Naar inhoud springen

Discuusje Wikipedia:SV V1.1b/Archief

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Van Wikipedia

Voorstel voor verbeterde spellienge van OU[brontekst bewerken]

Volgend voorstel tracht en beter alternatief te geevn vo de spellienge van ou.

OU: voorstel[brontekst bewerken]

(reekse 1) SV nu: koud, kouse, oudn, zout

In ol die woordn schryvn me ou lik in et AN moa da teken stoat in et Standoardvlams vo e heel andere uutsproake; de West-Vlamsche SV-ou klienkt lik korte 'oe' (NW WVL) of korte 'oo' (ZO WVL). De SV-ou es dus gin tweeklanke lik in et AN moa wel ne typischn West-Vlamschn monoftong (eenklanke) die 't middn oudt tusschn korte 'oe' en korte 'oo'.

Nim nu de volgende wordnlystn:

(reekse 2a) SV nu: dom, pot, komme, motte
(reekse 2b) SV nu: blond, donker, dronke, gedronkn, gevondn, grond, jongens, mond, onder, rond, schonk, wrong

Dat zyn ollemoale wordn geschreevn mei korte o. Moa d'r es e verschil in uutsproake tusschn de twee reeksn. Ik constatere up dizzn wiki da de woordn uut reekse 2b, die ollemoale [korte o + n] ein, up dezelste maniere zyn uutgesprookn lik by de woordn in reekse 1, dus mei korte 'oe' of korte 'oo'.

Voorstel: [korte o + n] schryvn lik [oun]. Toegepast up reekse 2b gift da:

(reekse 3) voorstel: blound, dounker, drounke, gedrounkn, gevoundn, ground, joungens, mound, ounder, round, schounk, wroung

Da voorstel vinne'k verdedigboar vo twee redens:

 1. Uniforme spellienge vo de korte oe/oo-klank: osan ou. 't Verschil in uutsproake tusschn de reeksn 2a en 2b es in 't AN verdween, in 't West-Vlams bestoat ze nog.
 2. De voorgestelde spellienge komt overeen mei 't gebruuk van 'ou' in et West-Vlams uut Frans-Vloandern (reekse 3 es perfect Frans-Vlams). Da briengt de twee schryftoaln e stik dichter by mekoar.

Reacties (vóór peilienge)[brontekst bewerken]

Reacties up OU-voorstel[brontekst bewerken]

 • Volledig akkoord. 't Valt myn trouwens ook ip dat de "korte o + n (ng, nk) in 't Iengels ook dikwils "ou" geschreevn wordt: grond: ground, mond: mouth, rond: round, jachthond: hound, gevonden: found, jong: young... --Zeisterre 20:08, 23 juni 2007 (UTC)
Nie ollene in 't Iengels, ook in 't Duuts: Pot, Motte ↔ Grund, Mund, dunkel, (be)trunken, unten etc. --Patrick 10:22, 24 juni 2007 (UTC)
 • k'Peize dat de mêeste (/alle?) woorden eindigend op -ong (joenk, loengen, ...) en -onk (bloenk, ?) overol lik oe uutgesprookn weirdn).--Foroa 13:56, 25 juni 2007 (UTC)
Korte oe (of oo)=ou, Lange oe (oeë)=oe--Zeisterre 14:14, 25 juni 2007 (UTC)
Da zoe best keun Foroa. De vroage es toen oe me moetn en verschil moakn in de spellienge: joenk moa round, doenker moa blound...
Moa ba nêeg, 't es moa om te tôogn dat nie overol hêlegans verschillig is. --Foroa 15:08, 25 juni 2007 (UTC)
Ter info: in Wervik spreekn me de 'oe' in boek, kloek, koeke uut lik rond, blond, dus mei korte oo. Ofwel passn we ook under spellienge an an de uutsproake (en krygn ze ou), ofwel kykn we na 't AN (oe bluuft oe). Ik ben voorstander van eenvoudige regels, dus [korte o + n] → [oun] en de reiste bluuft. Anders goat te gecompliceerd kommn. --Patrick 14:37, 25 juni 2007 (UTC)
Vo myn bluuft AN "oe": "oe". ('t goat ier over de AN "ou"). Me moetn 't nie te moeilik moakn ;)--Zeisterre 14:43, 25 juni 2007 (UTC)
Idem. Oaje ginnen simplen reegl kunt moakn die streekonafhangklik is moei der inderdoad nie an begunn. (voe êne kêe datter gin discussie is ...)--Foroa 15:08, 25 juni 2007 (UTC)


Peilienge: spellienge van OU[brontekst bewerken]

Onderwerp van peilienge

Voorstel: woordn die [korte o + n] ein lik blond, donker, gezond, mond in 't vervolg schryvn mei [oun], dus blound, dounker, gezound, mound.

Motiverienge: In heel West-Vloandern es de klanke in blond, donker, gezond, mond gin korte o moa wel identiek an koud, hout, zout (WVL: korte oe/oo). Deur ol die woordn mei ou te schryvn komt de schryftoale beter overeen mei d'uutsproake.
→ Die spellienge (blound, dounker, gezound, mound) gebruukn ze nu ook in 't Frans-Vlams. Da voorstel briengt SV en 't geschreevn Frans-Vlams dichter by mekoar.

Ter info: West-Vloamiengn uut den Westoek en et noordn van de provincie schryvn nu dikkers verkeerdelik bloend, doenker, gezoend... moa dat es gin SV. By verwerpienge van et voorstel moet er toen osan blond, donker, gezond, mond geschreevn zyn (uutgez. artikels mei streektoal-patrôon).

Klik hier voor meer info en motivering.
Twee testartikels zyn angepast an die spellienge: Rounde van Vrankryk en Oudnederlands.

Peilienge stopgezet.

Peiliengsinformoasje

 • Da voorstel es van toepassienge up olle artikels in 't SV, moa nie up artikels mei e streektoalpatrôon (doa zy je vry van te schryvn lik da je wilt).
 • Wien da teegn stemt, wilt gin veranderienge. In da geval bluuvn de regels van SV 1.1b van toepassienge.
 • De peilienge begunt op 8 juli 2007 en lopt t.e.m. 22 juli 2007.
 • 't Voorstel mei de meeste stemmn wint. By gelyk aantal stemmn beslissn de toalmeesters Foroa en Patrick in onderlieng overleg.
 • Er es gin quorum (minimum antal kiezers) voorzien.
 • Anonieme stemmn (IP-adres) telln nie mei.

--Patrick 13:57, 8 juli 2007 (UTC)


Vôor et voorstel (blound, dounker, gezound, mound)[brontekst bewerken]

 • Ik schrijf "froent" en "gezoend", maar dat is blijkbaar geen correct SV. Dan komt dit voorstel meer tegemoet aan wat ik wil. Dus: voor. EN bedankt aan Patrick voor de verduidelijking. --Astro 20:02, 8 juli 2007 (UTC)
 • --Patrick 19:51, 9 juli 2007 (UTC)
 • hoewel ik Rounde van Vrankryk helemaal niet mooi vind om te te zien staan, zal ik er wel aan wennen. De argumenten hebben mij overtuigd. Ik ben trouwens al helemaal tegen de oe-schrijfwijze. Tbc 12:55, 13 juli 2007 (UTC)

Teegn et voorstel (blond, donker, gezond, mond)[brontekst bewerken]

 • Slecht voorstel, een ander komt later --Foroa 06:57, 17 juli 2007 (UTC)
En? Wannêer komt da beter vôorstel? 'k Zyn benieuwd...;)--Zeisterre 11:32, 29 juli 2007 (UTC)

Neutroal[brontekst bewerken]

 • Ik kan niet meer volgen. En ik onthoud mij dan ook. 't Zou te stom zijn als ik positie innam. --Astro 05:54, 6 juli 2007 (UTC)
Astro, 't zou juuste vo gastn uut den Westoek e verbeterienge moetn zyn. Nu schryf je gyder roend, moendioal, froent, groend, zoender moar dat es gin SV. 't Voorstel es vo die woordn mei SV-ou te schryvn lik round, moundioal, frount, ground, zounder omda we ier juuste dezelste klanke oorn lik in koud, zout, goud. De SV-oe klienkt anders. Goed, zoet(e), oed sprik je gy verzekers ook anders uut dan goud, zout, oud.
--Patrick 08:23, 6 juli 2007 (UTC)
Be voilà, dat bedoelnke nu juuste. Ik schryvn inderdoad "groend" en "froent". Moa 'k wistn ginêens da dat gin SV wos :-/ --Astro 12:13, 6 juli 2007 (UTC)
Voilà zie, ne goein reedn vo voor et voorstel te stemmn, anders moe je eigentlik "grond, front" enz schryvn... --Patrick 12:25, 6 juli 2007 (UTC)
 • Tgho, awe magn schrieven lik dawe wiln in streekdiengn is da al heel wel vo mien. Mo tprobleem is wel da round, kouke (of oe dat ook zoe zien), etc. vo sommige deeln van West-Vloandern an gin kanten mi op Vlams trekn... Tis lik idder Frans-Vlams, woamee da et taalgebruk shift no twesten. Kpeis dat ton nog best zoe zien voe et te schrieven lik int AN, al is da natuurlijk Scylla én Charybdis. Misschien moen we mo e wiki oprichten vo de deeln van West-Vloandern :] Van da van ouw en auw ziek wel akkoord, kmaken doa zelve toch gin oenderscheid tusschen bie et lezen. Jack the Stripper 13:54, 8 juli 2007 (UTC)
 • Ik ein den indruk dat de mêeste ier "blound, mound..." veel te verregoand viendn. En misschien is het ook wel zo...Vo myn mag 't gerust "blond, mond..." bluuvn. Iederêen sprikt da ton uut lik dat 'n wilt...--Zeisterre 10:30, 11 juli 2007 (UTC).
Vind je 'ou' toen gin beter alternatief dan de nu veel gebruukte 'oe'? Mak je nie ongerust, wien da teegn es, goat da wel an tydns loatn weetn ;-) --Patrick 11:43, 11 juli 2007 (UTC)
Nateurlik is de "ou" een beter alternatief. Vo myn kan de "oe" zeker nie...Moa 'k willen nie te ambetant doen. :-). Vo myn is de "o" ook goed...--Zeisterre 11:59, 11 juli 2007 (UTC)
Ge zyt d'r dus nie teegn :-) --Patrick 13:14, 11 juli 2007 (UTC)
Ewel kiek, da voorbeeldartikel van de Tour de France is nu ki e voorbeeld dat ni zoe magn. Oe zie je ton tverschil tusschen de 'ou' van tour en de 'ou' van 'rounde'? Me zoen wel 'toer' kunn schrievn, mo ton wiekn we were of van den authentieke spellieng te wiln gebruken. De korten 'o' is ton were ni kiezen... Aj da leest kuj da wel interpreteren lik 'oe', mo ton kuj da me vele woorden ook eh. Anderzijds, utzoenderiengn maken e tale wa da ze is :) Jack the Stripper 17:09, 29 juli 2007 (UTC)
Ik zien ier "t probleem nie. :) "Rounde" en "tour" kun je toch nie vergelykn. "Rounde" is West-Vlams en "tour" is Frans...--Zeisterre 19:57, 29 juli 2007 (UTC)
 • 'k peize da 't vôorstel vo 'mound' te schryvn surtoe (!) moelik leesboar goa zyn vo 'ntwiene die ier toevollig terechte komt en de SVregels nie kent --Endriek 12:36, 11 juli 2007 (UTC)
Ik viendn dat de "h" wegloatn lik in "Den Oane" en "den Illige Gêest!!!" (verschrikkelijk :-) !!!) veel erger onleesboar is, dan "mound" en "blound". Moa 't is nateurlik wel wennen in 't begun...--Zeisterre 13:01, 11 juli 2007 (UTC)
Vo wien da vo den eerstn keer uze tekstn ier leest, goat et sowieso efkens wenn zyn. 'k Weet nie of de 'ou' vo zo iemand moeilikker leesboar goat zyn dan êe, ôo (die bestoan nie eens in 't AN) of y. --Patrick 13:18, 11 juli 2007 (UTC)
 • ...

Vroage[brontekst bewerken]

Keun je ne kêe kort aangeevn wa da de vôorstelln zyn, 'k geroake deur et bos de bôomn kwyt --D-rex 18:57, 5 juli 2007 (UTC)

1. De AN ou wordt in 't West-Vlams lik een korte oe of oo uutgesprookn, de AN oe lik een lange oe: (zoeët, goeëd, bloeëd). 't Voorstel is van de AN ou (West-Vlams korte oe of oo) in 't SV "ou" te schryvn.Ton zie je 't verschil tusschn "zoet" woater (lange oe) en "zout" woater (korte oe). Ik loopn in de "stoet" (lange oe) en ik zyn styf "stout" (korte oe). M'n "oed" (lange oe) stoat ip myn oofd, j'is nog nie styf "oud" (korte oe)
2. idem vo "blond, mond, rond"..., die ook me korte oe of oo uutgesprookn wordn.
SV-ou dus lik compromis vo de twee spelliengn: blond/bloend, mond/moend, rond/roend enz.
Merci voor de toelichtienge Zeisterre --Patrick 20:14, 5 juli 2007 (UTC)
Verduidelykienge: bloend, moend, roend es momenteel geen SV en dus is er ook geen probleem om zout en zoet te onderschydn. Wel wordt het moeilijk om te weetn wat oud out betêkend, Er zijn ook geen duidelijke regels gedefinieerd wanneer de o "ou wordt.--Foroa 22:23, 5 juli 2007 (UTC)
't ênige woa da 'k ik problemen mee en is dat de "AN ou" ier styf vele "oe" geschteven wordt. (lik in Toeroet en Oedeburg...). Ton kryg je: "zoet" en "zoet" woater (AN zout en zoet water), e "stoet" kiend dat in de "stoet" lopt (een stout kind dat in de stoet loopt), en een oeden oed (een oude hoed)... En 't is nie omdat de "ou" in 't Nederlands een tweeklank is dat dat in 't West-Vlams ook azo is. En vo myn is "blond" en "blound alletwêe goed moa "bloend" is uutgeslootn.--Zeisterre 06:41, 6 juli 2007 (UTC)
Foroa, 't voorstel es vo olle woordn die in 't AN [korte o + n] ein, te schryvn lik [oun] - mound, round, blound, gezound. --Patrick 08:27, 6 juli 2007 (UTC)
Ik verstoa da't de peilienge nie ollêne over dadde (o-->ou) goat moa ôok over de ouw en de auw. (da stoat toch in de titel) Er is geen dudelikke reegl welke korte o(n) --> zou gaan: lont, gezond, bont, ... zijn ook korte o(s voor mij dus ---> lount, gezound, bount,  ?
Klopt, wuk da verzekers overeenkomt mei joen uutsproake; in Wervik spreekn me die woordn toch uut mei korte oo lik in koud. --Patrick 10:46, 6 juli 2007 (UTC)

Teegnvôorstel on --> oun[brontekst bewerken]

Sorry voe de vertroagienge, moa ‘k oa en bitje congé, nie veel tyd, en surtout: ’t kapke (circomflex) ip myn keyboard wirkt nie mêe.

Ier goat’ over een uutbreidienge van het SV om de “korte-oo-klank”, een krachtigen uutsgestootn klank die, afanklik van de streke, lik ne oe, korte oo (of ou of eu) uutgesprookn weird. (Zeisterre, gin suggesties voe ne noame dervoorn ? Korte-oo is ’n bitje en contradictio in terminis) Der zyn verschillige reedns woarom da’k nie voe ’t voorstel van de on  oun te vinden benne.

 • nen klank met êenn lettr wird vervangen deur een met twêe letters  verwarrienge
 • voe nen kortklienkenden klank wird een symbool gebruukt da voe nen langn of twêeklank gebruukt weird (out, oud, bouwen, …)  verwarrienge
 • Vele ZO WVL gebruukn de korte-oo, moa weetn eigentlik nie dat nen andren klank es: der goan der vele verschietn oan z’ol die ou’tjes zien ipduukn
 • Voe vele wordn doet die oun nie styf vrimde, lik ound, mound, blound omdat’ en bitje noa ’t Iengels trekt. Voe hele zinn es’t wel nie styf leesboar nie mêe. “By de blounde nounnen in’t ounderwys es’t oungezound om jen loungen uut te schrêeuwn voe ’n ounnozel bounkske te krygn. Oajet’ ier te bount makt goan we de lounte ansteekn.” Bezonderste probleem: de ou brikt het leestempo.
 • Myn grôotste bezwoar is dat de reegl voe ne bepoaldn streekofanklikken klank werkt moa ollêne moa aot ie vôorn de n stoat. ‘k Ben nie zot van dêelregelkes, da’s mezerie.

’t Probleem van die streekofankelikke korte-oo klankn zien we ip verschillige plekkn:

 • Nie ollêne in blond, gezond, front (voorstel)
 • moa ook in koud, out, oude
 • en in broek, doek, ploege
 • en nog ook in andre nog nie gedocumenteerde wordn lik tot (toet, tot, teut) enz

Doarom myn voorstel: voe die problimklank: een trema ip de eeste ö, en tons wirk’t ook vöe olles

 • Voorn de n: blönd, gezönd, frönt (voorstel)
 • In köud, öut, öude (hetgeen het probleem met koet, zout/zoet iplost)
 • broek, doek, ploege (minder evident voor NW WVL ?)
 • en nog ook in andre nog nie gedocumenteerde wordn lik töt (toet, tot, teut), vö (voe vs voo variantn) enz

K’ stelle vôorn om die schryfwyze in êeste instantie toegeloatn te moakn, en oat da goe marcheert, ton ne verplichten reegl te moakn (met anpassiengn van de categories en artikel noamn, …)

--Foroa 16:31, 5 ogustus 2007 (UTC)

Reacties ip 't teegnvôorstel on --> oun[brontekst bewerken]

Hmm, da broek, doek, ploege, is just evidenter vo NW WVL, met da wiender (alli, ik toch) de 'oe' kort utspreekn. Mo, de ö doe myn ton were te vele peizn ant Duuts, en da oenderbreekt et leestempo nog meer of da eerste. Kzoen ton wel nog assan de gewente en voe 'broek' (ip ze Limburgs, dus me lange 'oe') lank ut te spreken (volgens SV), beist da bvb. köud ek als keu-ud zoen utspreekn. Enfin, tout court: kzin ni voor et voorstel. Zoen we ni lik elken andere tale etwa kunn utvienden die x aantal utzoenderiengn et, of lik et AN anders utgesproken wordt per regio? Pakweg de "g" en de "h".. Alles standaardiseren is ook ni dadde vienk. (een betere utleg volgt nog, ken poar westmalles binn) Jack the Stripper 01:28, 6 ogustus 2007 (UTC)

't Zyn moeilikke keuzn, en êerlik gezeid, in de tekstn stik't nie zô nauwe, moa 't probleem is met de titels en surtoe de categories. Sedert dawwe SV toepassen zyn de ruuzn voe de noamen en cats bykans hêlegans verstild. En by oes wirkt die oe die overol ipduukt nogol ip de zenuuwn omdamme die normoal lank uutspreekn, ôok by Zeisterre peizek(die van de kust komt) .

Technisch gezien oak de vôorkeure gegeevn an ø, õ, ó, ò, ǒ, ő of ō, moa praktisch è wad'anders. --Foroa 06:57, 6 ogustus 2007 (UTC)

De “oe” wordt in ’t Vlams inderdoad lank uutgesprookn.
Nederlands is êen van de ênigste toalen woa dat de korte oe-klank lik in ‘t “AN doek, goed, zoet” met een “oe” geschreevn wordt. In de mêeste toalen wordt die klank met een “ou” of “u” geschreevn. Frans: fou, trou, Duuts: du, um… Ook in ’t oud-Vlams schreven ze “Ouckene, Rousselare, cousen (kort) en scoen (lank).
De korte “ou” (AN oe) is identiek ’t zelfste geval lik de “y” en de korte “uu”.
De “y” wordt in ’t Noordn van West-Vloandern geslootn uutgesprookn. In ’t Zuudn spreekn ze da mêer open uut, woadeure da ’t ip ‘n “i” trekt. Moa da wil nie zeggn dat et gin “y” is… ’t Zelfste met de korte “uu”: In ’t Noordn spreekn ze da geslootn uut, in ’t zuudn mêer open, woadeure dat ’t ip een “u” of korte “eu” trekt, moa ’t bluuft een korte “uu”. En uze korte “ou” is were ’t zelfste: geslootn in ’t Noordn en open in ’t zuudn, woadeure dat ’t ip ’n korte “oo” trekt, moa da wil nie zeggn dat et gin “ou” is.--Zeisterre 07:47, 6 ogustus 2007 (UTC)


'k Peinze da zukke vrimde tekens die we nu in 't AN en SV nie kenn vo de meeste nie evident goan zyn. De ö goan de meeste associeern mei de Duutsche ö (uutgesprookn lik eu). En terecht, toale es gin algebra woa da je zo moa om 't even wuk vo symbool kut goan gebruukn.

Met die logica moeje êest en vôorol de ê en de ô ofschaffn, want die trekt ip de Fransche ei en oo, gin je en wo. Surtout damme ier veel mêer me Deuts dan me Frans te moakn eine. --Foroa 20:51, 6 ogustus 2007 (UTC)

De uutsproake van de klienker in blond, gezond es dezelste lik in koud, oud, zowel in 't noordn lik in 't zuudn. 't Voorstel uniformiseert de spellienge en stelt ou voorn vo die klanke. Et teegnvoorstel compliceert de zoakens want et introduceert "ö" én "öu", twee compleet nieuwe spelliengn vo dezelste uutsproake.

'n Bitje simple logica, die complicoatie. Wat est er mêest gecompliceerd: van êne letter twêe moakn (en ol de rimram by open en gesloten lettergreepn en verwarrienge met bestoande AN klankn) of ne trema zettn ip de bestoande schryfwyze. Da verstoake dus nie goe. --Foroa 20:51, 6 ogustus 2007 (UTC)--Foroa 20:51, 6 ogustus 2007 (UTC)

Foroa eit e punt oetn zegt dat 't oorsproenkelik voorstel nie goed geformuleerd es. Ook in broek, doek, koeke, kloek, ploege, kouse vind je dezelste klienker were. (In 't Woaregems spreekn ze datte trouwens uut lik browk, dowk, kowke, kowse etc !). De voorgestelde 'ou'-spellienge zou moetn van toepassienge zyn up olle korte oe's/oo's. --Patrick 14:18, 6 ogustus 2007 (UTC)

Volledig akkoord. 't Gemakkelikst is van de "ou"-spellienge toe te passn vo al de korte "oe"'s. Dus ook kouke, klouke, plouge... En 'k an d'r inderdoad ook al an gepeisd da ze dat in Woaregem uutspreekn als tweeklank...--Zeisterre 15:02, 6 ogustus 2007 (UTC)
Natuurlik eit het zyn vordelen om de klanken en ritme van het SV noa Oust-Vloandern toe eut te breidn, olzo kunn we mêer schryvers eine.
Zeg liever geweune dat jen nie anstoat (da sloat vôorol ip de vôrige argumenten van Patrick/zie repliekn derby). --Foroa 20:51, 6 ogustus 2007 (UTC)
Soms ei je gy wel lange teenn zeg. Ge moe gy da toch nie persoonlik uppakkn Foroa. Zy je te vindn vo tope e voorstel uut te werkn gebaseerd up de ou? --Patrick 21:27, 6 ogustus 2007 (UTC)
Ik willn d'r ier wel ip wyzen da 'k ik allêne nog moa geklapt ein van de korte "oe" die volgns myn "ou" zou moetn geschreevn wordn. Over de "on" en 'k nog niks gezeid en ook nog nie gestemd, remember. Dat is nog alsan an 't bezienkn. 'k En gisterennacht wel e ki gevoeld of da m'n neuze d'r nog anstoend.--Zeisterre 06:34, 7 ogustus 2007 (UTC)
Sorry Zeisterre, myn latste ipmerkienge was totoal nie teegn unen repliek, moa ne résumé van 't gehêel van Patricks commentoarn en mynen repliek derip. 't probleem natuurlik me discussies die deur mekoar lôopn. --Foroa 07:19, 7 ogustus 2007 (UTC)
Was da verschietn! :-) Ik peizn dat iederêen ier doet vo wel. Iederêen probeert de beste iplossienge te viendn. Ik zyn wel akkoord da je da nie "overhaast" meugt doen. Best is van dat allemolle goed t' overpeizn. (de dubbele k in "gemakkelikke, moeilikke... vind 'k bvb. een gedrocht). 't Is ook nie slecht van nu en ton e ki te kykn noa 't gêen da de specialistn ter zoake d'r over zeggn. dr. Debrabandere: "de korte klinkers i en o klinken in het West-Vlaams voor gedekte nasaal geslotener; pinte, drinken, mond, jongen worden best zo gespeld, ook al worden ze (maar niet in Kortrijk) als piente, drienken, moend, joengen uitgesproken." --Zeisterre 10:58, 7 ogustus 2007 (UTC)
Een gedekte nasaal is een nasaal, die gevolgd wordt deur nog minstens een andere medeklinker: (vb.: de "ng" in "hengst", de "n" in "hond" zyn gedekt) --Zeisterre 12:25, 7 ogustus 2007 (UTC)
De on/ong (mond, jonk) is 't zelfste geval lik de in /ing (pinte, rink). Vo consequent te zyn moe je ofwel "mond, jonk, pinte, rink" schryvn, ofwel "mound, jounk, pynte, rynk", ofwel "moend, joenk, piente, rienk". Dus zo lange da je "keunienk, veranderienge, piente, rienk..." schryft kun je nie anders dan "oenderwys, joenk, moend, gezoend"... toeloatn.--Zeisterre 09:12, 9 ogustus 2007 (UTC)
Da's goe werk Zeisterre, en dat ès êen van de dimensies da'k bedoele me "SV uutdiepn". Nu zoen we nog en middel moetn vinden om jen interessante bydroagn 't woarsen te groepeern en te bewoarn zôda ze nie ondersnêeuwn in myn geleuter iere. --Foroa 09:43, 9 ogustus 2007 (UTC)
De meeste zyn overtuugd da we SV moetn verbetern en uutbreidn vo die dubbelzinnigeedn uut te kloarn. 't Probleem da'k mei Foroa ei, es dat y olles blokkeert en tegenwerkt moa nietn ondernimt om vooruut te geroakn. Da doe my peinzn an uus nieuw voorblad da'k e poar moand geleedn (en achtere vele eurn werk, moar da doet er nu nie toe) gemakt a. Olleman wos loaiend enthousiast, buutn Foroa die 't were moa nietn vond. Oe Foroa den boel vooruut wilt elpn, toen moet y positieve voorstelln formuleern in plekke van osan zure commentoarn te geevn. Moa dat ei'k nog nie vele gezien van em; 't es nu slicht ol ier of slicht ol doar... Zyn attitude stoa my gin bitje an. --Patrick 10:15, 9 ogustus 2007 (UTC)
'k Goa ginnen nieuwen polemiek beginn, moa lik dajje ier ziet: Wikipedia:Café/Archief_20070315#Primaire_doel_van_.27t_voorblad_-_den_encyclopedie was iedereen (drie man plus mezelf) inderdoad loaiend enthousiast, en twêe dervan vondn dat myn kritiekn loater moestn geïntegreerd worden. Ne kritische geest en vôoruutziendeid nie verwarren me zuur, blokkeren en tegenwerkn. 'k Ben styf bly dan de mêeste overtuugd zyn da we de SV moetn verbetern, moa 'k zoe wel efkens ol die reacties en opmerkiengen van die "mêeste" ip de huidige SV ip en reke willn zien. --Foroa 11:01, 9 ogustus 2007 (UTC)
Ge zyt heel Joëlle Milquet. Dedie zegt ook osan non. --Patrick 13:00, 9 ogustus 2007 (UTC)

'k peize da'k ol myn mêeste argumentn ip toafel geleid ei - ik peize lange vôor da'k iets vôorstelle - moa toch ne rappel van en poar diengn.

 • Iedre complicoatie en veranderienge in het SV geeft anleidienge tot massa's fouten en werk. Ik ben ginne purist moa nu zyn der nog apeupri 250 artikels die in de verste verte gin SV zyn. Chapeau voe Zeisterre, Astro en Meuzel die nog de kroaijze vinn om doa serieus an te werkn.
 • Iedre reegl en veranderienge serieus overpeizn, en surtout ippassen me veranderiengn om streekofankelikke reedns
 • Fonetisch motivoaties geevn dikwyls (mêestol) slichte reegls
 • Volgens my zyn de ôorzoaken van de mêeste fouten teegn het SV de volgende:
  • Verregoande ofwykiengn van het AN: Vroeger (vôor het SV) de H in de plakke van de G (gin twêe paragrafen zonder fouten), nu 't wegloatn van de h (nen onnauwkeurig gedefinieerde reegl me ondudelikke uutzonderiengn - gin 5 paragrafen zonder fouten)
  • Uutzonderiengn lik de -lik/-likke reegl, grôtendêels omda de mêeste systematisch misschryvn en datter gin reactie ip komt
  • Conversie van twêeklanken noa êen klanken: ui --> uu (me de open lettergreep rimram)
 • k ben totoal nie te vinden voe reegls die ienkele AN letters noa nen AN twêeklank mappen
 • serieuze verandrieng vroagn serieus tyd om deroovr te peizn. Neevneffektn komn geweunlik moar eut oat'te loate es. Zo zou je eventueel met een nieuwe ou regel Oustende kunnen schrijven en ook Oust-Vloandern wordt verdedigbaar.
 • Oater gin serieuze feedback is van de gebrukers, ton stop je beetr me verandren en probeerd'je êest de bestoandn toestand in orde te krygn.

--Foroa 07:09, 7 ogustus 2007 (UTC)


Zo moeilijk kut et ou-voorstel toch nie zyn want zowel Astro, Zeisterre en Tbc zyn d'rvoor te vindn. Moa gy vond et e slicht voorstel, en achter styf diepe peinzn kom je toen mei ö en öu up de proppn. Moa datte es verzekers gin "verregoande ofwykienge van het AN"? En bitje serieus bluuvn mag wel hé zeg.

Vergit nie dat et SV van toepassienge es up 'n inoud van olle artikels zonder streektoalpatroon, da zyn dus de meeste artikels. Oe je teegn ne goein compromis zyt da 't korte oe/oo-probleem uplost, toen moe je consequent zyn Foroa en in joen upkuusactiviteitn olle oe's vervangn deur o's. Want mei joen klassiek argument dat er nog artikels zyn die nie 100 % in SV stoan, kut je olles blokkeern. --Patrick 13:24, 7 ogustus 2007 (UTC)