Boreoale busschn van Okhotsk-Mantsjoerye

Van Wikipedia

Liggienge van de boreoale busschn in de weirld.
Koniefeerebusschn in 't Gebergte Livadiysky (Sikhote-Alin).

De boreoale busschn van Okhotsk-Mantsjoerye, geleegn in 't Vêrre Ôostn van Rusland zyn 'n ekostreeke uut d' ekozôone Palaearctis vôgnst de Weirld Nateur-Stichtienge (WWF) [1][2][3]. Ze maakn dêel uut van 't bioom de boreoale busschn of de tajga. D' ippervlakte van d' ekostreeke besloa 40 196 615 êktoarn [4].

Beschryvienge[bewerkn | brontekst bewerken]

De boreoale busschn van Okhotsk-Mantsjoerye is de mêest zuudlikke tajga in Euroazje. D' ekostreeke bezet de zuudlikke en sentroale dêeln van 't Russiesche Vêrre Ôostn en bevat de sentroale en nôordlikke dêeln van 't Gebergte Sikhote-Alin. Noast de boreoale busschn zyn dr in d' ekostreeke ook vlaktn in 't nôordn en e kustvlakte in 't ôostn, en ook de Sjantar-Eilandn.

Plantn-weirld[bewerkn | brontekst bewerken]

Boreoale busschn ip de Berg Pidan, Gebergte Livadiysky.

Ip lêegre liggiengn oovrêerst 't licht noaldbus, bestoande uut lorkn. Ip oogre liggiengn kut 't doenkre noaldbus gevoenn wordn, oovrêerst deur pynboomn en denn.

Bêestn-weirld[bewerkn | brontekst bewerken]

D' ekostreeke êrbergt veele bêestn die angepast zyn an 't koede nôordn. Typiesche zoogbêestn omvattn verschillnde weezlsôortn (Mustela spp.), bruune beir (Ursus arctos), vos (Vulpes vulpes), wolf (Canis lupus), veelvroate (Gulo gulo), en Eurazeoatiesche lynx (Lynx lynx). Êrtachtign zyn algemêen, woaroendre sika-êrte (Cervus nippon), eeland (Alces alces), en karieboe (Rangifer tarandus). Veele vôornkommnde veugls omvattn aaviek (Accipiter gentilis), Oeral-uul (Strix uralensis), buskoekoek (Cuculus optatus), en tajga-boomkruupr (Certhia familiaris). In 't byzoendre d' aaviekn zyn manjefiek, 't zyn de grôotste verteegnwôordigrs uut 't geslacht Accipiter, 't gêene wil zeggn "echte aaviekn".

Bedreigiengn en beschermienge[bewerkn | brontekst bewerken]

De tajga-landschappn zyn reedlik winnig deur de menschn beïnvloéd. Dr zyn vuuf nasjonoale rizêrvoatn ipgericht. Pertanks zyndr nog oltyd bedreigiengn deur busbrandn, oetkap en mynbow.

Zied ook noa[bewerkn | brontekst bewerken]

Boreoale busschn uut 't Palaearctis
PA0601 Boreoale busschn van ôostlik Siebeerje Rusland
PA0602 Boreoale berkebusschn en alpiene toendra in Ysland Ysland
PA0603 Beikn en dinne gezoajde busschn van Kamtsjatka en de Koerieln Rusland
PA0604 Boreoale busschn van Kamtsjatka en de Koerieln Rusland
PA0605 Boreoale busschn van nôordôostlik Siebeerje Rusland
PA0606 Boreoale busschn van Okhotsk-Mantsjoerye Rusland
PA0607 Boreoale busschn van Sakhalien Rusland
PA0608 Skandienoavsche en Russiesche boreoale busschn Finland/Nôorweegn/Rusland/Zweedn
PA0609 Koniefeere-busschn van Transbajkal Mongoolje/Rusland
PA0610 Bergbusschn en toendra van den Oeral Rusland
PA0611 Boreoale busschn van westlik Siebeerje Rusland


Verwyziengn[bewerkn | brontekst bewerken]

<references>

  1. (en) Ecoregion PA0606 : Okhotsk-Manchurian taiga (WWF).
  2. (en) Ecoregion PA0606 : Okhotsk-Manchurian taiga (Nationalgeographic).
  3. (en) Ecoregion PA0606 : Okhotsk-Manchurian taiga (WWF).
  4. (en) Ecoregion PA0606 : Okhotsk-Manchurian taiga (Globalspecies).