Wikipedia:Café/Archief 20080222

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rôo lienks[brontekst bewerken]

Rôo lienks: M'ein doa vroegre ne kêe van geklapt en der was peizzek en sorte van consensus, moa we zyn nôois tot conclusies gekomn.

Myn standpunt wos dajje ollêne moa lienkn noa nie bestoande artikels moe moakn of noa artikels woavan dajje vindt dan ze zeekr in oezn wiki zoen moetn kommn, of noa artikels dajje van plan zyt kortelienks te skryvn. Daddes ôok de reegl ip de nl:wiki, moa me 300.000 artikels meugdje wel en bitje minder vys volln.

Persôonlik vinnek die artikels woa datter rondom rond rôod stoat te pienkn tussen en bitje zwart, tristig lik 'n autokirkof. 't Doe my peizn an nen encyclopedie van "'k wille wel moa 'k keune nie", surtout oaje wit dan die lienks nôois of nôois goan zwart kommn. Andre gedachtn ? --Foroa 12:27, 24 ogustus 2007 (UTC)

'k spreke surtout van artikels me veel vrimde woordn of noamn lik carbon en Costa del Sol moa ôok artikels me veel persôonsnoamn in lik voetbolclubs en bevôorbild de bestuurders van de VRT. --Foroa 13:04, 24 ogustus 2007 (UTC)

Myn gedacht


A. Voe ollêne moa zwarte lienks[brontekst bewerken]

 1. ...
 2. ...

B. Oe mêer lienks, oe mêer vreugde, 't kleur eit gin belang[brontekst bewerken]

1. Tbc 12:40, 24 ogustus 2007 (UTC) Nie elk woord moet in 't rôo nateurlik, moa ollêne woordn die van belang zyn in dat artikel (hoe onbelangryk dat 't olgemêen misschien ôok es en oe klêne de kanse dat der morgen ol een artikel over bestoat) - 't es een feit dat rôo links een invitoatie zyn vo ze te schryven en a dat artikel ton ooit geschreevn wordt, zyn der direct ol links ip olle relevante, verwante bloadn. In de êeste joarn van de nl.wikipedia stond die trouwens vul me rôo links.
A je 't et ip de links ip Wim Opbrouck: ik vind 't nie overbodig vo links noa Het Eiland en De Bende van Wim derby te zettn. Ok, ze zyn rôo en ze goan misschien nie direct geschreevn zyn, moa 'k vind 't lik goed dat er links zyn. Tbc 12:47, 24 ogustus 2007 (UTC)
Ôok bloadn me weinig inoud en veel rôo links kunn styf nuttig zyn voor structure en overzicht in 'n twuk te bringn lyk Lyste van provencioale domeinn in West-Vloandern en dat eit nietn mo dan ôok nietn me gemakzucht à la "dedie achter my goan ze ton wel schryvn". Tbc 14:47, 24 ogustus 2007 (UTC)
Lyste van provencioale domeinn in West-Vloandern is en slicht vôorbild: ol die diengn zoen we moetn eine binn en poar moandn. --Foroa 15:26, 24 ogustus 2007 (UTC)
2. --D-rex 14:24, 24 ogustus 2007 (UTC), zelfste argumentoatie als Tbc, plus anders makt je een sôort klassesysteim: "gy" zyt goe genoeg om rôo gelinkt te zyn, en "gy" nie ('k peize ier spontoan an een lyste va voetbollers), en da allêne moar ip boasis van West-Vlamsch karakter. Da riekt noa aparteid.
3. 'k Volge Tbc en D-rex. 'k Vinne ook da w'uus uut de Vlamsche klyte moetn keun lostrekkn en nie ollene artikels schryvn over West-Vlamsche tv-presentatrices of liedjes van Turbo - by maniere van spreekn. Tefeite goan ze nog peinzn da w'ier ollemoale vtm-kykers. --Patrick 17:18, 24 ogustus 2007 (UTC)
Moa Patrick! Dat is volledig neffest de kwestie. Doarover goat die discussie ier toch nie? --Astro 17:28, 24 ogustus 2007 (UTC)
Toch wel want ierboovn moakn ze dudelik e verschil tusschn artikels mei e (West-)Vlams karakter en andere. --Patrick 17:39, 24 ogustus 2007 (UTC)
→ Lichte nuancerienge: d'r es e verschil tusschn prioriteitn en regels over ro lienks. Ik stoa achter de prioriteitn die beschreevn stoan in Doel van den West-Vlamschn wikipedia. Moa 'k vinne da da nie dwiengend meug zyn. Wien da meer kennisse of goestienge eit om en artikel te schryvn over Zwart-Afrika of over 't poariengsgedrag van zeesterrn, voewuk zoun m'em tegenoudn? Integendeel, olleman die wilt elpn an 'n uutbouw van uuzn wiki moetn me verwelkommn, elpn en bluuvn motiveern. Me keun toch nie ollemoale dezelfste interesses ein? --Patrick 19:25, 27 ogustus 2007 (UTC)
4. Lik ierboovn. En trouwns: atter vele links no toe zyn komt da ip zo'n specioal blad, da van die onbestoand blad me vele lienks no toe doa. En da's wel handig, azo zie je wa datter nog driengng is... Twas ook dorom dak ik Oogte eki gemakt en. Jack the Stripper 17:23, 24 ogustus 2007 (UTC)

...

C. Ollêne moa rôo lienks oanze en goe kanse eine de kommnde moandn zwart te weirdn[brontekst bewerken]

 1. Ik zyn van 't zelfde gedacht lik Foroa. 't Is oek dikkers e têekn va gemakzucht: "de die achter my goan 't wel anvulln". Kykt moa na d'artikels van veelschryvers: dedie vermyen rôo koppeliengn. --Astro 14:40, 24 ogustus 2007 (UTC)
Rôo koppeliengn vermyen geweune vôor der ginne t'ein of omda je zou peizen dat d'ander peizen da 't uut gemakzucht es, meugt je nôoi doen! Tbc 14:44, 24 ogustus 2007 (UTC)
Nin! Ik schryvn artikels EN 'k probeern van rôo lienks *zelve* op te vulln. Dàt bedoelnke. user:Astro
Is da ook ni want da der vele in ene ki deureschryvn en da [[ ]] zetn jen gedachtegang oenderbreekt? Jack the Stripper 17:23, 24 ogustus 2007 (UTC)
2 Voer olle deudelikeid, ik vinne da rôo lienks myn artikels styf ontsieren. --Foroa 21:44, 24 ogustus 2007 (UTC)
3 Ik probeern ook zovele meugelik mo links te maakn ok ze zelve zien ip te vuln, mo no myn gevoel moe je sommigste diengn bikans otomatisch lienkn, lik joartoaln en naamn van istorische figuurn (lik pausn bvb ;-) )--Filibertus 13:02, 25 ogustus 2007 (UTC)
4 Trop es tevele. Ol geve'k toe da'k d'r my soms ook an bezoundige, moa 'k goa d'r meer begunn up te lettn. Moa oe 'n andern kant, lange artikels zounder roo lienks, vinne'k ook moa roar. De belangrikste plekkn, persoonn, feitn, joartalln... zoudn toch ne lienk moetn krygn. Es 't soms meugelik vo die discuusje te concludeern? --Patrick 9 feb 2008 09:55 (UTC)

Ik vindn die artikels vul rooie links gin zicht en ik doen de rooie links die noois zwart goan wordn liever weg.'t Is nie dan me zovele schryvers en. Ot er toch 'n artikel over komt kun je ze nog oltyd moakn.--Pastel 9 feb 2008 11:33 (UTC)

Debat[brontekst bewerken]

Een goeie, heftige discussie moet kunnen op zijn tijd. Als iedereen het altijd met elkaar eens is, wordt het maar een saaie boel, niet :-). Ik heb nog een aantal andere argumenten om voor rode links te opteren, sorry voor het Nederlands, maar ik wil misverstanden door taalnuances vermijden:
 • Het vermijden van rode links leidt in mijn ogen tot een 'gesloten' encyclopedie: intern consistent, maar niet open naar de buitenwereld. Dit lijkt mij tegen de filosofie van de wikipedia in te gaan, wat als een open, dynamisch en inherent evoluerend project opgezet is. Dit is ook wat zijn kracht uitmaakt, namelijk de quasi moeiteloze explosieve groei die de grote wikipedia's meegemaakt hebben. Mensen zouden zich aangesproken moeten voelen om de rode links aan te vullen!
 • Er is ook een praktisch bezwaar: stel dat je vermijdt om een rode link te maken, en iemand komt toch op het idee om een artikel rond dit begrip te schrijven, dan is het heel wat werk om de links vooralsnog aan te brengen. Als de links er van in het begin al zijn, dan is er helemaal geen extra werk.

Ik begrijp de verzuchting dat rode links niet zo mooi ogen wel hoor, maar ik vind dat we estetische bezwaren niet mogen laten primeren op inhoudelijke. En op ons voorblad bijvoorbeeld is het probleem van de rode links toch op een elegante manier opgelost? --D-rex 06:33, 25 ogustus 2007 (UTC)

An de heftigheid en maniere van reageren en argumenteern zieje datter vele ulder persoonlik angevolln voeln, binst da dadde hêlegans de bedoelienge nie wa. 'k Stelle vôorn om het stof te loatn zakken, iederêen de kanse te geevn om te reageern, en binn en poar weekn goa'k probeern en conclusie te formuleern. --Foroa 21:44, 24 ogustus 2007 (UTC)

'k En ei 'k ik nie 'n indruk dat sommigste under persoonlik geattaqueerd voeln, d'r zyn ollene meniengn geformuleerd gewist.
Ik benne nie teegn adviezn die zeggn wanneer da je lienks best wel of nie moe voorzien. Moa 'k vinne da ze toun wel inoudneutroal moetn zyn. Oe je stelt da de lienks in Lyste van provencioale domeinn in West-Vloandern wel meugn en zelfs nodig zyn, en tegelykertyd stelt da carbon en Costa del Sol minder lienks zou moetn ein, zy je inoudelik an 't schiftn wuk dat er wel en wuk niet in uuzn wiki zou moetn kommn. Oe da gebeurt, goat et ier volgens my nie mee over nen vryen encyclopedie. --Patrick 21:34, 25 ogustus 2007 (UTC)
bon... nu zittn me were te discussieern oender e titeltje woa dat er eigentlik "conclusies" boven stoat. Moa permitteer mi toch om me te distantieern van dat oenderschid tusschen West-Vlamsche artikels en vrimde artikels: ik vind vele rôo lienks in olletwêe de sôortn moa nietn. Mak my dus osjeblief gin verwytn dank an apartheid zou doen, of dan'k in de Vlamsche klyte vaste zittn. --Astro 21:45, 25 ogustus 2007 (UTC)
Point taken Astro, dat van die apartheid was er een beetje over (een beetje veel zelfs :-) ), maar ik wilde alleen maar aantonen dat je door het vermijden van rode links onvermijdelijk volgens een bepaalde referentiekader zou werken, en dat zou niet mogen. --D-rex 18:40, 27 ogustus 2007 (UTC)

An de maniere van reageren en argumenteern zieje nog altyd datter minsn ulder persoonlik angevolln voeln, binst da dadde hêlegans de bedoelienge nie wa. Ik zalle in de lôop van de weke nog ne kêe in 't lank en 't brêed de verschillige dimensies probeern uut te leggn, onder andre dat die rôo lienks nie om esthetische reedns vermeedn wirdn. --Foroa 21:18, 26 ogustus 2007 (UTC)

Conclusies[brontekst bewerken]

'k Stelle vôorn om het stof te loatn zakken, iederêen de kanse te geevn om te reageern, en binn en poar weekn goa'k probeern en conclusie te formuleern. --Foroa 21:44, 24 ogustus 2007 (UTC)

2000 Artikels, geweldig !![brontekst bewerken]

.. vo 't mei de woordn van Eddy Wally te zeggn :-)
1000 artikels in 12/2006, 1500 in 04/2007, en nu 2000 in 08/2007. Me zittn up schema!
D-rex joenk, de 2500 goat e nieuwjoarscadeautje zyn.
Ter info: de Limburgers zyn nie zo rap lik wyder, zyder ein zeevn moandn nodig vo 500 artikels te schryvn, wyder moa viere :-) --Patrick 19:40, 27 ogustus 2007 (UTC)

Goed é, de vls es nog olsan styf 'alive and kicking', 'k oa zelve gepeisd da we de 2000 an nieuwjoare ging oaln, moar 't ging nog vee rapper! En ollemoale deur gudder! --D-rex 19:44, 27 ogustus 2007 (UTC)
Die'n truk me die rôo lienks eit wel goe gewerkt. --Foroa 20:50, 27 ogustus 2007 (UTC)
Proficiat an iederêen! Tbc 21:02, 27 ogustus 2007 (UTC)
Proficiat an ons eigen! En die 2500 mag ook ol een Kestcadeautje zyn hé!--Filibertus 21:14, 27 ogustus 2007 (UTC)
Proficiat an allen. Sonuwe 11:23, 31 ogustus 2007 (UTC) ('k zyn ne troage Limburger!)
En ook proficiat vanuit Oost-Vlaanderen ;-) Venullian 10:41, 6 september 2007 (UTC)
'k zie dat de 2500 ounder de kestbôom goa liggn zeker? 'k è zelve vo 't moment echt gen tyd vor artikels te skryvn ... Vele courage! --Endriek 13 dec 2007 19:37 (UTC)
By my es 't juste 't zelste. In januoari goan d'r verschillige van uze klantn live en nu es 't olle hens an dek. Chapeau vo Zeisterre en Pastel die mè under tweeën vo de meeste nieuwe artikels zorgn de letste weekn !! Oe me de 2500 goan oaln, es 't te dankn an under. --Patrick 13 dec 2007 20:41 (UTC)
D'r is niemand die achter uus zit. :-) Os 't Poasschn wordt is 't ook goed...;)--Zeisterre 14 dec 2007 15:54 (UTC)
D'akkoord Zeisterre, kwaliteit boovn kwantiteit :-) --Patrick 14 dec 2007 19:49 (UTC)
'k Wille mie ansluutn bie de lofbetuugiengn van Patrick an Zeisterre en Pastel. Wa da 'oastn' betreft. Toen da we vôrig joare (ip 24 december, wit je't nog :-) ), 1000 artikels oaldn, ei ke voo minzelvn een sôorte doel gezet van 2000 teegn de kestperiode nu. 'k Oa nôoit gepeisd da we da gingn oaln, en ziet woar da we nu ol zittn. :-) De vls bluuft mie nog olsan in positieve zin verboazn. Allêene jammer da'k e zelve wa 'leeggeschreevn' benne :-( --D-rex 15 dec 2007 08:07 (UTC)

Nummers van Flip Kowlier[brontekst bewerken]

Gastn die der under meugliks an ergern da 'k de tekst van de liedjes van Flip Kowlier in artikels an 't gietn benne, de reden doavôorn is da die zanger belangrik es vo 't gekend zyn van 't West-Vlams in mainstream-kringen. Ton kan 't nie slicht zyn vo zyn tekstn in 't SV ip internet t'eine. Ge goat da ziene, der goan websites zyn die da geweune goan kopiëren en 't lykt me e schone kanse voor 't SV buutn oeze wiki te "diffuseren".

Doaby: gistern zoatn me e poar moatn uut Ingelmunstr, Kortryk en Brugge tope ip café en we moestn 't toegeven: 'n eld van de kêern verstoan w'em eigenlik nie. Groeten, Tbc 16:10, 7 september 2007 (UTC)

Goe initiatief. Wel iplettn voe de toeloatienge om ze te publiceern. Er zyn nog massa's andre teksten, lik van Willy Lustenhouwer en Willem vermandre die ulder ier goe zoen tuusvoeln. (Categorie:Lied noa artiest) --Foroa 17:32, 7 september 2007 (UTC)
Tja, als ik ze nu ne ki zelve ipskryve beist da 'k an 't ortn benne, oe zit dat ton met de rechtn... 'k ei der gin gedacht van. Mo met da ze by 't label van Flip Kowlier (Petrol) toestemmienge geevn vo enigte foto's van hem ip Wikipedia te gebruukn (bv. Ofbeeldienge:'t_Hof_van_Commerce.jpg), goan ze verzekers wel nie moeilik doen over diene tekst. Mo g'eit gelyk, da moe nog uutgezocht zyn. Tbc 17:45, 7 september 2007 (UTC)
Angezien da we de tekstn in't SV zettn, vervolln de rechtn peize kik. Want 't es nie mêe de officiëln tekst. --D-rex 16:34, 8 september 2007 (UTC)
Iemand goeste/kontakten om an Van Quickenborne de WVL koarte (.pdf) te vroagn voe publicoatie iere ? --Foroa 17:36, 7 september 2007 (UTC)
'k ei em ôoit gecontacteerd naar anleidienge van die koarte, moar 'k ei nôoit antwoord get. Meskiens te druk mè de verkieziengn ton? Soit, voo wa zoe je die koarte gebruukn? --D-rex 16:34, 8 september 2007 (UTC)
Voe my es die koarte 't êeste (en ênigste ?) bewys da het SV nut eit buutn de wiki. --Foroa 18:42, 8 september 2007 (UTC)
Mailt em ne kêe, ge wit nôois woa da je doamee gerakt --D-rex 18:45, 8 september 2007 (UTC)

Nieuw gebrukersportoal[brontekst bewerken]

'k Wilde gisteravond nog e kleen artikeltje schryvn moa 't es en bitje uut 't and geloopn, 't resultoat es uus nieuw gebrukersportoal. Eigentlik komt da goed uut want m'addn up de twidde gebrukersbyeenkomste voorgesteld om te kykn vo zo'n portoal. Gif junder upmerkiengn en voorstelln moar up et discuusjeblad van da portoal.

Wien dat er persoonlikke lystjes angemakt eit mei interessante overzichtn van artikels, patroonn, specioale bloarn enz. en die vo olleman nuttig zou kunn zyn, zet ze meschiens beter up et gebrukersportoal, zo eim d'r ollemoale etwod an. --Patrick 10:44, 9 september 2007 (UTC)

Echt een vrêe goe gedacht Patrick, sjiek weirk! --D-rex 11:24, 9 september 2007 (UTC)
'k Ginge juste 't zelste zeggn. En 'k goa ne ki kykn vo 't trekzakartikel van de weke ;-) Tbc 11:25, 9 september 2007 (UTC)
Dume omoge! --Astro 14:02, 9 september 2007 (UTC)
Meskien moen we't wel in de linkerkolomme zettn. Tbc, iet voo gie? --D-rex 11:26, 9 september 2007 (UTC)
'k Wille wel ne ki kykn, ben nu bezig met Wikipedia:Lyste_Wiki-schryvers ip te splitsn noa ofkomste ôok. 'k Peize dat da van passe kan kommn. Tbc 11:40, 9 september 2007 (UTC)
't Es ipgesplitst in:
Thx, benne bly da't junder anstoat. Trekzakartikel van de weke, juste, 'k woare 'n dien vergeetn :-D
Inderdoad schoon werk, men nu e centraal twadde voen alles ^^ Tis wel nog ni heel SV, ak 1 twa zoen moen amerkn (informoasje, etc.) Mo, keep up the good work :) Jack the Stripper 15:03, 9 september 2007 (UTC)
sjiek gedoan, 't ziet ter styf goed uut!--Filibertus 16:19, 9 september 2007 (UTC)
'k Vindn da je styf goed werk geleverd eit, Patrick. 'k Ein gistern gin tyd ghed vo d'r noa te kykn...--Zeisterre 08:59, 10 september 2007 (UTC)

Artikel van de moand[brontekst bewerken]

'k Ei ip 't voorblad een nieuw stik gezet, vo da grôot wit gat links ip te vulln: artikel van de moand. Olle moande komt er otomoatisch een nieuw artikel, die gepakt wordn uut dizze categorie. Noaste moand komt er dus iet over Picasso, tewoare dat er iemand den inoud veranderd (en vo december es 't er nu nog gin, at er minsn inspiroatie ein!).

Van de moand es 't byvoorbeeld:

Patrôon:Bofartikel september 2020

Olle moande kunn we ozoa stoefn met een artikel en 't es een goeie gelegenheid vo die bofartikels nog beter (en consistent in spellienge) te moakn. 't Zou e goeie traditie zyn moestn we olsan zorgen dat oes artikel van de moand 'n twuk treffeliks is. Op den duur krygn we azoa een collectie van artikels die voldoen an de stringste eisn. Tbc 13:01, 9 september 2007 (UTC)

Een vrêe goe gedacht, 'k oa doar wok ol aan gepeisd, want 't kan een extra stimulans zyn voo nieuwe goeie artikels te skrivn. Moar oe weirdt et bofartikel gekoozn? --D-rex 13:59, 9 september 2007 (UTC)
Styf goe gedacht, mo lik da D-Rex zegt, wa zyn de criteria vor 'n artiekl een bofartiekl te noemn ee?--Filibertus 16:13, 9 september 2007 (UTC)
Voorstel: me zoun keun werkn mei en apart blad vo "bofnominoasjes" woarup da olleman artikels kut nomineern en stemmn. Die mei de meeste stemmn komt toun bofartikel vo de volgende moand. Zuk etwod? D'r zoud ook ne goein mix qua onderwerpn moetn an bod kommn, moa oe zoun me da keun bekommn? --Patrick 17:29, 9 september 2007 (UTC)
'k Zoudt idd kunn lik da Patrick zegt. Tbc 18:15, 9 september 2007 (UTC)

Trekzakartikel van de moand[brontekst bewerken]

En oe goan me dien selecteern? :-) --Patrick 17:31, 9 september 2007 (UTC)

'k Zou anders ol direct Derm willn uutroepn tot êeste officiële trekzakartikel! Tbc 18:22, 9 september 2007 (UTC)
'k Eit ol in 't gebrukersportoal gezet, met e bitje uutleg. Tbc 18:34, 9 september 2007 (UTC)
Goe gedoan D-rex ! Moa wuk keunn m'in godsnoam over nen derm vertelln? :-D --Patrick 19:06, 9 september 2007 (UTC)
Bedankt, moar 't kwam wel van Tbc :-) Ondertussn eime ol beweezn wa da je over nen derm keun zeggen zekers? Mêer dan da je peisde, é :-) --D-rex 18:26, 10 september 2007 (UTC)

Centraliserienge van toalvroagn[brontekst bewerken]

'k Ei e nieuw blad gemakt specioal vo concrete twyfelgevolln rond toale en schryfwyze: Wikipedia:Toalvroagn. Nu zittn die vroagn dikkers up gebrukersdiscuusjes. 'k Ei ook ne link voorziene vanuut et gebrukersportoal.

Meer serieuze discuusjes en voorstelln rond de SV-regels zelve zettn me best up Discuusje Wikipedia:SV V1.1b.--Patrick 22:42, 9 september 2007 (UTC)

Wikipedia in 't Blanknbergs[brontekst bewerken]

't Blanknbergs artikel van uze wiki stoat ip de Blanknbergsche website Blankenberge-online--Zeisterre 16:11, 12 september 2007 (UTC)

'k Ein d'r niks voren gedoan vo da d'r ip te krygn. 'k Vieln bykan van m'n stoel os 'k 't zoagn. :-) 'k Goan geregeld noa die website vo 't nieuws over Blanknberge te leezn...;)--Zeisterre 08:18, 13 september 2007 (UTC)
Me keunn doar ollene moar uut ofleidn dan d'r meer zyn die na de vls-wiki kykn dan da me peizn, tof hè :-)
Proficiat Zeisterre! 'k Kanne my inbeeldn da da vrêe gêestig was vo te ziene :-) Tbc 10:42, 13 september 2007 (UTC)
Proficiat Zeisterre, 't bloed trekt. En seffens goan d'andre gemêentn dadde achterdoene. Binn en poar joar goat er in Blanknberge en standbild stoan van 'n anonieme Zeisterre ;) --Foroa 10:51, 13 september 2007 (UTC)
A, nein é, we goan nu nog mêer artikels krygn over Blanknberge. Graptje zulle, 'k vinne't ôok een skôone erkennienge. --D-rex 17:45, 13 september 2007 (UTC)

Wiki up TMF[brontekst bewerken]

'k Waeren ik an 't zappen en al met ne kêer: "De band Goose heeft zijn eigen stek op wikipedia, maar het is in het kortrijks en raak daar maar eens wijs uit", horen ik zeggen up de tv. Over wuk nen wikipedia was't ie-hem bezig peist-je ? Horned God 17:24, 16 september 2007 (UTC)

Aha, we begunn ol buutn West-Vloandern een refernsje te koomn :-) --D-rex 06:02, 17 september 2007 (UTC)

Anzegems dialectwoordenboek[brontekst bewerken]

Voo de geïnteresseerden, der zyn gastn die een Anzegems dialectwoordenboek geschreevn ein, voo mêer informoatie , zie [1]. Zoe't er doar gin êen van geïnteresseerd zyn om mee te skryvn an oeze wikipedia? --D-rex 19:03, 19 september 2007 (UTC)

Goeëd nieuws van over de schreve ![brontekst bewerken]

De joengers krygn der lesse in 't Wesvlams ! 't Stoat in de Morgen van vandoage (20-09-07) !! Horned God 11:40, 20 september 2007 (UTC)

Fantastisch! 't Is oender andre in Nôordpene.
gisternoavond èn ze d'er van getôond in "Man bijt hond" --Endriek 07:36, 30 september 2007 (UTC)
Inderdaad. Ik meen mij echter wel te herinneren dat die leraar uit Nôordpene dit uitsprak als Noordpinne. Tbc 09:48, 30 september 2007 (UTC)

Youtube filmpje in 't Westvlams[brontekst bewerken]

Yvette Vermaut (die zou meegedaan hebben aan chateau Bravoure of zo op VTM) ... http://youtube.com/watch?v=JWWdmW4THO4 --Endriek 18:32, 26 september 2007 (UTC)

Hilarisch! 'k Ei der lik e poar van dedie in myn familie zittn... Tbc 19:17, 26 september 2007 (UTC)

Zwoare portoaln verlichtn[brontekst bewerken]

Ik zoe geirn een aantal van oes 'zwoare' portoaln (Portoal:Kunst en Cultuur, Portoal:Uze Weireld, Portoal:Sport) willn verlichtn (wa da goe nieuws es, want da wil zeggn da we ipnieuw een ôger niveau bereikt ein :-) ). Zyn lystn doarvôorn de beste iplossienge? --D-rex 18:24, 28 september 2007 (UTC)

Misschiens geweune ne link zetten noa bepoalde categorieën? A je lystn moakt, doe je misschiens dubbel werk. Tbc 11:57, 1 oktober 2007 (UTC)

Trekzakartikel van de moand[brontekst bewerken]

Der es een nieuw trekzakartikel van de moand, zie 't gebrukersportoal. Tbc 11:56, 1 oktober 2007 (UTC)

Onze beste artikels[brontekst bewerken]

Misschien is het een idee om deze link ergens op het voorblad te zetten? Deze categorie bevat al onze zgn. "bofartikels", een verzameling van onze "beste" artikels. Tbc 4 okt 2007 15:48 (UTC)

Es gebeurd --D-rex 4 okt 2007 18:04 (UTC)

En we moetn ôok nog êen kiezn vo noaste moand, de discuusje stoat ier. Tbc 4 okt 2007 15:51 (UTC)

Werkn in uutvoerienge[brontekst bewerken]

't Es nu ol redelik lange dat er nen oop artikels "wiu" zyn oftewel e "werk in uutvoerienge" en der gebeurt mo nietn mee. Binn e poar doagn goa 'k e gin compassie nie mir ein en smyt ik ze weg.

't Goat over dedie: Categorie:Wikipedia:Werkn in uutvoerienge

Latste kanse vo nog 'n twuk te reddn. Tbc 6 okt 2007 13:06 (UTC)

'k èn 'n bitje bygezet by 'Kastêel Tillegem' en de 'wiu' weggedoan. Up de Nederlandstoalige wiki stoat er nie veel mêer up en 'k vinne elders ôok niks specioals mêe. --Endriek 7 okt 2007 08:22 (UTC)
Styf jammer van dedie die nu weg zyn, van ol 't werk dat er ol in gekoopn wos, mo kyk ja, ze zyn weg. Tbc 11 okt 2007 17:37 (UTC)

AlleborgoBot[brontekst bewerken]

Hi, i request a bot flag for AlleborgoBot

 • Operator: Alleborgo
 • Automatic or Manually Assisted: Automatic, in "-autonomous" mode. Sometimes the bot will run in manual assisted mode to solve interwiki conflicts.
 • Programming Language(s): Pywikipedia framework daily updated to the last SVN version
 • Function Summary: interwiki
 • Already has a bot flag in: ar, an, az, bar, bg, br, bpy, bs, ca, ceb, cs, da, de, en, eo, es, eu, fa, fi, fr, gl, he, hr, hu, hy, id, it, ja, jv, ka, ksh, lb, li, lmo, ln, lt, mi, ml, ms, nds, nl, nn, no, pl, pt, ro, ru, sk, simple, sl, sq, su, sv, th, tr, uk, vec, vi, zh, zh-yue. On it.wiki has done more than 45000 edit.

Thanks --AlleborgoBot 9 okt 2007 14:42 (UTC)

Hi Alleborgo, do whatever you please with your bot and after an evaluation period of about a week or so, we will grant you bot status if we have not encountered serious mistakes. Success! Tbc 9 okt 2007 15:17 (UTC)
Ok, I'll soon do some edits. Thank you! --AlleborgoBot 9 okt 2007 17:46 (UTC)
AlleborgoBot now has bot status. Good luck. Tbc 19 okt 2007 11:41 (UTC)

Systeemteksten[brontekst bewerken]

Enkele opmerkingen/vragen over de systeemteksten:

 • Sinds een kleine maand is het Nederlands ingesteld als 'fallback language' (zie rev:26227). Hierdoor zijn alle niet-vertaalde berichten in het Nederlands te zien. Ook kunnen enkele berichten verwijderd worden (zoals MediaWiki:Uploadnologintext zodat het in het Nederlands te zien is in plaats van in het Engels.
 • Ik zou ook willen vragen om verder te vertalen op Betawiki, een site gericht op het vertalen van MediaWiki. Eerst moet je de vertalerstatus aanvragen en dan kan je vertalen. Het heeft vele voordelen, je kan op elke site die de MediaWiki-software gebruikt de taal gebruiken ipv alleen hier. Je hoeft ook niet meer alles vertalen als er een nieuw project in het West-Vlaams komt (bv. http://vls.wiktionary.org/).
 • Misschien is het een goed idee om op MediaWiki:Editinginterface een opmerking te plaatsen dat als je wil vertalen, dat je dat beter op Betawiki doet.

Groeten, SPQRobin 16 okt 2007 17:19 (UTC)

Lien Van de Kelder meest gelezen blad[brontekst bewerken]

'k Ben ol enigte doagn an 't testn voor uutgebreide bezoekersstatistiekn vo vls t'ein. Binnn enkele doagn goa 'k e zeggen oe da je ze ôok kunt bekyken. Mo de êeste resultoatn zyn ol styf interessant. Het blykt da, achter 't voorblad en 't juuste veranderd-blad 't artikel Lien Van de Kelder me voorsprong ous meest gelezen blad es. Misschien e gedacht vo van da een uutnodigend artikel zonder foutn te moakn vo vodder te lezen? Tbc 17 okt 2007 10:21 (UTC)

Zou Lien soms nen sms-uproep gelanceerd èn voor eur artikel zoveel meugelik te bekykn?... :-) --Patrick 17 okt 2007 10:24 (UTC)
't Es echt een ipvollend verschil met de reste wi. Andere veel gelezen bloadn zyn Ekelsbeke, Proteïne, Monokini, Freddy De Vadder, Ingrid Seynhaeve,... mo zyder tope kommn nog nie in de buurt van Lien. Tbc 17 okt 2007 10:28 (UTC)
'k Vinne't e styf roar resultoat. Proteïne bestoat nog moa enigste doagn, en Ekelsbeke bestoat nog moa van gistern! Oe kut datte een van de meest geleezn artikels zyn? Oe'k myn gedacht meuge zeggn Tbc, 'k keune die analyse lik moa moeilijk geloovn... --Patrick 17 okt 2007 10:35 (UTC)
Ekelsbeke is roar, inderdoad. En wuk da Lien Van de Kelder betreft: 'k en 't anevuld mi 't nieuws van de weke :) 't Trekt e bitje op: Sois belle et tais-toi --Astro 17 okt 2007 10:58 (UTC)
Da van 't artikel Monokini keune'k wél geloovn :-) --Patrick 17 okt 2007 11:13 (UTC)
'k Ben der pertank zeker van da ze juuste es. 'k Ei my ollêne nie hêel juuste uutgedrukt: myn statistiekn loopn nog ma sedert eergisterenachternoene, dus die "meest gelezen" artikels moetn eigenlik zyn "de meest gelezen artikels sedert eergisterenachternoene" - de gast die Ekelsbeke eit geschreven eit er blykboar vele noa gekeekn Tbc 17 okt 2007 12:17 (UTC)
schuldig! :) --Astro 17 okt 2007 13:40 (UTC)
De statistiekn 'n bitje rapper loatn lôpen é; wachtn es lastig. Ne kêe da da goe werkt kunn we da ne kêe testen me en artikle lik pornografie, pedofilie, Vlamsche oerekootn, Vlamsche seks, ... Bereid ulder moa vôorn ... --Foroa 17 okt 2007 12:24 (UTC)
Amai Foroa, in wukke categorie goan me dedie steekn?
Aha Tbc, dat es inderdoad e heel verschil. En goan me toen ook de meest bekeekn artikels per gebruker keun upvroagn? :-) --Patrick 17 okt 2007 12:35 (UTC)
Allêne geaggregeerde gegevens (vo de privacy).
Ge ga kunnn ipzoeken oevele da elk blad bezocht wordt, oe lange, oeveel bloadn gemiddeld bezocht, wukke bloadn dat er bezocht wordn achter wukke, wekke pagina's dat er noar oes linkn en oeveel bezoekers dat da gift, wukke zoekwoordn der gebruukt wordn, wukke browsers, schermresoluties, woar dat ouze bezoekers weunn, oevele dat er ip elke link geklikt wordt en oelange dat elk blad bekeken wordt, ... De statistiekn kunn nie rapper lopen dat er mensn de vls.wikipedia bezoeken, dus ja een bitje passentie totda me bv. e hele weke ein voor ip terug te kykn Tbc 17 okt 2007 12:50 (UTC)
K'ei ne kêe gekeekn ip google, en de vls es de êeste wikipedia die je vindt o je achter 'Lien van de Kelder' zoekt, vôorn n'Ollandsn! We zyn écht een referensje gekoomn :-). 't Verkloart ôok miskiens de erkomste van die hits, want Lien wos nogol vele in't nieuws de latstn tyd. --D-rex 18 okt 2007 06:07 (UTC)
Idd, volgens de statistiekn komt 92.50% van de bezoekers van dat artikel via Google ;-) Tbc 19 okt 2007 13:01 (UTC)

Omme ier bluevn zittn kykn goan de statistiekn zeggn damme hêle doagn ip café zittn iere. Beter dat van Lien en de statistiekn ip en blad zettn me ne deftigen titel. ;-) --Foroa 17 okt 2007 14:02 (UTC)

Da d'es vrêe interessant Tbc, keun de abitués ol ievers meegnietn van die statistiekn? --D-rex 17 okt 2007 14:41 (UTC)

'k Kan under ongeduld verstoan wi. Iedereen die toegank wilt ein tot de statistiekn, ge moet doarvoorn wel nen Google account ein (moest je da nog nie ein vo bv. Gmail, kunt ge da groatis aanvroagn by Google) en stuur my ton nen email met 't adres van under nen account in ('k ei die nodig voor under toe te voegn). 'k Loat under ton wel weetn oe dat 't verder goat. Tbc 17 okt 2007 15:15 (UTC)
Da es een megainteressante pagina, 'k an der mie eurn in verliezn. 'k Verlange ol tot da't ie mêer data bevat. Goe gedacht Tbc! --D-rex 18 okt 2007 18:32 (UTC)
Zukke statistieken zyn idd megainteressant. Ik gebruuke ze ol mêer of e joar by nen website van my, en door gebruuk te moakn van die gegeevns ei 'k myn bezoekersoantal minstens kunnn verdubbeln tot mêer of 20 000 pageviews per moand (en da vo zuk 'n onderwerp ;-)). Tbc 19 okt 2007 11:30 (UTC)
toch wok wel roar da moa 0,46% van de bezoekers Internet Explorer gebruukn!?! en de mêeste bezoekn deurn wel nie lange ... en kommn uut 54 verskillnde landen! Sjiek, moa ... "Big Brother is watching you"!!! --Endriek 22 okt 2007 14:54 (UTC)
't Is inderdoad een feit dat met de ipkomste van digitale technologie "Big Brother" scenario's dichterby komn: je gsm gift elke minuut een signaal met info over woar dat ie es, bankkoarten, digitoale paspoortn, ... Die buutenlandse bezoekers komn surtout van [2]. Van de browsers: 'k peize da je miskeekn eit: Internet Explorer 84.13%, FireFox 12.55%, Safari 1.79%, ... Tbc 22 okt 2007 15:00 (UTC)
't Es zels zo verre gekoomn da'k de latstn tyd mêer ip de statistieknpagina van de vls zitte dan ip de vls zelve. :-) Moar 'k peize da Endriek gelyk eit, 'k zie toch wok 86% Firefox gebruukers. --D-rex 22 okt 2007 18:08 (UTC)

Geluudsbestand Oôstveld (Oelem)[brontekst bewerken]

'k wos 'n bitje mêer informoasje an 't zoekn over Oelem en 'k vonne 'n site woa dat er 'n mondeling interview te beluustern valt met 2 mann van Oelem/Oôstveld: je vindt dad ier ('t deurt wel 2 eurn en 8 minuutn ...) Vo 'n hêle reke andere plekkn uut West-Vloandern vinje 't zelfste ier.

't Es roar, 'k a die links êest verkort met tinyurl en de spamfilter ield da teegn. --Endriek 28 okt 2007 21:08 (UTC)

on/oen/oun-peilienge[brontekst bewerken]

D'r loopn momenteel twee stemmiengn over de on/oen/oun-schryfwyze.

Die stemmiengn zyn d'r gekommn achter e lange discuusje tusschn Foroa, Patrick en Zeisterre. Me zoudn geirn èn dan je gy ook deelnimt an die peiliengn. Zo komt d'r en ende an e discuusje die ol lange anslipt over et wel of nie gebruukn van de spelliengn grond/groend/ground, onder/oender/ounder, donker/doenker/dounker enz. --Patrick 1 nov 2007 13:29 (UTC)

Bepeizynge[brontekst bewerken]

Klazen latst de gazetten, en men oogstje viel ip volgend artikel: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=IK1K0RIJ Zuk iet dee me toch direct peizn an de westvlamse wikipedia, kvragen me ton altyd af of da die gasten nie van de wiki afweten. http://www.dialectbachtendekupe.be/ Kvoenden ook juste under site ier, zout ni schoane zyn aje zo contacten ku leggen en azo nieuwe geïntresseerden anbryngen vo de wiki, tenslotte is da ier oôk e toalplatform...--Narayan 15 nov 2007 20:27 (UTC)

'k oat wok gezien, en 'k oa juuste dezelfste gedachte. D'er zyn nog veel toalgevoelige West-Vloamiengn da we nog nie bereikt ein. Bestoat er eindelijk gin overkoepelende organisoatie voo et West-Vlamsch? In't artikel stond er iet van een Vlamsche dialectverênigienge, moar 'k ben de noame vergeetn. Nu, k' ei den indruk da vee van die groepkes nogol protectionistisch zyn: ze bringn een bladje uut, of nen boek, en ze willn doa winste uut moakn. Da vloekt een bitje mè de 'open source' gedachte van de wiki, nie? --D-rex 19 nov 2007 18:23 (UTC)
'k ei ze een tidje geleen gemaild, en ze gingn ne kêe kykn noa de wiki. Hopelyk goan ze ôok biedroagn :-) --D-rex 30 nov 2007 18:27 (UTC)
Ah, das schoane! Oe ze ol afwetn van de wiki zit da ol goed:).--Narayan 1 dec 2007 15:44 (UTC)
Awel, ip de statistiekn eik gezien dat er een poar gastn koomn loern ein van die kantn :-) --D-rex 1 dec 2007 17:19 (UTC)
ik an e meeltje gezoundn noa dedie van de "Westvlamsche site" (http://users.telenet.be/westvlams/index.htm) en 'k è zjuste êentje were get met de vroage of da 'k ik meewerkte an de wikipedia ... (intussen ne kêe zeggn da'k vo 't moment styf veel werk è en dus nie vele tyd è vo nog entwa te skryvn ier) --Endriek 2 dec 2007 21:45 (UTC)

Streektoalpatrôon[brontekst bewerken]

De discuusje is min of meer al vroeger gevoerd, mo kzoen der toch twa an wiln toevoegn. Boovn sommigte artikels zie je allier nateurlik stoan: Dit artikel es geschreevn in 't xxx, en da zou best ozô bluuvn. Nu, at da by streekgeboendn artikels vorekomt lik Flip Kowlier, Den Trap of Klinkers (festival) is da redelik logisch: 't is mo normoal da streekgeboenden artikels in 't dialect van die streke geschreevn wordn, en in de meeste gevoln ier weetn de menschn van de streke der et meeste van.

Wa myn meer tegenstikt is et gebruukt van da patroon by artikels die losstoan van e bepoalde streke. Voorbeeldn zyn Miss Belgian Beauty, Vlamsche gêestelikkn, Vlas, Tempeliers, Padde, ... 'k Viendn da zukke diengn menschn die potentieel wiln da artikel bewerkn kunn ofschrikn want da ze schyt en vo ni juuste te schryvn (ik en da toch). Goed, je ku zegn: da wordt anders wel verbeterd, mo at et ni bewerkt wordt kat et ni verbeterd wordn, dus verliezn we ier potentieel informoatie, beist da uus doel tenslotte informoatie vergoarn is. Vandaar myn motie: alle artikels die nietn specifieks te zien en met e bepoalde streke schryvn we in 't SV. Ip die maniere krygn we ook e consequentere wiki.

Wa betreft secties in 't dialect: goe gedacht vo iedereen content te steln, slicht gedacht vo de leesboarheid, surtout aje mo 1 dialect gewend zyt, lot stoan aje ni va West-Vloandern zyt. Jack the Stripper 18 nov 2007 01:17 (UTC)

Volledig akkoord mè joun, Jack. 'k Peizn d'r al lang azo over.--Pastel 18 nov 2007 07:58 (UTC)
Ook volledig akkoord mè Stripper--Zeisterre 18 nov 2007 11:38 (UTC)
In de praktijk werkt dit helaas niet. Schrijf je dan 'ip','up' of 'op', 'minsn', 'menschn' of 'mensn', ... ? Tbc 18 nov 2007 17:07 (UTC)
Zo 'n klene dingn kun je toch ofspreekn. Ik zegn zowel ip als up, moa schryvn meestol up omdat dat 't dichtste ligt by op. Ik zeggn menschn.--Pastel 18 nov 2007 17:19 (UTC)

In principe akkôord me Jack. Êen van de charmes van het SV is dat er zonder ol te veel problemen de verschillige streekeigen klankn kunn bleuvn tôpe bestoane. Niemand volt er mêer over de verschilln lik 'ip','up' of 'op', 'minsn', 'menschn' of 'mensn', ... Moa lik da't de SV evolueert noar en minder tolerante standoard, da't er vele geuniformiseerd en "verbeterd" weird me bots, zyje verplicht ne streekpatroon ip te zettn om de streekeigenheid te beschermn. Het antal streekeigen artikels (beholve hêle lokoale artikels) es en sorte van baromeitr in oeverre dan de minsen ulder nog teusvoeln in het SV. --Foroa 18 nov 2007 18:00 (UTC)

Ik vindn die verschillige accentn enorm charmant, moa 't mag nie te verre goan. Iedereen moe 't nog kunn verstoan.--Pastel 18 nov 2007 18:29 (UTC)
Wyst da zeneigen ni uut Foroa? Lik die regel i.v.m. ofkappiengn (de mêeste schrievn "'t is", "'t ed", ...), AN-ei ('k zien ier meer "klêne gete" stoan of "klene gete"), de initiele AN-h die den ene ki wel en den andere ki ni wordt weggeloatn... Kpeizn trouwns da die barometer ni vo iedereen go geldn: al myn artikels die ni streekgeboendn zyn schryvek zo goed en zo kwoad meugelik in de gangboare regels van 't SV. Aje echt protectionistisch wil zyn va jen artikel, ton ja... W'en doa eigenlik al klankleer en woordnlystn voor. Jack the Stripper 18 nov 2007 20:05 (UTC)
Ik snap de commotie in verband met het overgebruik (misbruik?) van het streektaalpatroon. Maar daar bestaat al een oplossing voor. Er bestaat namelijk nog een ander streektaalpatroon. Kijk maar eens bij Antwerpn (helemaal onderaan), bijvoorbeeld. --Astro 19 nov 2007 09:13 (UTC)
Touché, mo voen info toe te voegn moeje ton wel Poperiengs kunn of alles erschryvn :) Jack the Stripper 19 nov 2007 11:49 (UTC)
Of in stikskes werkn en 't platsec-patrôon gebruukn, zie Wikipedia:Gebruuk_van_streektoaln#Streektoalsecties Tbc 19 nov 2007 11:55 (UTC)
Mja, lik da 'k ol zein: goe gedacht vo iedereen content te steln, slicht gedacht vo de leesboarheid, surtout aje mo 1 dialect gewend zyt, lot stoan aje ni va West-Vloandern zyt. En aje geweun wil toevoegn an e sectie ziej ook gejost. Jack the Stripper 19 nov 2007 12:00 (UTC)
Moa dàt probleem kun me ni oplossn enni. Of je zou e zuuvern Ipperschen, of een Ostendschen of een Brugschen Wikipedia moetn begunn. De goe chance! :) --Astro 19 nov 2007 12:47 (UTC)

Lik da Stripper zegt: iedereen moe toch kunn artikels bewerkn en toevoegingn doen. Tbc èt onlangs e vree goeie anvullinge gedoan in myn artikel "Gruuthusemuseum". Iedereen ziet dat da met 'n licht ander accent is, moa so what? Iedereen verstoat 't toch. Dat is vo myn olgemeen West-Vlams of SV en da moet dus nie verbeterd wordn. En of da je nu ip, up, minsn, menschn of mensn schryft, me verstoan 't ollemolle. En ip die maniere ist er gin streektoalpatroon mè nodig. In discussies ku je nateurlik schryvn lik da je wilt.--Pastel 22 nov 2007 08:38 (UTC)

ëen van de vele puntn ip myn actielyste es de artikels met en streekpatrôon die nie lokoal zyn, die niemê "leevn" en woavan dat den ôofdauteur nie mêe actief is (vb vlas, vlasbewerkienge), ertoaln noa SV en verlossn van het streekpatrôon. In ofwachtienge, oaje je nie kunt inoudn, kundje zondr probleem secties in an andre toale toevoegn, met of zonder template lik dajje wilt. --Foroa 22 nov 2007 09:37 (UTC)

Da zou'k e goeie zoake vindn. --Patrick 22 nov 2007 10:11 (UTC)

Ik juichen zekers toe dat er menschen zyn die an "myn" (tusschen aksjes) typische Poperienge-artikels diengn toevoegn. Surtout a ze myn e seintje geevn (lik da Patrick, D-rex, enzvôors doen) en my vroagn om nunder toevoegiengn te verpoperiengschen. --Astro 22 nov 2007 09:40 (UTC)

M'ein doar inderdoad nog nôois gin verdroagzoameidsprobleemn mee g'ed. --Foroa 22 nov 2007 09:48 (UTC)

van 126 noa 121[brontekst bewerken]

We zyn de latste tyd vrêe gesteegn in 't olgemêen klassemen van de wiki's, noamelyk van 126 noa 121 (zie [3]). We begunnn verschillige dôo wiki's in't oaln. Goe van oes! --D-rex 27 nov 2007 22:00 (UTC)

Top-100 zou chic zyn (doa stoa Jiddisch vo 't moment) --Astro 28 nov 2007 08:10 (UTC)
Goe gie, wein doar biekans 5.000 artikels vôorn nôdig :-) --D-rex 29 nov 2007 18:44 (UTC)

't Wesvloams os taele[brontekst bewerken]

'k Overpeisdn-my overletsjes, kan Wesvloams eklasseer zyn os e germaensche taele ? Ik weten da 't beken staet os e kustwestgermaensche taele, maer zoun der gin Keltische invloen zyn ôok ? Horned God 7 dec 2007 18:12 (UTC)

Zeker weetn, West-Vlams es eveneveel Germoans lik AN of Duuts, ollene zyn d'r in et West-Vlams en bitje meer Fransche woordn gebruukt. De Keltische invloedn zyn zowel by West-Vlams lik by AN styf klene, d'r zyn moar en andvul woordn van Keltischn oorsproung (bv. ambt, ambacht, kar; zie ook Keltische woorden in het Nederlands). AN vertoont trouwens ook kustwestgermoansche invloedn. Dat es et gevolg van 'n inbrieng van 't Ollands en 't (West-)Vlams by de vormienge van de AN-standoardtoale. --Patrick 8 dec 2007 17:17 (UTC)
Lyk 't verschil tusschen 'komen' en 'worden' zoudt e Keltische invloed zyn ? Horned God 8 dec 2007 19:40 (UTC)

Nieuw trekzakartikel[brontekst bewerken]

Der is e nieuw trekzakartikel, kykt by Wikipedia:Gebrukersportoal! Tbc 11 dec 2007 14:39 (UTC)

Vôorstel vôor en artikel me de lapnaemn van de verskilligste gemêenten[brontekst bewerken]

Zoudt dat lyk gen goeëd idee zyn ? Lyk de Keikoppn van Poperienge, de Sulferdoppers van Roeselaere enz... En ôok van waer da't komt... Horned God 11 dec 2007 19:57 (UTC)

Over de keikoppn van Poperienge ist er al een artikel: Keikop...--Zeisterre 11 dec 2007 20:05 (UTC)
'k Vien da wel gin slicht gedacht, 't is egliek dêel van de folklore ouk en me wulln met 'n dien wikipedia zovele meuglik info over West-Vloandern geevn. Dus... Doen! Meuzel 15:26 12 dec 2007 (UTC)
Aha, ik woarn pionier mi de Keikoppn :) 'k Wiln 't ouk nog wel e ki doen vo Mêesn (vroegerder: Kapoeneters, nu Dikkopn). --Astro 12 dec 2007 14:44 (UTC)
Ik zoen êerder vôorsteln van dus êen aparte pagina te maeken, met e lyste van ol die lapnaemn, met eventueel e bitje uutleg, of desnôods linkskes naer aparte blaeden... Horned God 13 dec 2007 13:18 (UTC)

Istorische persoonlikeedn[brontekst bewerken]

Meuge 'k ik vroagn vo by d'artikels van istorische personoages zoveel meugelik ook de Dynastie-box up te neemn o.u.b.?

Zie byv. Jan zounder Vrees, Maria van Bourgondië, Boudewyn I van Vloandern.

Merci. --Patrick 19 dec 2007 11:50 (UTC)

Oigem - Uust-Vloams[brontekst bewerken]

Van erte welgekomn in Oigem, ons durp buiden de weireld... www.adegem.net is ne websejt woirdatter gene kluit an verdiend en wordt, wan al die hem doir mee bezeg hangt doet da suuste moir vuer de leute in vuer ons durp (in al dedie dien der in weunen) op d'eletrieke weireldkoirte te zetten. Mist ulder aalijk nie hé jons: 't is hier den Offeseele websejt van de Gemeente Maldegem nie huer, moir en sorte gazetje da van niemand geen afdraugen en heet, in woirin dat al die van Oigem is zijne zeg keut doen. Osge zelve uek wat het daa der op wilt zetten, meugde 't ons gerust loiden weten!

Oigem is de noame dan ze te plekke gebruukn voun Adegem (by Moldegem). Tyd damme ouk êentige Ôost-Vloamiengn viendn, tinkt me. 't Tekstje ierboovn komt van www.adegem.net. Meuzel

E[brontekst bewerken]

Gelukkige kestdag an alleman! :) (Ja, tis op voorand mo morgen kommek ier vezekerst ni) Jack the Stripper 24 dec 2007 13:04 (UTC)

Gelukkige wensn were en ook an ol d'andere 'n gezellige Kerst!--Pastel 24 dec 2007 13:45 (UTC)
De beste winsn an ol de skôone minsn die zonder da ze der iet an overoudn der toch dagdoaglyks vôorn zorgn dat de West-Vlamsche wikipedia een succes es en bluuft! --D-rex 24 dec 2007 13:58 (UTC)
Amen. Tbc 26 dec 2007 10:34 (UTC)

Vôorstel vôor e Westvlams volkslied[brontekst bewerken]

De Limburgers ein't, nuuze Zêeuwsche broeders ein't, ja zelfs d'Antwerpenoars ein't. E volkslied. En wyder uppeln achterup... Dus, 't es wellichte en dom idee, moar a iederêen nu ekêe een vôorstel geeft oovre e volkslied ? Me kun da tons vôorleggen an de provinsje, wuk peist-je ? Myn keuze goat uut noar: Willy Lustenhouwer -- M'n Landje. Woarom ? 't Es geschreevn of toch gebrocht deur êen van nuuze hôofdstad, Brugge. 't Goat olzowel oovre de zêe of oovre 't platteland. 't Vertelt oovre dan ze by nuus nog olsan simpel zyn gebleevn... Suggestjes ? Je kut et nummer vin up Typisch Westvloams nummre 13. Horned God 24 dec 2007 15:02 (UTC)

Nobel streven. Maar zoiets groeit organisch, denk ik. Dat krijg je met de paplepel ingegoten, of leer je van kindsbeen op school. Nu een beetje artificieel een volkslied bijeenharken... nee, daar geloof ik niet zo in. Dat moet groeien van onderuit. En als zo'n volkslied niet bestaat, dan is 't waarschijnlijk omdat we geen volk van poëten zijn. Ziengn? Da's ol flauwekul. Werkn lik de bêestn, tedju! :) --Astro 26 dec 2007 10:07 (UTC)
Eens met Astro. Tbc 26 dec 2007 10:34 (UTC)
D'r bestoat pertang een "Blanknbergs volkslied" dat al de Blanknbergenoars in 't schole lêern. :-) Os't e ki past goan 'k een artikel schryvn met de tekst... 't Is wel nie in 't West-Vlams...:)--Zeisterre 26 dec 2007 10:47 (UTC)
D'r bestoan inderdoad ook West-Vloamingn die zingn.:-) Ik en nog in 'n bende gezeetn woa dan ze zoungn van 't Zwyn en z'n wostn en bloelink en vette derms. En 'k oorn dan de West-Vloamingn an d'n unif in Brussel dat ook zingn.--Pastel 26 dec 2007 11:06 (UTC)
Misschien wel, mo a'j kêe ort noa "M'n Landje" tons kun je echt geloovn at dat e west-vlams volkslied es... Mo 't es wel, zôo en vroag je niet, zôo en ei je niet...Horned God 26 dec 2007 12:18 (UTC)
Ik vindn 't gin slicht gedacht.--Pastel 26 dec 2007 12:43 (UTC)
Ik kunn d'r nie over meeklappn want ik kenn "M'n Landje" nie. Moa 'k vindn de liedjes van Willy Lustenhouwer wel tof. Ost er nog e ki e gebrukersbyêenkomste is goa je da liedje e ki vor uus moetn zingn, Horned God...:-)--Zeisterre 26 dec 2007 16:31 (UTC)
Ik en kunnen nie zingne wi, ik komen doar gerust vôor uut :) Mo ik willen wel ekêe den tekst up de wiki zetn wi... Horned God 27 dec 2007 13:27 (UTC)
Zet moa den tekst ip de Wiki, Horned God ;). Ik vindn trouwns dat al de liedjes van Willy Lustenhouwer d'r zoun moetn ip stoan. 'k En d'r al achter gezocht, moa 'k vindn de tekstn nie ip 't internet...--Zeisterre 27 dec 2007 17:40 (UTC)
A'k wiste oe da'k da kunnen moakn, gerne. Horned God 30 dec 2007 07:47 (UTC)
Ier in Leuvn in studentekriengn et olle provinsje ze liedje. 't Uzze is '[| Zeemanslied]' Goei voorstel?

3de gebrukersbyêenkomste?[brontekst bewerken]

Ik zie doar et woord gebrukerbyêenkomste volln. Zyn der gastn die vindn da we der nog ne kêe êen moetn ein? Ik ei wel goeste, o 't er genoeg volk komt, en liefst een poar van de 'nieuwe' schryvers. --D-rex 26 dec 2007 22:08 (UTC)

Ik ei wel goeste vôo te komn. Woe peis je vôo dadde te houden. In Roeselare. Groeten.--Ceuninck 28 dec 2007 11:30 (UTC)
Aha, den êestn die toehapt es nen nieuwelieng, zô zien we't geirn :-) We doen da olsan in Roeseloare, skôone in't centrum van de provincie, nie te verre voo iederêen --D-rex 28 dec 2007 11:58 (UTC)
Jup nen nieuweling. Howja, tis al 4maand geledn dak er up zin gewist. Maar nu goak vul oedn--Ceuninck 28 dec 2007 15:40 (UTC)

'Specioale' Klankn en nudder weergoave[brontekst bewerken]

Wuk peisdje, os me ne kêe noar nuuze broeders in Friesland e.d. kyken oe dan ze zyder moeilijke klankn weergeven ipv 'oa' 'ae' 'êe' 'ôo' en nog mêer van da ? Es 't julder ôok ol upgevoln da de Zêeuwn up nudderne wiki voe bv. de 'êe' klank 'eê' gebruukn ? Horned God 27 dec 2007 13:31 (UTC)

Waarom geen 'Groot Dictee der West-Vlaamse taal ' inrichten ?

Da moe lik nog te doen zin.--Ceuninck 28 dec 2007 15:40 (UTC)
A't ndeen die da van da Dictee ekêe zyn noame wilt der up zettn ? Da kom nie van ik wi. Mo voe die klankn, kykt ekêe noar http://www.anvt.org van de Frans-Vlamsche Toalacademie, oe dan ze 't zyder zetn... Horned God 30 dec 2007 07:46 (UTC)

Nieuwjaarsborrel Rotterdam[brontekst bewerken]

Op 19 januari 2008 vanaf 16.00 nieuwjaarsborrel in Rotterdam, locatie Westerpaviljoen, Nieuwe Binnenweg 135, op loopafstand van station Rotterdam Centraal. Zie Google maps. Ik hoop dat jullie kunnen komen. Ellywa 28 dec 2007 19:08 (UTC)

'k Peize da me wyder vo gyder styf roar klappn wi :-) Elly. Tbc 28 dec 2007 22:39 (UTC)

2500 artikels[brontekst bewerken]

Oungelooflik, me bluuvn uus oog tempo van 500 artikels olle 4 maandn oaln !!

't Es wel an de wuuvn te dankn, want 't zyn zynder die momenteel an 't roer stoan van den West-Vlamschn Wikipedia, zoveel es dudelik! Proficiat meisjes --Patrick 3 jan 2008 02:33 (UTC)

Merci, mo junder ander werk is nie minder nuttig.--Pastel 3 jan 2008 07:43 (UTC)
Inderdoad, zounder al da nuttig werk zoun me wynder gêen artikels moetn schryvn... ;-). Iederêen Proficiat! --Zeisterre 3 jan 2008 07:58 (UTC)
Ik wiste zels nie da Pastel een vrouwe wos. Nu ja, mè zuk nen noame kost je eindelyk nietn anders verwachtn zekers :-). Moar 'k sluute mie an by Patricks commentoar --D-rex 3 jan 2008 20:07 (UTC)

juuste de westvlamsen wiki ontekt!! tis dik in de chacoche! proficiat an ol dedie dan dat ier elpen up poten zetn!!

Boycot?[brontekst bewerken]

Woarom stoat West-Vlams ni als toale op 't vôorblad (lienkernavigoasje) van de Nederlandsche wiki?--Astro 4 jan 2008 11:32 (UTC)

Azoa niet e. 'k Eit der juuste bygezet. Tbc 4 jan 2008 13:15 (UTC)
Volgens my èn ze benauwd van uus, lik dan me zo zere an 't gruujn zyn. --Patrick 4 jan 2008 14:36 (UTC)
Joat ;-) 't goat dadde zyn. Tbc 4 jan 2008 14:37 (UTC)

Bezettinge[brontekst bewerken]

Den West-Vlamschn Wikipedia es momenteel bezet deur Bourgondische ertoogn, Spoansche landvoogdn, keizers v/h IRR... Tof zeg ! :-) --Patrick 5 jan 2008 19:12 (UTC)

Goe gewerkt Patrick! En in joun andn komt da 'Portoal: Geschiedenisse' zéker in orde...Tof! :-)--Pastel 5 jan 2008 19:44 (UTC)
Thx :-) Eerst ziene, zei de blendn --Patrick 6 jan 2008 19:54 (UTC)

Wikipedia ip de Brugse lokoale radio's en in 't Laatste Nieuws[brontekst bewerken]

Den êestn vis eit gebeetn: we koomn morgen 7 januoari ip de lokoale radio's van et Brugse in verband met et 2500ste artikel. Morgen weird ik geïnterviewd deur et Brugse Stadsomroep of zôiets, zudder verzorgn de nieuwsberichtn van een aantal lokoale zenders. O 't er minsn uut et Brugse udder geroepn voeln om myn plekke in te pakkn, ge meugt et mie gerust zeggn zulle. Miskiens es nen lokoale skryver interessanter voor én --D-rex 6 jan 2008 19:43 (UTC)

go, D-rex! (of zyn platvervanger) --Astro 7 jan 2008 08:51 (UTC)
W'ein ondertussn nietn mêer geôord van die gastn, dus 't goa woarschynlyk nie deuregoan. Moar w'ein ondertussn een vee beter contact. Mêer doarover loater :-) --D-rex 8 jan 2008 19:45 (UTC)
Ondertussn stoan we dus in et Nieuwsblad, Het Volk en de Standaard. Wel een kort berichtje, moar wel gêestig --D-rex 8 jan 2008 21:54 (UTC)
'k En 't ook juste geleezn in 't Nieuwsblad... :-)--Zeisterre 8 jan 2008 22:20 (UTC)
Is 't er 'n twiene met toegank tot de website van De Standaard die my ne ki 't volledige artikeltje wilt zenden dat te vinden is ip [4] ? Tbc 8 jan 2008 22:44 (UTC)
Tbc en ik zyn geïnterviewd gewist deur Het Laatste Nieuws, verwacht een artikel vrydag of zoaterdag, woarschynlyk over de hêle provincie. --D-rex 9 jan 2008 19:12 (UTC)
En z'ein ne schone foto getrokken wi ;-) Tbc 9 jan 2008 19:15 (UTC)
Vandoage stoat et er dus in. Keun der een aantal minsn ne kêe controleern of dat et ôok in het Nôordn gepubliceerd es? Zoe't er nen link zyn ip het web? --D-rex 11 jan 2008 08:00 (UTC)

Ik èn vandoage speciaal 'Het Laatste Nieuws' gekocht (in Brugge), mo 't stoat er nie in.--Pastel 11 jan 2008 10:24 (UTC)

Dat is spytig. 'k Goat ander ne ki inscannen a 'k were in West-Vloandern benne (van 't weekend) en ip de wiki zettn (wuk dat eigenlik nie mag) of deuremailn noar ol de geïnteresseerden. Tbc 11 jan 2008 12:26 (UTC)
Meskiens voo't zekere ôok de weekendeditie ne kêe kôopn, 't zoe doa ôok keun instoan --D-rex 11 jan 2008 17:51 (UTC)
OK--Pastel 11 jan 2008 18:15 (UTC)
Juste de gazette gekocht en 't stoat er ook nie in.--Pastel 12 jan 2008 12:28 (UTC)

Iederêen die 't artikel in 't Laatste Nieuws (met de titel "West-Vlaamse Wikipedia scoort") ne ki wilt lezen, zend my nen (desnoods leegn) email (ip myn gebrukersblad links "Gebruker emailn"). Ton maile 'k ik 't artikel were. Omwille van copyrights kan 'k 't nie ip de wiki zettn. Groeten, Tbc 12 jan 2008 14:14 (UTC)

Rôzebeke[brontekst bewerken]

Et er etwien en uplossienge voun dat probleem? Rôzebeke goa nu drekt deure no de bladzyde over Westrôzebeke, mor ouk in Ôostrôzebeke zeggn ze Rôzebeke. Messchien Rôzebeke (Stoan) en Rôzebeke (gemêente) van moakn in e deurverwyzing? --Meuzel 7 januoari 2008 23:12 (UTC)

E deurverwyzingsblad vo Rozebeke likt my ook 't meest evident. Keun je gy datte of moe'k ik doavoorn kykn? --Patrick 8 jan 2008 09:16 (UTC)
'k Hope dat in orde is nu? Tbc 11 jan 2008 12:35 (UTC)
Ik en kunn dadde dus nie, mo 'k zien dat ol in order is. --Meuzel 11 jan 2008 21:15
Ik zyn blye da 'k ik nie d'enigste zyn die ier ol die ingewikkelde dingn nie kunn, mo me kunn mynder ton andere dingn ee Meuzel? ;-)--Pastel 12 jan 2008 09:45 (UTC)
Gudder keunt iet da duusd kêers belangryker es, dad es skôone artikels skryvn :-) --D-rex 12 jan 2008 09:55 (UTC)
Ik zeggn ossan: ouk 'n dien die up 'n triangel moe sloan, is belangryk! :p -- Meuzel 12 jan 2008 14:23 (UTC)

West-Vlamingen die tellen[brontekst bewerken]

D-rex eit dat passeede joare ol e ki in de café of anverwant gezet, moa met da me nu verzekers ol duusd artikels vodder zittn, kan 't misschiens gin kwoad van ne ki te zien of de me zo ol ol ein!

Tbc 10 jan 2008 14:53 (UTC)

Hehe, ol die discuusje doarbie. Jack the Stripper 10 jan 2008 14:57 (UTC)
Der stoa nogol 'n twuk ip YouTube... (Schoon gedichtje in 't Ostends van Chris Dusauchoit, Rally in 't Ostends - nie gespeeld, ...) Tbc 10 jan 2008 15:04 (UTC)
Da gedichtje van Dusauchoit is wel in 't Brugs. Je kunt goed oorn oe dan ze 'zee' in 't Brugs zeggn en nie 'zèè' lik in 't Ostends.--Pastel 10 jan 2008 18:14 (UTC)
Myn iprechte excuses Pastel ;-) Tbc 11 jan 2008 12:35 (UTC)
Nie nodig, mo Dusauchoit è verzekers liever dat 't juste stoat ;-)--Pastel 11 jan 2008 13:53 (UTC)

Stemmen in de Commons:Afbeelding van het jaar/2007 verkiezing is nu mogelijk[brontekst bewerken]

Beste Wikimedianen,

Stemmen voor de Wikimedia Commons Afbeelding van het jaar 2007-verkiezing kan vanaf nu!

Ga hierheen om te kijken of u kunt stemmen en een stembewijs te halen: http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Afbeelding_van_het_jaar/2007/Stemming

De afbeeldingen worden voorgesteld in categorieën, maar u kunt voor zoveel afbeeldingen stemmen als u wilt, in zo veel categorieën als u wilt. (De categorieën zijn er alleen zodat u niet in een keer naar honderden afbeeldingen hoeft te kijken.) De 28 beste afbeeldingen gaan door naar de laatste stemronde.

Alvorens te stemmen is het mogelijk om alle afbeeldingen te zien op http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Picture_of_the_Year/2007/Galleries . Stemmen is mogelijks van 10 tot 17 januari, dus neem de tijd om te stemmen!

Met vriendelijke groet, Wikimedia Commons Picture of the Year committee http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Picture_of_the_Year/2007

En a je kut, stemd e ki ip a Westvloaming... 't er zien der zekers tweêe gunter met fotootjes.

84.197.139.176 16 jan 2008 00:03 (UTC)

Wie wilt er persverantwoordelyke voor et Nôordn zyn?[brontekst bewerken]

W'ein ol olsan vee persandacht gekreegn voo oeze Wikipedia, moar et artikel in "Het Laatste Nieuws" en et ofzeggn van de Brugse vrye radio's tôont da we iemand nôdig ein uut et Nôordn van de provincie om de Wiki te verteegnwoordigen tegenover de pers. Wie voelt er em geroepn voo persverantwoordelyke voo die regio te zyn? --D-rex 17 jan 2008 18:42 (UTC)

sj en sch[brontekst bewerken]

'k Woarn juuste bezig me tsjêtie te verzettn no schette/sjette. Ik zien da ke voun Yper schette ezet en en dan ol d'aar nunder weunplekke by sjette ezet en. Nu zy ke verre zeker da de uutsproake gelykig is, mo myn vroage is nu: wuk zyn de ofsproakn over sj en sch? Sj ollêne voun verklêenwôorn en sch voun ol de reste? --Meuzel 21 jan 2008 10:01

SV-sch best gebruukn by woordn die in 't AN ook sch èn (schone, geschiedenisse, 't schynt) of g'ed èn (Vlamsche, Fransche). Vo d'andere gevolln zou'k ik zeggn: gebruuk wuk da 't dudelikst overkomt (dus sjette verzekers) uutgezounderd by leenwoordn lik parachute die nog dudelik erkenboar zyn lik leenwoord. (Diene commenteer es van toepassienge up artikels in 't SV.) --Patrick 21 jan 2008 11:49 (UTC)

Betrekkelijke voornaamwoorden[brontekst bewerken]

Oe zit da eigenluk mi betrekkelijke vôornoamwoordn in 't West-Vlams. Ik peisde dat er mor êen wos: dat. Alli, widder gebruktn ollêne mo dat, mor 'k veronderstelln da deur d'Ollanschen invloed oltemets die ôok gebrukt wordt en 'k betrappn mezelven drup dak nie echt e logica en vo die/dat te gebrukn, doamêe dak veronderstelde da dat de West-Vlamsche vorme is en die ne migrant vanut 't Ollans. Aja, 'k zon wel willn ne Rôobak drinkn. Blardo 25 jan 2008 03:06 (UTC)

Ik en ier a vele 'die' i.p.v. 'dat' oorn zegn, zelfs al voenk et ni klienken. Bv 'da meisje die nevest joen zaat'. Jack the Stripper 4 feb 2008 21:55 (UTC)
In Yper zeggn m' ossan die, in 't Nederlands is 't egliek dat meisje dat, nie dat meisje die. Dus peis ke nie dat die uu 't Ollands komt. Geweune verschillig gebruuk up verschillige plekkn, want tusschn Zanfôorde en Dikkebus zit er ol wel verschil. 'k Ôorn dadde a ke menschn van Zillebeke bezigôorn, dedie koutn ol aars of wyder. Ezien zeggn me wyder, gezien zeggn ze zyder. 'k Zoun eki Astro wulln ôorn doarover, zyn uutsproake en 't gebruuk van wôorn ligt dichste van ol byn de myne. --Meuzel 5 feb 2008 10:14

Contact ANVT[brontekst bewerken]

Ik wos vandoage in e museum in Nôordpene (Franschn Westoek) en 'k è'k ik doa gesprookn mè etwiene die den voorzitter van d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale kent. 'k È verteld over uuzn wiki en gezeid da me wynder up zoek zyn achter Vlams-sprekende Frans-Vloamiengn vo mè te werkn an uuzn wiki. 'k Wachte nu vodder of. Oe'k etwod ore van under, loat'ik et ier weetn. --Patrick 3 feb 2008 21:39 (UTC)

Goe gedoan Patrick, een belangryk aspect van de wiki kan ozô uutgeweirkt weirdn --D-rex 3 feb 2008 22:13 (UTC)
'k Zyn benieuwd...--Zeisterre 3 feb 2008 22:46 (UTC)

Bot Status for Purbo_T[brontekst bewerken]

Hi, I'd like to request a bot flag for Purbo_T (contribs)

Thank you! --Purodha Blissenbach 3 feb 2008 22:56 (UTC)

I know you from other wiki's. Bot status granted. Good luck. Tbc 6 feb 2008 18:32 (UTC)

Kienderliedjes[brontekst bewerken]

Dat is 'n titel da ke vôornstelln, etwien en aar gedacht? 'k Zoun up da blad zovele meugelik kienderliedjes in 't West-Vlams wulln zettn, ezô goan dedie ouk gemakkelik were te viendn zyn. --Meuzel

Goe gedacht, by nl:Kinderlied goa'j drek inspiroatie ein: bim bam beieren, oedje van papier, eendjes in 't woatr, ... --Foroa 5 feb 2008 17:41 (UTC)
Gy kent er wa van, Foroa :-)
Ik èn da liedje van 'Kortjakje' ol duusd kis gezoungn mè m'n kleuters en 'k en noois geweetn da 't over sex ging. Mo ja, d'Ollanders zien in olles sex ee :-)
Wynder zeggn: ringelinge belletje. 't Zyn d'r wel by die 'lienge lienge belletje' zingn mo dedie kunn de r nog nie uutspreekn :-)--Pastel 7 feb 2008 16:25 (UTC)

Vôorbeeldn[brontekst bewerken]

 • Lange, lange reke, van ier toet an de beke, van ier toet an 't kapelletje, lienge, lienge, belletje Dikkebus

Betawiki: better support for your language in MediaWiki[brontekst bewerken]

Dear community. I am writing to you to promote a special wiki called Betawiki. This wiki facilitates the localisation (l10n) of the MediaWiki interface. You may have changed many messages here to use your language in the interface, but if you would log in to for example the Japanese language Wiktionary, you would not be able to use the interface as well translated as here. In fact, of 1,762 messages in the core of MediaWiki, 2.16% of the messages have been translated. Betawiki also supports the translation of messages for 126 extensions, with 2,174 messages. Many of them are used in WMF projects and they are vital for understanding the wiki. Currently 0.34% of the WMF extension messages have been translated. Translators for over 90 languages contribute their work to MediaWiki this way every month.

If you wish to contribute to better support of your language in MediaWiki, as well as for many MediaWiki extensions, please visit Betawiki, create an account and request translator privileges. You can see the current status of localisation of your language on MediaWiki.org and do not forget to get in touch with others that may already be working on your language on Betawiki.

If you have any further questions, please let me know on my talk page on Betawiki. We will try and assist you as much as possible, for example by importing all messages from a local wiki for you to start with, if you so desire.

You can also find us on the Freenode IRC network in the channel #mediawiki-i18n where we will be happy to help you get started.

Thank you very much for your attention and I do hope to see some of you on Betawiki soon! Thanks, Malafaya@Betawiki 5 feb 2008 18:36 (UTC)