the Stripper 00:16, 11 ogustus 2007 (UTC)

  Ip reize[brontekst bewerken]

  Goe reize Jack. Goa je soms zwoavelbronn goan upzoekn? ;-) --Patrick 10:19, 11 september 2007 (UTC)

  Merci :) En nope, ken ni vele gedoan, just ier en doar eki e schaap gevangn. Dikke leute agelyk! Jack the Stripper 12:31, 20 september 2007 (UTC)

  uwen achtergrond?[brontekst bewerken]

  Zeg, Jack, wa des unen achtergrond eindelijk? K'ei den indruk dattie nie zo verre zit van de mynn :-) --D-rex 14 okt 2007 09:35 (UTC)Reageren[reageer]

  Biochemist in spe :) Jack the Stripper 14 okt 2007 11:44 (UTC)Reageren[reageer]
  Aha, licentioat? In Gent of Leuvn? --D-rex 14 okt 2007 11:46 (UTC)Reageren[reageer]
  In Gent, derde joar. Mo da noemt nu bacheloropleiding, deur e stom nieuw systeem da alles in Europa uniform moe maakn. Tis 3 joar voen e bachelordiplom en nog 2 voen e masterdiplom, met enige chance vattek noste joar die masters an :) Jack the Stripper 14 okt 2007 11:51 (UTC)Reageren[reageer]
  Aha 2, ei je ôoit nog lesse gehad van Van Beeumen (die nu in pensioen es)? --D-rex 14 okt 2007 11:54 (UTC)Reageren[reageer]
  Connais pas... Wa gaaft n? Jack the Stripper 14 okt 2007 11:56 (UTC)Reageren[reageer]
  Structuur en Functie van Proteines :-), nu geeft Savvas Savvides dadde. Ze zittn in de Ledeganck --D-rex 14 okt 2007 11:59 (UTC)Reageren[reageer]
  Wen nog noois zukn vak get, wen da al gezien in biochemie en moleculaire biologie :p Na opzoeking blykt dawe da mo in de masters en. Jack the Stripper 14 okt 2007 12:05 (UTC)Reageren[reageer]
  Zelve ei'k e nog een post-doc gedoan an et DMBR (Van Roy), doarom kenne'k de Gent-situoatie een bitje. Misschien goan we elkoar nog teegnkoomn o je ofgestudeerd zit. :-) Zijje van plan om een doctoroat te doen? --D-rex 14 okt 2007 12:09 (UTC)Reageren[reageer]
  Moh, ziej gedoctoreerd? En ja, kzoen da wel gern doen mostek magn, mo kgon bitje meer magn leren ton :) Van Roy is cool ^^ 84.197.141.55 14 okt 2007 13:14 (UTC) (JtS)Reageren[reageer]

  Die gentech gok sebiets doen ton, eerst eten --Jack the Stripper 14 okt 2007 12:07 (UTC)Reageren[reageer]

  Hopsakee --Jack the Stripper 14 okt 2007 14:39 (UTC)Reageren[reageer]
  'k zoe geirn nog iet zien over techniekn om me proteines te weirken, gelyk western-blotting, elisa, proteomics,... O ke ne kêe goeste ei messchien... --D-rex 14 okt 2007 14:56 (UTC)Reageren[reageer]
  Goh, kgon ton me gentechnologie eki meedoen no gent, 't zit e bitje verre vo de moment. Van proteomics en we nog ni te vele gezien, mo kgon da ki opzoekn en me bestn doen :) Jack the Stripper 14 okt 2007 15:03 (UTC)Reageren[reageer]

  Fletern[brontekst bewerken]

  Ik zeggn zevve oek Vletern, mo 't zyn oek menschn van doa die Fletern zeggn, oek at nie in combinoasche is met Ôost of West. Doamei da ke die deurverwyzienge emakt en. Meuzel

  Okido --Jack the Stripper 22 okt 2007 01:06 (UTC)Reageren[reageer]
  Myn voader (°1942) is opekwikt in Westfletern. E nem zegt ouk Fletern & Wes(t)fletern. Moa bon: 1 mens makt nog gin algemêenn regel. Ouk ol goat et ier wel over myn voader, enni :) --Astro 26 feb 2008 23:07 (UTC)Reageren[reageer]
  'k Twyfelde mo, 't is al :) En at etwien die doar getoogn is et azo zegt vinnek da meer of voldoende vo 't azo te schrievn, zeker met de teloorgang van de dialectn recentelik. Jack the Stripper 26 feb 2008 23:10 (UTC)Reageren[reageer]

  Patrôon:Taxobox[brontekst bewerken]

  Jack, 't is eigenlyk redelik belangryk dat den bot ôok 't patrôon zelve kan anpassen. Ie verandert de labelkes in den taxobox nu éénmaal by ol de artikels en a je den taxobox ton nie verandert, werkt die nie mi in d'artikels. Geweune azoa loatn en a je nen nieuwn taxobox zet, geweune kopieren vanuut een ander artikel me nen taxobox in. Tbc 16 nov 2007 21:20 (UTC)Reageren[reageer]

  Mja, 'k ziet ol woarom dat 't ambetant kan zyn. Aweja, lat 't ton azoa die "nobot"... Tbc 16 nov 2007 21:24 (UTC)Reageren[reageer]
  Yep, vandoar. We gont zelve moen anpasn at zoverre is :) Jack the Stripper 16 nov 2007 21:49 (UTC)Reageren[reageer]
  Hmm, mo at de bot in artikels die edits deurevoert got da ook ni mi werkn zeker? Woeps, lik daje zeit dus. Ku je je bot anders ni in ene ki alle organismn loatn doen? Azo ister gin tusschenperiode woabie datter nieten werkt. Jack the Stripper 16 nov 2007 22:45 (UTC)Reageren[reageer]

  Slapwel[brontekst bewerken]

  Succes me je examens! Ge moest gy gdv al lange in je bedde liggn! ;-) Tbc 10 jan 2008 01:40 (UTC)Reageren[reageer]

  De diehards doen deure eh ^^ 't Rendeert wel :p Jack the Stripper 10 jan 2008 12:21 (UTC)Reageren[reageer]