Wikipedia:SV V1.1 Evaluoasje

Van Wikipedia

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

SV V1.1 is ondertussen al ruim vier maanden in gebruik en we mogen gerust van een onverdeeld succes spreken. Velen onder jullie hebben het actief toegepast of hebben de nodige moeite genomen om 'oude' artikels in die spelling te zetten.

De bedoeling is om nu te polsen hoe deze spelling van het Standaardvlaams volgens jullie verder moet. Som op wat jij ervan vindt, welke regels er volgens jou mogen veranderd worden, of welke tekortkomingen er in het SV 1.1 zitten.

Deze evaluatie bestaat uit drie luiken:

 1. algemene indrukken + toepassing van het SV
 2. evaluatie van de bestaande regels uit SV 1.1
 3. spelling die niet in SV 1.1 staat beschreven maar er wel in zouden mogen komen

Iedereen is vrij in zijn reacties. Het is wel zo dat er logischerwijze meer rekening wordt gehouden met reacties van auteurs die de spelling zelf al hebben toegepast.

Foroa en Patrick modereren deze evaluatie. Wij zullen uw feedback als basis nemen om naderhand nieuwe of verbeterde voorstellen te formuleren.


Algemeen indrukken + toepassing van het SV[brontekst bewerken]

Algemene indrukken[brontekst bewerken]

 • SV is een schitterend middel gebleken om de spelling van de artikels op deze West-Vlaamse wikipedia vrij uniform te houden. Toch zit er heel wat dubbelzinnigheid in. Zo werden slechts sommige klanken gestandaardiseerd (SV: oud, buut'n, schrivn) ten koste van regionale varianten (oed, beut'n, schrievn, skrivn). Maar voor heel wat andere klanken is dit niet gebeurd: bringn/briengn, ges/gas, up/ip, dunne/dinne. SV is m.a.w. niet alleen onvolledig, het is ook dubbelzinnig. Volgens mij moeten we een keuze maken: ofwel verder standaardiseren, ofwel ruimte laten voor regionale uitspraakvarianten. --Patrick 12:48, 28 december 2006 (UTC)
 • Ik vind het SV een zegen voor de artikelschrijvers, en ik moet eerlijk zeggen: mijn recente artikelen geven een veel professionelere indruk dan mijn eerste schrijfsels, die in mijn eigen gebrouwen West-Vlams geschreven waren (pijn aan de ogen dat die soms doen ;-) ). Mijn algemene opmerking heb ik eigenlijk al in de SV1.2 gemaakt, en dat is dat ik vrees dat het SV teveel neigt naar het ZOWVL, omdat de kern-discussiegroep vooral bestond uit Zuiderlingen. Jammer genoeg hebben de Noorderlingen nog niet veel interesse getoond om het SV te 'globaliseren', misschien moeten we een aantal nieuwelingen direct aanspreken, zoals Zeisterre, Endriek,... En het is me nog altijd niet duidelijk waarom LimoWreck zich niet in deze discussie mengt.--D-rex 28 december 2006 (UTC)
 • SV heeft een groot deel van de grootste problemen aangepakt, en samen met de "rodering" van de schrijvers zie ik een grote vooruitgang in leesbaarheid en consistentie in de teksten. Waar je vroeger van dezelfde schrijver van sommige woorden twee of drie schrijfwijzen had, blijft er maar een meer over. Voor dit alleen alleen al is SV de moeite. Voor verdere opmerkingen zal je wel even moeten wachten. En inderdaad, opmerkingen en suggesties van niet-ZO WVL zijn onmisbaar voor iedere verdere evolutie. --Foroa 18:49, 2 januoari 2007 (UTC)
 • Om het summier te houden: SV, zoals het nu bestaat, krijgt van mij een 8/10. Het is een praktisch werkmiddel om de wildgroei aan spellingen in te dijken. Plus: het verleent een serieux aan de artikels. --Astro 18:59, 2 januoari 2007 (UTC)
 • Ik vind SV een hele goede zaak. Voor spelling heb je nu eenmaal regels nodig, anders wordt het onleesbaar. Maar ik denk dat je niet anders kunt dan bepaalde regionale verschillen toe te laten. Als een noorderling "gas" zegt kun je hem geen "ges" laten schrijven en geen "es" voor "is"...Ik heb er ook begrip voor dat iemand zich ergert als zijn "up" in "ip" veranderd wordt. En als ik als noorderling "worden" zeg, moet een zuiderling me de les niet spellen dat dit geen West-Vlaams is. Op die manier is het normaal dat veel noorderlingen afhaken. En dat kan toch de bedoeling niet zijn... --Zeisterre 08:57, 3 januoari 2007 (UTC)
Je vindt het SV een goede zaak, maar vind je er ook voldoende van het Noordelijk West-Vlaams in terug? --D-rex 21:40, 3 januoari 2007 (UTC)
Het enige waar ik als noorderling moeite mee heb is de "AN: ij". Voor de rest vind ik het prima. Doe zo voort. Jullie doen dat goed...--Zeisterre 22:14, 3 januoari 2007 (UTC)
 • Het nadeel van internet is dat sommige opmerkingen, zoals de discussie over het gebruik van worden als hautain kunnen aangevoeld worden, hoewel ik het een interessante discussie vind. Het medium en de schrijftrant laat niet altijd toe om subtiel te zijn en leidt gemakkelijk naar misverstanden. Een goede raad: als je je aangevallen voelt, wacht een dag alvorens te reageren. Maar laat ook niet na te reageren als je niet akkoord gaat.--Foroa 09:41, 3 januoari 2007 (UTC)
 • Ik ben geen taalman, maar wil toch een reactie geven: Foroa en Astro verwoordden reeds wat ik wilde zeggen, hoewel ik mij toch dingen blijf afvragen als piekens troef, piekns troef of piek'ns troef. Wat die up in ip betreft: als ik mij daar in het verleden aan bezondigd zou hebben, mijn excuses, het was uit onwetendheid. Tbc 13:10, 3 januoari 2007 (UTC)
Er is geen enkele reden om jou te excuseren Tbc, want daar gaat een deel van de discussies net over. Hoe moet je een woord schrijven? Dit is een eenvoudige vraag, maar SV geeft daar geen duidelijk antwoord op. Het SV zegt niet alleen hoe je sommige klanken moet schrijven, zoals: schrijf i voor AN-ij bijv. Maar ook hoe je sommige woorden (nadruk op sommige) moet schrijven: alle woorden met AN-ij moeten een i krijgen in het SV. Het SV doet m.a.w. uitspraken over klanken en woordkeuze maar is in beide gevallen onvolledig.
Misschien is ons vertrekpunt verkeerd gekozen. Ipv te vertrekken van de AN-spelling, moeten we vertrekken van de West-Vlaamse uitspraak en daar een spelling voor vinden. Ik weet dat Foroa daar helemaal geen voorstander van is, maar wil daar toch over discussiëren. Het kan alleen maar verrijkend werken. --Patrick 13:18, 6 januoari 2007 (UTC)
 • Mijn algemene indruk is dat het uitgangspunt ergens verkeerd is. Ik heb ondertussen wel één en ander gelezen van de historiek etc. en begrijp ook dat één en ander gevoelig ligt. Toch heb ik de indruk dat we meer een soort spraakhandleiding van het west-vlaams voor anderstaligen aan het schrijven zijn ipv wat anders. Het West-Vlaams wordt algemeen beschouwd als dialect van het Nederlands. Hierdoor trachten we een spelling op te stellen die aanvaardbaar is voor Nederlandstaligen. Het uitgangspunt is hier dan dat het Nederlands onze moedertaal is. Voor mij is dit alleszins niet het geval. De enige wijze waarop ik het Nederlands echt treffelijk meester ben is schriftelijk. Voor het overige denk, praat en droom ik in het West-Vlaams. Wanneer ik mij noodgedwongen in het AN moet uitdrukken, dan blijft dat voor mij een vreemd gevoel: ik kan het wel, ik kan het goed, alles klopt, maar het is zonder gevoel, technisch, vlak ... : het ligt me gewoon niet. Zodra ik de kans heb schakel ik terug over op mijn echte moedertaal: het West-Vlaams. Ik vind dan ook dat het West-Vlaams beter verdient dan de status van boertig-AN-dialect. Het West-Vlaams mag wat mij betreft behandeld worden als een afzonderlijke taal, waarvoor nu toevallig nog geen (officiële) spelling- en grammaticaregels bestaan. Vanuit die optiek hoeven we geen enkele schroom te hebben om leentje-buur te spelen bij andere talen, of het nu het Nederlands, Frans, Zweeds, Engels, Duits of Afrikaans is. Het is niet omdat iets in het AN op een bepaalde wijze wordt geschreven, wij het daarom per se anders moeten gaan doen. Immers: Het West-Vlaamse dialect, vooral dat van de zo belangrijke handelsstad Brugge, heeft de eerste bijdrage geleverd aan de standaardisering binnen het Middelnederlands ... (http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlaams). Het Middelnederlands, dat uiteindelijk mee aan de basis ligt van het AN ... . Wat belangrijk is, is te beseffen dat we als taal een schrijfwijze moeten vinden die een variabele uitspraak mogelijk maakt. Elke streekvariant moet aanzien worden als dialect van het Algemeen West-Vlaams. (vanuit die optiek vind ik ook de keuze voor SV fout, beter ware het SWV/AWV te gebruiken) Variabele uitspraak van de standaardtaal is een algemeen gegeven, en dit wereldwijd. We zien het in elke taal, op elk continent. In Engeland zegt men "laast", in de States "lèst", toch schrijven ze beiden LAST. Waarom ? Omdat dit zo is afgesproken. Het verhoogt de begrijpbaarheid van de te lezen tekst, eens men zich vergewist heeft van de afspraak ivm de uitspraak. Het is dus onzinnig om elke uitspraakvariant te gaan omzetten in een afzonderlijke spelling. Eveneens is het zelfs niet nodig om de uitspraak van de "meerderheid" te hanteren als spellingregel en dit dan op z'n AN-fonetisch te gaan weergeven. Een algemene spellingregel die de mogelijkheid in zich draagt om variabel te worden uitgesproken dient dus steeds de voorkeur te genieten, in zoverre dat het uiteraard mogelijk is. Daarbij kan het ook best nuttig zijn om oude schrijfvormen van het Nederlands (zoals het gebruik van Y - GH - ISCH etc) opnieuw in te voeren, of dan toch tenminste in overweging te nemen. Immers: "Het West-Vlaams is het Nederlandse dialect dat het meest kenmerken van Middelnederlands overhoudt" (http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlaams). Maar dus ook bv een duidelijk en correct gebruik van leestekens en in het Nederlands onbekende letters als bv Æ Œ Ø kunnen in overweging worden genomen indien het erom gaat een specifieke klank te gaan schrijven op een voor iedereen aanvaardbare manier. Zo zouden we kunnen komen tot een gestandaardiseerde West-Vlaamse schrijfwijze. Van daaruit kunnen dan diverse projecten verder opgestart worden: verklarende woordenboeken, vertaalwoordenboeken, spellingcheckers voor tekstverwerkers, een eigen toetsenbord-layout, etc ... Echter, pas als we bereid zijn te erkennen dat onze taal als een volwaardige taal kan worden aanzien en we de schaamte voor ons "boertige dialect" hebben overwonnen, dan pas zullen we ertoe kunnen komen om ons er overheen te zetten dat onze taal niet per se in fonetisch AN geschreven moet worden.

Ik zal dan ook trachten mijn steeentje bij te dragen door gestructureerde, voldoende beredeneerde en geargumenteerde opmerkingen en alternatieven voor te stellen om tot dat doel te komen. En ik zal mijn bijdragen dan ook geleidelijk aan aanpassen aan het West-Vlaams, zoals het zou moeten zijn. --eeeceee 15:58, 23 januoari 2007 (UTC)

Heel interessant! Ik kijk uit naar je volgende bijdrage, Eeeceee...--Zeisterre 16:33, 23 januoari 2007 (UTC)
inderdaad, heel zinnig! --Endriek 22:06, 23 januoari 2007 (UTC)

Een opinie met véél terechte opmerkingen. Vooral die nieuw in te voeren tekens openen interessante perspectieven. Toch een paar randopmerkingen: Het is dus onzinnig om elke uitspraakvariant te gaan omzetten in een afzonderlijke spelling, zeg je. Dat doen we ook niet. Zo schrijven we bvb. "sch" in schoen - ook de mensen van Kortrijk die dit uitspreken als "skoen". En beetje off-topic misschien: als je je zelfverzekerd voelt in je West-Vlaams (en het niet beschouwt als een boertig dialect), dan zal je zo sterk staan dat je ook het Nederlands liefdevol kan omarmen. Je hoeft je heus niet krampachtig tegen het AN af te zetten, om respect voor je West-Vlaams af te dwingen. AN staat mijlenver af van West-Vlaams. Verkavelingsvlaams: dàt is onze vijand ;-) --Astro 12:17, 31 januoari 2007 (UTC)

 • Wat mijn algemene indruk betreft, wil ik er voor alle duidelijkheid bijzeggen dat het geenszins de bedoeling is het reeds gedane werk af te breken. Ik kom hier jammer genoeg net om de hoek kijken (dankzij een vermelding in één of ander tv-programma), en dan zal het misschien lijken of ik alles wil veranderen, afbreken, teniet doen ... Verre van ! Het gedane werk is gigantisch. Er is een algemene discussie over hoe het zou moeten zijn, door mensen die interesse hebben in het onderwerp. Er zijn sub-discussies over specifieke regels, over specifieke uitspraakvarianten, over specifieke woorden. Er is een studie uitgevoerd naar procentuele verdeling van de uitspraakvormen en zoveel meer. Al dit werk heeft geleid tot een eerste echte verzameling van regels over hoe het West-Vlaams geschreven moet worden. Tegelijkertijd is echter ook duidelijk geworden hoe complex de zaak eigenlijk wel is, hoe moeilijk het is om een voor iedereen aanvaardbare schrijfwijze te vinden. Zeker als we op z'n Nederlands willen schrijven wat we in het West-Vlaams horen. Schrijven we iets eerder op z'n Kortrijks, dan zijn die van Brugge "malcontent", doen we het op z'n Brugsch (schrijven bedoel ik dan :-) ), dan zijn die van Poperinge weer ontevreden. Vanuit mijn specifieke situatie heb ik ruime ervaring met verschillende varianten: ik woon te Maldegem (dat trouwens bij WVL geannexeerd zou moeten worden), ben opgegroeid in Knokke, mijn ouders zijn van Brugge, mijn stiefmoeder uit de regio van Torhout. Ik heb vrienden uit het Kortrijkse, collega's van Tielt, kennissen in Aardenburg (NL) en ga zo maar door. Ik ben er ook zeker van dat ik hier niet de enige ben. Allemaal spreken we dezelfde taal, maar toch net weer iets anders. Het is vanuit die optiek dat ik er, zoals hierboven reeds vermeld, voor pleit om tot een "gestandaardiseerde-afspraak-spelling" te komen. Dat dit soms inhoudt dat ik van mening ben bepaalde regels rigoureus te willen wijzigen is een gevolg van dat pleidooi. Neem mij dit niet kwalijk, het betreft tenslotte slechts voorstellen, die openstaan voor discussie ...--eeeceee 02:55, 24 januoari 2007 (UTC)
 • Een voorbeeld van wet er gebeurt als we fonetisch gaan schrijven, zou het onderstaande kunnen opleveren (voor het gemak hou ik hier geen rekening met de reeds opgestelde Sv regels): Da hijpluumdu cicijn oer vel ès hael
ij als in onmiddellijk => doffe e
enkele u als in geluk => doffe e
i in open lettergreep => ie
oe als in foetus => eu
è als in élève => is
c als in cavallerie
ae als é in Caesar (zoals vroeger zo werd uitgesproken)
h ter vervanging van de g
Lijkt me dus volledig correct geschreven West-Vlaams, als we ervan uitgaan de dingen te schijven zoals we ze horen ?--eeeceee 10:50, 26 januoari 2007 (UTC)
Bedoel je nu dat je een SV wil opstellen die tot bovenstaande zinnen leidt? Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik de zin 5 keer heb moeten lezen voor ik ze begreep. Willen we echt zo'n hoge drempel creëren voor onze lezers? Moeten we niet een minimum aan herkenbaarheid behouden? Verder respecteer ik je bijdragen, en het zou interessant zijn mocht je aanwezig kunnen zijn op de 2de gebruikerbijeenkomst (zie Wikipedia:Café#Belangrik: vôorstel voo een twêede VLS gebrukersbieêenkomste en Wikipedia:Café#Iproep voo een twêede VLS gebrukersbieêenkomste) die we binnenkort organiseren en precies over zulke zaken zal gaan. --D-rex 19:06, 26 januoari 2007 (UTC)
Nee zeker niet de bedoeling dat we het zo gaan schrijven, net bedoeld om aan te tonen dat de algemene regel die zegt dat we iets schrijven zoals we het horen quasi niet bruikbaar is, er moeten duidelijke afspraken komen over één schrijfwijze van één woord, waarbij getracht wordt een streekvariabele uitspraak mogelijk te maken, denk ik ... --eeeceee 01:00, 27 januoari 2007 (UTC)
Zeer zeer moeilijk om af te komen naar bijeenkomst wegens slechts 4 weekends op het jaar dat ik niet moet werken, helaas ... --eeeceee 01:08, 27 januoari 2007 (UTC)
 • Zo kun je met alle talen grapjes maken , vb in 't Engels: ghoti
  • gh --> f zoals in enough
  • o --> i zoals in woman
  • ti --> sh zoalsin option
  • ghoti moet uitgesproken zijn als fish
 • --Foroa 11:18, 26 januoari 2007 (UTC)
In 't Engels wordt duidelijk niet fonetisch geschreven...--Zeisterre 11:57, 26 januoari 2007 (UTC)
Slechts ter info: Het Engelse gh in "enough" is een klankverschuiving naar de "f" van de wvl "h" cfr het AN "genoeg" dat in het wvl als "ghenough" zou kunnen worden geschreven. ZIj behouden dus historische schrijfwijzen, al is de klank niet meer overeenstemmend.--eeeceee 14:57, 27 januoari 2007 (UTC)
 • Te lezen op website van Nederlandse Taalunie ([1]): "Spelling berust op afspraken die we volgen als we gesproken taal vastleggen op papier of met de tekstverwerker. Die afspraken zijn bedoeld om het schrijven en lezen zo vlot en efficiënt mogelijk te maken. Daarbij proberen we een woord altijd op dezelfde manier te schrijven." Zynder legghen hier duydelik uyt wat da 'k ik eygentlik willen: uniforme schryfwyze (me variabele uytsproake). --eeeceee 10:03, 14 februoari 2007 (UTC)

Introductie in het SV en begeleiding van nieuwelingen[brontekst bewerken]

Persoonlik vind ik het moeilijkste de introductie in het SV van nieuwelingen. Sommige zijn gelukkig als er meegewerkt wordt aan een artikel dat groeit, anderen apprecieren het totaal niet. Sommigen schrijven bijna puur fonetisch zodat correctie altijd wat dansen op een slappe koord is. Ik denk dat ik ook op gebied van correctie soms wat te ver ging, maar omdat ik hoe langer hoe beter de streekverschillen ken, is dat (hoop ik) redelijk geworden. Ik bemerk echter wel dat het groepswerk uiteindelijk de kwaliteit van de teksten serieus verbetert. Een duwtje naar het SV toe lijkt mij meestal onvermijdelijk.

Suggesties/opinies voor introductie en begeleiding van beginnelingen naar het SV en wikipedia in het algemeen zijn meer dan welkom. --Foroa 09:41, 3 januoari 2007 (UTC)

Inderdaad een delicaat punt. Hoe corrigeer je teksten van nieuwelingen zonder die af te schrikken? Denk dat dit een typische job is voor alle ouwe rotten hier: verwijs hen naar de SV-regels, hen voorzichtig uitleggen dat je artikels best anders aanpakt of structureert, hen wijzen op de hier algemeen aanvaarde regels o.a. inzake taal... En de een is daar beter in dan de ander; LimoWreck bijvoorbeeld zou ik niet te veel zo'n dingen laten doen, om geen namen te noemen (no offence Limo ;-) --Patrick 12:59, 6 januoari 2007 (UTC)

Toepassing van het SV[brontekst bewerken]

Wanneer moeten de SV-regels precies worden gevolgd? En moeten dan alle regels worden gevolgd of niet?
Ik verwijs naar een eerdere reactie van Foroa (zie Evaluatie SV 1.1 voor context) :

Mijn voorstel als eerste stap, die ongeveer een gelijkaardig resultaat zal geven als Patricks voorstel, bestaat erin niet de eigenlijke SV te veranderen, maar zijn toepassingsregels. Mijn voorstel is dus om bij het SV 1.1 te voegen:

 • Toepassing SV
  • Volledig Voor systeem teksten, menu's, categorie, templates en hun parameters
  • Verkiesbaar voor artikelnamen, hoofdpagina's, portalen en globale niet streek gebonden teksten
  • Gedeeltelijk voor de andere teksten

Een niet volledige SV betekent dat de volgende streekgebonden regels mogen genegeerd worden:

 • AN-ij (niet-finaal) Schrijf min lif of mien lief
 • AN-o Schrijf o jong, blond, ond of joeng, bloend, oend
 • AN-ou Schrijf ou out, goud of oet, goed
 • AN-ui Schrijf u[u] vuuf brune muuzn, of veuve breune meuzen

Het heeft geen zin om hiervoor de twee gebruikelijke schrijfwijzen te gaan normeren omdat die toch uniform zijn.

Ik denk dat we een minimale SV gaan moeten definiëren om wildgroei in spelling en accenten (met onduidelijke uitspraakregels) te vermijden. (ae, aë, doën, öo, ...) --Foroa 08:11, 5 januoari 2007 (UTC)
Ofwel moet het SV meer de spelling van klanken vastleggen zonder op te leggen wanneer je die moet gebruiken. Nu 'moet' je de ij van kijken, zijn schrijven als kik'n, zin. Het valt te begrijpen dat dit tegenstand oproept bij wie die woorden anders uitspreekt want die gaan onmiddellijk de 'i' als een AN-i gaan lezen en herkennen zich niet in die spelling. (Maar na een poos went dit wel als je 't mij vraagt.) Concreet zou dit betekenen dat het SV dan bijvoorbeeld zegt:
 • schrijf ie wanneer je een ie hoort als in 'vier' --> kiek'n (AN kijken) voor NW WVL
 • schrijf ei wanneer je een lange Franse è hoort --> peird (AN paard) voor ZO WVL
 • schrijf êê wanneer je een lange e hoort zoals in 'pet' --> pêêrd (AN paard) voor NW WVL
 • schrijf û wanneer je een korte eu hoort --> ûs (huis) voor ZO WVL
 • schrijf uu wanneer je een uu hoort als in 'muur' --> muus (muis) voor NW WVL
 • enz.
Groot nadeel is natuurlijk dat eenzelfde woord zo op 2, 3, 4 wijzen kan geschreven worden. Maar het enige andere alternatief is dat iedereen zich conformeert aan de unieke SV-spelling, ook al leunt die niet helemaal (of helemaal niet) aan bij iemands concrete uitspraak. --Patrick 12:53, 6 januoari 2007 (UTC)
 • Ik zou voorstellen om de bestaande SV te behouden zoals ze is. Een aantal kleine aanpassingen kunnen doorgevoerd worden, enkel waar strikt noodzakelijk. Het gebruik van de toepassingsregels kan zoals hierboven geschreven "niet-volledig". Men kan dan vervolgens op basis van de evaluatie van SV 1.1 werken aan SV 2.0. Die SV 2.0 zou dan strikt moeten worden toegepast door alle schrijvers. SV 2.0 moet dan bestaan uit een volledige set van spellingregels die toelaten elk gegeven West-Vlaams woord correct te gaan schrijven. Na SV 2.0 kan serieus gestart worden met grammatica. Dan komen we tot SV 3.0. Na evaluatie van beide samen komen we dan tot 4.0. Alle tussenversies van 2.0 tot 4.0 worden dan kleine wijzigingen die nodig aangepast moeten worden. Voor we echter overgaan tot het invoeren van een SV 2.0 zou ik voorstellen om de wijzigingen geleidelijk aan in te voeren en te "verplichten". Als we bv. de letter A door Д en de letter B door Ж willen vervangen dan kan dit in tussenliggende versies bv 1.11 / 1.12 / 1.13 etc Elke nieuwe verandering gebeurt pas als er een algemene consensus is over die verandering en wordt dan doorgevoerd en verplicht. Na versie 1.99 zijn we dan stapsgewijze gekomen tot de laatste veranderingetjes die ons de 2.0 versie moeten brengen, die dan algemeen verplicht kan worden gesteld. --eeeceee 03:12, 24 januoari 2007 (UTC)

Evaluatie van de bestaande regels uit SV V1.1[brontekst bewerken]

Verhoudingen met AN[brontekst bewerken]

Toepassing AN-regels[brontekst bewerken]

 • De algemene toepassing van de AN-regels lijkt me het meest logische vertrekpunt. Het is niet onze moedertaal, maar wel de taal waarin we hebben leren schrijven.
Ikzelf heb nog geen enkele SV spellingsregel toegepast, (dat zal ik wèl doen naarmate ik vorder doorheen mijn tocht door de regels) gewoon omdat Nederlands tot op heden mijn schrijftaal was. Op termijn is het wel mijn wens om te komen tot een volledige set van regels, inclusief volledige grammatica en alles erop en eraan, zodat deze regel later gewoon geschrapt zou kunnen worden.--eeeceee 03:24, 24 januoari 2007 (UTC)
Van ambitie gesproken ;-) --Patrick 10:00, 24 januoari 2007 (UTC)
Let wel, ik zeg duidelijk "op termijn". Wat die termijn is laat ik in het midden, misschien binnen pakweg 50 jaar ?  :-) --eeeceee 21:11, 24 januoari 2007 (UTC)
 • ...

Algemene Spellingsregel[brontekst bewerken]

 • Met deze algemene regel heb ik het wat moeilijk. het is duidelijk wat de algemene bedoeling is, en daar kan ik me uiteindelijk wel in vinden.
Echter, deze regel staat als 2e in de rij en zegt: "De algemene regel is dat we in het SV de West-Vlaamse uitspraak volgen" Deze regel hoort eigenlijk eerder een principe te zijn, waarnaar we ons moeten richten bij het opstellen van de regels, en geen eigenlijke regel op zich. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste hebben we de streekvariabele uitspraak van bepaalde woorden. De regel zoals die nu is laat dus diverse schrijfwijzen toe wat voor verwarring kan zorgen. Daarenboven trachten we een bepaalde uitspraak met AN lettercombinaties weer te geven, lettercombinaties die niet altijd 100% toereikend zijn om de exacte klank weer te geven, althans niet indien deze lettercombinaties uitgesproken worden zoals ze in het AN behoren uitgesproken te worden. Dat is dan ook mijn tweede opmerking: in feite moeten we eerst eens gaan vaststellen hoe een bepaalde lettercombinatie als klank kan/moet worden uitgesproken.
Ik zal dit trachten te illustreren aan de hand van de gegeven voorbeelden:
a/ de EU klank in MEUR: is dit een eu als in het AN: "de koe wandelt door de deur" of is dit zoals in "de koe zegt beuh" ?
b/ de EI klank in PEIRD: is dit als in "De Antwerpse Meir" (± zoals de franse è in "élève") ? of zoals in het AN "wel" (maar dan langer) ? of in AN als in "ei, zeil, kei, " (waarschijnlijk geen kat die het laatste zal zeggen).
Hier zien we dat of één lettercombinatie uit het AN variabel kan worden uitgesproken, of dat men tracht een bepaalde klank fonetisch weer te geven terwijl die in het AN anders klinkt dan men had bedoeld. Het is voor mij duidelijk dat het AN-fonetisch-schrijven dermate veel beperkingen in zich draagt dat daarvan afgestapt moet worden.
Er zijn diverse mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Één ervan zou kunnen zijn om bv. de EU klank die we gebruiken in woorden als MEUGEN (die dan klinkt als DEUR), te gaan vervangen door de letter Ø, zoals dat ook zo is in het Deens, Faroërs, en Noors. Varianten hierop bestaan ook in andere talen: Ө in het Cyrillisch alfabet, en Ö in het Turks, Fins, Zweeds, IJslands, Duits, Ests en Hongaars. De afspraak kan nu zijn dat we Ø uitspreken als in het AN Deur, wat ons een algemene regel geeft die stelt dat we alle woorden met die klank zo gaan schrijven. bv; døre, møgen, zøne, løgen, døgniet, etc. In eerste instantie lijkt dit verregaand, maar eens je eraan gewend bent is het niet meer dan vanzelfsprekend. Dit zou de oplossing zijn die het meest in overeenstemming is met andere talen. Echter, evengoed kunnen we afspreken om de letter Ø te gaan gebruiken om te zeggen: " De koe zegt bø. Deze klank is minder voorkomend, en dus zal het gebruik van de letter ø dan ook minder voorkomen. Net daarom ben ik voorstander van het eerste, al was het maar omdat het zo schattig staat ... Øn nø gø'k støppøn vør vønøvønd :-) --eeeceee 19:36, 25 januoari 2007 (UTC)
Misschien dat ik hier toch nog moet toevoegen dat de letters Ø, Ö, en Ө varianten zijn op Œ, zoals we die kennen uit het franse "cœur" of uit plaatsnamen als "Belœil". De Œ werd ook gebruikt in middeleeuwse geschriften ter aanduiding van de klank "OI" in woorden die waren ontleend aan het oud-grieks, zoals bv in woorden als fœtus, wat nu in het AN over het algemeen als "feutus" wordt uitgesproken. Mijn voorkeur voor Ø is enkel gebaseerd op de duidelijke "EU"-(uit deur)-uitspraak van die letter. "De klank uit "de koe zegt beuh", kan dan eventueel als bøu of bøh of gewoon als beuh worden geschreven).
Uiteraard is dit slechts een voorlopige algemene regel die zegt dat de klank EU als Ø wordt geschreven. In een later stadium is het steeds mogelijk om voor specifieke woorden een specifieke schrijfwijze te gaan bepalen, indien we zien dat 1 bepaald woord door regionale uitspraakverschillen verschillend wordt geschreven, dat is echter iets dat de praktijk dan moet uitwijzen, de letter Ø op zich kan echter wel variabel worden uitgesproken, indien dit in een specifieke regio zo is voor al die woorden die we nu met Ø zouden schrijven. --eeeceee 20:58, 25 januoari 2007 (UTC)
Ik vind persoonlijk de Ø toch wat te verregaand, en ben feitelijk voorstander van EU. Ik zou dan in "de koe zegt beuh" bv " "de koe zegt BOEU" schrijven. --eeeceee 15:00, 27 januoari 2007 (UTC)

Eigennamen[brontekst bewerken]

 • Wat deze regel betreft één kleine opmerking: persoonsnamen die een geschiedkundig karakter hebben worden heel vaak wel vertaald. cfr Karel de Stoute / Charles the Bold / Karl der Kühne en in het Frans: Charles de Temerige / Charles le Téméraire / Charles le Hardi / Charles de Valois-Bourgogne / ...
De vraag kan gesteld worden of we hier de originele naam nemen, de AN naam gewoon overnemen of de AN-naam verwestvlaamsen. De huidige oplossing lijkt me alleszins de meest eenvoudige, maar de naam verwestvlaamsen lijkt me dus zeker niet onlogisch. --eeeceee 09:05, 26 januoari 2007 (UTC)
 • De aangehaalde namen zijn wat mij betreft geen eigennamen, maar lapnamen. Enkel eigennamen moeten origineel blijven. Uitzonderingen op de eigennamen, zoals gemeenten en landen zijn duidelijk in SV 1.1 gestipuleerd.--Foroa 09:29, 26 januoari 2007 (UTC)
 • Ik haalde het voorbeeld van Karel de Stoute enkel aan als voorbeeld, omdat het als voorbeeld expliciet vermeld staat in SV 1.1 als zijnde een persoonsnaam. Wat de namen van WestVlaamse gemeenten betreft vind ik dat die door iedereen geschreven moeten worden zoals ze ter plaatse uitgesproken worden. De exacte schrijfwijze moet dan wel achteraf worden bepaald, volgens de juiste SV regels --eeeceee 11:21, 26 januoari 2007 (UTC)
"Knokke" wordt niet gemakkelijk ! :) De "k" wordt daar vervangen door 'n glottisslag...--Zeisterre 11:41, 26 januoari 2007 (UTC)
Klopt als een bus. Vandaar mijn pleidooi tegen de glottislag. Het voorbeeld van "trekken" maakt het duidelijker: In Knokke zeggen ze "trè-en" elders "trekk'n" of "trekn" of "trekkn" of whatever, als iedereen trekken schrijft is er echter geen vuiltje aan de lucht. Er is echt geen één (echte) knokkenaar die de dubbele k zal uitspreken, ook al staat ie daar geschreven ... --eeeceee 17:13, 26 januoari 2007 (UTC)
De enkele en dubbele k wordt op veel plaatsen opgegeten; hoe platter er gesproken wordt, hoe meer ze verdwijnt. Probeer maar in Oarelbe'e van Kno'e of en kla'e, sproa'e of ba'en te klappen. Maar ergens vind ik dat de k klank blijft hangen, maar misschien is het omdat ik weet dat die er is. --Foroa 18:56, 26 januoari 2007 (UTC)

Artikelnamen in Wikipedia[brontekst bewerken]

 • Ik ben voorstander om die uitsluitend in het sv toe te laten, en daar ook over te waken. --Patrick 01:15, 21 januoari 2007 (UTC)
 • ... met een beperkt aantal uitzonderingen die zeer zwaar streekgebonden zijn, zoals de lokale dorspnamen bv Koeigem, Toeroet, Kookloare, ...--Foroa 07:46, 21 januoari 2007 (UTC)
 • "Als de titel van een artikel in Wikipedia een eigennaam is, volgt men de officiële normale spelling" Dit is in strijd met voorgaande regel over het schrijven van eigennamen.--eeeceee 09:08, 26 januoari 2007 (UTC)
Ja maar met uitzondering van steden en gemeenten, die werden al van in het begin op z'n WVL gespeld. Er zouden wel doorverwijzingen moeten bestaan voor de AN-gemeentenamen --Patrick 12:00, 26 januoari 2007 (UTC)

Streekonafhankelijk West-Vlaams[brontekst bewerken]

Finale -en[brontekst bewerken]

 • Is deze regel ook van toepassingen op finale -er zoals in bakker? Is het bakker, bakkr of bakk'r? Nu niet echt duidelijk. --Patrick 12:12, 28 december 2006 (UTC)
 • Mijn voorkeur gaat naar "bakk'r" (glottisslag). --Zeisterre 08:48, 4 januoari 2007 (UTC)
De mijne ook. Tbc 21:48, 10 januoari 2007 (UTC)
Ik zou zeker ook met afkappingsteken werken om die "glottislag" duidelijk te maken. Want zelfs dat geeft nog onvoldoende weer dat die "k" eigenlijk niet echt uitgesproken wordt! --Endriek 14:31, 20 januoari 2007 (UTC)
"k" niet uitgesproken? Ook dàt is een lokaal fenomeen. In sommige streken (de mijne) hoor je die "k" daar overduidelijk. User:Astro
Bakk'r of bak'r? Als de doffe e wegvalt door de glottisslag wordt de vorige lettergreep sowieso gesloten. Dus is de dubbele medeklinker eigenlijk niet nodig!?! (idem zet'n, kom'n, pup'n...) --Zeisterre 20:18, 21 januoari 2007 (UTC)
Had gisteren eigenlijk ook al getwijfeld om "bak'r" voor te stellen, maar vermindert misschien toch wel de leesbaarheid voor iemand die de "regels" niet kent? --Endriek 21:00, 21 januoari 2007 (UTC)
 • Volgens de regel "Als de grondvorm[ eindigt op -n dan valt de laatste lettergreep weg (nooit een dubbele n aan het einde)". Dit betekent dat van al de basiswoorden eindigend op -n geen meervouden of werkwoorden meer kunnen geschreven worden. Turnn, domeinn, Mêenn, reegnn, ... kunnen dus niet. Gelukkig dat de regel omzeggens niet toegepast wordt... Anderzijds verbiedt de regel binn (binnen). --Foroa 17:06, 20 januoari 2007 (UTC)
Volgens mij klinkt "rin, bin", turn..." anders dan "rin'n, bin'n, turn'n..." --Zeisterre 17:40, 20 januoari 2007 (UTC)
Juste doarom, de regel vervoagt de uutsproake en vermindert de leesboareid. --Foroa 17:46, 20 januoari 2007 (UTC)


Er is inderdoad veel onduidelijkheid over de schrijfwijze van woorden als binnen, wonen, vinden, honden. Nu komen we letterlijk vanalles tegen: bin/binn/binn'/binn'n, weun/weunn/weun'n, vin/vinn/vind'n, oendn/oend'n/oenkdn/oen'n/oenn/on.... Hier is werk aan de winkel! Ik zet de alternatieven even op een rij en geef er mijn bedenkingen bij.

 1. bin, weun, vin, on/oen is wellicht té fonetisch en schrikt daarom af. Al geeft deze schrijfwijze de uitspraak heel goed weer. Het probleem is alleen dat de lang uitgesproken n aan het eind in deze spelling niet naar voren komt.
 2. binn, weunn, vinn, onn/oenn geeft wel aan dat de n aan het einde lang is, maar er klopt hier iets niet als je 't mij vraagt, en wel voor twee redenen. (1) Wat is de regel eigenlijk: finale -en helemaal weglaten? Zal wel niet want dit doen we anders nooit. En als dit de regel zou zijn dan zou het weun moeten zijn. Dus is bij weunn enkel de -e- weggevallen. Maar dan moeten we consequent zijn en binnn schrijven, en niet binn. (2) 2x dezelfde medeklinker aan het einde levert een zeer vreemd woordbeeld op, dit doen we anders nooit.
 3. binn'n, weun'n vind ik niet logisch (1) omdat het apostrof staat voor de glottisslag terwijl er hier van een glottisslag helemaal geen sprake is. Woorden als bluuvn, kiezn worden toch ook niet met glottisslag geschreven - enkele uitzonderingen niet te na gesproken. (2) binn'n, weun'n verwijst eigenlijk naar de AN-uitspraak (binnen, wonen) terwijl je in het West-Vlaams enkel bin, weun hoort. Het apostrof verwijst hier dus naar een AN-lettergreep die in het West-Vlaams niet meer bestaat. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat we West-Vlaams op z'n Nederlands gaan schrijven?
 4. vind'n, ond'n/oend'n heeft het voordeel dat het gemakkelijk te lezen is, maar ligt wel ver van de echte uitspraak, van de -d'n hoor je in het WVL niets.

Wat ik voorstel voor woorden die in het AN eindigen op -nen, -nnen- en -nden: volg de WVL uitspraak en hou het altijd op -n.

 • -nen → schrijf -n: wider weun ier ol lange
 • -nnen → schrijf -n: bin, win
 • -nden → schrijf -n: vin, on

Graag meer reacties aub. --Patrick 01:08, 21 januoari 2007 (UTC)

Ik vind'n dat "bin, weun, vin, oen" de uutsproake, absoluut nie goed were gift.. Ik zin voorstander om "bin'n, weun'n, vind'n en oend'n" te schryvn. In "bin'n en weun'n" oor je inderdoad gin glottisslag moa wel 'n sôorte "nasaal ploftje". En vo myn mag da geschreevn word"n met 'n apostrof...--Zeisterre 20:40, 21 januoari 2007 (UTC)
akkoord met Zeisterre, want uitspraak is in dit geval toch ook wel regiogebonden. Ik spreek "oen'n" anders uit dan mijn vrouw die eerder "oenden" zegt. (zuiden vs. noorden?) --Endriek 21:00, 21 januoari 2007 (UTC)
 • Hêlegans nie akkôord me de stellienge: "bin, weun, vin, on/oen is wellicht té fonetisch ..". t'es hêlegans nie fonetisch, juste een verêenvoudigienge. Lik me de glottisslag eetn we veel letters ip, moa eingenlik nie hêlegans, er bluuft oltid 'n bitje van 't volledige woord: da's afhankelik van de spreker en oe rap en oe dudelik dattie sprikt. Oaje an iemand vroagt om dudelik ond'n of binn uut te spreken ton goaje ol de letters ôren. En me moeten toch ginen specioalen regel moaken omda binn 'n bitje roar stoat, d'andre woorden met ne n tekort stoan nog veel roarder. --Foroa 21:05, 21 januoari 2007 (UTC)
Ik ore ne veel dudelikern glottisslag in zeg'n, bluuv'n, kom'n dan in turn'n, weun'n, bin'n. Eigentlik zin we an 't zeggn da de doffe -e- ossan moet vervangn zin deur ne glottisslag (sv nu: enkel na b, d, p, t, k). --Patrick 23:22, 21 januoari 2007 (UTC)
In bin'n, weun'n, etc... zit er dan ook helemaal geen glotisslag (Daar is geen reden toe, het gaat om n+n, de mond moet nooit een andere positie voor een plosief of zo. Het accentje - voor wie het wil gebruiken ! - moet je hier gewoon zien als een weglatingsteken. Vergelijk met de Nederlandse spellingen: m'n, d'r, 's ochtends, 'k ben, etc... Ik schrijf weliswaar vaak zaken als weunn, binn .. dus een dubbele nn, maar zonder accent (omdat ze uitgesproken worden als enkel een n, maar soms een beetje nadrukkelijker, en er in theorie wel twee zijn (bv als je traag spreekt), en om niet te verwarren met glottisslag). Maar of er daar een accentje staat of niet, vind ik niet zozeer een issue. Het schrijven met een enkelen -n, of zonder accentje, vind ik dan weer wel erg onduidelijk. --LimoWreck 01:53, 22 januoari 2007 (UTC)
 • Alternatief: Naar mijn mening is het beter een schrijfwijze af te spreken, die streekafhankelijk kan worden uitgesproken. Dat is zo in elke andere taal ook. We maken hier toch geen spraakhandleiding West-Vlaams voor anderstaligen ? Vandaar dat ik voorstel om de finale -EN te houden, mits het gebruik van een zgn. glottislag leesteken: lopên, weunên, vindên (het oneigenlijk gebruik van hetzelfde accent op bv ôo of ôa moet dan wel veranderd worden).

het gebruik van dit leesteken lost quasi alle problemen op. De afspraak is dan gewoon dat de ê wijst op het feit dat ie in bepaalde streken meer of minder wordt uitgesproken..--eeeceee 12:21, 23 januoari 2007 (UTC)

 • "De doffe e voor de eind-n wordt in het West-Vlaams nooit uitgesproken." Deze stelling is niet 100 % correct. In bv Knokke wordt in woorden als "trekken" niet de E weggelaten maar wel de dubbele K en klinkt het dus als "trè-en". Zoals eerder/verder gezegd zou ik de doffe e dan ook behouden, al dan niet met gebruik van een specifiek klankteken als ê of ə--eeeceee 09:31, 26 januoari 2007 (UTC)

Finale -en + glottisslag: alternatieven[brontekst bewerken]

Finale -en: geconstateerde spellingen[brontekst bewerken]

 • lopen, loop'n, lop'n, loopn, lopn?
 • eten, eet'n, et'n, eetn, etn
 • zeggen, zegg'n, zeg'n, zeggn, zegn?
 • zwemmen, zwemm'n, zwem'n, zwemmn, zwemn?
 • Ipper, Ipp'r, Ip'r, Ippr, Ipr?
 • bakker, bakk'r, bak'r, bakkr, bakr?
 • oagel, oag'l, oagl
 • schoenen, schoen'n, schoenn, schoen?
 • bluven, bluv'n, bluuv'n, bluuvn?
 • binnen, binn'n, bin'n, binnn, binn, bin?
 • weunen, weun'n, weunn, weun?
 • begunnen, begunn'n, begunn, begun'n, begun?

Sommige van die spellingen zijn sowieso foutief en mogen niet als alternatief voorgesteld worden. Conreet:

 • Ipper is foutief omdat er na een ie-klank geen dubbele medeklinker nodig is (cfr. klite, verwidern)
 • AN 'schoen' is in het West-Vlaams 'schoe' met als meervoud 'schoen' of 'schoes'. schoenen, schoen'n, schoenn zijn dus fout, wat wordt bevestigd door onze vrij volledige regionale woordenlijst (zie Wikipedia:Regionoal West-Vlams#Kleers en soort'n stofn). Voor dit woord is er bijgevolg geen probleem.
 • bluven is foutief omdat niemand in West-Vlaanderen de finale -en voluit uitspreekt, dit blijkt uit onze vrij volledige regionale woordenlijst (zie Wikipedia:Regionoal West-Vlams#Werkword'n]. We mogen aannemen dat het niet uitspreken van de volle -en een algemeen verschijnsel is, zie dezelfde lijst voor meer voorbeelden.

Finale -en: alternatieven[brontekst bewerken]

Ik vind het belangrijk dat we eerst spellingsregels opstellen en dan de eventuele afwijkingen preciseren. Nu worden soms afwijkingen voorgesteld (cfr. 'binnen'-discussie) op basis van aanvoelen of een lokale uitspraak zonder dat er een regel voor bestaat. Als we deze werkwijze aanhouden, zijn we ver van huis en gaan we nog veel afwijkingen mogen vastleggen. Het voordeel van regels is dat ze algemeen toepasbaar zijn. Hier volgt een opsomming van eerdere voorstellen. Geef maar commentaar en vul gerust aan.


 • Alternatief: finale -en voluit schrijven. In dit geval vervalt de ganse discussie en schrijven eigenlijk gewoon AN.
ALT. 1:	lopen, eten, zeggen, zwemmen, Iper, bakker, oagel, bluven, binnen, weunen, begunnen
 • Alternatief: doffe e niet schrijven, maar ook geen glottisslag want West-Vlamingen weten wel wanneer ze die moeten uitspreken. In dit geval laten we enkel de doffe e achterwege.
ALT. 2:	lopn, etn, zeggn, zwemmn, Ipr, bakkr, oagl, bluvn, binnn, weunn, begunnn
 • Alternatief: doffe e algemeen door glottisslag vervangen.
ALT. 3:	lop'n, et'n, zegg'n, zwemm'n, Ip'r, bakk'r, oag'l, bluv'n, binn'n, weun'n, begunn'n
 • Alternatief: doffe e door beperkte glottisslag vervangen (enkel na b,d,p,t,k).
ALT. 4:	lop'n, et'n, zeggn, zwemmn, Ip'r, bakk'r, oagl, bluvn, binnn, weunn, begunnn
 • Alternatief: door wegvallen doffe e wordt de vorige lettergreep gesloten.
ALT. 5: Zonder glottisslag:  loopn, eetn, zegn, zwemn, Ipr, bakr, oagl, bluuvn, binn, weunn, begunn
ALT. 6: Met alg. glottisslag:	loop'n, eet'n, zeg'n, zwem'n, Ip'r, bak'r, oag'l, bluuv'n, bin'n, weun'n, begun'n
ALT. 7: Beperkte glottisslag:	loop'n, eet'n, zegn, zwemn, Ip'r, bak'r, oagl, bluuvn, binn, weunn, begunn
 • Alternatief: idem vorig, maar een dubbele medeklinker voor de finale -n blijft toch dubbel.
ALT. 8: Zonder glottisslag:  loopn, eetn, zeggn, zwemmn, Ipr, bakkr, oagl, bluuvn, binnn, weunn, begunnn
ALT. 9: Met alg. glottisslag:	loop'n, eet'n, zegg'n, zwemm'n, Ip'r, bakk'r, oag'l, bluuv'n, binn'n, weun'n, begunn'n
ALT.10: Beperkte glottisslag:	loop'n, eet'n, zeggn, zwemmn, Ip'r, bakk'r, oagl, bluuvn, binnn, weunn, begunnn
 • Uitzondering: bij finale -nnen, -nen, houden we enkel -n over (nooit een dubbele n aan het einde).
UITZ. 1: 	bin, weun, begun
 • Uitzondering: bij finale -nnen, -nen, houden we enkel -nn over. Die dubbele nn wijst op een andere (langere) uitspraak dan gewoon n.
UITZ. 2: 	binn, weunn, begunn

Ik stel voor om de discussie in termen van bovenstaande alternatieven te voeren.
SV 1.1 volgt nu alternatief 10 met uitzondering 1. --Patrick 14:54, 22 januoari 2007 (UTC)

Zoals ik hierboven en hieronder schreef is er nog een ander alternatief. Ook In dit geval vervalt de ganse discussie, maar met behoud van een uitspraakverduidelijking naar de lezer toe. Het leesteken verduidelijkt het soms-niet-wel-uitgesproken karakter van de finale E(n)

 • Alternatief: finale -en voluit schrijven met glottislag leesteken.
ALT. 11:	lopên, etên, zeggên, zwemmên, Ypêr, bakkêr, oagêl, bluvên, binnên, weunên, begunnên
 • Alternatief: finale -en voluit schrijven met glottislag-letter.
ALT. 12:	lopən, etən, zeggən, zwemmən, Ypər, bakkər, oagəl, bluvən, binnən, weunən, begunnən 

--eeeceee 12:36, 23 januoari 2007 (UTC)

Finale -en: de voorkeuren[brontekst bewerken]

Motivering: Ik zou toch graag één en ander opmerken: het naar uitspraak kijken om een schrijfwijze op te stellen is fout. Het moet interactief. De glottislag slaat op uitspraak en is lokaal variabel Vandaar dat het moet zijn; binnen/weunen/zwemmen/lopen/bakker etc ... De afspraak wordt dan dat de uitspraak lokaal variable is en kan worden uitgesproken als weun/weunen/weun'n/weunn. Dat is het opstellen van algemeen westvlaams. Een ander voorbeeld is discuusje. Dit is niet correct. Het hoort te zijn DISCUTIE. de regel wordt dan dat IE een tweeklank is die als lange IE wordt uitgesproken (tegenover Y die als korte IE wordt uitgesproken). De afspraak is dan vervolgens dat TIE op het einde van een woord als drieklank lokaal variabel op 2 manieren wordt uitgesproken: SIE of SJE: dan krijgen we een correcte manier van schrijven voor beide varianten: discuusje en discussie. * Dit geldt dan ook voor andere TIE woorden: politie/reïncarnoatie/alimentoatie/stoatie/discutie/televitie. Wordt nu de TIE voorafgegaan door een medeklinker dan vervalt de drieklank, en worden de medeklinkers als dusdanig uitgesproken, de IE wordt dan opnieuw een lange IE: bv sapristie/ eucharistie/.
Het verschil tussen de lange en korte IE wordt duidelijk bij de werkwoorden zijn en zien:
Ik kan dat zien= ik kunnen da zien : de ie wordt lange uitgesproken
Ik kan dat zijn= ik kunnen da zyn: de ie wordt kort uitgesproken.
Wijn is lekker= Wyn is goed
Wie is dat ?= Wien is da ?
Duidelijk is dat woorden die in het AN met IJ worden geschreven in het westvlaemsch met Y moeten geschreven worden
Woorden in het Nederlands met IE worden in principe ook IE geschreven
Ghy/ghynder/wynder/zynder/zyde/ys/yzer/yzel/wyn/Parys/dyk etc :telkens kort uitgesproken
Kieken/ziek/rieken/piepen/bier/ier ...
Dit is de algemen regel waarop wel een aantal uitzonderingen kunnen bestaan: Yper (ipv Ieper if Ipr of Iper): Yper is qua uitspraak en ook ::historisch correcter dan enige andere variant dan ook.
By als het wordt gebruikt voor naast etc
Bie als het wordt gebruikt voor het diertje (mij lijkt de algemene tendens om de IE lang uit te spreken, vandaar niet BY ook al is het in het AN BIJ)
 • Hier moet ik zelf uiteraard ook opmerken dat het beter is meteen alle woorden als SIE te schrijven waar een lokale variant op bestaat die een uitspraak doet op SJE: het wordt dan: polisie, reïncarnoasie, alimentoasie, stoasie, discusie, televisie.


Eigenlijk heb ik geen tijd om mijn evaluatie volledig af te maken, maar omdat ik dingen zie die me shockeren, toch deze reactie. Voor mij zijn de geschreven spreekwijzen waar je je op baseert niet precies genoeg om daar conclusies aan vast te knopen. Ik ben altijd al voorstander geweest om als meest preciese bron het AN of eventueel oudere bronnen van het Vlaams te nemen. Zonder dat kun je moeilijk spreken van dt regels dacht ik. In casu van je commentaren op je voorbeelden:
  • Iper: het gaat hier wel degelijk om de stad Ieper, niet om ipper van ippergoai, ipperste. Het is best mogelijk dat er na de ij nooit een dubbele klinker komt, maar ik zou niet meteen durven wedden dat dit een betonnen tegel is.
  • Bluven: je stelling dat iedereen bluuvn schrijft, dus dat er geen -en uitgang is prematuur; het toont gewoon de imprecisie van dergelijke sonderingen. Er heeft wel iemand bluven ingevuld. Hadden er meer mensen bluven geschreven als eerste, dan ging die ook meer aanwezig geweest zijn in de tabel.
In de inleiding van onze peiling rond streekvarianten, waar ondertussen meer dan 20 mensen hebben aan deelgenomen, staat er expliciet: Probeer ier zovele meugelik fonetisch te schrivn. Ik vind ze zeker representatief en gebruik ze om conclusies uit te trekken qua uitspraak. 90% zegt bluuvn/bleuvn/blaivn, 10% zegt bluven. Ik vermoed eerder dat een deel van die 10% onbewust de AN-spelling zal gevolgd hebben en als een foutmarge kan beschouwd worden. --Patrick 19:39, 22 januoari 2007 (UTC)
  • Schoenn: prematuur om te zeggen dat het fout is; de meeste mensen realiseren zich niet dat er op het einde nog een extra n (zachtjes) uitgesproken wordt. Ik zou het zeker met twee n's schijven.
Ben het daar niet mee eens. Als je 'doen' traag uitspreekt, ga je ook 2 n'en horen hoor. Doenn! --Patrick 19:39, 22 januoari 2007 (UTC)
Sorry, maar nog een slecht voorbeeld Patrick, ik heb zo het vermoeden dat doen vroeger doenen was, ik hoor in elk geval ook meer doene en doen'n dan doen.
Pech Foroa, maar dat werkwoord heeft nooit een eind-en gehad. Al in het Oudnederlands was het duon.--Patrick 12:50, 23 januoari 2007 (UTC)
Dus vind ik dat je niet moet vereenvoudigen alvorens regels te definieren of toe te passen, dat kan eventueel achteraf.
Mijn originele opmerking ging dus niet over de regel, waar min of meer een consensus over gegroeid is, maar over de uitzondering.
De glottisslag vind ik eigenlik geen echte regel, maar een naverwerking of presentatie van een duidelijk woord, om het "echter" te laten klinken, en daarom zie ik die niet graag gemengd in de regels, maar eerder als uitzondering. Persoonlijk heb ik totaal geen voorliefde voor de glottisslag, vooral omdat hij tot meer schrijfvariaties en fouten leidt, maar ik lig er ook niet wakker van.--Foroa 18:01, 22 januoari 2007 (UTC)
De schrijfwijze "Ipper" voor de stad Ieper is inderdaad fout. Ik vind dat het in het West-Vlaams "Yper" zou moeten zijn zoals het vroeger was. Je komt dat nu zelfs nog tegen in de naam "Van Yper". En in 't Engels en Frans schrijven ze: Ypres. Ze hebben er later Ieper van gemaakt in het Nederlands, maar als je "ie" schrijft moet het eigenlijk lang klinken... --Zeisterre 19:27, 22 januoari 2007 (UTC)
Foute schrijfwijzen zoals Ipper, Klitte, verwiddern... tonen aan dat onze i-spelling voor een ie-uitspraak inderdaad niet de beste keuze was. --Patrick 19:45, 22 januoari 2007 (UTC)
Ook Izzegem vind ik fout. Beter vind ik "Isegem" (of Ysegem), zoals je het nog tegenkomt in de naam "Van Iseghem" of "Van Yseghem"...--Zeisterre 11:57, 28 januoari 2007 (UTC)
 • ...
 • ...
 • Eeeceee: Alternatief 2: Schaf de volledige Glottislag-toestand af. Vooral gelet op de duidelijke aanwezigheid van de weggelaten letters bij het traag of kwaad uitspreken van het woord. Die toont aan dat ze er wel degelijk zijn, alleen niet altijd (duidelijk) uitgesproken. Een eventueel alternatief zou kunnen zijn het plaatsen van een specifiek Glottislag-leesteken op de niet uit te spreken letters, bv lopên. Het gebruik van het accent circonflex sluit ook aan bij het Franse gebruik van het tekentje dat wijst op een weggevallen s : bv nôtre uit het latijnse nostrum. Het afschaffen van de Glottislag lost ook het probleem op van bv bluuvn. Het wordt dan bluvên. De u wordt enkel geschreven gezien het om een open lettergreep gaat, de uitspraak is dan half-lang (gezien het verschil met bv het AN muur waar het echt lang is)--eeeceee 12:09, 23 januoari 2007 (UTC)
Het doet mij genoegen om te zien dat je er serieus mee bezig bent; pas op, het kan verslavend werken. Momenteel heb ik geen tijd om omstandig te antwoorden, maar ondertussen dit:
Lees efkens de historie/discussies van SV 1.0, enz ... na
De circonflex is reeds gebruikt om andere symbolen mee te maken, het gelijkstellen tussen de wegvallende s zoals in nostra, fenestra, en een doffe e is een beetje snel, ze zijn nogal verschillend dacht ik
Of je nu een ê zet of het accentje, voor mij maakt het geen wezenlik verschil, behalve inderdaad voor het open/gesloten lettergreep gedoe. Persoonlijk zie ik dat los van de basis grammatica, meer een presentatie vorm.
In je voorbeelden met de ê valt de e nog meer op dan een normale e die we trachten te doen verminderen of zelfs te verwijnen. Misschien is bluvən zoals dit een oplossing (kijk aandachtig naar de speciale ə in bluvən ), en meteen hebben we en oplossing voor de shwa. --Foroa 12:57, 23 januoari 2007 (UTC)
Bluven is een uiterst slecht voorbeeld omdat de u eigenlijk een ij is die door vele mensen als één enkele tweeklank (Y, inderdaad) gezien wordt, en zal dus altijd problemen blijven geven bij open lettergreep regeltjes
Je signatuur kan gezet worden door op het voorlaatste icoontje boven je edit venster te drukken. Het voegt dan --~~~~ in je tekst, die dan dynamisch geëxpandeerd wordt naar naam en datum.
Het is niet omdat wij niet reageren dat wij niet uitkijken naar je volgende reactie. Naar verluidt is dit typisch west-vlaams, maar ik haast me om er bij te zeggen dat ik voor die statement geen officiele bronnen heb ;) --Foroa 12:34, 23 januoari 2007 (UTC)
Als je opteert om finale -en te behouden, vervalt inderdaad een ganse spellingsproblematiek, dat is het grote voordeel van die keuze. Maar ik vind het dan nergens voor nodig om de stomme e speciaal te spellen, dat compliceert de -en onnodig (wat je juist tracht te verhinderen). --Patrick 13:19, 23 januoari 2007 (UTC)
Bij mijn persoonlijke uitspraak komt de e vaak sterker tot uiting dan hier algemeen op de site wordt aangegeven; Ik behoor dan op dat vlak tot een minderheidsgroepering. Vandaar dat ik voorstander ben om de E te behouden. Voor mij hoeft er geen glottislag, noch een glottislag-leesteken, noch een ə. Ik stel het enkel voor omdat het een algemene schrijfwijze biedt die iedereen iets te bieden heeft, zowel de voor- als tegenstanders van de glottislag, met behoud van de leesbaarheid en respect voor de oorsprong van het woord, want een oplossing als bv. bin voor binnen vind ik nogal vergaand. Dan verkies ik binnən. In die optiek vind ik het voorstel met ə een betere oplossing dan ê. Ik heb er wel geen idee van hoe ik hem hier moet vinden op mijn toetsenbord :-) . --eeeceee 13:46, 23 januoari 2007 (UTC)
 • Endriek Alternatief 10 zou mijn persoonlijke voorkeur zijn, maar er zijn hier al goede argumenten gegeven om alternatief 1 te gebruiken. Zou waarschijnlijk ook het eenvoudigste in gebruik zijn?
 • Zeisterre: Alternatief 1 en Alternatief 9 (keuze: doffe e schrijven of vervangen door 'n accent)
 • --eeeceee 18:12, 26 januoari 2007 (UTC) : Voorkeur voor alternatief 1

Glottisslag[brontekst bewerken]

Glottisslag: enkele of dubbele medeklinker?[brontekst bewerken]

Onderstaande discussie werd ter informatie overgenomen uit Discuusje_Wikipedia:SV_V1.1.
Deze discussie wordt best verdergezet bij #Finale -en + glottisslag: alternatieven.


Wat moet gebeuren bij een glottisslag na een dubbele medeklinker? Bakk'r, Dikk'ns en Piek'ns troef?

Tbc 13:22, 25 november 2006 (UTC)


Dit moet in de SV-regels inderdaad dringend verduidelijkt worden, ik constateer zelf een gebrek aan consistentie (is aan mij te wijten). Het probleem van wel/geen dubbele medeklinker staat volgens mij los van wel/geen glottisslag maar ontstaat door toepassing van de finale AN-regel. Die stelt dat in het West-Vlaams de doffe e voor eind-n niet wordt uitgesproken en dus niet moet geschreven worden.

In een aantal gevallen levert deze regel problemen op en moeten we ingrijpen:

 • AN blijven: verdubbel de klinker en schrijf bluuvn want bluvn kan ook kort gelezen worden
 • AN lopen: verdubbel de klinker en schrijf loop'n want lop'n kan ook kort gelezen worden

In een aantal andere gevallen levert dit helemaal geen probleem op, zoals bij

 • AN koeken: schrijf koek'n, dit levert geen uitspraakprobleem op want er is geen spellingsverschil tussen lange en korte oe
 • AN namen: schrijf noamn, dit levert geen uitspraakprobleem op want er is geen spellingsverschil tussen lange en korte oa
 • AN maken: schrijf moak'n, idem

Maar wat met de dubbele medeklinker na korte klinkers? Bijvoorbeeld:

 • AN sparren: spern of sperrn ?
 • AN zeggen: zegn of zeggn ?
 • AN poppen: pup'n of pupp'n ?

Ik ben geneigd om de dubbele medeklinker te behouden met als motieven (1) geen dubbelzinnigheid bij uitspraak en (2) geen onnodige afwijking van AN. Kunnen jullie hier mee akkoord gaan? --Patrick 15:35, 25 november 2006 (UTC)

Akkoord!

 • Mij lijkt het ook natuurlijk gewoon pakweg pupp'n te schrijven. Houd je lekker gewoon dezelfde spelling. Trouwens, als eens ergens iemand puppen schrijft, is dat ook geen ramp. Als we -ook in het west-vlaams- het woord traag met nadruk zeggen (bv. iemand heeft u niet verstaan, en je herhaalt dat woord), dan zeg je bv. de doffe e soms wel. Dus of je er nu een e zet, of een ', voor ons blijft het hetzelfde woord, dus lijkt het logisch ook gewoon de spelling +/- gelijk te houden. Als je heeel fonetisch zou schrijven, zou je trouwens "pum'm" of zo moeten schrijven, van een ploffende "p" hoor ik niet, enkel een m met een slag in de keel ;-) en zeg niet dat dat leesbaar is ;-) --LimoWreck 20:27, 26 november 2006 (UTC)
 • Bij afschaffing Glottislag is volledige probleem opgelost --eeeceee 18:14, 26 januoari 2007 (UTC)

AN-aa[brontekst bewerken]

 • Wordt volgens het SV altijd als oa geschreven. Even ter informatie: in het Frans-Vlaams hebt je twee verschillende uitspraken met een eigen spelling
FVL ae = SV oa: den maend, maer, 't zaed
FVL aa = AN aa: 't schaap, ze klaagt

--Patrick 02:00, 21 januoari 2007 (UTC)

 • Als ik al die nieuwe voorstellen zo zie:
 • initiële h wél schrijven
 • finale -en voluit schrijven
 • korte ie als y schrijven
 • lange ie als ie (blijven) schrijven
en als ik daar nu nog één aan zou toevoegen:
 • spel onze oa voortaan als ae
... dan hebben we een spelling die nagenoeg VOLLEDIG overeenstemt met het huidige Frans-Vlaams:
De gelukkige bieen op d'appelboomen in bloemen
En zyn geen droeve beesjes in 't begun van Mei
Ze vliegen hier en daer om zeem te kun maken
Blyde van te leven zo vare (=ver) van de stee.
--Patrick 22:34, 23 januoari 2007 (UTC)
 • Moeilijke keuze maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan de AE variant. Deze kan dan naar voorkeur worden uitgesproken als "oa" of "aa". Gelet op de oude schrijfwijze "West-Vlaemsch" die bij ons wel degelijk als West-Vloams wordt uitgesproken. Ik zou dan wel generaliseren en dus ook schrijven "schaep, klaegen" etc Lijkt me ook duidelijker om in enkelvoud te schrijven "dag" en in meervoud "daegen". Die a klinkt dan ongeveer als in het Engelse "claw, raw, saw" etc; De e wijst dan op de veranderde uitspraak van de a die eraan voorafgaat. Naar ik meen is dit, naast leestekens, de meest gangbare manier om klankveranderingen weer te geven ? --eeeceee 19:00, 26 januoari 2007 (UTC)
Generaliseren is niet evident. Voor je dit kunt doen, moet je een grote kennis hebben van alle mogelijke uitspraakvarianten anders maak je brokken. Vandaar het gigantisch grote belang van lijsten als Typische West-Vlamsche woord'n en Wikipedia:Regionoal West-Vlams. Enkele voorbeelden ter illustratie.
 • Het voorbeeld van AN 'schaap': de (meeste) West-Vlamingen spreken dit uit met de lange 'o' van 'pot', terwijl in Frans-Vlaanderen het een lange 'aa' (ong. zoals in AN) is. In tegenstelling tot bijv. AN 'maand' waar het FVL wél een lange 'o' heeft (die zij dan wel spellen als 'ae'). De AN-aa heeft in FVL twee uitspraken; die is niet regiogebonden maar eigen aan het FVL zelf, vandaar hun nood aan twee spellingen van AN 'aa' - daar waar wij met 'oa' genoeg hebben. Die kennis is belangrijk als het onze bedoeling is om het Frans-Vlaams te 'betrekken' bij deze wiki en het SV, dan moeten we er rekening mee houden.
 • Neem nu AN 'kijken': soms wordt dit een korte ie (NW WVL), soms iets tussen i en ee (ZO WVL), soms een echte AN-ij (streken van Waregem bijv.), maar die uitspraak is wel streekgebonden. Nu werd in het sv overeengekomen om die consequent met 'i' te spellen ongeacht de regionale uitspraak.
 • AN 'op': is er nood aan consensus: op, up, ip? Dit gaat hier niet over de keuze voor een spelling (een regel als "spel de korte AN-o als 'u'" is toch niet haalbaar) maar wel een woordkeuze. En die moet je m.i. vrij laten.
Elke consensus heeft zijn beperkingen. Maar als consensus mogelijk is, moet daar voorkeur aan gegeven worden, die bevordert immers standaardisering. Nadeel is wel dat je de echte, bedoelde uitspraak vaak verdoezelt. Neem nu de 'sch' in het SV, ik vraag mij af hoeveel West-Vlamingen die echt als een AN-sch uitspreken? Ofwel is het sj, sjch, sk, sjk... --Patrick 10:38, 27 januoari 2007 (UTC)
Naar ik meen hebben we zelfs binnen het Frans-Vlaams streekvarianten. De algemene regel in FV zou echter zijn dat de aa klank uitgesproken wordt voor de letters p, b, m, k, g en ch. Wanneer we aa hebben voor andere letters verschuift de klank naar een "oa" / "ae" klank. Hierdoor zou een gestandaardiseerde "ae"-schrijfwijze de variabele uitspraak toch mogelijk maken. --eeeceee 12:22, 27 januoari 2007 (UTC)
Als eenzelfde persoon de 'aa' in 'schaap' anders uitspreekt dan in 'maand' zie ik niet in waarom dat per se oa/ae moet worden. Dit lijkt me geen kwestie van standaardisatie of uniformisatie meer maar een onnodige afvlakking en verarming van de taal.
Ook kunnen we niet anders dan rekening te houden met de huidige bestaande schrijfwijze van het Vlaams in Frans-Vlaanderen. Aan ons om uit te maken of, en zo ja hoe we met hun schrijfwijze willen integreren. Intergratie is ook een vorm van uniformisatie, in dit geval van het Vlaams over de rijksgrens heen. --Patrick 12:50, 27 januoari 2007 (UTC)
Ik ben persoonlijk niet te vinden voor een variabele schrijfwijze van één en hetzelfde woord, tenzij ze dermate verschillen dat het in feite om synoniemen gaat. We vinden dit in geen enkele taal terug, en dat is ook logisch, gezien een geschreven taal een afspraak is over de schrijfwijze van een bepaald woord, waar, bij het aanleren van de taal, indicaties worden gegeven hoe het moet uitgesproken worden. Vervlakking en verarming van de taal zou het pas zijn als we niet toelaten dat een bepaalde schrijfwijze in een bepaalde streek anders wordt uitgesproken. Een uniforme schrijfwijze met duidelijke afspraken over de uitspraak vergroot echter de leesbaarheid en dus ook de begrijpbaarheid van de teksten, en dat lijkt me nu net waar het om gaat ? De schrijfwijzen van het Frans-Vlaams zijn deels historisch bepaald, maar ook deels zo gekozen dat ze het best de Frans-Vlaamse klanken weer kunnen geven. In het Frans-Vlaams werd geen rekening gehouden met de uitspraak van pakweg een Bruggeling. In het Frans-Vlaams zelf vinden we trouwens voor de schrijfwijze AE reeds 2 uitspraakvormen: iets naar de "oa" achtige toestand en iets naar de èè achtige toestand (omgeving Bollezeele) Waar ik voor sta is een uniforme schrijfwijze die streekgebonden anders kan worden uitgesproken, net zoals in het Engels, Frans, Duits etc ... Ergens moet dan een keuze worden gemaakt, en stel ik dus bv voor om altijd "schaep" te schrijven. De variabele uitspraak komt daarmee zeker niet in het gedrang. Het wordt dan wel mogelijk om een tekst te gaan schrijven die door iedereen gelezen en begrepen kan worden. Anders schrijven we dus schaap, schaep, schoap en schèèp voor één en hetzelfde woord ... --eeeceee 15:35, 27 januoari 2007 (UTC)

AN-ei[brontekst bewerken]

Als klanken graag het onderscheid tussen
"gete / geit", versus "eek / eik"
de ê uit "Rênienge, Vormezêle, êne, ênige, gêne" versus de e uit "Renienge, Vormezele, ene, enige, gene"
de êe uit "klêen, dêelgemêente, gerêed, mêer, wêe" versus de ee uit "kleen, deelgemeente, gereed, meer, wee"
in bijzonder de uitspraak van het woord voor weide interesseert me
want ik geraak er feitelijk niet wijs uit ... Wat weide betreft zeg ik bv wε:jə Dus noch wêe of wee lijken me daarmee overeen te komen ?

--eeeceee 21:03, 26 januoari 2007 (UTC)

 • Efkens nagezien, en inderdaad, wij hebben 5 à 6 e's,3 à 4 o's. Peizen en peird, hoewel identiek geschreven, hebben een zeer verschillende klank. De ê en de ô dekken vermoedelijk 2 à 3 verschillende tweeklanken elk. (wêe: wji, wjie, wjei, ...) Kan ik je aanraden:
 1. efkes de heel initiële Wiki schrijfvoorstellen op te zoeken (van o.a. Limo et Patrick) omdat die van klanken uitgingen, dus alvast een begin van een klankrepertorium hadden
 2. niet te veel fonetisch schrift te gebruiken want ik ken niemand hier die daarmee operationeel is
 3. met dit type discussies uit te wijken naar een ander blad, vb Discuusje:West-Vlamsche klanken woar dawwe en artikel zoen kunn rond bouwen. Tenslotte heeft dit niet echt met SV V1.1 Evaluoasje te maken.
--Foroa 23:11, 26 januoari 2007 (UTC)
Voor "wei" zeg ik ook [wεjə], maar mijn man zegt [wjε] en toch moeten we volgens het sv alletwee wêe schrijven omdat we alletwee 'n tweeklank gebruiken. --Zeisterre 00:44, 27 januoari 2007 (UTC)
Een voorbeeld hoe het SV harmonie brengt in koppels. Op zijn minst kan je nu schrijven naar je man dat hij je verstaat ... --Foroa 07:31, 27 januoari 2007 (UTC)
Foroa, de man met humor... :)--Zeisterre 11:00, 27 januoari 2007 (UTC)
Er wordt duidelijk gesteld dat "Schrijf ê (indien open[6]) of êe (indien gesloten[3]) wanneer de lange ee een diftong[5] is.
Uitspraak: jee Daarenboven lijkt me de uitspraak [wjε] een weggelaten e te verbergen tussen de w en de j ?
 • Heb zelf ook zeer weinig ervaring met fonetisch schrift, was maar idee om de precieze klanken te kennen. Misschien moeten we met z'n allen eens achter onze micro kruipen en al die klanken/woorden effectief gaan uitspreken zodat iedereen duidelijk weet om welke klanken het gaat ? Zet ze dan online en ze zijn voor iedereen beschikbaar ? Starten met het alfabet en een reeks woorden die dan door iedereen moeten worden ingesproken ? Een titanenwerk op z'n eigen ? :-) --eeeceee 00:56, 27 januoari 2007 (UTC)
 • Reden voor mijn vraag was om de regel beter te kunnen evalueren, gezien ik de precieze klank niet/moeilijk kan definiëren; Nu lees ik volgens de regel het woordje "dêelgemêente" als "djéélgemjéénte" Misschien is het echter iets als "djèèlgemjèènte" ??--eeeceee 01:21, 27 januoari 2007 (UTC)
Als ik dêelgemêente zie staan lees ik "deilgemeinte" (ei: tweeklank). Maar anderen lezen djeelgemjeente of misschien nog iets anders...--Zeisterre 18:11, 27 januoari 2007 (UTC)
" 'k peize da min peird nie geirne zoet eine om van deilgemêente te moeten veranderen"
Drie à zes ei's die nogal anders klinken (peize is nog het meest standaard denk ik). Daarom ben ik West-Vlamsche klanken inventaris begonnen, maar er is nog veel werk aan. In elk geval raad ik ten stelligste aan de geschreven symbolen te isoleren van de uitgesproken symbolen, anders blijven we in het rond draaien. Dêel kan dil, deil, djil, djèil, dieil, dèèl, djéél, ... zijn.--Foroa 11:09, 29 januoari 2007 (UTC)

AN-g, AN-ch[brontekst bewerken]

 • Persoonlijk ben ik voorstander van het gebruik van de gh voor alle WestVlaamse woorden waarin de g als h wordt uitgesproken;
Ik zou dan de g houden als letter voor de g-klank zoals in het Franse guillotine, garçon etc, zelfs als die als h worden uitgesproken, gezien het hier om leenwoorden gaat
Ik vind ook dat ch behouden moet blijven.
--eeeceee 01:28, 27 januoari 2007 (UTC)
Ik vind dit helemaal geen slecht idee. Ik ben hier ook wel voor te vinden...--Zeisterre 18:22, 27 januoari 2007 (UTC)
Moet hierbij opmerken dat de ch in veel oudere teksten niet als dusdanig voorkomt, vaak werd waar nu ch wordt geschreven een g geschreven bv in "inrigten" wat dan bij ons inrighten zou moeten worden ?--eeeceee 06:14, 28 januoari 2007 (UTC)
Ic vint dat wy nu ghenough ghelagen hebben :-) --Patrick 10:55, 28 januoari 2007 (UTC)
 • ...

Initiële AN-h[brontekst bewerken]

 • Ik ben voorstander om de "h" te schrijven zelfs als je hem niet uitspreekt. Ik vind dat je bij spelling rekening moet houden met de oorsprong van een woord. In het Frans spreken ze ook de h niet uit maar ze schrijven hem wel. --Zeisterre 15:16, 6 januoari 2007 (UTC)
  • ik twijfel altijd. De h-deletie is iets typisch voor onze uitspraak en woordbeelden. Anderzijds, impliciet weten we inderdaad dat hij er staat (en het zou sortering op abc ook makkelijker maken)... maar uiteindelijk krijgen we zo weer volledig door de etymologie bepaalde spelling die een kopie van het AN is. Nu ja, als men de g weer heeft ingevoerd, is dit in principe even zinnig, dus het kan zeker ;-) --LimoWreck 12:48, 8 januoari 2007 (UTC)
ikzelf zou de h niet schrijven, omdat je dan automatisch de neiging hebt om 'hem' toch te lezen bij een geschreven tekst, terwijl je een g toch automatisch als h leest in het West-Vlaams. "Nen oend" lijkt mij leesbaarder dan "nen hoend" (nog los van de discussie of die "oe" hier dan wel klopt ...) --Endriek 14:37, 20 januoari 2007 (UTC)
De sportzaal in Blankenberge heet: "d' Hoogploate". En ik ken niemand die de neiging heeft om die "h" uit te spreken...--Zeisterre 14:57, 20 januoari 2007 (UTC)
Lik West-Vloamienk zoe je doa rap van ten oasm komn, surtout in e sportzoale ;-) --Patrick 01:22, 21 januoari 2007 (UTC)
k è da wel twi kêren moet'n lezen vo diene "ten" te verstoan ;) --Endriek 21:04, 21 januoari 2007 (UTC)
 • ...
 • Ik ben voorstander van het wel schrijven van de h, ook al wordt ie niet uitgesproken; Zoals zeisterre schrijft is dit naar analogie met het Frans. Dat we een spelling krijgen die een kopie van het AN is is niet terecht gezien het AN een amalgaam is van diverse streekvarianten, het AN is dus eerder een geëvolueerde versie van een samenraapsel van mislukte kopieën van diverse streektalen, iets gelijk Windows in de computer-wereld: we hebben er allemaal mee leren leven en het is niet perfect, maar er zitten ook goeie dingen in: we moeten het kind niet met het badwater wegsmijten en alles opnieuw trachten uit te vinden. We hebben echter wel het voordeel dat we naar alle andere talen kunnen kijken en zien hoe ze de problemen daar oplossen. En gezien onze verbondenheid met al die andere talen kunnen we volledig terecht en zonder enige schaamte oplossingen plukken uit het volledige gamma. Het behoud van de initiële h heeft als voordeel dat duidelijk blijft om wat voor woord het gaat. Bij bv. OAGEL was me in eerste instantie niet duidelijk waarover het ging. Vooral niet met die DIEN ervoor: is het nu verkeerd geschreven en is het DIE NOAGEL of bedoelt men DIEN HOAGEL ? --eeeceee 13:06, 23 januoari 2007 (UTC)

Finale AN-ij[brontekst bewerken]

 • Als de finale AN-ij in't West-Vlaams lang klinkt schrijf je "ie", als het kort klinkt schrijf je "i" of "y". --Zeisterre 13:30, 10 januoari 2007 (UTC)
 • Ik zou de IJ compleet vervangen door Y, finaal, niet-finaal, kort of lang. Slechts een beperkt aantal uitzonderingen waarin I wordt geschreven, zoals in belangrik etc ... finale AN-IJ is dan in principe toch een "open" lettergreep die wat langer kan worden uitgesproken en wie het korter wil zeggen kan dat ook: brouwery, tovenaery, Z'is nie by myn, etc.--eeeceee 01:38, 27 januoari 2007 (UTC)

Finale AN-ing[brontekst bewerken]

 • De "ie" [i:] van "ziek" wordt in het West-Vlaams lang uitgesproken of zelfs als een tweeklank: "zieëk". Daarom vind ik dat je nooit "ie" mag schrijven voor de korte ie [i]. Ook niet in koppelinge, verbeteringe, keunink, rink...--Zeisterre 13:30, 10 januoari 2007 (UTC)
Ik begrijp niet waarom je rink zou schrijven terwijl je toch duidelijk rienk hoort (bij mij dan toch) --Patrick 01:29, 21 januoari 2007 (UTC)
 • ...kben ter nie hjil mee takword, want 'rienk' is niet tzelste lik 'rink'. Den eersten 'rienk' klinkt nog ietske langerder dan den twidden...Emelbjistje
 • Tons zijje ôok nie hjil akkôord me koppelienge ? En ik die peizde dawwe ne typische West-Vloamse maniere van schriven gevondn oan woa datter er gjin streekdiscussies over woaren ... --Foroa 20:39, 21 januoari 2007 (UTC)
maar het klopt wel dat er een verschil is in uitspraak tussen "kiek'n" voor kijken en "kiek'n" voor "kuiken" --Endriek 21:07, 21 januoari 2007 (UTC)
 • Vandaar kykên en kiekên. ING is een klank die in het west vlaams algemeen als ieng wordt uitgesproken. Mij lijkt het persoonlijk niet noodzakelijk ING te veranderen in IENG maar het is toch wel duidelijker, het vermijdt het probleem dat de i in een gesloten lettergreep als in IK moet worden uitgesproken. Echter gezien de ING niet lang wordt uitgesproken, (zoals hierboven vermeld) kan het bijvoorbeeld veranderd worden in YNG we krijgen dan VERBETERYNGE, RYNK etc net als in SCHRYVEN, ZY(N)DER, GY(N)DER. Het gebruik van de I kan zo voorbehouden worden aan woorden als IK, STIK, MIK etc ...eeeceee
In de namen "Deceuninck", "Devlaeminck", "Groeninghe", "Saeftinghe"...wordt een "i" geschreven en toch wordt het "ie"(kort) uitgesproken --Zeisterre 21:10, 25 januoari 2007 (UTC)
Uit onze lijst Wikipedia:Regionoal West-Vlams blijkt:
 • 12 x keunienk, is dominant in arr. Brugge, Oostende, Veurne
 • 18 x keunink, is dominant in arr. Diksmuide, Ieper, Roeselare, Tielt, Kortrijk
--Patrick 21:34, 25 januoari 2007 (UTC)
 • Namen als Devlaeminck etc worden ook wel Devlaemynck geschreven. Er zou dan ook logica inzitten de "i" te vervangen door "y" als die als korte "ie" wordt uitgesproken, ik zou dit immers ook al doen bij kyken, zyn etc. We krijgen dan koppelynge, rynk, keunynk (? kønynk ?) etc. We reserveren dan de I voor korte I als in ik, tik, etc. De Y als korte IE in zyn, myn, dyn. De IE wordt dan enkel voor woorden met een lange IE als in kieken, rieken, zieken, ... Enige afspraak moet dan wel zijn dat afgeleide woorden hetzelfde gespeld worden, bv den dynen, de mynen, e kiekstje, koppelyngstje, ... --eeeceee 01:55, 27 januoari 2007 (UTC)
 • Excuses, ik had dit blijkbaar al min of meer geschreven ... --eeeceee 01:57, 27 januoari 2007 (UTC)

SV-ei[brontekst bewerken]

In NW WVL klinkt de lange aa van paard, aarde.. als een lange ee.

 • Dat is niet echt duidelijk geformuleerd. Het klinkt niet als een "lange ee" (zoals in het AN, bv. in "peer"), maar als een "lange e" (dus de e van pet langer rekken), een beetje zoals je op en:Near-open front unrounded vowel () hoort. --LimoWreck 19:29, 2 januoari 2007 (UTC)
 • In ZO WVL klinkt de lange aa van paard, aarde... als een lange Franse è.
 • Ik denk ook dat de accent grave zoals voor 't Brugse èèrde, pèèrd, ... nodig is. Ook voor het Kortrikse blèkken, 't ès, ...--Foroa 10:06, 3 januoari 2007 (UTC)
 • Ik heb ook liever pèèrd, èèrde. In mijn dialect is "ei" een tweeklank: (een, twee, zee, geestig: ein, tweie, zeie, geistig...) --Zeisterre 11:58, 4 januoari 2007 (UTC)
Ik vind de èè-spelling zeer verwarrend. Het Franse teken è staat immers voor de uitspraak van korte i (pit) in het AN, niet voor de e van pet. --Patrick 12:36, 6 januoari 2007 (UTC)
Pèèrd lijkt me ook niet correct; Ik betrap mezelf er echter op ook soms èè te schrijven Het klinkt eigenlijk meer als de AI in het franse DAIM. Als we nu eens de AI uit amai vervangen door AY (amay), dan schryven we geweune PAIRD, GAIRNAERE, etc Ook hier krijgen we dan als regel dat de 2e letter de originele A van klank doet veranderen ? --eeeceee 02:15, 27 januoari 2007 (UTC)
De AI-schrijfwijze biedt trouwens ook hier de mogelijkheid tot variabele uitspraak: cfr het FR: "Alain, main, daim ..." versus FR "maître, se taire, ..." of EN: "hair, ..." --eeeceee 15:41, 27 januoari 2007 (UTC)
"Pèèrd" vind ik inderdaad ook niet correct en "peird" dus ook niet. Hoe het dan wel moet weet ik nog niet...Stof tot nadenken...Hoe meer voorstellen hoe liever...--Zeisterre 18:33, 27 januoari 2007 (UTC)
Ik vind de ei voor woorden als peird, geirne wel een goede alternatief voor al de verschillende uitspraken: peerd, pèèrd, pêêrd (ik bedoel de ê als in pet)... Die ei is niet te verwarren met de AN-ei (tweeklank) waar in het WVL meestal ee (of êe) tegenover staat zoals in klene, wee, eek. Met uitzondering dan van enkele woorden als: eigen, eigenlijk, eiers. Die spelling begrijpt iedereen meteen; maar tegen dat duidelijk is wat 'ik ai da paird gairne' precies wil zeggen, kan ik me voorstellen dat het toch enkele keren moet herlezen worden. --Patrick 11:09, 28 januoari 2007 (UTC)
"Ik ei da peird geirne". Met "peird" en "geirne" heb ik eigenlijk geen probleem. Maar die eerste "ei" wordt voor mij 'n tweeklank...--Zeisterre 11:46, 28 januoari 2007 (UTC)
Moet toegeven dat "paird" misschien niet onmiddelijk duidelijk is. Ik had feitelijk gedacht hetzelfde voor te stellen als voor de AN-AI, de AN-EI te gaan vervangen door EY (=>eyers, etc) De EI dan gaan gebruiken voor peird, etc. Maar "ghairnaere" vind ik nog altijd beter dan "gheirnaere" --eeeceee 14:18, 28 januoari 2007 (UTC)
Als je 'ey" schrijft voor "AN ei" kun je inderdaad "ei" voorbehouden voor "peird", "eirde", geirnoare...Zeysterre :)
 • Ik zie niet meteen een moeilijkheid qua spelling of uitspraak in woorden als peird, geirne, weireld. Ook niet voor eigentlik, eiers.
 • Moelijker wordt het blijkbaar voor AN 'hebben' ein: ik ei, gie eit, wider ein en AN 'met' mei omdat dit geen tweeklanken zijn. Maar dan denk ik: in peird is het dat evenmin. Hoe klinken 'hebben, met' in jullie dialecten? --Patrick 13:22, 30 januoari 2007 (UTC)
 • Ik heb nog nooit geen moeilijkheden gehad met de ei, blijkbaar is het voor sommige symbolen eenvoudiger omp klanken te delen dan voor andere. (De mei bestaat niet bij ons). De ai van traiteur en de ê van fête trekt straf op de ei van peird. --Foroa 13:58, 30 januoari 2007 (UTC)
 • Voor mij zijn er 3 verschillende uitspraken:
1. peird, geiren, weireld: [ε:] (lang).
2. en (hebben), me (met): [ε] (kort).
3. eigentlik, eiers: tweeklank.
Ik vind dat je dat dan ook best op 3 verschillende manieren schrijft. Vooral met "ein" en "mei" heb ik het moeilijk...--Zeisterre 14:18, 30 januoari 2007 (UTC)
In mijn dialect wordt de "ei" heel veel gebruikt als tweeklank. Ook in "kleine", "ein", "meie" "weie" en "eik"...--Zeisterre 14:43, 30 januoari 2007 (UTC)
 • Quasi identiek als Ziesterre. Opm: meie en weie klinken als "m i - j e" (korte i), terwijl kleine, ein en eik : de ei iets als in het Am: "Yeah" --eeeceee 02:53, 31 januoari 2007 (UTC)
 • In Roeselare zeggen ze "een" [e:n] voor het werkwoord "hebben" (ik ee, wynder een) --Zeisterre 19:34, 31 januoari 2007 (UTC)
 • In Wervik wordt dit:
1. peird, geirn, weireld, ein (hebben): [ɪ:]? (lang, zoals in Fr. élève)
2. mei (met): [ɪ]? (kort, zoals in 'wit')
3. eigentlik, eiers: tweeklank
--Patrick 09:13, 7 februoari 2007 (UTC)

SV-ei: standaardspelling of standaarduitspraak?[brontekst bewerken]

Ik denk dat het probleem met SV-ei is dat deze spelling wordt geïnterpreteerd als een concrete uitspraak waarin sommigen zich moeilijk kunnen herkennen, zie bovenstaande uitspraak-voorbeelden ter illustratie.

Ik denk dat we voor woorden als paard, graag, met, hebben, wereld geen standaardspellingen hoeven af te spreken, anders creëren we problemen waar er geen zijn. Wie bijv. een lange ee hoort in paard schrijft best peerd. Wie 'en' zegt voor hebben, schrijft best en. Dit gebeurt nu al trouwens, en niemand die daar over valt.

Het probleem is de spellingskeuze voor de Franse è die sommigen horen in hun streektaal in woorden als paard, graag, met, hebben, wereld. Schrijven we ei, ey, è, èè, ai, ay... ?

In het Werviks klinken paard, graag, met, hebben, wereld alle met een Franse è, in het SV wordt dit:

 • ik ei da peird geirne

Alternatieve spellingen zouden kunnen zijn:

 1. ik ey da peyrd geyrne
 2. ik è da pèrd gèrne
 3. ik èè da pèèrd gèèrne
 4. ik è da pèèrd gèèrne — waarbij è een korte Franse è, en èè een lange Franse è is
 5. ik ai da paird gairne
 6. ik ay da payrd gayrne

De ei in peird komt me ergens vertrouwd over, ook buiten de West-Vlaamse wiki, maar ik kan me goed inbeelden dat 'ik ei' bij Noordwesterlingen vreemd moet overkomen (ei-achtig) terwijl hier gewoon de Franse è wordt bedoeld. Misschien is keuze 4 hier veel duidelijker? --Patrick 16:28, 25 februoari 2007 (UTC)

Spelling van lange e van pet[brontekst bewerken]

Maar hoe schrijf je 'paard' als je er de 'e' van 'pet' in hoort, maar dan lang uitgesproken? ei, ai, è, èè lijken mij geen goeie alternatieven. Misschien overstappen op êê: pêêrd, gêêrne? Die spelling is uitspraak-neutraal want êê komt in het AN niet voor. --Patrick 16:32, 25 februoari 2007 (UTC)

Vandaar dat ik er de voorkeur aan geef standaardspelling te zoeken met variabele uitspraakmogelijkheid, zoals in alle andere talen ook het geval is ?--82.174.57.91 12:21, 16 moarte 2007 (UTC)

Streekafhankelijk West-Vlaams[brontekst bewerken]

AN-ij (niet-finaal)[brontekst bewerken]

In NW WVL klinkt de ij van zijn, schrijven, wijk.. als ie.
In ZO WVL klinkt de ij van zijn, schrijven, wijk... ergens tussen AN-i en AN-ee.

 • Ze kijken kwaad: "Ze kiek'n vies" vind ik verkeerd, want de ie wordt lang uitgesproken in 't West-Vlaams: kiek'n is kip. "Ze kik'n vis" is misschien iets beter, maar "vis" vind ik toch ook maar raar. Doet me teveel denken aan "verse vis" :) --Zeisterre 21:56, 3 januoari 2007 (UTC)

Ik ben voorstander om "y" te schrijven voor de ij van zijn. (vooral in een gesloten lettergreep. In een open lettergreep mag het van mij gerust "i" zijn). Als noorderling zeg ik "ie" maar als ik moet kiezen tussen "schrieven" en "schriven" dan vind ik "schriven" het minst slechte. Voor mij mag "schrieven" afgevoerd worden. "Min lif" (lijf) is ook iets anders dan "min lief" (lief)... --Zeisterre 13:01, 4 januoari 2007 (UTC)..... De "y" zoals in het oud Vlaams kom je ook nog veel tegen in familienamen: Degryse, Dely, Denys, Derycke(re), Desmyter, Pattyn, Pyck, Vandevyvere, Wyffels......--Zeisterre 20:11, 7 januoari 2007 (UTC)

Zeesterre: de absurde zin: een vijs in een vieze vis, wat wordt dat in het West-Vlaams. Voor de neutraliteit schrijf ik even de IJ als Y: e vyze in e vieze vis. Met welke van die twee laatste woorden komt die "vyze" (vijs) best overeen. Die IE van "vies", of de I van "vis" ? --LimoWreck 12:43, 8 januoari 2007 (UTC)
De uitspraak van vyze komt noch overeen met die van "vieze" (wat niet bestaat in 't West-Vlaams), noch met die van vis. In "vyze" hoor ik een korte ie en in vieze een lange (zoals in 't West-Vlaamse tiene, vriend, zien, lied, ziek...) --Zeisterre 13:11, 8 januoari 2007 (UTC)
Ik vind "verwiderliste" beter dan "verwiedderliste" --Zeisterre 20:25, 9 januoari 2007 (UTC)
Volledig mee eens, de combinaties -iett-, -iedd- zijn foutief en moeten -it-, -id- worden, cfr. eerdere kliette/klite-discussie. --Patrick 09:20, 10 januoari 2007 (UTC)
Hoe meer ik er over nadenk hoe meer ik te vinden ben voor het voorstel van Zeisterre om y in te voeren voor de korte ie in woorden als kyken, smyten, klyte, ryk. Zo is er geen discussie meer noch over het bedoelde woord (bijv. rik: rijk of rug?) noch over de uitspraak. --Patrick 09:52, 11 januoari 2007 (UTC)
De y-spelling heeft als bijkomend voordeel dat we dan uniform zijn met het Frans-Vlaams, cfr. wyder, zyder, overtyd, den Yser. --Patrick 01:36, 21 januoari 2007 (UTC)
zou dan idd ook het verschil duidelijk maken tussen "kyk'n" en "kiek'n" --Endriek 21:09, 21 januoari 2007 (UTC)
absoluut voorstander van Y, zal één van m'n favoriete letters worden denk ik ... We mogen hem dan ook eindelijk weer iepsielon noemen --eeeceee 02:19, 27 januoari 2007 (UTC)
Als het aan mij lag werd de "y" zo vlug mogelijk ingevoerd...--Zeisterre 18:37, 27 januoari 2007 (UTC)
Ik weet niet, ik vind "y" teveel neigen naar (de uitspraak) "ie", zeker als het dan nog eens in een open lettergreep voorkomt. Als ik Yper zie, dan lees ik dat als een volmondige ie (open + y), maar ook "Iper" wordt, net als in het Nederlands trouwens (fami-lie, bi-lan, cali-mero), als "Ieper" gelezen. Dat is toch ver van de ZOWVse uitspraak. In het artikel over André Denys staat er ook zo één: overstiggende/overstigende, waar ik toch een sterke voorkeur heb voor het eerste. Of is overstyggende een goed compromis? --D-rex 09:33, 24 februoari 2007 (UTC)
Ik vind juist het voordeel van "y" dat iedereen dat op zijn manier kan uitspreken. Als er "overstygende" staat dan lees jij dat als "overstiggende", D-rex. Ik lees dat als "overstigende". En iemand anders spreekt het misschien nog anders uit...Maar iedereen schrijft het best op de zelfde manier...--Zeisterre 14:15, 25 februoari 2007 (UTC)
SV is een spellingscompromis waarbij voorrang wordt gegeven aan uniformiteit ten koste van eventuele lokale (afwijkende) uitspraken. De huidige spelling i vind ik ook helemaal niet slecht, verre van, maar ik vind het grote voordeel aan de y dat ze veel meer uitspraak-neutraal is. Iets wat bij i, maar ook bij andere SV-spellingen als uu en sch veel minder het geval is. --Patrick 16:00, 25 februoari 2007 (UTC)
D-rex, ik denk dat we een beetje "geconditioneerd" zijn door de weinige (<25 ?) AN woorden die de Y bevatten en waarvan de y meestal als ie uitgesproken worden, zoals typisch, baby, ... Nochtans ga je lyk, kyk of "André Denys" niet "verkeerd" (ie) uitspreken. Het feit dat we bij ons die historische y als relatief korte i uitspreken geeft ons de neiging om de lettergrepen gesloten te houden (overstiggende, verdwinnen, klitte, ...), maar dit creëert dan weer problemen in andere streken (en het oud Vlaams) waar de y wel dikwijls in een open lettergreep staat. Ik denk dat het gewoon een beetje tijd gaat vragen om de Y in eer te herstellen, wij zijn die letter niet meer gewoon. --Foroa 09:58, 26 februoari 2007 (UTC)
Je hebt volmondig gelijk, al wordt het wat wennen in het begin. Nu, van alle voorstellen vind ik het y-voorstel als compromis zeker geslaagd, en ik merk bij mezelf dat ik 'Degryse' ook met een korte i uitspreek, dus er is toch nog iets van de y overgebleven. Lang leve de opwaardering van de y! :-) --D-rex 19:25, 27 februoari 2007 (UTC)
Oef! Ik ben heel blij dat jij ook de "y" begint te aanvaarden, D-rex ;)--Zeisterre 20:06, 27 februoari 2007 (UTC)

Trouwens, nu ik er over denk. AN "Groot" spelt men hier "Grôot". AN "Deel" spelt men hier "Dêel". Als men consistentie wil in het gebruik van de ^ , dan zou men voor de lange ie (dus niet de ij, maar de ie van bv. stier, bier) haast "bîer" moeten gaan schrijven, want het gaat om dezelfde buiging in klanken (in tegenstelling tot een kortere, eentonige oo, ee, ie)...De 'ie' zonder kapje is dan weer iets korter, net zoals een ee of oo zonder kapje (bv. meel), de 'i' is dan de korte klinker, net zoals de korte a of e. Nu ja, praktisch vind ikzelf die kapjes zowiezo weliswaar niet; consistent met de rest is het dan weer wel... --LimoWreck 22:18, 1 februoari 2007 (UTC)

Wel Limo, je was duidelijk in een mindere dag, Dat gebeurt met iedereen. De kapjes op de ô en ê hebben niets te maken met de lengte, maar met het feit dat die letters er in sommige situaties en streken als tweeklanken (jè, jé, ijè, wo, woa) uitgesproken worden, en dat kan lang of kort zijn. Bovendien gaat de discussie niet om de ij die als lange ie uitgesproken wordt, maar ook soms als (bijna) korte i. Waar je een (klein) beetje gelijk in hebt is dat we moeten waken op de consistentie. Consistent zou dus zijn om de finale -cie (provincie) en -tie (politie) als -sîe of sê te schrijven: polisîe en provinsîe (of polisê en provinsê). --Foroa 07:44, 2 februoari 2007 (UTC)

Nee hoor, wie de mindere dag heeft ga je moeten herzien vrees ik - ik had het effectief om het maken tot tweeklank van de "ie". (Ik gebruik nu even ad hoc die tijdelijke notatie met kapje) Vergelijk met "lîef" (in de betekenis van vriendin) <-> "lief" (dialectuitspraak voor lijf). In de eerste heeft lîef een soort tweeklank (als je het zo kan noemen, ttz, er komt evenveel een j-klank tussen als in bv. gemêente of dêel). In het tweede heeft lief een enkele klank -ie- (net zoals in het vb. van hierboven al "meel"). Wat dat betreft is het tweeklankprincipe net hetzelfde bij de ie, als bij de aa, ee of oo. Maar dit even terzijde, die kapjes hoeven van mij zoals gezegd nergens ;-) --LimoWreck 23:54, 27 februoari 2007 (UTC)

Vooraleer een voorkeur uit te spreken denk ik dat het belangrijk is een aantal gevolgen te overwegen voor iedere keuze die afwijkt van het AN.

 1. Het gebruik van de y of de ii is moeilijker dan men denkt en zal een langere rodering vragen. We hebben dat gezien bij de meeste artikels die op y overgestapt zijn. Niemand, vooral ik niet, kan vlekkeloos de y (of ii) regel toepassen in het begin.
 2. Vreemd genoeg heb ik nog geen enkel argument gezien om af te wijken van het AN ij symbool; het ligt duidelijk emotioneel en is men bereid de niet te onderschatten consequenties erbij te nemen. Anderzijds heb ik bij vroegere SV discussies vrij veel emotionele reacties gezien tegen de "ouderwetse" y.
 3. De keuze van een symbool y, ii of ij vermijdt het probleem met het open/gesloten lettergreep gedoe, een van de grootste bronnen van fouten, en nog verergerd indien gecombineerd met de finale -en of glottislag regel.
 4. De keuze van y of ii, en in zeker mate ij ook, impliceert dat de eerste prioriteit van de spellingkeuzes gedicteerd is door de (oud)-vlaamse schrijftaal. Dat betekent dat de fonetisch kant van de zaak definitief minder belangrijk is dan de traditionele spellingregels (zoals de dt regel). Zoals we later nog zullen zien heeft deze keuze van prioriteiten dus gevolgen die verder dragen dan het op het eerste zicht lijkt.
 5. Belangrijk ook is dat de keuze van i of ie gewoon een conflictsituatie bestendigd, waar dus een aantal mensen op een consistente manier hun voeten zullen blijven aan vegen. Dit betekent dat dit onderwerp dus binnen x aantal maanden weer op tafel ligt.
 6. Ik denk dat een keuze voor ij, ii of y de finale -ij regel doet vervallen, dus op dit gebied naar een vereenvoudiging van het SV leidt.
 7. Dit lijkt me een regel die ook toepasbaar moet gesteld worden voor de "plat vlamsch" artikels. Maar dit is voor een latere discussie. Het toont wel aan dat wij nog niet rijp zin voor een nieuwe SV versie.

En nu aan het werk. --Foroa 08:20, 2 februoari 2007 (UTC)

AN-ij (niet-finaal) : Peilienge[brontekst bewerken]

Wien da de discuusje ierboovn èt gevolgd omtrent de AN-ij, die nu in SV 1.1 mè en i es gespeld, wit dat er en poar alternatievn na voorn geschoovn èn gewist. Ter info: da goat ier over de korte ie, dus niet de lange ie van hier, koppelienge, bie (et beestje). ---Patrick 20:34, 1 februoari 2007 (UTC)

De peiling is begonnen op 1 februari 2007 en loopt normaal gezien tot 1 maart 2007. --Patrick 12:53, 14 februoari 2007 (UTC)

Alt.1: i[brontekst bewerken]

Schrivn, kik'n, zwin, zin, Kortrik, Iper, zudelik, bi, mi, lik.

 1. Teegn de overmacht in :-) , --D-rex 13:01, 22 februoari 2007 (UTC)
 2. ...
Alt.2: ie[brontekst bewerken]

Schrievn, kiek'n, zwien, zien, Kortriek, Ieper, zudeliek, bie, mie, liek.

 1. Kgon toch vo de dien ier goan wi... ol viendk de y gin zuk slicht alternatief--Narayan 13:19, 22 februoari 2007 (UTC)
 2. ...
Alt.3: ii[brontekst bewerken]

Schriivn, kiik'n, zwiin, ziin, Kortriik, Iiper, zudeliik, bii, mii, liik.

 1. ...
 2. ...
Alt.4: y[brontekst bewerken]

Schryvn, kyk'n, zwyn, zyn, Kortryk, Yper, zudelyk, by, my, lyk. (Werd uitgeprobeerd bij Oudnederlans.)

 1. --Roeseloare - Blank'nberge Zeisterre 20:55, 1 februoari 2007 (UTC)...
 2. --Wervik Patrick 08:33, 2 februoari 2007 (UTC)
 3. --Maeldeghem eeeceee 10:34, 2 februoari 2007 (UTC)
 4. --Brugge Filibertus 19:04, 2 februoari 2007 (UTC)
 5. --Môoslee Endriek 20:17, 4 februoari 2007 (UTC)
 6. --Ardôoie Twerbrou 16:12, 10 februoari 2007 (UTC)
 7. --Yper Meuzel 16:46, 13 februoari 2007
 8. --Ostende (mo nu Gent) --Paul Pieniezny 15:24, 22 februoari 2007 (UTC)
 9. --Poperienge (moa nu 't Stad) --Astro 17:06, 22 februoari 2007 (UTC)
My god, we've created a monster.... --Astro 18:04, 3 moarte 2007 (UTC)
Kom kom Astro, nie overdryvn hé ;-) me moet'n over olles keun babbeln --Patrick 19:26, 3 moarte 2007 (UTC)
 1. --Merkem (mo nu Antwerpen) Withi 20:26, 25 februoari 2007 (UTC)
Alt.5: ij[brontekst bewerken]

Schrijvn, kijk'n, zwijn, zijn, Kortrijk, Ijper, zudelijk, bij, mij, lijk.

 1. ...
 2. ...
Upmerkiengn[brontekst bewerken]
 • Op www.ennih.be was mijn voorstel î, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer, er moet gewoon een duidelijk onderscheid komen tussen i (ikke), y (schryvn) en ie (iere). Meuzel 16:48, 13 februoari 2007. Dus volmondig voor de Y!
 • Lik nen echten democroat, en omdakke ôok en klêen bitje 't debat gestuurd ei, vinnek nie dak moe stemmn moa dakke mie nerelegge bie de mêerdereid. Moa 'k zoe wel geirne 't gedacht ein van ol de veelschrivers omda dedie 't mêeste goan zwêet'n. En zwêet'n goan ze (en zulder nie ollêne). --Foroa 19:08, 22 februoari 2007 (UTC)
Bitje courage geevn hé Foroa! :-) --Patrick 22:15, 22 februoari 2007 (UTC)
 • Ik heb voor gestemd, wegens de eenvoud. Maar ik merk nu al een paar gekke dingen. Nievers tegenover nyveraans (=nergens) in het Oostends. En dan is er nog de uitgang die ik tot nog toe als -ienge schreef. De voorsteller noemt dat een lange -ie, maar dat is in het Ostends zeker niet zo. En ook dan zijn er nog verrassingen in vreemde leenwoorden. Rechts zie ik hier bv het woord "financieel" staan. Dat wordt dus "fynansjeel"? Het probleem is dat die korte "ie" niet altijd uit het Frans "y" of uit Nederlands "ij" (vroeger ook "y" geschreven) komt en die "nieuwe" y's zien er dus gek uit. Gelukkig worden namen blijkbaar niet herschreven, anders moest ik nu Poesjkin naar Poesjkyn overbrengen ... --Paul Pieniezny 01:14, 27 februoari 2007 (UTC)
 • -ing, ienge: SV is daar toch duidelijk over? zie Finale AN-ing.
 • Ik verwijs naar de SV-regel Toepassing van AN: volg zoveel mogelijk de spellingsregels van het AN. Doe dit ook bij leenwoorden. Voor die woorden is het dus helemaal niet nodig om elke 'i' die van dicht of ver als 'ie' klinkt als 'y' te gaan spellen.
--Patrick 01:32, 27 februoari 2007 (UTC)
 • Conflict met overlappende regel Wikipedia:SV_V1.1a#SV-ie (hij, zij, bij, brouwerij die wel ie moeten zijn). Vereenvoudiging (lees schrapping) aangewezen ? Vb SV 1.1a SV: Zy es by my en gy. --Foroa 10:30, 27 februoari 2007 (UTC)
We hadden toch afgesproken:
 • y voor korte ie → kyk'n, lyf, by, my, Yzer, wyn, Parys, blyde
 • ie voor lange ie → kiek'n, lief, riek'n, ier, diere, vrie, brouwerie
Akkoord hiermee? Of hoort 'brouwerij' in de eerste rij thuis?
--Patrick 11:24, 27 februoari 2007 (UTC)
Patrick, proficiat met je nachtwerk, da goat ier goe vôoruut
Het probleem komt altijd op als je start vanuit de uitspraak. voor mij heeft hij/y, mij/my, gij/gy, bij/by, bie/bie, blij:bly, vrij/vry, brouwerie/brouwery allemaal de zelfde uitspraak, dus normaal dat er een conflict is. Ik had begrepen dat alles wat normal met een ij geschreven wordt/werd y komt, maar zo eenvoudig is het dus niet, zo te zien.
Zoals je de SV-ie en y regels hierboven geformuleerd hebt kan ik hem met de beste wil niet toepassen omdat hij gebaseerd is op een specifieke gedifferentieerde uitspraak, terwijl die uitspraakverschillen bij mij niet bestaan. --Foroa 11:45, 27 februoari 2007 (UTC)
Amai Foroa, dan zitten wij met een probleem. Wat stel jij nu voor? --Patrick 11:55, 27 februoari 2007 (UTC)
Patrick, de titel es nog oltid (niet finale-)AN-ij, dus in lyne met oes discussies. Het probleem es dajje an 'n ênen kant willen globaliseren ein (SV.1.1 finale AN-ij --> ie EN niet-finale AN-ij --> i), en an den andren kant den finale-ij/ie wil ouden. En passant eijje nen uutspraokreegl gebruukt in de plekke van de ij-reegl. Zie myn 7 ipmerkiengen vlak vôorn #AN-ij (niet-finaal) : Peilienge.
Dus kiek'n (kut-kut, nie kyken), lief (kus-kus, nie lyf), riek'n (snuf-snuf, nie ryken), ier, diere (duur) enz zyn gin probleem (want nie van ij); 't ênigste probleem es oater en echte finale -ij stoat; ier moeje kiezen: overal systemoatisch y of en reke van welbepoalde uutzonderiengen, moa vroag mie nie welke want ik ôre gêen verschil. Dus voe my is de simpelste iplossienge de ie regel wegsmyten: oe mindre regels, oe mêer vreugd. --Foroa 13:02, 27 februoari 2007 (UTC)
Kut-kut-kedei, vo mie es 't ol goed. Moa me zien (mei d'oogn) ton wel gin verschil mei tusschn 'by' (dichtbie) en 'bie' ('t beestje). Of tusschn vryn (kus-kus) en vriejn (encyclopedie). Oor je gie echt gin verschil in lengte tusschn die twee? Ik ore e dudelik verschil: kort-by, moa lange bieieie --Patrick 13:34, 27 februoari 2007 (UTC)
In theorie ein woorden die en identieke AN schryfwyze ein, een gelykige uutsproake. In pratyke zyn der wel verschillen.
Bij: 'by' (dichtbie) en 'bie' ('t beestje), gin verschil (bie lyk bier), moa sommigstige klappen van en byge vo 't bêestje (stoat nie in de tabellen omdakke nie zeker wete oe olgemêen daddes)
Vrij: vryen (kus-kus) is uutgesproken lyk AN vrij (vreien), vrij (libre) lyk vrie
In pratyke zien we da bie oes de y vele uutsproaken eit: ie (vrije, kom't gy by my), ei (vreien, zeldzoamst ? -mêest noa AN), e (gelykig, uutzonderlyk ?), i (mêest courant: myn, wyzig, dikwyls, grys) --Foroa 14:26, 27 februoari 2007 (UTC)
By myn is't er een hêel duydelyk verschil in uytsproake tusschen "kyk'n, lyf, by, myn, yzer, wyn, Parys, vry... (kort)" en "kiek'n, lief, riek'n, ier, diere, brouwerie... (lank)". 't Woord "vry" is dus 't ênigste woord woa da'k nie mee akkôord goan, Patrick. Ik zoun da met 'n "y" schryvn: kort. En AN vrijen (kus-kus) :-) zou 'k ik "vreien" schryven. Ik zyn oast zeker dat de AN schryfwyze "vrijen" etymologisch nie juyste is. En Foroa, vo joen goat 't inderdoad nie gemakkelyk zyn...;)--Zeisterre 18:58, 27 februoari 2007 (UTC)
Misverstand peizzek:
1. AN ij regel wordt y geschreven - geen probleem (vergeet kiek'n, lief, riek'n, ier, diere want da komt nie van ij)
2. eind -ie regel is dikwijls afkomstig van ij (vrij/vrie:vry bij/bie:by brouwerij/brouwery): als eind ij ook y wordt (en geen ie) dan is de regel uniform en geen probleem
3. Vrijen (kus-kus) is vermoedelijk een uitzondering, elders zeggen ze gevreeën, wij zeggen gevreid --> wijst erop dat het origineel geen vrijen was maar vreien of zo. --Foroa 19:23, 27 februoari 2007 (UTC)
Vo joen goat 't dus wel gemakkelyk zyn, Foroa... :-). Akkoord mè "brouwery(e)".--Zeisterre 19:54, 27 februoari 2007 (UTC)
'k Ei en poar bronnen geroadpleegd die lik referensje keun dien'n: (1) et Frans-Vlams en (2) het Nieuw Vlaemsch-Fransch woordenboek. Dienen lats'n es de latste editie van uus eigen Vlams, dus nog vo da Belgje in 1864 de (Ollandsche) spellienge van De Vries en Te Winkel overnam. En zider gebruuk'n olle twee juuste dezelste spellienge:
 • by, gy, my, melkery, brouwery, liefhebbery, vry, lyk, zyn
 • bie ('t beestje)
'k Ei nie direct andere woord'n gevond'n die up -ie endigen en in AN op -ij. Uus bietje es en uutzonderienge! :-) --Patrick 21:25, 27 februoari 2007 (UTC)
Da ziet er goed uyt. En in 't West-Vlams etymologisch woord'nboek van Debrabandere stoat er ook "bie" vo 't bêestje --Zeisterre 21:39, 27 februoari 2007 (UTC)
Ter informoasje, dienen word'nboek vermeldt ook: vryen (kus-kus), vryde, gevryd, vryer, vryery, peerd, vossensteert, vossenjagt, jager, jaegster. --Patrick 21:48, 27 februoari 2007 (UTC)
'k vinne da nu wel roare vo te leez'n "belangryk"?? Die "ij" uut 't Nederlans spreek'n w'in 't dialect toch nie up dezelfste maniere uut lik in "by"? --Endriek 22:12, 28 februoari 2007 (UTC)
De Y in't midden van en word es over t'olgemêen veel korter/doffer dan ip 't ende van 't word. By, vry, gy, versus lyk, slyk, (belang)ryk, ... --Foroa 17:28, 1 Moarte 2007 (UTC)

AN-o[brontekst bewerken]

In NW WVL klinkt de o van grond, onder, hond... als oe.
In ZO WVL klinkt de o van grond, onder, hond... ergens tussen AN-o en AN-oo.

 • Ik ben voorstander om die regel ("schrijf altijd o") uit het sv te halen, die creëert meer problemen dan dat ie er oplost. --Patrick 01:38, 21 januoari 2007 (UTC)
 • Als ik 't goed begrijp klinken zowel de AN-o als de AN-ou in het NW-WVL ongeveer als oe, en klinken ze allebei in het ZO WVL ongeveer als oo.
Mijn persoonlijke voorkeur zou zijn beide te schrijven als ou. We krijgen dan hound, ground, ounder, goud, ... (opm: ENG: ground, hound, ...) Afspraak is dan (naar analogie met AE / AI / AY) dat de tweede klinker de klankverschuiving aanduidt, voor NW WVL naar OE en voor ZO WVL naar OO. Ik zou dan enkel en alleen die woorden waar de OE klank voor het ganse taalgebied als OE wordt uitgesproken als OE schrijven. Dit zijn dan over het algemeen ook die woorden waar de OE langer klinkt dan de OU (cfr goed versus goud) --eeeceee 05:44, 28 januoari 2007 (UTC)
Opm: NL-wonde => WVL-wounde cfr ENG-wound: klankverschuiving in het Engels hier minder dan in bv enough/ground etc. --eeeceee 14:30, 28 januoari 2007 (UTC)

AN-oe[brontekst bewerken]

 • Ik vind die regel overbodig. --Patrick 01:51, 21 januoari 2007 (UTC)
  • is inderdaad wel érg triviaal ;-) --LimoWreck 01:58, 22 januoari 2007 (UTC)

AN-ou[brontekst bewerken]

In NW WVL klinkt de ou van hout, zout, oud... als oe.
In ZO WVL klinkt de ou van hout, zout, oud... ongeveer zoals AN-oo.

 • Een opmerking: de ou voor w wordt een o, geen oe/oo/wat dan ook. Eigenlijk geldt dit ook veel voor Oost-Vlamingen, of veel West- en Oost-Vlamingen (en andere) die AN proberen spreken. De OUW wordt een OW, waarbij je automatisch een soort klankovergang hebt naar ouw. Echter, wacht tot je nog eens een of andere Antwerpse of Brabantse presentatrice, of miss, of BV, of weet ik veel wat op teevee hoort spreken... als die hun ou als "aaaoouuw" met extra hoge intonatie uitspreken, dán weet je pas wat een ouw is ;-) en dan weet je wel hoe dof en "kort" onze "ou" in dat geval relatief is ;-) --LimoWreck 12:46, 8 januoari 2007 (UTC)
"ow" schrijven voor "ouw" vind ik absurd. Als een West-Vlaming "ouw" ziet staan weet hij echt wel dat hij dit "ow" moet uitspreken. In het Middelnederlands schreven ze ook "rouwe, vrouwe, trouwen, blau, grau" en niet "rowe, vrowe, trowen, blow, grow"...--Zeisterre 17:33, 20 januoari 2007 (UTC)
Met dat argument mag je heel deze pagina opdoeken hé. Als een West-Vlaming "paling" ziet staat, weet hij ook dat hij "poalieng" moet zeggen. Waarom schrijf je dan niet "paling"? Dit is bij mijn weten ook geen middelnederlandse wikipedia --LimoWreck 01:56, 22 januoari 2007 (UTC)
Bij mijn weten is dit ook geen fonetische handleiding voor anderstaligen...--Zeisterre 12:58, 26 januoari 2007 (UTC)
 • Ik vind de ou een prima keuze. Ze sluit aan (1) bij het AN, (2) bij het Middeleeuws Vlaams: bouc, plouch, roupen die toen in die context als onze oe werd uitgesproken, en (3) bij het Frans-Vlaams: een goude bloeme; Ze schounk bier in d'oude ronde komme. --Patrick 01:49, 21 januoari 2007 (UTC)
Ook voorstander van "ou" --Zeisterre 16:39, 22 januoari 2007 (UTC). Ook in "Westouter" en "Dranouter" --Zeisterre 17:53, 23 januoari 2007 (UTC)
 • Ook voorstander van OU, mits afspraak variabele uitspraak voor regio en variabele uitspraak indien in combinatie met W ?--eeeceee 03:04, 31 januoari 2007 (UTC)
Ik zie geen enkel voordeel om af te wijken van het AN. grow, dow, blow, vrow... lijken mij enkel de zaken nodeloos te compliceren, ook qua uitspraak. --Patrick 11:33, 31 januoari 2007 (UTC)
Zoals gewoonlijk moet je eerst het probleem in zijn geheel bekijken:
Ou voor w als in bouw schijnt meestal ow uitgesproken, maar niet zeker indien dit overal zo is
Ou in out, goud soms oe, soms halflange explosieve oo, met een hele reeks uitzonderingen (hond bij ons : nen ond, en oendje). Typische klank die streekconflicten geeft omdat o en oe ver uiteen liggen.
Au: niet gedefinieerd in SV, maar praktijk (oto) wijst naar een o
AU voor w (dauw) --> meestal dow uitgesproken ?
Conclusie: op het eerste gezicht hebben wij nu de meest eenvoudige regel. Verandering vraagt diepgaandere analyse. Au regel moet nog bepaald worden. --Foroa 11:52, 31 januoari 2007 (UTC)

AN-ui[brontekst bewerken]

In NW WVL klinkt de ui van buiten, muis, huis... als uu.
In ZO WVL klinkt de ui van buiten, muis, huis... als eu.

 • Persoonlijke voorkeur voor de UY. Tweede klinker Y duidt dan klankverschuiving aan. We krijgen dan huys, muys, buyten etc. ook hier dus variabele uitspraak mogelijk. Dit sluit ook aan bij de oude spelling die we terugvinden in namen als bv Vuylsteke, Huys, etc --eeeceee 05:51, 28 januoari 2007 (UTC)
Geen slecht idee! --Zeisterre 19:48, 31 januoari 2007 (UTC)
 • Huus, muus etc. vind ik beter dan huys, muys omdat de laatste spelling een tweeklank suggereert die er niet is (tenzij dan op O.Vl. grens), de eerste niet. En ik constateer dat de meeste zuidelijke West-Vlamingen de uu-schrijfwijze ondertussen hebben geaccepteerd. Bijgevolg zie ik geen argumenten die pleiten voor de voorgestelde spelling. --Patrick 00:41, 1 februoari 2007 (UTC)
 • Ik baseer me hier zuiver op mijn persoonlijke uitspraak in bv "puur goud" t.o.v. "die muys": de UU klank is lang, de UY halflang.--eeeceee 09:40, 13 februoari 2007 (UTC)
 • Dit is voor mij, na de ij, de meest storende regel in het SV, en bovendien een van de hoofdoorzaken van fouten tegen open/gesloten lettergrepen, ook bij de NW WVL.
  • Voor de meeste mensen is de ui één enkel symbool, dus is er bij hen geen reden om de schrijfwijze te veranderen bij gesloten of open lettergreep
  • je hebt gelijk dat de klank halflang is, dus geen wezenlijk verschil bij open en gesloten lettergreep
  • Ik vermoed dat het uy symbool niet positief onthaald gaat worden omdat het inderdaad een tweeklank voorstelt
  • Ik heb nooit begrepen waarom het originele ui symbool per se moet veranderen; om zich af te zetten tegen het AN ?
We kunnen zo de volledige AN-spelling overnemen hé, met dit argument hebben we geen sv meer nodig. AN-ui en AN-ij zijn klanken die in het WVL zo afwijkend worden uitgesproken (eenklanken ipv tweeklanken, wat het WVL zo typeert) dat dit wel in de spelling mag tot uiting komen. 'uu' komt ten slotte overeen met de huidige uitspraak op heel wat plaatsen (vnl. noorden en westen), wat bij 'uy' niet het geval is. --Patrick 12:02, 13 februoari 2007 (UTC)
  • In het verleden is er ooit het ù symbool voorgesteld geweest (zit op een standaard keyboard) zonder al te veel succes
  • Een ander voorstel dat ik ooit gezien heb is de omgekeerde eu: ue dus (mues, bueten), maar ook dit lijkt mij nog minder natuurlijk dan de uy die op zijn beurt nog minder natuurlijk is dan de ui
 • --Foroa 09:59, 13 februoari 2007 (UTC)
  • IK vind 'uy" beter dan "uu". Als je "uu" schrijft moet je dat lang uitspreken. Ik vind dus niet dat dit overeen komt met de uitspraak van het noorden en het westen. Dat is ook de reden waarom Filibertus altijd "ût" schrijft in plaats van "uut". En ik vind helemaal niet dat "uy" een tweeklank suggereert. Kijk maar naar de namen Vuylsteke, Vanhuyse, Spruytte...Ik hoop dat de "uy" het haalt.--Zeisterre 17:49, 13 februoari 2007 (UTC)
De 'uu' in 'muus' hoef je niet lang uit te spreken. De 'uu' zegt iets over de klank die je hoort, niet noodzakelijk iets over de lengte. (Trouwens, de regel in dit geval zou zijn: 'uu' voor 'r' is lang, anders kort) --Patrick 12:43, 14 februoari 2007 (UTC)
Filibertus schrijft zelfs 'ut' als hij 'het' bedoelt :-) --Patrick 12:45, 14 februoari 2007 (UTC)

AN-sch[brontekst bewerken]

In NW WVL klinkt de sch van verschil, minschn... als sjch.
In ZO WVL klinkt de sch van verschil, minschn... als sk.

 • Persoonlijke voorkeur voor het altijd schrijven van de sch

dus: mensch - menschen - menschelik / Duytsch - Duytscher, dus ongeacht de uitspraak.

ge bedoelt waarschijnlijk Duutsch - Duutscher --Patrick 11:11, 28 januoari 2007 (UTC)
euh nee, zoals hierboven de AN-UI vervangen door UY, die variabele uitspraak geeft ...--eeeceee 14:22, 28 januoari 2007 (UTC)
Doet me meer denken aan het Hollands uit de 17e eeuw dan aan West-Vlaams hoor :-) --Patrick 00:43, 1 februoari 2007 (UTC)
Zucht, ik weet het, kan er ook niet aan doen dat ik 400 jaar eerder geboren had moeten zijn, hoewel, ik zou dan nu niet achter mijn computer zitten ... :-) --eeeceee 10:37, 2 februoari 2007 (UTC)
 • ...

Finale -tie[brontekst bewerken]

 • Ben voorstander van: polisje, provinsje, evaluoasje i.p.v. SV politie, provincie, evaluoatie. Ik constateer dat de SV-regel (die -cie, -tie vooropstelt) nauwelijks wordt gevolgd, blijkbaar klopt die regel dus niet met de uitspraak van velen. --Patrick 11:18, 26 december 2006 (UTC)
Vind ik een beetje voorbarig als stelling: provinsje: 154 maal, provincie: 122 maal. Vermits de meeste templates en gemeentebeschrijvingen geintroduceerd zijn door provinsje schrijvers is het normaal dat er een overwicht is aan provinsje (sommige dergelijke veranderingen werden teruggedraaid met vandalisme in de soamenvattienge). Wij hebben tot nu toe geen middel om de "zwaarte" van een specifieke voorkeur te meten. Voor mij is het iets dat niet echt irriteert, dus zou ik gewoon de regel optioneel maken, zoals de facto de meeste SV regels (of afschaffen want in feite is het AN). --Foroa 10:28, 3 januoari 2007 (UTC)
Het is gevaarlijk om het aantal voorkomens van een woord in de vls-wiki als referentie te nemen om uitspraken te doen over de spreiding van een woord in West-Vlaanderen. Jammer dat D-rex geen Bruggeling is ;-) --Patrick 12:32, 6 januoari 2007 (UTC)
Ik heb lang getwijfeld maar ik sluit me aan bij Patrick. 'k Ben ook voorstander van "polisje, provinsje, evaluoasje, invitoasje"...--Zeisterre 20:38, 14 januoari 2007 (UTC)
ook akkoord met de "sje"! --Endriek 14:50, 20 januoari 2007 (UTC) (nog iets wat niet onder dit puntje hoort: toch raar om "polisje" te lezen naast "provinsje" ...?)
Ik geef de voorkeur aan "sie" de "i" kan er zonder probleem variabel worden uitgesproken, wat minder het geval is voor de "j" (vind ik toch) Lost ook voorgaand probleem op van de "gesloten" lettergreep voor "sje": Polisje<=>Provinsje of Polisie<=>Provinsie --eeeceee 14:39, 28 januoari 2007 (UTC)
Misschien spreek ik niet voldoende dialect, maar ik heb die j altijd al raar gevonden. Geen probleem voor mij als hij blijft, 'k wilde het maar even zeggen. polisje, provinsje, evaluoasje klinkt erg "bachten de kupe" voor mij... Tbc 14:26, 30 januoari 2007 (UTC)
Ik zeg "polisje, provinsje, evaluoasje....". Ben nochtans niet van "bachten de kupe" :). Maar ik heb er geen probleem mee als het "sie" wordt...--Zeisterre 15:03, 30 januoari 2007 (UTC)
Als bruggeling zeg ik eerder Provinse, Politie bestaat zelfs niet denk ik, wel d'azentn, de fliekn, zelfde voor evalutatie. Ik denk dat het gebruik van de J meer voorkomt in zuidwestvlaanderen. Anyway, voor een Bruggeling wordt het dus wat moeilijk (nog voorbeelden?)--Narayan 20:55, 25 februoari 2007 (UTC)
Westoek zegt: poliesje, provinsje, evaluoasje--Astro
Zie je 't zitten vo de nieuwe tabelle (11 wordjes) in te vulln Astro? Merci. --Patrick 07:10, 13 ogustus 2007 (UTC)
't Zoud ook interessant zyn dat de Bruggeliengn de reekse invullen. Zynder spreekn de "sj" en de "zj" nôois uut. Kyk moa noa Zeruzalemkerke :-)--Zeisterre 13:42, 13 ogustus 2007 (UTC)

Diftongering ee[brontekst bewerken]

 • Ik vind, maar het kan ook aan mij liggen :-), dat er onduidelijkheid is over het enkel of dubbel gebruik van letters: grote, wordt dat grôte of grôote, Enige, wordt dat ênige of êenige,... .--D-rex 29 december 2006 (UTC)
is dat niet eenvoudig op te lossen zoals in 't Nederlands? Deurtje gaat open, lettertje gaat lopen, zei m'n juffrouw altijd :) --Astro 18:56, 2 januoari 2007 (UTC)
Idem zoals voor twêde of twêede --Foroa 18:51, 2 januoari 2007 (UTC)
Dat is niet echt een probleem, het is daar namelijk "twidde". Waarbij ik trouwens wel even wil vragen aandachtiger te zijn voor die ee en ook oo... soms zie ik mensen uit automatisme een kapje op de eerste letter zetten, terwijl het in dialect heus wel op veel plaatsen een enkele klank kan zijn. (hoge, toog, geboorn hoeven niet verwrongen te worden tot tweeklank) --LimoWreck 19:32, 2 januoari 2007 (UTC)
Twidde en twêede klinken totaal anders. Als er alternatieven zijn voor ôge en tôog (behalve woage en twoag) dan hoor ik die graag. Net zoals sommigen bepaalde kapjes overbodig vinden, weten anderen niet waar ze overbodig zijn: hier is nog werk aan de winkel.--Foroa 09:41, 3 januoari 2007 (UTC)
Als je in je dialect een tweeklank hoort zet je een kapje. Zo niet laat je het weg. Ik zeg toog en (h)oge. Anderen zeggen tôog en (h)ôge. Ik vind dit een goede oplossing. Van (h)oge gesproken: soms vraag ik me af of je niet beter de h zou schrijven zelfs als je hem niet uitspreekt??? --Zeisterre 09:25, 4 januoari 2007 (UTC)
Zeisterre heeft gelijk, we hoeven geen problemen te zoeken waar er geen zijn. Of je nu wel of geen kapke schrijft, pas gewoon de regels voor open en gesloten lettergrepen toe. Concreet:
 • schrijf dubbele klinker bij gesloten lettergreep: grôot, tôog, verloorn, gedêelte, vôorn
 • schrijf enkele klinker bij open lettergreep: grôte, ôge, ênige, zo
AN-uitzonderingen ook toepassen in het SV, zoals finale e toch dubbel schrijven wanneer die niet stom wordt uitgesproken: twêe, twêede (of twidde, volgens uitspraak), zêe.
Wat de initële h betreft, bij de totstandkoming van SV 1.1 vonden de meesten het beter om die niet te schrijven. Schrijft anders gerust jouw opmerkingen hieromtrent in rubriek Initiële h. --Patrick 13:50, 4 januoari 2007 (UTC)
Ik denk dat onze bevolking de regels van open/gesloten lettergrepen van pakweg 60 jaar geleden nog altijd niet helemaal verteerd heeft. Niet alleen is er nog de uitzondering tweede waar niemand tegen zondigt, wij zien geregeld nog "fouten" opduiken die iedereen accepteert. Kijk maar naar onze freeze item.
Trouwens, als het AN zegt tweede en het SV twêde (en wat voor de mannen zonder diftong: twede of tweede ?), dan is dat vragen om moeilijkheden. --Foroa 08:19, 5 januoari 2007 (UTC)
Iedereen kent de regels maar al te goed. Iedereen schrijft toch kopen, leren, meten, lappen, moppen, en niet koopen, leeren, meeten, lapen of mopen. Lange ee aan het einde (twee, zee, mee...) is inderdaad met dubbele klinker alhoewel open, maar heb daar nog nooit iemand tegen zien zondigen (in mijn eerdere reactie zat ik wel verkeerd, sorry hiervoor, heb ik rechtgezet). Maar ik zie geen enkel voordeel om die regels niet toe te passen op het West-Vlaams. Vandaar het nut van de vertaallijsten SV-AN en AN-SV voor wie twijfelt. --Patrick 12:27, 6 januoari 2007 (UTC)
Patrick, me uwen ipkuus van vannacht eije getôogd oevele fouten datter nog oltid gemakt zin tegen die regel, en g'eit ollêne moa de mêest frequente gevaln gecorrigeerd. Dus voorzichtig me uutsproaken lik: "Iedereen kent de regels maar al te goed, iedereen schrijft toch ...".
Vô olle dudelikheid: ik trekke de regel nie in twiffel: 't es geweune moa en observoatie dattet nie zô naturel es lik dajjet vôorstelt. --Foroa 07:43, 11 januoari 2007 (UTC)
Ik sta in deze vierkant achter onze taalman Patrick. User:Astro
:-) Thx Astro. Jouw waarneming klopt Foroa. Maar wat ik niet begrijp, is waarom die regel die iedereen toch probleemloos toepast in het AN, vaak wél problemen oplevert in het West-Vlaams? Cfr. het gebruik van schôone, gêene, klêene, verêenigd, ôoge. Misschien komt dit omdat geschreven West-Vlaams helemaal niet in de vingers zit, en onwillekeurig doet denken aan oudere spellingen van eeuwen terug... --Patrick 09:19, 11 januoari 2007 (UTC)
Voor opmerking betreffende fouten tegen straatoude regel: zie hierboven.
"Lange ee aan het einde (twee, zee, mee...) is inderdaad met dubbele klinker ..." + andere uitzonderingen: zeekoe, zeemeermin, meeloper, Zeeland, tweespan, ... Regeltjes zijn in het begin altijd simpel, tot er mee gewerkt wordt --Foroa 15:42, 11 januoari 2007 (UTC)
Heeft het ook niet te maken met de glottislag, die er voor zorgt dat open lettergrepen er meer als gesloten lettergrepen uitzien? Zie lopen => lôp'n => lôop'n? lôp'n vind ik persoonlijk niet te lezen. --D-rex 19:14, 11 januoari 2007 (UTC)
Inderdaad. Door het wegvallen van de doffe e wordt de vorige lettergreep gesloten. --Zeisterre 19:23, 11 januoari 2007 (UTC)
 • Opm:Geen haar op m'n hoofd die eraan gedacht had "freeze" te schrijven voor aardbei, m'n auto-reflex had gedacht aan "fraise" --eeeceee 14:54, 28 januoari 2007 (UTC)
 • In de regel staat duidelijk "Uitspraak: jee." Dat zou ik toch geschrapt willen zien, of uitgebreid met è'ə ...  :-) --eeeceee 09:47, 13 februoari 2007 (UTC)
Inderdaad. Meestal wordt aangenomen dat êe "jee" uitgesproken wordt en ôo "woo". Maar dat is niet altijd zo...--Zeisterre 18:01, 13 februoari 2007 (UTC)
Inderdaad, de êe en ôo kunnen voor tweeklanken staan maar ook voor drieklanken (jèi, zêie), en sommigen spreken zelfs van vierklanken. Voor de ai klank (fait divers, defaitisme), de echte ê (te fête), de èè en de éé moeten er nog voorstellen geformuleerd worden dacht ik. (stomme e en u vallen onder ander hoofdstuk) --Foroa 18:15, 13 februoari 2007 (UTC)

Diftongering oo[brontekst bewerken]

 • Ik vrees dat noorderlingen nooit het kapje op de o zullen aanvaarden. (tôgen, ôofdpagina)--Zeisterre 20:20, 7 januoari 2007 (UTC)
De reden waarom het kapje ingevoerd is, is omdat het ruimte laat voor interpretatie: wij (zuiderlingen) begrijpen maar al te goed dat twoogn en woofdpagina voor jullie onaanvaarbaar zijn. Maar aan de andere kant, deze klank is zo belangrijk voor ons dat er toch een soort speciaal teken moet zijn. Daarom hebben we ô, ôo ingevoerd, omdat iedereen dat kan interpreteren zoals hem het best uitkomt. --D-rex 19:23, 8 januoari 2007 (UTC)
Ik persoonlijk heb niets tegen het kapje. Ik vind dit zelfs een goede oplossing. Maar of een Oostendenaar dit zal aanvaarden, dat betwijfel ik...--Zeisterre 19:48, 8 januoari 2007 (UTC)
Het enige probleem dat ik zie is dat wie geen onderscheid hoort (zoals ik die van Wervik ben) nooit een kapke zal schrijven, zelfs niet kàn schrijven, want ik weet niet wanneer jullie 'oo' dan wel 'woo' uitspreken :-( --Patrick 08:05, 9 januoari 2007 (UTC)
De Oostendenaren zijn natuurlijk heel specifiek omdat ze verschillende open lettergrepen gewoon als een klank houden, dus een heldere: we gaann, ipv we goann. Ook de oo houden ze dan soms kort.
Ik weet niet of je "nooit" een ôo zou moeten schrijven, zeisterre ? Zoals ik het zeg: "Ik hang aan den toog", waarbij oo een oo is zoals in het AN, enkel ietsje langer getrokken misschien. Daarentegen: "ze kwaamn van 't ôostn", die klinkt inderdaad anders.. Analoog: "boom" <-> "bôord" (bwoord).
Analoge fenomeen kom je bij de "ee" tegen hoor, waar het niet altijd gelijk is. Vb. AN: keel = "kele", met een gewone ee. Daarentegen: AN: keren = "kêern" (kjeern). Analoog: "zede" (AN: zede) <-> "zêpe" (AN: zeep). Analoog: "weken"/"week'n" (AN: weken = mv van de periode 7 dagen) <-> "wêken"/"wêek'n" (AN: weken = werkwoord: iets in het sop leggen, iets losweken bv.). --LimoWreck 18:04, 10 januoari 2007 (UTC)
Ik moet op de zelfde woorden een kapje zetten als jij, Limowreck, maar mijn tweeklanken klinken wel iets anders dan de jouwe. Ik zeg "toog" en "owst'n" (ôost'n), "boom" en "bowrd" (bôord), "kele" en "zeipe" (zêpe), "week'n" en "weik'n" (wêek'n) (blankenbergs), maar voor een oostendenaar zijn die kapjes overbodig...--Zeisterre 19:21, 10 januoari 2007 (UTC)
Of ze "anders" klinken, dat weet ik niet... dat maakt ook niet veel uit. Het is maar een manier van spellen. Feit is, dat ze anders zijn, ongeacht hoe die klank nu klinkt... dat is zelfs bij elke persoon wat anders. Iedereen heeft zijn eigen accent ;-). Ik wou gewoon even aanhalen dat het niet is omdat er een dubbele -oo- of dubbele -ee- staat (eventueel een enkele in een open lettergreep), dat er automatisch een kapje op moet, zoals ik soms mensen uit automatisme zie doen op artikelen ;-) --LimoWreck 01:30, 11 januoari 2007 (UTC)
Ik bedoelde, Limo dat jij en ik blijkbaar onze kapjes op de zelfde woorden moeten zetten. Jij woont ook niet ver van de kust. Maar er zijn nu eenmaal mensen die ook "tôog" en "bôom" zeggen en dit dus ook schrijven. --Zeisterre 08:00, 12 januoari 2007 (UTC)
 • Ook hier "Uitspraak: woo." graag geschrapt of uitgebreid naar andere varianten bv. oa'ə --eeeceee 09:59, 13 februoari 2007 (UTC)

Diftongering oa[brontekst bewerken]

 • ...
 • ...

Afkappingen[brontekst bewerken]

 • Vind ik onzinnige regel, en maakt alles wel heel onleesbaar en samen met diftongeringstoestanden etc wordt het quasi onmogelijk te weten wat hier staat: ken da nie Duidelijker is 'k en da nie of 'k kennen da nie
Eenvoudige en uniforme regel zou zijn: altijd werken met afkappingsteken, nooit aan elkaar plakken.--eeeceee 10:11, 13 februoari 2007 (UTC)
 • ...

Spelling die niet in SV 1.1 wordt beschreven maar er wel in zou mogen komen[brontekst bewerken]

 • Voor noorderlingen en ook voor mensen uit het midden van West-Vlaanderen is het enorm storend dat "is" (van het werkwoord "zijn") "es" geschreven wordt. Ik zou het beter vinden dat iedereen "is" schrijft zelfs als je het "es" uitspreekt.--Zeisterre 16:39, 8 januoari 2007 (UTC)
Ge pleit dus voor een uniform West-Vlaams taalgebruik. Ik vraag me alleen af of dit de bedoeling kan zijn. Want dan word je onmiddellijk geconfronteerd met de vraag wat voor West-Vlaams dialect iedereen dan hoort te volgen? Persoonlijk vind ik die 'regionale kleur' van artikels juist een verrijking en zie die niet meteen als een probleem, zolang de spellingsregels (grotendeels) gevolgd worden.
We hebben wel al de twee vertaallijsten West-Vlaams - Nederlands en Nederlands - West-Vlaams die streven naar uniformiteit qua schrijfwijze, maar niet qua woordenschat, zie bijv. de vertalingen bij geel, gras, nergens, vechten. Maar ideeën en voorstellen hieromtrent zijn meer dan welkom. --Patrick 17:02, 8 januoari 2007 (UTC)
Je hebt natuurlijk gelijk, Patrick. Ik vind die 'regionale kleur' ook een verrijking en ik probeer zo tolerant mogelijk te zijn. Maar ik wil toch aantonen wat storend kan zijn voor een noorderling...--Zeisterre 17:23, 8 januoari 2007 (UTC)
De kunst bestaat er in de oplossingen te vinden die het meest universeel zijn, met de laagst mogelijke irritatiefactor en toch uiterst lokaal klinken. Een oplossing voor es/is zou een = teken kunnen zijn. Ik denk niet dat dit accepteerbaar = voor de meesten. Ik denk ook dat wij beter het gebruik van lokale dialecten en in eerste instantie ip/up, es/is en vooral het gebruik van diftongen beter in kaart moeten brengen om beter de gevoeligheden/irritatiefactoren te kennen.--Foroa 18:23, 8 januoari 2007 (UTC)
Ik begrijp je gevoeligheid Zeisterre, maar in het algemeen moeten we heel goed opletten dat we op het einde niet zullen vaststellen dat het beste compromis...het Nederlands is: er is al gepleit tegen 'es' (moet is zijn), er is al gepleit tegen tôgen (togen), er is al gepleit tegen oa (moet a zijn). Waar zal dit eindigen? --D-rex 18:55, 8 januoari 2007 (UTC)
Een goede reden om de "y" in te voeren voor AN "ij". Als dat geen afwijking is van het Nederlands!!! ;) --Zeisterre 19:18, 8 januoari 2007 (UTC)
Ik ga nu weer de volle lading krijgen. ;) Maar in Oost-Vlaanderen zeggen ze "es" (voor "is" van het werkwoord "zijn"). Ik vraag me af of dit niet van ginder is overgewaaid. En nu ik er over nadenk: in Oost-Vlaanderen zeggen ze ook "weirden" voor "worden" :) --Zeisterre 09:40, 9 januoari 2007 (UTC)
'is' es overgewoaid uut de Broabantse dialect'n, 'es' es oorsproenkelik Vlaams-Middelnederlands. Ge moe moa ne kee de 13e eeuwse Vlamsche tekst'n leezn van Jacob van Maerlant (zie bijv. Literatuurgeschiedenis.nl). --Patrick 09:55, 9 januoari 2007 (UTC)
'is' kan inderdoad ôok overwoaid zin van t'AN, 't Ollands of zelfs 't Limburgs, moa da vinnek nie echt belangrik. k'Peize da êen van de verdiensten van de Wikepedia es dawwe beter de geograofische spreidienge in koarte an't briengen zin; 'k vinne da de literatuur da'k gevonden ei doarrond, stif fragmatoarisch en onvolledig es. En jaot, die weirden makt mie curieus moa 't stoat nie ip minen steirt ... --Foroa 11:30, 9 januoari 2007 (UTC)
Die "es" in middelnederlandse teksten is me inderdaad al dikwijls opgevallen en ik heb dat altijd heel eigenaardig gevonden...Wat me ook opvalt is dat ze de (initiële) "h" schrijven en dat ze "gh" schrijven voor "g". De "gh" zou nog een oplossing kunnen zijn voor de West-Vlaamse "g". Weer een afwijking van het Nederlands :) --Zeisterre 12:47, 9 januoari 2007 (UTC)
Lichte nuance: reeds in de 13e eeuw werd de h in Vlaanderen vaak niet meer geschreven: angen, ebben, ondert. --Patrick 02:07, 21 januoari 2007 (UTC)
 • Mijn persoonlijke voorkeur zou hier in eerste instantie uitgaan naar "is". Edogh, vo de vervoeghienge van 't werkwoord zyn nie hêleghansch te vermousacreren zou je togh moeten schryven "es", moa misschiens met een kaptje ip, in 't gheval da je "is" hoart. Je schryf tonne "ès" gelyk in 't Fransche "élève". Azo zoudt iedereen ze goeste kunnen hen, en 't ès een bètje gelykig of in da gedoe met de soms-"êe" en soms-"ee". --eeeceee 21:09, 13 februoari 2007 (UTC)
 • Soms worden woorden als "caba", "caduc", "calping", "cajoutchou", "cariot", "canassière", "carote", "carotetrekk'r", "commere", "content", "convulsjes", "couche", "crème"... met een "C" geschreven, soms met een "k". Wat moet het nu zijn? --Zeisterre 13:29, 17 januoari 2007 (UTC)
ik zou voorstellen om dit met c te schrijven, aangezien het meestal om woorden gaat die van het Frans afkomstig zijn. --Endriek 15:05, 20 januoari 2007 (UTC)
Eens. Het gebruik van de "k" doet mij denken aan de zgn. progressieve spelling uit de jaren '60 (genre "o de klonje" ipv. "eau de cologne") Tbc 14:29, 30 januoari 2007 (UTC)
Ook voorstander van "c". --Zeisterre 14:46, 30 januoari 2007 (UTC)
etymologisch trachten te werken => C --eeeceee 02:52, 25 februoari 2007 (UTC)

Nederlans of Nederlands[brontekst bewerken]

Es 't Nederlands, Ollands? Of Nederlans, Ollans? Wuk peisjde gider? 'k Zie dan ze nu deur makkoar gebruukt zin. Oe'k den tendens bekike van de ier voorgestelde spellingsanpassieng'n (minder fonetisch) toen zoe'k zegg'n: 't eerste.--Patrick 18:26, 29 januoari 2007 (UTC)

Myn vôorkeure goat noa "Nederlands, Hollands" ...--Zeisterre 19:02, 29 januoari 2007 (UTC).
Lichte voorkeur voor het tweede, maar niet sterk genoeg om hiervoor voet bij stuk te houden. Tbc 14:30, 30 januoari 2007 (UTC)
Nederlands, Hollands, etc.: reden van gelijkvormigheid (zie hieronder) --eeeceee 12:03, 24 februoari 2007 (UTC)

Zandbank-zanbak[brontekst bewerken]

Ik verstoan nie woarom da je "zandbank" schrieft met een d en "zanbak" zoender. Ik zoun dat alletwêe met 'n d schrieven--Zeisterre 14:17, 9 februoari 2007 (UTC)

Da zin juuste van die zoak'ns woa da me meer overeenstemmienge zoen moet'n vo kunn'n vind'n. --Patrick 18:14, 9 februoari 2007 (UTC)
Waarom ik voorstander ben vanuit geschreven taal (met een duidelijke standaard en geschreven bronnen) te vertrekken en niet vanuit fonetische overleveringe waar hier en daar letters weggelaten worden. Als we bijvoorbeeld voor Knokke vertrekken vanuit de fonetische klank van Knokke of Harelbeke dan zijn we nog heel ver van een overeenstemming. --Foroa 18:30, 9 februoari 2007 (UTC)
Ik vind dat het principe van gelijkvormigheid moet worden toegepast: gelijkvormigheid:"spellingbeginsel waardoor we een gelijk woorddeel zo veel mogelijk op gelijke wijze schrijven. vb: land => Yngeland, Holland, aepeland etc / zand => zandbak, zandbank, zandkasteeel, etc" --eeeceee 12:09, 24 februoari 2007 (UTC)
Gelikvormig mè wuk? Mè 't AN of mè je dialect? In Wervik zegg'n we zan (moet er nog zan zin?) → zanbak?
Juuste lik da me wider laanskoarte zegg'n, en gin landskoarte... --Patrick 00:23, 25 februoari 2007 (UTC)
Tja, in 't algemeen werviks zou je dan wel zan moeten schrijven. In 't algemeen westvlaams lijkt het me logischer de D dan wel te schrijven, het is immers steeds makkelijker een letter te schrijven en hem (regionaal) niet uit te spreken dan omgekeerd ... :-) --eeeceee 02:49, 25 februoari 2007 (UTC)

cd, tv, lp... in klene letters[brontekst bewerken]

Volgen my lêenwoorden die ofgekort zyn, dus oltyd ôofdletters. (zô ôok in artikels en categories woa dat de êesten letter oltyd nen ôofdletter is). --Foroa 08:55, 13 ogustus 2007 (UTC)

Dat es toch geweun AN, zie [2]. --Patrick 10:00, 13 ogustus 2007 (UTC)
 • ...
 • ...

Peiliengn[brontekst bewerken]

Peilienge 1: AN-ij (niet-finaal)[brontekst bewerken]

Zie AN-ij (niet-finaal).

Die peilienge es ofgeloop'n.

Peilienge 2: Finale -en en glottisslag[brontekst bewerken]

Peilienge over e voorstel rond finale -en en glottisslag gelanceerd deur Tbc up de twidde gebrukersbyêenkomste.

Peilienge es ofgeloop'n. Voorstel es verworp'n, en vanaf SV 1.1b gin glottisslag mee. --Patrick 11:05, 27 moarte 2007 (UTC)

Et voorstel[brontekst bewerken]

 • Olgemene regel: doffe e wegloat'n
  • leezn, spriengn, volln (AN lezen, springen, vallen)
  • ook: bindn, ondn, verzendn, oudn, rebbn (AN binden, honden, verzenden, houden, ribben)
 • Uutzonderiengn:
  • achter p,t,k: doffe e vervangn deur glottisslag: klapp'n, buut'n, drukk'n (AN klappen, buiten, drukken)
  • woord'n die in 't AN endigen up -(n)nen: ollene -nn overoudn, lyk in: binn, weunn, keunn, kenn (AN binnen, wonen, kunnen, kenn)

De motivoasje vo bindn, ondn... te schryvn es da we gin glottisslag oorn, dus schryvn m'em ook nie (de latste lettergrepe spreek'n de meeste om zeggens elegansn nie mè uut), moa toch 'dn' overoud'n vo 't leesboar 't oud'n.

Gegevens over de peilienge[brontekst bewerken]

 • Da voorstel es van toepassienge up artikels in 't SV, dus nie up artikels met streektoalpatrôon (doa zy je vry van te schryvn lyk da je wilt).
 • Wien da teegn stemt, wilt gin veranderienge. In da geval bluuvn de regels van SV 1.1a van toepassienge.
 • De peilienge es begunn'n op 12 moarte 2007 en lopt t.e.m. 26 moarte 2007.
 • 't Voorstel mè de meeste stemmn wint. By gelyk aantal stemmn beslissn de toalmeesters Foroa en Patrick in onderlieng overleg.
 • Er es gin quorum (minimum antal kiezers) voorzien.
 • Anonieme stemmers (IP-adres) telln nie mè.

--Patrick 20:53, 12 moarte 2007 (UTC)

Finale -en en glottisslag: VOOR et voorstel[brontekst bewerken]

 1. --D-rex 18:52, 15 moarte 2007 (UTC)
 2. ...

Finale -en en glottisslag: TEEGN et voorstel[brontekst bewerken]

 1. Ik kan me beter vinden in de regel zoals die nu bestaat. Daarom: tegen --Astro 22:04, 13 moarte 2007 (UTC)
 2. Alé, nog e ki proberen: TEGEN, meer nog, ik zien die glottislag liefst compleet afgeschaft.,--eeeceee 12:29, 16 moarte 2007 (UTC)

Finale -en en glottisslag: TEEGN et voorstel - alternatief: geen ' meer[brontekst bewerken]

 1. Wat mij betreft: geen ' meer voor glottislagen, gewoon woorden aan elkaar schrijven. De ' bevordert de gebruiksvriendelijkheid niet en zorgt alleen maar voor problemen, vind ik. Meuzel 13:29, 15 moarte 2007
 2. Als we toch vereenvoudigen, dan inderdaad de finale e weglaten zonder apostrophe. Ik vind dat die de regel en het lezen compliceert. (mijn principe: ofwel laten we de e van de glottisslag compleet weg ofwel niet maar geen tussenoplossing met apostrophe) --Foroa 06:13, 26 moarte 2007 (UTC)
 3. Akkoord met Meuzel en Foroa. Glottisslag & apostof zijn moeilijk in eenvoudige regels te krijgen, gevolg: we krijgen die telkens terug op onze boterham. --Patrick 10:51, 26 moarte 2007 (UTC)
 4. zelste ier!--Narayan 12:17, 26 moarte 2007 (UTC)
 5. takkôord mè Meuzel: geweune de "doffe e" nie schryven en ook gêen ' vo e "glottislag". T is gêen Europese toale woa da-se e "glottislag" schryven.--Withi 21:03, 26 moarte 2007 (UTC)

Finale -en en glottisslag: Upmerkiengn/Gin menienge[brontekst bewerken]

 • 'k weetnie, moa we moen wel ôok efkes deurepeizn ip de nie finoale glottisslag om nen uniformn reegle te vindn. Guld'nspoornslag ès simple, moa zyn der nog veel gebruukte glottissloagen in 't midden van en woord ? --Foroa 18:22, 15 moarte 2007 (UTC)
 • Als je dan toch een accent schrijft vind ik dat je dat niet moet laten afhangen van de glottisslag maar als weglatingsteken voor de doffe e. (ofwel nergens een accent, ofwel overal een.)..--Zeisterre 17:55, 16 moarte 2007 (UTC)
Waarom? Geevn en lukk'n èn toch dudelyk e heel andere uutsproake? --Patrick 10:17, 18 moarte 2007 (UTC)
Je moet er ook wel rekeninge mee oud'n dat er streek'n zyn woar da de finale "en" wel uutgesprook'n wordt (woa da ze dudelyk "geven" en "lukken" zeggn) en woa da de glottisslag nie altyd voornkomt.--Zeisterre 11:52, 18 moarte 2007 (UTC)
Volgens my sprikt d'r bykan niemand -en elegansn uut, zie Wikipedia:Regionoal West-Vlams#Werkword'n. --Patrick 12:22, 18 moarte 2007 (UTC)

Peilienge 3: De lange SV-ei[brontekst bewerken]

De SV-ei regelt de spellienge van de lange klienker in woord'n lyk AN paard, staart, graag. 't Probleem mè die spellienge es da ze e concrete uutsproake beschryft die nie olgemeen es.

Da punt èt bediscussieerd gewist up de twidde gebrukersbyêenkomste, klik hier vo 't verslag. --Patrick 21:14, 12 moarte 2007 (UTC)

Voorstel 2 betekent eigentlyk da de SV-ei regel verdwynt en dawwe ton doavôorn gêne standard mêer ein voe artikel en categorynoamen in de Wiki; voe die wikidienggn ès de standoard gezet vô n'êesten die 't gebruukt en d'andre moen ton volgen. Dus oak ne de facto standard wille dat goe es voe myn streke, ton moek zêre en artikel over peird, peirdekoerse, ... moaken, en ton goan de categorieen ôok peird, peirdekoerse, ... moet'n zyn. In andre woordn: den êesten die't gebruukt zet de substandoard vôor en specifiek woord, en d'andre moet'n volgen. Oat er ton êen volgt me en woord lyk wèèrde, wèèrdevul, ... ton èster de twêden "substandoard". --Foroa 07:42, 14 moarte 2007 (UTC)

Peilienge es ofgeloop'n. Voorstel 3 eit 't g'oald: de SV-ei-regel bluuft lyk dat y nu es. --Patrick 11:07, 27 moarte 2007 (UTC)

Voorstel 1[brontekst bewerken]

We schryvn ollemoale peerd, steert, geerne.

Dat es en uutsproakneutroale spellienge (want niemand in West-Vloandern sprikt AN paard uut mè lange ee). Ge sprikt die word'n dus uut lyk da je gy wilt.

Voorstel 2[brontekst bewerken]

We schryvn lyk of da m'et uutspreek'n. In da geval vervolt de SV-regel rond de spellienge vo de lange SV-ei.

Voorstel 3[brontekst bewerken]

De SV-ei regel lyk dat y nu es, bluuft van toepassienge.


Gegevens over de peilienge[brontekst bewerken]

 • Da voorstel es van toepassienge up artikels in 't SV, dus nie up artikels met streektoalpatrôon (doa zy je vry van te schryvn lyk da je wilt).
 • De peilienge es begunn'n op 12 moarte 2007 en lopt t.e.m. 26 moarte 2007.
 • 't Voorstel mè de meeste stemmn wint. By gelyk aantal stemmn beslissn de toalmeesters Foroa en Patrick in onderlieng overleg.
 • Er es gin quorum (minimum antal kiezers) voorzien.
 • Anonieme stemmers (IP-adres) telln nie mè.

--Patrick 21:14, 12 moarte 2007 (UTC)

De lange SV-ei: VOOR voorstel 1[brontekst bewerken]

 1. Kvin toch da dadde tbeste is wi --Narayan 12:18, 26 moarte 2007 (UTC)
 2. ...

De lange SV-ei: VOOR voorstel 2[brontekst bewerken]

 1. Ik zou, als zuiderling, gemakshalve voor voorstel 3 kunnen gaan. Maar ik snap de bekommernis van mensen uit bvb Brugge. Daarom vind ik voorstel 2 een valabel compromis.--Astro 22:10, 13 moarte 2007 (UTC)
 2. Ik verstoan da me nie moeten proberen ieder subtiel klankverschilletje ('klankverschilletjie' eigentlik ;-)) in een verschillend letterbeeld te gieten, mo vo mien is 't verschil tussen peerd, peird en pêêrd te groat vo voorstel 1 en 3 te kunnen volgen...--Filibertus 22:22, 13 moarte 2007 (UTC)
 3. --LimoWreck 19:02, 26 moarte 2007 (UTC)...
 4. ...
Ongeldige stemmn
 1. --84.193.169.11 00:53, 14 moarte 2007 (UTC)... → IP-adres telt nie, nog ne kee stemmn onder joen gebrukersnoame aub --Patrick 09:05, 14 moarte 2007 (UTC)

De lange SV-ei: VOOR voorstel 3[brontekst bewerken]

 1. --Ik en liefst 1 schryfwyze en a 'k moet'n kiezn vind 'k de "ei" nog alsan 't best. Je kunt da zowel èè als êê uutspreek'n. En al die accentjes typ'n is toch ook nie gemakkelyk ;) Zeisterre 22:11, 13 moarte 2007 (UTC)...
  (Upm: die ei stoat eigentlyk voo de è in elève, 'k peinze da datte juuste de reed'n es voewuk da die peilienge d'r gekommn es. Zie ook de discuusje e stik ogger in 't artikel. --Patrick 10:05, 14 moarte 2007 (UTC)).
  A je voor 1 schryfwyze goat moet'n dr toegevingen gedoan wordn. Ik en 't ook nog alsan moeilyk met de "ei" (zie boovn) moar ik vind'n gin betere iplossinge...--Zeisterre 10:24, 14 moarte 2007 (UTC)
 2. --D-rex 18:54, 15 moarte 2007 (UTC)
 3. Idem Zeisterre. Anders is er gene standaard en komt 't probleem toch were. --Foroa 06:16, 26 moarte 2007 (UTC)
 4. 'k Heb begrip voor 't standpunt van Filibertus, maar het middel (regel los laten) lijkt me erger dan de kwaal. --Patrick 10:55, 26 moarte 2007 (UTC)

De lange SV-ei: Upmerkiengn/Gin menienge[brontekst bewerken]

Peilienge 4: Finale y[brontekst bewerken]

Peilienge over e voorstel rond de SV-y an 't ende van e word gelanceerd up de twidde gebrukersbyêenkomste.

Et voorstel[brontekst bewerken]

SV-y zoe nie van toepassienge moet'n zyn up de finale ie, dus: brouwerie, vrie, bie, zie, gie, mie.

Motivoatie: die 'ie' es toch osan lyk 'ie' uutgespook'n, over de uutsproake es d'r dus gin twyfel meugelyk.

Nadeel: 't gebruuk van SV-y wordt gecompliceerder. Nu es de regel styf gemakkelyk: AN-ij → SV-y.

Volgens SV 1.1a moet et nu zyn: brouwery, vry, by, zy, gy, my.

Peilienge es ofgeloop'n. Voorstel es verworp'n, de SV-y-regel bluuft lyk dat y nu es. --Patrick 11:08, 27 moarte 2007 (UTC)

Gegevens over de peilienge[brontekst bewerken]

 • Da voorstel es van toepassienge up artikels in 't SV, dus nie up artikels met streektoalpatrôon (doa zy je vry van te schryvn lyk da je wilt).
 • Wien da teegn stemt, wilt gin veranderienge. In da geval bluuvn de regels van SV 1.1a van toepassienge.
 • De peilienge es begunn'n op 12 moarte 2007 en lopt t.e.m. 26 moarte 2007.
 • 't Voorstel mè de meeste stemmn wint. By gelyk aantal stemmn beslissn de toalmeesters Foroa en Patrick in onderlieng overleg.
 • Er es gin quorum (minimum antal kiezers) voorzien.
 • Anonieme stemmers (IP-adres) telln nie mè.

--Patrick 21:27, 12 moarte 2007 (UTC)

Finale y: VOOR et voorstel[brontekst bewerken]

 1. Alhoewel de huidige 'y' regel voor eenvoud zorgt, moeten we ons wel realiseren dat deze eenvoud voorkomt uit onze voorkennis van het Nederlands. De klank 'ie' in 'brouwerie' heeft niets te maken met de 'y' uit lyk, Kortryk,... in (een groot deel van?) onze provincie. Dus voor. --D-rex 22:10, 13 moarte 2007 (UTC)
 2. --LimoWreck 19:02, 26 moarte 2007 (UTC)...
Ongeldige stemmn
 1. --84.193.169.11 00:50, 14 moarte 2007 (UTC) de 'ie' in brouwerie is een langere ie (haast tweeklank) ===> andere klank ... → IP-adres telt nie, nog ne kee stemmn onder joen gebrukersnoame aub --Patrick 09:06, 14 moarte 2007 (UTC)

Finale y: TEEGN et voorstel[brontekst bewerken]

 1. --vry, by, zy, my...(kort) en brouwerie, schilderie, abdie, bie (bêestje)...(lank) Zeisterre 21:22, 13 moarte 2007 (UTC)...
 2. De y kent vele uutsproaken die in elk gevol verschilln van streke noa streke: me de uutzonderienge te moakn voe de finale ie (ik rie, moa we ryen, rybewys) lossen we êen probleemke ip en moaken we 5 nieuwe. --Foroa 06:24, 26 moarte 2007 (UTC)
 3. --Patrick 10:58, 26 moarte 2007 (UTC)
 4. -- Withi 21:04, 26 moarte 2007 (UTC)

Finale y: Upmerkiengn/Gin menienge[brontekst bewerken]

 • Voor ik me hierover uitspreek, zou ik willen weten of er ook een peiling komt rond de kwestie -lyk of lik die ook op de agenda van de 2de bijeenkomst stond. --Astro 22:13, 13 moarte 2007 (UTC)
 • 'k vinne ôok da die peilienge der zoe moet'n komm'n (zelfs ol ben 'k er nie vôorn (min prioriteit: minimum en simple uniforme regelkes)) --Foroa 07:46, 14 moarte 2007 (UTC)

Die peilienge es d'r nu, zie #Peilienge 6: Achtervoegsel -lyk. --Patrick 09:35, 14 moarte 2007 (UTC)

 • Ik zit een beetje gewrongen, omdat AN bij op 2 manieren wordt uitgesproken bij ons. / 't Is by my te doen./ en /Ik zyn derbie./, in het eerste geval dus de klank van Yper (bij ons toch) en in het tweede geval als het beestje. Dat maakt kiezen een beetje moeilijk. Voor bakkerie en zo lijkt het me logisch, maar spreken grensgevallen dat ook zo uit (Waregem, Anzegem, Ruuslee,...)? Ook dat zijn West-Vlamingen, jammer dat we die mening niet horen. Meuzel 13:37, 15 moarte 2007
Cfr. Waregem: onze uu en y/ie worden bij hen op z'n Oost-Vlaams uitgesproken, resp. oj en aj. Maar op zich is dit geen probleem. SV geldt voor alle West-Vlamingen; de bedoeling van de spellingskeuzen 'y' en 'uu' is dat iedereen die letters uitspreekt zoals hij die hoort. --Patrick 17:24, 15 moarte 2007 (UTC)
 • wat gebeurt er met vrieen, bieen, zien, mien ? Is het /zie is en ze zyn zyder, /myn artikel voe mie, /ze ryen, hij rydt en ik rie, /ik ben vrie, je vryt, vryen encyclopedie, vryloaten/, bie en byna/bykans/byeen ? --Foroa 14:18, 15 moarte 2007 (UTC)
/voe mie/ is zuidelijk WVL, noordelijk wordt het /voe myn/. De gevallen die Foroa opsomt, gaan allemaal moeten gedocumenteerd worden. Ik zie het nu niet zitten om dit in 1-2-3 te doen, maar die zullen (indien nodig) zeker in de vertaallijsten (Wikipedia:AN-SV en v.v.) moeten beschreven worden. Het illustreert in elk geval dat "Nadeel: 't gebruuk van SV-y wordt gecompliceerder" geen loze opmerking is. --Patrick 17:35, 15 moarte 2007 (UTC)
't Probleem met die regel is inderdaad dat een woord naargelang de vervoeging verschillende spellingen krygt: mie moa myn, gie moa gy(n)der, zie moa zy(n)der, vrie moa vrydom. In ZW VL hoor je dit verschil (in de meeste gevallen) wel, daarbuiten echter niet. --Patrick 11:15, 26 moarte 2007 (UTC)

Peilienge 5: Persoonsnoamn[brontekst bewerken]

Peilienge over e voorstel rond de spellienge van persoonsnoamn gelanceerd up de twidde gebrukersbyêenkomste.

Et voorstel[brontekst bewerken]

De noamn van persoon'n meugn in beperkte moate verwestvlamst zyn.

Zoe moet'n meugelyk zyn: Koarel d'n Stout'n, Boudewyn van Vloandern.

Motivoatie: Boudewyn van Vloandern es "schonder Vlams" dan Boudewijn van Vlaanderen.

Wel nie overdryvn, concreet: bynoamn meug je niet deur andere word'n goan vervangn.
Dus gin Koarel de Kletse, Koarel n' Kletsekop, Koarel de Pleite of zukke toestand'n, moa meug wel: Koarel d'n Koaln.

Ge zyt vry in et wel of nie verwestvlamsn van persoonsnoamn.

SV zegt nu: persoonsnoamn nie verwestvlamsn.

Peilienge es ofgeloop'n. Voorstel es verworp'n, de olgemene regel bluuft: persoonsnoamn nie verwestvlamsn. --Patrick 11:09, 27 moarte 2007 (UTC)


Gegevens over de peilienge[brontekst bewerken]

 • Da voorstel es van toepassienge up artikels in 't SV, dus nie up artikels met streektoalpatrôon (doa zy je vry van te schryvn lyk da je wilt).
 • Wien da teegn stemt, wilt gin veranderienge. In da geval bluuvn de regels van SV 1.1a van toepassienge.
 • De peilienge es begunn'n op 12 moarte 2007 en lopt t.e.m. 26 moarte 2007.
 • 't Voorstel mè de meeste stemmn wint. By gelyk aantal stemmn beslissn de toalmeesters Foroa en Patrick in onderlieng overleg.
 • Er es gin quorum (minimum antal kiezers) voorzien.
 • Anonieme stemmers (IP-adres) telln nie mè.

--Patrick 21:27, 12 moarte 2007 (UTC)

Persoonsnoamn: VOOR et voorstel[brontekst bewerken]

 1. Voor, zolang men niet overdrijft. Wat de opmerking van Astro betreft, we kunnen altijd met redirects werken van de officiele naam natuurlijk --D-rex 18:47, 15 moarte 2007 (UTC)
 2. ...

Persoonsnoamn: TEEGN et voorstel[brontekst bewerken]

 1. Tegen. Ik vrees voor een wildgroei van de namen, met 101 varianten waardoor een zoekopdracht bvb nutteloos wordt --Astro 21:05, 13 moarte 2007 (UTC)
 2. Tegen, behalve eventueel een beperkte vooraf toegelaten lijst met namen die omzeggens nu niet meer voorkomen (Boudewyn, OK, Koarel nie OK (Koarel Appel, Koarel Van Miert)) --Foroa 11:54, 15 moarte 2007 (UTC)
 3. idem Foroa. --Zeisterre 19:21, 25 moarte 2007 (UTC)
 4. ...
Ongeldige stemmn

--84.193.169.11 00:49, 14 moarte 2007 (UTC)... → IP-adres telt nie, nog ne kee stemmn onder joen gebrukersnoame aub --Patrick 09:06, 14 moarte 2007 (UTC)

Persoonsnoamn: Upmerkiengn/Gin menienge[brontekst bewerken]

 • Eigentlik ken je myn gedacht van ip de byèènkomste, mo os 't vôorstel der toch zoe deure kommen vrèès ik da me ton gon een officièlle lyste van de persoansnamen in 't West-Vlmas goan moeten ipstellen, zodoanig da me nie tegenkommen wa da Astro vrèèst. 'k Goan nog wachten ip wa da de discusje verder gift vo m'n deefnitieve stemme te geven--Filibertus 22:28, 13 moarte 2007 (UTC)
 • Ik en dr niks ip teegn dat er etwien een noame lichtjes verwestvlamst moa zelve goa 'k et nie doen.--Zeisterre 22:51, 13 moarte 2007 (UTC)
 • Omda iederêen noamen kan (en zal) uutvinden, goat er voe de artikel- en categorienoamen ne de facto standoard ontstoan voe iedre noame, bepoald deur n'êesten die 't uutvind. Dus oake vinde dat Koarel de Koale "Sjoarel de Kletsen" moe êet'n, ton goan d'andre moen volgen, en ton en categorie "Sjoarolienger" ? En alternatief ès inderdoad via en (gemodereerde) referentie lyste, moa wie goat da doene ?--Foroa 08:06, 14 moarte 2007 (UTC)
 • Boudewyn van Vloandren, doa kannek inkomen, en Boudewijn I van Belgje ? (Persoonsnamen blijven in principe, dus conficterende regels) Styn Streuvels ? Magriet van Boergondje ?--Foroa 11:49, 15 moarte 2007 (UTC)
 • Misschien kunnen we wel bij ieder artikel een lijst zetten van hoe bepaalde namen in een bepaalde streek uitgesproken worden. Ik denk aan een voorbeeld uit mijn eigenste Dikkebus: Raymond Descamps=Mong Dekang. Maar misschien leidt dat ons te ver? Ik zou de officiële spelling hoe dan ook gebruiken. Want Boudewyn zou bij ons Bodewyn worden en zo blijf je natuurlijk bezig. Meuzel
 • 't Voorstel komt van mij maar ik heb begrip voor de opmerkingen, vandaar deze onthouding :-) Maar vind toch dat Boudewyn moet kunnen; hier passen we immers gewoon de SV-spelling toe zonder de naam wezenlijk te veranderen — en daarom wordt het ook geen Bodewyn zoals Meuzel suggereert. --Patrick 11:21, 26 moarte 2007 (UTC)

Peilienge 6: Achtervoegsel -lyk[brontekst bewerken]

Peilienge over e voorstel rond et achtervoegsel -lyk.
Zie ook et verslag van de twidde gebrukersbyêenkomste.

Et voorstel[brontekst bewerken]

De SV-y zoe nie van toepassienge moet'n zyn up 't achtervoegsel -lyk. Me zoud'n beter schryvn: persoonlik, meugelik, zudelik, lik (bet. als).
Lyk in betekenisse van dôod lichoam bluuft lyk.

Vervoegiengn zoud'n toen zyn: persoonlikke, persoonlikk'n, persoonlikker, persoonlikst (want de i moe kort bluuvn).

Motivoatie: dat achtervoegsel sprikt iedereen toch uut lyk lik, over d'uutsproake es d'r dus gin twyfel meugelyk.

Nadeel: 't gebruuk van SV-y wordt gecompliceerder. Nu es de regel styf gemakkelyk: AN-ij → SV-y.

Volgens SV 1.1a moet et nu zyn: persoonlyk, meugelyk, zudelyk, lyk (in olle betekenissn).

Peilienge es ofgeloop'n. Voorstel es angenoomn. Vanof SV 1.1b schryvn me 't achtervoegsel -lyk lyk -lik. --Patrick 11:10, 27 moarte 2007 (UTC)

Gegevens over de peilienge[brontekst bewerken]

 • Da voorstel es van toepassienge up artikels in 't SV, dus nie up artikels met streektoalpatrôon (doa zy je vry van te schryvn lyk da je wilt).
 • Wien da teegn stemt, wilt gin veranderienge. In da geval bluuvn de regels van SV 1.1a van toepassienge.
 • De peilienge es begunn'n op 14 moarte 2007 en lopt t.e.m. 28 moarte 2007.
 • 't Voorstel mè de meeste stemmn wint. By gelyk aantal stemmn beslissn de toalmeesters Foroa en Patrick in onderlieng overleg.
 • Er es gin quorum (minimum antal kiezers) voorzien.
 • Anonieme stemmers (IP-adres) telln nie mè.

--Patrick 09:33, 14 moarte 2007 (UTC)

Achtervoegsel -lyk: VOOR et voorstel[brontekst bewerken]

 1. Pro! En nog geen klein beetje. "Eigentlik" en "Vrankryk" eindigen op klanken die mijlenver uit mekaar liggen. --Astro 10:01, 14 moarte 2007 (UTC)
 2. Vaneigens. Meuzel 13:45, 15 moarte 2007
 3. Het zal wel duidelijk zijn zeker dat ik voor ben :-) --D-rex 18:48, 15 moarte 2007 (UTC)
 4. --LimoWreck (maar wel aandachtig blijven, Kortryk en belangryk en dergelijke niet gaan omvormen in alle enthousiasme ;-) )23:35, 25 moarte 2007 (UTC)
 5. Vo mezelvn zoek het niet doene, mao lik dattet voe sommigste streekn êenvoudiger likt: doe moar. --Foroa 06:19, 26 moarte 2007 (UTC)
 6. --Patrick 11:01, 26 moarte 2007 (UTC)
 7. --Withi 21:07, 26 moarte 2007 (UTC)

Achtervoegsel -lyk: TEEGN et voorstel[brontekst bewerken]

 1. ...
 2. ...

Achtervoegsel -lyk: Upmerkiengn/Gin menienge[brontekst bewerken]

 • Wat de zogezegde verhoogde moeilijkheid betreft: we kunnen deze extra regel aan. We streven toch geen verkleuterde spelling na?

Reguliere schrijvers (zoals D-rex, Patrick, Foroa, Tbc, Meuzel, Filibertus, Zeisterre et les autres) hebben regels snel onder de knie. En de beginners, die kunnen we zachtjes bijsturen. --Astro 10:05, 14 moarte 2007 (UTC)

 • Geweune ter informoatie:
  • complicoatie van de regel is nie echt grôot
  • In ZO WVL es de finoale -lyk, moa ôok Deirlyk, Kortryk, Vrankryk, belangryk, keuningryk, ... me en korte i (zwevend noa de doffe e/u) uutgesproken: de reden woarom dat' vo de êenn een verêenvoudigienge ès, voe 'n andren en complicoatie ... (In 't zuden ès de -ryk lyk riek peizek) --Foroa 10:23, 14 moarte 2007 (UTC)
Inderdoad, gisteren binst de match Kortryk - Brugge riep'n de Kortrykzoan'n heeln tyd dudelyk "KV Kortrik !!!" :-) --Patrick 20:58, 15 moarte 2007 (UTC)
In het voorstel worden de dingen die Foroa voorstelt niet opgenomen. Kortrijk blijft dus Kortryk, terwijl, zoals al genoegzaam bekend is, geen enkele Kortrijkzaam dat uitspreekt als Kortryk, maar als Kortrik. Misschien proberen een algemenere uitzondering te bedenken, zo dat mogelijk is, dan stap voor stap kleine "lapjesregeltjes" toe te voegen, waarvan de complicatie stuk voor stuk misschien niet groot is, maar hun geheel wel. Tbc 11:35, 18 moarte 2007 (UTC)
Wie er van de eerste keer in slaagt om DE West-Vlaamse spelling waar iedereen zich in kan herkennen precies op papier te zetten, dan mag die zich hier meteen komen aanmelden ! :-) Zolang die er niet is, vrees ik dat we inderdaad stap voor stap onze weg moeten zoeken.
Er is een heel verschil tussen de -ij- in Kortrijk en die van gemakkelijk. Heel West-Vlaanderen spreekt die laatste uit als -lik, wat niet het geval is bij Kortrijk, zie Wikipedia:Oe sprik je gy die 20 word'n uut - reeks I. Uitzonderingen op algemene regels best besperken als iedereen zich in die uitzondering herkent, wat niet het geval is bij Kortrijk. --Patrick 12:12, 18 moarte 2007 (UTC)
Ik vind dat je bij spelling rekening moet houden met de oorsprong van een woord dus zou het -lyk moeten zijn. Maar vermits heel West-Vlaanderen dat -lik uitspreekt wil ik daar nu echt niet moeilijk over doen. Jullie moeten dat maar uitvechten...;-)--Zeisterre 12:27, 18 moarte 2007 (UTC)
Mijn mening op dit punt komt goed overeen met die van Zeisterre. Tbc 12:35, 18 moarte 2007 (UTC)
Wat is de oorsprong van het West-Vlaams? Niet het AN, wel het Middelnederlandse Vlaams. Is dat wat jullie bedoelen? --Patrick 12:37, 18 moarte 2007 (UTC)

Reegl is niet precies genoeg of inconsistent. SV: -lik, gelik, eerlik, dudelik moa volgens sommign: gelykoardig, gelyknoamig ? Gelikkige dêeln of gelykige. Êerlik en êerlykeid ? --Foroa 08:45, 13 ogustus 2007 (UTC)

Juuste, en es 't belangryk of belangrik? 'k Goa de nieuwe vroagnlyste uutbreidn vo doa beter zicht up te krygn. --Patrick 08:48, 13 ogustus 2007 (UTC)
Belangrijk is rijk aan belang. Dus volgens myn: belangryk.--Zeisterre 10:52, 13 ogustus 2007 (UTC)
Ik kenne nie veel woordn up -ryk; belangryk, Vrankryk, Oostnryk... en dat es 't à peu près. --Patrick 17:27, 13 ogustus 2007 (UTC)
En Kortryk. 'k Vroagen myn eigentlik of, of da "belangryk" wel echt West-Vlams is...--Zeisterre 20:03, 13 ogustus 2007 (UTC)
Kortrik, oe keunn me die vergeetn zeg ;-) Belangrik zeggn me wyder wel in Wervik, wuk gebruuk je gyder anders wel Zeisterre? --Patrick 20:05, 13 ogustus 2007 (UTC)
Importent (important). Moa ja, da's were Frans...--Zeisterre 20:12, 13 ogustus 2007 (UTC)
Tiens, gebruuk je gyder dikkers Fransjke woordn? Wervik ligt zowel teegn Wervik-Zuud (Franstoalig) lik Koomn-Belgs (id.) en gebruukn ook nogol Frans in uus dialect, moa importent, datte niet. Toal es dikkers roar.. --Patrick 20:20, 13 ogustus 2007 (UTC)
Zeisterre, 'belangryk' gebruukn wieder in Ostende. Over de reegl: vo mien ist dudelik, at et lik een korte 'ie' uutgesprookn wordt (int Ostends) ist 'y' geschreevn. Gelik (zoals), gelyk (gelijk), gelykoardig, eerlik, eerlikeid, gelyk, gelykig. Jack the Stripper 21:34, 13 ogustus 2007 (UTC)
In Blanknberge wordt "belangryk" ook wel gebruukt, moa 'k begostn te twyfeln. En de "lik" en "lyk"-woordn spreekn 'k 't zelfste uut lik gy, Stripper.--Zeisterre 21:46, 13 ogustus 2007 (UTC)
In Kortryk klappn we met de i ('n bitje noa de korte ei/ai/è neigend) ofwel un korte ee: Kortrik, belangrik, geleek (zoals), geleek (gelijk), geleek-oardig, êerlik, êerlikeid, gelekig, reekdom, ... --Foroa 13:31, 14 ogustus 2007 (UTC)
Gezien er gin antwoord komt ip myn vroage kan'k besleutn dat de SV bepoald da de lyk term overol en oltyd ip en consistente maniere ols lik geschreevn weird, behalve vôo dôo lijk/lyk. Dus gelik, gelikkig, gelikoardig, heerlikeid, êerlik, ... --Foroa 13:31, 14 ogustus 2007 (UTC)
Ik zou zeggn: eerlik es lik persoonlik, gemakkelik en die stoan ol in SV, juuste lik e dood lyk en lik (als).
Stoan nie in SV:
 • belangrik/belangryk ? → nie olleman zegt belangrik, dus best -ryk oudn? (zie reekse III)
 • gelyk(ig)/gelik(kig) ? → volgens reekse II zegt er niemand gelik, dus best gelyk
Akkoord iermei? 'k Goa ze toune upneemn in den SV. --Patrick 13:49, 14 ogustus 2007 (UTC)
'k benne wel nie akkôord met dienen tableau II,(Kortriyk - gelyk) moa 'k wete nie wie datter dat ingevuld eit. Moa d'es moa 'n détail.
't probleem is nu de preciese eutzonderiengn te formuleern ip den -lik eutzonderiengsreegl, inclusief de ofgeleide wordn. Ik kan d'er nie vele ip zeggn, want voe my es't overol lik 't beste, zôdakke nôod ei an en deudelikke(lyke ?) reegl. --Foroa 14:12, 14 ogustus 2007 (UTC)
't Gemakkelikst zou gewist zyn van alles "lyk" te loatn. Moa 'k weetn wel dat de mêeste nie van da gedacht zyn...--Zeisterre 14:47, 14 ogustus 2007 (UTC)
Ik ei juuste 't selste problim mei ôo en êe; by my es 't osan oo en ee, dus zette'k ik noois gin kapke. --Patrick 14:54, 14 ogustus 2007 (UTC)
Zeisterre, 'k ein toch gin teegnstemme van gy teegn de -lik gezien (of bennek mis?). By iedre grôte verandrienge zyn d'er oltid zoenoffers (Wegloatn van de H in ruil van 't were gebreukn van de G, de -lik in ruil voe de y) voe de plôoien effn te strykn ... 't Is lik da Jack zei: 't es lik in de polletiek. --Foroa 15:04, 14 ogustus 2007 (UTC)
Zeg wel, me splitsn wyder ier hele doagn Brussel-Halle-Vilvoorde. --Patrick 15:08, 14 ogustus 2007 (UTC)
Onverwyld Patrick, onverwyld. --Foroa 15:16, 14 ogustus 2007 (UTC)
Ik en alsan vô "lyk" gewist, moa 'k peizn da 'k by de stemmienge d' ênigste woarn. En dus an 'k gin probleem van myn nere te leggn by de "lik". Ik kunn nu wel ôren wannêer da 'k "lyk" moetn schryvn en wannêer "lik", moa vor etwien van Kortryk is da toch nie gemakkelik...--Zeisterre 15:27, 14 ogustus 2007 (UTC)
Foroa, ort e kee woa da de klemtoon ligt:
 • beklemtoonde AN lijk → SV lyk: gelyk, gelyk, gelykig, [dood] lyk, slyk
 • onbeklemtoonde AN lijk → SV lik: gemakkelik, lelik, persoonlik
Ol gelyk zyn twee woordn. --Patrick 16:31, 14 ogustus 2007 (UTC)