Naar inhoud springen

Koniefeere-busschn van Transbajkal

Van Wikipedia

Liggienge van de boreoale busschn in de weirld.
Bêestn uut 't Biosfêer-Rizêrvoat Barguzinskiy.

De koniefeere-busschn van Transbajkal, geleegn te zuudôostn van 't Bajkal-Mêer in Rusland en in Mongoolje, zyn 'n ekostreeke uut d' ekozôone Palaearctis vôgnst de Weirld Nateur-Stichtienge (WWF) [1][2][3]. Ze moakn zydre dêel uut van 't bioom de boreoale busschn of de tajga. D' ippervlakte van d' ekostreeke besloa 20 046 507 êktoarn [4].

Beschryvienge[bewerkn | brontekst bewerken]

't Goat ier oovre e reedlik klêene ekostreeke in 't nôordwestlikke rieviere-bekkn van de Amoer-Heilong. 't Gebied omvat de Jablanovii-Bergn in Burjoatsje (Rusland), strekt êm uut toe in de Daoeriesche Steppe, en duukt no 't zuudn in 't Khentie-Gebergte van nôord-sentroal Mongoolje.

De menschn in die ekostreeke zyn oofzoaklik nomoadiesche êrdrs.

Plantn-weirld[bewerkn | brontekst bewerken]

Busschn in 't Nasjonoal Park Zabajkalski, gezien vanuut 't Bajkal-Mêer.

De koniefeere-busschn van Transbajkal zyn gebergte-busschn van pynboom en lorke, oendrbrookn deur steppe-vegetoasje, bergtoendra, en moerassn. De boomn zyn styf wildrig bedekt mê mossn en korstmossn en ze geevn beschuttienge an êrtn, schoapn en andre zoogbêestn. Dr zyn ook berkn, ceedrs, popliern en sparrn te vienn. Dr zyn apeupri 1 100 sôortn plantn in de beschermde gebiedn, woaroendre verschillnde styf zeldzoam en bedreigd zyn.

Bêestn-weirld[bewerkn | brontekst bewerken]

Dr zyn mêer of 50 sôortn zoogbêestn en 220 sôortn veugls. De grôote zoogbêestn uut die busschn zyn hêelegans angepast an 't leevn in d' ooge bergn. Rêe (Capreolus capreolus), argalie-schoap (Ovis ammon), Mongoolsche gazelle (Procapra gutturosa), en de bedreigde wilde gêetn (Capra spp.) zyn zowêl in de koniefeere-busschn lik in de steppe te vienn. Wild zwyn (Sus scrofa), steppevos (Vulpes corsac), dassn en marmottn, en de bedreigde soablemartre (Martes zibellina) zyn gemiddeld klindre, mo ze kunn toch goed tusschn de pynboomn leevn.

Êen van d' inêemsche bêestn uut d' ekostreeke--'t Przewalski-peird—is uutgestorvn in 't wild. Mo de sôorte is gekwikt gewist in prievoate parkn de latste 10 toe 15 joar. De peirdn zyn weere ingevoerd in 't Nasjonoal Park Hustain Nuruu in Mongoolje.

Bedreigiengn en beschermienge[bewerkn | brontekst bewerken]

Biosfêer-Rizêrvoat Baikalskiy.
Zicht ip de needrzettienge Davsha en 't Biosfêer-Rizêrvoat Barguzinskiy vanuut Koape Nemnjanda, Bajkal-Mêer.
Biosfêer-Rizêrvoat Barguzinskiy.

De hêele bebuste ippervlakte in 't Mongools bekkn besloa 1,4 mieljoen êktoarn mor in de latste joarn êt 't bus ofgezien van busbrandn, ploagn, en oengereegldn oetkap, die tegoare mê de kliemoatverandrienge de grotste bedreigienge zyn vo die ekostreeke. Mynbow vo goed is e serjeuze bedreigienge vo stroomn en moerassn, in 't byzoendre in Mongoolje.

Biosfêer-rizêrvoat Bogd Khan Uul, Nasjonoal Park Onon-Balj in Mongoolje en Sokhondinsky Zapovednik in Rusland, tegoare gekend lik de "bronn van den Amoer", zyn vôorngesteld lik internasjonoal beschermd gebied tusschn de koniefeerebusschn van Transbajkal en 't uuterste nôordn van de Daoeriesche bus-steppe.

Zied ook noa[bewerkn | brontekst bewerken]

Boreoale busschn uut 't Palaearctis
PA0601 Boreoale busschn van ôostlik Siebeerje Rusland
PA0602 Boreoale berkebusschn en alpiene toendra in Ysland Ysland
PA0603 Beikn en dinne gezoajde busschn van Kamtsjatka en de Koerieln Rusland
PA0604 Boreoale busschn van Kamtsjatka en de Koerieln Rusland
PA0605 Boreoale busschn van nôordôostlik Siebeerje Rusland
PA0606 Boreoale busschn van Okhotsk-Mantsjoerye Rusland
PA0607 Boreoale busschn van Sakhalien Rusland
PA0608 Skandienoavsche en Russiesche boreoale busschn Finland/Nôorweegn/Rusland/Zweedn
PA0609 Koniefeere-busschn van Transbajkal Mongoolje/Rusland
PA0610 Bergbusschn en toendra van den Oeral Rusland
PA0611 Boreoale busschn van westlik Siebeerje Rusland


Eksterne koppliengn[bewerkn | brontekst bewerken]

Verwyziengn[bewerkn | brontekst bewerken]

<references>

  1. (en) Ecoregion PA0609 : Trans-Baikal conifer forests (WWF).
  2. (en) Ecoregion PA0609 : Trans-Baikal conifer forests (Nationalgeographic).
  3. (en) Ecoregion PA0609 : Trans-Baikal conifer forests (WWF).
  4. (en) Ecoregion PA0609 : Trans-Baikal conifer forests (Globalspecies).