Discuusje:Voorblad

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Van Wikipedia
Vo oudere discuusjes, zie: Discuusje:Voorblad/Archief

Inleidienge[brontekst bewerken]

As wijzigiengn niet direk zichtboar zyn:

 http://vls.wikipedia.org/w/index.php?title=Voorblad&action=purge

Quickies koarte geïnspireerd ip oeze wiki?[brontekst bewerken]

Ei gastn, k'ei iet megacools gezien: Quickie (Vincent Van Quickenborne) eit een verkieziengsreclame in de bôte gestookn die peizek geinspireerd es ip oeze wiki: zo stoat er een koarte ip van de provinsje, met de spellingsregels da we ier gemakt ein (Kortryk, Ôostrozebeke, toeroet, ostende, Yper, Vrankryk, Spiere-Elkyng...), ol zyn der ôok wa verskilln gelik 'Bruhhe'. Der stoan ôok een aantal aantal typische West-Vloamse uutdrukkiengn en woordn ip, die wel ne kêe keun ofgekeekn zyn van oeze lystn (Typische West-Vlamsche woordn en Wikipedia:Typische West-Vlamsche uutdrukkiengn). Der stoan der wel nog een poar ip da we wudder nie ein., gelik 'witte muuzn', 'lodrigo',... En last but not least, een ode an Johny Turbo.

'k En ier ook een koarte van Quickie liggn: "de West-Vlaamse Qaart". J'et ze persôonlik uutgedêeld in de cafés in Roeseloare. En 'k vindn ook dat 't dudelik geïnspireerd is ip uze Wiki... :-)--Zeisterre 17:52, 5 juni 2007 (UTC)
Zyn kaarte stoat oek online. En nu daj 't zegt: trekt verdacht goed op nuus SV :) Moa ja: beter goed ofgekeekn dan slicht uutevoenn! --Astro 18:49, 5 juni 2007 (UTC)
Sjiek, der stoat een bronvermeldienge ip de koarte online (moar nie ip de papiern folder). Dus meugn we't in de nieuwssectie vermeldn :-) --D-rex 19:43, 5 juni 2007 (UTC)
Bronvermeldienge lienksboven in Lehende. Z'ein 't nie kunn loatn voe Lehende en Bruhhe ip te zettn, moa d'andre h-tjes ein ze vergeetn. 't Moe nogol recent zyn want Vlazjele es moa onlangs noa Vlazêle vreanderd peisek, of is't Zeisterre die da gemakt eit in 't zwart ? --Foroa 22:52, 5 juni 2007 (UTC)
Sorry vo 't gebrek an SV moa: skwonne dadde!. Tbc 23:56, 5 juni 2007 (UTC)
Q es e liberoaln opportenist. J'es olêene moa Westlander o't em goed uutkom. De koartn lans de boane zyn in 't ABN. Horned God 12:41, 22 juni 2007 (UTC)

Waarom de g niet als h schrijven?[brontekst bewerken]

Daar ik niet goed West-Vlaams kan, schrijf ik dit maar in het algemeen Nederlands. Het valt me op dat steeds "g" geschreven wordt waar je in het Standaardnederlands deze letter hoort. In West-Vlaanderen spreekt iedereen de g toch als h uit? Ik ben zelf niet in het West-Vlaams opgevoed en spreek het dus niet, maar toch maak ook ik in mijn dagelijks spraakgebruik van de g een h, het is ook voor mij heel onnatuurlijk de g uit te spreken. Als er één typisch West-Vlaams kenmerk is, dan is het wel de verandering van g in h. Dat doen bij mijn weten álle autochtone West-Vlamingen, ook degene die "Algemeen Nederlands" spreken, maar het is wel tot vrijwel uitsluitend West-Vlaanderen beperkt, misschien komt dit fenomeen nog tot een stukje in Oost-Vlaanderen voor, maar zeker niet meer in Vlaams-Brabant, Antwerpen of Limburg. Waarom schrijven we dan geen h waar je in het AN g hoort? -- Aoniem 81.165.238.71

Vroeher schreven wij hier de g als h. Maar dat haf heel hrote problemen om het te lezen, we verliezen er uitdrukkingskracht door, voorbeeld een heel hroot vlak in 't heel is helemaal onleesbaar, en bovenal, niemand slaahde er in twee zinnen te schrijven zonder hrove fouten. Uw tekst hertaald met de h is nog leesbaar, maar als je dat mengt met dialect klankn en glotisslag wordt het helemaal onmohelijk:
"Daar ik niet hoed West-Vlaams kan, schrijf ik dit maar in het alhemeen Nederlands. Het valt me op dat steeds "g" heschreven wordt waar je in het Standaardnederlands deze letter hoort. Ik ben zelf niet in het West-Vlaams ophevoed en spreek het dus niet, maar toch maak ook ik in mijn dahelijks spraakhebruik van de g een h. Als er één typisch West-Vlaams kenmerk is, dan is het wel de veranderinh van g in h. Dat doen bij mijn weten álle autochtone West-Vlaminhen, ook dehene die "Alhemeen Nederlands" spreken, maar het is wel tot vrijwel uitsluitend West-Vlaanderen beperkt, misschien komt dit fenomeen noh tot een stukje in Oost-Vlaanderen voor, maar zeker niet meer in Vlaams-Brabant, Antwerpen of Limburh. Waarom schrijven we dan heen h waar je in het AN g hoort".
Diezelfde tekst in het WVL hertaald dreiht compleet onleesbaar te worden: Vroehre schreevn w'iere de g lik h. Moa da haf hêel hrôte probleemn voe te leezn, vb en hêel hrôot vlak in't heel es hêlehans onleesboar, en surtout, niemand luktige d'rin voe twêe zinn te schryvn zonder hrove foutn ...
--Foroa 18 okt 2007 13:37 (UTC)[reageren]
De keuze van spellienge èt ier osan e moeilikke evenwichtsoefenienge gewist. Er zyn voorstanders die zovele meugelik d'uutsproake willn volgn. Moa d'r zyn d'r ook die vindn da je doardeure evenzovele schryfwyzn goat èn lik of dan d'r schryvers zyn. De schryfwyze da me wyder ier nu toepassn, es nen compromis die me wyder onderlieng overeengekommn zyn. Ge kut d'r voor of d'r teegn zyn, olleman èt zyn voorkeurn, moa 't belangrykste es dat er achter e joar 'n olf e +/- consistente spellienge gebruukt es. --Patrick 18 okt 2007 19:03 (UTC)[reageren]
Kunnen we dan niet gh schrijven? Maar ja, het algemeen Nederlands wordt ook niet geheel volgens de uitspraak geschreven, hut zow maar raar zijn moest iedureen zo gaan sgrijvun op Wiekiepeedia. Hullehemneire 10 nov 2007 23:30 (UTC)[reageren]
Ik woarn ouk vôorstander van gh omda ke voun dat die klanke etwoa tusschn de G en de H zat. Mor amme êerlik zyn, mou me zeggn da gh 't e bitje ol te moelik moakn is. Mor in weezn vin ke wel dat juuster is of g of h. Meuzel 11 nov 2007 3:08 (UTC)
Ik zyn ook voorstander van "gh", moa 'k moetn toegeevn da 'g' wel gemakkeliker is... :)--Zeisterre 11 nov 2007 11:12 (UTC)[reageren]
Et gh symbool es inderdoad en interessante piste die destyds nie ip toafel gekoomn es. Da zoe ôok toeloaten om de h t'erstelln die indertyd ipgeofferd gewist is ols compromis by de terugkêer noa de actueeln g reegl (de g ols h schryvn --> de g ols g). Ge moet wel nie ip my reekn om nog zulke veranderiengn deur te voern, 't deurt zes noa neegn moandn êer dajje de site were presentoable en uniform krygt. Stemmn es gemakkelik, moa doene ... --Foroa 12 nov 2007 07:36 (UTC)[reageren]
Verzekers wel, Foroa, moa da latste mag gin argument zyn vo gin veranderiengn nie mi te doen an ouze spelliengsregels. Gif my een eure en ol de menu's zyn ol angepast, en ge meugt ôok RobotTbc nie ounderschattn. Mêer en mêer komt de vls consistenter (der is wel nog styf veel werk) moar ou consistenter dat 'n is, des te zêeder dat myne bot nieuwe spelliengsregels kan invoern. 'k Benne ôok te vindn vo die gh, want volgens my vroagt iedern anoniem die de vls bezocht em (terecht) bovenstoande vroage. Tbc 12 nov 2007 12:49 (UTC)[reageren]
Dienn bot vermôost wel veel streekdialectn, briengt wordn in die styf lokoal zyn (indertyd, letter) of ip en verkêerde maniere gebreukt zyn (lettere). --Foroa 13 nov 2007 09:17 (UTC)[reageren]
Integendeel: letter es over de hele provinsje gebruukt, zie Wikipedia:Regionoal West-Vlams#Eigenschap'n, en in 't arroundissement Kortryk zelfs de tot nog toe enige geregistreerde variant up uze lyste. Ook de vorm lettere die Tbc invoerde, gebruke'k ik ook courant. Best wa voorzichtig zyn mè 't verandern van andermans woordnschat... (en dat es ginnen preek of verwyt, ollene en olgemene upmerkienge :-) --Patrick 13 nov 2007 10:08 (UTC)[reageren]
1. Ge zyt were te rap me jen "integendêel" stellienge. Ik wete zeekr da letter nie overol gekend/gebreukt es (kust, Brugge, Yper ?); van oes woordenlyste die deur 'n band styf betrouwboar es moa nie compleet:
Letter, winnig
Wenig, weinig, de vorm "lettere" es nie gebreukt
Letter: Kortryk, Môoslee, Roeseloare, Wervik
Winnig: Blanknberge, Brugge
Inderdoa veel te rap: letter is in twêe arrondissementn (ip 8) totoal nie gekend, in twêe arrondissementn ollêne in êen dorpke/stad (Wervik in Yper, Beirnem in Brugge), in 't arrondissement Tielt in twêe dorpkes. In da geval schynt overol' grosso modo ietske minder dan 50 % te zyn. --Foroa 13 nov 2007 13:28 (UTC)[reageren]
'k Moe idd nuanceern: olgemeen in ZO WVL, en nie of nauweliks in NW WVL. --Patrick 13 nov 2007 13:35 (UTC)[reageren]
→ In Typische West-Vlamsche woordn è je by "letter" toegevoegd: de vorm "lettere" es nie gebreukt. Die uutsproake es dus nie juste, in Wervik wel courant gebruukt, byv: de lettere keers dat'n zynen mound oopndoet, komt d'r nie vele uut.
'k Vinne't da je zukke olgemene uutsproake best vermydt oe je nie juste wit oe dat et in makoar zit. Eigentlik keun je en meug je da ollene moa doene achter e roundvroage, byv. via de lystn "oe sprik je gy etc.". --Patrick 13 nov 2007 11:09 (UTC)[reageren]
Die lyste dient justement voe ol de vormn te repertorieren, d'anvullienge es gebeurd omdat et word verkêerd gebreukt was. Zeisterre en ik zyn precieser in de definities van woordn dan d'andre. Ik wete nog da'k mêer dan en eure gezocht ei voe en juste, compacte definitie van antydn en overtyd te vindn. --Foroa 13 nov 2007 12:06 (UTC)[reageren]
2. By oes es letter/lettre gebreukt in de zin van "nie vele", dus nie 100% eutwisselboar me winnig. Lettere (weiniger) lik varanderd deur de bot bestoat by oes nie en es volgens my nie correct.
3. Ik ei andermans woordnschat nie veranderd: ollêne were gedroaid wat da de bot verkêerdelik veranderd oat (+ jen gedêeltelikke veranderiengn noa et inconsistente système (vs periodiek systeim))
4. Inderdoad, best wa vôorzichtig zyn, voe iederêen. --Foroa 13 nov 2007 10:43 (UTC)[reageren]
Inderdoad, letter zegn we ni in Ostende, en kaant nog noois ghoord in feite ook :) Lik 'overtyd' of wawast da RobotTbc aat angepast in Brèènienge... Jamais en entendu. Jack the Stripper 13 nov 2007 11:26 (UTC)[reageren]
Voorda 'k e weinig in letter veranderde ('k ei dat ol van veel ander woordn gedoan, want sommige schryvers ier schryvn, begrypelik, soms AN me Vlamse klankn), a 'k e gekeekn ip de lyste ofdat da olgemêner wos dan of in Kortryk. De weinige -> lettere was een misse van myne bot. 'k A ze zelve were ersteld, [1], [2], [3], moa 'k wos blykboar êen vergeetn, die Foroa ton were eit ersteld. Tbc 13 nov 2007 11:50 (UTC)[reageren]
Ik ben van Ardôoie en zelve gebruk ik olsan winnig in plekke van lettre wi moa me odders zegn olletwêe nog lettre wi en zidurr zin van Bevern en Pittem Woarom meugn we geweun nie lettre en winig deur mekoar gebrukn das goe voorn twiene dat êne nie kent datn ton ôok nogn twa lêert en de streekn die lettre gebrukn moetn in under artikels ton wel lettre gebrukn é. --David-bel 4 jul 2009 08:12 (UTC)[reageren]

Waarom de g niet als h schryvn ? Dêel twêe[brontekst bewerken]

Reset indent, anders volln we van't blad.

'gh' es inderdoad en interessante denkpiste. En Tbc, ge meugt jounen robot ogauwe nog ne kee uutprobeern, nog efkens geduld :-) --Patrick 12 nov 2007 18:04 (UTC)[reageren]

Oaje me de gh en de ou mêer ip de phonetischn toer ipgoat, moeje consequent zyn en kan de weggeloatn h nie mêe werekêern. Kiezn es verliezn. --Foroa 13 nov 2007 07:51 (UTC)[reageren]

Ik vindn nie da 't moe zyn lik in de politiek: entwa krygn en an d'n andere kant 'n toegevinge doen. Ik peizn ollene moa an wa da 't beste is vo 't SV. En volgns myn is da de gh en 't erstelln van de h want zounder is 't in veel gevolln nie leesboar.--Pastel 13 nov 2007 10:15 (UTC)[reageren]

Nint Pastel, moar oe 'n andern kant keun je (bykans) nooit olles krygn da je geirn zoudt èn. Den actueeln toestand (wel "g" moa gin "h") es 't geen dat vroeger gestemd èt gewist. En lik of dan ze zeggn, de meerdereid èt osan gelyk... --Patrick 13 nov 2007 14:12 (UTC)[reageren]
Lik dat de mêerdereid in't federoal parlement gelyk eit me ulder stemmienge over BHV, lik dat de mêerdereid van de Franstoalige inweuners in de faciliteitn gemêentn nietn te zeggn ein: ge ziet iedrêen gebreukt het word mêerderheid lyk dat' in ulder kroam past, moa 't es dikwyls nie styf goe voe de commoniteit. (gin discussies over BHV ostebleif, ier weird ginnen polletiek gedoane). --Foroa 13 nov 2007 14:41 (UTC)[reageren]
"Wuk da me zere moetn èn": BHV? Akkoord, moa toun nie zounder eerst en artikel over regionoale autonomie ! :-D --Patrick 13 nov 2007 14:47 (UTC)[reageren]
Typische ofleidiengsmaneuvers. Patrick moest in de polletiek gezeetn eine. --Foroa 13 nov 2007 15:09 (UTC)[reageren]
Pastel, oaje wa wil zeggn of vôorstelln, zeg'et dudelik en we zien wel oat'er ondersteuning ipdeukt. D'n toestand es ier nu anders dan vroegre en die gh es en nieuw element. Oaje goeste eit kund'je ôok en peilienge organizeern, da's en dêel van de wikicultuur, ge moet doavôorn ginn diploeng eine in de wikilogy of de wikiotie. --Foroa 13 nov 2007 15:09 (UTC)[reageren]
'k Goan broave zyn en 't noois mè doen :-D . Zo vele è 'k d'r nu ook nie vor over.--Pastel 13 nov 2007 15:24 (UTC)[reageren]
Je moe je ier nie loatn doen deur al die vintn, wi Pastel. :-D... En 't is nie omda je gin gelyk oalt da je doarom gin gelyk èt...;-)--Zeisterre 13 nov 2007 16:28 (UTC)[reageren]
Pastel, jen reactie makt my serieus ongerust. --Foroa 13 nov 2007 16:40
Dat is nie nodig. M'n noame is wel Pastel moa zo teer zy 'k nu ook were nie :), 'k èn d'r goed kunn mee lachn.--Pastel 13 nov 2007 17:07 (UTC)[reageren]

Ontgoochelienge?[brontekst bewerken]

'k Verstoan heel goed da je as Kortrykzoan ontgoocheld zyt over 't resultoat van de stemminge. Doarom woar ik vo 't compromis en schreef ik tout nu toe 'on'. Mo je goat 't nu toch nie upgeevn zeker? Ik zyn heel blye da je die lelikke roo links wegwerkt en vindn ook nie dan d'andere doa dinne moetn over doen. Ik zyn vo de gh en 't erstelln van de h en 'k zoun t'er voorn over en dat 't moeilikker schryft. En o me ollemolle elpn moet da toch nie zo lange deurn.--Pastel 12 nov 2007 08:23 (UTC)[reageren]

Bedankt Pastel. Myn reactie eit nietn te moakn me't feit da'k van Kuurne benne. Integendêel, in principe es dienn SV en olle meuglikke correcties de zoake die my minst van ol interesseert ip de wiki; me en streekpatrôon kannek bykans ol schryvn lik da'k et wille. Moa oan w'ier willn vôreut goane ton moet er ôok en commoniteit bestoane, en ip da gebied goan w'ier nie rap vôoreut. --Foroa 12 nov 2007 08:58 (UTC)[reageren]
Sorry, 'ntwien van Kuurne wordt verzekers nie geirn 'n Kortrykzoan genoemd.:) Vo myn is dienn SV wel heel belangryk.--Pastel 12 nov 2007 09:45 (UTC)[reageren]
Vo my ook Pastel, en 'k peinze da olleman ier SV styf belangryk vindt. De /oun/ spellienge es ne styvn goein compromis vo de dubbele spelliengn die nu deur makoar gebruuk zyn nl. /oen/ en /on/. Volgens goeie gewunte èn me over die nieuwe spellienge gestemd en de meerdereid èt vo dienen compromis gekoozn, dat es nu 't belangrykste. E verbeterde spellienge kut uze artikels ollene moa ten goede kommn. Overgangsvoorstelln na de nieuwe spellienge volgen binnenkort. --Patrick 12 nov 2007 11:37 (UTC)[reageren]

Interwiki erbij?[brontekst bewerken]

Ten eerste: Sorry voor mijn Nederlands. Ten Tweede: Willen jullie misschien alstublieft een interwiki naar de Limburgse Wikipedia (li:Veurblaad) aanleggen? Bedankt! :) --Ooswesthoesbes 11 dec 2007 18:15 (UTC)[reageren]

Voila. Tbc 11 dec 2007 20:30 (UTC)[reageren]

nieuwken bij de Toalverwante Wikipedia's[brontekst bewerken]

Hallo, (ik zal mij spijtig genoeg ook moeten uitdrukken in het Nederlands) Is het mogelijk om onder de toalverwante wikipedia's de Oost-Vlaamse wikipedia op proef toe te voegen (http://incubatorplus.wikia.com/wiki/Wp/ovls)? De Oost-Vlaamse naam voor Oost-Vlaams is Uest-Vloams. Als het tegen het beleid is, versta ik dat.


Groeten en Merci Nychus 25 mrt 2008 10:57 (UTC)[reageren]

Is er een rede om "vls" te pakke ipv iet gelijk "wvls"?[brontekst bewerken]

Khem zo een bekke 't gevoel da nu West-Vlaams de Vlaamse standaardtaal is. Ik verstuen wel een bekke West-Vlaams, ma ni genoeg om het mijn eigen taal te kunne noeme.

Kzen van ne provinciegrens, dus kheb al ni echt een dialect da dicht aanleunt bij een van de officiële dialecten (zie http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=BE). Kzou op zen minst toch nog erges het standaardvlaams wille houe (da ding da welle tegen elkander spreke as we bijvoorbeeld op unief zitte ofzo, wa da iedereen uit een andere streek komt).

Waarom ISO-taalcode vls gebruikt voor West-Vlaamse Wikipedia? Zie vroegere discussie hier. Lees ook: Algemeen Vlaams --Zeisterre 15 apr 2011 07:35 (UTC)[reageren]

Nedersaksische Wikipedie[brontekst bewerken]

As goeie buren mu'w mekaar toch wè in de interwikilieste op t veurblad hebben staon, neet tà? (nds-nl:) :-) Servien 19 jun 2011 20:57 (UTC)[reageren]

Nateurlik ;-) --Zeisterre 21 jun 2011 18:55 (UTC)[reageren]

"Den vryen encyclopedie"[brontekst bewerken]

'k Vroagn ik myn af vo wa da je gyder eigentlik "Den vryen encyclopedie" as ounderschrift gebruukt in 't logo. Volgenst myn is da twi kis verkeerd: "Den vryen" ku je nie uutspreekn, 't zoudt "De vryen" moen zyn, mo hoe dan ook is een encyclopedie toch vrouwelik? 'k Kunn verstoan da j'a j van de kust zyt alles bestempeld lik e vint, mo e mannelike encyclopedie is toch geen algemeen West-Vlams? Of zyn 'kik nu gehelegans verkeerd? Etwien (overleg) 19 ogu 2019 13:08 (UTC)[reageren]

Je zy gy hêlegans juste, Etwien. Dien tekst stound der al ip van vo myn tyd en 'k en der myn ook altyd an gestôord. En 't is t er nie ip gezet deur etwien van de kust. ;-). Moa 'k zoun lik nie weetn hoe dan 'k 't moen verandern... --Zeisterre (overleg) 19 ogu 2019 13:40 (UTC)[reageren]
Merci, Zeisterre, 'k peisdege al da 'k zot begost te kommn. 't Zou nog olsan kunn, mo ton toch nie over 't geslacht van een encyclopedie. :-) --Etwien (overleg) 19 ogu 2019 16:03 (UTC)[reageren]