Wikipedia:Regionoal West-Vlams

Van Wikipedia
Da artiekel es beveiligd. Wien da de tabelle wilt anvulln, moe da doene deur ip DETAIL te klikk'n en toen de liste van joen gemeente an te vulln.

't West-Vlams is e toale danze kout'n in 't west'n van Vloandern (surtout in de provinsje West-Vloandern), in Zeeuws-Vloandern roend Sluus en Axel en in Frans-Vloandern. De toale es nog nie erkend, moa verschilt stif van 't Algemeen Nederlans. Biezoender vele et 't nog overg'oud'n van 't Middelnederlands. Namoate dan der meer West-Vloamiengn emigreren, gerakt 't West-Vlams meer verspreid over de rèste van Vloandern.

Regionoale verschillen in tabellen

Int West-Vlams ku je ook verschillege oundersoort'n ounderscheidn. Et West-Vlams danze spreekn in Ostende verschilt noga vant West-Vlams danze ze beveurbeeld in Roeseloare spreekn. Mo mistal verston de West-Vloamiengn makander wel goed.

In de volgende tabelle vind j'en poar voorbeeldn van verschillen tusschn de verschillende regio's. Indien er en compromisword gevounden es voar de wiki vinje dadde ounder et Nederlands woard.

Inleidienge

Beste passant, we zoek'n uw ulpe om uw dialect in koarte te bringen !

Oe moet de tabelle ingevuld zin?

 1. EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 2. TOEN de algemene tabelle up dizze pagina anpasn oe da nodig es (= oe joen anvullienge ier mankeert)

Probeer ier ostemblieft en bitje rekenienge mei t'oud'n.

Richtlin

 • Gebruuk ier ollene word'n die in joen courante spreektoale voorkomn. Vermeld dus gin word'n die ollene nog d'oude minschn ken moa da je zelve nie mee gebruukt.
 • Probeer ier zovele meugelik fonetisch te schrivn. Want uutendelik willn me juuste weet'n oe dat en word in olle streek'n es uutgesprook'n. En mei de SV-spellienge zoen me da nie mei ziene. En poar voorbeeld'n:
schrif 'tussjn' (AN tussen) oe je 'j' uutsprikt (en nie: tusschn)
schrif 'skoen' (AN schoenen) oe je 'sk' uutsprikt (en nie: schoen)
schrif 'eus' (AN huis) oe je 'eu' uutsprikt (en nie: uus)
schrif 'mien' (AN mijn) oe je 'ie' uutsprikt (en nie: min)
 • Oe je specifieke informoatie eit over en bepoald word, zet datte toen in de discuusjepagina. Want die tabelln zin ol stif lank, extra tekst ip, ounder of tusschen de tabelln goa me moa moeilijk were vin.

Minschn

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Man vint vint vint vint vent, vint vint vint vin(t), vent mannemensch
Vrouw (neutraal) vrouwe, wuuf vrommens, wuf, vrouwe vromme(n)s, vrouwe, wuuf vrouwe vrommens, vromiens, w(e)uf vromins, wuuf vromins, wuf vrouwe, vromins vrouwmensch
Vrouw (echtgenote) vrouwe , vromins, wuuf vrouwe, wuf vrouwe, vromme(n)s, wuuf vrouwe w(e)uf, vrommens, vromiens wuuf vrouwe, vromins vrouwe, wuf ?
Attractieve vrouw kiptje, keun, e snelle mokke, puppe mokke, keun, e snelle mokke, keun keun, kip, moksjche, snelle snelle, poete, mokke prente, keun, mokke puppe, mokke, snelle krote, snelle, mokke, prente ?
Wijf (pejoratief) wuuf wuf wuuf wuuf w(e)uf, kalle, kallut wuuf wuf wuf, weuf, wijf ?
Jongentje joengetje, knecht, knechtjoengn joengetje, joentje joeng(e)tje vintje knecht(e)joeng, mannetje, joengetje, vintje mannegie, man'je, vintje, manneke, joengetje manneke, joengtje, joungentje manneke, joengetje, vintje, gastje, joungtje, joungne ?
Meisje meiske, meistje meisje, meistje, meisjoenk meisje, meische misje, meistje mèsje, meesejoenk, mèsjekalut, meistje, meist'n meischgie, meiske meiske meiske, meisen ?
Meisje (deugniet) meisjekutte deugniete 't is eene, wi ? knechtebrakke, triene, manse tienke brokke deugniete ?
Iemand etwie(j)n, eentwien etwien etwien e(n)twien etwie, etwien(e) 'ntwien(e), ntwiene een twiene ntwie, eentwiene ?
Koortsblaar kursebloaze, korsebloaze kors(t)ebloaze korsepuuste, kursebloaze, korsbloaze korsepeuste, korstepuste kus(t)puuste, kuspeuste, kusbloaze kusbloaze, kutsebloaze, kuspuste, korsebloaze kutsbloaze kutsebloare, kutsebloaze ?
Rug rik, rugge rik rik rik rik, rugge rugge, rik rugge rugge rik
Schouders sjchoern schoers, schoern sjchoern, schoers sjchoeder sjchoers, sjkoers skoern schoern, skoern skoern ?
Het snot snottebelle, e kroete, snottekeise snot, snottekelle, snottekalle, snottebelle snottekesse snottekeise 't snot, snottebelle, snottekeise, snottekelle 't snot 't snot snottebelle, snottekeise ?
Conversatie klaptje, klappen, conversoasje, koet'n conversoasje koetnansje koetnansje koetnansje klaptje, klapnasje, diskusje conversaase, conversoasie, klap babbel, klappinge klappen
De praat de parlé, klaps klappnaansje, 't geklap de parlé, klaps, e babbel vertellement parlé parlé, zjever, koetnansje babbelinge, klapke parlé, klap ?
Mens/mensen menschen mèènsjhen mens/menschen mens/mensjchn mens/meschn, miens/miesjn mins/minsn mins/minsn mins/minskn, minsn, meinsen menschen
Een oude koning (n)en oede keunink en oede keunienk en oede keunienk en oede keunienk nen oede, ood'n keunienk nen oede/oude keunink ne oude/odde keunink en odde/oede/oude keunink ?
Onze zoon onze/uze zeune uze zeune uze zeune uuze zeune nuzze/euze zeune oezne zeune oeze zeune ozze/oezen zeune ?
Mijn hart min erte m'n erte mien erte min erte min erte mien/m'n erte min erte min érte men harte
Het Vlaams 't Vlams 't Vlams 't Vlams 't Vlams 't Vlams 't Vlams 't Vlams 't Vlams ?
Het Spaans 't Spoans 't Spoans Spoans 't Spoans 't Spaaas, 't Spoans 't Spoans, Sponsk 't Spoans 't Spoans ?
de Franse grens de Fransjche / Franse grenze, schreve de Fransjche grenze Fransche grenze de (Fransjche) sjchreve de Fransche, Fransjke grenze de Fransche / Franske grenze de Franse / Franske grenze, skreve de de Franske / Franse grenze, skreve ?
de Vlaamse taal de Vlamsjche / Vlamse toale de Vlamsjche / Vlamse toale de Vlamsche taale de Vlamsjche toale de Vloamsche, Vlamsjke toale de Vlamsche / Vlamske toale de Vlamse / Vlamske toale de Vlamske / Vloamse toale ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Beestn

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Garnalen gernoazen, geirnoars gèrnoazn, gèrnoars heirnoars gèèrnoars gèèrnoars gêêrnoars geirnoare, gèèrnoars gèèrnoars ?
Kikvors pude, puut puut puut peut puut, peut puut peut, puut peut, put, poit ?
Konijn keun keun keun keun keun keun keun, keu, kenin konin, keun, kenin, kenijn ?
Konijn (m) rameloare, keunebuk keunebuk (keune)buk keun (keune)buk, rammeloare (keune)buk (koeninne)buk buk ?
Konijn (v) keunemoere keunemoere (keune)moere moere (keune)moere (keune)moere keun moere ?
Lieveheersbeestje piempaljoene, piempampoentje piempaljoentje, piepaljoentje, emelbjeisjtje piempaljoentje, lievenjirsbjistje piempajoen piepauw, pimpampoentje, emelbeestje pimpampoentje, onzelievejirsbjistje, emelbieêestjie (onze)lievenheersbjistje emelbêestje ?
Spin kobbe, spinne e kobbe kobbe kobbe kobbe kobbe spinne, kobbe spinne, kobbe ?
Wesp waspe, wespe waspe, wespe, ussel wespe, frutnier, ussel wespe frutt'nier, wespe wespe, frutnier wespe wespe ?
Worm tettink, worm tetting, tettink tettieng, tettienk tettieng tetti(e)nk tettienk, wurme, worm tettink tettingk, tèrink, weurm ?
Geit gjitte geite gjitte gjete e gete gjitte gjitte gjitte ?
Paard peird pèèrd pert, peird peird en peird peird peirt peir(d) ?
Vogel veugel(e) veugel veugel veugel ne veugel veugle veugle veugle veugel
Muis muus muus, mus muus muus muus, e meuze muzze muzze muzze, moize ?
Hond/honden ond/ond'n, oend/oend'n oend/oen'n oend/oend'n ond/oens oend/oes, nen ond/on'n nen oend/oend'n ond/ond'n ond/ond'n, on/on'n ?
Mus/mussen mussjche, musse/mussn musjche/musjchen musche/musschn musjche/musjchn musje/musjn, e musjke/musjn ? musse, muske / mussn muske/musken, musse/mussn ?
Vis/vissen vis/vissn vis/vissn vis/visschen vis/visjchn ne vis/visjn vis/vissjn vis/visn vis/visken, visn ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Fruut en groensels

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Bessen beiers bessen beiers, bessn beiers beiers beezn, beiers beezn bessn, beezn ?
Biet bjitte beite, beeten bjitte , bjeete bjete bjeete, bitteroape bjitte bjitte bjitte, biette ?
Erwt erwete erwete er(re)wete erwete er(re)wete erwete erewete erweete, bollekes, ertee ?
Noot neute neut(e), nutsje neute neute neute, note note note note ?
Prei preie, pret pret pret parret porret, parret pret pret pret ?
Schorseneren sjchorseneiln, schorseneiren sjhorsenèirn sjchorsnjiëln, shosnjeern sjchorsneers sjhorsenjeel'n, sjkorsneewn skorsenjiln, schorsnjel'n skorsenjirn skorsnjèwen, sesnjielen, skorsenjirn, sjchorsenieln ?
Sinaasappel appelsin, seenappel seenappel, appelsien sinappel, appelsiene appelsiene sinappel, oraaje appelsien, sinappel appelsin sin(as)appel, appelsin, oraj, hinappel ?
Ui andzjoen andzjoen andzjoen andzjoen andzjoe(n) andjoen andzjoen andjoen ?
Wortelen workels, karoot'n wortel, workels, karote wortels, workels, karoten wortels, karroot'n karoot'n wortels, karroot'n wortle, wortels, karot'n karoote, kroote, wortels wettels
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Kleers en soort'n stofn

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Breiwol sjette sjette sjette sjette sjette, sjeite sjette, sjète breiwulle, sjette wulle, sjette ?
Diamant steen, diamant diamant diamant(e) diamant diamant(e), karboenkel diamant diamant(e) edelstji, diamant ?
(Rib)fluweel poane poane poane poane poane poane poane poane ?
Katoen (geven) katoen, sjette geevn sjette, bussche geevn sjette geevn sjette geevn sjette, slunse, goaze geevn sjette, sjète geevn sjette geevn sjette, goaze, pulle, buzze, poer, sleunse geevn ?
Muts mutse mutse mutse mutse mutse mutse, tokke mutse, toepe mutse, potske, petse, toappe, tope ?
Pantoffels (toe) sluffers, savatte savatt'n, sluffers sluffers sluffers savatt'n, sjavat'n savat'n sletsn, slisn, savat'n savatt'n, sluffers, sloeffers, sletsen ?
Pantoffels (open) sletsn sletsn sluffers, sletsn sletsn sletsen, sleffers sletsn slisn, savat'n sliffers, slissen, sletsen ?
Schoenen schoen, sjchoens sjhoes, sjhoen sjchoen, schoes sjchoen sjchoen, sjkoen schoen skoen, skoens, schoen skoen, sletsen ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Int uus en in nof

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Deken sarze, soazje soazje sarze sarze sarze, serze sarze sarze, laakn sarze, soarze ?
Emmer nen jimmer, eimer seule seule seule seule oakre, sulle, seule, eker oakre, oaker seule, jimmer, ketel, oaker ?
Huisje uuzeke, uuzetje uzzetje, uusje uuzje uzetje uuzetje, uzzegje, euzetje uzje, uuzegie, uuzeke uzzeke euzeke ?
Kruiwagen kort(e)woagen, bakwoagen, kortwaagn kortewaag'n kortewoagn kortewoagn, pupegalle puppegoale, kor(re)woagn kortewoagne bakwoagen, kortwoagen bakwoagen, kortwoagen, korrewoagen ?
Lucifer sujfer, sulfer sèufer, sulfer sulfer sulfer sujfer, sulfer, steksjhe sulfer, suijfre sulfre suifer, sulfer, stekske ?
Schommel renne, toekter, toeter sjhommel, toetr juutekoeker schummel, juutekako ruttekokke, ballesoire, ballesjiere renne, rennekookre renne render, renne, rietse ?
Vaatdoek sjchutteldoek sjhutteldoek sjchutteldoek sjchutteldoek sjchutteldoek, sjkutteldook schutteldoek, skutteldoek skeuteldoek, schutteldoek, slunse skeuteldoek/vodde, skeuteldouk ?
Verf verve verve verve, verwe verve varve, verve verve, varwe verve, verwe, varve varve, verve, virve ?
Pop puppe puppe puppe puppe e puppe puppe puppe puppe ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Eet'n en drienk'n

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Bord (schotel) tallore tallore talôre tallôre, tellôre tallore, assiete, teljore, tajoore talloare tallore assiete, tallore ?
Boterham stutte stuute stute stuute stute, steute stutte stutte steute, botram ?
Fles flasse, flasjche bottel, flasche bottel, flasche flesjche flesje, flosjke flosse, floschke flasse flaske, flasse ?
Peperkoek zoetekoeke zoetekoeke zoetekoeke zoetekoeke krudekoeke, zoetekoeke, pendepiesje zoetekoeke zoetekoeke, pennepisse pennepisse, lekkerkouke ?
Pint pinte, piente piente pinte, piente piente pinte pinte pinte pinte pint
Tas (kopje) taske, tasse tasse tasse tasse zatte, tasse zjatte, tasse tasse, pot zatte, zjatte, tasse ?
Tas (groot) tasse muk, mokke komme, zatte tasse zatte, zjatte spoelkom(me) tasse spoelkom, tasse ?
Vork fersette, fersjette fersjette, forsjette fersette, fersjette forsjette, fersjette forsjette, fersjette ferset(te), forsette versjette, vorkette fersjette, vorke, ferset ?
Boter beutre, beuter butter beutre butter butter, beuter beutre beutre beuter, butter, bootre ?
Pap pap pap pap kerremelk keirepap, keiremelk pap, kèrepap pap pap, keirepap ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Nateure

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Brug brugge brugge brugge brugge brugge brugge brugge brugge ?
Buiten buut'n buut'n buut'n buutn buut'n, beut'n bût'n but'n beuten, boitn ?
Gras ges, gas gras gas ges ges ges ges ges ?
Groef, insnijding veure, snee kap, snee veure vôre, veure gerre, vorre veure, voare, veure vore, vorre, inkepinge vôore, snee ?
Modder slik, sliek more, sliek slik, sliek sliek, sleek moze, moozje, ore sliek, ôre, moaze more, moze, slik mooze ?
Paardenbloem peirdeblomme, pisseblomme pisseblomme peirdebloeme , beddezièkr pèrdebloeme, beddepisse beddepisser, beddezeker, pissebedde beddezeiker, beddepisser, pisseblômme peirdebloeme, pisseblomme pisseblomme ?
Idem (blad+wortel) -- pisseblomme beddepisser --- beddepisser beddepisser zjiksloa, mollesloa zjikstoalen ?
Regen regen reg'n reegn, rinne reegn rinne, rèèn rinne reegne reegne ?
Schaduw sjchauwe sjchouwte sjchouwte sjchouwte sjchouwte, sjkouwte schowe, sjkouwte, skowwe skouwe, schaduwe skouwe ?
Spleet splette garre, splette splete spleete, gerre gerre, splette gerre, splete gerre, splete, splette splete, splette, gerre, garre ?
Stuk (land) stik stik stik stik stik stik stik stik ?
Toren toorn, torre torre toérn tôorn torre, torn tôrre toorn torre, toorn ?
Zee zji, zeije zèitje, zèèje zjee zêejè, zjee ziè, zee zjé zjee ziè ?
Zon zunne zunne zunne zunne de zunne zunne zunne zunne, zonne zunne
Licht (van lamp) lucht lucht lucht lucht luch(t) lucht lucht luch(t), kloarte ?
Vuur vier vier vier vier vier vier vier vier ?
Onkruid ongkruud, oenkruud, wiet oenkrud oenkruut oenkrúd, vernient wiet, (on)kreud onkruud, onkruud, kruud onkrud onkrud, krud, kroit ?
Muur meur meur meur meur ne meur meur meur meur, muur ?
Stad stad, steedje stad stad stad stad, e stee stad stad stad stee
Plein/pleinen pling/plings pling/plings pling pling/plings en pling/plings pling/ plings pling pling, plein / plings, plingn ?
Groentemarkt groenselmart groenselmarkt groenselmart groenselmart groenselmart groenselmar(k)t groenselmar(k)t gronselmart, groenselmoart ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Cifers

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
5 vuuve vuve vuve vúvve, veuve veuve vuve vuve veuve, vaaive ?
15 viftiene vuftiene viftiene, vichtiene viftiene viftiene, vichtiene viftiene, vichtiene viftiene viftiene, vichtiene ?
50 fiftig vuftig fifteg, vichteg viftig fiftih, vichteg viftig, vichtig fiftig, fifte vichtig, t'vuftig ?
1000 duusd duust duust dúsd, deusd deust duust deust deusd, duust ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Kleurn

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Geel geel, gilf, gilwe geel gilwe geel gilf, geel, geif gjeel, geel, gilwe geel, gilwe geilwe, geel ?
Paars purpr(e) purpel moaf, moave, poars, purpre poars, purper, moaf purper, poars, mauve paars, purpre, moaf poars, purpre poars, moave, pars, purper ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Eigenschap'n

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Dun dinne dunne, dinne dinne dinne dinne dinne dunne dunne ?
Genoeg genoeg genoeg genoeg genoeg enoeg, genoeg genoeg genoeg, genoeft genoeg, enouf ?
Kwaad dul, kwoad vies, kwoad kwoad kwoad, dul vies, dul, kwoad kwoad, dul kwoad vis, koleirig, kwoa(d), dul kwaed
Moedig graschreerd, moedig moedig koerazjeus stoet stoet, courageus, stoot courageus stoot, kroajsig courageus, stoot ?
Stout stoet, droef stoet, droef stoet droef droef, droof stoet, droef stout, stoot mechant, droef, stout ?
Verdriet (hartepijn) (ert)zjir, verdriejt verdrie(j)t hertzjir verdriet, ertzjeer ertzeer (èèn) ertzèèr ertzjeer, triste ertzièr ?
Vies, vuil kiezig, vuul kiezig, vuul vuul , vies, sme.rig kezig, vuul vuul, kizzig, smeirig vuul veul vul, kezig, smeirig, voil ?
Weinig winnig, lettre winnig winnig, letter nie vele weineg, letter winnig, lèttre winnig, lettr lettr(e) ?
Duur (€) diere dier(e) diere diere diere, kostelik diere diere dier(e) ?
Blij blie, blieje kontent, bliede, blie bliede, blieje blide, content blidde, blie, conten(t) blieje, content blie kontén(e) blyde
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Tusschnvoegsels, voorzetsels

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Halverwege alverwege oalverwege oaverwege, olverwege oaverweege, oafweg o(l)verwege, oofwege, oaverweuge oaverwege olverwege olverwege, oalverweuge ?
Naast neffe(r)st neffe(r)st, neverst neffesn neffest, nevest lâsn, neffest, neffers neffes(t) neffe(r)st, nevens nevenst, neffenst, neviest ?
Nochtans pertang pertangs pertank pertank pertank pertank pertank, petanks, petan pertank ?
Op ip up, ip ip, up up op, up ip, up ip ip, up op
Ondertussen oendertussjchn, oundertussn bèist, bèstiens oendertusch'n , intusschentied oendertusjchn, binst bedèsn, bist'n, binsdien, oundertusjn binsdien, binst oundertusn terbinst(n), oundertussen ?
Overlangs, in de lengte vanlangst'n overlaans van twenst'n, in de langde van enstens êsn'ês, enstens van twinst'n, twèsten essentens, in de lankte van ens tens, van tweisens, van einsenteins ?
Verder voort vodder, voddre, verder vodder verder, vodder vodder vodder, voddre vwoodr, verdre vodd, verder, voeidre ?
Volgende (keer) noaste kji/ki noaste ki 't noaste kjiè noaste ki noaste kè, kiè, kee noaste kjè noaste (kjirre) noaste (kiè(r)) ?
Ergens eentwoast'n, etwoast'n etwoa, etwoaschen etwo, etwoasjchn etwoasn entwoast'n e(n)twoast'n twoarst'n, ieverst ntwoa, etwoaskn, ievrans ?
Tussen tussn, tussjchn tusjhen tussjn tussjchn tussjn tussjn tusn tussn, tusken tuschen
Nergens nieverst, nievrs, nieverans nieverst, nieverans nieverst, nowerst'n nowwers(t) noawers, nieveranst, nievers nievers, niewers nievers(t) nievers(t), nowwers, nievranst ?
Meer mjir mi mjir mjeer mêer, mei mjeer mjir mji(r) ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]| [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Werkword'n

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Bidden leezn, bidd'n biddn leezn leezn leezn bid'n, leezn bidd'n, leezn leezn ?
Goed functioneren (goed) macheern marsjeern goed marsjeern marsjeern, foetern (=aanpakken) marsheern, fokshedîzn, foutern marcheern goe werk'n, marcheren marsjeren, foetern ?
Groeien groein groejn groejn groejn groejn, gruujn groejn groein groejn ?
Krabben (jeuk) schart'n, sjchart'n sjchart'n scharten sjcharteln sjhart'n, sjkaart'n kram'n, skarten, scharten schart'n, skart'n skarten ?
Legen liegn, leegn iedl'n, leg'n iedeln, leegn iddeln iddeln, leegn iel'n, iedeln leegn, utgiet'n ieln, leeg oaln, oit oaln ?
Luiden (klokken) luin, luuwn luudn, luujn luuwn luud'n luudn, luujn luuw'n luin, luujn, luuwn luuwn, loien ?
Luisteren luustern luustern, hort'n ort'n leustern, ort'n luustern, ort’n luster'n, ort'n lustern, ort'n ort'n, leustrn, loistrn ?
Morsen (vb. water uit glas) moosn, sturt'n sturt'n, moosjn sturt'n sturt'n sturt'n, moosjn sturt'n, moas'n moisn, mwoosn, brieln mwosn, sturt'n, mwoosken, moeisn ?
Naderen noazn noazen noazn noazn noazn noaz'n noadern, dichterkomn noazn, noidrn ?
Rijden rien, riejen rie'n rien riejn rien rien rien rien, rijen ?
Schuren scheurn, sjcheurn sjheurn sjcheurn sjcheurn wrivn, sjkeurn scheurn, skeur'n scheurn, skeurn skuurn ?
Ik ben ik zin, zien ik zien 'k zin, zien 'k zie 'k zi, zin, benne 'k benne'kik 'kzin, 'k benne 'k zin, 'k ben(ne) ?
Uit de weg gaan uut de kant goan ut de weuge goan gart'n gart'n gert'n gert'n ut de weg goan, gert'n gert'n ?
Ga uit de weg! goat an/uut de kant goad e ki weg! garte je kjé!, gart j'an de kant'n garte kjee gert, shèrt (joe) ! gèrt e kjé goat uit de weg, gerte (weg) gert ne kjé ?
Blijven bluuvn bluven bluuvn bleuvn bluuvn, bleuvn bluuvn bluvn bluvn, blaivn ?
Vechten vecht'n vecht'n vicht'n vicht'n battern, vicht'n vicht'n vecht'n, battern battern, vicht'n, busken, vechtn ?
Wenen schrjimn, sjchreimn, bleit'n blèèt'n blèèt'n, schrièwn sjchreeuwn (volw.), blèèt'n (kind) kriesjn, kreesj'n, bleit'n blèt'n skrjimn, bleit'n skrjim, bleit'n ?
Brengen briengn briengen brieng briengn bringn, briengn bring'n bringn, briengn bringn ?
Gewerkt gewer(k)t gewerkt gewrocht gewerkt evrocht, gevroch(t) gevrocht gewerkt, gevrocht geweirk, gewirkt, evrocht vrochte
Gezegd gezeid gezeid gezeid gezeid ezeid, gezei(d) gezeid gezeid gezei(d) ?
Gebracht gebrocht gebrocht gebrocht gebrocht ebrocht, gebroch(t) gebrocht gebrocht, gebroengn gebrocht, ebrocht ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Kalender

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Weekdoagn
Maandag moandag moandag moandage moandag moandoage moandoage, moandag moandag moandag maendag
Dinsdag disndag, diessendag diessendag diesendage dizndag dizzndoage diesndoage, diesdag dissndag, dinsdag dinzdag, dissendag, deisendag dyssendag
Woensdag (w)oensdag woensdage woensdage woensdag (w)oensdoage woe'sdoage, oensdag woensdag woensdag ?
Dounderdag dunderdag dunderdag dunderdage dunderdag dunderdoage dunderdoage, dunderdag dunderdag dunderdag, dounderdag dunderdag
Vrijdag vridag, vriedag vriedag vridage vriedag vridoage vriedoage, vridag vridag vredag, vrijdag ?
Zaterdag zoaterdag zoaterdag zoaterdage zoaterdag zoaterdoage zoaterdoage, zaterdag zoaterdag zoatredag, zoaterdag zaeterdag
Zondag zundag zundag zundage zundag zundoage zundoage, zundag zundag zundag, zondag zundag
Feestdoagn
Allerheiligen Allerilligen Ollereilehen, Allerillehen A'drilligen, Odrilligen ? Ollerillegen Ollerillegen, Aurill'n, Odrillig'n Allereiligen, Ollerillign, Odrillign Aderillegen, Allereiligen ?
Kerstmis Kestag Kestdag Kestdag Kestdag Kestdag Kestdoage, Kestdag Kerstmis, Kestdag Kestdag ?
Pinksteren Sinksn, Sienksjchn Siengsjn, Sienksen Siengsjn, Sienksjchen Siensjchn Siengsn, Siensjn Singsch'n, Sinks'n Sinksn, Sienksn Sinksen sienschen
15 augustus alvoest, de 15st'n ogustus de v(e)uftiensten ogustus olf oest Oaf oest oof oest, olf oegst/--- olf oest alf oest --- ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern


Moatschappie

Aandacht !! Oe je die tabelle ier wilt verandern:

 • EERST 't word invullen in de detailtabelle → klik up [detail] ounder joen arroundissementnoame
 • TOEN die tabelle ier anpasn


Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Belgêe Belgje Bèhie Begjië Belgje Belgje, Belzjik Belgje Belgje, Belgie Belgje, Belgie ?
Frankrijk Vrankrik, Frankriek Frankriek Vrankriek 't Fransjche Vrankriek, 't Fransjke Vrankriek Frankrik Frankrik, Vrankrik, Frankrijk ?
politie kliekn, pietjes, poliesje poliesje pollisjhe polisjche polisjhe poliesje flikk'n, polisse de flikken ?
provincie provinsie, provinsje provinsje provinsjhe provinsjche provinsje provinsje provinsi provence, provincie ?
werkloosheid doppers, werklooseit doppn an den dop dop werkloosheed an d'n dop werkloashie ndop, gjen wirk, wirkloisied ?
  [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail] [detail]
Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurn Yper Roeseloare Tielt Kortryk Frans-Vloandern