Naar inhoud springen

Discuusje gebruker:Zeisterre

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Van Wikipedia

Oek of Ôok?[brontekst bewerken]

Geloof me vrij: in Antwerpen klinkt "ook" nog heel anders :)

Mien moe je gin Antwerps lêern. Me grotvoad'r was 'n Antwerp'noare... :)
Dan kon-ie ook zo fantastisch "Mââââârksem" zeggen? :)
We zin content vô en nieuwe sterre te zien ier. Welgekom'n.

Vô "ook" bestaon er vele manieren van schrieven: oek, ook, wok, woak (min vôorkeure); ôok is juste ne compromis in't SV, moar das gênen absoluten regel, vôorol nie voe streekgebonden artikels. Dus absoluut nie nôdig vô andere artikels te goan verandren oaten originelen schriver zin vôorkeure te kennen gegeven eit in a streekgebonden artikel. --Foroa 13:42, 23 november 2006 (UTC)

en wuk doe je at de originele schriver zin vôorkeure gegeven et in een nie-streekgebonden artikel?
da's en dêel van de udige discussie in SV 1.1/1.2. (in SV 1.1, afhankelijk van de interpretatie, is het ook of ôok) Eigenlik vinnik da gêen veranderienge van het SV, allêene moa en verdudelikienge van het ol dannie toepassen van sommigste regels die soms ip de zenuwen werken.--Foroa 14:59, 23 november 2006 (UTC)
Inderdoad, ge lêert rap en d'êeste symptonen van de versloavienge zin al te zien. Ge kunt natuurlik noa de zêe goan om t'onspannen, moa vergeet nie ne droadlôzen laptop mee te pakken.
Misschien zieje van d'oedste, moar beuten ekik zitten d'rier nog van rond de vichtig.--Foroa 16:09, 28 november 2006 (UTC)

een bitje utleg over uzelven?[brontekst bewerken]

Ei, zeisterre, geit de latsten tid ol veel toffe biedroagn gedoan. 'T zoe wel tof zin o je ip uw eign pagina ôok een korte beschrivienge geeft van uzelvn. --D-rex 11:57, 26 november 2006 (UTC)

Da vol goe mee wi kwa ouderdom, in de gazette stond'n de jongste van de bende, dus ge zit ier zekers ip uw platse --D-rex 18:09, 28 november 2006 (UTC)

Allè! 'k Zien were e bitje gerustgesteld! :) 'k ein die twêe snelle joenge gast'n zien stoan in 't Nieuwsblad

 Zeisterre


Frans-Vlamsche gebruukr[brontekst bewerken]

Merci !
Ik kan jammer geen West-Vlaoms schrijven maar ik probeer 't wel te begrijpen. Ik vind deze taal (ook die van mijn voorouders) heel mooi. Ik ben eigenlijk hier op zoek van iemand die het artikel over de frans-vlaams schrijver Michiel de Swaen in het West-Vlaams konde verder schrijven of overtalen.
Als jij geïnteresseerd raakt: Michiel de Swaen.
Groeten. Zwaan 13:02, 2 december 2006 (UTC)

Dank u wel !
Ik zou later proberen mensen uit Frans-Vlaanderen te contacteren die het Vlamsch (die over de Schreve) kunnen schrijven [1].
Tijdens de kerstvakanties zal ik ook foto's maken van de Collège Michel de Swaen, de Rue Michel de Swaen en het klein monument aan Michiel de Swaen in Coudekerque om de artikelen een beetje mooier te maken.
Nog merci voor uw help ! Zwaan 13:21, 3 december 2006 (UTC)
Ja zeg, dat zou echt geweldig zijn om hier mensen te hebben die het originele Frans-Vlaams nog machtig zijn. Zij zouden bijvoorbeeld in hun eigen taal een tekst kunnen schrijven over Hondschote, St.-Winoksbergen, Kassel, Hazebroek, Belle... Ik heb onlangs gelezen dat in en rond Duunkerke het oorspronkelijke Vlamsch al helemaal uitgestorven zou zijn.
Maar ik zie er ook naar uit om onze West-Vlaamse woordenlijst met het Vlamsch aangevuld te zien. Ik heb gisteren trouwens speciaal voor Frans-Vlamingen een aparte kolom voorzien. Mooi werk van jou, doe zo verder! --Patrick 13:35, 3 december 2006 (UTC)
Als ik me niet vergis heb ik vorige week in de bibliotheek bij "dialecten" een boekje zien liggen over Frans-Vlaams. Als ik nog eens naar de bib ga breng ik het zeker mee. En wie weet kan ik dan je Frans-Vlaamse kolom aanvullen, Patrick...--Zeisterre 14:01, 3 december 2006 (UTC)
't Is wel de bedoeling dat de tabellen worden ingevuld en aangevuld enkel door mensen die de streektaal zelf spreken. Dat is juist het unieke en waardevolle aan deze tabel. --Patrick 14:52, 3 december 2006 (UTC)
Zou dat maar mogelijk zijn, twee versies daarvan te hebben (bijvoorbeeld bij Hondschote, St.-Winoksbergen, enzovoort.)? Altijd één in het West-Vlaams en één in het Frans-Vlaams? Volgens mij konde dat één heel goed pedagogisch instrument zijn voor iedereen die de twee talen wilt leren of kunnen onderscheiden. Zwaan 15:05, 3 december 2006 (UTC)

Maar die heb ik al voorzien hoor, ik heb onlangs aparte tabellen gemaakt voor Hondschote, St.-Winoksbergen, Kassel, Hazebroek en Belle. Inwoners van die steden/gemeenten die Vlamsch spreken, of die iemand kennen die het Vlamsch nog spreekt, kunnen de tabel voor hun gemeente invullen als volgt:

 • ga eerst naar de overzichtstabel
 • daar vind je een nieuwe, aparte kolom getiteld Frans-Vloandern terug
 • klik op [Detail] (onder de kolomtitel)
 • je krijgt nu alle tabellen voor de eerder genoemde Frans-Vlaamse gemeenten
 • klik op [Bewerk'n] en begin maar in te vullen.

Succes ermee, ik zie al uit naar onze eerste Frans-Vlaamse woordenlijst! (die mag wel niet uit de boekskens komen hé ;-) --Patrick 09:24, 7 december 2006 (UTC)

k' peize da Zwaan bedoelt datter vô de Frans-Vloamiengen twêe tabellen zoen kunn bestoan:
 • êen vô dedie die West-Vlams ein as moedretoale (en peizen in t'Vlams)
 • êen vô d'echte Fransmans die peizen in 't Frans en 't Vlams an't erontdekken zin
Correct Zwaan ?
Probleem natuurlik datter en colonne met de Franse/Frans-Vlamse versie moe bestoan.
Misschien kan Zwaan en tabelleke toevoegen om te tôogn oe dattie't zoe willen.

--Foroa 11:00, 7 december 2006 (UTC)

Ik denk dat Zwaan bedoelt : bij Hondschote, St.-Winoksbergen...een kolom in het West-Vlaams en daarnaast een kolom in het "Vlamsch" om de twee te kunnen vergelijken. Het West-Vlaams zou dan best ingevuld worden door iemand van de streek van Veurne of Poperinge omdat dit waarschijnlijk het best gelijkt op Frans-Vlaams. De kolom met "Vlamsch" zou best ingevuld worden door iemand die de taal nog echt spreekt, maar als die niet meer gevonden worden zal het wel moeten uit een boek komen...Geen probleem als het fonetisch gespeld is...--Zeisterre 13:06, 7 december 2006 (UTC)
Min ervoarienge in Frans-Vloandren es datter ellêene moa (stif) oudre minsen Vlams spreken, en dajje ze miskien moe goan ondervroagen. Ol n'andren kant zin der verschillende verênigiengen in Frankrik die ulder der mee bezig ouden. Zelve eike 'n boekske over t'dialect van Dunkerke, dus iemand moet 't nog klappen.
Misskien 'n bitje wachten wada Zwaan zegt.--Foroa 14:36, 7 december 2006 (UTC)
Inderdoad. Ik ein e poar joar geleed'n e stif interessante uutzendienge gezien oovr Frans-Vloandren ip Focus-WTV. 't Woaren allêne nog stif stif stif oude menschn die 't nog kost'n spreek'n.'k Weet'n nog dan ze klapt'n oovr "le Vlemsch". --Zeisterre 15:48, 7 december 2006 (UTC)

Keun je ne kjee mailn[brontekst bewerken]

Zeisterre, keun je mie ne kêe e-mailn. Ge keunt da doen deur noo User:D-rex te goan en links op Gebruuker emailn te klikk'n. K'zoe je willn bievoegn bie de kernvls'ers, o je da wilt natuurlik --D-rex 19:25, 7 december 2006 (UTC)

En van mie ôok e loat welkom, Zeisterre! Moest je me vroagn zitt'n, ge weet da ge ze alsan kunt stelln in de café of ip 'n twieze zin discuusjepagina. Tbc 21:05, 7 december 2006 (UTC)
Ik viend'n dat e grôte êre, D-rex, da je min wilt bievoegn bie de kernvls'ers moa ik zin e persoon die liever achter de schermen werkt. Sorry!!! Ook bedankt, Tbc
gin probleem, moar tes nie da je vele vôorn de schermn zou moet'n weirk'n, t'es geweune om bepoalde dingn of te spreek'n (we plann'n een nieuw persoffensief rond de 1000de pagina, en t'es goe om da een bitje in groep te bediscussieern). Moa zoals gezei, ge zit vrie voo te doen wa da je wilt --D-rex 21:42, 7 december 2006 (UTC)
'k Zin dr van overtuugd da je ginder da stif goed goa doen zoender mien... :) Vele succes!!!--Zeisterre 21:49, 7 december 2006 (UTC)

Typische West-Vlamsche woord'n[brontekst bewerken]

Ha, dull'n medewirker, twêe vroagskes:

Sicht'nd
K'ei n'indruk dat dadde an 't verwinnen is ip de mêeste plekken, zeker in Kortrik. Moa oakke google ip de vls komt et toch mêer dan tien kêren vôorn, mêestal me en d ip 't ende. Persôonlik zoek et ôok me ne d schriven, moa vraog mie nie woarom. Eije ne reden vô da me'n t olachtren te schriven ?--Foroa 14:15, 19 december 2006 (UTC)
'k Moet'n zeggn dakkik 't woord sicht'nd ( of sicht'nt) nog noôis va me leev'n g'oord ein. Myn vint die van Roeseloare is ôok nie moa dr zyn oude (oede ?) menschn die da zeggn. Ik ein e West-Vlams etymologisch woord'nboek en doarin stoat: sider(t), en sichtent. En "sedert" is toch ôok met e t. (Duuts: seit). Moa ik ein absoluut gin probleem mè "sicht'nd". Dus verander gie da moa :) --Zeisterre 16:45, 19 december 2006 (UTC)
K'benne content dawwe ne kêer wadde ein da verifieerboar es. Oat zô in je woordenboek stoat dan zal 't wel zô zin. K'ei gecheckt, en t'es moa de Limo die da word gebruukt ip de wiki (6 kêe sichtend, êene kêe sichten). En me zônen woord'nboek verdubbeld je marktweirde: tid vô ipslag te vroagen ;)--Foroa 17:20, 19 december 2006 (UTC)
By the way: In myn boek stoat er ôok "gouste". Moa ik ein gin probleem mè "goeste". Dus goa 'k 't veranderen. ;) --Zeisterre 17:33, 19 december 2006 (UTC)
Gouste
In de Van Dale stoat het woord goesting als Belgisch. K'ei gin probleem me je gouste, moa ip de streektoepassienge (gouste: ..., Roeseloare) zetje de lezers ip 't verkêerde bêen omda ze da me de ou lik van in gouw, bouw, koud goan lezen, binst dakke peize dattet overol me 'n oe eutgesproken wird.--Foroa 14:15, 19 december 2006 (UTC)
ofwel schryf je: oud, goud, koud, zout, en gouste, ofwel oed, goed, koed, zoet, en goeste. Oa je wit da de "ou" in 't West-Vlams "oe" uutgesprook'n wordt (weird :)) meugt da gin probleem zyn
Ik ein wel nog altid (altyd) serieuze probleemn met i, ie, en y --Zeisterre 16:45, 19 december 2006 (UTC)
Oaje de (lange) discussies over 't SV en de tabelleks leest goaje zien da de klêenen nelft van W-Vloandern oud, goud, koud, zout uutsprikt me n'sôorte oo (ood, good, kood, ...) tussen en korte en en lange o, 'n andren elft lik en oe. Doarom is de SV compromis ou te schriven. Moa goesting es me oe vôor iederêen. Dus zeg nôois: en ou is en oe ;)
i, ie en y: 'k peize wel dat dadde were ip toafel goat komm'n omme de SV 1.1 evaluoasje begunnen. Moa ondertussen zoek zeggen: schrivet lik dajje peist dat' klienkt: 't en nes moa me de artikel noamen en categorien da we moet'n coherent zin (en strieng verdorie, moa das mine specialiteit nie). In de tabelle van de Typische West-Vlamsche woord'n es't soms zelfs beter je voeten te voagen an't SV, kwestie van de klanknuances te bewoaren.--Foroa 17:20, 19 december 2006 (UTC)

Blank'nberge geschreevn in't Blank'nbergs?[brontekst bewerken]

Hi Zeisterre, keun je ne kêe controleern of da de Blank'nberge pagina geschreevn es in't Blank'nbergs. Kei der ne tekst boovngezet die da beweird, moa 't moe ton wel klopp'n natuurlik --D-rex 20:38, 21 december 2006 (UTC)

OK. 't Is in 't Blank'nbergs --Zeisterre 20:41, 21 december 2006 (UTC)

vroagske ip de evaluoasje[brontekst bewerken]

kik doar ne kêe --D-rex 21:42, 3 januoari 2007 (UTC)

Typische West-Vlamsche ...[brontekst bewerken]

k' Vroage mie of oat nie beter is de definities zovele meuglik tôpe t'ouden, lik Toektre, toekter, toeter bie Ballesjiere (of schommel) of zô. Oajet ip twêe plekken eit goajet moar olaf ingevuld kregen ip iedre plekke. Wa peizdje gie ?--Foroa 17:47, 4 januoari 2007 (UTC)

't Is 'n nieuwe gebruuker van Beirnem die toektre bie de T gezet eit. 'k Ein 't angevuld. Deur 't te verplatsen gieng 'k em misschien ontmoedigen --Zeisterre 18:04, 4 januoari 2007 (UTC)

Joat, t'es oltid ip en slappe kôorde dansen: helpen of loaten doene (Lik ip ne toektre: ge moet doa ôok lêren ip welk juste moment dajje moe steken ...). We kunn't loater ne kêe groeperen. k' Zie dajt'spelleke ol stif goe verstoat. En bedankt voe d'ulpe. --Foroa 18:18, 4 januoari 2007 (UTC)

Zeisterre, joene leeftid speelt toch gin rolle, integendeel, ik zoe zeggn: oe oder, oe beter da je joen West-Vlams nog goat keun :-) Moa vo Middelnederlands goa je nog en bitje te joenk zin zekers? ;-) --Patrick 11:59, 9 januoari 2007 (UTC)

Zo oud zin 'k nu ook were nie! :) . Moa da middelnederlands interesseert min wel. Bedankt vo de deurverwizinge noa "literatuurgeschiedenis.nl". --Zeisterre 12:57, 9 januoari 2007 (UTC)

Twêede VLS gebrukersbieêenkomste[brontekst bewerken]

Zeg Zeisterre, keun je ne kêe noo Wikipedia:Café#Belangrik: vôorstel voo een twêede VLS gebrukersbieêenkomste gan kikk'n en u gedacht zeggn? --D-rex 19:06, 12 januoari 2007 (UTC)

Zoe je ne kêe de vôorstel tabelle keun anvulln, we zin der ton van êeste kêe van of :-). Kei der wa doatums biegezet: een kruuske wil zeggn, ge keunt, een stripke ge keunt nie --D-rex 20:00, 2 februoari 2007 (UTC)
Kei 9 moarte vôoripgesteld voo tôpe te koomn: goe voo gie? --D-rex 10:50, 22 februoari 2007 (UTC)
En, peisje dajje goa keun/wiln ofkoomn? --D-rex 17:53, 8 moarte 2007 (UTC)
Ik goan ofkommn. Toe morgn in de "Groote Stooringe"...--Zeisterre 18:52, 8 moarte 2007 (UTC)

Twêede gebrukersbieêenkomste[brontekst bewerken]

Zeg o je een vroagtêekn zet in de tabelle, wilt da zeggn da je woarskinlik nie keun koomn ee? Wil da ton wok zeggn da je wel keun koomn o ter niet stoat? --D-rex 12:13, 4 februoari 2007 (UTC)

Ik goan dikwils uut in Roeseloare de vrydagoavond. Dus a 't ip 'n vrydag is kom 'k junder misschien tegen!?! --Zeisterre 12:27, 4 februoari 2007 (UTC)
ok, 't wos dus juuste omgekêerd va wa dak peisde, miskiens tot in Roeseloare? :-) --D-rex 12:32, 4 februoari 2007 (UTC)

Brugsche grammatica[brontekst bewerken]

Zeisterre, ik zie da je geirn mè toale bezig zit, dat es e stive goeie zoake. Zie je gie dat zitt'n om joen leen te leggen achter en artikel over de Brugsche vervoegiengn? Da zoe e heel interessante anvullienge zin up den Iperschn grammatica da we nu ol èn. Ik zoe voorstell'n da je geweun da artikel kopieert en de Ipersche woord'n vervangt deur joen eigen uutsproake. Zie je gie da zitt'n Zeisterre? Ik wete wel, Blankenbergs is verzekers gin Brugs, moa 't goat er wel dichte bie ligg'n, m'èn toen in olle gevol ne goein boasis om deur echte Bruggelienge vodder an te vull'n. Wuk peis je? --Patrick 16:48, 25 februoari 2007 (UTC)

Ik zyn inderdoad geirn mè toale bezig en ik zoun da wel willn doen moa ten êeste is Blank'nbergs inderdoad gin Brugs en ten twidde weun 'k al 30 joar in Roeseloare en doarom voel 'k myn nie mè styf zeker van myn stik. Filibertus en Andries klapp'n echt Brugs en eeeceee èt Brugsche ouders. 'k Peizn dat da mêer etwad is vor under. --Zeisterre 20:31, 25 februoari 2007 (UTC)
Kwiln doran ook wel e antje an toestekn, kzin e geboren e getogen Bruggelieng, ipgevoed int Brugsch.--Narayan 20:59, 25 februoari 2007 (UTC)
't Is juuste Narayan. ik en joen nog vergeet'n. ;). Da komt ier zeek'r in orde met die Brugsche vervoegingen. :-) En a't nôdig is wil 'k altyd 'n bitje elp'n.--Zeisterre 21:14, 25 februoari 2007 (UTC)


Zie Discuusje_Wikipedia:Vormleer_Brugs. --Patrick 19:34, 26 februoari 2007 (UTC)


Persoonlyk of persoonlik?[brontekst bewerken]

Dag Zeisterre, me zyn e discuusje an 't voeren up Discuusje_Wikipedia:SV_V1.1a. Kun je doa ne kee kyk'n en ook joen gedacht zeggn aub? Merci --Patrick 10:30, 4 moarte 2007 (UTC)

Wikipedia:Café[brontekst bewerken]

Hallo Zeisterre, 'k peise dat er 'n twuk verkêerd gegoane es by 't bewerkn van de café latst. E stik van Foroa was verdweenn. 'k Ga der van uut dat da een accidentje was, dus 'k ei da ersteld. Groeten, Tbc 11:21, 17 moarte 2007 (UTC)

Inderdoad. 'k Add'n 't nog nie gezien. Mea culpa. Groet'n were ;) --Zeisterre 12:45, 17 moarte 2007 (UTC)

Holtebêeste of Oltebêeste?[brontekst bewerken]

--Patrick 20:39, 26 moarte 2007 (UTC)

'k Goan ge(h)oorzoam zyn en de 'h' wegdoen :-). Moa 'k en d'r wel moeite mee... ;)--Zeisterre 20:45, 26 moarte 2007 (UTC)

Samaey = 1500[brontekst bewerken]

Allée Zeisterre, proficiat mè et 1500ste artikel. Een skôon trouwens, minne zeune speelt ôok basketbol, dus artikels doarover vinnek wel tof --D-rex 20:32, 11 april 2007 (UTC)

Bedankt, D-rex. By uus et trouwens hêel 't gezin gebasket: voader, moeder, zeune en dochter. En me zyn allemolle gebeetn deur de basketmicrobe :)...--Zeisterre 21:00, 11 april 2007 (UTC)

Goe bezig Zeisterre[brontekst bewerken]

Zeg Zeisterre, ge zyt wel vrêe goe bezig é de latsten tyd, de mêeste nieuwe artikels koomn van u, en 't zittn teferente interessante in. Doe zô vôors :-) --D-rex 18:40, 15 meie 2007 (UTC)

Me doen uus beste :-)--Zeisterre 18:54, 15 meie 2007 (UTC)
Ja mil, Zeisterre gift er e snok an. 't Is moelik om neur by te bêenn :) Roesschaert is oek were zuk e poareltje...--Astro 19:24, 27 juni 2007 (UTC)
Volledig d'akkoord, Zeisterre es e grote anwinste vo den West-Vlamschn wiki. --Patrick 19:27, 27 juni 2007 (UTC)
Merci, gastn. Je goa gynder myn nog doen blozen. ;). 'k Vienden trouwens da je gynder ook goe bezig zyt!!! Goe ip weg noa de 2000 artikels :-) --Zeisterre 19:43, 27 juni 2007 (UTC)
De woareid mag gezeid weirdn. --D-rex 19:49, 27 juni 2007 (UTC)

1 kanse op 1.000 dan'kik e dt-foute schryvn, moa je wos er rap by om ze te viengn & te verbeetern--Astro 11:03, 10 juli 2007 (UTC)! :)

Ik weetn 't, Astro, da je gy nôois dt-foutn schryft, moa da kunt met iederêen eki gebeuren...;)--Zeisterre 11:38, 10 juli 2007 (UTC)

Joen menienge[brontekst bewerken]

Zeg Zeisterre, ge meugt gy ook gerust upkommn vo joen eigen menienge hè, joen gedacht es evenveel weird lik da van en ander. Oe j'in e peilienge teegn stemt uut vrees vo de reacties van anderen, da kan toch nie de bedoelinge zyn... Wikipedia es nen oopn gemeenschap woa da olleman zyn gedacht meug zeggn. 'k Vinne't spytig dat je eigentlik voor e voorstel zyt en toch teegn stemt. Oe d'r etwiene nie akkoord goat mei e voorstel goan me datte rap genoeg oorn, ze zyn ier ollemoale nogal an den assertievn kant :-) --Patrick 19:05, 11 juli 2007 (UTC)

Ik wachtn ip al die assertieveliengn...:-)--Zeisterre 07:18, 12 juli 2007 (UTC)
Volgens my zyn d'r ol enigste mei congé, en mei ol under werk tuus ein ze gin tyd vo mei Wikipedia bezig te zyn, of meugn ze nie van under vrouwe :-) --Patrick 07:40, 12 juli 2007 (UTC)

Een styf goe reize toegewenst ![brontekst bewerken]

Ook ol betwyfl 'k da je gy een weke zoender wiki kunt, toch wens 'k joen en je vintje een styf goe reize!! En misschiens doe were inspiroatie ip vor ip de wiki é!?!--Filibertus 15:32, 17 juli 2007 (UTC)

Na woa goa je? Na Dizzêle of Sysêle? Goe vakansje! ;-) --Patrick 15:38, 17 juli 2007 (UTC)
Bedankt gastn. ;). 'k Goan noa Frankryk (Dordogne). Een weke ofkicken van de Wiki :-)--Zeisterre 15:48, 17 juli 2007 (UTC)
E weke gin zoagienge nie mei, man da goat efkens wenn zyn ;-) --Patrick 15:55, 17 juli 2007 (UTC)
Let ip van de koudn kalkoen. Goe reize. In de Périgord kan't nie mis lôopn. --Foroa 16:24, 17 juli 2007 (UTC)
Dordogne, es da nie wa verre van de zêe :-) Vee plezier gewinst --D-rex 18:29, 17 juli 2007 (UTC)
Thx, allemolle. :-) --Zeisterre 18:59, 17 juli 2007 (UTC)
En ein ze doar ook asteroidea? Me goan joe ier missn --Patrick 21:31, 17 juli 2007 (UTC)
'k Ben miskiens ol te loate, mo 'k goan je ôok nog e skône reize winsen! Tbc 09:17, 18 juli 2007 (UTC)
En, ei ze deugd gedoan? Wudder vertrekkn morgennuchtnd :-) --D-rex 10:06, 28 juli 2007 (UTC)
't Was tof! :-). Woa goa je gy noatoe, D-rex? 'k Wenschn joun e styf goeie reize...;) 't Goat ier nog kalmer wordn ip de Wiki...--Zeisterre 10:44, 28 juli 2007 (UTC)
Gardameer, verwacht dus vee artikels over itoalië in de toekomst :-) --D-rex 18:34, 28 juli 2007 (UTC)
Wow! La Bella Italia! Geniet er moa van en doe moa vele inspiroatie ip :-)--Zeisterre 18:48, 28 juli 2007 (UTC)
Bly da je were zyt Zeisterre. En e goe vakansje D-rex! Et Gardameer es prachtig, 'k Ei d'r en poar joar geleen ook gewist, 't es magnifiek. Wyder zettn woensdoage an, na Andalusië. --Patrick 10:07, 29 juli 2007 (UTC)
Welcome back vo Zeisterre en een styf goe reize vo D-Rex (Gardameer is schitterend me steedn lik oendr andre Verona in den omtrek) en vo Patrick (mor in Andalusie zyk nog noois gewist)!!!--Filibertus 10:27, 29 juli 2007 (UTC)
Ik wenschn joun nu al een goeie reize toe, Patrick. Ik kykn al uut noar al die Spoansche en Italioansche artikels... :-). 'k Zyn ook blye dat Astro were is, want de latstn tyd valt er ier nie vele te beleven... :-). En best da Filibertus nu en ton nog eki langs komt ;)--Zeisterre 10:35, 29 juli 2007 (UTC)
'k vien da me moen an 2000 artiekel moen graken binst da D-rex ip reize is ;-)--Filibertus 19:57, 29 juli 2007 (UTC)
Awel, Filibertus, ik viendn dat ook. :-D. Ik goan in ieder geval myn beste doen. ;-)--Zeisterre 20:02, 29 juli 2007 (UTC)
Awel 't es nie gelukt :-) Moar 'k benne toch styf content voo te zien da 't er were vele biegekoomn es. 't Zet an voo wok were myn beste te doen ;-) --D-rex 16:32, 14 ogustus 2007 (UTC)
Blye van te zien da je were zyt, D-rex. :-) Hopelik e je 't goed gesteld. Die 2000 artikels was dudelik e bitje t' oge gegreepn, moar ôoit geroakn me d'r wel ;-)--Zeisterre 18:29, 14 ogustus 2007 (UTC)

Zeisterre, morgen vertrek 'k mei congé, zoe je gy soms oundertusschn gin oogske in 't zeil willn oudn? 'k Vroage't an jou omda'k jou betrouwe, en ge wit gy ook ol goe oe da datte ier en bitje in mekoar zit. --Patrick 10:48, 31 juli 2007 (UTC)

'k Goan myn beste doen, Patrick. ;) 'k Goan joun ier in ieder geval missn. Geniet moa van jen Andalusiëreize--Zeisterre 10:57, 31 juli 2007 (UTC)
Doa twyfele 'k ik gin bitje an ;-) Merci! --Patrick 13:13, 31 juli 2007 (UTC)

Bezige bie[brontekst bewerken]

Wit je van gin stoppn de? :-) --Patrick 23:03, 10 ogustus 2007 (UTC)

Gy ook nie zien 'k :-)--Zeisterre 23:25, 10 ogustus 2007 (UTC)
Nog e bitje wikiën vinne'k e goe ende van 'n dag :-)
't Goat er ier soms onzochte an toe hé. Ei je doa gin moeite mei? --Patrick 23:42, 10 ogustus 2007 (UTC)
e bitje vierwerk kan gin kwoad. :-)--Zeisterre 23:48, 10 ogustus 2007 (UTC)
e bitje vierwerk, ja, moa liefst nie te vele :-) Nu ja, olleman bedoelt et ier goed, da twyfele 'k nie an. 'k Vinne't wel roar da de gemoedern zo oge keunn uploopn, want uutendelik es 't toch zuver vrywilligerswerk. --Patrick 00:00, 11 ogustus 2007 (UTC)
Dat is geweune omda junder karakters nie by mekoar passn. Da goat altyd botsen. Doar ist er niks an te doen. Moar ik zyn d'r van overtuugd da je gynder 't alletwêe goed mêent...--Zeisterre 00:13, 11 ogustus 2007 (UTC)
't Zou moetn an my liggn, dienen sv gienk ol e stik vodder gestoan ein. Moa 'k goa die discuusje nu nie erbegunn - 'k goa jou da bespoarn ;-) - moa soms vinne'k da wel frustrerend. --Patrick 00:21, 11 ogustus 2007 (UTC)

AN-SV-AN Woordnlystn[brontekst bewerken]

Dag Zeisterre. Soms goestienge vo joen gedacht te zeggn over die discuusje ier ? --Patrick 17:56, 17 ogustus 2007 (UTC)

Vakansebestemmiengn[brontekst bewerken]

kzien bly da je ook mee doed me et ommezetten van vakansie-erinneriengn in artikls ;-)--Filibertus 20:29, 22 ogustus 2007 (UTC)

Over Saint-Emilion moetn 'k nu nie me schryvn. :) Moa 'k viendn 't tof van 't nog e ki te zien ip joun foto's...--Zeisterre 21:15, 22 ogustus 2007 (UTC)

Europese?, Europesche?, Europeesche[brontekst bewerken]

Veruusd na Wikipedia:Toalvroagn.

Zeisterre, keun je kee kykn na Discuusje gebruker:Zeisterre/tmp/oe. 't Es ne voorzet bedoeld vo voddere discuusje in de hele groep, moa 'k wille eest oorn wuk da je gy d'rvan vindt. --Patrick 20:01, 10 september 2007 (UTC)

Ik zoun voorlopig allene moa peizn an on/oun. Vo "ouf, oug, ouk en oup" vind ‘k ‘t nog te vroeg.--Zeisterre 20:55, 10 september 2007 (UTC)
Wil je toun zeggn wuk da je d'r gy van vindt Zeisterre, en oe je achter 't voorstel stoat? Want by zukke discuusjes vinne'k et nodig da w'eerst onder mekoar overeen kommn. Oe d'r ol nen consensus bestoat onder en poar gastn die dudelik zeggn dan ze achter 't voorstel stoan, goat 't gemakkelikker zyn vo d'andere over de strepe te krygn. --Patrick 21:20, 10 september 2007 (UTC)
Ik zyn vo "on" of "oun" moa teegn "oen". En 'k zyn ook vo inge/ink en ynge/ynk moa teegn ienge/ienk, moa doa meugn 'k nog nie over klappn, ee :-)--Zeisterre 21:40, 10 september 2007 (UTC)
Moa oeme na buutn goan kommn mei 't voorstel, goa je toun de "oun" elp verdedign? --Patrick 21:59, 10 september 2007 (UTC)
Joak, 'k goan de "oun" elpn verdedigen... ;-)--Zeisterre 22:06, 10 september 2007 (UTC)
Moa ‘k vindn wel da je de keuze zou moetn loatn tusschn "on" en "oun". Dus "oun" allene moa ter vervanginge van "oen"…--Zeisterre 08:44, 11 september 2007 (UTC).
By 't schryvn van artikels es eigentlik heel den SV ne richtlyn. Ot de bedoelienge es vo "oun" in SV up te neemn toen stoat "oun" up gelykn voet mei "y". Oe je toun "groend/grond" schryft, zit 't er dik in dat etwien d'r vroeg of loate "ground" van makt. Ot de bedoelienge es vo "oun" te presenteern lik e vrybluvend streekofankelik spelliengsadvies (surtout NW WVL) toun schryft olleman lik dat y wilt. Moa in da gevol vinne 'k dan me wyder nie zomoa andermans "groend" meugn goan vervangn deur "ground". Me moetn weetn woavoorn da me willn goan hè ;-) --Patrick 10:18, 11 september 2007 (UTC)
By de êe en de ôo kryg je toch ook de keuze vor een kaptje te zettn of nie. Van myn meugn de Zuderlingen "on" schryvn moa de Noorderlingen meugn gin "oen" schryvn. "on" of "oun" is alletwee juste. Ik zyn allene teegn flagrante foutn lik "oen", "ienge" en "ienk". Zolange dat d'r ier van die foutn stoan goan me noois serieus genoomn wordn...--Zeisterre 10:49, 11 september 2007 (UTC)
Vo 't mei de woordn van Foroa te zeggn: me moetn uplettn dan me gin substandoard creëren. D'r es moar enen standoard, et SV, en dien es voor olleman van toepassienge. Zelfs de êe/ôo es olgemeen van toepassienge want niemand es verondersteld van "jien, jin..." te schryvn moa wel "êen". Die ee/oo ein me toegeloatn omda nie olleman nen diftoung oort en dus nie kut weetn wanneer da je êe of ee moe schryvn. Moa zelfs oe je ginnen diftoung oort, moe je "een" schryvn, en nie "ien" of "èèn" byvoorbeeld. By oon/oen ei je die onzekereid nie, iedereen wit oet y "oon" of "oen" moe schryvn. --Patrick 11:05, 11 september 2007 (UTC)

Nateurlik ei je gelyk dat er best één standoard is. Ik vindn dat ook. ;) En ik zyn vo "oun". Echt woar! :-) Moa vo dat ip te dringen an iedereen? Da goat vo myn te verre....Ik vroagn myn of, of da me ton nie beter by "on" bluuvn.--Zeisterre 12:00, 11 september 2007 (UTC)

Allez Zeisterre, me zyn nog nie begunn en ge panikeert ol :-) Da goan me dus noois nie doen: etwot updriengn. 'k Ei de vorige kee de foute gemakt deur te rap e peilienge te startn zonder dat er voorof genoeg overleg gewist eit. 't Goat em ier nu over e discuusje da me startn, of e voorstel in 't beste gevol. Oe je gy overtuugd zyt van de "oun" en ik benne ook overtuugd toun es 't an uus om mei uze argumentn te probeern d'andere ook overtuugd te moakn. Peiliengn en SV es eventueel vo loater; an de discuusjes goan me wel ziene en voeln wuk ne kant dat up goat. Tbc, Astro en gy zoagn 't idder wel zittn, dat es ol de moeite. D-rex twyfelde nog, van Foroa benne'k 't nie zeker. Wuk peis je? Wille'k de discuusje startn? --Patrick 15:48, 11 september 2007 (UTC)
Start moa de discussie. 'k Zyn benieuwd...:) --Zeisterre 16:26, 11 september 2007 (UTC)

Patrick, we zittn me en consistentieprobleem. Oa n'êenn kant zeg je da het SV êen spellienge moe eisen, oan 'n andren kant zyn Noordzee, Nôordzee, Noordzêe, Nôordzêe en verzekers ôok Nôordzei en Noordzei ôok goed (zonder nog de Noordzèè en Nôordzèè te vergeetn). In't geval van jen vôorstel es en uniforme schryfwyze van grond, mond, hond, rond, ronde, zonder, bijzonder, onder, honderd, ondertussen, onderwerp, front, blond, bond, gezond, onmogelijk, ontdekking, ontwikkeld perfect te verdedigen oanze ollemolle hetzy de oe of de korte oo klank gebruukn en erkenn. Moa oander zyn die het echt uutspreekn lik in 't AN, kunn die minsen nie weetn datter ne ou zoe moetn kommn.

Voer ol d'andre voorbeelden lik loengn, joengn tot ip 't ende van de lyste, zitje me en probleem omdakke peize dan dedie praktisch overol uutgesprookn zyn lik en lange of korte oe, dus zie'k nie goe in oe dajje die veranderienge kunt verdedigen.

En Zeisterre, curieus voe te weetn wat dajje tegenen -ienge eit: volgens my es't êen van de roare fonetische spelliengn die redelyk olgemêen is. --Foroa 17:11, 11 september 2007 (UTC)

Dag Foroa. Da zyn veel vroagn in één reactie :-) G'eit gy my nog ne kee gezeid da we moetn uplettn da we gin substandoardn creëren, dus uplettn mei voorstelln die ollene moa bedoeld zyn voor en deel van WVL. En 'k vinne da terecht.
Ol de woordn in 't eeste deel van et discuusjevoorstel zyn woordn mei korte /on/ in 't AN (dat es 't criterium) en zyn in 't WVL (meestol) mei korte oo/oe uutgesprookn. Et discuusjevoorstel stelt "oun" voor lik compromis tusschn korte "oon" en korte "oen" da j'ier nu vele ziet. Ik anzie da lik en verolgemenienge van de "ou" in "koud, zout".
We vindn da de "oe" nie past in "koed, gezoend" én in "doenker, loengn" omda datte e styf korte oe es, binst da je in "boer, groene, roern, zoete" en heel andere, lange oe oort. Doarom zoun me "koud, gezound" schryvn moar ook "dounker, loungn". 't Es inderdoad zo dat AN /onk/ en /ong/ verzekers overal mei korte oe zyn uutgesprookn.
Wuk da de Noordzee-variantn betreft: wuk stel je gy wel voor? --Patrick 17:52, 11 september 2007 (UTC)
'k Goan nog e ki probeern uut te leggn wa da 'k teegn -ienge ein. In 't West-Vlams ei je:
 • een lange oe. (je sprikt da lank uut, zelfs oeë) Da wordt "oe" geschreevn. Voorbeeldn: bloed, stoet, goed, Moerkerke, Oelem...
 • een korte oe (in 't zuudn korte oo) Da zou nie meugn met een "oe" geschreevn wordn moa met een "ou". Voorbeeldn stout, hout, goud, Tourhout. Ook ond, gezond, blond meugen doarom nie met een "oe" geschreevn wordn (want kort).
 • een lange ie (zelfste geval lik lange oe, je sprikt da lank uut, zelfs ieë) Da wordt "ie" geschreevn. Voorbeeldn: tiene, viere, diere, gezien....
 • een korte ie (in 't zuudn i). Da zou je nie meugn met een "ie" schryvn, moa me y of i. Voorbeeldn: zyn, fyn, myn...Ook veranderinge, keunink, rink meugn doarom nie met een "ie" geschreevn wordn...(want kort)--Zeisterre 18:33, 11 september 2007 (UTC)

Vervolg ou vôorstel[brontekst bewerken]

Bedankt, me noadren de kern van 't probleem.

 • Voe my es de oe in doenker, joengn en loengn niet zwoar verschillend met de oe in boer, goed. 'k twyfel der zelfs an da'k 't verschil kan ôorn.
 • Voe my es de ie in rieng, keunienk, koplienge, veranderienge ... niet zwoar verschillend met de ie in liep, piep. 'k twyfel der ier ôok an da'k 't verschil kan ôorn.
 • Voe my stoort de oend, groend, koed, zoet, Toeroet evenvele lik van zêesterre omdat het totoal nie klopt me oes klankbild
 • 'k peize datter dus twêe gevallen of klassen van oe/korte oo zyn da Patrick probeert te generalizeren in êen

Wulder in de echte i voe myn, zyn,...

--Foroa 07:20, 12 september 2007 (UTC)

Vo joun is de oe in doenker, joengen, loengen nie zwoar verschillend van de oe in boer, goed, Foroa. Moa os je goed luustert ist er wel degelik een verschil. De oe in boer en goed is wel langer. ’t Zelfste me de ie in liep en piep en de ie in rieng, keunieng, koplienge, veranderienge. De ie in liep en piep is wel langer… Je zou moetn kunn je stemme ippakkn en beluustern. :-) Ton zou je ’t wel oren… ‘k Zien joun al oefenen :-D Vo myn ist er dus moa één korte oe (oo)--Zeisterre 08:51, 12 september 2007 (UTC)


'k Peizet nie; 'k ei ol dikwyls geziene da'k verzekers mêer dan deursnee gevoelig benne voe klankn en ulder preciezere beschryvienge. Oa'k twyfel datter verschil is't omdat er in joenk, keunienk en vloeiende overgang is van de oe/ie noa de n, binst datter in goed, liep nen abrupten overgang is, dus gemakkelikker om te "meetn".

Wat datter wel en feit is dat iemands perceptie van een klank zwoar kan beïnvloed weirden deur de schryfwyze. Zô peizdige D-Rex dat'ie keunienk en koppelienge me en i van wit uutsprak. Ten n'es moa achter dattie zyn eign ipnoame Ofbeeldienge:Keunink koppelinge vôorbeeld.ogg belusterd oat, en ôok omdat zyn vrouwe da ôok zei, dattie gelôofdige dat en ie was. 'k vinne da D-Rex de ie ietske korter uutspreekt dan de gemiddelden Kortrykzoan. --Foroa 12:36, 12 september 2007 (UTC)

Ik kommn geregeld Kortrykzoann teegn ip den basket... 'k Goan e ki speciaal goed noar under luustern... :-)--Zeisterre 12:45, 12 september 2007 (UTC)
En joa, om by jen vôorbildn te bleuvn: rienk, keunienk moa pinte me en i tussen de i en de e. Kundje de .ogg file beleustren ? --Foroa 12:49, 12 september 2007 (UTC)
!!! Ik kunn die .ogg file nie beluustern. :-/. Ik zyn een sukkel ip gebied van computer...:-). 'k Goan 't moetn vroagn an m'n zeune of dochter os ze e ki noar uus kommn :)--Zeisterre 13:35, 12 september 2007 (UTC)
:-) 'k Ei da problim ook nog g'ed, kykt e kee na die discuusje ier. --Patrick 13:43, 12 september 2007 (UTC)
't beste es êest proberen oe da jen Windows derip reageert: pointer ip de file name, right click: save as (zelfste noame en extensie). In explorer dubbel klikkn. Der es ol en goe kanse da ne modernen Windows media player da supporteert. Anders, installeren lik gezeid by die discuusje ier. --Foroa 14:12, 12 september 2007 (UTC)

Motiverienge ou[brontekst bewerken]

't Verstoa dat et misschiens nie zo evident es om doenker, loengn te vervangn deur dounker, loungn angeziene dat me datte toch ollemoale mei (korte) "oe" uutspreekn. Misschiens moetn m'anders overweegn vo de AN /onk/ en /ong/ efkens te parkeern, oloewel da'k et nie logisch zou vinn.

Myn motief vo die toch mei te pakkn in et discuusjevoorstel es da de korte "oe" in doenker, joenk (olgemeen WVL) identiek es an de korte "oe" in gezoend, groend (NW WVL). Dat es ook zo by olle toaln vlak by uus:

 • AN: osan /o/ gezond, grond, hond, donker, jong, long, honger
 • Duuts: osan /u/ gesund, Grund, Hund, dunkel, jung, Lunge
 • Iengels: osan /ou/ sound, ground, hound, young
 • Fries: osan /û/ sûn, grûn, hûn (û = lange oe)

Die variantn zyn ofkomstig uut Westgermoansche /u/ (korte oe) :

 • ONed. gisund, grund, hund, duncal
 • OSaks. grund, hund, iung, duncar, lungandia, hungar
 • OHD gisunt, grunt, hund, tunchal, iung, lungun, hungar
 • OEng. gesund, grund, hund, lungen, hungar
 • OFries grund, hungar

In ZO WVL es die korte "oe" meestol korte "oo" gekommn (gezoond, moond, groond) uutgezonderd voor /ng/ en /nk/ woa dat et ook "oe" es (doenker, loengn).

Oe me ou zoun kiezn vo de korte "oe" die je nu ziet in gezoend, groend vinne'k et doarom verdedigboar vo dat ook te doene by doenker, joenk. Surtout omda de regel toun toamelik simpel en toepasboar es: AN /on/ → SV /oun/, zonder da me extra uutzonderiengn nodig ein. Moa 'k geve toe, dat es e toegevienge vo de ZO WVL'iengn. --Patrick 12:59, 12 september 2007 (UTC)


Dat es totoal gin probleem van toegevienge van n'êen of n'andren. Ik zitte ip de lyne van Zeisterre in de zin da'k en iplossienge zoeke voe de, in myn ôogn (ôorn) misplatste oe die overol ipduukt. 't Probleem es ne logische en werkboare (=verkôopboare) reegl te vindn, en doa zin we nog verre van of, lik da'k goa probeern an te tôogn binn de 48 eurn. --Foroa 06:14, 13 september 2007 (UTC)

Zeisterre en ik stoan achter et ou-voorstel omdat et goed en logisch in mekoar zit. Me breidn 't gebruuk van de SV-ou uut (en vindn dus gin nieuwe symbooln uut), en de regel kut nie gemakkelikker zyn: woordn mei AN /on/ krygn in SV /oun/. Wuk ei joun probleem mei de SV-ou? --Patrick 07:45, 13 september 2007 (UTC)

Myn reactie was wel degelik ip het gehêel van Discuusje_gebruker:Zeisterre/tmp/oe lik dan me de discussie begunn ein. Kan ik eut je maniere van reageern ofleiden dat:

 1. Het ollêne moa goat om da oun/on stikske in Discuusje_gebruker:Zeisterre/tmp/oe, en nie hêlegans ?
 2. Dattet niet de bedoelienge is iederêen te verplichten dienen reegl toe te passn ? --Foroa 12:10, 13 september 2007 (UTC)
'k Zie da je de discuusje ierboovn nie helegansn geleezn eit. Me zoun voorlopig ollene moa peizn an on/oun.
Wuk verstoa je gy onder verplicht moakn? --Patrick 12:55, 13 september 2007 (UTC)
OK, me goan nie rond de pot bleuvn droaien rond "de verplichtienge". Ik goa binnenkort en vôorstel van peilienge uutwerkn met deudelikke, volledige en consistente regels die de keuze loaten tussen de positie van Zeisterre en die van Patrick.
Ik bleuve by myn argument da en mapping van en korte on/oen noa ne lange oun klank nie logisch is, en da woorden die in hêel West-Vloanderen (loengen, joeng, stoenk) me en oe uutgesprookn worden, ôok zô zoe moetn geschreevn zyn. Moa gezien da myn argument en teegnvôorstelln ols niet ter zoake of zelfs nie bespreekboar geacht weirdn, ei'k gin probleem om doar over te stappn. Voe my is de rolle van het SV om an conflict beheersienge te doen, en doaran wil ik gerust vôder an meewerkn; 't is nie an my om den inhoud van het SV te definiëren, moa wel om en werkboare SV standaard t'onderoudn.--Foroa 06:35, 14 september 2007 (UTC)
Ik wachtn in spanninge noa joun peilinge me consistente regels, Foroa. 't Wordt tyd da dat ier ipgelost gerakt. :). En d'r wordt wel degelik rekeninge g'oudn me joun argumentn. ;). Anders was de "oun" al gestemd gewist--Zeisterre 06:54, 14 september 2007 (UTC)
Ik ook, moa 't goat toun wel eerst e STYF goed voorstel moetn zyn :-) --Patrick 07:03, 14 september 2007 (UTC)
Gy klapt van een "korte oen" en een "lange oun", Foroa. Ik zien da juste ommegekeerd. :) Vo myn is "oen" lank en "oun" kort...En loengen, joeng , stoenk wordn met een korte oe uutgesprookn = ou --Zeisterre 07:22, 14 september 2007 (UTC)
Klopt, Foroa eit et verkeerd voor. De "ou" eit oltyd kort gewist cfr. zout, koud, kouse. --Patrick 07:31, 14 september 2007 (UTC)
Moa da wil nie zeggn da die "oun" overal verplicht moe zyn. Ik en d'r niks ip teegn da woordn lik "onderwys, onderzoek..." me "on" geschreevn wordn... Allene "oen" mag nie vo myn...--Zeisterre 07:38, 14 september 2007 (UTC)
Da zyn nu juste die diengn woar da me wyder eerst zoudn moetn keunn uut geroakn.
Voor olle dudelikeid Foroa, joun voorstelln doen wel ter zoake en goan me zekers bespreekn. Ik respectere jou vo joun inzet en ol de moeite da je gy stikt in joun discuusjes en voorstelln, ook ol zyn die voorstelln anders dan de myne. Ik vinne't wel belangryk, nodig eigentlik, da me wyders gedrieën tot en akkoord zoun moetn keun kommn. 'k Benne zeker dan d'anderen toun nie veel moeite goan ein vo uus voorstel t'anveirdn. --Patrick 07:51, 14 september 2007 (UTC)
Anders moetn me overweegn vo ne kee t'ope te kommn mei z'n drieën?... Babbeln goat vlotter dan ol da geschryf ier, en 't es ook minder ofstandelik. 'k Wille by my tuus voorstelln, Toeroet ligt à peu près olverwege tusschn Blanknberge en Kortrik. --Patrick 07:57, 14 september 2007 (UTC)
'k Weunn al styf lange nie mir in Blanknberge, wi :-)--Zeisterre 08:29, 14 september 2007 (UTC)
Oeps, woare'k vergeetn, toun beter by jou zeker? :-) --Patrick 08:46, 14 september 2007 (UTC)
Me keun ook ofspreekn in ne cafe of bar, moa 'k vinne dat er soms te veel lawoai es vo rustig te keunn babbeln. 1/ Zie je gyder da zittn om of te spreekn? 2/ Woar goan me da doen? Ik wille by my ofspreekn, en wees gerust, ge goat gin durst meer eine oe je weggoat :-) --Patrick 09:55, 14 september 2007 (UTC)


Ik ei oal veel te veel tyd gestookn in die discussie en wille zo rap meuglik noa de peilienge goane. Doarom goa'k zo rap meuglik en oantol preciesere vôorstelln formuleren die en vertoalienge zyn van ol ulder verzuchtiengn.

'k Weet nie oat het veel zin eit voe over lange of korte ie/oe/ou te bleuvn discuteern oame gin middels eine om ze te meetn, oanze streekofhankelik zyn, zelfs verandren van (de perceptie) van n'ênen persoon by n'andren, en verandren in functie van de letter die derip volgt.

En schôon vôorbild is de lange of korte oe/ou klank. Voe my es de oe klank in joeng en loengn lik iedere oe (en ie) klank: er bestoat voe my ginnen echte korten of echten langn. Patricks statement "De "ou" eit oltyd kort gewist cfr. zout, koud, kouse" is nie correct: we spreekn ier over de oun klank, woavôorn da'k gin West-Vlams noch AN woord kenne als vôorbeeld. D'ênigste vôorbeeldn da'k kenne zyn Ôost-Vlamsche en Iengelse referenties die oltyd lang zyn, dus is da myn referentiepunt. Jeuste lik by bouw/bow woa dajje kunt bleuvn discuteern over de lengte. --Foroa 10:25, 14 september 2007 (UTC)

Oe d'r ene es die d'r ol veel tyd in gestookn eit, benne't 'k ik wel, amai zeg :-)
Ik keune my trouwens niet inbeeldn oe da je e voorstel over oen/oun kut uutwerkn oe je niet inziet dat de oe in koud kort es en in boer, roern lank. Wil je joun voorstel wel eerst ier bespreekn? Anders riskeern me were peiliengn over voorstelln en teegnvoorstelln, en 'k vroage my of oe datte wel an te roadn es. Ik bluve d'r by da me wyder eerst tot en akkoord zoun moetn keun kommn. --Patrick 10:34, 14 september 2007 (UTC)

In koud est er in gin oe moar en ou, dus neevsnt de kwestie voe my. Lik da'k zeie, ik zette myn visie langs de kant en probere de vôorkeurn van Zeisterre en Patrick, die nie dezelfste zyn, in en deudelikke formulerienge met de nôdige opties, voe peilienge te gieten "iere". En ton doe je der mee wat dajje wilt. --Foroa 11:39, 14 september 2007 (UTC)

Olle NW WVL schryvn wel koed, groend, gezoend, dat es juste woa da heel de discuusje over begunn eit. Moa goed, me zien nu uut naar joun voorstel. --Patrick 11:56, 14 september 2007 (UTC)
Ik bluuvn d'r by da me doarover niet te vele uus oofd moetn breekn. De specialistn en dat al gedoan vor uus. Frans Debrabandere schryft bv.in zyn etymologisch boek: "Voor de middelnederlandse î en West-Vlaamse [i] (korte ie) weiger ik de spelling ie te gebruiken, die in de meeste dialectwoordenboeken voorkomt. Die ie-spelling is nl. bijzonder misleidend, omdat de ie van bv. ziek in het West-Vlaams ofwel een tweeklank is, nl. ieë, ofwel een lange [i:]. Ik verkies daarom de Middelnederlandse spelling ij (y) in gesloten lettergreep, i alleen in open lettergreep. Ook de middelnederlandse ou-spelling hebben we bewaard voor de West-Vlaamse monoftong [u], bv. oud, koud." En je schryft: derink, deuzinge, gretselinge, hammelinge, kibbelinge, klinke, wringen, gouste, koutenantie...enz...En Debrabandere is 'n Kortrykzoan... :-)--Zeisterre 12:31, 14 september 2007 (UTC)
Dat es interessant; Debrabandere kut es zekers elpn en insprireern, juste lik nog andere bronn. Moa 't es ook zo da de SV-spellienge tot nu toe osan tot stand es gekommn via peiliengn over voorstelln woarrond d'r bitje mei ne kee nen consensus gruujt. Ik zie uut na 't voorstel van Foroa, en 't es t'oopn dat et uus vooruut elpt. Zo eit de wiki-gemeenschap 't letste word, want 't es uutendelik zyder die verondersteld zyn de regels toe te toepassn en die mei de regels moetn leevn. --Patrick 15:32, 15 september 2007 (UTC)
Amai, 'k èn ier nu moa die discussie olverlinge geleezn ... 'k peize da'k ôok zou akkôord zyn vo grond te schryvn me ne "ou" vo 't verschil t'oudn me de oe-klank in boer (woa da'k ik geneigd benne vo "boêr" te schryvn, vo duudlik te moakn dat nen twêeklank es) --Endriek 15:40, 1 oktober 2007 (UTC)
De "ie" in 't West-Vlams is een lange [i:] of een tweeklank "ieë". Dus è je gelyk, Endriek, dat er gin trema moet ip "psychologie". En de korte ie wordt "i" of "y" geschreevn. 't Zelfste mè de "oe". De "oe" in 't West-Vlams is een lange oe [u:] of een tweeklank oeë. Dus is 't nie nodig van een kaptje te zettn ip "boer". En de korte oe wordt "ou" geschreevn...--Zeisterre 15:59, 1 oktober 2007 (UTC)
En keun je nog en bitje genietn van zo'n avondlectuur Endriek? :-) --Patrick 1 okt 2007 22:15 (UTC)[reageren]

Spelliengsadvies[brontekst bewerken]

Dag Zeisterre. 't Es ol en endeke stille rond uus ou-voorstel. Zy je te vindn vo 't volgende: me gietn uus voorstel in e spelliengsadvies en publiceern 't in de café (of up et SV discuusjeblad), en wyder begunn et zelve te gebruukn. Wuk peis je? --Patrick 6 okt 2007 16:59 (UTC)[reageren]

Akkoord. Nie vele tyd nu. k Zittn in Londen. Morgen were--Zeisterre 7 okt 2007 10:05 (UTC)[reageren]
Goed, g'oort nog van my. 't Amusement in Londn ;-) --Patrick 7 okt 2007 10:29 (UTC)[reageren]

Vôorstel stemmienge -on reegl[brontekst bewerken]

Zie Discuusje_Wikipedia:SV_V1.1b.

Besprekienge voorstel stemmienge[brontekst bewerken]

't Probleem nu es dat er e dubbele spellienge bestoat vo juste dezelste uutsproake: oud, koud tegenover groend, gezoend (of grond, gezond).

Zeisterre en ik stelln voorn vo de bestoande SV-regel ivm. "ou" (oud, koud enz.) te verolgemeenn, dus ook ground, gezound. Da uutgangspunt (uniformiserienge van spellienge) misse 'k nu wel in de discuusje van Foroa. --Patrick 8 okt 2007 10:03 (UTC)[reageren]

Foroa vergist em ook oe 't y zegt da "Met de huidige reegl is dus roende en ronde correct, rounde nie."
Want rounde, gezound es nu net e veel betere spellienge dan rond, gezond of roend, gezoend.
Redenen: in rounde, gezound ore'k juste dezelfste klanke lik in oud, koud, en nie lik in rond, gezond of roend, gezoend. --Patrick 8 okt 2007 10:16 (UTC)[reageren]

Voe 't êeste dêel van uw ipmerkienge: doavôorn eik en vakske opengeloatn (rationoale) in te vulln deur Patrick.
We moeten het debat nie erbegunn omda de eutgangspuntn verschilln:
 • Patrick goat ip d'êeste plekke van de klank eut om en schryfwyze in te passn noa het AN toe
 • Anderen en gedêeltelik het SV goan van de best gekende schryfwyze (AN, angevuld me oud-Vlams) om da by te kleurn me west-Vlamsche klankn woa meuglik.
't ei gin zin om doaroovr te bleuvn discuteern. Moa oak zie da sins mêer dan en joar 'n elft van de minsn ronde schryvn, en n'andren elft roende, ton es da voe mie de standaard en perfect verdedigboar me de SV reegls.
Oaje zegt "Want Foroa vergist em ... want rounde, gezound es nu net e veel betere spellienge dan rond, gezond of roend, gezoend", ton es da uw persôonlik gedacht dat et beetr is, moa nie nôodzoakelik het gedacht van ol d'andre; tenslotte scheef 't er da niemand olzô in 't êeste joar 'n olf van oeze wiki. --Foroa 8 okt 2007 11:28 (UTC)[reageren]
Ik vindn da Patrick gelyk et ost'n zegt da de klanke in "rounde" en "gezound" 't zelfste is lik in "oud" en "koud". Moa de vroage is of da me de spellinge moetn loatn ofangn van de uutsproake???!!!??? Ik vindn van nie... Moar os 't is da me de uutsproake moetn volgn zyn 'k vo "oun"--Zeisterre 8 okt 2007 11:47 (UTC)[reageren]
Qua klank voe 't êeste dêel van het word kou... en gezou... ben ik akkôord voe en dêel van de provincie, ik kanne my nie eutspreekn voe 't ander dêel van de provincie. 't probleem voe my da en eind -n, gezound en round, een totoal ander (lank) klankbild iproept da totoal nie compatibel is me vb de koud, stout, rond, voe dezelfste reedn da de roend (= lange oe) klank nie klopt voe my. --Foroa 8 okt 2007 12:28 (UTC)[reageren]

Patrick, êest en vôorol myn excuus omda'k:

 1. Vergeetn was da de -o regel in de SV 1.1 derby gekoomn was
 2. Ik my olléne baseerde ip het verkêerde vôorbeeld "Joeng" (of zô) dat tot vôor kort by de AN regel stond. ("Veel West-Vlaamse woorden zijn etymologisch[2] verwant met hun AN-tegenhangers maar bevatten een of meerdere klanken die afwijken van hun Nederlandse variant. De algemene regel is dat we in het SV de West-Vlaamse uitspraak volgen.")
Den uutslag van de stemmienge goat meugeliks dus gevolgn èn vo de AN-o regel in SV. En oe keuze 1 (teegn) of keuze 2 (ol gelyk) et oalt, stoat da gelyk mei 't wegstemmn van dienen regel. --Patrick 9 okt 2007 07:46 (UTC)[reageren]
Inderdoad, doarom goa'k de stemmienge erformuleern om mêer precisie in de SV AN-o regel te krygn. Ol gelyk is in feite een formele ontoudienge of blanco stemmienge. Da's moeilyker dan dat er noa eutziet. --Foroa 9 okt 2007 08:17 (UTC)[reageren]

Volgens my is joengn, loengn, stoenk, noenkel correct SV, moa dat es inderdoad vatboar voe interpretoatie, en is de SV nie precies genoeg.

Es inderdoad vatboar voe interpretoatie, moa 'k zie da je dedie upgenoomn eit in et peiliengsvoorstel, wuk da'k goed vinne zo. --Patrick 9 okt 2007 07:36 (UTC)[reageren]

Een ander punt is dat er, lyk dat het nu dudelik an't kommn es, dat er gin olflange ie/oe en lange ie/oe bestoat, moa mêer een "normoale" ie/oe en en twéeklank ieë/oeë. Die twêeklankn weirden by oes omzeggens nie eutgesprookn, en 'k peize danze vaneut Kortryk geziene deudelik ôorboar koomn vanof Môoslee en over Izegem. Doarom zyn we veel minder geambeteerd/gevoelig deur het vôorkomen van de oe in groend vb en zyn we en hêel stik minder gevoelig voe ol de probleemn die droain rond die ie/oe klankn. Ik zal ton ôok het vôorstel anpassen. --Foroa 9 okt 2007 07:28 (UTC)[reageren]

'k Meuge nie verolgemeenn, moa blykboar es d'r er zowel in 't noordn (cfr. Zeisterre) lik in 't zuudn (by uus in Wervik) e dudelik verschil tusschn de oe in "doenker, voenke" (korte oe) en "zoete, boer, groene, roern" (lange oe). By uus gin tweeklankn. --Patrick 9 okt 2007 07:42 (UTC)[reageren]

Ter erinnerienge. Myn vroeger tegenvôorstel was om de regel:

 • AN-o: We schrijven o (en volgen het AN) voor de typisch streekafhankelijke klank die je hoort in het WVL voor grond, mond. Uitspraak: ergens tussen AN-oo en AN-oe.

Uut te breiden met:

 • AN-o: We schrijven de niet korte o (pot, stop) voor de typisch streekafhankelijke klank die je hoort in het WVL voor grond, mond, tot, toen, jou, long, jong, nonkel te schryvn met een specioal symbool lik ö, en de zelfste klankn in stout, zout, boud, goud lik töt, stöut, zöut, böud, göud, töen, jöu . Uitspraak: ergens tussen AN-oo en AN-oe.

Dat vôorstel is definitief begroavn en nie mêe open voe discussie. --Foroa 10 okt 2007 08:14 (UTC)[reageren]

Da ziet er goed uut, Foroa. Me kunn begunn peizn an stemmn... :-) . Die stemminge meugt entwoarstn elders veruuzn zeker? Da moe nie ip myn discussieblad bluuvn stoan...:)--Zeisterre 10 okt 2007 08:55 (UTC)[reageren]

Joa't. 'k ei my ol dikwyls ongemakkelik gevoeld da de hêle discussie ip U blad gebeurde, moa 'k vonne nie direct tyd en en plekke om het noa toe te zwieren (en iedere kêe peisd'je: nog êen antword en 't is gedoane ...). Myn excuses. --Foroa 10 okt 2007 09:13 (UTC)[reageren]


Goe zo Foroa. Ik keune my vree goed inbeeldn dan d'r gastn goan zyn die mè moeite goan weetn over wuk da't juste goat, moa 't es gin gemakkelik onderwerp.
Keuze 1 van de twee stemmiengn es my nie styf dudelik. Wil da zeggn:
 • olle spelliengn zyn goed vo my (ground/grond/groend), of
 • 'k goa akkoord mei 'n uutslag van de meerderheid? → Wuk goan me doen oun d'r meer zukke stemmn zyn dan andere? Of speelt da gin rolle?
 • Olle twêe: in feite ist en steun an de SV, moa ôok en mandoat noa d'andre om te zeggn doe moar vôort, 'k betrouwe derip dajje nen democraotische en wirkboare iplossienge goa kiezn. 'k ei ol te vele geziene datter zyn die achterof zeggn: 'k oat nie gezien of ik ei nie gestemd, dus telt het nie voe my. --Foroa 11 okt 2007 15:05 (UTC)[reageren]
En poar klene bemerkiengskes:
 • Zoudt et nie beter zyn vo de beperkienge van minstens 9 deelnemers te vervangn deur ne peiliengsduur van 1 moand. Zie ne kee dan d'r gin 9 gastn reageern up die nie zo makkelikke peilienge, ge wit noois, dat er toun toch en uutkomste es. En 1 moand es ol de moeite, me keun de latste weke en erinnerienge zettn up et voorblad.
Ze zyn olle twêe nôdig: antal en tydslimit. An nen standard weirken woadat er drie man ip stemmen eit geweun gin zin. En zeg nu ne kêe zelve: dit of da vôorstel eit gewonn met twêe tegen êen: da klienkt nie styf standard voe my. --Foroa 11 okt 2007 15:05 (UTC)[reageren]
 • Bepoalde woordn volln nie onder de categorie van /on/ woordn moa zyn wel verwant an dienen problematiek:
Joa't, doarom klapp'k van ne fragmentaire of dêelreegl. --Foroa 11 okt 2007 15:05 (UTC)[reageren]
 • de voornoamwoordn jou/joun/joune/jounen (AN jou, jouw, jouwe)
→ "jou" spreke 'k ik uut mè "oe" (joe), de vervoegde vormn lik koud (joun)
 • Ier je/jen/uunn, elders ôok jou/joun/jouwen (met koud klank). In de ip/ip vint/vent mins/mens klasse ? Hoe dan ook, jou kan in twêe uutsproakn bestoane (AN jou en de WVL jou (koud), êen van de redenen woarom ik tegen het assigneren ben voe nen andren en absoluutn klank an het ou symbool) --Foroa 11 okt 2007 15:05 (UTC)[reageren]
 • AN toen → toun? want by my gin korte o- of oe-klanke, wel lik koud
Klasse ip/up voe my. Voe my is het boasis WVL word ton(s) (= AN dan ?) da als ton(s), toen, toun(s) (koud) uutgesproken weird, --> volt ton onder de (fractionele) -on regel. --Foroa 11 okt 2007 15:05 (UTC)[reageren]
 • AN tot → tout? idem
Tout, teut of toet (toet mêest geschreevn iere). Doarom ben ik teegn dêelregels en "absolute" klankassignaties an symbooln. --Foroa 11 okt 2007 15:05 (UTC)[reageren]
De SV-spellienge van die woordn loatn ofangn van 't resultoat van stemmienge 1 es gin optie, want ze volln nie onder de SV AN-o regel.
Me keunn die uutzonderiengn ook loater apart bekykn, 't goan meschiens nog zukke uutkommn.
Hêel zekers. Achter de stemmienge ziene oe dawwe da kunn fiksen. --Foroa 11 okt 2007 15:05 (UTC)[reageren]
Et oude UO-voorstel best eerst archiveern of uutkuuschn? Kwestje dat et gin verwarrienge veroorzoakt. Wel uplettn, want diezelste discuusje omvat ook de goedgekeurde AUW/OUW-peilienge. Oe 'k ik die discuusje moe uutkuuschn, moe je 't moa zeggn.
Olle peiliengn die mêer dan en maond ofgslootn zyn --> archief, er zyn der die soms nog probeern te stemmn en moand loater. . 't es ol ingewikkeld genoeg oazô. Doe moa, 'k ei gin tyd en (onder andre) doavoarn zyje de bestn West-Vloamieng ter weireld. --Foroa 11 okt 2007 15:05 (UTC)[reageren]
Merci vo 'n tyd da je d'r in stopt. --Patrick 10 okt 2007 20:41 (UTC)[reageren]


Me keun stemmn, zie Discuusje_Wikipedia:SV_V1.1b.

'k Zyn benieuwd... :-)--Zeisterre 11 okt 2007 20:29 (UTC)[reageren]
Ik ook :-) --Patrick 11 okt 2007 20:36 (UTC)[reageren]

West-Vlamsche klankn[brontekst bewerken]

Zeisterre, meuge'k jou ook ne kee vroagn, oe je wa tyd èt, vo de tabelle SV-eenklankn te verifieern up correcteid? Zyn de fonetische tekens goe gekoozn? Ik twyfele byv. by 500, moe da gin œ (nr. 520) zyn? En oe je wilt voorbeeldn toevoegn, doe moa gerust è. Merci ! --Patrick 17 okt 2007 10:21 (UTC)[reageren]

Vo ""lucht", "up", "puppe" zou 'k ik inderdoad œ (nr. 520) pakkn. --Zeisterre 17 okt 2007 15:46 (UTC)[reageren]
En vo de Kortrykse "muzze", "bluvvn" (muis, blijven) misschiens ook beter de œ (nr. 520) pakkn. In 't West-Vlams is de [ø:] lik assan lank.--Zeisterre 17 okt 2007 16:12 (UTC)[reageren]
Merci vo joun bydroage Zeisterre. In 't Kortryks en 't Werviks vo muis, blijven oorn me wel degelik en korte [ø]. 't Es doamè da'k meuzze, bleuvvn gekoozn è lik regionoale spellienge, vo die eu kort te moakn. --Patrick 18 okt 2007 19:23 (UTC)[reageren]

Zie Wikipedia:SV V1.2 en Wikipedia:SV V1.2 Soamnvattienge.

Wil je 't e kee bekykn en joun gedacht zeggn o.u.b.? Thx! --Patrick 13 nov 2007 02:55 (UTC)[reageren]

Zeisterre, zou'k e ki 'n twuk meugn vroagn? Zou je gy ip 't discuusjeblad van Patrôon:Welkom e vertoalienge van dien tekst willn zettn gelyk da je gy da zou zeggn? 'k Eit gevoel dat dien tekst veel te "Kortryks" is en 'k zou der willn nen tekst willn van moakn die olle West-Vloamiengn keun "erkenn". Merci! Tbc 15 nov 2007 17:06 (UTC)[reageren]

Vo me te moein: als Ostendenoar (alli, Brèèniengnoar) klinkt da vo myn ni onnateurlik (buutn de 'ge', moja eh.) Dus cavatjes. --Jack the Stripper 15 nov 2007 17:12 (UTC)[reageren]
Moa bè joag, je meug gy myn etwa vroagn, Tbc. ;-). Myn stoort die tekst ook nie. Moar ik zeggn ook "je" in plekke van "ge": "Je moe nie benauwd zyn" en "je kunt probeern". (ik zoun "tendn oasem" schryvn, moa dat is spellinge). Vo myn mag 't azo bluuvn. --Zeisterre 15 nov 2007 18:59 (UTC)[reageren]
wyder zeggn "ge moe gy nie benauwd zyn" of " ge moe gy gen benauwd èn". Zou da dus gen "contaminoasje" zyn daj gebruukt? En "êlegans" es verzekers êen van d'ênigste woordn woa damme de h wel uutspreken. Gyder niet? --Endriek 15 nov 2007 19:09 (UTC)[reageren]
Jow, wyder zeggn ôok "hjillehans" en 't es inderdoad e "contaminoasje", 'k eit veranderd. Merci an iederêen vo de commentoar. A je gyder nog e West-Vlamsche uutdrukkienge kent die iedereen kent die derin zou passen, doe moar under goeste! Tbc 15 nov 2007 19:17 (UTC)[reageren]
Ik zeggn "Je moe gy nie benauwd zyn". En inderdoad, ik spreekn ook de "h" uut in "helegans"--Zeisterre 15 nov 2007 19:22 (UTC)[reageren]
Moetn w'em ton schryvn of nie? 't Beste is misschiens da me die "helegans" kunn vermydn. Tbc 15 nov 2007 19:25 (UTC)[reageren]
Ik vindn da je gerust "helegans" met een "h" meugt schryvn.--Zeisterre 15 nov 2007 19:36 (UTC)[reageren]
In "heel de bende" sprik je ook de h uut. 'k Vindn ook da j'em ton meugt schryvn.--Pastel 15 nov 2007 19:52 (UTC)[reageren]
Ik zoun de ou (AN hoe) up 't voorblad "oe" schryvn (vroagnd zeg je toch soms 'oeë ? dus lang) Zie 'k ik d'enigste dien da peizn ?--Pastel 15 nov 2007 20:25 (UTC)[reageren]
Ik zoun dat ook met een "oe" schryvn--Zeisterre 15 nov 2007 20:37 (UTC)[reageren]
Ier ôok oe en hêlegans. Zie Typische_West-Vlamsche_woordn#H, 't dient toch voe 'n twadde. --Foroa 16 nov 2007 07:06 (UTC)[reageren]

Turkeye db[brontekst bewerken]

Hallo Zeisterre, 'k zie da je een db gemakt eit van Turkeye wuk da styf wel is. Moar eigenlik is 't de bedoelienge da je den titel van Turkeye ernoemdige noar Turkeye (land) en ton van de redirect Turkeye e db maktige. Azoa bluuft de geschiedenisse van 't artikel Turkeye (land) bestoan. Nu is 't lik da je gy 't artikel Turkeye (land) geschreevn eit. Dus: liever ginne tekst copypastn voor de geschiedenisse te bewoarn. Groetnn Tbc 11 dec 2007 13:37 (UTC)[reageren]

Sorry, Tbc. 'k Goan 't noois me doen...;-). E mens leert alle doagn by...:-). Groetn were...--Zeisterre 11 dec 2007 13:44 (UTC)[reageren]
Myn motto is: Elken dag woarin da je 'n twuk eit bygelêerd, is ne gesloagdn dag :-) Tbc 11 dec 2007 14:26 (UTC)[reageren]
Heel juste. Myn dag is were goed...:-)--Zeisterre 11 dec 2007 14:32 (UTC)[reageren]

SV-klankleer[brontekst bewerken]

Brugge: maken, ik kwame (maken, ik kwam)vo p/b/m/f/v/k/g
Interessant! Woar è je dat uut g'oald Zeisterre? Of soms zelve ofgeleid uut etgene da je g'oord èt? --Patrick 16 dec 2007 23:40 (UTC)[reageren]

Da stoat in ’t boek West-Vlaams in de reekse Taal in stad en land: “De oorspronkelijke lange aa is alleen in het Kustwestvlaams bewaard vóór bepaalde medeklinkers, p/b/f/v/k/g/m, bv gapen, kave, maken, dragen, kraam, in het continentale West-Vlaams is de klinker verdonkerd tot òò.--Zeisterre 17 dec 2007 09:55 (UTC)[reageren]

Toalvroage: on/ong/onk en in/ing/ink[brontekst bewerken]

Zeisterre, wuk doen me wyder mè joun toalvroage on/ong/onk en in/ing/ink ? --Patrick 17 dec 2007 00:28 (UTC)[reageren]

Doe moa weg! Dat is toch moa gepalaver--Zeisterre 17 dec 2007 09:59 (UTC)[reageren]
Lat jou nie up stang joagn Zeisterre deur uutloatiengn van ene gast. Ik appreciëre joun voorstelln en constructieve oudienge wél styf. --Patrick 17 dec 2007 21:31 (UTC)[reageren]
Jah, da's nateurlik ni slicht bedoeld eh Zeisterre, en ton al zeker ni persoonlik. Kaant vooral ip titels en spelliengn van specifieke woordn, ni echt over regels. Allicht magter doa discuusje over zyn, da's in feite de bedoelieng. Jack the Stripper 17 dec 2007 22:39 (UTC)[reageren]

Basket bofartikel[brontekst bewerken]

Hallo Zeisterre, lik da je kunt zien is Basket nu officieel e bofartikel! 'k Ei de verkiezinge geëndigd, vo je met de feestdoagn nog wat tyd te kunn geven vo een introotje te schryvn dat uutnôdigt vo vodder te lezen? Groeten, Tbc 23 dec 2007 18:24 (UTC)[reageren]

'k Goan d'r zo rap meugelik an begunn...;)--Zeisterre 23 dec 2007 20:50 (UTC)[reageren]
Proficiat Zeisterre! Woare kwaliteit komt osan na boovn dryvn... --Patrick 26 dec 2007 08:44 (UTC)[reageren]

Guten morgen, Zeisterre! How are you? I am wondering if you could help me translate a very short stub version of 1 or 2 sentences of this article for the West-Vlams wikipedia? Thank you very much for any help you could provide. I hope to hear from you. Regards, Valpigirla 25 jan 2008 06:38 (UTC)[reageren]

on/ong/onk en in/ing/ink[brontekst bewerken]

Goeiemorgen Zeisterre. 'k Wete nie goed wuk da 'k ik moe doene mè de discuusje up Wikipedia:Toalvroagn#on/ong/onk en in/ing/ink. 't Stik on/ong/onk es oundertusschn ol SV gekommn sinsn de goedkeurienge van SV-ou ook by die gevolln. Moar oe zie je gy da vodder mè de discussje over in/ing/ink? --Patrick 16 feb 2008 07:57 (UTC)[reageren]

Archiveer moa, Patrick. Je kent myn standpunt. Moar ot iederêen d'r anders over peist et 't gin zin om d'r over te bluuvn discuteern...--Zeisterre 16 feb 2008 10:23 (UTC)[reageren]

Zeisterre, zy je misschiens geïnteresseerd van ôok sysop te kommn? Ton ku je zelve ôok duudelike zêverbloadn wegsmyten en moest et êen zyn van êen die van gin opoudn wit en bv. vele bloadn in kortn tyd zit te vermôoschn beist da je der zit ip te kykn moar der niet kunt an doen, ton ku je em blokkeren. Myn steun zou je zeker krygn. Tbc 21 feb 2008 14:57 (UTC)[reageren]

Den mynn ook. --Patrick 21 feb 2008 15:06 (UTC)[reageren]
Bedankt vo junder steun, gastn. Moar ik zien dat echt nie zittn. Dat is nïks vo myn :-)...--Zeisterre 21 feb 2008 15:19 (UTC)[reageren]
Gin probleem :-) Tbc 21 feb 2008 15:33 (UTC)[reageren]
Uus Zeisterreke es were veel te timide ;-) --Patrick 21 feb 2008 16:02 (UTC)[reageren]


Een evident artikel da nog ontbrak. Schône anvullieng, Zeisterre. Messchiens nog e poar tips: een oofdstiksje mi bekende duunn in de streke? Lik de Witte Burg in Ôostduunkerke. Of 'n Oogn Blekker ('n ogstn) in Koksyde. Messchiens ouk een apart stiksje over oe da duun ontstoan? Of d'ounderdêeln van e dune (panne, enzovodders)? 'k Loatn 't an joun -- 'k zoun d'r ten anger e streektoaltemplate boovn zettn --Astro 26 feb 2008 21:13 (UTC)[reageren]

Thx voo de attentie[brontekst bewerken]

Zie myn reactie ip myn discuusjeblad --D-rex 1 apr 2008 19:10 (UTC)[reageren]

Jaak Vandemeulebroucke[brontekst bewerken]

Wok de gazette geleezn van't weekend, zeisterre? :-) --D-rex 12 jun 2008 19:35 (UTC)[reageren]

Inderdoad, D-rex...;-). En dat elpt vo rap an 3000 artikels te geroakn... :-)--Zeisterre 12 jun 2008 20:00 (UTC)[reageren]
En ge zyt gynder doa nie verre mee van. Dedjuu toch, tyd da'k ook were e zetje keune geevn --Patrick 13 jun 2008 07:31 (UTC)[reageren]

Fleming en zoveel meer[brontekst bewerken]

Ik gelijk it heer veil. bedankt, suums verstaan ik nee an ik zien verkeerdt annik shriev. More ik heev dor nee om. Ik zien zust behost Vlaaams 't schrrieven. Annik verkeeerdt zien, zaggit 'me mor..Its Ok....assuu kannik leeren. Bedankt.--Buster7 9 jul 2008 23:02 (UTC)[reageren]

Ik verstaan nee wadde seegt (what you said) over Stekene.???--Buster7 9 jul 2008 23:05 (UTC)[reageren]
I said that I 'm going to write an article for you about Stekene in West-Flemish, as soon as possible. Nog veel succes met de Vlamsche lesse...Groetn van --Zeisterre 10 jul 2008 07:02 (UTC)[reageren]

The translation request[brontekst bewerken]

The translation request
Hi! Could I ask you to translate the article which you can find below into West-Flemmish? Please help me to show our language to the world – the article is quite short and has been selected from English and Silesian article and shortened as possible to contain only the basic informations. If you would finish, please, let me know on my Silesian or Polish discussion. Thanks in advance.
PS. If you want me to translate any article into Polish or Silesian, contact me without hesistation.
So, here’s the text to translation:

The Silesian language (Silesian: ślůnsko godka, ślůnski, sometimes also pů našymu) is a language spoken by people in the Upper Silesia region in Poland, but also in Czech Republic and Germany. In the National Census of Poland in 2002 about 56 000 people declared Silesian as their native language.

Silesian is closely related to Polish language, that’s why it is considered as a dialect of Polish by some linguists.

Alphabet[brontekst bewerken]

There’s not one Silesian alphabet. The Silesian speakers are used to write their language with the Polish characters. In 2006 was invented the new Silesian alphabet, based on all of the Silesian scripts (there’s 10 of them). It is widely used on the Internet, as well as in the Silesian Wikipedia.

Aa Bb Cc Ćć Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ńń Oo Pp Rr Řř Ss Śś Šš Tt Uu Ůů Ww Yy Zz Źź Žž

And some digraphs: Ch Dz Dź Dž.

External links[brontekst bewerken]

Thank you once again, Timpul 21 ogu 2008 10:50 (UTC)[reageren]

I'm interested in foreign languages, so I will translate your article. But it will take some time. Gr.--Zeisterre 21 ogu 2008 14:09 (UTC)[reageren]

Thank you very very much! Do you want me to translate anything in return? Greerings from Poland :) Timpul 3 sep 2008 13:41 (UTC)[reageren]

You're welcome. ;-) Whenever I need a translation in Polish I will think about you...:) --Zeisterre 3 sep 2008 13:55 (UTC)[reageren]

Were en bofartikel van jou :-)[brontekst bewerken]

Hey Zeisterre, joun artikel over Leo Van Paemel es verkoozn lik bofartikel vo de moand da komt. Zie je 't zittn vo e wervend introotje te schryvn round dienen kunstenoare? 'k è d'r zelve ol an begunn, moa mak d'r moar en twodde van na joun gouste. Proficiat! --Patrick 31 ogu 2008 11:21 (UTC)[reageren]

Bedankt. Vo myn meugt 't bluuvn lik da 't is. J'e gy da styf goed gedoan, Patrick. ;-)--Zeisterre 31 ogu 2008 19:46 (UTC)[reageren]

Lieven Verstraete[brontekst bewerken]

Zeisterre, maggenk ki vraagn oe dajt wit da Lieven Verstraete nog bie Racing Brugge zoe gespild en? Wikifalcon 2 okt 2008 17:03 (UTC)[reageren]

Be joag, Wikifalcon, je meugt gy da vroagn. ;-) Ik weetn dadde omda 'k Lieven nog en zien speeln by Racing Brugge. En 'k en styf goed zyn trainer gekend. En de voader van Lieven zat in 't bestuur van Racing Brugge.--Zeisterre 2 okt 2008 18:09 (UTC)[reageren]
Emmo, je zie gie Aquarel begot :-) En gie ziet e vrouwe, 'k aan ik joen oltied anzieën os e vint (da stoat do toch nog nie lange é daj gie e vrouwe ziet? Of ken dor over gekeken). Goeëd da me da nu ook were weetn zi;-) Gr, Wikifalcon 2 okt 2008 22:25 (UTC)[reageren]

Bonjour à toi. S'il vous plaît tu peux traduire en flamand occidental les articles nl:Martin Weinek et nl:Kaspar Capparoni? Remercie-te en avance![brontekst bewerken]

Bonjour à toi. Est-ce que je t'écris pour te demander un service, est-ce que tu pourrais s'il vous plaît écrire les articles qui t'ai signalé en flamand occidental? Pour respect à la forme. ils ont été écrits en Wallon et il serait les avoir aussi très bien en flamand. Ainsi les deux les parties auront leur voix. Je rendrai la courtoisie qui me feras en traduisant en italien et Sicilien une biographie ou un article géographique à ton choix naturellement. Dans l'attente de ta certaine réponse je te remercie en avance et je te présente les saluts de la Calabre. Merci bien--Lodewijk Vadacchino 1 nov 2008 21:27 (UTC)[reageren]

Bedankt, eh vor da blad van Stekene. Ik annit zust gevonnen. Eigenlijk , ik zien beschomdt over mie vlaams want ik kunnen niet 't goed schriven. --Buster7 3 dec 2008 23:03 (UTC)[reageren]

Translation[brontekst bewerken]

Please, could you translate the folowwing article onto West Vlaams?

The Book of Mormon is a sacred text of the churches of the Latter Day Saint movement. It was first published in March 1830 by Joseph Smith, Jr. as The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi. Thanks for your help.

Thanks for your help. User:Chabi

Bedankinge[brontekst bewerken]

Iermee wil ik joe efkes bedankn en filiciteern me jun scôon werk ip de West Vlamse wikipedia en al je werk an bevoarbeld Blanknberge wa wel een birre goe artikel i me vé scone fotos. David-bel

Merci, David-bel ;-). En je moe je zeker nie inhoudn vo nog mêer artikels te schryvn. Vo categorieën en patrôonn an te moakn goat er wel assan etwien zyn vo joun t' helpn. Groetjes van --Zeisterre 27 mei 2009 19:30 (UTC)[reageren]

Woarom ij da toegevoegd an werkn in ut voeringe? K' weet wel da da logo va mininova azo nie gink moa khoopte da iemand da zoe kunn iplossn azo vô ik wan ik i da lik birre vele ak een ofbeeldinge pakke van een andere tale en dus de noam be odt en geweun bevôorbeeld afbeelding in ofbeeldienge verandere dat da toch nie goat... of image noa ofbeeldienge.... en kgebruk wè degelik diene knop en vôorbeeld selecteern en ton de noame erin plakn... En van die mêer artikels toevoegn ik zoe da wel kunn mo kdoe da ôok mo in minne vrien tid ak goeste i é en k' ben nie vôorn artikels die eigenlik niks te moakn in me west-vloandern of belgië in't e hjile of artikels dak gin fototje kunne biezetn. - --David-bel 2 jun 2009 16:20 (UTC)[reageren]

Nie dul zyn ip myn, ee David-bel. ;-). Ik hen doa "werkn in uutvoerienge" boven gezet, omdat er nog 't êen en 't ander an moe verbeterd wordn. En os dat er nie boven stoat wordt dadde geweunweg vergeetn... Os 'k e ki vele tyd hen wil 'k da wel doen, en der zyn der nog die kunnen helpn... En os 't artikel hêlegans in orde is meugt da patrôon were weg. En zy moa gerust. 'k Zyn zeker da Tbc joun artikel nie goa wegsmytn. ;-) Groetjes van --Zeisterre 2 jun 2009 17:51 (UTC)[reageren]
Min artikel is wel oal veel langer dan da van de nederlandsn wi en kunn der echt nie mêr over zegn pijz ik kgoa misskien kji kikn of ik nog dingn kunn over pakn van de ingelsn poagina en die ofbeeldienge bedoelke wok van de ingelse pagina over mininova t' noemt azô lik | company_logo = ier nog kji de link noat artikel en ton moej gwn ip English klikn Mininova - --David-bel 2 jun 2009 19:53 (UTC)[reageren]
Joun artikel is echt wel lank genoeg, David-bel. Der moe niks mi by. 't Is allêne moa de spellinge die nog moe verbeterd wordn. En ik kunnen die ofbeeldienge wel iploadn, moa 'k doen ton wel etwadde da 'k eigentlik nie meugn omda 't gin licentie het... Moa 'k peizn nie da ze myn doa vôren in den bak goan steekn... :-)--Zeisterre 2 jun 2009 20:03 (UTC)[reageren]

Translation Request[brontekst bewerken]

Hi! Could you translate and add this article into your wonderful wikipedia? You can reach me here. Thanks. With Kind Regards --Warayupay 22 jun 2009 23:32 (UTC)[reageren]

Tacloban

Tacloban is a port city in the Philippines. It is approximately 360 miles southeast of Manila. It is the capital of the province of Leyte. It is also the regional center of Eastern Visayas.

Wikimedia Commons

en:Tacloban

Why would put this on our wikipedia if we don't even have a page of the Phillipines (what would be the Filipinn in west-flemish). --David-bel 14 jul 2009 15:29 (UTC)[reageren]

Translation request[brontekst bewerken]

Greetings Zeisterre!Could I ask you to translate en:Qin Shi Huang(listed in 1000 vital articles) and en:Wuhan(a chinese city,my hometown) into your language?You may shorten them as possible to contain only the basic informations,one or two sentences are enough. If you want me to translate any article into Chinese or Vahcuengh,contact me without hesistation. Thank you very much!--Biŋhai 5 jul 2009 05:11 (UTC)[reageren]

Oe komt da wel dan der zové mensn vroagn an gie vo zukke poaginas in 't west-vlams te vertoaln?

Omda 'k ik hier de slimstn zyn van den hoop ;-)--Zeisterre 14 jul 2009 16:19 (UTC)[reageren]

En scoon argument azo daze da in 't Frans doen mo lik da ik da zeie veel gebrukte / gescreevn woordn ôok lik oe nu tis toch ginjin die hoe scrift atn ne west vloaming is... Dus der goat niemand hoe scrivn moar an we ton en ander woord teegnkomn zoen we ton wel plots nen asje scrivn, da klopt eignlik niet é.

Ik schryvn hoe --Zeisterre 14 jul 2009 16:19 (UTC)[reageren]

Mo toch goe geprobeert de toalregels te verdedign, ik ben bitje jin die nie gèrn z'n eign gedacht wil ofgeevn wi dus goat doa bitje moetn teegnkunn :) --David-bel 14 jul 2009 15:34 (UTC)[reageren]

Ik kunn teegn styf vele ;-) --Zeisterre 14 jul 2009 16:19 (UTC)[reageren]

Je suis Gwyonbach, je suis Normand des environs de Rouen, et je vous remercie d'avoir changé la carte de Bogdan Giuşcă, un administrateur de Wikipedia, qui était fausse géographiquement et historiquement, notamment quand à la localisation géographique de la Normandie de Rollon en 911. J'ai fais changer cette carte erronée sur les sites français, anglais, indien et israélien, mais je bute sur le site Norsk (bokmål), ou le correcteur Laaknor ne m'a pas comprit et a pris mon intervention comme une attaque du site, m'interdisant d'accéder à celui-ci en me mettant sur liste rouge. Si vous pouviez avoir l'amabilité d'intervenir auprès de lui pour faire changer sa mauvaise carte, je vous en serais reconnaissant, et cela servirait Wikipédia, qui se veut une encyclopédie sérieuse. Mon e-mail est christian.warenghien@free.fr, comme je ne sais pas me servir du Commons de Wikipédia, je pourrai si vous m'écrivez par mail, vous envoyer la cartes de Bogdan, corrigée par mes soins. Puisque que je suis assez honnête pour donner mon e-mail, j'espère que vous comprendrez que ce n'est pas une agression, mais une tentative pour corriger les erreurs de Wikipédia dans la majeure partie des pays (j'ai encore des problèmes avec le Japon et le Portugal, mais je leurs ai expliqué mon intérêt pour la Normandie et pour de meilleurs sources photographiques, non erronées). Merci par avance, et bien à vous.Gwyonbach 15 jul 2009 00:01 (UTC)[reageren]

Ofbeeldingn in Keeper[brontekst bewerken]

Rond die ofbeeldingn in da artikel zin der lik ze groate witte kodders (kit ton nog nie over die colloages) zoej da kji kunn fixn? Vergelikt anders e kji met et Nederlans artikel doar is da nie azwo. Ol bedankt ip voorand. Ouw ja en die ofbeeldienge van Dino Zoff werkt wok nie en ki da van et Italoans artikel over em. --David-bel 5 ogu 2009 14:19 (UTC)[reageren]

By e fotogallerye kun je de koaders nie gelykig krygn. Ik kunn da dus nie beter. D' ofbeeldienge van Dino Zoff hèt gin toeloatienge vor ip Commons te stoan. En 'k weetn nie of da me mynder hem meugn iploadn. Foroa wit da beter of ik, want j'is administrator by Commons.--Zeisterre 5 ogu 2009 20:02 (UTC)[reageren]

Gie verzet ier wel veel werk é --David-bel 11 ogu 2009 20:45 (UTC)[reageren]

Naftemoteurs[brontekst bewerken]

Noois gepeisd Zeisterre da je gy nen automecanicieng woart :-) --Patrick 21 ogu 2009 18:31 (UTC)[reageren]

Doa stoa je van te kykn, hee? :-)--Zeisterre 21 ogu 2009 18:37 (UTC)[reageren]

Deurverwijzingspoaginas[brontekst bewerken]

Vo een artikel te vindn makt ôofdletters of nie nie ut. Dus jun twêde deurverwizingspoagina Woals gewest is eignlik over bodig, lik vo nog ut te legn stel daje nu intypt woals Gewest goaj ôok ip tzelfde ut komn wi. Tis mo er kê vo te zegn wi --David-bel 26 ogu 2009 10:08 (UTC)[reageren]

Achter myn êeste deurverwyzienge is de link in 't artikel Zoniënwoud‎ rôod gebleevn omda 'Woals gewest' doa met e klêne letter stoat. Doarom hè 'k die twidde deurverwyzienge gedoan. 't Is ook moa vor e kêe te zeggn, wè --Zeisterre 26 ogu 2009 10:52 (UTC)[reageren]
Ge kunt da ôok iplosn aj azo de noame van 't artikel zelve scrift dus in da geval Woals Gewest ton direct deran een stripke | (Alt Gr in odn en ip êen duwn boovn je letters) en ton de noame daj wil zien stoan in 't artikel en ton azô interne link derover. Mo ge wist da verzeker ôok ol tis mo er kê vo te zegn wè --David-bel 26 ogu 2009 12:10 (UTC)[reageren]
Over de spellienge "Woals gewest" keun je volgens my wel discuteern. Dat es en eigennoame, dus mè hoofdletters. In 't artikel Zoniënwoud stound er dus e spelliengsfoute, 't es doamei da'k 't doa veranderd hè. Ne redirect "Woals gewest" vinne'k doarom nie nodig. --Patrick 26 ogu 2009 13:28 (UTC)[reageren]
Ik zoun 't ook schryvn met hoofdletters en 'k woarn êest van plan van 't te verandern in 't artikel, moa 'k zien da 't ook vele geschreevn wordt met e klêne letter. Dus vound 'k dat die twidde redirect gin kwoad kost... --Zeisterre 26 ogu 2009 16:21 (UTC)[reageren]

Weredroainge[brontekst bewerken]

Myn bedoelinge wa mo zjuste vo enigte van zyn verwestvlamste typisch nederlanse utdrukkingn en woordn te anpasn en gie droait da geweun were zonder (verzekers) te kykn:

Vôorbeeldn:

wada k' ik zette | wa dat er stond

In Gedeurende

puppn marionettn

hoavens zoakns havens zaakn

noabeurige nabeurige

--David-bel 19 sep 2009 18:02 (UTC)[reageren]

Ik hèi verschillige probleemn mè jou David-bel.
 1. 'k Vinne 't pretentieus van jou da je gy andermans spellienge en vervoegiengn verandert binst da j'ol dikkers getoogd hèit da je gy lanks gin kantn wit hoe dan z'elders in West-Vloandern koutn. E voorbeeld: veel woordn da je gy mè "oa" uutsprikt, spreekn ze in 't noordn en 'n Westhoek uut mè "aa". Da wit je gy dudelik nie, moa toch verander je gy da zomoa!
 2. D'r es e groot verschil tusschn e puppe en e marionette. E marionette es en puppe da je mè droadn kut loatn bougeern, en wilt doarom ook zeggn: etwien of etwuk da je kut manipuleern. In 't artikel Vietnam wos 't dudelik de bedoelienge van die betekenisse were te geevn, en gy hèit doar e betekenisloze uutdrukkienge van gemakt.
 3. 'k Hèi d'r hoe langer hoe meer moeite mei da je gy nie wilt byleern uut joun foutn David-bel. Verschillige gebrukers hèin ol veel tyd gestookn vo jou uut te leggn hoe da je moe schryvn, up wuk da je gy moe lettn, wuk da goed es en wuk da verkeers es. Moa g'houdt er gin bitje rekenienge mei!
--Patrick 20 sep 2009 09:49 (UTC)[reageren]
O je gy zegt, David-bel, da 'k ik woordn en uutdrukkiengn geweun were droain zounder te kykn, viend 'k dat e beledigienge. Patrick hèt hierboovn styf goed uutgeleid woarom da 'k ik da gedoan hèn. En wa da vo myn verwestvlamst nederlands is, zyn de woordn da je gy gebruukt, David-bel. Voorbeeldn: 'hjillemoal', 'ipvoedtn’, de 'beurt' woa da't 'n ipgroeide, vanof ton moeje 'terug' noa junne 'buurt', 'wegriedn', 'noadat', 'ollerlei', 'mogelykheedn', mo 'kwouwe' geweun dingn verandern van azô verwestvlamde nederlanse utdrukkingn... Myn moe je gy nie wysmoakn da je gy ipgekwikt zyt in 't West-Vlams…
En 'k klappn ton nog nie van foutn lik kwitspeeln, berykn, plin, vulle werkes, daj brôonôdig nôdig èit, noda, èit gehoalt, ze wêrdn vreegesprookn, toagt, worum, oit moest veroadn èin, diene flek, Amerkoans, kirul, limoouzines, streertraces, ottorebewys, fitnissn, geweldoadig, express (mè dubbele s is dat e tring)…
Da kan toch nie zyn da je gy dat overleezn hèt, David-bel. En 't is nie omda je gy de 'wiu' wegdoet boovn joun artikels dat de foutn dermee weg zyn…--Zeisterre 20 sep 2009 19:42 (UTC)[reageren]


Hallo Zeisterre[brontekst bewerken]

Ik heb een vraag aan u. Zou u het artikel Ried fan de Fryske Beweging willen vertalen naar het west vlaams. Het zou onze organisatie enorm helpen om hoger in Google te komen zodat wij meer bezoekers krijgen. Wij zijn een organisatie die strijdt voor het behoudt van het Frysk. Een taal wat voorkomt in het noorden van Nederland. Ik hoop dat u ons kunt helpen. Groet Jelle uit Fryslân. Jellefrl 15 okt 2009 19:18 (UTC)[reageren]

Graag gedaan :)--Zeisterre 25 okt 2009 10:32 (UTC)[reageren]


István Sándorfi[brontekst bewerken]

Hi, my friend! Could you make a West-Vlaams translation about this article: en:István Sándorfi He is a Hungarian painter, my role-modell. He died in 2007, this is my rememberance for him. I want him to have articles in a lot of languages... Thank you! --Eino81 29 okt 2009 09:22 (UTC)[reageren]

Zêeverbloadn[brontekst bewerken]

Zeg, bedankt voer vandalisme te bestryden enzôo! 'k Denk percies elken dag: "zie, we goan vandage de vierduzend artikel krygen" en dan is 't wêere zêever... Steinbach 2 feb 2010 19:57 (UTC)[reageren]

'k Zyn styf blye da je gy were zyt, Steinbach. :) Eindelik wordn zêveroars were geblokkeerd. En 't 4000ste artikel komt er zeker van de weke... ;) --Zeisterre 2 feb 2010 20:30 (UTC)[reageren]

Proficiat (II)...[brontekst bewerken]

...mee 't schryven van 't 4000e artikel! Steinbach 3 feb 2010 20:01 (UTC) En as de andere gebrukers noe rap werekommen, kunnen ze joen wok feliciteern :-)[reageren]

Bedankt, Steinbach. :-). 'k Goan nu e kèr ip myn gemak joen Limburgs artikel over 't "Wes-Vlaams" leezn. Da ziet er interessant uut.--Zeisterre 3 feb 2010 20:09 (UTC)[reageren]

Zeg Zeisterre, d'r goan êele dagen verby da gy d'n êenigsten echte gebruker zyt, die a online is. Ee je gy gêen goeste om oek admin te kommen? Steinbach 24 feb 2010 21:42 (UTC)[reageren]

Tbc hè myn dat ook al gevroagd hierboovn, moa dat is echt nieks vo myn...En 'k viendn 't echt nie geêstig dat iedereên hier wegbluuft. 'k Vroagn myn zelfs dikwils of, of da dat hier nog wel zin hèt..:( --Zeisterre 24 feb 2010 22:15 (UTC)[reageren]
Je goat 't toch nie ipgeevn ee Zeisterre. Ik doen olleszins nog vôort. En Meuzel he winnig tyd, mo me goan hem ook nog wel nu en ton e ki zien zeker, want je schryft styf goed in 't West-Vlams en ik leezn geirn zyn artikels. Hopelik kommn d'andere schryvers ook nog were, en nieuwe schryvers die nog goed West-Vlams klappn zyn styf welkom.--Pastel 25 feb 2010 13:07 (UTC)[reageren]
Ach, ik kan joen uut eigen ervoarienge zeggen da da nie voe altyd zôo bluuft... A je gy joen best bluuft doen goat 't op de lange dier (?) vaneigens weere antrekken. By uus op de Limburgse Wikipedia lôopt 't oek altôos nie zôo 'ard. Mar woarvoe zoe da nieks voe joen zyn, admin? Je hoeft enkelt mar vandalisme te erstellen en vandalen te blokkeren, dan 'oef je nie zo gefrustreerd te zyn da je 't gebeuren ziet er d'r nieks an doen kut. Steinbach 24 feb 2010 23:09 (UTC)[reageren]
Ik hèn myn al ofgevroagd hoe dat da werkt, vandoaln blokkeern en artikels wegsmytn. Ik zyn nie styf computerachtig angeleid... :-) --Zeisterre 25 feb 2010 07:55 (UTC)[reageren]
't En is oek nie styf lastig oor... Ge krygt voer artikels weg te smyten en te beschermen twêe extra knopsjes bovenan, dat wyst im vaneigen. Blokkeren is a just zôo makkelik: in 't "juste veranderd" zie je neffens de bydragen van 'n gebruker oek 'n linksje "blokkeer" stoan. Je 'oeft dus voe te blokkeren en weg te smyten nie computerachtiger angeleid te wezen as voer artikels te schryven :-). Steinbach 27 feb 2010 15:43 (UTC)[reageren]
Awel 't is goed. 'k Willn 't wel e ki probeern... :) --Zeisterre 27 feb 2010 16:25 (UTC)[reageren]
t'Oud niettn in en ge moe nieme wachttn. --Foroa 27 feb 2010 17:06 (UTC)[reageren]
Goa je joen eigen kandideren dan in de café :-)? 'k En doeë da nie zonder toestemmienge van de gemêenschap. Steinbach 27 feb 2010 20:34 (UTC)[reageren]
't Is gedoan, vanof noe zy je gy oek sysop. Probeer joen eigen is te blokkeern en te deblokkeern voe te zien oe da werkt. O ja, en proficiat natuurlik! Steinbach 1 mrt 2010 01:14 (UTC)[reageren]
Bedankt vo junder vertrouwn. :) 'k Goan der gin misbruuk van moakn...--Zeisterre 1 mrt 2010 09:27 (UTC)[reageren]

Plekke in West-Vloandern[brontekst bewerken]

Beter loate of nôois... ;-). 'k Hen gezien da je gy nu in Kapellen weunt. Moa van woar juste in West-Vloandern zy je gy ofkomstig, o 'k da meugn vroagn? Groetjes --Zeisterre 24 sep 2010 10:44 (UTC)[reageren]

Beste Zeisterre, Va' Westkerke. Moa 'k zyn aa bykans 40 joar weg uut Wes-Vloandr'n. 'k komn wê nog reeglmoatig in de streke van Oostende en Brugge ip famieljebezoek. --Busveugle 24 sep 2010 19:07 (UTC)[reageren]
Aha. 'k Giengn lik peizn da je gy van de kantn van Eernegem woart, Busveugle. Moa 'k zittn der toch nie te verre van... :) . Hopelik kommn der nog vele Westkerkse artikels :) --Zeisterre 24 sep 2010 19:27 (UTC)[reageren]
'k weunde zeifs in d' Eernegemstroate...--Busveugle 24 sep 2010 19:35 (UTC)[reageren]
Amai! Goed gegokt dus. :-) --Zeisterre 24 sep 2010 19:38 (UTC)[reageren]

Translation[brontekst bewerken]

Hello. Could you translate some words to help with localization of your Wikipedia?

 • Robot -> Robot
 • Adding/Erbij -> Derby
 • Modifying/Anders -> Anders
 • Removing/Eraf -> Derof

Thank you! Hugo.arg 2 feb 2011 18:28 (UTC)[reageren]

You're welcome --Zeisterre 2 feb 2011 20:24 (UTC)[reageren]

Hello Zeisterre[brontekst bewerken]

We’re looking for someone who could translate and upload on vls.wikipedia this page. Can you help us please? Thanks a lot !--Aeron10 8 mrt 2011 17:46 (UTC)[reageren]

Beste Zeisterre, op de Nederlandstalige Wikipedia heb ik momenteel de volgende twee artikelen onder handen:

Beide artikelen hebben een (onvolledige) lijst van werken van Magritte. Ik probeer van de twee tamelijk goede lijsten één heel goede lijst samen te stellen. Daarbij kwam ik ook terecht op uw bijdrage aan de Vlaamse versie van René Magritte.

Daarover zou ik u het volgende willen vragen: ik tref in uw lijst aan:

 • De Geliefden, 1928
 • Les Amants (The lovers)

Zijn dat echt twee verschillende schilderijen? Of is dit een per ongeluk, door het taalverschil, ontstane verdubbeling?

Graag kom ik binnenkort hier kijken naar uw antwoord. Groetjes, Vinkje83 13 ogu 2011 20:54 (UTC)[reageren]

Beste Vinkje83. Ik had de lijst gewoon overgenomen van de Nederlandstalige Wikipedia. En dat kun je eigenlijk beter niet doen. :-)... Het zal wel een verdubbeling zijn door het taalverschil, zoals je veronderstelde... Veel succes met het opstellen van een goede lijst. Groetjes, --Zeisterre 13 ogu 2011 21:54 (UTC)[reageren]
Beste Zeisterre, het vervangend schaamrood bekruipt mij de kaken, ook al ben ik niet persoonlijk debet aan de fouten in die lijst.
Inmiddels heb ik nader onderzoek gedaan, en er zijn inderdaad twéé schilderijen genaamd Les amants dan wel De geliefden. Overigens zijn beide doeken uit 1928, maar duidelijk verschillend.
Uit twee zeer onvolledige lijsten met werken van Magritte heb ik één, minder onvolledige, lijst samengesteld. Deze is te vinden op nl:René Magritte#Werken. U bent welkom om deze te kopiëren naar vls-wiki – als u dat nog aandurft, tenminste! ;-)
Groetjes, Vinkje83 14 ogu 2011 16:52 (UTC)[reageren]
Bedankt, Vinkje83 ;-) --Zeisterre 15 ogu 2011 18:46 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, er zyn up d'Ingelsche wikiepedia e heêlen oop meer ierissen. Is'te bedoelienge voe de die ook ier up te zettn? Lotje 11 dec 2011 06:24 (UTC)[reageren]

Je meug gy da derby zettn, Lotje, moa zolange dat alles in 't rôod bluuft stoan, het dat eigntlik nie vele gin zin. Nu stoan der nog vuuf puntn van de zesse in 't rôod...Best zou zyn van doar êest artikels over te schryvn. Dus, begunt er moar an, Lotje. ;-) 't Zou nateurlik gêestig zyn mostn der nog andere zyn die helpn schryvn. Woa zyn al die West-Vloamiengn? --Zeisterre 11 dec 2011 12:44 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, bestoat er ton nievers e fotootje van Achille Van Acker up commons? 'k Zyn da gunter ol a poar dagen ant ofschuumn, moa niét te viendn, da's tog nie meuglijk zeker, 't is zeker ikke die nie goéd bezig zyn? Lotje 19 dec 2011 17:34 (UTC)[reageren]

J' he 't goed gezien, Lotje. Der zyn nog gin foto's ip Commons van Achille Van Acker. En van menschn die nog gin 70 joar dôod zyn meug je spytig genoeg gin foto's iploadn ip commons zounder toestemmienge. --Zeisterre 19 dec 2011 19:00 (UTC)[reageren]
Das wel jammer, k'zyn der zoa goed of zeker van aaje 't em moeten kunn' vragen datje moar ol te gerne ze fotootje neffest zyn artiekeltje gezieen aat, en nu da se dikke brillemonteure were in de mode is aat tie der zelfst nog modern uutgezieen oake. Lotje 20 dec 2011 04:45 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, nog e ki a groôtn mercy voe 'tupzoekwerk, mo k'n weêre a vroage: een emdeknoptjy was (no daânze me will'n wysmak'n) e nikkelen stikstjy va 50 cent, zyn da'ton dyzolfste sens? Lotje 19 jan 2012 13:23 (UTC)[reageren]

Dag Lotje. Ik hen nog noois g'hoord van e geldstiksje met de noame hemdeknoptje, moa volgens myn moet dat alleszins e stiksje gewist zyn met e gatje in. En 't woarn der drie: 5 centiemn of 'n halve klute, 10 centiemn of e klute en 25 centiemn of e quartje. Ik hen hier by myn thuus etwoarstn in e schof nog e stiksje van vuuf centiemn liggn en eentje van 25 centiemn. 'k Goan der e kêer e foto moetn van trekkn vor ip commons... :-). Volgens myn trekt 't klêenste, dadde van vuuf centiemn, 't best ip 'n hemdeknoptje :-). Ik han ook nog noois g'hoord woarom da 15 centiemn 't zelfste is of 7 cens en half. Moa me te googeln zyn 'k doa toevallig ipgebokt. Dus deur joun vroage an Andries hen 'k were etwa bygelêerd. ;)... En 'k voundn 't styf interessant ...Groetjes van --Zeisterre 19 jan 2012 19:05 (UTC)[reageren]
k' goan zelve nog a ki zoekn up dad emdeknoptjy wank zyn zolfe curieus, mo k'n oedertusschn ook hoôrt da vuf frank in dyn tyd e Belga heêtte :) Lotje 21 jan 2012 08:15 (UTC)[reageren]
Ik hen da zelve nog geweetn dan ze 'Belga' zeien teegn vuuf frang. Da stoat ook vermeld ip de Fransche wiki: 'Pour améliorer la convertibilité de la monnaie belge par rapport à celle de la France, Henri Jaspar (1870-1939), ministre des finances, créa une deuxième unité monétaire, le belga, d'après les dessins de Devreese et Everaerts. À ce moment le franc a perdu jusqu'à un septième de sa valeur ! C'est ainsi qu'à partir de 1926 apparurent les premiers billets et pièces avec la mention en belga en plus de celle exprimée en francs. 1 belga = 5 francs.'. Moa 't stoat ook ip den Iengelschn: 'In 1926, Belgium, as well as France, experienced depreciation and an abrupt collapse of confidence, leading to the introduction of a new gold currency for international transactions, the belga worth 5francs'. 'k Weetn da joun Iengels styf goed is ;-) --Zeisterre 21 jan 2012 10:09 (UTC)[reageren]

Vraagstjie[brontekst bewerken]

Dag Zeisterre, 't is ol langer da'k wildn weêtn worom da je gynder die tekst: Wuk da nu getôogd wordt, es slechts e controleversie van 't blad! gemakt et, 't is lik een ollegoartjy van verschillnde dialekten met eêen ABN woord "slechts". Wasda te bedoêlynge ov éj je gynder dad'over 'toofd geziên? Lotje 3 feb 2012 15:37 (UTC)[reageren]

Dag Lotje. 'k Zien da je gy Brugs klapt ;-). Die tekst stoat er al van vo myn tyd en is geschreevn in 't Kortryks. 'k Hen myn al ofgevroagd of da 'k da nie beter e ki zoun verandern. 'k Weetn dan der hier nog gewist zyn die hunder stoorn an 't (Zuud-West-Vlams) woordje 'wuk', en 'slechts' is inderdoad gin West-Vlams. Moa 'k verandern nie geirn zounder overleg en 't loopn der hier nie vele me round vo mee te discuteern... groetjes --Zeisterre 4 feb 2012 11:08 (UTC)[reageren]
Osje 't an myn vraagt, k'zoen olleêne mo "slechts" verandern, wannu geliekket a bitjie ip e vrimd eêndetjie in de byte, meschiens ku je der "moa" van mak'n, 't is te zeggn moest je nog menschen viend'n die ier zoe me 'takkoôrd zyn. Mor allez gouw, me zyn toch ol mé tweeên ier vo te discuteern... Lotje 4 feb 2012 15:16 (UTC)[reageren]
Vo myn mag 'wuk' ook bluuvn stoan. Ik twyfeln tusschn 'moar e controleversie' en 'mor e controleversie'. En der meugn der nog andere hunder gedacht zeggn... --Zeisterre 4 feb 2012 16:44 (UTC)[reageren]
'ken't oak gevraogd an Foroa, 'k peizn dat ie ier van int begun by was. Lotje 4 feb 2012 17:05 (UTC)[reageren]
Ee Lotje, je moe je't an gebruker:LimoWreck vroagen, dien es t'r ok van 't begin af by gewist. E was toen styf actief op nl: en ok ier wel. Vo de reste, da moe je gy myn nie vroagen, ik ziene kik gin spreker van geboorte. 't Zoe mesjchien nog wè kunnen dat slechts e goed Vlams woord is, j'ee in 't West-Vlams meêr van dat slag Middeleêuwsche woorden en uutdruksels. Mor as 't junder te formeel in de oôren klienkt, niet en doen. En dan moar of mor, moe je gynder mor kyken oôr, dat zal wel ofangen van woar in West-Vloandern da je van ziet. Steinbach 5 feb 2012 08:44 (UTC)[reageren]
En gebruker:Patrick gaf antwoord ip toalvroagn. Moa 'k peizn nie dan der hier nog zyn die doa van wakker liggn. Best loatn lik da 't is zekers? --Zeisterre 5 feb 2012 15:11 (UTC)[reageren]
Slechts is redelyk ridicuul in 't W VL. De wuk i nie echt Zeud West Vlamsch peize'k, t'es mêer van de kanten van Wervik, Ypre ôok meschiens. Doe vôo wel en kykt nie omme. --Foroa 5 feb 2012 16:29 (UTC)[reageren]
In Roeseloare zeggn ze 'wuk' en 'wok'. In 't begun voundn 'k da styf roare... :-) --Zeisterre 5 feb 2012 17:23 (UTC)[reageren]
'k Hen gedoan vo wel en nie ommegekeekn... :) --Zeisterre 8 feb 2012 21:33 (UTC)[reageren]
Jèh gy da goêd gedoan, weére e werkstjie van bermertighied en e plekstjie voruut in den emel. Patrôon:Lach'n En lik of da je ziét zouk ik da gin slicht gedacht vien'n moest'n m'ier een patroôntjien en gelik in d'iengelse versie, etwa woar dan olle vls'rs mee kunn'n lach'n (voer ost a ki hart tegen zoachte goat). Lotje 10 feb 2012 14:13 (UTC)[reageren]
--Zeisterre 10 feb 2012 18:52 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, k'zyn ier nog e ki. Zoe ty uutdrukkynge: "gin cens mer en" ook up da blad passn? Lotje 3 feb 2012 15:40 (UTC)[reageren]

Zet gy dat er moa by, Lotje ;-)--Zeisterre 4 feb 2012 11:13 (UTC)[reageren]

Merci wè, 'k peizn dat da messchiens e bitje volk gô trekkn. Lotje 11 feb 2012 08:13 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, wildje e ki kyk'n no da latste artikel angemakt dur een anoniem? 't is veel te kort en 't is ook nie in 't VLS gezet.Lotje (overleg) 2 mei 2012 17:24 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, proficiat en toet'in den droôi. Lotje (overleg) 10 jun 2012 09:03 (UTC)[reageren]

Aha! 'k Han da nog nie geziên... . CU ip de vls. Groetjes --Zeisterre (overleg) 10 jun 2012 10:52 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, k'zoen up die lyste "Kurassiere" will'n d'erby zetten, je wit wel, tgeên damme zeggn over vrouwn die geêrn den boas speeln, mo wa peisje, zoekdadde medde "C" of medde "K" schjryven? Lotje (overleg) 17 jun 2012 08:49 (UTC)[reageren]

Ik han da nog noois g'hoord in die betekenisse, moa dat is e cavaleriesoldoat. :-) In 't Nederlands dus met e "K"... --Zeisterre (overleg) 17 jun 2012 09:14 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, Proficiat Lotje (overleg) 17 jun 2012 14:19 (UTC)[reageren]

Thx --Zeisterre (overleg) 17 jun 2012 15:03 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, 'k en die fotoutjies in a gallerytje gezet omda'z up mallekoar stoenn. Wit je gy oe da me Zicht ip Oostkerke in den Infobox Belgische deelgemeente kunn'n krygen? 'Kpeizn data schoône zoe kunn'n zyn. Lotje (overleg) 18 jun 2012 13:15 (UTC)[reageren]

Ip myn scherm stoendn de fotto's nie ip mallekoar, moar ot da by joen wel azo is, is e gallerie inderdoad beter... --Zeisterre (overleg) 18 jun 2012 15:15 (UTC)[reageren]

be.wikimedia.org[brontekst bewerken]

Dag Zeisterre, is een Belgyschen Chapter ip Wikimedia belangryk voe joen? Je moe mor e ki goân kyken. Lotje (overleg) 25 jun 2012 15:21 (UTC)[reageren]

'k Peizn van nie, moa 'k willn wel e ki goan kykn...--Zeisterre (overleg) 25 jun 2012 18:49 (UTC)[reageren]

Article translation/collaboration request[brontekst bewerken]

Hi Zeisterre, how are you? Mate, I am trying to find an editor/s who can help by translating User:Russavia/Polandball into West Flemish. I was wondering if we could make a trade?

If you could translate that article into West Flemish for me, I would be happy to upload approximately 50 Belgian aviation photos to Commons from amongst the 200,000 I have permission to upload. I have uploaded a number of photos relating to Belgian aviation to give you a brief idea of what I can upload, and I am keeping a gallery at User:Russavia of photos uploaded. As you can see I have access to some great photos from Ostend-Bruges Airport, and I will of course concentrate uploads to Ostend Airport, and in particular historical (older) photos.

Would you be interested in such a "trade"? Do let me know, either by responding here, or on my talk page, or by emailing me. Cheers, Russavia (overleg) 24 jul 2012 00:07 (UTC)[reageren]

Yanka Kupala en Yakub Kolas[brontekst bewerken]

Dag Zeisterre, zoeje e ki will'n kyk'n oe d'amme die tweê nieuwe artiekels da'k angemakt hén ip vrage van Gebruker:Rymchonak kunn'n upkuschen? Wit je gy mischjiens wo dan Tbc, D-rex en Patrick gebleven zyn? Lotje (overleg) 10 ogu 2012 14:35 (UTC)[reageren]

O 'k e ki vele tyd hen, willn 'k wel e ki kykn noa die artikels... En nink, 'k weetn nie woa dan Tbc, D-rex en Patrick gebleevn zyn. Os ze werekeêrn goan 'k de vlagge uuthangn.. ;-) --Zeisterre (overleg) 12 ogu 2012 17:11 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, 'k zag'n da je die ofbeeldiengn wêere va plekke verhuusd ét. 'k Aan ik oltyd gezeid gewist dat een tekst nie meugt gesandwiched zyn tuss'n twêe ofbeeldiengn, is da nu veranderd of is dad ollêen mor ier azo? Lotje (overleg) 21 ogu 2012 16:37 (UTC)[reageren]

Ik viendn dat die kerke beter toet zyn recht komt ot ie vanboovn stoat. 't Is e belangryk gebouw vo 't college en 'k zien nie in woarom dat ie vanoender moe weggemoffeld wordn. Ik zien ook nie geirn e zantje woa dat er tevele tekst oender stoat, en zeker nie me rooie links... --Zeisterre (overleg) 21 ogu 2012 19:39 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, k' én e kir e vraagstjie i.v.m. die soamnvattiegen. da woard "hout", word'tog dur genêen'n vlamienck gebruukt. Me zeggn' tog oallemoale "oet" of "out", die 'h' sprikt tog gin katte uut, woarom moe'me da'ton schjryv'n ? Lotje (overleg) 28 ogu 2012 09:52 (UTC)[reageren]

Dag Lotje. Spellienge e nie te moakn met uutsproake, moa wel met ofsproakn. Ot er een Iengelsman "enough" zegt, is ter niemand die der goat an peizn van da te schryvn met e "f" vanachter. En ot ie "knife" schryft goat er niemand dat uutspreekn met e "k". In 't begun hier ip de Wiki, vo myn tyd, schreevn z' hier "h" in woordn met e "g" omda me dat in 't West-Vlams azo uutspreekn (styf hoed, heheevn, e hrôte homme...). Achter een ende zoagn z' in dat da styf moeilik leesboar is en z'hen da ton veranderd. Nu schryvn me "g" moa me spreekn 't uut lik "h". Kyk ook noa de discuusje hier over uze "h" die nie uutgesprookn wordt. --Zeisterre (overleg) 28 ogu 2012 18:43 (UTC)[reageren]

Request for Help, please[brontekst bewerken]

Greetings Mr Zeisterre,

Nice to meet you.

Could you kindly help me translate these passages into the wonderful West-Flemish language? please.


"Het ontvangen van de Heilige Geest, waarvan blijk wordt gegeven door in tongen te spreken, is de waarborg van onze beërving van het Koninkrijk der hemelen".
"De doop door water is het sacrament voor de vergeving van zonden voor de wedergeboorte. De doop moet in natuurlijk water plaatsvinden, zoals een rivier, de zee of een bron. De doper, die zelf a; gedoopt is met water en met de Heilige Geest, voert de doop uit in de naam van de Heer Jezus Christus. De dopeling moet volledig in het water worden ondergedompeld, met het hoofd gebogen en het gelaat naar beneden".
Het "sacrament van de voetwassing" stelt mensen in staat de ervaring te delen met Jezus. Het dient ook als constante herinnering dat men liefde, heiliging, nederigheid, vergeving en dienstverlening behoeft. Ieder die de doop heeft ondergaan moet zijn of haar voeten laten wassen in de naam van Jezus Christus. De wederzijdse voetwassing kan worden uitgeoefend wanneer dat passend is.


Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou. --Jose77 (overleg) 29 sep 2012 09:47 (UTC)[reageren]

Hi Zeisterre, I see there is an article here on Kamagurka. I have uploaded to Commons a photo which is Kamagurka-related, which you may want to place in the article here. The photo is at Gebruker:Russavia#Other if you wish to place it in the article. I would do so, but not speaking West Flemish, makes it difficult for me to caption it properly. Cheers, Russavia (overleg) 28 okt 2012 06:25 (UTC)[reageren]

Merci Zeisterre, k'wistn nie mé goêd oe da'k da moestn doên metdie riferentjen ip de vls. :) Lotje (overleg) 26 feb 2013 14:24 (UTC)[reageren]

Geirn gedoan, Lotje. En 'k zyn blye van joen hier were te zien. :) Der is hier nog styf vele werk met anvulln en updaten van artikels. Hopelik zyn der nog die joen hier volgn. ;-) --Zeisterre (overleg) 26 feb 2013 17:00 (UTC)[reageren]
:)'t Is woar, mor e mens ku nie oaverol tegelyk zyn, en d's wel jammr. 'K gon a ki zykn wa da'k kunn'n doên voer e bitjie voalk nor iere te brieng'n. Lotje (overleg) 26 feb 2013 17:41 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, 't zit schjuuf in voe vandejoare. Ol ist da'k peizn dat da mor echt financiel van de groend go gerakn os bydragn gon meugn ofgetrokkn van de belastieng'n, gelik bv. bydragn aan 11.11.11 of andere. Lotje (overleg) 27 feb 2013 09:04 (UTC)[reageren]

'k Zyn benieuwd. :) 'k Goan 't bluuvn volgn... --Zeisterre (overleg) 27 feb 2013 12:07 (UTC)[reageren]

Mêester Ghybe[brontekst bewerken]

Merci vo dat fotootje derby te steekn. Ik woarn nôois e krak in die affairns. :) --Astro (overleg) 11 mrt 2013 11:43 (UTC)[reageren]

Geirn gedoan, Astro. En 'k zyn blye van joen hier were te zien... ;-) --Zeisterre (overleg) 11 mrt 2013 12:16 (UTC)[reageren]
'k Zyn me te veel dingn bezig. Lik schryvn in 't Nederlands, begot :) http://schwalbekoenig.posterous.com --Astro (overleg) 12 mrt 2013 11:30 (UTC)[reageren]
EN mocht je nog e bètje tyd en. 'k En een foto upeload. Meugt in 't artikeltje over Poperienge, woa dan 'ke klappn over metalmuziek. Merci, wè! --Astro (overleg) 12 mrt 2013 13:36 (UTC)[reageren]
Amai, Astro. Verborgn talentn! ;-) 'k Zyn vulup bezig mè joen stiksjes te leezn. 'k Goan 't bluuvn volgn :)... En 'k goan ton kykn vo die foto --Zeisterre (overleg) 12 mrt 2013 14:01 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, 'kpeizn dater ier wel e bitje werk an de wienkel is voe die 't ém antrekt. 'k én ip de discuusje bladzydn van de myn bekende burocroaten e berichtjie gezet, mo nu zyk oak ténde. Misschieèns da je gy e ki ku kykn wat en of en woar dat er etwa moe gedoan wordn voe de menschen van ollier doroaver in te lichtn. Foroa ip Commons wist oak nie goed wadde dat er te doèn stoat. 't Is iér imzeggns zo doad of a luze tusschen ol die burocroatn. :-) Lotje (overleg) 5 mei 2013 13:59 (UTC)[reageren]

Os ter probleemn zyn, goan me 't wel zien zekers? :) Tja, os zelfs Foroa nie wit wa dat er moe gebeurn ;-). En da 't hier luzedoôd is, is nie van vandoage... Ik zyn trouwens weg vanof morgn toet zundagoavend --Zeisterre (overleg) 7 mei 2013 10:58 (UTC)[reageren]
Toet binn'nkort ton, en stelhet wel ip je vajoaze. Lotje (overleg) 7 mei 2013 21:11 (UTC)[reageren]
Merci, Lotje. Most 't zyn dan der vandoaln langskommn, moe je ze mor ip under plekke zettn... ;-) --Zeisterre (overleg) 7 mei 2013 21:27 (UTC)[reageren]

Hi, I noticed that you have created article about Patrick Riguelle. Thank you for them. Should I request to you, you would want to create at least a short article for John Cale (endefr) (founding member of The Velvet Underground)? Thank you in advance for any resolution. --Marek Koudelka (overleg) 22 jun 2013 13:35 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, 'k en e kir a vraagstjie. Peizje da me zoun kunn'n die infobox'n ip de VLS en lik ip den iengelsen wiki? Med e fotootjie in de box, d'ofbeeldiengen da'mme nu zettn stoan lik oltyd verweêsd ip de bladzyde viende 'k ik. Lotje (overleg) 10 okt 2013 05:08 (UTC)[reageren]

M'en al infoboxn met e fottootje in de box lik hier, hier, hier en hier. By the way, Lotje. Zou je gy dat nie zien zittn van hier sysop te zyn? Je zou gy ton ook an vandalismebestrydienge kunn doen lik ik... --Zeisterre (overleg) 10 okt 2013 09:32 (UTC)[reageren]
Bedankt voe d'informoatije van die infoboxn, 'k goan dadde ê ki van dichte bekyk'n want da ziêt der goêd uut, k'n dozuuste die beschryvienge by beuter by de vis juuste gezet, want da was nie goêd.
Peizje gy da'k ik da wel zoun kunn'n, sysop zyn hier, 'k en da nog noois gedoan. Lotje (overleg) 10 okt 2013 15:24 (UTC)[reageren]
Ik zyn zeker da je gy da zou kunn'n, Lotje ;-). Dat is nie moeilik. Een van de bureaucroatn kan joun e poar knoptjes geevn woamee da je artikels kunt wegsmytn, bloadn herstell'n en vandoaln blokkeern. 't Enigste da je moet doen, is zeggn an Gebruker:Steinbach da je sysop zou will'n zyn. Je moe je ton wel kandidoat stell'n in de café en der moet ton over gestemd wordn, lik da 'k ik hier gedoan hen. --Zeisterre (overleg) 10 okt 2013 16:21 (UTC)[reageren]

Ik zyn junder pesterien meêer dan moe. t'is mo daje 'tgynder wit. En 't us nu genoeg gewist.Lotje (overleg) 14 okt 2013 15:29 (UTC)[reageren]

Osje zoender boe of ba een artikel da'k én wil'n verbetern wegdoêt, zonder kommentoar te gevn, ton zyn dadde in my, og'n pesterien. Je meugt ervan peizn da je wilt, beleefdied en respect voer een ander ze werk (die ton nog mor olleêne een bladzyde wilde verbeteren deur een begunneling angemakt) is wel 'tminste da je ols geweune gebruker van een sysop meug verwachten. Je peist ermo van da je wilt. Ik blyven by me standpunt. Lotje (overleg) 14 okt 2013 17:40 (UTC)[reageren]
Je kost ook geweune gevroagd hen vo 't artikel were te zett'n, Lotje. Ik giengn da ton zeker gedoan hen, al voundn 'k echt nie da 't en anwinste was vo de vls. 't Was trouwens angemakt deur etwien die gin serieuze bedoeliengn had. En ik bluuvn ook by me standpunt. De Pester --Zeisterre (overleg) 14 okt 2013 18:24 (UTC)[reageren]
Me zyn ton mê tweên die by under standpunt bluv'n, dus zy me 't akkoord (^o^). btw, osj'ip commons go goan kyk'n go je ziên da'k van je latste bydrage over Zwevegem den tekst veranderd ^n. Zy zyn verhuusd in Zwevegem, in modern gebouw, dad'oll d'accomodoatjes êd die nôdig zyn voer e goe beleid te voern. 't is mo da je 't gynder wit. Lotje (overleg) 14 okt 2013 18:39 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, misschiêns is dadde etwa voe joen, 'k gelôoven dat'er nog e kandidôot jurylid tekort is. Lotje (overleg) 6 nov 2013 06:25 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, is Zeesterre ook gy? Lotje (overleg) 7 dec 2013 15:27 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, long time no see (!), ja verwarrienge met ol dadde iêr of zy je gy nie van myn gedacht? Lotje (overleg) 23 mrt 2014 17:09 (UTC)[reageren]

Nink. Of zy je gy van plan van al die artikels te schryvn misschiens!?! --Zeisterre (overleg) 25 mrt 2014 09:11 (UTC)[reageren]
Gy wel? Lotje (overleg) 25 mrt 2014 12:19 (UTC)[reageren]
'k Zien nie in woarom dan 'k ik da zoun moetn doen. Ik hen 't artikel nie hernoemd! --Zeisterre (overleg) 25 mrt 2014 12:41 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, wadde en'k do verkêerd gedoan? Lotje (overleg) 12 apr 2014 16:22 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, worom é je gy da blad weggedoân? een artikel over die persôon is vele vertoald, en osje't an myn vraagt, zit'er wel etwadde in dad oak iêr interessant vo de wikipedia zoe kunn'n zyn. Lotje (overleg) 18 mei 2014 09:28 (UTC)[reageren]

O je gy dat "interessant" artikel wil vertoaln, moe je 't moa werezettn. Ik goan 't in ieder geval niet doen. En 'k verstoan nie da je gy anonieme vandoaln verwelkomt. Der zyn hier nuttigere diengn te doen... --Zeisterre (overleg) 18 mei 2014 15:11 (UTC)[reageren]
Merci voe de moeite. Lotje (overleg) 18 mei 2014 15:50 (UTC)[reageren]
En nog etwadde: O je vo da je e bewerkienge ipsloat êest vanounder klikt ip "Blad êest bekykn", is 't nie nôdig van iedere ki "oops" te zeggn. --Zeisterre (overleg) 18 mei 2014 16:05 (UTC)[reageren]

Assiel van Acker[brontekst bewerken]

xoen joen foto van Assiel van Acker gèren gebruuk'n in 't artikel over 'em ip de catalaonsche wikipedie in 't artikel ca:Achille Van Acker. kun je m'asjteblief alpen?; wo dattie foto nu stoat, kunnen'k d'r niet mee doen. kun'j'hem nie no Commons overzet'n? stief wal bedankt ip voorhand vor jen hulpe.--Flamenc (overleg) 21 mei 2014 20:40 (UTC)[reageren]

Dag Flamenc. Ik zoun joun styf geirn helpn, moa dat is nie zo gemakkelik :). Vor e fotto ip Commons te meugn zettn moe je de toeloatienge krygn van de fotograaf oftewel moet ie 70 joar dôod zyn. Die fotto van Assiel han 'k hier gevoundn en 'k hen ton hier road gevroagd an Foroa die ton admin was ip Commons. Je zoudt die fotto misschiens kunn iploadn ip de Cataloansche Wiki? Dat is hier 't formulier. Ik verstoan spytig genoeg gin Cataloans. :-). En binst da 'k joun hier an de lyne hen: 'k zoun 't tof viendn most je hier nog e kir een artikeltje schryvn in 't sappig Brugs... ;-) Groetjes --Zeisterre (overleg) 22 mei 2014 09:27 (UTC)[reageren]
vojje plaisir te doen, hê'k vandage Obrint Pas gesjchreev'n, k'hoop'n dajje da goed viendt want under muziek is nog vil beter dan mien sjchriefsels.--Flamenc (overleg) 22 mei 2014 20:54 (UTC)[reageren]
Bedankt, Flamenc. 'k Hen gekeekn noar under tof lipdub-filmtje ip YouTube :-) --Zeisterre (overleg) 23 mei 2014 17:31 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, bedankt voe die schoône foto ip te loan van Geert Lambert, zou je kunn'n kykn voer êm oak ip commons te krygen, 'kunn'n ton 't nodige doên an myn kant. Lotje (overleg) 21 ogu 2014 16:46 (UTC)[reageren]

Toeloatienge? da'kuk toch nie gelovn', k'en em gemaild ip 't emailadres van da fotootje en myn email keêrd olsan wêere. Oe moe'k et anders doên voe te vragen os't ip commons mag komm'n angezieên da je de beleeftyd zelfst niet êt voer ip myn directe vrage an joen t'antwoôrdn ek et zélve geprobird. Lat mo zitt'n voe de toekomst en trek 'er je plang mee. Lotje (overleg) 27 ogu 2014 16:24 (UTC)[reageren]

Ah ja ? Lotje (overleg) 29 ogu 2014 12:29 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, wadde kan't er iêr an verbeterd wordn peisje? Er bestoat by myn weten oôk gin Patroôn voe referensjes, gelik da je seffens go ziën an my mydrage an Marokko goa ziên woa'r da'k een kleên bitje an werkten voer een voôrbeeldetje Lotje (overleg) 24 nov 2014 06:11 (UTC)[reageren]

Achter de commonscat-hobby nu de ref></ref> :) Der zyn hier wel andere prioriteitn. 'k Stelln vôorn da je joun bydroage ip Marokko weredroait. Der was nieks mis met de verwyziengn van Busveugle. --Zeisterre (overleg) 24 nov 2014 12:44 (UTC)[reageren]

Kest- en nieuwjoarswens[brontekst bewerken]

Beste Zeisterre, Nog even dan is het weer kerst en wens je nu alvast een fijne kerstdagen toe, plus voor straks een gezegend 2015. Bedankt nog voor al je hulp! Vr. gr. Antoine.01overleg(Antoine) 17 dec 2014 19:17 (UTC)

Beste Antoine. Ik wens jou ook fijne kerstdagen toe en het allerbeste voor 2015. Bedankt ook voor de moeite die je doet om artikels te schrijven in het West-Vlaams en voor het aanvullen van de jaartallen... ;) Vr.gr. --Zeisterre (overleg) 17 dec 2014 19:47 (UTC)[reageren]
Ook bedankt Zeisterre, Vr. gr. nogmaals Antoine.01overleg(Antoine) 17 dec 2014 21:15 (UTC)


Hello dear Zeisterre,Actif on SWMT and x-wiki patroller,i would like to help this wiki to fight vandalism and spam. Is it possible to get my edits automatically checked? and also ip-block exempt; I have sysop on two wiki and various rights across other projects. Regards Grind24 (overleg) 11 jan 2015 19:35 (UTC)[reageren]

Hi there, i see you remove my Autoreview and Editor right, why ? Grind24 (overleg) 17 jan 2015 07:00 (UTC)[reageren]
Hi Grind24. I don't know what you're talking about, so I can't help you. And I didn't remove anything. I wouldn't even know how...:) Regards --Zeisterre (overleg) 17 jan 2015 10:26 (UTC)[reageren]
I speak about my autoreview right here. I believe that he has been remove, how? I don't know, but can you please add it to me again? i think it will be useful to get my edit automatically checked, i think im trusted user thank in advance :) --Grind24 (overleg) 17 jan 2015 14:45 (UTC)[reageren]
I can't add something that I didn't remove. --Zeisterre (overleg) 17 jan 2015 20:31 (UTC)[reageren]

Boekeneute[brontekst bewerken]

Dag, Busveugle. Zy je gy zeker da je gy 'boekerneute' zegt? Ik zeggn 'boekeneute' en met te googeln kom 'k allêne moa 'boekeneute' teegn, lik hier bvb. :) Groetjes --Zeisterre (overleg) 19 jan 2015 18:57 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre. Vôgns myn geheugn klaptn wiedr in Westkerke (bykans tjêstig joar geleen) van boekerneutn of beetre van boekrneutn. 'k Goan probeern e leeftydgenôot uut Westkerke te vraagn of 'k ik mis zyn. 'k Zoe nie te veele ip Google vertrown vo goed oed Westvlams te leezn. Viftig joar tilleviezje zyn e rampe vo 't ôorsproenklik Westvlams da nu hêelegans verwoaterd is, ook ip Wikipedia. --Busveugle (overleg) 19 jan 2015 21:52 (UTC)[reageren]
En ik zeggn ook 'nutjes' in plekke van 'neutjes' ;-) --Zeisterre (overleg) 20 jan 2015 09:08 (UTC)[reageren]
Da klopt ! "neutjes" bestoa verzeekrs nie in 't Westvlams. --Busveugle (overleg) 20 jan 2015 17:14 (UTC)[reageren]

Vroagsje. Is 't er etwoarsen e tekstje dat de mensch'n vertelt dat er over programma's 't êen en 't ander verklapt wordt? 'k En dat lik nôdig vo Bevergem... --Astro (overleg) 7 nov 2015 21:57 (UTC)[reageren]

Woarschuwienge: in de tekst ierounder kunn der details stoan over ou dat oflopt en 't kyk- of leesplezier noa de zak elpn.

'k èn da weregevoundn in 't artikel In Bruges :-). En 'k viendn 't hêel tof da je gy hier werezyt, Astro. BTW: 'k Leezn nog geregeld 'Schwalbekönig'. ;-) --Zeisterre (overleg) 7 nov 2015 22:13 (UTC)[reageren]

Merci vo de moeite! --Astro (overleg) 11 nov 2015 22:01 (UTC)[reageren]

Flemish is missing[brontekst bewerken]

(en) I am sorry to be bothering you here.

Flemish is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
More than 100 languages are now listed.
Can you add one sentence?
Thank you, Varlaam (overleg) 7 feb 2016 17:10 (UTC)[reageren]

Even een korte gedachte[brontekst bewerken]

Hallo Zeisterre, ik zat nog te denken aan uw tip om, als ik bijdragen voor de West-Vlaamse Wikipedia, dit kort te houden, zodat u dat eventueel kan verbeteren. Ik zou dat graag willen doen, dus zal ik zo nu en dan op deze wijze van me laten horen. :) --Stephan 0796 (overleg) 3 mrt 2016 21:33 (UTC)[reageren]

Zeisterre, is't de bedoelienge dat er Patroôn stoat ipv Patrôon? Lotje (overleg) 15 mei 2016 13:45 (UTC)[reageren]

Zeisterre, by t'overlopen van de lyste met olle bloan, vroeg ik myn af, of da me die patrôonn infobox zoen kunn'n verander'n voe d'er een ofbeeldienge direct in te kunn'n zett'n, gelik by d'andere wiki's. Ip die manîere zoe'me kunn'n vermie'en dat er dikwils een "verwêesde" ofbeeldienge lienks ip 't blad te komm'n stoat, of hêelemoale reks vanoender. Wa peis je gy? Lotje (overleg) 16 mei 2016 04:53 (UTC)[reageren]

Ik viendn 't goed lyk da 't nu is. --Zeisterre (overleg) 16 mei 2016 07:59 (UTC)[reageren]
't Ênigste da myn interesseert is dan der schône nieuwe artikels bykomn...--Zeisterre (overleg) 16 mei 2016 09:30 (UTC)[reageren]
Etwadde over Pieter Brueghel den oeden byvôorbild ? Lotje (overleg) 16 mei 2016 16:40 (UTC)[reageren]
Ik zoun schryvn: Pieter Bruegel den Oudn --Zeisterre (overleg) 16 mei 2016 19:32 (UTC)[reageren]
En wadde doe me tonne met Rockoxuus, doar aak in den tyde andere spellienge gebruukt: joenge, oegde etc... Lotje (overleg) 17 mei 2016 04:47 (UTC)[reageren]
De spellienge in dat artikel stôort myn nie. Van myn meug je gy nog vele van die artikels schryvn. En je kunt nog alsan mè redirects werkn...;-) --Zeisterre (overleg) 17 mei 2016 07:49 (UTC)[reageren]
Dus oede, oegde, oude en ôok oeders, da's olloemolle gôed volgenst joen? Lotje (overleg) 17 mei 2016 11:39 (UTC)[reageren]
Ik kiezn vo 'oude' en 'ouders' lyk in 't Wikipedia:SV, moar ot er 'oede' en 'oeders' stoat in e schôon artikel stôort da myn nie. 'Oegde' wordt allêne moa gezeid in 't stadsbrugs, dus vor andere goat da misschiens roare overkomn... --Zeisterre (overleg) 17 mei 2016 12:27 (UTC)[reageren]
Stadsbrugs, da's e schôon wôord voe 't Brugs van binn'n d'ougde vestiengen van 't stad Brugge. K'en îer nog van die stadsbrugse wôorden by de lyste van Typische West-Vlamsche woordn gezet, mo me zoun îer toch een expert in da sappig Brugs kunn'n gebruken. 'k Gont sefferst eki vraagn an Andries, ostjetie nîemand kent. Lotje (overleg) 17 mei 2016 14:19 (UTC)[reageren]
Vaneigenst, da'k dadde ôok wêer en moetn juuste zettn. Lotje (overleg) 17 mei 2016 14:20 (UTC)[reageren]

Stêenanjer of the month[brontekst bewerken]

Stêenanjer

Hi Zeisterre

For your huge efforts on vls:wp I want to present you the Stêenanjer of the month.

Best regards, --Holder (overleg) 10 jul 2016 06:36 (UTC)[reageren]

Thanks a lot, Holder. You made my day! ;-) --Zeisterre (overleg) 10 jul 2016 08:34 (UTC)[reageren]

Local files - Wikimedia Commons[brontekst bewerken]

Ofbeeldienge:Kim_Gevaert.jpg seems to have been deleted at Commons. There is a free alternative in Commons. And, current image is blocking access to https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kim_Gevaert.jpg - because files have the same name. 78.52.105.166 1 dec 2016 21:23 (UTC)[reageren]

I will delete the local file. grtz --Zeisterre (overleg) 1 dec 2016 22:44 (UTC)[reageren]
Thank you very much. 78.49.223.48 14 dec 2016 19:04 (UTC)[reageren]

Could you delete https://vls.wikipedia.org/wiki/File:Wiki.png - it is in Commons [2]. The logo at the top corner of each Wikipedia is coming from commons-static.

InitialiseSettings.php#L459, shows what file is used for the logo in each project. As of 2016-12-13 the URL for Wikipedias is mostly like https://commons.wikimedia.org/w/static/images/project-logos/vlswiki.png with 'vls' being the project language code. Unless a project uses $stdlogo, the logo is hosted on commonswiki.

Already 195 out of 295 Wikipedias have no Wiki.png. 78.49.223.48 14 dec 2016 19:04 (UTC)[reageren]

Done --Zeisterre (overleg) 14 dec 2016 19:20 (UTC)[reageren]

Translation[brontekst bewerken]

Hello, could you please translate Automatic refresh (Automatisch verversen) to West-Vlams? Thanks -XQV- (overleg) 13 jan 2017 21:00 (UTC)[reageren]

Automoatisch verveschn. --Zeisterre (overleg) 13 jan 2017 21:20 (UTC)[reageren]

Hallo Zeisterre, my visie is: de beste manîere voer etwiên an ze voet'n te kitteln' is etwadde verandern woarvan dat y peist dat 't zyne is. Gelik da je gy ipgegroeid zyt in Blanknberge, wit je gy wîen da wîen is ip die ofbeeldienge? Der angd'îer namelik oendertussch'n hêele story an vaste. commons:User talk:MJJR#Blankenberge Monument Lippens en De Bruyne. k'Zyn der van overtuugd da je gy de geknipte persôn zyt voe da roadsel 't helpn iploss'n da met'eure intrigrerender wordt. Lotje (overleg) 26 mrt 2017 10:22 (UTC)[reageren]

Beste wenschen voer e goêd 2018, Zeisterre!


Lotje (overleg) 28 dec 2017 07:09 (UTC)[reageren]

Bedankt, Lotje. Vo joen ook de beste wenschn vo 2018! --Zeisterre (overleg) 28 dec 2017 11:56 (UTC)[reageren]

Interessant[brontekst bewerken]

Hallo Zeisterre, 'k weetn nie os je gy 'iervan ip d'oogte zyt, mo 't woare 't lezn en messchiêns interessant, voe loater, je wit moa nooit. :) Lotje (overleg) 1 mrt 2018 06:45 (UTC)[reageren]

Het enige wat ik 'interessant' zou vinden, is dat je me helpt (als sysop) met vandalismebestrijding als ik er niet ben en dat je nu en dan een artikeltje zou schrijven... --Zeisterre (overleg) 2 mrt 2018 16:38 (UTC)[reageren]
't woare misschiênst ook 'interessant' voer e keê no de Weggedoane bloadn te kykn --> worom is Lyste van Vlamsche kunstschilders indertyd weggedoan? Da was toch e goe begun? Lotje (overleg) 4 mrt 2018 06:54 (UTC)[reageren]
't Moe zyn da je gy 't artikel Kuikeduif ook 'interessant' viendt, want da stoat hier al van den 1e moarte...--Zeisterre (overleg) 4 mrt 2018 09:00 (UTC)[reageren]
Interessante bewerkienge --Zeisterre (overleg) 4 mrt 2018 13:58 (UTC)[reageren]

Hallo Zeisterre, 't is moar a vraagstje moa wa peiz je van da fotootje van Tante Terry (lienks) ip de bladzyde te zettn? Achter olles zyn der vele groôt geworden met eur en Noenkel Bob? Lotje (overleg) 6 mrt 2018 17:13 (UTC)[reageren]

Dag, Lotje. Zet gy die fotto doa mor ip, neffest 'Gestorvn'. ;-)... Ik zien wel 't nut nie in van joen artikel Lyste van Vlamsche kunstschilders. Vo myn meugt da weg. Vor e lyste te zien kun je noa de categorie goan: Categorie: Vlamsche kunstschilder. --Zeisterre (overleg) 6 mrt 2018 18:27 (UTC)[reageren]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[brontekst bewerken]

WMF Surveys, 29 mrt 2018 18:40 (UTC)[reageren]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[brontekst bewerken]

WMF Surveys, 13 apr 2018 01:39 (UTC)[reageren]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[brontekst bewerken]

WMF Surveys, 20 apr 2018 00:48 (UTC)[reageren]

Zeg Zeisterre, 'k en juuste in 't Café etwadde bygezet i.v.m. vloek'n. Viend je gy oôk nie dat er wel heél vele in 't iengels stoat. Da kan toch de bedoêlienge nie zyn? Arsjiveren zoe misschiêns een iplossienge kunn'n zyn. Wat peiz je? Lotje (overleg) 7 jul 2018 11:27 (UTC)[reageren]

Doe gy moa...--Zeisterre (overleg) 7 jul 2018 18:17 (UTC)[reageren]
'K en 't zoveele meugelik tegoare gezet mo 'k vragen myn of os me nie beter een aparte bladzyde zoen moet'n en voer oll die informoatiê van Meta:Wikimedia:MassMessage. In 't begun van de moand enk myn Discuusje bladzyde ipgegeven voer informoatiê van Meta. 'k oop'n da tadde nu lukt. Lotje (overleg) 8 jul 2018 05:12 (UTC)[reageren]

nieuw --> nieëf[brontekst bewerken]

Allo Zeisterre, ip't risiko of da'k weëre ip m'n dunder krygn van joen, mo wa peisje der van voe de spellienge van nieuw iêr te verandern no nieëf?Lotje (overleg) 3 nov 2018 14:07 (UTC)[reageren]

(With thanks to Gebruker WereSpielChequers) Lotje (overleg) 23 dec 2018 12:00 (UTC)[reageren]

TV articles[brontekst bewerken]

Hello, I noticed that a lot of TV articles (mostly some of the ones by 70.190.228.32) are short, shouldn't they be longer? The ones 70.190.228.32 wrote that are short are:

Also short are:

Also shouldn't Home and away be moved to Home and Away? 2602:306:83A9:3D00:7952:B55D:2F35:3A66 4 apr 2019 22:47 (UTC)[reageren]

If nobody makes them longer, they will be deleted --Zeisterre (overleg) 5 apr 2019 08:41 (UTC)[reageren]
Who could do that though? Maybe if somebody could translate from another language (like English), but I can't do it because I don't know this language. I just noticed this when I looked at the category for TV series. I haven't seen most of these shows except for Sagwa the Chinese Siamese Cat (but a long time ago, when I was little), but I've heard of some of them like Kappa Mikey, Malcolm in the Middle, and Scrubs. The others I've heard of are Camp Lazlo, Stuart Little: The Animated Series, Mona the Vampire, Game Over, Here Comes Honey Boo Boo, and The PJs. However, I don't know that much about them. What I do know is that Malcolm in the Middle and Scrubs are sitcoms, while Sagwa the Chinese Siamese Cat, Kappa Mikey, Camp Lazlo, and Stuart Little: The Animated Series are cartoons (although that's kinda obvious in the case of Stuart Little: The Animated Series, since it has Animated Series in the title). However, a series I do know about is Liv and Maddie, which I didn't previously mention. It's short like these others, but has a cast list. The following information would be useful to that article:

Liv and Maddie, titled Liv and Maddie: Cali Style in its fourth season, is an American teen sitcom created by John D. Beck and Ron Hart that originally aired on Disney Channel from July 19, 2013 to March 24, 2017. The series stars Dove Cameron in a dual role as identical twin sisters with entirely different personalities who are best friends, with Liv being an actress who has returned to her home after four years of living in Hollywood starring in a popular television series called Sing It Loud!, and Maddie being basketball prodigy. The series revolves around Liv readjusting to normal family life after production on Sing It Loud! ended, as well as the two sisters being best friends despite their opposing personalities and different interests. The series also stars Joey Bragg, Tenzing Norgay Trainor, Kali Rocha, and Benjamin King, who portray Joey Rooney, Parker Rooney, Karen Rooney, and Pete Rooney, respectively. Joey and Parker are Liv and Maddie's younger brothers while Karen and Pete are their mother and father. In the final season of the series, Lauren Lindsey Donzis joined the cast as Liv and Maddie's younger cousin Ruby, who becomes their "sorta-sister". Her character replaced Pete, who was absent from the entire fourth season.

Also the cast list needs to be trimmed, because most of it is the minor and recurring characters, including guest stars. It's what takes up most of the article currently. I will try to trim that list, but can the information I just stated be added? Lauren Lindsey Donzis wasn't mentioned on the cast list either, despite being in most of the last season. Obviously, the article needs updating. 2602:306:83A9:3D00:E8AF:6E4C:BE55:7BEA 5 apr 2019 16:29 (UTC)[reageren]

Belle van Zuylen[brontekst bewerken]

Beste Zeisterre, Zou jij een artikel over Belle van Zuylen willen schrijven voor de Vlaamse Wikipedia? Graag. Van der Elst heeft een planetoide naar haar genoemd in 1991. Boss-well63 (overleg) 11 apr 2019 10:58 (UTC)[reageren]

Dag Boss-well63. Nu heb ik echt te weinig tijd, maar misschien komt dat ooit nog wel...Groetjes --Zeisterre (overleg) 12 apr 2019 08:35 (UTC)|[reageren]

I thank your edit on Sophora --Penarc (overleg) 13 jul 2019 14:23 (UTC)[reageren]

s,macnabiana[brontekst bewerken]

Thanks very much copyedit Sophora macnabiana--Penarc (overleg) 14 jul 2019 23:45 (UTC)[reageren]

S.macrocarpa[brontekst bewerken]

Thanks your copyedit, there --Penarc (overleg) 21 jul 2019 22:37 (UTC)[reageren]

Belle van Zuylen[brontekst bewerken]

Kan jij een artikel over Belle van Zuylen in het West-Vlaams vertalen? Graag Boss-well63 (overleg) 5 sep 2019 17:10 (UTC)[reageren]

Zeg, Zeisterre, weet je gy wa tad't ABN is voe den distel en 't zilt? 'k weet'n wel da tadde ziekt'n zyn an 't vel, mo k'zy wel e keê curieus wa tadde juuste is. Merci. :-) Lotje (overleg) 17 dec 2019 07:57 (UTC)[reageren]

Dag Lotje. Met e bitje te googeln èn 'k gevoendn da distel psoriasis is en 't zilt eczema: [3]. Ip de Nederlanstoalige wiki stoat er ook e link ip 't artikel.--Zeisterre (overleg) 17 dec 2019 10:28 (UTC)[reageren]

Beste, het lemma Ostens dialect op de nl.wiki is nog een beginnetje. Op basis van je bijdragen (en regio) zou het kunnen dat jij meer expertise hebt hiervan om dit te kunnen aanvullen. Voel je niet verplicht om dit op te nemen, maar wel vrij om dit te bewerken. ;-). Groet Vdkdaan (Gif mo sjette) 3 feb 2020 14:29 (CET)

New article[brontekst bewerken]

Hi my friend.could you please make page of joseph staline in your native language wikipedia? if yes please create article of joseph stalin.thank you very much.

Dag Zeisterre, olles goêd me joen? 'k Zatn te peiz'n dat er misschiêns een typisch woôrd vor is: moendkaptje, moendmasker. Nu da me in die Covid-19-affaire zitt'n en iedereên wakker moe word'n geschud damme da moet'n dragen peiz ek-k'ikke dat dadde iêr zoe kunn'n passn, of enk etwadde over 't hoofd geziên? Saluutjes. Lotje (overleg) 24 jul 2020 05:16 (UTC)[reageren]

Merci Zeisterre, voe je rappe reactje. Lotje (overleg) 30 ogu 2020 13:38 (UTC)[reageren]

Universal Code of Conduct[brontekst bewerken]

Hi Zeisterre

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (overleg) 12 ogu 2020 12:10 (UTC)[reageren]

Wikimediavrijwilligers werken nu al meer dan 18 jaar samen om de grootste verzameling vrije kennis sinds mensenheugenis te bouwen. In die tijd zijn we gegroeid van een kleine groep bewerkers tot een diverse gemeenschap van bewerkers, ontwikkelaars, Wikimedia-organisaties, lezers, donateurs en partners.

Maar we beseffen dat we nog veel werk moeten verzetten om onze ambitieuze visie te verwezenlijken: Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot een overzicht van alle kennis.

Soms hebben onze projecten en de gemeenschap van bijdragers geleden aan een gebrek aan richtlijnen die ons allen verbinden en die ons helpen om samen een omgeving te creëren waarin vrije kennis veilig, en zonder angst, gedeeld kan worden. Om dichter bij die visie te komen, moeten we ervoor zorgen dat iedereen die belangrijke kennis op onze projecten wil delen, zich prettig en welkom voelt. We hebben richtlijnen nodig die ons kunnen helpen om een constructieve en inclusieve plek te bouwen die aanmoedigt om vrije kennis te delen.

Verschillende gemeenschappen hebben het al eerder gehad over de nood aan universele gedragsregels. In mei 2020 heeft het bestuur van de Wikimedia Foundation een ‘Community Culture Statement’ gepubliceerd, dat de expliciete opdracht geeft om te werken aan nieuwe standaarden om om te gaan met intimidatie en om inclusiviteit in onze projecten te bevorderen. [4]

Deze universele gedragsregels zullen een aantal bindende, minimale standaarden bevatten die gelden voor alle Wikimediaprojecten, voor ieder van ons, voor medewerkers en vrijwilligers over heel de wereld. Dit zal impact hebben op ons werk als groepen, individuen en projecten, en het is dus cruciaal dat we allen deelnemen en onze mening delen over de universele gedragsregels, over hun aard, over wat deze gedragsregels horen te dekken en wat niet; en ook hoe dit onze groepen kan helpen, stimuleren of hinderen.

Nu is het moment om hierover te praten. Jullie gemeenschap is een deel van de Wikimediabeweging en jouw stem telt. Om te garanderen dat de stem van jullie gemeenschap gehoord wordt, nodigen we je uit om meer te lezen over de universele gedragsregels (universal code of conduct / UCoC) [5] en om vervolgens je mening en feedback te delen op de overlegpagina [6]. Voor meer flexibiliteit en om de taalbarrière te verkleinen: je bent van harte welkom om de Engelstalige hoofdpagina over de universele gedragsregels te vertalen naar je eigen taal [7]. Vervolgens kan jijzelf en je gemeenschap ervoor kiezen om meningen en feedback aan te bieden in je eigen taal. Bovendien: ook als de informatie over de universele gedragsregels nog niet vertaald is in je eigen taal, dan verwelkomen we antwoorden en reacties in verschillende talen bij discussiedraadjes die begonnen zijn in het Engels.

We sent you an e-mail[brontekst bewerken]

Hello Zeisterre,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (overleg) 25 sep 2020 18:54 (UTC)[reageren]

Man, man, man, zyk'ik blye da je gy wêere zyt. Woater en blôed gezwêet ék gezwêet omda'k nie wist'n of da'k ik dadde îer ollemolle juuste an't dôen was. Olles gôed mé joen in die vrêeselike tyd'n? Lotje (overleg) 15 dec 2020 06:38 (UTC)[reageren]

Relax!!! Joen ipjoagn is nie goewd vo de gezoendheid... ;-) --Zeisterre (overleg) 15 dec 2020 10:32 (UTC)[reageren]

Translation request[brontekst bewerken]

Hello.

Can you translate and upload the articles nl:Azerbeidzjanen and nl:Azerbeidzjaans in West Flemish Wikipedia? They certainly do not need to be long and detailed.

Yours sincerely, Multituberculata (overleg) 11 nov 2021 10:40 (UTC)[reageren]

Ha Zeisterre, ik ken der iene die veur een bloemlezing op zuuk is naor horrorverhalen (mit een baovennetuurlijk tintien dus) in minderheidstalen/niet-estandaardiseerde talen/bedreigde talen. Weet ieje toevallig of van (epubliceerde) horrorverhalen in 't West-Vlaams, of in 't Oost-Vlaams, Limbörgs enzowieder veur mien part? Ni'jluuseger (overleg) 25 nov 2021 13:06 (UTC)[reageren]

Ik kunn joen doa spytig genoeg nie by helpn, Ni'jluuseger. Ik zyn gin horrorfan, moa 'k goan e kè goewd peizn... ;-) --Zeisterre (overleg) 25 nov 2021 19:39 (UTC)[reageren]
Vlaamse volksverhalenbank --Zeisterre (overleg) 26 nov 2021 17:19 (UTC)[reageren]
Bedankt veur 't antwoord en de verwiezing in elk geval! Vrömd genog stiet in de Volksverhalenbaanke beveurbield bij een bepaolde sage 'Taal: Zuid-Limburgs', mar 't ienige wat online lek te staon is een samenvatting in 't Nederlaands. Naja, mien contact zuukt gien sagen en legendes, mar moderne verhalen daor as de schriever/schriefster van bekend is. Ni'jluuseger (overleg) 29 nov 2021 22:24 (UTC)[reageren]

How we will see unregistered users[brontekst bewerken]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

4 jan 2022 18:20 (UTC)

Patrôon:Infobox Belgische gemêente[brontekst bewerken]

Dag Zeisterre, olles nog in orde met joen? 'K zyn lange nie îer gewist. Eigentlik vraage 'k ik myn of oe da't komt dat er in da patrôon (lik by 't Patrôon:Infobox Belgische dêelgemêente) nie direct een fotootje in den infobox gezet ka word'n. Wiert er dor in den tyd bewust voe gekozen? Merci. Lotje (overleg) 9 apr 2022 14:57 (UTC)[reageren]

Dadde is van vo myn tyd. En me kunn da nie mè vroagn an de gebrukers LimoWreck, Foroa, D-rex of Tbc. Mor ik verstoan eigntlyk nie da je gy doa wakker van ligt. Misschiens zoe 't nuttiger zyn van e kêer een artikeltje te schryvn?...--Zeisterre (overleg) 10 apr 2022 18:38 (UTC)[reageren]
Och Zeisterre, k' en der ol dikkelst over gepeisd voer nog etwa te schryvn, moa achter ol die joaren vrêes 'ek da me spellienge voe van te schrêemen is. Dus liever an de kant bluvn zittn en iêr niêmand met oennôdig werk ipsulferen. Lotje (overleg) 14 apr 2022 14:06 (UTC)[reageren]
Dag Lotje. Ik zoen dat echt geirn hèn da je gy were etwa schryft. 't Is nie styf gêestig van hier allêne over te bluuvn en ik hèn al dikwyls gepeisd van hier te stoppn. Der is niemand die hier etwa goa zeggn over joen spellienge. Ik schryvn ook nie mêer echt volgns die regels van vroeger en ik experimenteern nog assan geirn ;-)... --Zeisterre (overleg) 14 apr 2022 18:01 (UTC)[reageren]
Beste Zeisterre, êest en vorol, e zoalig Poasfêeste :-) En, 'k gon d'er e kir ip peiz'n over wadde da'k misschîens kunn'n schryv'n. Met dien orlooge voe't moment lig et e bitje moeilijk. Lotje (overleg) 17 apr 2022 06:18 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, long time no see :-) 'k weet'n nie wat dat er goande is, mo 'kunn'n peiz'n dat er iêr etwa gebeurd is da nie klopt. Ku je gy ee ki kyk'n ? Lotje (overleg) 13 jul 2022 11:12 (UTC)[reageren]

Dag Lotje. 'k Zien echt nie in wat dat er hier nie zou kloppn?!?! En eigntlyk wacht ik nog assan ip een artikeltje van joen... ;-) --Zeisterre (overleg) 13 jul 2022 17:40 (UTC)[reageren]
Eêrlik gezeid 'k zoe nie weet'n over wa da'k zoe moet'n schryv'n. Ooit gok ik misschiên nog e ki in myn penne kruup'n, en 't zoe tonne ook best an de rebb'n moet'n vluven plakken moa je doe gy dadde iêr zo goêd :-) da'k nie in joen weg will'n zitt'n. Lotje (overleg) 14 jul 2022 05:21 (UTC)[reageren]

Zeisterre, we moet'n me iêr mee doên? Zeggen dat'ie in't Vlams moe klapp'n of geweunweg blokkêren? Merci Lotje (overleg) 30 jul 2022 14:48 (UTC)[reageren]

'k Zien nie in woarom dan me die mens zoen moetn blokkeern. J'hèt toch nieks misdoan! En 'k peizn da je nog lange goa moetn wachtn êer dat er etwien van Oekraïne in 't Vlams goa begunn klappn... --Zeisterre (overleg) 30 jul 2022 17:27 (UTC)[reageren]

Translation request[brontekst bewerken]

Hello.

Can you create the article nl:Laacher See, which is the third most powerful volcano in Europe after Campi Flegrei and Santorini, in West Flemish Wikipedia?

Yours sincerely, Multituberculata (overleg) 13 jun 2023 16:57 (UTC)[reageren]

Opheffen beveiliging[brontekst bewerken]

Hallo, zou je de beveiliging van Wikipedia:Café/Archief 20061022 willen opheffen? Tiedmied (overleg) 6 jan 2024 08:18 (UTC)[reageren]

Done. --Zeisterre (overleg) 6 jan 2024 08:59 (UTC)[reageren]

Dag Zeisterre, k'en do juste 't latste nieuws over 'em (zeg moa n'en update) toegevoegd en omda'k geziên aan da je gy in den tyd de bladzyde beveiligde tegen vandalisme, zoe dadde nu 't moment kunn'n zyn voe die beveiligienge were de drooien? 'K loaten't an joen over. Saluutjes. Lotje (overleg) 21 mrt 2024 14:56 (UTC)[reageren]