Naar inhoud springen

Discuusje:Voorblad/Archief

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Van Wikipedia

Inleidienge[brontekst bewerken]

As weizigingen niet drek zichboar zin:

 http://vls.wikipedia.org/w/index.php?title=Voorblad&action=purge

Het West-Vlaams is geen taal maar een dialect! Ze zouden dit moeten verwijderen. (08:49, 29 March 2006 81.241.208.170 )

Wel, persoonlijk denk ik er ook zo over. Ik denk dat Wikipedia zich hiermee belachelijk maakt, zoals met de Klingon-Wikipedia die er een poosje is geweest. Maar als er mensen zijn die zich ermee bezig willen houden dan is het niet aan de anderen om dit te verbieden. Er waren voorstanders voor het aanmaken van deze wiki. Zij kunnen nu hier hun ding doen. Lukt het; fijn. Dan hebben we er een niche-wikipedia bij, een kleine maar unieke Wikipedia in die taal/dialect.
Lukt het niet, komt er niets van, een dode wiki dan zal na een jaar of 2 deze wiki op slot gaan of mogelijk offline genomen worden. De kost voor deze wiki klein. Er is al meer dan 200 wikis, deze kan er wel bij. Ieder zijn plezier zou ik zeggen.
Veel succes West-Vlamingen, --Walter 10:11, 29 March 2006 (UTC)

Het onderscheid tussen taal en dialect is moeilijk. ("Een taal is een dialect met een leger en een vloot", kijk ook op nl.wikipedia.org en zoek daar maar eens de defenitie van taal op) Verder blijkt er qua woordenschat een groter verschil te zijn tussen West-Vlaams en Nederlands dan tussen Afrikaans en Nederlands. Maar waarom niet? Zelfs als dit een dialect is, is dit de moedertaal van bijna een milioen mensen (rekenen er ook maar Zeeuws Vlaanderen en Frans Vlaanderen bij). Er zijn toch ook al wikipedia's in het Limburgs, het Elzasisch, het Plat Duits, ... . Of een wikipedia al dan niet bestaansrecht heeft hangt af van het aantal artikelen en hoeveel personen die gebruiken. Stop met palaveren en laat ons beginnen te schrijven. 213.119.220.51 10:47, 29 March 2006 (UTC)

Heel graag... er lopen altijd figuren rond die precies menen te weten wat er allemaal wel of geen taal is. Ik stel eveneens voor dat we beginnen met schrijven. Zelf zal ik eerst nog even wat beter West-Vlaams moeten leren, dan doe ik ook mee.
Walter, bedankt voor je sportieve opstelling, maar het vergelijken van vls: met tlh: (de Klingon-Wikipedia) is tamelijk absurd. Klingon is een fantasietaal die niemand als moedertaal heeft, en zelfs de meest verstokte Trekkies/Trekkers waren niet gemotiveerd om te schrijven. Het West-Vlaams is taalkundig gezien een aparte taal, die door velen gesproken wordt en een heel ander repertoire aan klanken, grammatica, woorden en idioom heeft dan het Nederlands. Daar willen genoeg mensen aan meewerken, zoals wel eerder bleek, inderdaad, uit de Friese, Limburgse en Nedersaksische Wikipedia. Als Wikipedia 120 jaar geleden al had bestaan, waren de Belgen waarschijnlijk ook tegen een Nederlandse/Vlaamse pedia geweest: een fatsoenlijk opgeleid mens schreef immers vloeiend Frans? De geschiedenis herhaalt zich, met de hele discussie: Nederlands is de cultuurtaal, iedereen die kan schrijven schrijft beter Nederlands dan West-Vlaams, het West-Vlaams zou ongeschikt zijn om over wetenschappelijke onderwerpen te schrijven, het hanteren van het West-Vlaams is een vorm van overdreven regionaal patriottisme etc. De uiteindelijke les lijkt me toch dat elke taal recht heeft op ontplooiing en dat elke spreker recht heeft op het vrijelijk gebruiken van zijn moedertaal. Steinbach 11:00, 29 March 2006 (UTC)
Die vergelijking met Klingon bedoelde ik vanuit PR-standpunt, niet taalkundig. Dat is natuurlijk totaal anders. --Walter 19:42, 30 March 2006 (UTC)
Ethnologue maakt een onderscheid tussen Nederlands en Vlaams, waarbij de definitie van 'Vlaams' in feite op West-Vlaams neerkomt. Bepaalde historische evoluties legitimeren dus wel dat men West-Vlaams als een soort afgescheurde variant beschouwt (b.v. ten opzichte van het Brabants). In principe sta ik hier dus wel achter, maar het zal een nevenactiviteit naast nl:Wikipedia zijn. Ik kom uit een menggebied, maar zal mijn best doen zo West-Vlaams mogelijk te zijn (geen /y:/ voor <o>, bijvoorbeeld). Lord P 02:05, 31 March 2006 (UTC)

De grens van taal en dialect is niet makkelijk te geven. Dit plaatje kwam ik op internet tegen [1]: Waar je de grens van Nederlands en niet-Nederlands trekt is voor discussie vatbaar. Het is duidelijk dat de ontwerpers van dit plaatje de lat behoorlijk ver naar links trekken. Om West-Vlaams echter als taal te zien moet je de lat weer behoorlijk ver naar rechts leggen, naar mijn mening te ver.

Maar, persoonlijk kan het mij weinig schelen als een succesvolle encyclopedie ontstaat. De kans is echter groot dat de Wikipedia een persoonlijke speeltuin van een groepje mensen wordt. De tijd zal leren wat deze wordt. Danielm 11:56, 2 April 2006 (UTC)

Ik ken een ander plaatje, eentje waar ik meer voor voel eigenlijk:

Leuk idee, deze West-Vlaamse toestand. Het verschil tussen een taal en een dialect is inderdaad niet erg duidelijk, maar het feit dat het W-VL geen spelling whatsoever kent (aangezien de taal - behalve hier dus - nooit geschreven wordt) maakt het toch vrij duidelijk dat het om een dialect gaat, en geen taal. Kzehhe juste wattak peize weh

Dat is dus ook onzin: Zoalng een taal niet geschreven wordt is het dus een dialect. Het Baskisch werd tot in de negentiende eeuw niet opgeschreven, is het dan een dialect van het Spaans? Steinbach 08:05, 22 June 2006 (UTC)
Ik zou het gebruik van het West-Vlaams niet zomaar een grap noemen. Het grootste deel van de (vroege) Middel-Nederlandse literatuur is geschreven in wat nu West-Vlaams geworden is. Of beter, wat West- én Oost-Vlaams is geworden, maar die laatste heeft de voorbije eeuwen een pak kenmerken van het Brabants overgenomen, wat bij West-Vlaams nooit gebeurd is. Ge kunt nu stellen dat dit voor het heden niet echt meer van belang is, maar wie geïnteresseerd is in de studie van talen, dialecten en hun oorsprong kunnen dergelijke initiatieven juist heel waardevol zijn. En de dialectologie is volop in opmars, we hoeven enkel es de recente lijst met publicaties over dialecten er op na te slaan.

Press contact[brontekst bewerken]

Is there anyone who wants to be the official press contact for this language, in the odd case anyone from the press wants to talk to a contributor to this project? If so, contact me at en:user:zanimum. -- Zanimum 19:06, 29 March 2006 (UTC)

'k Stelle veure da wunder zoe'n bietsje de mèddenweh tusschen fonetisch en leesbaar zoekn. Ols we s-hrivn gelik in 't Nederlands, etta natuurlijk hiëne zinne da w'iere ne West-Vlamsn Wikipedia mokn. D'ènterpunctie zoe'k handhavn; 'k zoe alliëne verandern an de spellingh wa da ter anders wordt uthesprookn. Lord P 02:13, 31 March 2006 (UTC)

Waarom het nodig is om West-Vlaams uit te leggen?[brontekst bewerken]

Zelf ben ik een geboren Bruggeling wonend in Gent. (En werkend in Antwerpen...)

Mijn kinderen en vrouw (van Destelbergen) spreken alleen Algemeen Nederlands (AN)


Toen mijn vrouw mij iets vroeg dat ik een bepaald werk gedaan had, antwoorde ik spontaan "Jook". Omdat de kinderen dat zo grappig vonden ben ik beginnen uitleggen dat we dat zelf konden vervoegen:

Jook = ja, dat heb ik gedaan

Joje = ja, dat heb jij gedaan

Jon = ja, dat heeft hij gedaan

joos = ja, dat heeft zij gedaan

jom = ja, dat hebben wij gedaan


ook negatief:

Nenk = Nee, dat heb ik niet gedaan

Neje = Nee, dat heeft hij niet gedaan

Nees = Nee, dat heeft zij niet gedaan


Zelf vind ik het jammer dat het dialect weinig gesproken / geapprecieerd wordt. Het valt mijn kinderen en vrouw dan ook op als we in Brugge rondlopen, dat de kinderen zonder schroom gewoon hun dialect spreken.

Wie weet evolueert het Vlaams nog meer naar ons ‘turbotaaltje’ het West-Vlaams. (Ik probeer het toch uit te spreiden…)

Hello, sorry for my English. Could you maybe please make an interwikilink from en:Wikipedia to your article about wikipedia, or create that article? Thanks a lot. effe iets anders 11:38, 12 June 2006 (UTC)

Vlaams bestaat amper! Hoe zou West-Vlaams dan kunnen bestaan?[brontekst bewerken]

Als grap vind ik deze wiki wel lollig, maar wetenschappelijk heeft het geen enkele waarde. Iedereen die een beetje met taal (en West-Vlaams in het bizonder) bezig is, weet dat er niet zoiets als 1 West-Vlaamse taal (laat staan West-Vlaams dialect) bestaat. Er zitten in die streek wel honderden dialecten, ik ben zeker dat er hier vrij snel bijdragen gaan zijn van "bij ons heet dat anders, zulle!"

(kzalt moa int nederlands doen of die mins goat oes nie verstoan) Je hebt gelijk dat er regionale verschillen bestaan, maar ik denk toch dat de overeenkomsten veel groter zijn (90%), terwijl de overeenkomsten tussen westvlaams en de andere nederlandse talen en/of dialecten veel kleiner zijn (50%). Kort gezegd, nederlands spreken is voor mij (ons?) na al die jaren nog altijd onnatuurlijk, West Vlaams niet. Je moet ook niet vergeten dat West Vlamingen zich sterk verbonden voelen, vooral door hun taal, en dus is een WVL Wikipedia een goed initiatief. Komt daarbij nog dat West Vlamingen zich altijd moeten 'verdedigen' tegen niet West Vlamingen, wat het groepsgevoel nog versterkt. Deze Wikipedia is inderdaad één grote grap, maar wel een die we serieus nemen :-)
Helemaal mee eens. West-Vlaams (zelfs met zijn 1001 varianten) zal altijd een sterker bindend element in zich dragen dan Nederlands. user:Astro
Natuurlijk is West Vlaams geen taal. Maar vermits het West Vlaams het meest aanleunt bij het oud nederlands zijn er veel meer raakpunten met andere talen. Ooit heb ik een tijdje in Zurich gewerkt en was verbaasd hoe hun dialect geleek op het onze. Toen ik in Zuid Afrika werkte had ik weinig moeite om het afrikaans te verstaan. Ik hoorde er de dubbele ontkenning (vb. je moet nie huilen nie) zoals die ook in het Harelbeekse dialect gebruikt wordt. Ik heb een kursusboek in het frans over het vlaams van Noord Frankrijk; gemakkelijk te begrijpen. ((user:Foroa]] 14 juli 2006

Reactie van Meneer/Madam 86.39.50.148[brontekst bewerken]

Op zich heb ik niets tegen een wikipedia in ons dialect maar waarom moet het altijd in zo'n belachelijk, onwetenschappelijk, pseudo-West-Vlaams taaltje. Een voorbeeld: "t Kasteel van Rumbeke is vrje de moeite noa dat skint." "Naar het schijnt": is het zo of is het niet zo. Of een artikel over boterhammen(?), gewoon zodat men kan uitpakken met zijn kennis van het toffe West-Vlaamse woord 'stutn'. En sinds wanneer is welkom in het West-Vlaams 'hoeindah'? Volgens mij is dat nog steeds welgekomen (of eventueel 'welhekoomn) (gezien op de hoofdpagina van wikipedia België). Op de vergelijkbare Limburgse wikipedia zijn toch bijlange niet zoveel kinderachtigheden te bespeuren.

Goeiendag, iedere reactie is hier altijd welkom, zelfs als we ze als unfair aanvoelen.
Als West-Vlaming reageren wij normaal niet op een commentaar die ook als scheldproza kan geïnterpreteerd worden. Zwijgen is echter ook niet altijd de correcte reactie.
Wij zijn een jonge ploeg die minder dan drie maanden volop bezig is en wij zijn aan het zoeken naar wat kan, mag, verkiesbaar en vermijdbaar is. Dus vergelijk ons niet direct met de Limburgers die al jaren aan het werk zijn. In die paar maanden zijn wij al heel wat geëvolueerd op alle gebied.
Natuurlijk zijn wij gehandicapt omdat er geen standaard West-Vlaams bestaat en de dialecten soms sterk verschillende klanken en dus ook sterk verschillende schrijfwijzen hebben. Bovendien zijn de dialecten aan het uitvlakken naar een soort AN toe, hetgeen betekent dat het dialect van iemand zal afhangen van zijn leeftijd, zijn thuissituatie en de plaatsen waar hij gewoond en gestudeerd heeft.
A priori zal ieder taaltje dus een pseudo West-Vlaams zijn, behalve hetgeen men zelf schrijft natuurlijk.
Wij hebben met de Vlaamse wikipedia een beperkte ambitie; het zou trouwens onzinnig en nutteloos zijn met de Nederlandse of Engelse te willen concureren. Onze inzet is geinspireerd door een behoefte om het huidige West Vlaams (of wat er van overschiet) te registreren en een soort (streekgebonden) aanvulling te bieden ten opzichte van de Nederlandstalige Wikipedia.
U kan de schrijver van het artikel over het kasteel moeilijk kwalijk nemen dat hij schrijft dat het kasteel mooi is als hij het zelf niet gezien heeft. Persoonlijk vind ik het beter dat hij zijn reserves inbouwt dan gewoon klakkeloos dingen over te nemen van andere bronnen. Stel u voor dat u het kasteel gaat bezoeken en dat u tot de conclusie komt dat het ooit wel mooi geweest is, maar dat het zodanig vervallen is en onder een meter plantenoverwoekering verscholen zit. Een opmerking van u dus waarvoor wij niet meteen een perfecte oplossing hebben. Maar als u het kasteel bezoekt en u vindt het mooi, dan hadden wij natuurlijk graag dat u het artikel precieser maakt. De artikels moeten dus ook groeien en rijpen.
Wat betreft die boterham; inderdaad wat licht als artikel, maar toch belangrijk omdat er weinig of geen sites bestaan waar een stute gedocumenteerd wordt. Bovendien stellen wij vast dat zulke kleine artikels geregeld de start vormen voor verdieping en uitbreiding naar verwante onderwerpen. Vergeet niet dat wij proberen de bevolking aan te trekken om te participeren; een stute zou dus het begin kunnen zijn voor de medewerking van een bakker, kok, molenaar of landbouwer.
Wij hebben ook opgemerkt dat, door de participatie van de verschillende mensen, vele artikels versneld "rijpen". Maar opnieuw, drie maand is niet zo lang.
Zoals de auteur van de vervanging van welkom door goedendag; ben ik van mening dat wij als volk niet zo extrovert en joviaal zijn naar de buitenwereld toe als de andere Belgen. Ik ga persoonlijk ook geen welkom zeggen tegen een vreemdeling; dat is gereserveerd voor mensen die ik graag voor langere tijd in mijn huis zou willen ontvangen. Ik hoop trouwens ooit nog een artikel te vinden/maken over de West Vlaamse waarden en hun schalen: als ze in mijn familie "niet slecht" zeggen is dit het summum van compliment; aan de andere kant van ons land is fantastisch meestal minder goed dan ons "niet slecht".
Dus U ziet, alles heeft zijn reden en alle begin is moeilijk. Maar iedere steun, ook de uwe, wordt geapprecieerd, hoewel je het waarschijnlijk niet gaat horen; zo zijn we nu eenmaal.
Deze reactie is de persoonlijke visie van --Foroa 17:42, 10 september 2006 (UTC)
Niet slecht, deze repliek. ;-) --Astro 18:02, 25 oktober 2006 (UTC)

West-Vlaams "Standaard"-Vlaams ?[brontekst bewerken]

Dat er geen standaard-Westvlaams bestaat is wel een fundamenteel probleem natuurlijk. Je gaat een encyclopedie schrijven in een taal waarvan je zelf niet weet hoe ze geschreven wordt. Piet — 217.136.228.253 15:49, 16 november 2006 (UTC)

Inderdaad Piet. In het begin van de mensheid was er ook geen taal, en toch zit je naar ons te schrijven.
Wij hebben een begin van een standaard Vlaams en een gedrevenheid.
Een idealisme vraagt ook een soort van naiviteit; er zijn altijd meer redenen om niets te doen dan om iets wel te beginnen.
En om in herhaling te vallen: iedere steun, ook de uwe, wordt geapprecieerd, hoewel je het waarschijnlijk niet gaat horen; zo zijn we nu eenmaal.--Foroa 16:01, 16 november 2006 (UTC)
Maar een encyclopedie is helemaal geen plaats om een taal te creeren. Als er nergens een beschrijving is van de taal die je gaat gebruiken dan kun je hier niets doen. Gaan jullie met de enkelingen die hier aanwezig zijn bepalen of het woord "Oofdpagina" een accent moet krijgen of niet? Wie heeft trouwens beslist dat de H moet wegvallen? Dat ze niet uitgesproken wordt betekent niet noodzakelijk dat ze wegvalt.
Het lijkt mij zeer moeilijk om dit serieus te nemen. Als er publicaties in het Westvlaams zijn en een beschrijving van de taal, een woordenboek, dan kan je beginnen een encyclopedie te schrijven. Als je een analogie met andere talen wil volgen, dan zal je zien dat in alle andere talen het woordenboek voorafgaat aan de encyclopedie.
Maar goed, niemand zal jullie tegenhouden natuurlijk. Piet — 81.82.230.131 15:09, 17 november 2006 (UTC)
Wij creeren helemaal geen taal, wij proberen juist onze overgeleverde taal alsnog te boek te stellen.
Misschien efkens op de hoofdpagina in het linkervak "Vo te leezn of vo over te discuteern" Het doel van de Wikipedia, standoardvlams (en zijn geschiedenisse) en woordenliste even nalezen.
Maar ik ga akkoord dat het zeer ambetant is zonder woordenboek. Het is en blijft moeilijk om de overlevering vast te leggen, maar je moet toch ergens beginnen.
--Foroa 15:57, 17 november 2006 (UTC)
Dus het doel is niet het schrijven van een encyclopedie. Dan zijn er andere mogelijkheden om dit te doen, met dezelfde sitestructuur, die niet onder wikipedia.org vallen. Het doel van wikipedia.org is het schrijven van een encyclopedie. Het vls-gedeelte valt hier niet onder en is een inbreuk op de NOR guideline. Maar zoals gezegd, er zal jullie wel niemand tegenhouden.
Het stoort mij overigens ook nogal dat jullie dit "Vlaams" of zelfs "Standaard-Vlaams" noemen en dus impliceren dat mijn Oostvlaams geen Vlaams is. Piet — 81.82.230.131 16:32, 17 november 2006 (UTC)
Verkeerde interpretatie Piet.
Het schrijven van de encyclopedie is het middel om onze Vlaamse actualiteit en erfgoed vast te leggen. Hoofddoel is het vastleggen. Het schrijven van de encyclopedie is dus ook een doel dat ondergeschikt is aan het vastleggen.
Het is dus perfect in lijn met de NOR guideline. Het probleem is wel dat wij een huidige realiteit vastleggen met spreek/schrijfregels die uit overlevering komen, dus moeilijker om te verifieren, maar dat is een probleem dat de meeste regionale encyclopedien hebben.
Wat wij met wij hier als Vlaams aanduiden is eigenlijk West-Vlaams, maar om praktische redenen valt de West- er dikwijls af. Je moest eens weten hoeveel verschillende versies van West-Vloamsch (Vloms, Vlams, Vloams, Vloamske, Vloamsje) wij al gezien hebben (zonder de hoofdletter en streepjes variaties te vergeten).
Wij hebben geen enkele ambitie om buiten West-Vlaanderen te treden en zien ook niet neer op andere Vlaamsen. Wij hebben al moeite genoeg om compromissen te vinden van twee "Vlaamsen" die 10 km uiteenliggen, laat staan dat wij met andere provincies gaan werken. Trouwens de streek van Zwevegem, Deerlijk en Waregem helt al zwaar over naar het Oost-Vlaams en valt zo'n beetje uit de boot hier, temeer dat wij geen participanten uit die streek hebben, maar dat komt nog.

--Foroa 17:16, 17 november 2006 (UTC)

Een ander middel zou inderdaad de creatie van een Vlaams dialect Wikipedia woordenboek kunnen zijn. Ook dit zou perfect in lijn liggen met het wikipedia.org doel. Ik ben er voor te vinden maar tijd en middelen ontbreken. Als je je geroepen voelt: welkom.
Maar ook voor zulk een woordenboek zou er een notatie moeten zijn die gemakkelijk genoeg is voor de vele schrijvers. En dan blijft er nog het probleem van de grammatica en de vormleer. Patrick heeft daar al een hele weg afgelegd, maar waar hoort dat ?
In enkele maanden hebben wij al een hele weg afgelegd, maar het einde is zeker nog niet in zicht, vooral omdat de encyclopedie voor de meeste Wikipedianen de prioriteit is.
Suggesties zijn welkom. --Foroa 17:40, 17 november 2006 (UTC)
Het mooie van Wikipedia is dat je verschillende mensen met verschillende meningen samenbrengt. Voor sommigen, zoals Foroa, is het doel het vastleggen van het Vlaams. Voor anderen is de encyclopedie een doel op zich, en willen ze het karakter van de West-Vlaamse gemeenschap vastleggen door de inhoud van de encyclopedie. Deze verschillende meningen zijn allemaal vertegenwoordigd op deze Wikipedia, en de beschuldiging dat we een inbreuk plegen op de guidelines is dan ook zwaar en onterecht. Trouwens, er zijn ongeveer 250 wikipedia's, daar moeten een hele resem wiki's inzitten zonder geschreven traditie. Ga je die dan allemaal bekritiseren en hun bestaansrecht aanvechten? Of zit er een zekere dicht-bij-huis afgunst in je aanval op deze wikipedia? --D-rex 18:01, 17 november 2006 (UTC)
Het West-Vlaams wordt niet erkend als officiële (streek)taal en heeft bijgevolg geen officieel erkende spelling. Dit is een handicap waar we niet meteen iets aan kunnen verhelpen. Dit is in tegenstelling tot het Limburgs dat wel door de Nederlandse overheid als minderheidstaal wordt erkend en waarvoor een officiële spelling werd aangenomen (de Veldekespelling).
Maar het is toch niet omdat het West-Vlaams in de recentere geschiedenis geen belangrijke literaire traditie heeft gekend dat het West-Vlaams het niet zou verdienen om neergeschreven te worden? Het West-Vlaams van nu is de rechtstreekse opvolger van het Vlaams uit de vroege middeleeuwen, het Vlaams van het toenmalige graafschap Vlaanderen dat ongeveer overeenkwam met het huidige Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Dus ook het Vlaams waarin vele bekende werken zijn geschreven zoals Van den vos Reynaerde, Karel ende Elegast, Ferguut, Floris ende Blancefloer, of de werken van van Maerlant zoals zijn Der Naturen Bloeme. Terwijl er in die tijd niet eens een gestandaardiseerde schrijftaal voor het Vlaams bestond!
Wij impliceren helemaal niet dat "jouw" Oost-Vlaams geen Vlaams zou zijn, integendeel. Jij legt nu woorden in onze mond die wij niet gezegd hebben. Wist je trouwens dat de Frans-Vlamingen hun oorspronkelijke Nederlandse spreektaal "nuuze Vlaamsche Tale" noemen? En terecht! Ik zou trouwens maar al te graag hebben dat Frans-Vlamingen ook deelnamen aan deze Wikipedia, volgens mij horen zij hier helemaal en evenveel thuis als wij.
Wij (users van deze Wikipedia) grijpen het platform dat deze West-Vlaamse wiki ons biedt maar al te graag aan om afspraken te maken over de te gebruiken West-Vlaamse schrijftaal, hier Standaardvlaams (SV) genoemd. Deze afspraken zijn geen doel op zich maar een MIDDEL om tot betere Wikipedia-artikels te komen.
Het zijn deze users die in onderling overleg hebben besloten om de initiële H te laten wegvallen, naast een pak andere afspraken. Iedereen wordt trouwens uitgenodigd om mee te werken aan de verbetering en verdere uitbouw van onze artikels én de taal die we gebruiken. Maar het enige wat we vragen is om de hier voorgestelde schrijftaal minstens eens zelf uit te proberen. --Patrick 18:21, 17 november 2006 (UTC)
Ik sprak van gedrevenheid. Je ziet er hierboven een staaltje van.
Wat ik nog wou opmerken: de meeste van ons schrijven pas een paar maanden in het dialect alhoewel het tijdens onze opvoeding verboden was. De meeste schrijvers gaan nog geregeld kijken naar het SV, dat het schrijven uiteindelijk eenvoudiger maakt. Maar onze Wikipedia encyclopedie blijft groeien, das duidelijk. --Foroa 18:45, 17 november 2006 (UTC)
Je stelt mij voor om dat taaltje eens uit te proberen? Om zo maar iets te nemen: Woorden met een finale AN-ij krijgen in het SV altijd een ie. Dat is volgens jullie Standaard-Vlaams. Wel, dat is niet mijn taal. Als je Standaard-Vlaams wil ontwikkelen mag je tenminste proberen ervoor te zorgen dat de Vlamingen zich er kunnen in terugvinden. Noem het anders alstublieft Standaard-Westvlaams. En zet de encyclopedie onder wvl in plaats van vls. Of beter nog, start hem onder [2]. En als je het dan toch hier wil doen, houd er dan rekening mee dat het de bedoeling van taal is om communicatie gemakkelijker te maken, niet moeilijker. 81.82.230.131 10:55, 21 november 2006 (UTC)
Zagevent
Mooi antwoord, in lijn met het niveau van deze encyclopedie... Je had het in het Westvlaams kunnen doen om het nog beter te maken.
Door discussie kom je tot een goede oplossing, niet door elkaar te zitten feliciteren. Piet — 81.82.230.131 14:55, 21 november 2006 (UTC)
Ik kom uit de eerder vermelde streek Zwevegem, Deerlijk, Waregem en er zijn hier en daar woorden die ik inderdaad moeilijk versta. Veelal woorden met wat Franse invloed.
In verband met de spelling dan, dacht ik aan enkele dingen. Deze manier van schrijven is redelijk moeilijk te lezen vind ik persoonlijk. Veel talen worden niet exakt geschreven zoals ze uitgesproken worden. Zoals iemand eerder aanhaalde. Wie beslist er dat de h wegvalt in woorden omdat het in bepaalde dialekt niet uitgesproken wordt? Wat er hier gebeurt is een beetje het Nederlands aanpassen alleen maar voor verschillen duidelijk te maken. Extra letters worden toegevoegd of veranderd om bepaalde klanken weer te geven maar waarom eigenlijk? Een meer wetenschappelijke, korrekte methode zou bijvoorbeeld een wikipedia zijn met gewone spelling, fonetische spelling die de uitspraak in het dialekt verduidelijkt en desnoods uitleg ernaast. Wat er nu staat is minder duidelijk en zou door buitenstaanders nooit echt begrepen worden. Alleen mensen die dit dialekt spreken weten hoe de woorden moeten klinken. Wat ook wat ironisch is, is dat deze spelling afgeleid wordt van het Nederlands terwijl er hier en daar over een eigen taal gesproken wordt. Wat ik bedoel is bv. "Vloams". Waarom geen "Vlaams" schrijven zoals het nu is? Dit aanpassen is indirekt "aa" koppelen aan de manier waarop het in het Nederlands wordt uitgesproken. Maar wie beweert dat dat de "juiste" manier van uitspraak is? Het Nederlands zelf en de uitspraak ervan is ook maarr een overeenkomst gebaseerd op vooral een bepaald dialekt. In veel Germaanse talen bijvoorbeeld is de "lange a" meer als de Vlaamse dan die in het "korrekte" Algemeen Nederlands. Wat ik met dit alles bedoel is dat er door "oa" te schrijven onbewust wordt gesuggereerd dat de uitspraak in het Algemeen Nederlands de juiste is. Terwijl men even goed kan gewoon aa kan schrijven en beweren dat onze uitspraak de juiste is.-Yan-san
De spelling die wij gebruiken, het Standoardvlams of kortweg SV, is het resultaat van veel voorstellen en discussies waarbij alle vrijwilligers konden én kunnen deelnemen. Iedereen heeft zo wel zijn voorkeuren en redenen waarom iets op die of gene manier moet gespeld worden. Er werd hier dan ook al veel gepraat en bediscussieerd met de nodige argumenten pro & contra. Onze spelling is dus een compromis. De keuze om de initiële h niét te schrijven maar toch de 'g' te behouden (in plaats van er bijvoorbeeld 'h' van te maken) maakt ook deel uit van die compromis.
In vergelijking met bijvoorbeeld de Limburgers hebben wij het nadeel dat er geen enkele commissie of vereniging bestaat die de West-Vlaamse schrijftaal regelt. We konden dus niet anders dan onder elkaar een uniforme spelling overeen te komen. Zoals gezegd, iedereen heeft zijn eigen voorkeur en motivering hoe het West-Vlaams best wordt geschreven. Dit maakt het alleen maar des te opmerkelijker dat de SV-spelling hier door nagenoeg iedereen goed wordt gevolgd, ook door betrekkelijk nieuwe deelnemers. Want wat is het alternatief? Dat iedereen schrijft zoals hij verkiest? Geef toe, dit zou op niet veel trekken want geen twee artikels zouden dan op dezelde manier geschreven zijn.
We zijn bij de beschrijving van onze SV-spelling inderdaad vertrokken van het AN om de eenvoudige redenen dat wij allen nederlandstalig zijn en dit de referentie is die iedereen kent, dus zeer geschikt om een West-Vlaamse spelling op te baseren. Maar toch werd geopteerd om bepaalde klanken die consequent anders worden uitgesproken in het West-Vlaams ook anders te spellen. Bij ons dus geen ij maar wel y, geen ui maar uu, geen aa maar oa. Ik denk dat daar geen probleem mee is. Het geeft alleen uiting aan onze taaleigenheid. Zeg nu zelf, wat benadert volgens jou het best het West-Vlaams: ik kijk naar buiten of ik kyke noa buutn? Met conversieregels AN/West-Vlaams zou je er ook komen en zou m'n eerste zinnetje perfect als West-Vlaams kunnen geïnterpreteerd worden. Maar dan vraag ik me af waarom we een West-Vlaamse Wikipedia zouden starten als we toch gewoon AN zouden schrijven? Dan kun je evengoed op de nederlandstalige Wikipedia je steentje bijdragen. --Patrick 20:44, 9 juli 2007 (UTC)

Kut er entwiene d'oofdpagina ernoemn na Oofdpagina? Kwestie da we toch up uze eerste bladzide consequent zin. Merci --Patrick 22:37, 21 september 2006 (UTC)

Moe 't et dan niet Ôofdpagina zin? --D-rex 17:36, 22 september 2006 (UTC)
Tangt ervan of wuk da je gie oort. Ik ore oofdpagina, moa da goa bie junder verzekers ôofdpagina zin. Vo mie est gelik. --Patrick 17:40, 22 september 2006 (UTC)
Ik zien ier juuste stoan da Dudzele te plekke Dizjeele is. Bestoat er ol en overzicht van oe da menschn te plekke nunder parochie noem? En zoeter dat anders etwien kun begun? --Meuzel 15:44, 25 oktober 2006

Bejoers mann, kvient een vree goe gedacht om een Westvlamsche wiki te maakn, mo met die oofdpagina ziek nie echt takkoord. T' woord "pagina" bestaa geweunweg nie int Westvlamsch. Da zoedt entwa moetn zien lik "t'eerste blad"... Rob

Bie oes klienkt dat "Woefpohina" - Albert

Zoeme oek eki de gazetn nie eki attakeern? Ik zin der zeker van da de gazette van West-Vloandern interesse god en! --Meuzel 15:44, 25 oktober 2006

Ha Meuzel, zie Wikipedia:Café#Interview. 157.193.140.25 15:41, 25 oktober 2006 (UTC)
De Krant van West-Vlaanderen goat een onderwerp besteed'n an de ipkomst van et West-Vlams onder de jeugd, en ze goan biedroagn bringn van [3] en oezn wikipedia
Van 'www.ennih.be' oek? Mo menschn lief toch! En tis nog zovele werk an. 'k Gon vanoavend eki a nuzn netmêester zegn datn eki moe vors doen! --Meuzel 27 oktober 2006, 17:03
'k Zien oendertuschn in Poperienknoare (Het Wekelijks Nieuws) ekomn me www.ennih.be, 't wos er redelik goed artiekel moe'k zegn. 'k En der ol vele reaksches up at. En int vôorstiksche stoat er oek etwot van West-Vlamschn Wikipedia. Meuzel 4 december 2006

West-Vloams of West-Vlams?[brontekst bewerken]

Ei gast'n, we zoen willn de noame van de wiki verandern bie de olgemêene organisoatie, moa Steinbach oat een interessante vroage: kiezn we voo West-Vloams of voo West-Vlams (in platse van West-Vlaoms)?

Voo West-Vloams[brontekst bewerken]

 • ...

Voo West-Vlams[brontekst bewerken]

Lat et moa West-Vlaoms, gelik dat et wos[brontekst bewerken]

 • ...

Passendale/Passchendoale?[brontekst bewerken]

Zeg, oame nie ofgeprook'n da we voo merknoamn de echte noame gingn gebruuk'n? Passendale es toch de noame van de koas, en 't wos da wa da'k bedoelde me dienen entry. En BTW, kei ievers nen poster gezien met olle koazn in Belgje, en West-Vloandern wos doarip oververtegenwoordigt, moa 'k vinne doa niet van were ip oeze wiki. Kent er iemand nog wa koasmerk'n? --D-rex 06:36, 24 november 2006 (UTC)

Oei, ik bedoelde wel de gemeente Passchendoale, zie ook Postnummer en Zunnebeke. Over die gemeente moet er zekers nog vele geschreevn zin, want iedern Iengelsman wit nog wel wuk datter doa ollemoale gebeurd es binst'n neest'n weireldoorloge. Moa oe je't over de koas eit, moet'n me inderdoad de juuste noame van diene koas gebruuk'n. Ik zoe wel e verschil moak'n tusschen de noame van de gemeente en de noame van de koas. Da zoen dus twee verschillende artikels moet'n zin, en uut under categorieën zoe moet'n dudelik zin woarover da't artikel goat. --Patrick 12:13, 24 november 2006

't Zin vele menschn iere die 't wôord worden gebruukn. Akkik meugn êerlik zin, ke peizn nie da worden West-Vlams is. Kom en nog veel aar werkwôorn kun, mo worden iggentlek nie. Of ziekik gelegans verkêerd? Meuzel disndag 28 november 2006, 12:26

Oaje t'AN worden bedoelt, ton gebreuken we wulder (ZO WVL) werden, wirden en wierden, soms vormen van zin. Komn ôat allêene moa in "vergankelieke" (? Help Patrick) vorme (Peirden wirden geslacht, Peirden zin ipgeten, ik komme moe).--Foroa 11:42, 28 november 2006 (UTC)
Meuzel eit gelik, worden es nie echt West-Vlams. In min dialect (Werviks) es 't nooi nie gebruukt. Zie ook Ipperse vormleer. --Patrick 12:06, 28 november 2006 (UTC)

An de kust wordt 't woord "word'n" wel gebruukt. En volgns mien ligt de kust nog altied in West-Vloandrn :) Zeisterre, 29 november 2006

Tgo ja, de kust West-Vloandern? :p. Vaneigens wel, mo 'k vroagn men of of dat 'worden' uut Brabants overewoaid is no de kust of dat ol ossan bestoan et. Want zeker an de kust e je stief vele vrimde, die ollemoale nunder toaltje mei en. Nu, in Ieper oor je dat noois. Meuzel, 30 november 20006
in de Westhoek is 't per definitie altijd "komn" en "zin". Maar ik denk dat er regio's zijn waar "worden" wél gangbaar is.
Nogmaals de vraag: heeft dat Vlaamse of Brabantse wortels?
Moa Meuzel toch! Seffns goa je nog zeggn da me ier achtr iedere zinne "enè" moet'n zeggn lik in 't Ippers, enè. :) Min West-Vlams ei niks te moak'n mè toerist'n. 'k Goa je zelfs mêer zeggn. In Roeseloare en omstreek'n zeggn ze ôok "worden". Moa gie vindt misschien dat 't West-Vlams van de Westhoek mêer weird is of da van Roeseloare --Zeisterre 17:51, 1 december 2006 (UTC)
Dàt is 't punt van discuusje nie. Vaneigens is nuus West-Vlams van de Westoek mêer weird dan 't joene ;-) --Astro 20:25, 1 december 2006 (UTC)
Allè Astro. Me goan nog overêenkommn. Me viend'n alletwêe uus West-Vlams mêer weird of da van d'andre ;-) --Zeisterre 00:04, 2 december 2006 (UTC)
Iederêen go sien eign streektoale etwoa beter vien, zeker? Mo ken ik respect voen olle dialekn, mo ze moetn wel zuuver zien. Ik gon geliek oe nie overtuugt groakn van 't wôord 'worden'. Oek 'als' is etwot daj vele ôort, mo 't is oek gin West-Vlams, peiske. 'k Vien geweune dat dien wikipedia iere nie nôodeg is voe Nederlaans en Broabants te verwestvlamschn. Meuzel
Ier geef'k joen gelik, Meuzel. "Als" is zeekr gin West-Vlams woord...--Zeisterre 19:53, 4 december 2006 (UTC)
Het bleuft e pertinente vroage moa me moeten ôok nie schizofreen begun doen over zeuver: oat' gebreukt es't Vlams. Moa k'vroage mie ôok of oat da nie komt omdamme in de spreektoale biekans nôois de passieve wize gebreuken en in de skriftoale wel ? Vôor als, k'peize da ols allêne gebreukt es oat 't vervoegd es (oatie, oak, oaje, ...), moa deukt et ip in de skriftoale. --Foroa 18:34, 4 december 2006 (UTC)
En mien pertinente vroage bluuft of datter wel etwien ediend is met e wikipedia vul me Verkoaveliengs-West-Vlams (dus Broabaans en Ollans me West-Vlamsche klankn). En "ols" bestoat bi nus oek (akke, aje, atn, asse,...), mo nie liek 'ne werkt als schôolmêester". Meuzel
Oe kun je nu klapp'n van "zuver" en West-Vlamsche "wortels"! Dr zin toch ôok vele woord'n overgewoaid uut 't Frans!?! pertang(pertank), fraise(freeze), plastrong, toernavies, monter, karoot'n enz.enz. En "nowwers" komt verzeekrs van 't Iengels. Moa da wordt gezeid in West-Vloandren, dus is 't West-Vlams. Oakik e tekst leezn van de Westoek moekik da 5 kêren leezn vo da te verstoan. Moa 'k doen ik m'n beste vo da te verstoan. En 't Is nie omda me in't Nôord'n van West-Vloandern e bitje andrs klapp'n da me nie zoen meugn meedoen an de West-Vlamsche Wikipedia...--Zeisterre 13:49, 6 december 2006 (UTC)

Dat zeg ik ook niet, maar al de woorden die je aanhaalt, daar is geen variant voor. Computer is wat mij betreft ook West-Vlaams, want er is geen alternatief. Voor mij kan 'freze', aardbei niet, alhoewel er ook mensen zullen zijn die aardbei zeggen. Net als schroevendraaier. Nochtans wordt ondertussen ook gebezigd. Is dat dan ook West-Vlaams? Ja dus en dan maken we gewoon een Nederlandse wikipedia (of verkavelingsvlaamse, nog erger). Mij niet gelaten, maar daarvoor ga ik wel naar de nl-versie. Meuzel

Ik ein nog nôoit e West-Vloamink aardbei, als, schroevendraaier of nochtans ôren zeggn. Da kan dus zeekr nie ip de West-Vlamsche Wikipedia! Moa e stif grôot dêel zegt wel "word'n" (Van 't Noord'n toe in Roeseloare) (wel allêne vo hulpwerkwoord, andrs is 't kommn). Ik ein nog nôoit "oek" gôord vo "ook" of "ôok" en nog nôoit "zeuver" vo "zuver". Moa oaje ginder da zegt eikik doa gin probleem mee. --Zeisterre 16:27, 6 december 2006 (UTC)
M'ein ollemoale nog noois West-Vlams geschreevn en me moet'n d'r ollemoale moeite voorn doene om et te schrivn. 't Belangrikste es da me probeern uus dialect te schrivn juuste lik da me 't uutspreek'n. Niemand zegt word'n lik als, aardbei in zin dialect, schrif ze toen ook nie. 't Werkword worden es nie overol gebruukt, moa in 't Kortrikse zeggn ze wel weird'n. En voo of te sluut'n: lat uus ier en bitje patience ein mei mekkoar. --Patrick 01:36, 7 december 2006 (UTC)
Dat is 'n "wijze raad" van Patrick woa dan me 't oenderwerp mee kunn (keunn) of sluut'n...--Zeisterre 08:55, 7 december 2006 (UTC)

West-vloamiengn die telln[brontekst bewerken]

Een hiloarisch filmke keun je zien ip West-vloamiengn die telln

En BTW, der stoan der vele ip die we nog nie ein. Geneird udder --D-rex 15:46, 3 december 2006 (UTC)

Toalperikels[brontekst bewerken]

Schrifwize Brugse[brontekst bewerken]

In Brugge spreken ze de lange aa van peirden ut lik en lange ee (idem vô eirde). Oplossiengen ? --Foroa 17:07, 4 december 2006 (UTC)

Uplossiengn vo wadde? --Patrick 09:32, 6 december 2006 (UTC)
Da's geweune en vroage van Filibertus da'k ier gezet ei. Persôolik vindek 't gêen probleem, moa misskien vindn de Bruggeliengen da wel. Verheuzen noa SV evaluatie ?

Initiele h[brontekst bewerken]

't Wegloaten van de "nôoit" utgesproken initiéle h is misschien te rap als conclusie.

In Kortrik wird d'initiële h wel degelijk utgesproken bie hêel en hêlegans. Meuzel eit doar oôk problemen mee. Wie nog ?--Foroa 17:07, 4 december 2006 (UTC)

An de kust wordt de initiële h ook soms uutgesprook'n: hêel, hêlegans, hitparade, hittegolf, hypnose...Ook in geheim, gehandicapt, geheugn... oor je de h. --Zeisterre 17:33, 4 december 2006 (UTC)
Wat is het verschil in beginklank tussen "goed" en "hêel"? Volgens mij is er geen, dus denk ik dat "gêel" en "gêelegans" moeten geschreven worden met een G. En voor de rest ben ik misschien te veel purist, maar dat zijn ook weer geen West-Vlaamse woorden. Daarbij zijn sommige al aangepast en hoor je die initiële H niet meer (ittegolf, iepnotiseur,...). Geheugen is bij ons trouwens "memôorie" (en is ie kort van memôorie), gehandicapt is "ongelukkig". Meuzel, 6 december 2006

Typische West-Vlamsche woord'n[brontekst bewerken]

De bedoelinge es om onzinnige artkels van 7 woorden te vermien, en ôok om de vermien dat de streektabellen om de veuf voeten moeten veranderd wirden vôor al de arronsissemnten en gemêenten. Ol den andren kant keun w'allêne moa weten osse typisch zin oame n'overzicht ein woar dazze gebreukt zeun (en nie gebreukt zeun).

Der es en goe suggestie van Astro om de Typische West-Vlamsche woord'n (artikel en category) te veranderen in "Vlamschen Woordenschat" etgêene dak en goeie iplossienge vinde.--Foroa 17:07, 4 december 2006 (UTC)

Min lif, myn lyf, mien lief, myn lief, ...[brontekst bewerken]

'k stelle vôorn om binnenkort en evaluatieblad over 't SV 1.1 te begunnen woada zulke onderwerpen were ip toafel keun gesmeten wirden.

Voo mie est goe. Doeme da up Wikipedia_talk:SV_V1.1 of wille'k e nieuw artikel begun? --Patrick 09:56, 6 december 2006 (UTC)
Beter en nieuw blad begunn peizekik, vb sv_V1.1/Evaluoasie of zô. Onderdêlen: Inleidiengske (regels van 't spel)algemêene evaluoasie, wadde ester te vele of te letter in de SV, toepasboarheid (welke regel woar) , ôofdieng per streekafhankelikke regel, ... Zjeuste om te vermien dan de discussies tevele deur mekoare lopen.--Foroa 11:54, 7 december 2006 (UTC)
Goed, 'k goa d'r voorn kik'n. Amai, 't goan mie were de discuusjes zin peinze'k... --Patrick 12:22, 7 december 2006 (UTC)
't Es t'ôpen. Beter en goe discussie vôor de (eventuele) veranderienge dan dr'achter. We goan da moa êene kêe doene per achttien moanden, dus zet ulder skerp.--Foroa 15:31, 7 december 2006 (UTC)

Help with Babel Template for West Vlaams?[brontekst bewerken]

Does anyone know the requirements for establishing a template [[4]] for VLS on en.wikipedia? Obviously, it will need wording to go along with the several levels of fluency with West Flemish.

[I lived in Maastricht in the US Air Force from 1966-1969 and had significant exposure to Nederlandse, Vlaams and Limburgs. More recently I have spent some time in South Africa and studied Afrikaans, which lead me back to West Vlaams once again. The Afrikaans page[5] at my website[6] contains an article on "creolization in Afrikaans" which another user had previously referenced in Trekboer.]

Thanks for your help!

Lmcelhiney 15:32, 7 december 2006 (UTC)

Great. It might be much easier for us if you could provide us the exact link to the vls babel template you want us to modifiy. It can be a copy of the Dutch, Englisch, French, ... template.--Foroa 15:38, 7 december 2006 (UTC)
I took care of it. Babel templates on en are okay. Tbc 17:14, 7 december 2006 (UTC)

Steed'n, gemêent'n en plekskes[brontekst bewerken]

Zouden we eens geen afspraken maken over de categorisering van Steden gemeenten en plekken: ik stel voor om slechts een van de drie categorien te gebruiken:

Natuurlijk mogen andere categorieen ook, vb categorie:Kortrik, maar die drie bovenstaande zou ik toch uniformiseren Wat denken jullie? --D-rex 18:40, 9 december 2006 (UTC)

Ik heb proberen de logica te raden en zo verder te doen. Maar een duidelijke afspraak lijkt mij inderdaad nuttig. Vooral omdat de toepassing van de cat's vrij wisselvallig schijnt te zijn. Mijn veronderstellingen zijn:

 1. Het is een stad of gemeente, een van beide. In principe zou er voor iedere stad en gemeente automatisch een cat kunnen gemaakt worden (cat-naam gevolgd door pipe+space zoals ik probeer te uniformiseren)
 2. Plekken in Vlaanderen zijn zowel steden, gemeenten, dorpkes, musea, park, kastelen, bergen, toeristische centra, .... Daarom heb ik de plekskes category trouwens in het WVL gemeente patrôon gezet.

Toch een paar opmerkingen:

 1. Persoonlijk vind ik het verschil maken tussen een stad en een gemeente (Beiden bestuurlijke entiteit) totaal onnodig, omdat voor mij een label volstaat. Een apart klassement of structuur hebben voor gemeenten en steden is voor mij contraproductief.
 2. Eventueel zou inderdaad een categorie voor deelgemeenten en/of gehuchten nuttig kunnen zijn.
 3. Onduidelijk voor mij wat cat er in de cat van iedere stad moet komen: hopelijk niks ?


Het lijkt mij ook geen slecht idee om een blad apart te houden voor documentering van sommige categorie structuren, regels en discussies. --Foroa 23:23, 9 december 2006 (UTC)

Ja op dit moment is het een beetje een rommeltje, en je brengt veel valide argumenten aan:
 • cat per gemeente wordt nu meer en meer toegepast en is een goed idee
 • Ik volg je in de redenering dat we voor deelgemeenten een aparte categorie maken.
 • daarmee gepaard volg ik je in je rederenering rond de plekken.., vroeger gebruikte ik dit zelf enkel voor deelgemeenten, maar met een nieuwe deelgemeente cat kan dit anders
 • Het onderscheid stad/gemeente zou ik blijven behouden, herinner u de heisa in Waregem rond hun stadslabel, en je zal zien dat mensen dit onderscheid belangrijk vinden. Eventueel kunnen we voor een stad/dorp dualiteit gaan i.p.v stad/gemeente. :Anderzijds zouden we de Stad in West-Vloandern category een subcategory van Gemêente in West-Vloandern kunnen laten zijn, dit komt overeen met de werkelijkheid. --D-rex 11:31, 10 december 2006 (UTC)

En vôoruut noa en goe 2007[brontekst bewerken]

Awel Wikipedianen, k'benne nog oltid preus vo de Vlamsche Wiki en met gulder te wirken. In 2007 goat 't nog beter goan. Beste winschen. --Foroa 22:10, 31 december 2006 (UTC)

't Zelfde van mie, de vls es nen bluuver, en begunt stillekesan bekend te koomn onder de West-Vloamiengn. Interessante tidd'n in't verschiet --D-rex 15:42, 1 januoari 2007 (UTC)

Belangrik: toestemmienge om olle foto's va www.west-vlaanderen.be te gebruuk'n[brontekst bewerken]

Gast'n, we meugn olle foto's va www.west-vlaanderen.be gebruuk'n voo de wikipedia, kikt noo Ofbeeldienge:Domeinen palingbeek3.jpg voo't bewis, dienen tekst keun je ôok gebruuk'n --D-rex 20:27, 5 januoari 2007 (UTC)

Dàt kan interessant worden: http://www.beeldbankwest-vlaanderen.be/ Hun beeldbank! --Astro 21:07, 6 januoari 2007 (UTC)
Of toch niet: die auteursrechten zijn niet van hen. Dju. Waar vind je dan wél hun beeldbank die we mogen gebruiken? --Astro 21:09, 6 januoari 2007 (UTC)

Udder mênienge over nieuwe portoaln?[brontekst bewerken]

'k Peize dat tid es om nieuwe portoaln voo Geschiedenisse en toale, Streek'n en Toerisme, Economie, Gelôof en Doageliks leevn te moak'n. Der zin genoeg pagina's om de portoaln te vulln. Wa vind je gudder? En wa doen we met de Steed'n Gemêent'n en Plekskes, ôok ofsplitsn? --D-rex 16:01, 6 januoari 2007 (UTC)

Ow peird, ge moet dadde wel ne kêe goe overpeizn.
Ol de bestoande (Kunst, polletiek, sport, ...) portoalen zien der verskrikkelijk kletse eut lik ne chantier; oaje ol d'andre portoalen ôok zô makt goat 't vôorblad der piepedôod eutziene. 'k Peize dajje en tussenniveau zoe moen ein, lik ip bevôorbeeld de Fransken wiki. Meskiens êest ne kê experimenteren om de bestoande portoalen wa sexier (=WVL ?) te moaken. En overgangen troage moaken, bevôorbeeld, olle weke êine portoal. Veurzichtig D-rex, ge zit nu weireldberoemd in West-Vloandern, dus keundj'u gêen grôte kemels mêe permitteren. En kamt'duw oar beter oaje ip den tilevisie zeut. --Foroa 23:26, 6 januoari 2007 (UTC)
Foroa toch :-D --Patrick 09:13, 7 januoari 2007 (UTC)
@Foroa: a ja, dad es den êeste kêe dakke kritiek ôore over de portoaln. Nen portoal moe toch nie zo vul stoan, moar geweune een deurverwizienge zin noo pagina's in't zelfde thema. Wa zoe je gie der wel nog ipzett'n, di? Ik vinne juste da de Ôofdpagina veel te vul stoat, ip den Ollandsn stoat er toch ôok zovele nie ip? En min oar woa toch deftig? :-)
D-rex: tuurlik stoat d'ôofpagina te vul, mao me je portoalen voaldje van 't êne euterste in 't andre omdatter vb van de sport, cultuur, ... niettenduvel mê te zien es beuten de titel. K'zoe lik de fransche wiki overgoan me ip d'oofddpagina subclassementen, vb sport: vel, auto, atletiek, Cultuur: muziek, tv, ...--Foroa 17:54, 7 januoari 2007 (UTC)
Als ik kijk naar het Franse voorbeeld, dan zie ik inderdaad subklassementen, maar die verwijzen meestal naar portalen. Dus in ons geval betekent dit bijvoorbeeld: Sport => subklassement Portoal:Vélokoerse, dus dan is het nog 'erger' dan het nu is, want de sectie Vélokoerse in de portaal sport heeft toch veel te weinig om het lijf? --D-rex 19:53, 7 januoari 2007 (UTC)
Geprobeerd ip kunst en cultuur en da skint te werken. Ip sport goa je momenteel moa 4 subclassementen ein, moa das beter dan nen ielen portoal. En der kan nog vanolles angepast worden vaneigens.--Foroa 20:16, 7 januoari 2007 (UTC)
Aha ik zie woar dajje noo toe wil, en 't zie ter wel goed ut, moa 't es wel roar da u subclassement'n uteindelik toch noo dezelfden portoal wizzn --D-rex 20:24, 7 januoari 2007 (UTC)
So what. Oat het subclassement bluuft groeien keundje dadde ton in en andre portoal zetten oat 't noodig es. Ge moet de diengen ier 'n bitje ip 't groeien moaken ... --Foroa 20:31, 7 januoari 2007 (UTC)
Min gedacht:
 • persoonlik verkieze 'k de layout van den Duutschn wiki: sober, overzichtelik en niet te druk
 • uus voorblad es veel te lank
 • up uus voorblad stoan d'r veel te veel referensjen. Ik zoe sommigste rubriek'n up aparte bladzid'n zett'n:
 • Wa da me zo zêre meugelik zoen moet'n èn (moe da nie zin: WUK da me ...)
 • Steed'n, Gemêent'n en Plekskes
 • Geschiedenisse en Toale
 • Streek'n en Toerisme
 • Economie
 • Doageliks leev'n
't Es mie nog oessan nie dudelik voewuk da Geschiedenisse en Toale tope stoan. Gezien et belang van toalartikels up de West-Vlamschn wikipedia mug da gerust en aparte rubrieke zin.
--Patrick 23:42, 7 januoari 2007 (UTC)
Meuge 'k ik ne kee min goestienge doene mei da voorblad? :-) --Patrick 17:11, 8 januoari 2007 (UTC)
Oe mêer zielen, oe mêer ambiance. k'stelle vôorn da kandidoaten ne voorblad demo moaken ip vb wikipedia:voorblad demo 1.0/Patrick. Binnen twêe weken ester stemmienge, den eutverkoren goa natuurlik êeuwig beroemd zin en vô pris machtie groatis drie doagen artikel en categorienoamen ipkusen.
Woarom zoe de ôofdpagina, sorry vôorblad :-) de privilege zin van eentwiene. 'k goa mie nie aangevolln voeln o je gudder doar iet an wil doen zulle :-) Trouwns, ik vinne ol vrêe lange da de Gemêent'n, Toale, Geschiedenisse,... van 't vôorblad moet'n, 'k durfdige allêene niet om dakke peisde da 'k ip zêere têenn ginge tert'n :-) Dus, goa moa gerust udder gang, 'k vinne wel dat de informoatie in de boovnkant ('t gris, 't groen en 't rôo vlak) ip 't blad moet'n bluuvn stoan.

Ik vinde wok da Oofdpagina ...[brontekst bewerken]

Ik vinde wok da Oofdpagina gin goe gedach es. Hier in Kortrik ein ze zjir an ulder "wof" (zonder d) en "pagina"... dadde nes wok gin Kortriks wije " Vworblad " zoek pareksempel beter vinden. Jean

Hey Jean, welgekoomn: de ôo klank es't er gekoomn achter een compromis met de rest van de provinsje, de ô zorgt ter vôorn da je da keun leezn gelik da je wilt, ier in Kortrik lees je da ton als 'wo'. Moar vôorblad klinkt wel goe, en wein voo de moment een discussie om de ôofdpagina anders te noemn, dus we goan't zeker overweegn --D-rex 22:33, 6 januoari 2007 (UTC)
Wofblad: goe Jean, moa 't doe wel 'n bikke peizen an WoefWoef van Laurent. 'k Vinne dakke veel te gemoatigd benne ... --Foroa 23:48, 6 januoari 2007 (UTC)
Dat es al den êest'n commentoar nie mi ip ôofdpagina, ik ben êerder voorstandre van begunplekke. Wat peisd je gulder? Tbc 12:26, 7 januoari 2007 (UTC)
Voorblad vinne 'k ik vree goed --Patrick 23:13, 7 januoari 2007 (UTC)
Ôofdpagina is inderdoad 'n rampe...:) "Voorblad" is veel beter. (Of tuusblad?) --Zeisterre 09:52, 8 januoari 2007 (UTC)
Wegens de grôot'n persandacht vandoage (vanvoorn ip de site van De Standaard), eik e in aksje geschoten en de ôofdpagina ol ernoemd noar Voorblad, dak ôok e goe gedacht vinne (me zin ton al met 3...) Tbc 10:51, 8 januoari 2007 (UTC)
K'ei oltid gezeid: gelik wadde oat moa gin pagina es. Soms moeije en bitje geduld ein... --Foroa 11:06, 8 januoari 2007 (UTC)
vo mie es "Vôorblad" ôok n goe verbeetrienge! --Endriek 11:07, 8 januoari 2007 (UTC)
Zin ik en Endriek nu de ênigste die vind'n dat het vôor moe zin in plekke van voor? Het êeste woord ip de vls zondigt teegn den SV, straf vinne kik da --D-rex 18:43, 8 januoari 2007 (UTC)
ook ik zie liever vôorblad dan voorblad. Zo stoot je niemand tegen het hoofd. --Astro 20:36, 8 januoari 2007 (UTC)
Den SV zegt da je meug kiezn tusschn oo of ôo volgens da je 't uutsprikt. 't Is alletwêe goed. Ik èn niks teegn "vôorblad"...--Zeisterre 20:20, 8 januoari 2007 (UTC)
K'ei der nie ip gereageerd omdak liever vôorzichtig benne me accenten vô DE referentie noar oeze Wiki, en 'k wete nie oat de vôrige Ôofpagina problemen gegeven eit. Moa min vôorkeure es eigenlik Ôofdblad omdakke Vôorblad nie correct vinne. (Voorblad es geweunlik ol vôren (de kafte) mer allêne moa ne titel, auteur en wa prentjes.--Foroa 07:58, 9 januoari 2007 (UTC)
Ik goa doa gin uutsproak'n over doene want ik ore noois ginne 'wo', ollene moa o'tjes, vo mie es voorblad dus stif goed :-) Moa 'k zoe 't wel geirne weet'n wuk da 't moe zin zoda 'k et keune upneemn in de vertoallist'n. --Patrick 08:02, 9 januoari 2007 (UTC)

Wa da me zo zêre meugelik zoen moet'n èn[brontekst bewerken]

Me zoen die rubriek beter upsplitsn per portoal. 't Stoat nu ol deur makkoar. Wien da biev. in gesjkiedenisse geïnteresseerd es, wit toen direct wuk dan de meest driengende artikels zin. --Patrick 13:32, 8 januoari 2007 (UTC)

voorblad? Daz toh gin westvloams? Zoe "wovdpahina" ni beter zin?MADe 17:21, 8 januoari 2007 (UTC)

Allé, goaje nu zeggen da pahina ommènekê westvlaoms es ? En wa goan oes Bruggeliengen zeggen vwô wovd: oe keun dedie groadn da wovd iets te maoken eit met "hoofd" (met lange oo) ? --Foroa 17:39, 8 januoari 2007 (UTC)

En wider in Ieper en ken dadde oek nie wi, 'wovd'. Me zegn wider oek geweune ooft wi. Voorblad is nie echt West-Vlams, mo gow, me gon nie moelik doen. Wider zoen 't êeste blad zegn, of vorste blad. Mo lat mo, 'k vint beter of Oofdpahina. Meuzel

Europesche Unie[brontekst bewerken]

D'Europesche Unie es gin toeristische streke moa wel e stoatkundige instellienge. Volgens mie moe ze dus veruuzn na 't portoal Polletiek. --Patrick 09:15, 10 januoari 2007 (UTC)

'k Zou zeggn: doe ma. Tbc 10:35, 10 januoari 2007 (UTC)

De latste toegevoegde pagina's[brontekst bewerken]

De knop 'bewerk'n' van de latste toegevoegde pagina's weirkt nie mêe, moa 'k zie nie goe woarom nie. Kan't er iemand elp'n? --D-rex 19:24, 18 januoari 2007 (UTC)

Diskuusje up de webstek van "De Standaard"[brontekst bewerken]

Ter infoo willn ke julder ier e diskuusje up de webstek van "De Standaard" meegeven:

http://www.standaard.be/Meningen/forum/Index.aspx?pageName=detail&forumId=313688

Laten we die slaafse volgzaamheid tegenover het Nederlands afschudden. Als het Nederlands taalimperialisme geen respekt opbrengt voor het bestaansrecht van streektalen, dan hoeven sprekers van streektalen ook geen respekt op te brengen voor het Nederlands. Als het Nederlands ook de instruktietaal van de West-Vlamingen wil worden, dan zal het eerst het bestaansrecht van het West-Vlaams officieel moeten erkennen. Taaldemokratie is er niet alleen voor de streekoverschrijdende instruktietalen, maar ook voor de lokale streektalen.

--Doomy 20:53, 1 februoari 2007 (UTC)

Mooie discussie, waar ik persoonlijk het meest problemen mee heb is a) dat dialect spreken gezien wordt als minderwaardig en provincialistisch, terwijl het juist als een verrijking moet worden gezien, en b) dat als je met dialect (en in ons geval West-Vlaams) bezig bent, dat mensen je nogal snel in een eng-nationalistisch hoekje drummen. Kwestie is: doe wel en zie niet om, het West-Vlaams is mooi genoeg om te spreken, wat anderen er ook over zeggen --D-rex 20:47, 1 februoari 2007 (UTC)

AN-snobisme versus streektaalstatuut West-Vlaams[brontekst bewerken]

Blijkbaar zijn er nog altijd van die omhooggevallen parvenu's die het de West-Vlaamse "plebs" willen verbieden om hun moedertaal te gebruiken "omdat dit onbeschaafd is" en "omdat we ons moeten verenigen". Dit is een verkeerd begrepen soort vooruitgangsdenken die uit de tijd is.

Vroeger wilde de West-Vlaamse bourgeoisie zich van het "gewone volk" onderscheiden door "Beschaafd Frans" te spreken (in de praktijk meestal een bekakte vorm ervan). En wie op de speelkoer geen Frans praatte werd gestraft. Kinderen moesten een sleutel doorgeven aan andere kinderen die ze Frans hoorden praten. West-Vlaams was immers een "onbeschaafd boerentaaltje" dat zo snel mogelijk moest worden uitgeroeid. Nog altijd vinden veel West-Vlamingen Frans een onsympatieke en hautaine taal die ze vertikken te spreken.

De West-Vlaamse bourgeoisie van nu onderscheidt zich nu niet meer van het "gewoon volk" door "Beschaafd Frans" maar (al even bekakt) "Beschaafd Nederlands" te spreken tegen hen. Zelfs tegen hun eigen kinderen spreken ze (overigens slecht) Nederlands. Het ene taalimperialisme wordt door het andere vervangen: een Franstalig "Belgisch" unitarisme wordt vervangen door een Nederlandstalig "Vlaams" unitarisme. Westvlaamstaligen worden nog steeds behandeld alsof het achterlijke holbewoners en boerenpummels zijn. Het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken. Hoeft het dan te verwonderen dat West-Vlaamstaligen ook Nederlands als een vreemde, hautaine en onsympatieke taal ervaren die ze vertikken te spreken?

Het wordt tijd dat de taalkundige werkelijkheid in West-Vlaanderen wordt erkend en het West-Vlaams in West-Vlaanderen een streektaalstatuut naar Fries model krijgt. Als men in Latijns-Amerikaanse landen waar Spaans de instruktietaal is ook lokale inheemse indianentalen (zoals Quechua en Aymara) kan erkennen, waarom kunnen in een hoogontwikkeld land zoals België dan geen lokale inheemse streektalen zoals West-Vlaams, Limburgs of Luxemburgs worden erkend?

Erken de feitelijke tweetaligheid West-Vlaams/Nederlands in West-Vlaanderen. Dit heeft als voordeel dat zo'n duidelijk onderscheid streektaal/instruktietaal de tussentaal minder noodzakelijk maakt, waardoor het minder kans maakt. Precies om die reden is de tussentaal in West-Vlaanderen eerder beperkt gebleven.

Voor iedereen die een streektaalstatuut voor het West-Vlaams genegen is: bezoek http://vls.wikipedia.org/. Laten we die slaafse volgzaamheid tegenover het Nederlands afschudden. Als het Nederlands taalimperialisme geen respekt opbrengt voor het bestaansrecht van streektalen, dan hoeven sprekers van streektalen ook geen respekt op te brengen voor het Nederlands. Als het Nederlands ook de instruktietaal van de West-Vlamingen wil worden, dan zal het eerst het bestaansrecht van het West-Vlaams officieel moeten erkennen. Taaldemokratie is er niet alleen voor de streekoverschrijdende instruktietalen, maar ook voor de lokale streektalen.

--Doomy 20:53, 1 februoari 2007 (UTC)

Zoals ik al elders zei: als je je zelfverzekerd voelt in je West-Vlaams (en het niet beschouwt als een boertig dialect), dan zal je zo sterk staan dat je ook het Nederlands liefdevol kan omarmen. Je hoeft je heus niet krampachtig tegen het AN af te zetten, om respect voor je West-Vlaams af te dwingen. AN staat mijlenver af van West-Vlaams (ik beschouw het als de eerste vreemde taal die ik leerde -- en wij Vlamingen zijn toch verzot op vreemde talen?)... Verkavelingsvlaams: dàt is de echte vijand.--Astro 07:29, 2 februoari 2007 (UTC)
Doomy, (je naam verwijst niet echt naar een overmatig optimisme), ik ga hier ooit eens uitgebreid op antwoorden. Maar op een eerste zicht zie ik vooral zware woorden als imperialisme, snobisme, slaafse volgzaamheid, bourgeoisie, bekakt, ... Voor mij het signaal dat het erg emotioneel wordt en dat reacties beter rustig en overdacht zijn, vooral op ons Voorblad.
Ondertussen onderschrijf ik bijna volledig de vorige reactie van Astro: respecteer en omarm liefdevol jouw eigen taal en het AN, de rest komt wel ...--Foroa 09:55, 2 februoari 2007 (UTC)
Het kan best zijn dat ik hier zware woorden gebruik, maar dit doen die AN-snobs eveneens. Zij zijn ook allesbehalve vriendelijk voor Westvlaamstaligen die hun moedertaal koesteren. Waarom moet ik dan vriendelijk blijven tegen hen? Steeds worden Westvlaamstaligen afgeschilderd als achterlijke holbewoners. Lees er maar de vijandige reakties op dit forum en dit van "De Standaard" op na. En dit terwijl veel Westvlaamstaligen wel degelijk moeite doen om Nederlands te gebruiken (al was het maar omdat de meeste westvlaamstaligen vlotter in het Nederlands dan in het Westvlaams kunnen schrijven omdat ze dit nu eenmaal zo op school geleerd hebben. In welke taal schrijf ik hier?). Ik begin daar genoeg van te krijgen. Vanaf nu kunnen ze van mij steeds lik op stuk verwachten. Lang genoeg beleefd geweest. Westvlaamstaligen moeten zich wat minder volgzaam opstellen tegenover het AN. Ik kan geen liefde koesteren voor een taal die zich kolonialistisch en betuttelend gedraagt tegenover mijn moedertaal. [ps: myn noame verwyst na t feit da ke è nagtmens zyn en na zwoare muzik luestern ;)]--Doomy 19:10, 2 februoari 2007 (UTC)
Ik kan verkeerd zijn, maar mijns insziens is Fries een officiële taal, geen streektaal. Ik draag het ABN zeker geen warm hart toe, maar zie wat er over de schreve gebeurd is. Frans heeft vlaams verdrongen, net zoals ABN dit hier doet, het is een artificiële taal maar het heeft iéts wat het Vlaams niet heeft. Eensgezindheid. Ook al hebben we hier een (poging tot) SV, we mankeren officiële steun. En elke westvlaming schrijft zoals hij gebekt is. Horned God 12:44, 22 juni 2007 (UTC)
"Hoeft het dan te verwonderen dat West-Vlaamstaligen ook Nederlands als een vreemde, hautaine en onsympatieke taal ervaren die ze vertikken te spreken?" Doomy, wat zou je dan doen als je, zoals in mijn geval, geen West-Vlaams kón spreken, omdat je het nooit geleerd had? En ik ben níet van de bourgeoisie, maar een laagopgeleide, werkloze West-Vlaming. 62.88.28.46 11 ogu 2011 07:42 (UTC)[reageren]

1302 artikels[brontekst bewerken]

Oo ta gin skôon getal es :-) --D-rex 19:26, 22 februoari 2007 (UTC)

En ik moa peizn dat er ier gin nationalist'n zoat'n ;-) Tbc 20:07, 22 februoari 2007 (UTC)
Hé hé, ge zit were zekers? :-) --D-rex 20:22, 22 februoari 2007 (UTC)
'k Ei de latste doagn lik miserie hèt me min internetverbindienge thuus en ge kunt lik moeilik ip je werk aan wikipedia zitt'n, nu marcheer et were vo êen of nandern onverkloarboare reden. Mo k(y/ie)k, 't goat olliek were. Tbc 20:36, 22 februoari 2007 (UTC)

Akke kartjes (iggentlik infoboxen) kopjeern uut'n Nederlanschn wikipedia over bepoalde gemêent'n, krygke ossan 300px in te plekke van't kartje. Oe zoeta kom'n? Bie Rekkem is't toene wel elukt. Meuzel 16:39, 27 februoari 2007

Vervang afbeelding door Ofbeeldienge, Image werkt an de 2 kanten. --Foroa 16:09, 27 februoari 2007 (UTC)


Oud voorblad[brontekst bewerken]

ik zie in die link geen oud voorblad hoor?--Narayan 19:51, 25 moarte 2007 (UTC)

ik wel, wa zie je juuste? --D-rex 20:16, 25 moarte 2007 (UTC)
Moar o je bedoeld da't nog nie echt een vôorblad es, ei je wel gelik. Nen tip, bloadert ne kêe deure noo de volgende pagina's, en geniet van de êeste schuchtere stapkes :-)
Ah kezient, kwor'n nie mee int begun. geêstig!--Narayan 12:14, 26 moarte 2007 (UTC)

Veruusd noa Wikipedia:Toalvroagn.

Oude artikels[brontekst bewerken]

Voe de courageuse Wiki revieuwers, w'ein praktisch geen oudere artikels mêer van vôrig joare. Kikt noa Specioal:Ancientpages voe d'oudste bloadn (lyste moa van tyd tot tyd ge-updated). --Foroa 16:56, 24 april 2007 (UTC)